Skjermbilde 2015 08 17 19 40 06

Gårsdagens bloggpost om Frp og syriaflyktninger skapte mye debatt i sosiale medier. Faktisk så mye at Fremskrittspartiets nestleder, Per Sandberg, i dag kom med et tilsvar. Jeg er ikke imponert.

La oss se litt på hva Sandberg skriver:

Det er interessant å se at Syria-debatten ikke lenger dreier seg om FrP har rett eller ikke. Det siste halmstrået til innvandringstilhengerne dreier seg om å diskutere hvor MYE FrP har rett.

Allerede her kommer Sandberg skeivt ut. For det første er det interessant at han synes å innrømme at Frp tok feil. Han er bare fornøyd med at feilen i hans øyne ikke er større enn at han mener de fortsatt har litt rett. Han om det.

Personlig mener jeg at når man argumenterer med tall som omhandler folks liv, bør man være ganske sikker på at man ikke bruker dem til politisk løgn.

Selv de mest innbitte FrP-motstanderne har innsett at man kan hjelpe langt flere flyktninger i nærområdene.

Ja, det har han helt rett i, og det skriver jeg selv i min bloggpost.

Feilslutningen hans er at den tankegangen bare fungerer om man overser virkeligheten. Åh, den slitsomme virkeligheten. Alltid en hemsko for populistisk politikk.

Vi kan ikke hjelpe alle der de er, uansett hvor vakkert det klinger i Frp-velgernes ører å kunne holde grusomhetene på en armlengdes avstand.

En slik politikk vil føre til at flere lider og dør. Alle flyktninger er nemlig ikke like. Noen kan reddes i nærområdene, mens andre ikke kan det. Den politikk Stortinget har lagt opp til i dag handler om å hjelpe begge grupper, ikke velge bort de som ikke kan hjelpes der de er fordi Sandberg synes de er for dyre i drift.

Sandberg skriver videre:

Justisdepartementet har beregnet kostnaden for mottak av 8000 syriske flyktninger til 8 milliarder over 5 år. Tjomlid trekker frem at 8 milliarder er lavere enn tallene FrP opererer med. Jeg har flere ganger fremhevet at bærekraften i innvandringspolitikken må ses over et langt perspektiv. Det blir derfor misvisende bare å forholde seg til de direkte kostnadene de fem første årene. Jeg går ut fra at hverken Tjomlid eller Syria-flertallet ikke vil sende syrerne tilbake etter fem år?

Nå kan ikke jeg se at jeg noe sted har trukket frem at 8 milliarder er lavere enn tallene Frp opererer med. Her synes Sandberg å rote det til.

Jeg har derimot påpekt at om man skal hjelpe 1 million syrere i nærområdene til samme kostnad som å ha 8000 flyktninger i Norge i fem år, kan de ikke bruke mer enn 8000 kroner per flyktning over fem år. Det er samme kostnad som Verdensbanken og FN mener det koster på ett år – og da bare om man velger å ignorere vesentlige menneskelige behov.

En politikk som problematiserer langsiktige nasjonale kostnader for å unngå å ta imot de mest desperate av flyktninger, vil først og fremst føre til at mange dør på flukt. Eller at vi i beste fall skyver problemet over på europeiske land lenger sør. Land vesentlig fattigere enn Norge.

Det er en uansvarlig politikk som i langsiktig perspektiv vil skape større globale forskjeller, mer ustabilitet og mer nød enn det løser.

Det retoriske grepet Frp og Sandberg benytter seg av, og håper ingen skal avsløre, er å på den ene siden sette opp en kostnadssammenligning i kortsiktig perspektiv, altså med de kroneverdier som er lagt til grunn for ett år og hevder at dette kan redde «1.000.000 syrere», men straks noen påpeker at dette er matematisk umulig, hopper de over på at «jammen de vi egentlig mener er at vi legger til grunn de langsiktige kostnadene».

Sorry, men skal de spille det spillet, må de samtidig innrømme at valgkampanjen fremmer direkte feilinformasjon.

Dette dobbeltspillet avsløres ytterligere når han skriver:

Tjomlid hevder at langt færre enn en million mennesker kan hjelpes i nærområdene, og viser til tall fra jordanske myndigheter, som hevder at det koster 150 000 kroner å hjelpe en flyktning over fem år i Jordan. Tjomlid mener dette fører til at vi «bare» kan hjelpe syv ganger så mange i nærområdene som i Norge.

Den første logiske feilsluttningen til Tjomlid er at han forutsetter at FrPs flyktningemilliard skal brukes over fem år. Jeg kan opplyse Tjomlid om at statsbudsjetter lages for ett år av gangen, ikke fem år. FrPs flyktningemilliard er forutsatt å skulle brukes i 2015, og vil derfor kunne hjelpe langt flere mennesker enn Tjomlid legger til grunn i sitt regnestykke.

Her roter Sandberg igjen. Jeg har ikke skrevet at en flyktningemilliard skal brukes over fem år. Jeg har lagt til grunn at hver syriaflyktning i Norge koster én million over fem år. Dividerer man det på de 150 000 kroner som det koster for en flyktning i Jordan, får man (tilnærmet) det magiske tallet syv, som Sandberg her trekker frem.

Sandberg roter altså sammen mine utregninger basert på kostnadene for flyktninger i Norge, og Frps flyktningemilliard. Den er ikke del av dette regnestykket mitt i det hele tatt.

Skjermbilde 2015 08 17 20 10 16

Men jeg kan selvsagt legge Sandbergs tall til grunn, om han ønsker det. Hvis Frps flyktningemilliard skal brukes på ett år, og i følge Frp sin egen kampanjevideo hjelpe én million syrere, får de tusen kroner hver.

Bravo, Per Sandberg. Du har nettopp gjort Frp sitt utspill enda svakere enn det selv jeg ga dere kred for.

Frps nestleder avslutter med den kanskje mest alvorlige bommert:

Videre er det en rekke forskjellige anslag på hvor mange som kan hjelpes i nærområdene for en gitt sum penger. FN opererer med mellom 13 og 26 ganger så mange som i Norge, mens Flyktninghjelpen har sagt at de vil kunne hjelpe en million mennesker for en milliard kroner. Det er denne milliarden Fremskrittspartiet nå har fremmet forslag om i Stortinget.

Vel, Sandberg glemmer at Flyktninghjelpen selv har gått ut og kritisert Frp for å bruke deres tall på denne måten. De skriver i Aftenposten 3. juli:

Det er helt riktig at Flyktninghjelpen kan hjelpe inntil en million flyktninger i nærområdene for en milliard kroner.

Vi har imidlertid understreket […] at dette tallet selvfølgelig ikke er tallet for å gi en million flyktninger den minimumshjelpen de samlet trenger.

Vi hjelper for eksempel mange barn med skoleplass i lokale skoler eller egne klasser i flyktningleirer. Da teller vi én person pr. skoleplass eller lærerstilling.

Men fortsatt er barna avhengig av mye annen hjelp som ikke inngår i Keshvaris regnestykke. Barnet har jo fortsatt ikke fått hverken tak over hodet, helsehjelp eller noe å spise.

Og ikke minst:

FN har regnet ut at det til sammen trengs minst 36 milliarder kroner for å møte behovene til de rundt fire millionene flyktninger i Syrias naboland i år. Under en fjerdedel er hittil finansiert.

I tillegg kommer hjelpen til mer enn 12.2 millionene syrere i nød inne i landet.

Skal vi så ta dette på nytt, Sandberg? FN legger til grunn at det vil koste rundt 9000 kroner per flyktning per år i Syrias naboland å gi dem mindre enn minimumshjelpen de egentlig trenger. Sandberg skryter av at Frp vil gi 1000 kroner per flyktning.

Matematikken er ikke så vanskelig, og selv min datter på 8 år vil klare å regne ut at Frp sitt regnestykke står til stryk. Både matematisk og humanitært.

Men det blir verre, fordi Sandberg går så over i falsk livreddingsmodus:

For øvrig bisto Flyktninghjelpen i 2014 ca. 1,6 millioner mennesker i de syriske nærområdene til en kostnad av 750 millioner kroner. Selvfølgelig vil ikke et tilbud gitt av humanitære nødhjelpsorganisasjoner eller FN være det samme som å få opphold i Norge, men det viktigste i en nødsituasjon må da virkelig være å redde flest mulig liv?

Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, skriver derimot:

I et debattinnlegg i Aftenposten 1. juli gjentar innvandringspolitisk talsmann Mazyar Keshvari i Frp partiets matematiske krumspring i Syria-debatten – samtidig som de fortsetter å lukke øynene for at ikke alle de syriske flyktningene kan få beskyttelse der de er nå.

Norge bør ta imot syriske kvoteflyktninger fordi det ifølge FNs høykommissær for flyktninger er mange individer som ikke kan sikres beskyttelse der de er nå.

Derfor må alle vi andre hjelpe til – ved å gi flere nødvendig beskyttelse her.

Sandberg sier dette handler om å redde liv, og det har han helt rett i. Problemet er bare at hans politikk vil ta liv.

Skjermbilde 2015 08 17 21 45 23

Glansbildet hans om å «hjelpe alle der de er» er basert på fantasier. Flyktninghjelpen og FNs høykommisær presiserer at alle ikke kan hjelpes der de er. Noen har behov for å flykte via andre kanaler enn inn i naboland, og det er disse vi ønsker å hjelpe ved å ta dem inn til Norge.

Tror Sandberg at syrere risikerer sitt eget og sine barns liv ved å flykte over Middelhavet fordi de ikke er fornøyd med at det ikke tilbys femstjernes containerne i flyktningleirene i nabolandene?

Det handler også om at det er en absurd tanke at vi, som en av verdens rikeste nasjoner, ikke skal ta inn en knøttliten andel av alle de millioner syriaflyktninger som deres fattige naboland tar i mot, fordi vi kan «kjøpe oss ut av problemet».

Det er en tankegang vi i et globalt perspektiv burde skamme oss over å engang lukte på.

Legg også merke til at Sandberg glatt valgte å overse det kanskje viktigste punktet i min kritikk: Frp har lovet at Kurdistans utenriksminister garanterer «bolig, utdanning, velferdstjenester, helsehjelp og mat» til flyktningene for kun kr 6700,- per person per år, mens både Flyktninghjelpen, Verdensbanken og FNs tall viser at dette ikke er i nærheten av å være realistisk.

Mon tro hvorfor Sandberg så lett tiet om det?

Konklusjon

Det er sjokkerende arrogant av Sandberg å fronte en politikk med argumenter som FN og Flyktninghjelpen selv har avvist som feil. Det er spesielt arrogant fordi det gjør at desperate mennesker på flukt vil gå en sikker død i møtet når Sandbergs parti jobber så hardt med å bygge murer rundt vårt rike land.

På tross av at Per Sandberg kjemper for å justere summen av én pluss én slik at svaret skal ligge ideologisk nærmere Frps politikk, altså rundt femten eller deromkring, mislykkes han grovt. Det er bekymringsverdig fra en politiker i den posisjon han er.

Beklager, Sandberg, men ditt tilsvar avslørte bare i enda større grad hvordan Frp sine lovnader ikke holder vann. For tusen kroner per flyktning per år får man ikke gjort nok.

Skal du holde det du har lovet dine velgere, vil det koste flere milliarder i året å «hjelpe flyktningene der de er». Dette er penger som da også må gå på bekostning av norsk kommuneøkonomi – og menneskeliv. At du lover å hjelpe 1 million flyktninger for penger som ikke finnes i noe budsjettforslag, er å lyve til velgerne.

Det er jeg ikke særlig imponert over.


Dagsavisen publiserte 18. aug. også en artikkel, «Flyktningleirene vokser i Europa», som er relevant her:

Frp-leder Siv Jensen har fått mye kritikk for å be Frp-politikere i norske kommuner om å si nei til å ta imot mennesker på flukt. Jensen sier hun heller vil øke støtten til nærområdene, altså landene rundt Syria. Det holder ikke lenger, sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

– Fordi det er så mange mennesker på flukt her, er også Europa i ferd med å bli en del av nærområdene, sier Nesse.

Norsk Folkehjelp har nå også fulgt opp med en liten realitetsorientering til de som fortsatt tror at alle kan «hjelpes der de er»:

I realiteten kan de to alternativene ikke sammenlignes. Norge må gjøre begge deler.

– Vi kan ikke velge å ikke ta i mot flyktninger til Norge selv om vi eventuelt øker innsatsen i nærområdene. Det er rett og slett ikke alle som kan hjelpes i nærområdene, sier Tørres, og viser til at FNs høykommisær har bedt Norge om å ta imot spesielt utsatte grupper.

Det dreier seg om de med medisinske behov, men også store grupper av andre ressurssterke mennesker: politiske demokratiaktivister som er blitt torturert av Bashar al-Assads styrker for å ha stått opp for demokratiet, mødre som er enker fordi deres menn har blitt drept i kamp mot ISIL, homofile og palestinske statsløse på flukt ut av Syria. De statsløse palestinerne møter nå stengte grenser og trusler om å bli sendt tilbake til Syria, både i Jordan og Libanon. Det er ikke et alternativ å «hjelpe dem der de er». Mange risikerer å bli sendt tilbake til krigssoner om de blir værende i nærområdene.

 • Snegle

  Du kommer ikke unna hovedpunktet til FrP: At man kan hjelpe LANGT flere i nærområdene enn ved å hente migranter til høykostlandet Norge.

  Som en av norges mest erfarne flyktningearbeidere bekrefter her:

  http://www.nrk.no/norge/_-blir-bare-en-drape-i-havet-a-ta-flyktninger-til-norge-1.12394154

 • Derullandei

  «Ja, det har [Per Sandberg] helt rett i, og det skriver jeg selv i min bloggpost.» – sitat Tjomlid, fra den bloggposten som vi kommenterer på nå.

 • Trond Hansen

  Tjomlid og FRP kan gjerne diskutere tall, men sannheten er uansett at man får hjulpet langt flere der nede enn om man tar dem inn til Norge. Og si at man kan gjøre begge deler er riktig, men også urettferdig for de som er der nede.

  Om man bruker 10 millioner der nede og 1 million i Norge (bare for å bruke noen helt enkle tall), sier det seg selv at flere mennesker ville fått hjelp der nede totalt sett dersom man hadde brukt 11 millioner der og ingen ting i Norge. Og ja, kanskje noen med spesielle behov ikke ville den samme hjelpen som de ville fått i Norge og t.o.m. dødd, men uansett ville flere fått hjelp og derfor overlevd.

  Så totalt sett ville flere overlevd da. DET ville Tjomlids datter også skjønt.

 • AdrianRasmussen

  «Vi kan ikke hjelpe alle der de er, […]. En slik politikk vil føre til at flere lider og dør. Alle flyktninger er nemlig ikke like. Noen kan reddes i nærområdene, mens andre ikke kan det.»

  Sitat lengre opp her…

 • Slartibart

  Hovedpoenget til Tjomild (som du tydeligvis går glipp av med høye kneløft) er at grove overdrivelse og triksing med tall (også kjent som løgn) fremdeles er grove overdrivelse og triksing med tall (igjen også kjent som løgn), selv om de er «inspirert» av virkeligheten.

 • Øyvind Ironoxide Rust

  Hey!
  Du sier at: «Tror Sandberg at syrere risikerer sitt eget og sine barns liv ved å flykte over Middelhavet fordi de ikke er fornøyd med at det ikke tilbys femstjernes containerne i flyktningleirene i nabolandene?»

  Kan du ta en kikk på det som hevdes å være grunnen til at de tar ruta over Middelhavet. Det er vel isåfall der – innen EU – en burde gjøre noe?

  https://www.facebook.com/gapminder.org/videos/vb.143422409026059/986547564713535/?type=2&theater

 • LK_M

  Det er også et vesentlig poeng, som AdrianRasmussen siterer over (fra artikkelen du kritiserer):
  «Vi kan ikke hjelpe alle der de er, […]. En slik politikk vil føre til at flere lider og dør. Alle flyktninger er nemlig ikke like. Noen kan reddes i nærområdene, mens andre ikke kan det.»

  Personlig synes jeg godt Tjomlid kunne poengtert dette enda grundigere, da det er en klassiker at noen kommer slepende med «ja men det er jo mye bedre å hjelpe dem DER DE ER!!!!»-argumentet. Det er faktisk noen få tusen som trenger mer hjelp enn det som kan ytes i flyktningeleirene.

  Fra http://www.flyktninghjelpen.no/?did=9198206:
  «Vi må ta imot dem som har det største behovet for beskyttelses utenfor regionen, for eksempel statsløse palestinske flyktninger fra Syria, enslige mødre med barn og individuelt forfulgte. For disse enkeltindividene vil dagens avtale kunne ha en avgjørende betydning, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.»

  FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt Europa om å ta imot en forsvinnende liten andel de to neste årene, 40.000, av den totale mengden som har flyktet fra Syria, som er over fire millioner. Det kan jo i redelighetens navn sies at Norge ville tatt på seg en relativt stor andel av de 40.000 hvis vi tok imot 10.000. Det er vel en trygg antakelse at høykommissæren ville bedt om mer hvis det overhodet var en sjanse…men nei da, 40.000 for hele Europe er tydeligvis UTROLIG VANSKELIG å få plass til på et helt kontinent.

  Det er jo også verdt å merke seg at de vestlige landene ikke en gang gidder å hjelpe flyktningene «der de er» (dvs nabolandene til Syria): «UNHCR has received only 12 per cent of its funding appeal for operations in Turkey, which was hosting two million Syrian refugees» (Fra http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51491#.VdJR_vntlBc).

 • Lars Olsen

  «Nå som taket ble sprengt bort og ungene kappet i to er det jammen bra vi får hjelp der vi er! Takk, Sandberg!»

 • Kjetil

  Tjomlid blir ekstremt avkledd når han lar sitt politiske ståsted stå i veien for sunn fornuft. Patetisk.

 • SteinVoll

  Men om vi gjør som Frp og ikke sender hjelp, vil ingen bli hjulpet.

 • Hei Tjomlid. Skulle gjerne sett noen bloggposter med ditt syn på det som skjer i Malmø, Paris, London og andre steder der man nå opplever store problemer nå. Det blir for enkelt å si at integreringen har feilet. Det hadde jo selvsagt vært utrolig flott om vi kunne fått det til, men skal man bare fortsette å håpe på at det går seg til etterhvert? Hvordan tror du dette vil utvikle seg på sikt? Hadde vært fint om du kunne blogget om dette og tatt med litt tall og rene fakta. Skulle gjerne visst hva du mener om det lille foredraget fra denne videoen også: https://youtu.be/LPjzfGChGlE

 • David Lindsey

  Helt enig!
  Dette er dessverre blant de svakeste bloggpostene til Gunnar Tjomlid.
  Det er ingen vei utenom FRP sitt poeng, uansett hvor mye man ønsker å gjøre dette til en debatt om bare kostnadene/regnestykket.
  Men skal FRP ha troverdighet så må det leveres mer en 500 millioner til 1 milliard. Hva med 10 milliarder eller 20 milliarder, til hjelp i nærområdene, uansett vil det svare seg i forhold til å gi noen få utvalgte gullkortet.
  Men på same tid må vi også erkjenne at noen ikke kan hjelpes i nærområdene, de som har alvorlige skader, sykdommer etc.
  Så vi må gjøre en balansegang. Men 8000 er for mye, særlig når en tar med de rettigheter de opparbeider, som familiegjenforening og statsborgerskap.
  Da er det bedre å innvilge de midlertidig opphold med krav om at de skal returneres til flyktningeleire i nærområdet når de er i helsemessig stand til det.

 • Olav Jensen

  Det er dessverre ikke så enkelt. For hvert menneske vi tar inn i Norge kunne vi hjulpet mange flere i nærområdene. Det er slik at hvis vi velger å hjelpe noen som ikke kan reddes i nærområdene, så sier vi samtidig nei til mange, mange andre i samme slengen. Det er ikke sånn at andre organisasjoner står klar til å redde alle andre i Syria som vi ikke hjelper selv. Grunnen til at mange mennesker ikke kan reddes i nærområdene er fordi organisasjonene og landene rundt ikke har nok midler til å bistå flyktningene. FN sier selv at UNHCR sier selv at både de og andre NGO mangler milliarder til medisiner, mat og annet. Er vi interessert i å redde flest mulig menneskeliv burde vi droppe de 8000 flyktningene, og heller gi et par titalls milliarder.

 • trondandreass1

  Nå burde Tjomlid passe svært godt på dattra si. Selv om hun er god i regning, er hun ikke immun mot
  å bli «beriket» av det folkeslaget han promoterer.

 • David Lindsey

  Du har fått med deg at det allerede har kommet 250.000 «flyktninger» til Europa i år over Middelhavet?

  Så det er da ikke snakk om 40.000, men i så tilfelle 40.000 i tillegg til alle de andre som kommer.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Narmere-250000-migranter-har-krysset-Middelhavet-i-ar-8125960.html

 • LK_M

  40.000 fra Syria. Det står midt dønn i innlegget mitt. Kanskje les litt saktere med litt mindre fråde om kjeften?

 • Erik Arne Hansen

  Men hvorfor bare redde de som har råd til båtreisen? Hvorfor ikke
  sette opp charterfly og hente ut de 19 millioner syrierne som fortsatt
  sitter fast i hjemlandet sitt.

  Eller er det kanskje et krav at man skal risikerer livet sitt på Middelhavet før man får tilgang til Norge?

 • David Lindsey

  WOW. Du synker jaggu lavt fort!
  Det er jo totalen du må se IKKE bare de 40.000 fra Syria.
  Så prøv å forstå hva poenget i innlegget før du slenger fra deg dritt.

 • Bjarne Fosse

  Jeg var i sommer på ferie i Polen, og kunne ikke unngå å legge merke til at det var omtrent ingen ikke-vestlige personer å se. Jeg sjekket litt rundt dette, og fant da at Polen (i likhet med flere andre øst-europeiske land) har en svært restriktiv politikk på dette området. De skal visstnok til nød ha gått med på å ta imot 100 syriske flyktninger, men selv dette beskjedne antallet har skapt mye politisk spetakkel. Sammenlignet med innbyggertallet er det ca. halvannen promille av hva Norge skal ta imot, altså nokså absurde problemstillinger å lage rikspolitisk farse av.

  Men rent hypotetisk: Hvor mange flere syrere kunne Norge ha hjulpet dersom de «outsourcet» oppdraget til Polen som omtrent ikke har ikke-vestlige innvandrere i landet fra før? Og da mener jeg at Norge skulle ha betalt alle boutgifter etter polsk levestandard, og dersom noen av dem begynte å jobbe og betale skatt ville det bli en ren bonus for Polen. Kunne vi da for eksempel ha hjulpet 16.000 syrere i Polen til samme prisen som vi hjelper 8.000 i Norge?
  Og for å leke enda mer kynisk med tallene: Dersom Norge avslo å ta inn syriske flyktninger i det hele tatt og i stedet bestemte seg for å bruke de 8 milliardene på vaksiner i utviklingsland, ville det ha reddet flere menneskeliv?

 • Freddy Kvisler

  En eller annen idiot sa jo bl.a. for 30 – 40 år siden at skolene i Oslo ville komme til å få et flertall av fremmed kulturelle.
  Men som de venstre vridde sa den gangen, så kommer det aldri til å skje og dem fikk rett, eller?

 • Freddy Kvisler

  Det er noe de venstre vridde har oversett fra starten, men så lenge dem kan bruke andres penger og fortsetter å gi blaffen i nordmenn, vil dem nok se på seg selv som noen reddende engler.

 • Freddy Kvisler

  Hvorfor blir det ikke brukt https://no.wikipedia.org/wiki/Landgangsfart%C3%B8y så kunne man dratt inn båtene og kjørt dem til et egnet sted blant sine egen.
  For deretter å senke båtene, så ville problemet etter vært forsvinne av seg selv!

 • hjdfyjd

  Det både Sandberg og Tjomlid glemmer å ha med i regnestykket er de som virkelig betaler prisen for flyktnig- og innvandringspolitikken. Dette gjelder for eksempel norske jenter på vei hjem fra byen som betaler med berikelse av underlivet og et påfølgende ødelagt liv. Andre som betaler prisen for denne politikken er norske barn på innvandrertette skoler. Der får de beskjed om hva de får lov til og ikke lov til av innvandrerguttene, og skulle de være så dumme å opponere hagler drapstuslene med påfølgende skamjuling. Og da snakker vi ikke om den «gode gamle norske julingen»; en mot en eller flere mot flere. Nei, da er det fem mot en, og når den norske gutten eller jenta faller i bakken, fortsetter innvandrerne og sparke mot hodet til det sprekker, om ikke noen griper inn. Tro meg, jeg har sett det utallige ganger, samt vært den som ligger nede. Gir de norske barna beskjed til ledelsen på skolen blir det feid under teppet da de frykter at det kan skape rasisme bare ved at det blir tatt opp. De norske barna må være rause og ha flerekulturell kompetnse må vite.

  Å nei det gjelder ikke absolutt alle innvandrere eller i hvert eneste friminutt, men det skjer helt hinsides ofte og proporsjonene på volden og trusselkulturen som er kommet kontra hvordan det var før de ulike skolene mottok innvandrerelever er også helt hinsides.

  Hæ, har du ikke tall eller statistikk på det? Har det ikke blitt målt? Nææ øøh? mon tro hvorfor? Da finns det vel sikkert ikke…

  Ikke tro et øyeblikk at Tjomlid og innvandringstilhengerne er «the good guys». Tvert om, Tjomlid vet så inderlig godt, og ofrer mer enn gjerne andres barn så vel som egne(?) på det multikulturelle alteret for å kunne sole seg i glansen av å være pseudo-altruist-konsensus-fjott og ha partiboka i orden. Jeg tror historien vil dømme ham og hans likesinnede hardt for det.

 • Gunnar Chomlee

  At du Tjomlid har en datter på 8 år er veldig skremmende. Slike dårlige gener burde ikke blitt ført videre. Likevel håper jeg datteren din ikke blir som sin far. Håper at hun blir både bedre i matte og at hun får et mer reelt bilde av samfunnet. Men det vil hun nok. Datteren din vil oppleve krigen mellom oss og muslimene. La oss bare håpe hun står på den rette siden i den kommende borgerkrigen og at hun slipper ende opp som sexslave for muslimene

 • Gunnar Chomlee

  Tjomlid er ikke interessert i det. Mest sannsynlig har han ikke fått med seg at det skjer noe der.

 • Gunnar Chomlee

  jo Nordmenn blir hjulpet da ressursene blir her

 • Macardit

  Uansett hvordan du trikser med tallene, Tjomlid, så koster denne innvandringsfesten Norge abnormt mange milliarder kroner.

  Norge er et av de landene som har tatt i mot flest flyktninger og som gir mest bistand per capita i den vestlige verden; når er det egentlig nok, Tjomlid? Hvor mange migranter mener du at Norge bør ta i mot? Hvor mange penger mener du vi skal bruke på andre lands borgere?

  Og dette argumentet om at ikke alle kan hjelpes i nærområdet; hva med UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman? De har nok av plass og penger og lignende språk og kultur men har ikke tatt i mot noen; det må da være mye bedre for syrerne å bli innlosjert der, på samme måte som vi ville dratt til nabolandene våre hvis det hadde vært konflikt i Norge?

  Og spar meg for hvor mange syrere Libanon og Jordan har tatt i mot; de bruker vel knapt en krone på hver flyktning selv; det er hjelpeorganisasjonene som tar seg av flyktningene.

 • shadowxavier

  Tror jeg kommer til å slutte å lese bloggen til Tjomlid. Før respekterte jeg den, nå.. er det en vond bismak i munnen.

  «FN har regnet ut at det til sammen trengs minst 36 milliarder kroner for å møte behovene til de rundt fire millionene flyktninger i Syrias naboland i år. Under en fjerdedel er hittil finansiert.

  I tillegg kommer hjelpen til mer enn 12.2 millionene syrere i nød inne i landet.»

  Under en fjerdedel er finansiert. Så istedenfor å bidra der man trenger det mest, skal man hente 8000 lotto-vinnere. Hvorfor ikke heller bidra til at hvor mange tusen kan få tak, mat, vann og skolegang i påvente av å flytte hjem? Jeg skjønner ikke denne inhumane tankegangen. Uansett hvilket tall man velger å regne med, så finnes det noen uomtvistelige fakta.

  1. Alle mennesker er like mye verd. En syrer er ikke mer verdt enn andre.
  2. Det koster mindre å hjelpe en syrer til å vende tilbake til sitt hjemland, enn å hente en syrer hit.
  3. Norge har ikke en uutømmelig mengde penger.

  Med disse tre fakta på bordet, syns jeg det er merkelig at det er så mange som hiver seg på ideen om å bringe en liten slump syrere hit. For du kan si hva du vil, men bruker man X milliarder kroner på syrerer her, blir det X milliarder mindre å hjelpe andre på. Isteden for å ta vare på flest mulig mennesker, skal man hjelpe minst mulig mennesker. En tankegang som for meg er uforståelig. Dette handler ikke om å kjøpe seg ut av problemet, dette handler om å hjelpe mennesker i nød, og at enkelte får seg til å slå moralske poenger på at folk ønsker å hjelpe flest mulig syrere, istedenfor færrest mulig syrere, gjør meg kvalm. DET er definisjonene av råttent Tjomlid.

  Tjomlid bruker også ett sitat hvor flyktninger visstnok skytes på, voldtas og utsettes for grov utnyttelse. På vei til Europa. Også ett poeng til å styrke nødhjelpen der de er, så slipper de å flykte videre til Europa, så slipper de å utsettes for flere overgrep. Sikkerhet kan nemlig lett kjøpes for penger. Det er ingen grunn til at en flyktningeleir ikke skal være ett sikkert sted å være.

  Så tilbake til den lettfattelige konklusjonen. Basert på tre fakta, burde det være lett å skjønne følgende, uansett hvilke tall som er riktige. Vi kan enten hjelpe svært mange flyktninger, eller vi kan bringe ett «knøttlite» antall til Norge, og IKKE hjelpe svært mange syrere. Vi kan faktisk ikke strø om oss med så mye penger at vi kan gjøre begge deler. Penger er en begrenset ressurs, også i Norge. Jeezes

 • shadowxavier

  Nei, det er snakk om titalls millioner av flyktninger som har bedre av å komme til ett i-land enn å hjelpes der de er. For hver flyktning vi tar inn, blir det født sikkert 100 eller 1000 nye barn inn i fattigdom som kommer til å trenge samme hjelpen. Vi må dessverre innse at den humane tankegangen vår setter oss i en situasjon hvor vi snart ikke har økonomi til å hjelpe flere…

 • shadowxavier

  Revurder den der. Det er nemlig svært mange syrere som nå IKKE får hjelp etter at ungene ble kappet i to. Takk Gahr-Støre.

 • shadowxavier

  Jeg misliker Tjomlids post svært mye jeg også, men jeg synes det er forkastelig at du blander inn familien og barna hans. Uetisk rett og slett..

 • shadowxavier

  Selv om Tjomlid har vist noen uforståelige tankeganger, så la være å blande inn familien hans. Hun er gammel nok til å lese, men antakeligvis ikke gammel nok til å forstå det du skriver. Så ta mannen på sak, og kutt ut innblanding av familien. Det er mer kvalmende enn Tjomlids argumenter.

 • Trond Hansen

  Jeg liker å lese Tjomlids blogg når det gjelder vitenskap, der briljerer han som regel med det han skriver. Men det er helt tydelig at han står langt på venstresiden når det gjelder innvandringspolitikken. Det ser man både her og i flere av hans senere blogger.

  Han er flink til å finne frem de «riktige» tallene, men han er langt fra en økonom. Og det skal egentlig ikke mye til for å skjønne at dersom vi skal ta inn så mange mennekser hit, vil det koste samfunnet dyrt. Veldig dyrt. Og det er heller ikke slik at vi kun tar inn 8000 og stopper der, om 3 år kan vi plutelig ta inn like mange, og med en stadig synkende oljeverdi og innvandrere som ikke klarer eller vil tilpasse seg Norge, sier det selv at utfordringene vil bli massive.

  Og i tillegg må vi heller ikke glemme at over 1 av 5 mulimer mener at nordmenn fortjener å bli utsatt for at terrorangrep:
  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Det-nytter-ikke-a-lukke-oynene-for-islamismens-aggressive-vekkelse-og-dens-politiske-program-7907245.html

 • Almie

  Tjomlied og Sandberg kan sitte og diskutere tall. Utrolig tafatt blogg innlegg. Men men. Reis til Malmø -Rosengård eller deromkring. Se litt rundt deg, les noen svenske aviser og spør deg selv: vil jeg virkelig at det skal betales 1- en eneste krone for å få det slik? Er det virkelig så viktig å ødelegge ett velfungerende land med gode velferdsordninger ? Du skjønner vel det Tjomlied, at ved en stor nok andel av ikke – bidragsytere vil våre goder slik vi kjenner det I dag forsvinne?
  Synes du også det er verdt å betale milliarder for å få ennå noen prosent av voldtektsmenn,drapsmenn lykkejegere som kan ødelegge ennå mer av den trygghetsfølelsen vi har vært så heldige å få oppleve her i landet en del år nå? Jeg klarer bare ikke finne noe annet positivt ved innvandring av ikke vestlige,bortsett fra arbeidsplasser til alle dere som skal gi de alt hva de måtte behøve. – Noe så dumt!?

 • Gunnar Chomlee

  Det var Tjomlid selv som brakte inn datteren sin. Og jeg har da bare ønsket henne det beste

 • Rolfivar

  Det er Tjomlid som blander inn barna sine.

 • Bernt Barstad

  Jepp abnormt mange penger – eller omregnet i potetgull, ca det vi forbruker av potetgull hvert år. Fascinerende hvordan relativt små beløp blir uhånterlig i verdens rikeste land?

 • Bernt Barstad

  Godt poengtert og godt argumentert Tjomlid, ingenting forsurer en god diskusjon som fakta gjør – synd at Per Sandberg garantert kommer til å overse dette innlegget.

 • Mumle

  Jeg gratulerer hr. Tjomlied med datteren på 8 som med sine tidlig utviklede regneferdigheter trolig er beviset for eplet som ikke falt langt fra stammen?

 • vegas77

  For meg virker det som det er vanskelig å gi et eksakt tall på hva ting vil koste men en ting som er 100% sikkert er at vi kan hjelpe flere i nærområdene.
  Både tjomlid og sandberg trikser vel med tall her ?
  En annen ting er at det kun kommer menn hit mens kvinner og barn blir igjen, så de som mest av alt trenger hjelp blir igjen .
  Nok en god grunn til å bruke mer penger der det trengs mest.
  Hvorfor kan ikke alle hjelpes der ,hvorfor må noen hit for å kunne hjelpes ?

 • shadowxavier

  Er dundrende uenig med Tjomlid, men hva er det med lavstående individer som deg som må dra inn familien i dette? Hold spesielt BARNA utenfor din argumentasjon din knøl!

 • Teflon_Bill

  Gode poeng, og om man VIRKELIG ønsket å hjelpe, ville man prioritert de 21.000 som daglig dør av sult. Mat i seg selv er ikke så dyrt.

 • Trond Hansen

  Det han unnlater å nevne er alle problemene vi som en nasjon har fått med utlendingene, og da selvsagt spesielt muslimene. Så for Norge er det ingen tvil om at det er best å hjelpe dem der de er, med mindre vi ønsker å gå i den samme fella som Sverige.

  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Det-nytter-ikke-a-lukke-oynene-for-islamismens-aggressive-vekkelse-og-dens-politiske-program-7907245.html

 • shadowxavier

  Det tjomlid gjør, er en generell overdrivelse. En av den vanligste generaliseringsmetodene som finnes i språket. Det kunne like gjerne vært «min demente bestemor», eller «min nyfødte». Enhver oppegående person forstår dette. Enhver oppegående person forstår også at det er uetisk og umoralsk og dra familien inn på denne måten.

 • Tingvaldsen

  Kommer det virkelig bare menn hit? Hvor er «hit» og hvilket kildemateriale kan du referere til?

 • EllingKristoffersen

  Disse vestlige landene som ikke gidder å hjelpe der de er inkluderer Norge som stemte IMOT FrPs forslag om 1 millard i år til akkurat dette.

 • Thor Waldemar Wilhelmsen.

  Iraneren Keshvari bør få hjelpen I nabolandet han også, nasjonen Norge skjemmer han ut!

 • Hermann

  Hvem har nå definert at der er syrere som ikke kan hjelpes i nærområdet?

  Da Gaza-krigen raste ( og det var i et krigsområde med stor fare for hjelpepersonells liv) ble det vitterlig sendt ned leger (Gilbert blant annet) som opererte dag og natt.

  ##############################################################

  «Den politikk Stortinget har lagt opp til i dag handler om å hjelpe begge grupper, ikke velge bort de som ikke kan hjelpes der de er fordi Sandberg synes de er for dyre i drift.»

  Dette er et nusselig utspill. Ole brumm-politikk fungerer desverre ikke i praksis. En krone kan bare brukes en gang.

  Pga denne type Ole-Brumm tankegang kunne man nylig lese at matvarehjelpen til Syriske flyktninger i Libanon og Syria var halvert på 1 år:

  http://www.hegnar.no/okonomi/utenriks/artikkel556973.ece

  Slik går det når vi har politikre (og bloggere) som mener det er bedre å gi 8000 gullkortet fordi det får de til å føle seg moralsk vel, samtidig som vi snur ryggen til de 250.000 andre vi kunne ha hjulpet.

 • vegas77

  Ok du skal få det inn med teskje, med hit mener jeg Norge, når jeg mener at det kommer bare menn å søker asyl så er realiteten ca 95℅.
  Kvinner og barn kommer på familiegjenforening og det er vel litt rart da det mest sannsynlig er de som trenger mest hjelp.
  Et raskt gogglesøk vil gi deg det kildematerialet du vil ha

 • Nordpolen

  Tjomlid eier Sandberg.

  Og legg merke til at Sandberg kaster ut milliardbeløp, men Frp har aldri virkelig foreslått å bruke noen av disse beløpene i «nærområdene».

 • Nordpolen

  Hva har «Rosengård» med dette å gjøre?

  Det er jo en like tåpelig argumentasjon som at man skal forby FpU på grunn av Utøya.

  Folkene som kommer fra Syria har ikke noe med Rosengård å gjøre.

 • Nordpolen

  «Tror jeg kommer til å slutte å lese bloggen til Tjomlid.»

  I samme bane:

  «Jeg leste i avisen at det er farlig å røyke, så nå har jeg sluttet å lese avisen!»

 • Trond Hansen

  Kunne ikke vært mer enig. Og selv om han skriver at vi ikke kan hjelpe andre der, og at noen faktisk må til Norge for å få hjelp, vil det likevel gå på bekosting av flere andre.

  Så om man f.eks. hadde tatt inn bare én person til Norge fordi vedkommede kanskje var veldig syk, ville man da selvsagt reddet livet til den personen. Men da ville også MANGE andre der nede dødd for prisen vi brukte på den ene personen i Norge. Dette er et enkelt eksempel, men det forklarer likevel veldig enkelt at vi faktisk vil få flere liv på «samvittigheten» dersom vi velger å slippe folk inn hit.

 • Nordpolen

  Vi gir ca 1% av BNP (altså, «ingenting» merkbart).

  Du får ta det opp med Oman, hvis du mener de bør ta i mot flere. I mellomtiden må vi hjelpe de som har flyktet.

 • Nordpolen
 • Nordpolen

  Dette sier noe om hvor nedrig «argumentasjonen» på høyresiden er. Personangrep og trusler.

 • Nordpolen

  «Hvem har nå definert at der er syrere som ikke kan hjelpes i nærområdet?»

  Ingen har påstått at syrere flest ikke skal hjelpes i nærområdene, men det er altså NOEN som ikke kan, av ymse årsaker.

 • Trond Hansen

  Og skal vi da heller hjelpe disse «NOEN», fremfor å fortsatt hjelpe flere der nede? Se min kommentar under.

 • Harald Grønn

  Her kommer Tjomlid med så mye bullshit at man nesten blir fristet til å teste ut alternativ medisin.

 • Gunnar Slåttum

  Abnormt mange penger? Norske nordmenn brukte til julen 2014 ca 51.000.000.000 kroner. DET kaller jeg abnormt mye penger. Perspektiv?

 • Trond Hansen

  Dette er politikk, og ALLE partier «leker» litt med tallene, inkludert FRP, uansett hvilket tema det er snakk om. Men at man får hjulpet flere der nede er det jo ingen tvil om. Og det er jo det som er hele poenget, å hjelpe flest mulig.

 • Nordpolen

  Faktum er at Frp, som er et politisk parti og avhengig av tillit, er tatt i løgn.

 • Gunnar Slåttum

  Kunne du ikke bare si at du ikke vil ha syrere til Norge? Mye kortere innlegg og ikke så kjedelig å lese.

 • Nordpolen

  1) Dokumentasjon på at noe av det han skriver er galt?

  2) Foreslår en overdose homeopati! ;)

 • Nordpolen

  Nei, vi skal prøve å redde «begge» gruppene.

  Legg merke til at Frp ikke har foreslått noen økning i hjelpen til folk i nærområdene.

 • shadowxavier

  I motsetning til en avis, er en blogger avhengig av hva folk som leser den mener om den. Er det ingen som leser bloggen, så har den heller ikke gjennomslagskraft.
  Prøv en gang til…

 • shadowxavier

  Jeg er ikke imot syrere til Norge. Hvis syrerne ønsker å komme hit på arbeidsvisum på lik linje med svensker og polakker og alle andre, er de hjertelig velkomne.

 • Nordpolen

  Og det gjelder ikke for en avis?

  For øvrig, du fikk ikke med deg poenget.

 • Nordpolen

  Du har fått med deg at det er krig i Syria?

 • Tingvaldsen

  Fint, din mening er klar og tydelig, nå kan du henvise til noen kilder.

 • Hermann

  Og de utgjør sånn ca 8000………….

 • Hermann

  Du kan bare bruke en krone 1 gang.

 • Nordpolen

  Nei, de utgjør mange flere, men Norge skal ta inn 8000 av dem, fordelt over 3 år. Det er ca 6 stykker per kommune per år.

 • Nordpolen

  Ja, men man har råd til både potetgull og en flaske brus. Det er ikke det ene eller det andre.

 • Nordpolen

  Erfaringsmessig er det nesten bare høyreekstreme som står for terrorismen i Norge, og har vært det siden 2. verdenskrig.

 • Tommy76

  Jeg er også sterkt uenig i Ole Brum / SV-tankene til Tjomlid her, men for f***’s sake: å dra inn datteren på denne måte bare ødelegger diskusjonen og får deg til å fremstå som en idiot.

 • Hermann

  Som sagt. Hvem har nå plutselig definert at disse må komme til Norge. I Gaza som var en krigssone og der det var en 24 timers akuttsituasjon sendte vi ned leger som opererte dag og natt.

  Du kan forøvrig stille deg spørsmål om kostnadesanslaget til Tjomlid på at hver syriske flyktning vil koste 200.000 per år, nå som vi har definert at vi bare skal ta hit de 8000 som trenger mest medisinsk og psykiatrisk behandling……….

 • Nordpolen

  » Hvem har nå plutselig definert at disse må komme til Norge.»
  Det norske Stortinget har sagt det. Jeg tror det er FN som velger.

  Vedr. kostnadsoverslaget: det kan være mange årsaker – f. eks. at de er ateister, politisk engasjerte, og mye annet.

 • kingrox

  Er det en bil nr 3 du føler et sårt behov for?

 • Hermann

  Det er desverre ikke slik økonomi er skrudd sammen.

  Når vi tar inn 8000 flyktninger og gir de gullkortet snur vi samtidig ryggen til de ca 250.000 vi ellers kunne ha hjulpet dersom vi hadde brukt midlene i flyktningeleirene i Jordan istedenfor.

  Ole Brumm tankegangen «Ja takk begge deler» fungerer ikke i det virkelige liv.

 • Hermann

  Dersom du tror det er et problem at vi har mange ateister som trenger bekyttelse fra disse områdene, da er du så lite seriøs at du avskriver deg selv fra debatten.

  At politisk engasjerte mangler beskyttelse i flyktningeleirene har jeg heller aldi sett omtalt.

 • Nordpolen

  Jo, den fungerer fint i dette tilfellet. Det var en som skrev her at vi brukte 51 milliarder til jul i fjor. Vi har ca 7200 mrd i «oljefondet». Å bruke f. eks. 8 mrd på flyktninger i nærområdene ville ingen av oss merket, men Frp foreslår det ikke…

 • Hermann

  De 7200 mrd er allerede bundet opp.

  Statens pensjonsforpliktelser er på langt over 6000 milliarder.

  Bare til offenlige ansatte:
  http://stavrum.nettavisen.no/har-gitt-bort-oljefondet/

  Nåverdien av fremtidige kostnader til innvandringen i perioden 2005-13 sa SSB var i 2013 på svimlende 500 milliarder kroner. Dette altså bare for innvandringen i en 8 års periode.

  Oljefondet er allerede bundet opp til forpliktelser staten har påtatt seg.

  PS!
  Forøvrig vil effekten av dine forslag bli redusert innsats fra andre land hvor pengene ikke sitter like løst.
  Actio- Reactio

 • Nordpolen

  Som sagt, ingen i Norge ville merket om vi brukte 8 mrd på flyktningene i nærområdene.

  Hvorfor foreslår ikke Frp det?

 • Gamleoslo

  Nok en meningsløs blogg fra den «gode» siden.

 • Hermann

  Rosengård er i høyste grad relevant, gjerne Sødertaelje og Gøteborg også.

  Utviklingen i Sverige er et resultat av samme politikk som det Norge fører bare at den har vært mer omfattende slik at vi ser «resultatet» raskere.

 • Gamleoslo

  :/

 • Hermann

  1. Fordi midlene allerede er «brukt opp».
  2. Fordi dersom Norge skulle ta ansvar for hele flyktningesituasjonen i Syria, så vil bevilgningen til andre land og engasjementet til andre land som ikke svømer over av penger, bli mindre.
  3. Fordi, «velmenende» da vil komme med nye «gode prosjekter» som de mener vi kan øse ut milliarder på.

 • bliraldrivoksen

  Kan du ikke bare bruke bloggen din til reklameskilter for AP?
  Så slippe du å skrive så fryktelig mye.
  Heksejakt, dommer og bøddel for å «ta» FRP…hvor kommer det fra?
  Har aldri stemt på frp selv, men dette er helt latterlig.
  Mobbing/netthets/sjikane….finnes mange måter å beskrive din «innsats» på.
  Hvis du elsker AP og Støre så høyt må du gjerne si det rett ut, men slutt med mobbingen av andre.

 • Nordpolen

  Samtlige av de tre punktene er bare tull, og det vet du godt.

  Frp bedriver spill for galleriet. De har ingen forslag selv.

 • Nordpolen

  Å påpeke at Frp lyver er ikke «mobbing».

  Derimot er det du bedriver å leke offer.

 • Nordpolen

  Nei, det er et økonomisk problem.

 • Hermann

  Slik svarer en som ikke vil forholde seg til virkeligheten eller som kanskje ikke aner hvordan virkeligheten og økonomi henger sammen.

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/pensjon/offentlig-pensjon-spiser-opp-hele-oljefondet/a/10072479/

 • Det Tjomlid ikke forstår er følgende enkle prinsipp: Vi kan ikke redde alle.

  Vi kan ikke redde alle. Vi kan faktisk ikke redde alle.

  Og det plasserer oss i en litt annen situasjon enn den fantasien som Tjomlid og andre virkelighetsfjernt drømmende vulgærsosialister klamrer seg til, nemlig at vi må velge hvem vi skal hjelpe – og dermed også velge hvem vi ikke skal hjelpe.

  Dette er nok et spørsmål som Tjomlid, og andre som tror at «prioritering» er noe som bare kalde og kyniske høyrefolk hefter seg ved, vil ha litt vanskelig å forstå. Men prøv å absorbere dette, Tjomlid:

  Det er ingen som påstår at vi kan «hjelpe alle der de er». Tvert imot, vi kan ikke «helpe alle» uansett hvor de er! Og da er ikke spørsmålet «hvordan kan vi hjelpe alle», men derimot «hvordan kan vi hjelpe flest mulig». Dette er en helt annen problemstilling.

  Dersom hjelp av type 1 koster X kroner per nødlidende, hjelp av type 2 koster Y kroner per nødlidende, og det ikke er mulig å hjelpe alle nødlidende, da er det bare ett eneste spørsmål som er relevant: Hva er minst av X og Y? Svaret på dette er svaret på hva vi skal svi av alle pengene på, for å hjelpe flest mulig. Og hvis du ikke klarer å forstå dette, da bør du ikke ta ordet «matematikk» i din munn.

  Så dropp det billige Frp-hatet ditt, Tjomlid. Du lurer ingen.

 • LK_M

  David, i dette blogginnlegget diskuteres flyktninger fra Syria spesifikt og FrPs suspekte logikk tilknyttet kostnader for å ivareta disse. Da ser jeg ingen grunn til å flytte diskusjonen over på flyktninger generelt. Hvis du føler for å gjøre det, ok. Selv Sandis personlig gjør ikke det.

  Det er jo også fascinerende å se at du setter flyktninger i gåsetegn. Hm, lurer på hvorfor gett.

 • LK_M

  Hvis du har en lenke til saken leser jeg gjerne over.

 • Ahhh… så over 25 milliarder hvert år er «ingenting merkbart» når hvis det deles ut til andre land, men det er å «undergrave velferdsstaten» når det istedet gis som skattelette til nordmenn.

  Jeg tror jeg forstår. Jeg tror virkelig jeg forstår…

 • Ove Knutsen

  Du er saklig og rasjonell. Det blir nok skummelt for enkelte.

 • Jeg skjønner at noen tror vi bare har et topartisystem i Norge, men slik er det altså ikke. Jeg har aldri stemt Ap noensinne.

 • Hermann

  Ja, du har jo allerede vist at du skal løse alle verdens problemene med å tømme oljefondet…….

  Nei, det er ikke primært et økonomisk problem, det er et primært et religiøs-kulturelt problem og et politisk problem da velmenende sosialister og andre politisk korrekte ikke vil ta nødvendige oppgjør med disse kulturene..

 • Ove Knutsen

  Det er et voldsomt fokus på kostnader. Hva har det seg at enkelte odførere forteller om økonomisk overskudd. Hvorfor bringes ikke suksessene og deres oppskrifter inn i debatten?

 • a2mmyc

  Og fordi vi bruker pengene på disse 8000, så lar vi altså vesentlig flere i stikken i Syrias nærområder.

 • a2mmyc

  Det sa grekerne også.

 • granpomier

  Tjomlid står ribbet tilbake som en simpel politisk aktivist for venstresiden, fylt til randen av naiv og misforstått «godhet.»

 • Tommy76

  Det er jo kun i god sosialist-ånd man kan snakke om «overskudd» som oppstår ved at at kommunenen *på kort sikt* får mer penger fra staten til flyktningene enn det flyktningene koster kommunene. Alle forstår at det for Norge ikke oppstår overskudd ved at staten gir bort penger til kommunene.

 • Per Andersen

  Og Sandberg står ribbet tilbake som en simpel løgner.

 • Tingvaldsen

  Hvem er «vi» som sendte ned leger til Gaza?

 • granpomier

  Nei. Det finnes ingen fasit for hva den nøyaktige kostnaden er når det gjelder flyktninger

  Bare for de 8.000 som vi skal ta imot har vel anslagene variert med over hundre MILLIARDER kroner.

 • Per Andersen

  Bortforklaring. Sandberg operer bevisst med tall som ikke fungerer, ergo en simpel løgner.

 • Frode P. Bergsager

  Man blir både trist og skremt når man leser så mange kommentarer her fra personer som ser ut til å slite med matematikk og leseforståelse. Er det mangelfull utdannelse, eller er innleggene deres skrevet i politisk affekt?

  Hvorfor applauderer folk når Tjomlid påpeker faktafeil i argumenter til kvakksalvere, men buer og hetser når Tjomlid påpeker faktafeil i argumenter til politikere?

 • Hovedbudskapet til Frp er korrekt, selv om estimatene kan være litt off.
  Hovedbudskapet til homeopater og andre kvakksalvere er rent sludder.

  Forskjellen kunne ikke vært større.

 • Derullandei

  Og nok en meningsløs kommentar fra den «onde» siden.

 • Derullandei

  «Min kvakksalver har rett, selv om han av og til bommer litt. I motsetning til andre kvakksalvere, som er svindlere og bedragere.»

 • Derullandei

  Man kan ikke ha en rasjonell diskusjon om disse prioriteringene så lenge toppolitikerne står og lyger.

 • Derullandei

  Ikke bry deg om stalkeren. Han kan trolig ikke noe for det.

 • Hvis du virkelig trenger å bli forklart den strukturelle forskjellen på å overvurdere effekten av et medikament som faktisk fungerer, og å hevde effekt fra et medikament som ikke fungerer i det hele tatt… da synes jeg først og fremst synd på deg.

  Men jeg bruker ikke av tiden min på å forklare noe så opplagt.

 • Lillemor

  Interessant artikkel om «migranter» Tjomlid har valgt å legge bilde fra. Anbefaler å lese:

  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/migrants-being-raped-shot-and-tortured-on-desperate-journeys-to-europe-doctor-reveals-10457130.html

  Ingen med tilgang til forsiden til noe norsk avis med lesere å snakke om, er villige til å ta diskusjonen om de viktigste aspektene ved å fortsette å holde døra inn hit på vidt gap og sette klar kjeks, melk og honning på bordet til alle som kommer.

  Penger er ikke det største problemet. Tapet av kultur og utvanning av vårt folk er det viktigste.

 • Hva har Utøya med FpU å gjøre…?

 • Skeptisk

  Trist å se at venstresiden politisk har en slik «usolidarisk» flyktningpolitikk og vil hente en bitte liten promille av verdens flyktninger/migranter istedenfor å hjelpe langt flere i nærområdene eller der de er. (hvor kultur, språk, klima etc. er det de er vant til).

  -Det er tros alt over 60 millioner flyktninger, antagelig er tallet langt høyere i og med det er veldig vanskelig å telle antallet især de som er fordrevet internt. Tallet på flykninger/migranter øker for vær dag som går i og med at konfliktene øker i omfang i Yemen, Syria, Irak, Afghanistan (MØ) og N-Afrika.

  I tillegg er det 200-300 millioner mennesker på verdens basis som ønsker bl.a. å komme til Europa på grunn av økonomiske årsaker.

  Det som kjennetegner alle er at de ønsker å komme helst til N-Europa på grunn av trygde-ordningene og velferdsordningene vi har..

  -Jo flere europeiske nasjoner ønsker å motta, desto flere vil prøve å komme ved hjelp av menneskesmuglere. Det eneste som kan stoppe denne folkevandringen er å stanse innvandringen til Europa. Vi har trosalt menneskerettigheter vi også.

 • Kirsti Kulseng

  Hadde vi vært like god på integrering, som vi er på å bruke tid på diskusjon, så hadde vi unngått de «store» problemene med å ta imot mennesker i nød!

 • Derullandei

  Nei, det trenger jeg ikke. Jeg vet f.eks. godt forskjellen på de som tror på krystallhealing, og de som ikke tror på evolusjon. Så det er fint at du ikke bruker av tiden din på å forklare noe så opplagt. Fortsett med det.

 • Trond Hansen

  Welcome to politics.

 • Skeptisk

  Flyktningestrøm: Tre europeiske forskere i befolkningsutvikling og innvandring advarer om, at den store strømmen av flyktninger til Europa kun er ”et skvulp” i forhold til, hva som kan komme av masseinnvandring i fremtiden. De oppfordrer til en revisjon av FN’s Flyktningkonvensjon for å begrense tilstrømningen av flyktninger.

  Et truet Europa.
  http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/International/ECE7350062/Et-truet-Europa/

 • Skepsist

  Haha, lykke til.

 • Trond Hansen

  Men i utlandet har man råd til 5 potetgullposer og 5 flasker brus til den samme prisen. Du kan gjerne si at vi skal prøve å redde «begge» gruppene, men UANSETT hvordan du vrir og vender på det, så vil vi ALLTID kunne hjelpe flere der de er, da man får «mer for pengene» der nede.

  Du kan gjerne være uenig, men jeg kan garantere deg at de som ikke kommer seg til Norge, men heller blir værende der nede, er fullstendig uenig i din tankegang. Det er urettferdig for dem at enkelte skal få en «gullbillett» til Norge, mens de selv må lide der nede.

 • Gunnar Chomlee

  Nei, vil ha sjåfør til bil nr 2 :)

 • Trond Hansen

  Men nesten 100% av alle terrorangrep i VERDEN de siste årene er utelukkende av muslimer. Og at Norge skal slippe unna et fremtidlig angrep er naivt å tro.

  http://chersonandmolschky.com/2015/04/13/islamic-terrorism-japan/

 • Skepsist

  Tjomlid evner ikke å være objektiv i en del politiske saker, slik som i innvandring og Islam, hvor ideologien helt tydelig tar fullstendig overhånd. Det er trist, da hans troverdiget på andre områder lider pga. dette.

 • Lillemor

  Erfaringsmessig er kulturmarxisme grunnen til terrorisme i Norge.

 • Trond Hansen

  Det er hans blogg og han kan selvsagt skrive hva han vil. Men når han så helt tydelig har et politisk standpunkt rundt innvandring og islam, kan det føre til at han mister troverdighet når det gjelder andre temaer der han faktisk er objektiv. Og det er synd.

 • shadowxavier

  Selvfølgelig, det er derfor millioner er på flukt.. ikke tusener. Det er forresten ikke den eneste krigen i verden. Det finnes ett dusin andre rene kriger rundt om i verden, i tillegg finnes ett uttal utrygge områder som blir terrorisert av bevæpnede grupper som Boko Haram. Like mange blir politisk forfulgt, trakassert av myndighetene i respektive land, eller tvunget til ekstrem fattigdom på en eller annen måte.

  Hvorfor er det da akkurat syrere vi skal ta til Norge? Hvorfor ikke 8000 fra en annen konflikt? Det er bare pur bullshit. Populisme utspill fra Ghar-Støre fordi han VET at det splitter regjeringen og dets støtteparti. Hadde ikke dette underliggende formålet eksistert, så hadde han aldri fremmet dette forslaget overhodet. Fordi at det er millioner på flukt, må da det viktigste være at vi hjelper FLEST MULIG slik at de kan returnere til sine egne hjem og klare seg selv? Men isteden skal vi hjelpe færrest mulig å dømme mange ganger andre syrere til flere år i total elendighet. Kan du forklare meg det menneskelige aspektet bak det Nordpolen?

 • Slartibart

  Og hva har dette utbruddet med hva jeg skrev, prøver du bare å hijacke litt oppmerksomhet?

 • granpomier

  For å kunne komme med de beskyldningene må du nesten vite hva som er riktig tall, og de spriker som sagt med hundrevis av milliarder.

  Har du de riktige tallene, eller er du bare en simpel løgner?

 • Slartibart

  Forskjellen er at Tjomlid prøver å finne tall og er veldig tydelig på at dette er vanskelig å anslå, mens Sandberg drar ting ut av et sted sola sjelden (helst aldri) skinner og prøver å presentere dem som absolutte fakta.

  Og hvorfor ikke alle kan hjelpes der har blitt svart på så utallig mange ganger at jeg ser liten vits i å repetere det, du kommer sansynligvis ikke til å få deg med deg hvis du ikke har fått det med deg til nå.

 • shadowxavier

  Jeg skjønte poenget ditt. Det er bare det at sammenligningen din var skivebom. I en avis, er 1 journalist en del av ett produkt. Følgelig slutter man ikke å lese avisen fordi man er uenig med en journalist, fordi man kan respektere resten av den og enda støtte opp om avisens integritet. Derimot er bloggen, bloggerens produkt ett hundre prosent, og hvis en blogger mister den respekten av massene som vedkommende har bygget opp, så mister bloggen verdi.

  Ikke det at jeg har noe håp om at du skal forstå forskjellen.
  Neste grunnløse avsporinganklage?

 • shadowxavier

  Vanskelig, i all den tid jeg misliker sterkt personer som på død og liv skal blande inn forsvarsløse barn.

 • shadowxavier

  Ikke sant, vi må hjelpe de som har flyktet. Men det mener jo ikke du Nordpolen. Du vil at vi skal kutte hjelpen til de som flykter, og heller plukke ut en håndfull heldigriser!

 • Skepsist

  Slik Støre løy om kostnadene på landsmøtet?

 • Kalle
 • Rolfivar

  Hadde NATO/EU hjulpet regjeringene i Libya og Syria mot opprørerne (Arabisk vår???), i stedet for å støtte disse IS-troppene med bombing, så hadde all denne drepingen vært unngått.

 • Kalle

  Skal vi ikke hjelpe de andre?Er det noe du bestemmer eller?

 • Skepsist

  Korrekt observert. Det er riktig å være opptatt av korrekt bruk av tall og statistikk, men Tjomlid har dessverre mistet mye troverdighet etter at han begynte å blogge om sine politiske interesser. Når ideologien tar overhånd har de fleste evne til å ignorere ubehagelige faktum og kun fokusere på det som passer best for de mål en har satt.
  Tjomlid begynner å ligne på en politisk ideolog, dessverre.

 • Kalle

  Etter som jeg kan se så mener Nordpolen at vi skal hjelpe begge grupper…Er helt enig med han. :)

 • Skepsist

  Det er forsåvidt riktig, men ikke noe nytt at politikere kommer med tvilsomme fakta. Hvor var Tjomlid da Støre kom med bullshit-overslaget om kostnadene ved å ta inn 10000 syrere på landsmøtet?

 • Tommy76

  Hva er poenget ditt?

 • shadowxavier

  Klart, hadde dette vært økonomisk reellt, så hadde jeg også vært enig. Det er bare det at det går ikke. Det finnes en god del folk i Norge som har svært god råd. Likevel ender de opp på luksusfellen, nesten blakke og uten fremtid. De er beviser på at selv om man har god råd, så kan man ikke bare ødsle ut på hva man vil. Vi KAN IKKE hjelpe alle syrere, så da må man prioritere. HVorfor er dette vanskelig å forstå?

 • Lillemor

  Å «fordele godene» er visst ikke SÅ viktig når det kommer til migranter.

 • Kalle

  Hvorfor mener du at det ikke går?

 • Kalle

  At innvandring fører til inntekter,hvis man gjør litt for det.Hvis du leser linken jeg la ut så ser du det tydelig :)

 • Tobb86

  Jeg mener at det bor rosa marssvin på månen. Det blir ikke sant av den grunn.

 • Tobb86

  «Jeg liker å lese Tjomlids blogg når han presenterer fakta jeg er enig i, men når han presenterer fakta jeg ikke synes bør være riktig så liker jeg det ikke lenger.»

 • Furusk

  Syns ikke Tjomild er noe å bruke tid på. Debatten er over for lenge siden.

 • Tobb86

  1. Midlene er «brukt opp» kun om du antar at Norges inntekter vil falle til 0.
  2. Hadde frepperne fått det som de ville hadde vi skalket lukene, stukket hodet i sanden og latt være å forholde oss til at vi er en del av verden.
  3. Jeg ville valgt «velmenende» over «kald og kynisk» en hvilken som helst dag i uka.

 • Disqusor

  Det å avhjelpe færrest mulig, må føles mildt sagt jævlig for de som ikke får hjelp…

 • Disqusor

  Tjomlid, en misjonær for det store felleskapet, nå kjemper han desperat for de ytterst få, de utvalgte få…gud bedre for en moral og etikk

 • Tobb86

  Hvis du er villig til å slutte å lese en blogg du finner interessant fordi bloggeren i ett tema er uenig med deg, så sier vel det mer om deg enn om bloggeren.

 • Tobb86

  La meg gjette, du har aldri vært i Rosengård, ei heller i Malmø.

 • Tobb86

  Hvis du ønsker å spre ditt agg om de «venstrevridde» hadde det vært en fordel om du hadde klart å skrive det riktig. Hvis ikke blir det bare ekstra patetisk.

 • Tobb86

  Og du burde passe bedre på morra di, hvis ikke må du snart begynne å kalle meg «pappa».

 • Trond Hansen

  Det handler ikke om å være enig eller ikke. Som jeg skrev en annen post, så «leker» alle politiske partier med tall, og ingen av partiene har rent mel i posen. Slik er desverre politikken.

  Saken er jo at han tydligvis er veldig for innvandring, selv om det ødelegger for landet vårt (mye pga. muslimene selvsagt, men også andre innvandrere). Jeg pleier å lese de fleste bloggene til Tjomlid, og gang på gang kommer dette fram.

 • Almie

  Rosengård har jo alt med dette å gjøre! Det er jo fasiten på hvordan det blir når man flytter en gruppe mennesker med en kultur inn i ett annet land med en annen kultur. Pengene dette koster er ikke en gang vits i å diskutere, da kostnadene med dette er så ufattelige og malplasserte framfor å bruke de der de redder flest. Disse 8000 det er snakk om i første omgang er ikke krisen, men på sikt kan vi bare se til Malmø hvordan det vil gå, med for høy innvandrings tetthet i enkelte områder.

 • Tor Andre Småsten

  Audun Lysbakken jobber med å skaffe privatjet allerede.- Han sier at ALLE skal få.

 • Almie

  Har nok vært der flere ganger i forbindelse med kurs og konferanser. Senest i fjor sommer. Ukvemsord ble ropt til min kone, og det føltes meget ubehagelig og utrygt. Som enkelte plasser i Oslo, hvor man får utallige tilbud om narkotika og prostitusjon. Ønsker du virkelig mer av slikt?

 • Tommy76

  Hvis innvandring fører til inntekter, hvorfor mener da alle seriøse parter at ikke-vestlig innvandring er et enormt tapsprosjekt for Norge?

  Hvorfor mener feks SSB «20 milliarder i nettokostnader over 10 år er et rimelig tall… for 10.000 ekstra FN-flyktninger fra Syria»
  http://www.nrk.no/norge/beregninger_-syria-flyktninger-koster-20-milliarder-kroner-over-ti-ar-1.12379363

  Hvorfor mener SSB at «en gjennomsnittlig syrisk flyktning medføre kostnader på 7 millioner kroner i løpet av livet»
  http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel551578.ece

  Overførsel av penger fra staten til kommunenen er inntekter for kommunen, men netto en kostnadn for Norge.
  Det er egentlig helt utrulig at det finnes folk som fremdeles tror at ikke-vestlig innvandring er økonomisk sett positivt for Norge

 • Hermann

  1.Nåverdien av fremtidige pensjonsforpliktelser er i overkant av 6000 milliarder uansett hvordan du snur og vender på det.

  Perspektivmeldingen som ble lagt frem i 2013 viser litt hvordan det vil gå med verdiskaping vs utgifter. Denne ble forøvrig lagt frem før det kraftige fallet i oljepris, slik at forutsetningene har blitt ytterligere forverret.
  http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2012/04/10/-oljefondet-kan-vaere-tomt-i-2060

  2. Flåsete
  3. Kritikerne til den massive Syria-innvandringen forholder seg til at 8000 syrerere til Norge istedenfor kunne ha hjulpet i størrelsesorden 260.000 syriske flyktninger i Jordan. ( Tall fra FNs høykommisær for flyktninger). Istedenfor velger de «velmenende» å leke GUD å gi 8000 gullkort og samtidig vende 250.000 ryggen uten hjelp å støtte.
  I tilegg vil andre svake grupper nå bli nedprioritert i norske kommuner. Eksempelvis eldre.

  Hvem som er kalde og kyniske tror jeg det er liten tvil om.

 • EllingKristoffersen

  Det står i «Sandbergs forsvalstale» som denne kronikken handler om…

 • Kjapt spørsmål, som jeg vil be Tjomlid svare på:

  Jeg går ut fra at Tjomlid ikke tror at Norge kommer til å bruke ubegrenset med penger på syriske flyktninger. Og jeg går ut fra at Tjomlid ikke tror at et gitt begrenset antall norske kroner, hvor mye det nå enn måtte være snakk om, vil kunne utrette den samme mengde godt anvendt på flyktninger transportert til Norge som anvendt på tiltak i nærområdene. Så derfor, Tjomlid…

  … nå har du hamret løs på Frp en stund – men det kunne vært artig å høre dine estimater for en gangs skyld. Hvor mange flere flyktninger anslår du at vi ville kunne hjelpe i nærområdene for pengene disse 8000 vil koste det norske samfunnet?

  Så tar vi det tallet du kommer frem til, trekker fra 8000, og spør: Hvorfor er du så besatt på at dette antallet mennesker skal nedprioriteres, og kanskje dø, for at 8000 skal importeres til Norge? Hvorfor vil du disse menneskene så vondt?

  Kunne du være så snill å redegjøre for dette, Tjomlid?

 • Kalle

  Det er enkel matte : Man bruker noen penger på å få integrert og gitt norskopplæring.Så begynner de å jobbe,betale skatt osv.Hvis du leser linken jeg la ut så står det der,anbefaler deg å lese den :)

  Du kan ikke spørre meg hvorfor noen mener noe,det må du ta opp med vedkommende.I dette tilfellet SSB…Jeg jobber ikke der skjønner du,så jeg kan ikke uttale meg om deres meninger :)

 • Det er så hjerterått og ondskapsfullt at man kan bli fysisk kvalm.

 • Tjomlid hater ikke Ap. Derfor stillhet.

 • Tommy76

  Jeg kan oppsummere: SSB, og stort sett alle seriøse aktører, har en profesjonell mening om at ikke-vestlig innvandring er ekstremt kostnadskrevende for Norge. SSB feks at syriske flyktninger i et livsløp koster Norge ca 7 millioner.

  Allikvel velger du å tro at ikke-vestlig innvandring medfører inntekter til Norge (hvis jeg forstår deg rett)

  Jeg kan ikke se det på noen annen måte enn at du følger samme logikken som feks homeopater: hvis de profesjonelle partene mener at jeg tar feil så velger jeg bare å overse de.

 • Derullandei

  Så lenge den norske narkotikapolitikken er så bakstreversk som den er, er et proaktivt, dynamisk og forbrukerorientert undergrunnsmarked en helt naturlig konsekvens.

 • shadowxavier

  Ikke fordi han er uenig med meg. Jeg leser mye av personer jeg ikke er spesielt enige i. Grunnen til at jeg leser ting, er måten de argumenterer på og måten de respekterer sine meningsmotstandere på.

  Tjomlid har nå for andre gang gjort det svenskene gjør på riksnivå. Han tar en hel del av befolkningen og stempler dem som «råtne» i bloggen sin, og fremhever sin oppfatning av verden som den eneste rette.

  Jeg er grunnleggende uenig med svært mange mennesker på venstresiden i norsk politikk. Jeg kan synes de er på viddene, men jeg fremhever ikke mine oppfatninger av verden som de eneste rette, og kaller motparten min for råtten av den grunn. Skal man mene noe offentlig og bli respektert, ja da må man faktisk respektere at ikke alle,(i denne saken) synes det er en god i de å hjelpe FÅ istendenfor å hjelpe MANGE.

  Gi respekt, få respekt. God leveregel.

 • Derullandei

  Gratulerer med dagens mest åndssvake påstand.

 • Derullandei

  Faen vet? Hvor var du?

  Tjomlid har ingen plikt til å følge dine prioriteringer. Jeg er ganske sikker på at han har sine egne prioriteringer, noe han er i sin fulle rett til.

 • shadowxavier

  Fordi ørene tutes fulle i nyhetene om ting vi ikke har råd til. Kommunene er blakke, helsevesenet er for dårlige, skolene har ikke nok lærere, etterslepet på vei er helt bak mål, for ikke å snakke om jernbanen.

  Vi har en viss sum avsatt til nødhjelp og ekstra kriser rundt om i verden. Denne summen er fastsatt til 1.246 milliarder i 2015.
  Skal vi bruke 1 milliard i året de neste årene til nødhjelp i nærområdene, er det ikke 1 milliard i året tilgjengelig for ekstraintegrering av ekstra kvoteflyktninger. Derfor.

 • Kalle

  En mening er ikke det samme som fakta,det er kun en mening.Jeg kan mene at innvandring er bra f.eks,men skal jeg presentere det som fakta så må jeg f.eks legge frem en link som tilsier at innvandring er positivt.Sånn som jeg gjorde når jeg la ut en link om at innvandring er positivt….Har ikke sett at du har lagt frem noe som motsier den linken,så regner med at du ikke har det.Du trenger ikke å lime inn flere meninger,synsing teller som sagt ikke som fakta :)

 • Kalle

  Anbefaler deg å lese linken jeg la ut,så skjønner du kanskje litt mer :)

 • Kalle

  Så du tror altså at budsjetter ikke kan endres?Da skjønner jeg hvorfor du mener som du gjør…Men slapp helt av,de KAN endres. :) Dessuten skal du ikke tro på alt du hører :)

 • Tommy76

  Ok, du argumenterer nå nøyaktig på samme måte som alle som driver med alternativ medisin: jeg har min egen sannhet / egen dokumentasjon og tror heller på dette enn den offisielle. Min mening er like gyldig som SSB sin osv osv.

 • Kalle

  Jeg underbygger meningen min med fakta,ikke min feil at du velger å tro på synsing istedet.Du har meninger og påstander,ingen fakta.Ser du forskjellen?

 • Kalle

  Det er merkelig at du beskylder meg for å argumentere på samme måte som alternativ-behandlings tilhengere…Det er jo beviselig du som setter noens meninger høyere enn fakta og faktisk prøver å få andre til å følge deg i din tro.Jeg har fakta å legge frem,som man ikke kan motsi.

 • Derullandei

  Utavl er bedre enn innavl.

 • shadowxavier

  Ta det med ro, jeg tror verken på deg eller på Tjomlid eller på en hel del mennesker som i sin villfarne tro mener at det er best å hjelpe 8000 i motsetning til 8.000.000.

  Men jeg er interessert i å høre kuttforslagene dine.
  Hvilke uføretrygdede mennesker vil du sette på gaten?
  Hvilke barn skal miste sin plass på barne og ungdomsskolen?
  Hvilke eldre skal kastes ut fra sine sykehjem?

  Mange fine tiltak her for å skaffe de midlene du vil ha.
  Bare svar meg på en ting. Hva har disse menneskene gjort for at du vil ta fra dem den sikkerheten de nå har, og overføre denne sikkerheten til Syrere istedenfor?

  Å gi mer penger til ett sted, betyr at ett annet sted mister dem. Dette er basis økonomi. Jeg regner med du selv til en viss grad bruker dette prinsippet i din privatøkonomi. Vel, her kommer en nyhet. Det fungerer slik overalt.

  Nå, kanskje du skal ut å nyte solen litt «Kalle», istedenfor å presentere mer av denne Ole Brum filosofien. At du ønsker at det er slik, er kjempefint, men før du svarer, så vær snill og kom med egen forklaring på hvordan du har tenkt å få til det du påstår fungerer. Konkret takk.

 • trondandreass1

  Jeg kommer ikke til å kalle deg for pappa før du begynner å betale bidrag.

 • shadowxavier

  Ja, det er enkel matte. Nei, du får det fremdeles ikke til.
  Å hvis du for alvor påstår at du har mer kred. enn SSB når det gjelder samfunnsøkonomi,

  vel.. lattermusklene trenger trim, og du har vel generelt tømt deg for all troverdighet i dag uansett.

 • Erik Arne Hansen

  Resten av Europa kaller disse for «migranter», så jeg ser ikke helt feilen i å sette ordet flyktninger i anførselstegn?

 • Almie

  Jepp. Eneste løsningen jeg kan se på dette er legalisering og prisdumping for å fjerne milliard inntekter fra mafiaens hender.tenk på alle ressursene som da kunne brukes på ekte kriminalitet og rusomsorg..

 • Kalle

  Så da er det jo en enkel oppgave for deg å vise hvor jeg har feil.Kan du ikke gjøre det,istedet for å være usaklig?
  Har aldri påstått noe av det du påstår,hvor har du det ifra??Er det vanlig å juge når man ikke har noe å komme med,eller er det bare du som gjør det?
  Skjønner ikke helt hvorfor min troverdighet synker fordi om jeg viser til fakta,skulle jo tro det gjorde meg mer troverdig…
  Men du er kanskje en sånn en som ikke tror på fakta,kun synsing?Er du imot andre ting som også er fakta,som at vi trenger luft for å leve?

 • Kalle

  Vi har faktisk mer enn en milliard kroner på bok,tro det eller ei.Det at du ikke skjønner såpass enkle ting gjør at jeg skjønner hvorfor du tror som du tror…Det er synd at du er såpass egoistisk at du ikke vil hjelpe mennesker i nød,men heldigvis er du helt uten makt i samfunnet.Du er god på å bygge stråmenn da,den skal du ha.Blir spennende å se hvor mange påstander og løgner du kommer med før du trekker deg tilbake i stillhet…Mulig du kommer med noen flere forsøk på personangrep,kommer sikkert noen trusler også…Regner igrunn med at du kommer med alt,utenom fakta og saklige argumenter :P

 • Kalle

  Ett spørsmål: Er det sånn at hvis du kjøper deg en brus på butikken,så kan du ikke kjøpe mat?Eller har du faktisk råd til begge deler?Virker som du tror at man kun kan kjøpe en av delene skjønner du,er derfor jeg spør….

 • Kalle

  Morsomt med sånne som deg.Når dere ikke har noe å komme med så er det å prøve seg på personangrep,men dere får det aldri til :D Gleder meg til den dagen en innvandringsmotstander greier å komme med fakta og holder seg saklig,regner med at det skjer samme dag som griser lærer seg å fly :)

 • Karstein Hansen

  Les innlegget en gang til, så ser du at spørsmålet ditt om hvor mange flere som kan hjelpes i nærområdene for samme beløp, faktisk er besvart.
  Det du også kan lese ut av innlegget, er at ikke alle kan hjelpes i «nærområdene», men må få komme til et bedre sted. For eksempel gjelder det folk som trenger spesiell medisinsk behandling.
  Norge kan selvsagt ikke hjelpe alle, og da er det kanskje bedre at vi hjelper de som det er mest kostnader med, siden vi faktisk er blant de rikeste i verden? Så kan vi overlate de som er enklest og billigst å hjelpe, til de fattigere landene.

 • Tobb86

  Jeg ser ikke noe belegg for å hevde at Tjomlid er for innvandring i hans senere innlegg, mer at han (som vanlig) er mot feilinformasjon. Hva er egentlig denne lysten til å sette meningsmotstandere i bås? Kan man ikke komme med ett eneste motargument mot innvandringsmotstandere uten å være muslimelsker og sosialist?

 • Skepsist

  Hadde Tjomlid vært saksorientert hadde han vel vært opptatt av å belyse all tvilsom omgang med fakta i denne saken, men det er han tilsynelatende ikke. Støres utsagn om hvor mye det ville koste for 10000 syrere er langt dårligere fundert enn det Sandberg viser til. At Støre kommer så lett unna dette viser hvilken agenda norske medier har.

 • Tommy Karlsen

  Nei, det er konsekvensen av at pengene er brukt til å hjelpe noen få.

 • Arne Åsmund Støylen

  Hmm, mener å huske at denne saken startet fordi en viss tåkefyrste drev med grove underdrivelser og triksing med tall (også kjent som løgn). Faktisk var det ekstra grove underdrivelser og triksing med tall (også kjent som forbannet løgn) all den tid de ikke hadde noen rot i virkeligheten…

 • Tobb86

  Støres utsagn ble jo møtt med umiddelbar kritikk og mediablest. Tjomlids blogg er det første jeg hører om Frps hårreisende tallbruk. Støres tall er ca halvparten av justisdepartementets beregninger. Frps egne tall for hvor mye det koster hjelpe folk i nærområdene er 2,000 kr pr år per hode (10 mrd/5år/1mill ). Dette samtidig som tallene er det mangedobbelt. Selv tallet Frp har basert seg på tidligere er 8,000, og som Tjomlid demonstrerte i forrige innlegg inkluderte tallet kun

 • Macardit

  Som nevnt har vi allerede tatt i mot flere flyktninger enn de aller fleste andre vestlige land pluss at vi har brukt hundrevis av milliarder på bistand opp gjennom årene.

  Men det hjelper lite når store deler av verden er befolket av mennesker som ikke evner å bygge velfungerende demokratiske samfunn.

  Grunnen til at det er konflikt i Syria er pga menneskene som bor der, med en kultur basert på religion, korrupsjon og egoisme. Å ta tusenvis av dem til Norge er en dårlig ide fordi de kommer til å bli like godt integrert som de andre ikke-vestlige innvandrerne du ser på Grønland; det er vel ikke uten grunn at kostnaden per syrer er beregnet til oppmot seks – syv millioner.

  Hadde det dreid som om svensker så kunne vi tatt i mot millioner for min del, men dette dreier seg om ukompatible mennesker som selvsagt heller burde innlosjeres i nabolandene der nede hvor språk og kultur er lignende deres egen.

  For min del så kunne vi tatt hele bistandsbudsjettet og brukt det på å hjelpe Syriaflyktningene men da ville det selvsagt blitt ramaskrik igjen fra deg og dine.

  Så, Nordpolen, hvor mange milliarder mener du vi skal bruke på bistand og innvandrere per år?

  Og mens du først er i gang; det hadde vært interessant å vite hva som er din topp 5 liste over positive ting ikke-vestlig innvandring tilfører det norske samfunnet.

  Jeg er klar over at du sikkert har vanskelig for å velge siden det bare er så usedvanlig mye positivt, men gjør nå et forsøk.

 • Macardit

  Kanskje du heller kan fortelle meg hvor mange penger du mener vi skal bruke på andre land og deres borgere?

 • Macardit

  Kan ikke du og dine da bruke deres julepenger på flyktninger og la oss andre være i fred? Det får da jaggu være nok at vi pøser ut over tredve milliarder bare på bistand pluss et utall flere milliarder på innvandrere.

  Hvor mange penger mener du vi skal bruke egentlig? La oss ta i år; hva mener du er en akseptabel sum?

 • Gunnar Slåttum

  Hvor kommer alt sinnet og bitterheten fra? Jeg ville bare påpeke at 1 milliard ikke er veldig mye.

 • Macardit

  Det er ikke sinne og bitterhet; det er oppgitthet fordi at uansett hvor mange penger Norge bruker på andre så er det aldri nok for deg og dine.

  Så jeg spør igjen, hvor mye mener du vil skal bruke?

  Og jeg kan spørre deg også; kan du gi meg topp 5 lista di på hva du mener er det beste som ikke-vestlig innvandring tilfører det norske samfunnet?

 • Kalle

  De er jo ikke brukt opp,langt der ifra…Vi har mange tusen milliarder igjen,og vi tjener nye hver eneste dag.Vi har nok olje til ihvertfall 50 år til,så ingen grunn til å frykte fremtiden :)

 • Kalle

  Vil du ikke vise hvor jeg har feil? :)

 • Arnt Joakim Wrålsen

  Tema for diskusjonen er ikke verdens 2.8 milliarder fattige, men de 130.000 kvoteflyktningene fra Syria som FN har bedt om hjelp til å bosette (og fra hvilket Norge har sagt ja til å motta 8.000).

  Hvis noen ikke har fått med seg det: 130.000 er altså langt færre enn 2.8 milliarder. Det er for eksempel 1/7 av antallet innvandrere til USA i ett år. Og bare et spytt i havet i forhold til antallet innvandrere til Europa i løpet av ett år.

  Da blir det egentlig bare utrolig usaklig å komme med den videoen der. Selv om den kan ha en viss relevans når det gjelder å debunke påstanden «USAs innvandringspolitikk hjelper verdens fattige» så har den null og niks relevans i debatten om Syria-flyktningene.

 • Arnt Joakim Wrålsen

  Du leste kanskje ikke hele artikkelen? Feks dette sitatet fra Norsk Folkehjelp: «Det dreier seg om de med medisinske behov, men også store grupper av andre ressurssterke mennesker: politiske demokratiaktivister som er blitt torturert av Bashar al-Assads styrker for å ha stått opp for demokratiet, mødre som er enker fordi deres menn har blitt drept i kamp mot ISIL, homofile og palestinske statsløse på flukt ut av Syria. De statsløse palestinerne møter nå stengte grenser og trusler om å bli sendt tilbake til Syria, både i Jordan og Libanon. Det er ikke et alternativ å «hjelpe dem der de er». Mange risikerer å bli sendt tilbake til krigssoner om de blir værende i nærområdene.

  Det er mange mennesker som rett og slett ikke kan hjelpes i nærområdene. Og det å ta mot flyktninger betyr vitterlig ikke at vi ikke samtidig kan hjelpe folk i nærområdene. To tanker i hodet samtidig, folkens.

 • Olav Inge Midtgård

  Fatter ikke hva hverken Sandberg eller andre bråker med: Vi skal jo bare ta imot en forsvinnende liten del av det totale problemet – og andre nasjoner tar imot langt flere, målt mot folketall. Vi skal ta oss av de som har særskilte behov, i hovedsak. Svært mange skal hjelpes I flyktningeleirene (eller «der de er»-uttrykket som enkelte er så utrolig glade i å marme på…).
  Og i alle de andre landa som tar imot flyktinger, kranglefanter og kverulanter og «regnemestere», er det bare tosker der også da, som vil gjøre det samme som Norge?
  Morsomt å se FrP drite seg ut slik. Tror valget vil vise dette:
  De kjipeste stemmer FrP, resten ikke. Og de kjipe i dette landet er ikke så mange.

 • Hein Halvorsen

  I USA var det en president som sa ikke let etter hva USA kan gjøre for deg men hva du kan gjøre for USA. Her i Norge gjelder det ikke den veien, her er det hva Norge har å tilby dem.

 • SteinVoll

  Så du mener at de som ikke får hjelp, blir skadet av at noen får hjelp.

 • shadowxavier

  Utav oss, så er jeg den eneste som har kommet med fakta, men jeg skjønner at virkelighets oppfattelsen din ikke er helt på nett.
  Sånn som når du sammenligner kjøp av cola og mat, mot ett nødhjelpsbudsjett.. kjære vene. Men la meg bruke eksempelet ditt.

  Hvis jeg har 1246kr, og bruker 1000kr av de på mat, så kan jeg ikke bruke enda 1000kr på cola. Skjønner? Da har jeg nemlig bare 246kr igjen.

  Jeg kan flytte midler fra konto for strømregning, eller fortelle mine barn at de må slutte på skolen. Kanskje vi kan drite i å betale huslånet.. Men som du sier, så kan jeg jo tømme sparekontoen min. Sette meg og min familie i stor risiko for å miste alt hvis noe skjer, men det er vel verdt det så lenge vi har en syrer i hybelen i kjelleren?

 • shadowxavier

  Bitterheten virker som den kommer fra deg.. bitter over at vi gir hverandre julegaver, istedenfor å å blåse alt på ett bistandsbudsjett som er generøst nok som det er,

 • shadowxavier

  Jo, det er det. Med folk som deg, så er det det.
  Hva når neste krise kommer da? Skal vi bruke de pengene vi har på bok på å importere krigsflyktninger, så kan vi likeså godt bare kjøre på. Siden du har gjort deg om en mening om at innvandrerer gir pluss på inntektssiden, hvorfor inviterer vi bare ikke noen millioner mens vi er i gang? Da har vi jo noe å leve på etter oljen også?

  Men vent.. du påstår samtidig at vi kan bruke oljefondet på å importere krisgflyktninger.. men hvorfor trenger vi det når du også argumenterer for at vi tjener på å ha dem her`?

  Invester oljefondet i ett flyselskap som får dem hit på null komma niks.. vi går glipp av massive inntekter her!

 • shadowxavier

  eerhm.. ja? de lever i en situasjon hvor de er avhengig av hjelp. Du vet, krig? De har ikke vann, mat, skoler eller trygghet. Dette må vi betale for å skaffe dem. Men det er det mange her som ikke vil. De vil heller hente 8000 av dem og la resten seile sin egen sjø..

 • Nordpolen

  Hvorfor all denne løgnen?

  Ap, Høyre, osv. ØKTE pengene til nærområdene også. Både i 2015 og 2016.

  Jeg har ikke sett Frp komme med noe konkret forslag til økning.

 • shadowxavier

  Medisinsk behandling trenger da ikke bety importere. Fly dem til ett sykehus med kapasitet. feks i Irak, Oman eller Tyrkia. Operer eller hva nå enn som er nødvendig, deretter tilbake igjen.

 • shadowxavier

  Merkelig, jeg syns de kjipeste menneskene er de som rakker ned på hele folkegrupper fordi de mener noe annet enn dem selv. Slik som deg.

 • Nordpolen

  Jo mer man leser slike empatiløse-innlegg som dine, jo mer håper man på at det kommer mange fra Syria til Norge, for de er uansett bedre mennesker.

 • Nordpolen

  «Tapet av kultur og utvanning av vårt folk er det viktigste.»

  Du er mot bading?

  Du får nok bare bli vant med at vi lever i 2015.

 • shadowxavier

  Det har jeg vel strengt tatt heller ikke påstått…

 • shadowxavier

  Empatiløst og komme med en løsning som sikrer flere personer medisinsk behandling? Snedig.

 • shadowxavier

  Det gjør jeg plenty av andre plasser =) Trenger ikke svare deg med en avhandling hver gang vettu. Les resten

 • shadowxavier

  For det første, å si at du er blottet for troverdighet, er overhodet ikke ett personangrep. Det er en påstand om deg, ja, men ikke ett personangrep.

  For det andre, oppfatning av saklighet er tydeligvis subjektivt. Jeg har etter beste evne beskrevet hvordan jeg mener krigsflyktninger kan best håndteres etter reelle alternativer. Det du har kommet med er udokumenterbare påstander uten snev av realisme, useriøse one-linere og generelt en svevende oppførsel best egnet for å spore av debatten.

  Men du skal vite at når jeg fremdeles gidder å svare deg, så er ikke fordi jeg tror på mirakler, og at du skal se lyset. Det for alle andre som leser her skal vite hvor lite troverdig du er, til neste gang de ser «Kalle» i en debatt.

 • Snegle

  Temaet for diskusjonen er om hvorvidt man kan hjelpe langt flere i nærområdene for de enorme summene det koster å ta noen tusen flyktninger til Norge. Og svaret på det er ja!

  Den svensk-kurdiske nasjonaløkonomen Tino Sanandaji mener det grenser til å være amoralsk å bruke pengene på noen få:

  http://www.nrk.no/norge/beregninger_-syria-flyktninger-koster-20-milliarder-kroner-over-ti-ar-1.12379363

 • Snegle

  Statsministeren og Støre ble tatt i mange halv-sannheter i sin første parti-duell. Det ingenting nytt i at politikere og andre setter noe på spissen for å vise noe tydelig. Forskjellen er at Tjomlid og mange andre kaster moral-argumenter etter FRP i motsetning til Støre og andre som slipper unna med sine beregninger om hva det vil koste.

  Det nye er at Tjomlid i denne saken slutter å være redelig og nyansert som han er i de fleste andre «saksynt» bloggene sine.

 • Kalle

  Så morsom du er.Kan du vise til hva som er feil i linken som jeg la ut??Det at du setter din egen synsing over fakta er ikke noe seriøse mennesker gjør,men deg om det….

 • Kalle

  Du har ikke gjort det noen vei.Klarer du det ikke eller vil du ikke?

 • Nordpolen

  Nei, men nettopp det at de ikke kommer med noen forslag viser jo bare at dette er populisme.

 • Nordpolen

  Empatiløst å sette folk opp mot hverandre på den måten. Det er ikke slik at vi hadde gitt mer penger i nærområdene dersom folk ikke hadde kommet til Norge.

 • dino_r1

  Og dra en 8 år gammel unge inn i en diskusjon fordi han er uenig med faren er bare lavmål. Rett og slett.

 • dino_r1

  Tenk å synke så lavt som du gjør der og dra en unge inn i en diskusjon. Skikkelig lavmål.

 • Emil Muller

  Her har du faktisk et kjempepoeng. Jeg er ikke i tvil om at Tjomlids troverdighet på andre arenaer, oppfattes som svekket blant mennesker med småbrune holdninger, som en følge av at han påviser reint jug i frepper-leiren.

  Som du selv påpeker, er det synd. Det sier noe om hvor ufattelig intellektuelt begrenset enkelte er. Litt sånn Tea Party egentlig.

  – «Ha! Polio vaksine sprøyter virker faen ikke uansett hva dem sier dem lege spirene – han der Tjomsen er jo sossialist åsså vet jeg dem er pærvæsje og foreldra burte brukt prevangsjon. Tenk sell sier nå jeg! Dette er jo inlysene.»

  En liten ting Trond: Den eneste andre jeg vet om som trykker «liker» på egne innlegg, er Tore Krudtaa. Den klubben er det ikke mange som vil være medlem av.

 • Emil Muller

  Antar du nå svarer ut i fra at Tjomlid la frem skjermbilder av disse ondsinnede uttalelsene («la kakkerlakkene drukne») i en tidligere blogg? Dere er ikke så hårsåre at det oppfattes som respektløst å påpeke åpenbar talltriksing hos et politisk parti (som er temaet i denne bloggen)?

  Hvordan mener du man burde uttrykke sin uenighet, til utsagn som de han eksemplifiserte?

  «Med respekt Jarle, jeg synes ikke du burde bruke «kakkerlakker» som en betegnelse på mennesker du helst vil skal drukne i Middelhavet. Joda, mange av de er barn, og dermed nærmere kakkerlakker i størrelse enn for eksempel deg selv, men likevel… Kan du ikke bruke et annet ord? Jeg har respekt for dine holdninger, og synes du er en svært anstendig kar, selv om jeg altså er uenig».

 • Emil Muller

  Jeg tror du overvurderer «forbrukermakten» som innehas av folk med mildt sagt brune holdninger. Det er neppe mange i hylekoret her inne som har særlig utbytte av saklige fremleggelser av forskningsresultater, nesten uansett tema.

  Det at man ikke takler faktabasert argumentasjon omkring talltriksinga til Sinna-Per & Co, og dermed mister «respekten» som du kaller det (har ikke noe med respekt å gjøre, men for enkelthets skyld lar vi den biten stå), hvorpå man så skifter beite i bloggjungelen – no fucking loss! Tror du Tjomlid bryr seg?

  Hvem i helvete gidder bruke tid på å tekkes slike mennesker?

  Bortsett fra Per & Co, selvsagt?

 • Skepsist

  Tjomlid lot ideologien ta overhånd i bloggposten om terror og Islam også, så det er ikke helt nytt.

 • Skepsist

  Innlegg av denne typen er det vel best i ikke svare på, men men…

  Hans troverdighet svekkes i en hver sak hvor politisk tilhørighet farger synet på saken. Når han så åpenbart ikke evner å være objektiv i denne saken, og heller ikke i saken om terror og Islam, så begynner det å bli et mønster. Hva har vaksiner med dette å gjøre? Ingen verdrns ting da det kun er billig retorikk fra deg.

 • Emil Muller

  Du er ikke helt våken. Trond påstår troverdigheten svekkes når det gjelder andre tema. Vaksiner er et godt eksempel på andre tema, når det gjelder Tjomlid. Jeg eksemplifiserte for å vise hvor begrenset dette argumentet er.

  Det burde være åpenbart. Skal jeg tegne dette til deg?

 • Skepsist

  Han skriver at han _kan_ miste troverdighet på andre temaer. Det er ikke det samme som at han ikke lenger har troverdighet på noen temaer. I den verden vi andre lever i finnes det flere temaer enn innvandring, islam og vaksiner.

  Poenget er uansett at hvis han vrir på sannheten og bruker triks i sin argumentasjon på et område, er det nærliggende å tro at han er tilbøyelig til å gjøre det samme på andre områder.

  Våken eller ikke, dine logiske evner står til stryk.

 • Gunnar Chomlee

  Det var Tjomlid selv som dro datteren sin inn i diskusjonen…

 • Mumle

  Tja.. Tjomlied er jo den som selv trekker inn sin 8 år gamle datter. Ellers har jeg vel neppe fornærmet noen personlig? Tvertimot! Heller ikke har jeg fremsatt noen fornærmende personkarakteristikker, noe du selv ikke nøler med. Har vi noen gang truffet hverandre? Selv tviler jeg. Mitt opphold i verden har aldri vært i rennesteinen.

 • Frode P. Bergsager

  FrPs påstander har lurt mange allerede, det ser man ved å lese innleggene i denne tråden.
  Det som skremmer meg er at de blir så aggressive hvis noen forsøker å korrigere de gale påstandene. Det virker jo som om det er livsløgnene sine de kjemper for å få beholde…

 • Jeg vil høre ham si tallet, ikke gjemme bort «en faktor på syv» – skrevet med bokstaver – i en eller annen bisetning et sted. Dersom Tjomlid ikke tør stå for hva han mener, så ham om det. Ellers er det faktisk på sin plass å be ham tallfeste hvor mange han anslår at vi kan hjelpe i nærområdene for den summen han mener det vil koste å importere 8000 lotterivinnere til et av verdens dyreste land.

  Vi kan ikke hjelpe alle, og da er spørsmålet istedet hvordan vi kan hjelpe flest mulig for den mengden penger som settes av. Ved å prioritere dyre løsninger for noen få ender vi opp med å hjelpe vi færre enn vi ellers kunne ha gjort. Dette er regelrett kaldblodig.

 • Tobb86

  Nå er det vel bred enighet blant de som faktisk jobber med flyktninger om at man ikke kan hjelpe alle i nærområdene. Tror jeg velger å forholde meg til det heller enn påstander fra diverse kommentarfelt-gjøker.

 • Tobb86

  Så tallene til Frp blir mer korrekte hvis man stemmer Frp enn hvis man stemmer Ap?

 • Tobb86

  Hva, Frp sa jo at 1 million flyktninger kunne hjelpes i nærområdet, løy de da eller? Og de skulle jo til og med hjelpe 1 million uten at det gikk utover vårt velferdssystem! Du går jo litt i samme fella, enten vi hjelper 8000 her eller 260000 der, så går det jo utover vårt velferdsbudsjett.

  Det er ikke nåverdien av pensjonsforpliktelser jeg krangler på, det er hvorvidt disse vil spise opp hele oljefondet. For det vil de ikke.

 • Tobb86

  «Utvanning av vårt folk». Nå nærmer du deg farlig ideer om rasehygiene.

 • Tobb86

  Så du mener altså at man skal ha respekt for folk som synes det er greit å drepe andre mennesker, folk som uttrykker sin glede over at mennesker (inkl barn) drukner, osv. Vel, der mistet du respekt fra meg. Respekt er noe man gjør seg fortjent til, ikke noe man krever.

  Er ikke de som kommer med slike drøye kommentarer «råtne»?

 • Tobb86

  Jeg gir moren din «bidrag» titt og ofte jeg..

 • Tobb86

  Å jasså, så det er ikke kameraten din som er grunnen til terrorisme i Norge? Du vet, han du låner uttrykk av.

 • trondandreass1

  Er det deg, Fredrik? ( Fasting Torgersen, kjent nekrofil morder, antatt død, men…)

 • Tobb86

  Jepp, det er meg.

 • trondandreass1

  Der stemplet du deg selv som rasist.
  Atter en gang.

 • Nordpolen

  » fordi de mener noe annet enn dem selv»

  Nei, ikke derfor.

 • trondandreass1

  Dersom du leste overskriften i bloggen, vil du se at det var Tjomlid selv som blandet dattera inn i diskusjonen.
  Jeg fulgte (under tvil) opp dette.

 • Mumle

  Les kronikken på nytt. Det er Tjomlied selv som trekker inn sin åtte år gamle datter. Du kjenner ikke meg, og kan umulig vite om jeg er lavtstående eller knøl. Jeg går derfor ut fra at dette er et eksempel på ditt vanlige debattnivå.

 • Snegle

  Fra en kommentarfelt-gjøk til en annen?
  – Blir bare en dråpe i havet å ta flyktninger til Norge
  Mener Norges mest erfarne flyktningearbeider:
  http://www.nrk.no/norge/_-blir-bare-en-drape-i-havet-a-ta-flyktninger-til-norge-1.12394154

 • Tobb86

  Jeg ser ingen motsetning mellom det å hevde at det er mer effektivt å hjelpe flyktninger i nærområdet, og det å hevde at ikke alle flyktninger kan hjelpes i nærområdet. Vi kan jo gjøre begge deler.

 • Dag Dahlo

  Du fikk fortsatt ikke med deg at ikke alle flyktninger er trygge i nærområdene. Forfølgelse grunnet politisk, religiøs eller seksuell legning er et problem. Det ser det ut til at Frp og deres velgere velvillig overser.

 • Tommy Karlsen

  Og slik fungerer altså gresk politikk.

  Med ditt argument kan vi fint få til full opprusting av alle veier, all jernbane, og ikke minst, fjerne all skatt. Vi har råd til det også.

 • Snegle

  Det er synd at du som er så intellektuelt begavet bruker tid på freppere og kommentarfelt? Hvorfor nedverdiger du deg til det?

 • shadowxavier

  Det burde du unngått. At Tjomlid gjør en feil å trekker sin datter inn i dette, er ikke en grunn til at du skal følge opp. Barn skal beskyttes. Basta.

  Her gjelder samme prinsipp, som at man ikke ukritisk poster bilder av barn f.eks på facebook, som barna kan reagere på senere i livet.

 • shadowxavier

  Enhver som benytter andres barn som kanonføde er for meg en knøl. Lev med det. Og hvis du skulle ha ett ønske om å endre oppfattelsen av deg selv som en knøl, så er det bare å starte overbevisningen. At Tjomlid driter seg ut og blander inn sin datter, er ikke en god nok grunn til at du skal gjøre det. Barn skal beskyttes mot voksnes idioti, og skal ikke være ett element i en debatt som dette. Barn har krav på beskyttelse for å bli utsatt for slike ting, og du må ha en jævlig dårlig sak når du må dra inn 8år gamle barn som argument på den måten i en debatt. Tenk over det i fremtiden.

 • shadowxavier

  Hvor i all verden fikk du det i fra? Det må være en av de drøyeste tolkningene av en tekst jeg har sett noen gang.

  og bare slik at det er nevnt. Jeg har ikke behov for din respekt i det hele tatt, og slik som du velger å tolke ting, ønsker jeg den heller ikke. Du har stemplet deg selv som useriøs, og jeg kommer til å behandle dine svar slik i fremtiden med mindre du kommer med noen ordentlige argumenter.

 • Mumle

  Forstår du selv hva Tjomlied skriver, hva jeg skriver, eller for den slags skyld hva du selv skriver? Du er så langt ute på viddene det er mulig å komme.

 • David Lindsey

  Stemmer, mitt poeng.
  Dette er «flyktninger» i mine øyne.
  Selvfølgelig kommer det en del som er rettmessige flykninger.
  Men det er mange som kommer med ulike andre motiver også.
  Selv om jeg ikke er sosialist er jeg ikke udelt negativ til flykninger.
  Men jeg har god kjennskap til «flykninger», og hvordan systemet med UDI, asylmottak og bosetting i kommunene fungerer. Og menneskene som jobber med dette. I mine øyne så er det systemet som feiler, og det er det vi må rette opp i, og ikke «ta» flyktningene, de vil bare det som er best for seg selv og sin familie.

 • trondandreass1

  Mottatt!

 • Emil Muller

  Komedie!

  Du mener altså at siden jeg valgte vaksiner som eksempel, tyder det på at jeg ikke er oppmerksom på at det finnes flere tema enn innvandring, Islam og vaksiner? Du forstår altså ikke hva et eksempel er? Du svarer også på vegne av Trond her (han som liker sine egne innlegg så godt). Patetisk.

  Du følte også at det var påtrengt å gjenta forklaringen enda en gang. Ta det rolig gutter – neppe noen som misforstod, selv om dere selv synes det virker komplisert.

  Nå kan du fortsette med den standard Frp-jamringen når det påpekes at dere er et gjeng med infantile tullinger.

 • Emil Muller

  Dette er på barnehagenivå.

  «Han andre løy først!»

  Dere tilter fullstendig av den minste kritikk av dette småbrune partiet dere har slik sterk sympati for. Tjukke-Per & Co tas i løgn – det påpekes – dere jamrer som unger om hvor urettferdig det hele er. Det finnes ingen andre politiske grupperinger som har dette som modus operandi. Fascinerende skue.

 • Skepsist

  Darn, jeg hadde visst rett. Å svare på den typen innlegg du skriver er sjeldent frukbart. Takk til deg.

 • Emil Muller

  Haha, det hadde selvsagt vært fruktbart om du hadde hatt noe annet å melde enn den evinnelige sutringa og lavpanna pjattet dere kommer med. Det ville også hjulpet om du hadde hatt et minimum av argumentative evner.

  Selv takk! Det er en fornøyelse å oppleve den hyklerske jamringa fra dere. Lykke til videre i kampen om NAV-pengene!

 • Hauk Landsverk

  Emil… Du kritiserer motparten for manglende argumentative evner samtidig som du benytter nedsettende betegnelser (lavpanna, infantile tulilnger, intellektuelt begrensede,…) om dine meningsmotstandere. Ser du paradokset?

 • Ringreven

  Nå går jo Carl I. Hagen ut idag og sier at alle båtflyktninger skal returneres, og vi skal hjelpe dem der de er ved å «stoppe kriger og endre styresett». At ingen har tenkt på dette?

 • Emil Muller

  Forstå hva du mener Hauk og du har et (perifert) poeng. However – dette er ikke en debatt. Jeg påpeker først og fremst hykleriet og den infantile reaksjonen freppere har når det stakkars partiet og tilhørende politikere kritiseres. Det ser vi et typisk eksempel på her. Frp tas for talljuks, og reaksjonen er akkurat som forventet. Det er ingen intellektuell ærlighet å spore, massevis med jamring og et argumentativt nivå som er regelrett patetisk. Denne gangen dreier det seg ikke om bompenger og bensinpriser. Det dreier seg om et delansvar vi har overfor mennesker i nød. Holdningene som uttrykkes av denne gjengen er ikke noe som fortjener respekt på noe vis, spesielt ikke når de er gjennomgående bygget på manglende kunnskap og åpenbar xenofobi.

  Måten det «argumenteres» på innbyr definitivt ikke til det du etterlyser hos meg, Hauk. Jeg synes det passer langt bedre med latterliggjøring – det er på det nivået de selv legger lista. De stiller seg lagelig til for velfortjent hogg.

  Denne lille utvekslingen som du nå kommenterer i, viser med tydelighet hva poenget mitt er.

  Så nei, den biten endrer seg nok ikke :)

 • Hauk Landsverk

  Denne mangelen på respekt fra meningsmotstandere (spesielt på venstresiden) har bidratt til at FrP og SD har vokst seg til å bli store partier.

  Jeg har store problemer med å tro på at en femtedel av Norges (og Sveriges) befolkning er onde, uintelligente og selvsentrerte kynikere. Det virker mer sannsynlig at det er mainstream-politikeres uvilje til å adressere reelle problemer som gjør at mange ønsker å satse på et nytt alternativ.

  Jeg snakker her på generelt grunnlag, og ikke med henvisning til saken blogginnlegget dreier seg om.

 • Emil Muller

  Det er neppe en opplevd mangel på respekt som er utslagsgivende for om folk stemmer Frp eller ei. Dette er et syltynt argument. Hva er poenget? Hadde folk bare fått jamre i vei med rasismen sin, ville Frp hatt mindre oppslutning?

  Frp-velgere er ikke en homogen gruppe. La oss forholde oss til det som
  fremkommer her. Ingen har påstått at alle freppere er slik eller slik.
  Dette dreier seg om konkret kritikk mot mange av de vi ser i denne
  tråden. At noenlunde oppegående Frp-sympatisører føler seg støtt på vegne av de mest outrerte i samme leir, er bare patetisk.

  Respekt er ikke noe som kommer av seg selv. Når standardargumentet er «æsj – sosialister», «æsj Jens og Judas G.S:» og sutring er resultatet av en hver form for kritikk, innbyr ikke dette til respekt. Denne tråden er et kjempeeksempel. Talltriksinga er ikke til å komme utenom. Reaksjonene, «Tjomlid mister troverdighet» «Tjomlid er sosialist» blablabla, er ikke noe som kvalifiserer til respekt. Det ER lavpanna per definisjon.

  Ellers er bl.a. min reaksjon på utsagn a lá «Gi dem en kule», «La pakket drukne» adekvat. En diskusjon om hvorvidt slike mennesker er ondskapsfulle, er en avsporing. Utsagnene i seg selv er helt uakseptable. Å hentyde at «det ligger noe annet bak» er også en avsporing. Det ligger sikkert mange triste sjebner bak det meste av kvalmende adferd og uttalelser, men det fritar ikke slikt for hverken kritikk eller latterliggjøring.

  Dette kommer fra en gruppering som er lynsnare til å kaste om seg med edder og galle, gjerne rettet mot svakerestilte i samfunnet. Så snart det serveres sarkasme og kritikk tilbake, kommer det sutring av en annen verden. Slik du selv nå er i ferd med.

  Om du vil ha repsekt for meningene dine Hauk, så kan du for eksempel begynne med en erkjennelse når de du støtter politisk tas med buksa nede i fusk. At andre fusker, er ingen unnskyldning, og et elendig argument. Jeg tror de fleste ønsker seg en ærlig diskusjon rundt bl.a. flyktningespørsmålet. Men, den siden du ser ut til å støtte, bidrar ikke med spesielt mye redelighet i den sammenhengen. Fei for egen dør, så blir diskusjonen bedre.

 • Hauk Landsverk

  Jeg har ikke på noe sted gitt uttrykk for min støtte til FrP eller deres syn på denne eller andres saker.

  Det jeg påstår er at de som argumenterer som deg bidrar til et både større spillerom og økt sympati med partier som FrP.

  Det er underlig at sekkeposten «freppere» av deg i det ene øyeblikket benyttes kun om kommentatorer til blogginnlegget og i neste om hele velgermassen. Det er vinglete, i tillegg til at du benytter begrepet på en nedlatende måte.

  Du skriver godt og tenker tidvis klart, men budskapet blir borte i følelsesladde og ufine karakteristikker. Slik ender du opp med å kun tale til dine egne. Både nøytrale (som meg) og motstandere synes det blir for lavt nivå, elegante formuleringer til tross.

 • Morten Tobiassen

  «La oss se litt på hva Sandberg skriver:

  Det er interessant å se at Syria-debatten ikke lenger dreier seg om FrP har rett eller ikke. Det siste halmstrået til innvandringstilhengerne dreier seg om å diskutere hvor MYE FrP har rett.

  Allerede her kommer Sandberg skeivt ut. For det første er det interessant at han synes å innrømme at Frp tok feil.»

  Hvordan i all verden klarer du å få noe der til å bli at Sandberg innrømmer at FrP tok feil???
  Du skal være rimelig desperat for å se det mener jeg …..

 • shadowxavier

  Enkelt. Du bruker hans datter som argument for personlige meninger. At du er nødt til det, er en falliterklæring fra din side. For det første, burde TJomlid, med litt ettertanke, aldri ha tatt sjansen på å bruke datteren sin som argument selv. Dette var helt feil av han, på samme måte som foreldre ikke bare uten videre skal poste bilder på facebook av barna sine. Barna er personer, individer som skal beskyttes mot folk på nettet som blander dem inn i saker de ikke er en del av. Husk at barn fremdeles leser det som er på nettet, men at de gjerne ikke forstår det.

  Som når andre her inne skriver at hun vil bli voldtatt av innvandrere fordi faren hennes skriver som hun gjør. Vi voksne forstår at det som står der ikke er ordrett. Barn forstår det ikke på samme måte. Dette er ikke bare gjeldende for denne spesifikke saken, men generelt nettvett. Små barn i barneskolealder forstår skrift mye mer ordrett enn oss voksne (som kan lese mellom linjene), så hvis hun leser at hun vil bli voldtatt, så kan dette skape en feilaktig bekymring for henne at hun faktisk vil bli det.

  Tjomlid burde ha brukt en annen analogi, som «min demente bestemor» eller «bikkja mi», som forsterkende inntrykk i denne saken. Fordi personer som deg bruker det som unnskyldning for å skrive det de skriver. Du er ikke den eneste jeg har «kjeftet på», for å dra inn en 8 år gammel jente i diskusjonen. En 8 år gammel jente som overhodet ikke har bedt om å være der. MEN.. du er den eneste som ikke evner å forstå hvorfor man ikke gjør det, uansett størrelse på teskjeen.

 • Tortur

  Selv om jeg sannsynligvis er uenig med GT politisk (er nok fakta han bruker vel så gode som alle andre parters)… OG, jeg ser han er «farget» i bruken av «manglende fakta» vs fakta.

  Jeg er politisk uenig med f.eks Erik Solheim og Per Sandberg, men jeg stoler forsåvidt på de direkte fakta de hevder, men tolkningene av disse fakta opp mot andre mer eller mindre relevante fakta avgjør troverdighet.

  I vaksinespørsmål f.eks er det >90% vs <10%… og "alle er enige" … fakta kan stort sett og være entydige: vaksine fungerer.

  Klassisk klisje amerikansk filmrettsaksgreie dette.. svekke andres troverdighet med slapstick argumenter… for å vinne en sak.

 • Majgyver Hustad

  Problemet med foredraget er at man reduserer mennesker til tyggegummiballer. Man trenger ikke nødvendigvis klare å redde hele verden, men man kan ikke slutte å hjelpe bare fordi man ikke kan klare det.

 • Olav Inge Midtgård

  Er FrP-politikk blitt til hele folkegrupper? Og kritikk av den å rakke ned på? He he… kan ikke ta alvorlig, når noen hopper i offerrolla med rennafart.

  Men hoved-argumentet mitt, om forholdstall, det missa du gitt!
  Enten med vilje, eller så forsto du ikke?
  Hva med å svare på kritikk, istedet for å angripe budbringeren?
  Kan komme mye godt utav det … :)

 • Enkommentator

  «På barnehagenivå» sier han som deretter leverer uttrykket «tjukke-Per». Ekstra gøy når folk høye på seg selv dummer seg ut, for da vet vi at det svir kraftig for dem.

 • Vaiders

  …nei tenk, ikke ringreven en gang…?

 • Vaiders

  Du bruker vel en god del bortkastede ressurser på dine desperate Frp-angrep du også, kanskje…..
  Du tror de hjelper…?

 • Olav Inge Midtgård

  Nesten som å snakke til en vegg, gitt! At du bekymrer deg om min tidsbruk, KAN jo være en begynnelse…
  Det var dette med forholdstallet da? Norge tar altså imot langt færre flyktninger pr. nordmann, enn andre land pr. sine innbyggertall. I tillegg har Norge adskillig mye mer å rutte med, pr. nordmann. Visste du det?
  Så vi er kjempelangt fra å være flinkeste gutten i klassen, og har ikke tenkt å bli det heller på ei stund. Men vi kan bli MYE flinkere!
  Tenk deg, 8000 syrere som lærer demokrati her, og tar med kunnskapen tilbake. Det kommer bedre tider for Syria -mange reiser tilbajke, og vi har verdifulle forbindelser dit. Husker Tamilene? Mange har returnert.
  Men vil en bare se det negative (utgiften) i ting, og ikke bry seg om det menneskelige, blir det vanskelig.
  Ja, Per Sandberg, Siv og nå Carl I. prater dritt, syns 90% det norske folk. Demokrati.

 • Vaiders

  Jeg er ikke bekymret for din tidsbruk, jeg bare lurte på om du tror det hjelper…!
  Jeg har ikke sett noen dokumentasjon på disse forholdstallene dine jeg for min del, og tror slett ikke vi yter mindre enn andre?!
  Om jeg eller nordmenn flest har mer å rutte med enn andre,vet jeg ikke? Heller ingen har lært meg at det av den grunn, er smart å skussle det bort?
  Jeg vet ikke om vi er flinkeste gutten i klassen, eller skulle jeg ha noen interesse av å vite det? Jeg ser ikke noe behov for å bli flinkere heller!
  Hvis noen trenger å komme hit for å lære, samt ta med seg kunnskap om demokrati tilbake, så gjerne det, men kanskje til en noe mer moderat kostnad?
  Det menneskelige er for meg meget viktig, så derfor vil jeg bruke minst like mye penger til hjelp, men kun i områdene rundt krigssonene, slik at ET PAR HUNDRE TUSEN FLERE MENNESKER kan få det de trenger i ordnede former der, fremfor bare 8.000 priviligerte her.
  At 90% av det norsk folk synes de politikerne du nevner snakker dritt, blir dessverre den dummeste og mest ødeleggende påstanden i innlegget ditt, da det verken stemmer, eller kan taes helt på alvor.
  Hvor har du det tallet (den prosentsatsen) fra?

 • Olav Inge Midtgård

  Du sier:
  «Jeg har ikke sett noen dokumentasjon på disse forholdstallene dine for min del»
  Mitt råd til deg:
  Les noen aviser, dann og vann. Det hjelper! Da hadde du fått det med deg: Flere naboland til Syria, Tyskland, Italia osv… tar inn LANGT høyere antall Syria-flyktninger enn våre planlagte 8000 i forhold til 5000.000. Tyskland har tatt inn flere hundre tusen allerede, og planlegger mange flere! . Skjønner?Må følge med, vettu, når du skal diskutere dette temaet!
  Nei, har IKKE talleksempler til deg. Men du kan spørre hvilken som helst politiker, f.eks Carl I Hagen, nei ikke engang HAN krangler på dette. Da er det bare noen halv-GÆRNINGER som begynner å kverulere på slikt: Har ikke sett dokumentasjon …bla bla )
  Skjerp deg!
  Hvis du ikke gidder å følge med:
  Lytt til Stortingsflertallet. Følg dem. De velger som regel riktig,
  -og velger mye bedre enn en som åpenlyst innrømmer at han ikke følger med.

  Hvis du var ærlig, når du sa du var opptatt av det menneskelige, så hadde du ikke brukt energien din på å kverulere slik!
  Hvis du var opptatt av å hjelpe, så sa du: La oss ta imot 80.000 om så, om vi må bygge oppvarma teltleirer til dem!
  Det sa du om du var ærlig.
  Men du, nei du skal jo ha millimeterpresis dokumentasjon på alt mellom himmel og jord, FØR du kan hjelpe!
  De får helloer dø i mellomtida, du skal ha dokumentasjonene din du! TRØSTE!
  -før det er greit at noen får komme hit til Norge. Uærlig! Du ønsker ikke å hjelpe.
  Vikarierende argumentasjon!
  Siv og Carl i ‘s såkalte regnestykker er grundig tilbakevist av mange. Hør med Amnesty, du.

  Slutt herfra.

 • Vaiders

  Jeg kan også slenge ut en rekke påstander og oppfordre andre til å lese seg opp for selv å sjekke ut om påstandene jeg slenger ut er riktige ;) ;)
  Dette er litt for billig hersketeknikk og altfor åpenbar flukt fra virkeligheten.
  Nei du, kom tilbake med noe håndfast og ikke masse løse påstander!
  Jeg står mer enn noen gang fast ved at jeg tror du tuller bort tiden din på tullball som ingen allikevel verken tror på, eller biter på ;) ;)

 • Ringreven

  Ironi er ikke for alle.
  Anbefaler å lese om fransk våpensalg til postkoloniale stater, samt canadiske selskapers posisjon i det afrikanske gullmarkedet, så skal vi se om ikke det er en grunn til at styresettene Hagen tror han skal bytte ut har uventet sterk støtte under bordet.

 • Vaiders

  Legg vekk de stygge bøkene dine og kjøp en norsk avis og les norsk politikk nå, mann….
  Etterpå kan du fortsette å leve ut de vonde drømmene dine om regimer i helt andre land som ikke har noe som helst med norsk politikk å gjøre ;) :)

 • Vaiders

  Det er jo ikke så mye annet enn slike typiske amatørbløffer som dette man klarer å ta Sandberg på ;)
  På sak eller i en diskusjon «face to face» ville jo denne Tjomse-fjott-bloggeren bli malt verbalt i småfiller og latterliggjort (slik han faktisk fortjener)….
  Det er kanskje derfor Sandberg ofte blir et yndet mål for lysskye skribenter med usedvanlig lav verbal kapasitetsintelligens, med unntak av noen rablerier på et tastatur, eller på ei skriveblokk som en haug med tilsvarende stuter også går rett på som troverdig stoff…

 • Ringreven

  Nå er det Frp som ved først å sutre over flertallsvedtak, ville ha folkeavstemning, og nå skal sabotere kommunevalget med å gjøre det til en folkeavstemning som begynte hele innblandingen. Hagen fortsatte med sitt båtflyktningutspill, så det er vel ikke strengt tatt Ringreven (kongelig tredjepersonsform) som står bak sammenblanding av Afriken, Syrien og skolebygg og rådhus-debatter.

 • Vaiders

  Å stakkar deg da ;) ;)
  Hvis du er imot demokratiet, så må du gjerne begynne å kjempe imot det ;) Da er det forståelig at du aller først går til angrep på de som faktisk er mest for demokrati i dette landet…?

 • Ringreven

  Jeg tror ikke vi kommer noen vei her.

 • Vaiders

  Nei, var det meningen da? Det ble vel bare litt tullball, før man må ut å forsøke å få gjort litt nytte for seg selv og samfunnet ;)

 • thomashenden

  Tjomlid bare påpeker tallene her, (kostnader for å hjelpe flyktninger her eller der og gjennomførbarheten) og jeg håper selv FrPere kan være enig i at tallene er ett tema, problemer med islam et annet. Det er altså kostnadene ved å hjelpe flyktningene som er tema, ikke noe annet. Så kan man si at problemene med islam har sin kostnad, men den er vanskelig å beregne, og var ikke tatt høyde for av FrP selv og dette kortet er da slik sett, ikke spilt ut i debatten.

  Dermed er vi tilbake til den konkrete kostnaden ved å gjøre alt fra å sette opp teltleire i nabolandene, til å undervise dem som kommer hit, i norsk.

  Ja, jeg tror også det er vanskeligere å hjelpe disse flyktningene enn andre flyktninger på grunn av islam, men når påstandene i kommentarfeltene mer enn antyder at vi ikke en gang bør fiske dem opp av havet fordi det er IS-tilhengere «gjemt» blandt dem, må ting korrigeres. En skal også huske på at IS, hvor onde og grusomme de enn er, er de mye farligere for muslimer enn for oss, da det er muslimske land de vil utvide området sitt i.

  Dette er selvsagt rent praktisk, ikke at IS er noe mindre ute etter oss «vantro» her, men det er liksom enklere å ekspandere gradvis utover i stedet for å hoppe helt til Norge, uansett så bør vi minnes om at vi bor i en svært fredelig del av verden.

  Og at de syriske flyktningene er på vår side når det gjelder IS.

  I stedet for å komme med falske tall, burde FrP vært ærligere på problemet med religion, og det _er_ et seriøst problem, selv om vi må se og senke skuldrene litt og prøve å ikke henge oss fast i troen på at IS innvaderer oss per sjøveien i Middelhavet.

  Når så FrP og enkelte andre partier, har svært kristne velgere som går i mot, så mister de kred på at det bare blir én syk religion mot en annen syk religion, hvor det heldigvis er for få kristne igjen til å lage kvalm her i Europa. I USA har forekomsten av kristenkonservative, utgjort mer enn nok «grunnlag» for å gå til diverse kriger i Midtøsten, uten at de har vært så konstruktive, snarere tvert i mot har de bidratt til radikalisering.

  Med den kredden FrP har fra før av, blir det nok også vanskelig å forklare at (kun) religionen og ikke menneskene, er et problem, uten at partifeller plumper uti det, med mer rasistiske morsomheter.

 • Tord Grasmo

  Poenget er at FrP ikke har lyst til å bruke pengene uansett, men ved å sette av ett (for lite) beløp og drite i resten så kan de sove godt om natta. Tar man dem hit til Norge så blir det utgifter som ingen helt greier å regne ut. Det blir som å regne på hvor mye koster det at noen får ett barn i en stat? Faktum er at siden vi har ett økonomisk system som baserer seg på at økt aktivitet er oppgang i økonomien så betyr det at ett større hjemmemarked er positivt. Det betyr mer innvandring, siden vi ikke har befolkningsvekst uten. FrP’s innvending mot å ta imot folk hit handler kun om at de ikke ønsker brune fjes i gatene.

  tl;dr: Mer mennesker betyr større marked. Innvandringsfiendlighet grunner i ideologi (fremmedfrykt), ikke økonomi.

 • Tord Grasmo

  Det er ett legetimt problem at de er nødt til å ta båtreise. Hans Rosling har en god video på dette. Kort fortalt er det fordi det er flyselskapene som må ta kostnaden ved å sende dem tilbake hvis de ikke kommer inn ved flyplassen. Så, ja det er et krav at man risikerer livet sitt på middelhavet for å få søke asyl. Kunne de søkt asyl på den Norske (og franske, engelske, tyske osv.) ambassaden i Jordan hadde det vært mye mindre problemer ved grensene. Vi kunne fordelt flyktingene og sendt dem direkte dit det var rom for dem, noen til Norge, noen til Sverige, noen til andre land. Utkastelse på bakgrunn av avslag ville også ikke vært en problematisk affære, siden de ikke kom til Norge for å søke.

 • Tord Grasmo

  Jeg skjønner ærlig talt ikke hvordan det kan regnes som en utgift å ta inn mennesker. Det er ikke sånn at vi betaler bo og leveutgifter for de vi tar inn. Tanken er at de kommer seg i jobb og er med på verdiskapningen, betaler skatt og er fullverdige medlemmer av samfunnet. Over ett langt liv så burde den norske stat tjene på å ta inn «lykkejegere» fra Syria, ikke gå konkurs. Å hjelpe dem der de er er faktisk å hjelpe andre folks borgere, ikke våre egne.

 • Erik Arne Hansen

  Tror poenget mitt gikk deg hus forbi. Det er milliarder av mennesker i verden som trenger hjelp. Vi kan ikke bosette alle disse i Europa.

 • Tord Grasmo

  Jeg vet godt hva poenget ditt er. Jeg benyttet din flåsete kommentar om charterfly til å prøve å komme med argumentasjon fra vitenskapen og belyse faktiske problemstillinger. Se bort ifra politikk og heller fokusere på vitenskap.

  Poenget ditt kan vel oppsummeres med: «hvorfor hjelpe noen når vi ikke kan hjelpe alle?». Da spør jeg deg, kan man forbedre verden uten å gjøre den perfekt? Er alt annet enn den perfekte løsning like dårlig?

 • Erik Arne Hansen

  Så lenge man slipper inn hva som helst bare de kommer båtveien, så vil denne livsfarlige strømmen av migranter bare øke i intensitet. Og det tror jeg faktisk ingen ønsker. Send de tilbake, og la de «søke» på vanlig måte, og – ja – sett heller opp charterfly, enn å la livsfarlige båtturer være eneste kriterie.

 • Tord Grasmo

  Søke asyl på vanlig måte foregår hvis de først har kommet seg hit. Eneste måte å komme seg hit er enten gjennom Tyrkia og over stredet ved Istanbul, eller med båt over middelhavet. Det er i dag ikke lov å søke asyl fra Syria, Libya, Eritrea, eller noe annet land en der du søker asyl.

  Dette er en av grunnene til at Italia er sure på resten av Europa, eneste stedet de kan søke Asyl er Italia, siden de ikke kommer seg lenger. De aller fleste av dem kvalifiserer (om man kvalifiserer til asyl handler ikke om antall, men om behovsprøvning), men det er alt for mange til at Italia eller Hellas kan greie å håndtere alle sammen alene. På mange måter handler dette både om å hjelpe folk på flukt, og om å avlaste flyktingleire i Italia, Hellas, Jordan og andre som tar imot (frivillig eller ikke) veldig mange flyktninger.

 • Erik Arne Hansen

  Men det er jo det jeg sier:

  Man må endre på hvor og hvordan man søker/innfrir asyl. Dette vil medføre flere flyktninger (lettere å søke). Samtidig må man sperre for alle båtflyktningsmuligheter. Da får man redusert antall migranter, samtidig som man forhåpentligvis får slutt på de tragiske dødsfallene i båter og biler.

 • Kalle

  Stråmannbygging er bare barnslig,ikke finn på løgner om motparten bare fordi du ikke har argumenter :)

 • Tommy Karlsen

  Synes du kan fullføre innspillet ditt med å påpeke hvilken del av kommentaren min som var en stråmann, og hvorfor. Jeg har argumenter nok.

 • Kalle

  Stort sett hele innlegget ditt.Det var så mange påstander der at jeg ikke gidder å nevne alle :)

 • Tommy Karlsen

  Du klarer ikke en gang nevne en. Minner mest om trolling.

 • Kalle

  Kan nevne mange,men har bedre ting å gjøre.Skal bl.a vaske akvariumet :)

 • Tommy Karlsen

  Trolling der, altså.

 • Kalle

  Anbefaler deg å google trolling,du vet tydeligvis ikke hva det betyr…

 • Kalle

  «Med ditt argument kan vi fint få til full opprusting av alle veier, all jernbane, og ikke minst, fjerne all skatt. Vi har råd til det også.» Husker du ikke hva du skriver siden jeg må finne det for deg?

 • Tommy Karlsen

  Nå rører du. Jeg vet godt hva jeg skrev. Men du har fortsatt ikke redegjort for påstanden om at det jeg skrev var en stråmann.

 • Kalle

  Hvis du leser det jeg skrev så kanskje du ser det…Prøv ihvertfall :)

 • Tommy Karlsen

  Du sitter med fasiten til din egen påstand. Vi andre kan bare gjette. Mest av alt ser det altså fortsatt ut som trolling siden du ikke har noe å komme med…

 • Kalle

  Hvorfor vil du ikke lese det jeg skriver?

 • Tommy Karlsen

  Jeg har lest hva du har skrevet, og det inneholder ingen relevant informasjon eller grunnlag for påstanden om stråmenn fra min side.

 • Kalle

  Nei vel.Da bør du få noen som kan lese til å lese det for deg…

 • Tommy Karlsen

  Hehe. Morsom du. For meg står påstandene tydelige, men de har altså ikke rot i virkelighet. Du klarer åpenbart ikke selv lese det du skriver, desto mindre forklare innholdet i det.

 • Kalle

  De står tydelige,men du klarer ikke å lese de?Jaja,da er det ikke noe mer jeg kan gjøre :)

 • Tommy Karlsen

  De står tydelige, jeg klarer å lese dem, men de har ikke rot i virkeligheten. SIden du ikke kan redegjøre for dem, så har du helt rett – da er det ikke mer du kan gjøre.

 • Kalle

  Hva har de da rot i?Siden du ikke klarer å lese er det ikke mer jeg kan gjøre nei,endelig noe du har rett i :)

 • Tommy Karlsen

  Det er du som burde vite hva de har rot i, men de fremstår først og fremst som bare rot, og i tillegg klarer du altså ikke å redegjøre for hva du skriver.

 • Kalle

  Jeg spør deg,for du påstår de har rot i noe annet enn det jeg mener.Når du motsier noe så kan du ikke bare sutre,du må komme med litt mer.Klarer du det?Det at du ser på de som rotete kan skyldes at du ikke klarer å lese det,mulig du har dysleksi?

 • Tommy Karlsen

  Her er det du som roter og sutrer. Og et er kanskje det påstandene dine har rot i, hva vet jeg.

 • Tommy Karlsen

  Det skyldes at du sitter her og troller, og lite annet.

 • Tommy Karlsen

  Jeg ber deg forklare hva de har rot i, jeg kan bare konstatere at det ikke er virkeligheten. Her finnes verken dysleksi eller sutring. Når du påstår at jeg kommer med stråmenn, så evner du ikke påpeke hvorfor. Det finnes ikke konstruktivt eller oppklarende innhold i noe du sier.

  I stedet bruker du en hel tråd på å trolle.

  God bedring.

 • Tommy Karlsen
 • Kalle

  Flink du var :)