Nettavisens Erik Stephansen skrev i går et innlegg hvor han kritiserer min bloggpost om islam og ytringsfrihet. Han primære kritikk går på at konferansen ikke skal drøfte ytringsfrihet, men ytringsklima. Det har han helt rett i, og jeg grep nok for raskt til kanonen når jeg fant det hensiktsmessig å diskutere folks holdning til ytringsfrihet i lys av denne konferansen.

Likevel er det et par viktigere momenter som synes å gå Stephansen hus forbi.

Det større poenget

Skjermbilde 2016 12 08 kl 10 02 51For det første handlet altså det meste av bloggposten min om noe helt annet enn Nettavisens kommende konferanse. Deres arrangement var en knagg å hekte et større poeng på, for å gjøre det dagsaktuelt. Det er alltid en risikosport, fordi om noen finner en svakhet i denne koblingen, drukner som regel tekstens egentlige poeng i støyen av alle som skal gjøre et nummer ut av nettopp det.

For all del, kritikken mot min «svaksynte» lesing av konferansens navn og tema er berettiget. Men jeg skulle ønske at en tungvekter som Stephansen likevel ville ofret noen linjer til mine primære poeng, og mine andre eksempler, som tross alt fyller det meste av bloggposten min.

Selv om Nettavisen er brukt som innledende og avsluttende eksempel, trekker jeg frem flere ferske eksempler fra samfunnsdebatten og medier for å vise hvordan ytringsfrihet så ofte problematiseres utelukkende i tilknytning til nettopp islam.

Det interessante poenget er nemlig mye større enn Nettavisens konferanse. Det handler om hvordan vi så ofte er blinde for våre egne holdninger så lenge vi kan låse debatten til en utpekt problemgruppe. Og de undersøkelsene som er gjort på området, både fra Norge, USA og Europa, er således særdeles interessante. De er også nedslående, fordi de viser at et er en svært utbredt holdning at ytringer som kan krenke bør forbys – enten man er muslim eller ikke.

Vi burde kunne ta den debatten. Vi bør kunne snakke litt høyere om hvordan de holdningene som gang på gang på gang blir knyttet til islam, egentlig gjelder folk flest. Et flertall av nordmenn ønsker ikke at for provoserende ytringer skal være lov. Halvparten av europeere ønsker ikke at sårende og krenkende ytringer skal være lov.

Når debatten da likevel så ofte ender opp med å handle om «hårsåre muslimer», uten at disse undersøkelsene tas med som kontekst, blir samfunnsdebatten hverken særlig konstruktiv eller redelig.

Den falske åpne debatten

Jeg lar meg også provosere av Stephansens gjentagende mantra om at «åpen debatt er så viktig», og at Nettavisens (etter mitt syn) ekstreme fokus på innvandring og islam derfor utelukkende er et gode. Ja, åpen debatt er viktig. Men når Stephansen parafraserer meg i sin bloggposttittel ved å hevde at jeg har skrevet at åpen debatt er «farlig», så bygger han stråmann – eller misforstår meg helt.

Jeg mener selvsagt ikke at åpen debatt i seg selv er farlig. Men en debatt er ikke åpen om den til stadighet er ensidig og snever.

Et gjentakende mantra i disse debattene er at «Det er viktig å ta debatten …» og «Vi må våge å snakke om problemene …». Det er riktig og viktig. Likevel er det slik at vi som har forsøkt å nyansere og trekke inn andre sider av saken som er helt sentrale for å forstå problemene, blir beskyldt for å drive «tåkelegging». Det kan altså virke som om en «åpen debatt» ikke er så interessant lenger hvis noen ødelegger den med for mye åpenhet.

Skjermbilde 2016 12 08 kl 09 25 15

Jeg har aldri ønsket at media ikke skal skrive åpent og fritt om problemer knyttet til innvandring. Men skal det gjøres på en nyttig og informativ måte, må media samtidig være ansvarlige nok til å våge å se hele bildet. I boken min «Håndbok i krisemaksimering» gikk jeg gjennom blant annet medieanalysebyrået Retrievers rapporter fra 2009, 2011 og 2014, samt journalistene Lindstad/Fjeldstads anaylser fra årene 1999 og 2005, og det er intet vakkert syn. La meg gi noen eksempler.

Når media oftere dekker kriminelle saker hvor ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert, så maler det er skeivt bilde av virkeligheten. Når folk med innvandrerbakgrunn, som utgjør rundt 15 % av den norske befolkning, bare kommer til orde i 2 % av nyhetssakene, et tall som har ligget stabilt i flere år på tross av en stadig økende innvandrerbefolkning, så maler det et skeivt bilde av virkeligheten.

Når etnisk bakgrunn oppgis dobbelt så ofte når en person med innvandrerbakgrunn omtales i en sak med problemperspektiv sammenlignet med saker som har et ressursperspektiv, maler det et skeivt bilde av virkeligheten. Når folk med innvandrerbakgrunn oftest omtales i nyhetssaker om fotball og kriminalitet, eller ekstremisme, radikalisering og asylpolitikk, maler det et skeivt bilde av virkeligheten.

Da jeg 31. oktober deltok i radioprogrammet Kulturhuset på NRK P2, og rettet nettopp denne kritikken mot media, var forsvaret fra også NRK Nyheters reportasjeredaktør Anders Børringbo det samme. «Tjomlids bok er farlig», hevdet han uten å ha lest den, fordi jeg visstnok mener media skal knebles og ikke få lov til å omtale samfunnsproblemer knyttet til innvandring. Men en slik respons er feig og unnvikende, fordi jeg har aldri sagt at vi skal snakke mindre om problemer. Jeg har bare sagt at vi må snakke mer balansert om problemer. Ikke fortell oss mindre, fortell oss mer! Gi oss hele bildet!

Skjermbilde 2016 12 08 kl 09 59 33Når debatten om voldtekt de siste årene har fokusert primært på overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter, to voldtektstyper hvor ikke-vestlige innvandrere synes å være betydelig overrepresentert, blir fokus fryktelig feil når vi samtidig vet at disse utgjør kanskje 0,5 % av alle voldtekter. Likevel var mediefokuset i 2011 så stort på nettopp overfallsvoldtekter at politiet måtte gi ut en helt egen rapport knyttet til dette. Ja, i 2011 ble ordet «overfallsvoldtekt» brukt mer enn fire ganger mer enn det var nevnt i hvert av alle de tre foregående år. Det maler et skeivt bilde av virkeligheten.

Når nesten samtlige medier atpåtil blindt gjengir en påstand om at «alle overfallsvoldtekter i Oslo ble begått av ikke-vestlige innvandrere», selv om et minimum av kildekritikk hadde vist dem at dette var feil, maler det er skeivt bilde av virkligheten.

Når avisene fyller forside etter forside om ransbølgen i Oslo, hvor til og med statsminister Erna Solberg gikk ut og manet innvandrerforeldre til å ta spesielt ansvar, mens sannheten er at det aldri var noen ransbølge, så maler det et skeivt bilde av virkeligheten.

Når en britisk studie som gjennomgikk 43 millioner ord fra de 20 største britiske avisene for å se hvilke ord som ble mest brukt i sammenheng med innvandrere, viser at det var ordet «ulovlige», etterfulgt av ord som «flom» og «bølge», er det et problem. Når en kanadisk studie undersøkte effekten av ordbruk som «snylter» og «lykkejeger» kontra «flyktning på jakt etter trygghet» i nyhetssaker om innvandrere, fant en tydelig kobling til graden av dehumaniserende begreper som ble brukt om innvandrere av leserne i etterkant, så er det et problem. Når en liten analyse av norske mediers omtale av «flyktningstrømmen» viste en overvekt av negative saker, så er også det et problem.

Og sånn kan vi fortsette. Ja, Stephansen, selvsagt skal vi ta debatten, og en åpen debatt er aldri farlig i seg selv. Men det forutsetter at man har en åpen debatt som omfatter alle data og alle sider av en sak, ikke en åpen debatt om kun et lite fragment av hele problemet. En fullstendig ubalansert og sneversynt debatt blir ikke mer åpen om man fyller 1000 avissider om en flik av hele bildet. Tvert i mot blir den mer lukket.

Det er når man bygger opp under falske premisser med et selektivt utvalg data og feilaktig kaller det for «åpen debatt», at det er farlig. Det er når man våger påstå at en klar overvekt av negative vinklinger og mistenkeliggjøring av en befolkningsgruppe er en «åpent debatt», at det blir farlig.

Det er nok som redaktør Fritjov Nygaard i avisen Lindesnes uttalte til Journalisten etter at resultatene fra den norske analysen ble presentert i sommer:

«Journalister er enkle folk. Vi går etter ting som selger.»

Når målet om å skape debatt og fiske sidevisninger blir viktigere enn en balansert fremstilling av virkeligheten, er vi over i det jeg mener er farlig.

Konklusjon

Det er forståelig at Stephansen ønsket å gå ut og korrigere det noe misvisende bildet jeg hadde gitt av Nettavisens kommende konferanse. Men jeg skulle likevel ønske jeg hadde sett noe vilje til å snakke om det som var bloggpostens budskap, nemlig at vi er nødt til å se et større bilde om vi skal diskutere innvandring, islam, kriminalitet og ytringsklima.

En av konferansens talere, Jon Hustad, skrev for et drøyt år siden, da debatten om flyktningsstrømmen raste på sitt verste, følgende:

I åra framover vert det mindre forsamlingsfridom i Noreg, mindre ytringsfridom i Noreg, mindre demokrati i Noreg, og mindre integrering i Noreg.

Hans spådom var altså at mer innvandring gir mindre ytringsfrihet. Skal jeg ta på meg min noe nedstøvede spåmannshatt, så tør jeg vel vedde på at nettopp disse «lettkrenkede muslimene» likevel kommer til å bli et tema på konferansen, selv om de ikke skriver det i programmet to måneder i forkant. På den annen side kan det hende at min forrige bloggpost kanskje bidrar til at noen tar ansvar for å dra den forskningen som setter ytringsfrihetsinnskrenkende holdninger inn i en litt større kontekst.

Jeg kommer nok likevel ikke til å betale deltakeravgiften på 2495 kroner for å sjekke om spådommen min slår til.

 • Potetskrell

  Det ser ut til at Tjomlids blogg handler mer og mer om whataboutisme enn realitet.

  Alt er sort/hvitt, nyansene må vekk.

 • Jon Johansen

  Norge har nå en av verdens raskeste befolkningsvekster. I innvandringslandet USA dirrer innvandringsdebatten, tiltross for at USA har 4 ganger mindre årlig innvandring enn Norge. Og islamdebatten i USA er voldsom, tiltross for at svært få av USAs 1,1 million årlige innvandrere er muslimer.

  Når Norge – landet med innvandringsstopp siden 1975 – nå har 400% mer årlig innvandring enn det selverklærte innvandringslandet USA, og når en høy andel av denne norske ekstreminnvandringen er muslimer, burde egentlig hver eneste samfunnsdebatt i Norge 24 timer i døgnet handle om innvandring: samferdsel og ekstreminnvandring, religion og ekstreminnvandring, boligpriser og ekstreminnvandring, klimapolitikk og ekstreminnvandring, kultur og ekstreminnvandring, landbruk og ekstreminnvandring, mafia og ekstreminnvandring, oljeutvinning og ekstreminnvandring, utdanning og ekstreminnvandring, miljøvern og ekstreminnvandring.

  Fakta: USA har 1,1 millioner innvandringer årlig. Norge har 75.000 innvandringer årlig. USA har 62 ganger flere innbyggere enn Norge. Så hadde USA like mye innvandring som Norge, skulle USA hatt 4 millioner innvandrere i året, ikke dagens 1,1 millioner, som har ført til at USA nå vil bygge mur rundt sine grenser. I 2015 mottok USA 102.000 flyktninger, Norge mottok 30.000. Skulle Norge motta like få som USA; kun 1500. Skulle USA motta like mange flyktninger som Norge: nær 2 millioner flyktninger i 2015.

  Konklusjon: Norge er nå inne i en helt ekstrem endringsprossess, vi er rammet av ekstreminnvandring og folkevandring som snur opp ned på alt. Kan kun sammenliknes med hva indianerne opplevde i USA for 150 år siden, da deres kultur på prærien ble brutt ned på noen få tiår og alt ble erstattet av noe nytt importert fra andre siden av jordkloden. Derfor bør hver eneste norske nyhetssak i dag vinkles mot ekstreminnvandringen. Også samtlige av Nettavisens nyhetssaker og debattsaker, alt annet vil være sensur og virkelighetssfornektelse.

 • Emil Muller

  -> Homoseksuelle med fremmedkulturell bakgrunn trues internt i sine miljøer på grunn av sin legning. Dette diskuteres på fora X. Ordstyrer er en person som til stadighet avkler den regressive delen av politisk venstreside.

  -> Nei, nei, nei, dette er rasistisk og farlig. Dere kan ikke diskutere slikt uten å ta med at «homo» brukes som et skjellsord på fotballbaner, i friminuttene på ungdomsskolen, på brøytebilsjåførenes pauserom, ja, i hele det norske samfunnet.

  -> Forfattere, poeter, billedkunstnere, fotografer, tegnere, satirikere, komikere med flere holder debatt på arena X. Bakgrunnen er økende redsel for egne liv som en følge av drap og trusler i kjølvannet av ethvert kritisk blikk på teokratiske strømninger i verden. Ordstyrer er en person som ifølge enkelte regressive tullinger er skyldig i alle former for tvilsomme forbindelser.

  -> Nei, nei, nei, satans rasister! Dere er farlige! Dere kan ikke snakke om dette uten å ta med Agnar Mykle, den daglige strømmen av kritikk mot Knausgaard, Vigdis Hjort og Hanne Ørstavik og andre forfattere som henger ut familien sin i full offentlighet. Disse knebles i langt større omfang enn Rushdiene og Hebdoene der ute!

  -> Stadig flere samfunnsdebantanter lever med kode 6 i Folkeregisteret. Drapstruslene bekreftes av politiet. Hvordan dette innvirker på debattklimaet tas opp på scene X. Ordstyrer er en person som Gunnar Tjomlid virkelig ikke liker.

  -> Nei, nei, nei, jævler!! Dette vil jeg ikke ha noe av! Forstår dere ikke at frustrasjonen av å være en uendelig skyteskive, kan få det til å koke over for en stakkars teokrat? Da kommer det gjerne noe uoverveide ord. Vi kan ikke snakke om dette uten å inkludere en av meg misforstått studie som viser at nordmenn ikke liker at nazister avholder møter i offentlighet.

  -> Eh hva? Jeg misforstod og fremstilte alt feil? Errr, ok da, MEN dere overser hovedbudskapet. Dette dreier seg om blablablablablablablablabla ad infinitum blablablabla, ser dere!! Dere må gi meg et spillerom her som jeg overhodet ikke er villig til å gi mine meningsmotstandere!! Dumminger og rasister! Altså, dere hvite! De brune der fra LIM og SSI, Rehman og co, de overser jeg glatt. Se mitt nypussede moralske kompass dere! Er det ikke fint! Skal legge ut bilde på FB, slik at dere kan like det!!

  Tjomlidene og Berglund-Steenene glimrer med sitt fravær, på arenaer der de faktisk kunne gjort nytte for seg, og hvor de burde opptrådt. Best å ignorere heretter.

 • Bjørn Rasmussen

  «Jeg har aldri ønsket at media ikke skal skrive åpent og fritt om problemer knyttet til innvandring. Men skal det gjøres på en nyttig og informativ måte, må media samtidig være ansvarlige nok til å våge å se hele bildet.» Dette har vært premissen for svensk innvandrer debatt. Resultat er katastrofalt.

 • Ole Pedersen

  Ingen som tar deg seriøst. At det er mulig å dra opp så mye svada er utrolig

 • Stan hans

  Problemet slik jeg ser det er at vi hele tiden skal sette folk i bås. Hvis du er i mot innvandring blir du stemplet som høyere ekstrem/ rasistisk, men hvis du er for innvandring blir du stemplet som sosialist.
  Det vi gjør da er å sette folk opp mot hverandre. Det ødelegger dessverre debatten helt. Man trenger ikke nødvendigvis være rasist fordi du mener intrigeringen ikke har lykkes.

  Vi bør heller sette oss ned å snakke sammen. Høre på hva andre har å si, og hvis vi er uenige bør vi slutte å sette dem i bås. Det vil bare splitte folket enda mer.

  Vi bør også tørre å se på fakta selv om det er ubehagelig. Hvorfor har vi ikke statistikk over innvandrere og kriminalitet. Kanskje fordi det er ubehagelig? Uansett så må det frem i lyset hvis vi skal lykkes.

 • kvadrat

  Glimrende.

 • Knut Simonsen

  Det aller meste du kommer med er svada, omskrivning av sannheten og løgn. Dette her ble bare verre.

 • ridderen_ride

  Tjomlid… du er den offentlige personen jeg har minst respekt for av alle. Selge sjela si for hva?

  Henrik Strøm

 • Pål Nilsen

  Tjomlien er snart borte vekk, fullstendig avkledd etter en tur rundt som hovedpersonen i keiserens nye klær. Alle ser han er naken untatt hovedpersonen. Han er så inntullet i sin egen virkelighet og har ikke sett fastlandet på lenge. Uansett hva han skriver etter dette vil det bare være bekreftelse på nedturen. Tjomli blir like interessant som et juletre 13 dag jul.

 • KingKenny

  Tjommien har gjort seg selv irrelevant for lenge siden. Ble nok litt vel høy på seg selv…

 • Alexander Maroni

  Det mest objektive og beste jeg har lest fra Tjomlid på flere år. Kommer faktisk med gode argumenter som jeg tar til meg og teksten er ikke overdrevent lang (enkelte ganger har det virket som om han bevisst drar ut teksten med svada for tilsynelatende styrke eget belegg).

  Men jeg er grunnleggende uenig i at vi skal begrense våre ytringer fordi noen kan bli krenket av det. Hadde den regelen vært gjeldene hadde vi aldri kommet oss til moderne tid. Galileo Galilei, Rousseau, Voltaire og Locke krenket mange med sine meninger i sin tid. Vi kan ikke hoppe bukk over Islam. Religionen må reformeres på lik linje med Kristendommen.

  Så er det selvfølgelig problematisk at media vrir og vender på nyheter for å gjør dem mest mulig graverende. Og jeg synes det er veldig uheldig at mange europeere er blitt så kritiske til ytringsfriheten. Det er ikke politisk korrekte meninger som driver verden videre.

 • viktor olstad

  Media som viser hele bildet på en nyttig og informativ måte gir katastrofale resultater ?

 • viktor olstad

  Hvordan snur det opp ned på alt?
  Europeere som dro i hopetall til Amerika og slaktet ned Indianerene er virkelig ikke sammenlignbart i det hele tatt.
  Det er ikke 75 000 radikale islamister som innvandrer til Norge.
  Husk også at nettoinnvandringen til Norge er betydelig lavere enn bruttoinnvandringen. Nettoinnvandringen er i snitt omtrent 40 % av bruttoinnvandringen.
  Som utenlandsstudent de siste tre årene innvandret jeg til Norge i år og teller som innvandrer i statistikken.

 • Flemming Petersen

  Er dette en blogg for venstrevridde landsforrædere?

 • Oliver

  La dem utdype det ;-) Med en lang setning om feminisme :-)

 • Muhammed Ola Nordmann

  Jeg lurer oppriktig på: er det virkelig noen som gidder å kjøpe boka di?

 • Oliver

  Hvorfor trengs så mange ord?

 • Andreas Nordgård

  En gang var Gunnar Tjomlid en kritisk og dyktig bloggjournalist med dybde. Dette faller dessverre mer og mer bort.

 • Muhammed Ola Nordmann

  Ble det for mye for deg?

 • Bjørn Rasmussen

  Hvem skal bestemme hva som er nyttig? Det er den samme argumentasjonen kommunistpartiet i Kina bruker når den sensurerer informasjon.

 • Potetskrell

  Nå har han blitt til en innvandrings-aktivist.

 • Muhammed Ola Nordmann

  Denne likte jeg.

 • Muhammed Ola Nordmann

  Dialog, handholding, og kum-ba-ya.
  Problemet med denne holdningen du har – som i hovedsak vil unngå ‘oss og dem’-mentaliteten, er at du aldri har tenkt over at ‘dem’ faktisk ikke er interessert i å respektere ‘oss’ overhodet. Da blir ‘vi’ stående igjen som taperne uansett.

  Men hey, vi var i alle fall ikke forutinntatte.

 • Muhammed Ola Nordmann

  Det er bra du er her. Tjomlid trenger noen fanbois for å holde dette gående – det er ikke mange igjen.

 • Oddmar Pedersen

  Jeg tror jeg kjøper boka selv om jeg vet at jeg får den til vintersolvervsgave :-)

 • vvreid

  Idiot

 • Emil Muller

  Det gjorde du nok, til tross for at du neppe forstår hva dette dreier seg om. Du ser bare noe som du kan slenge deg på, en mulighet til å lufte antipatiene dine.

  Vi har neppe noe som helst til felles på holdningsfronten, basert på det du lirer av deg ellers her inne.

  Jeg har null problem med at Norge gjør en innsats for utsatte mennesker, både gjennom å åpne dørene her hjemme, og gjennom en gjennomtenkt politikk og handling utenfor landegrensa.

  Mitt anliggende her er at Tjomlid til stadighet skitner til en debatt som blant annet dreier seg om rettighetene til de som står svakest blant minoritetene. Hans engasjement mot teokratisk og patriarkalsk svineri, begrenser seg til selvfølgeligheter i innskutte bisetninger. Derimot står han i veien for de som tar den diskusjonen, med en lei hang til tankefeil han ellers stort sett aldri begår.

  I det virket er han med på å gi et spillerom som landsbyidiotene utnytter til sitt fulle. Du vet, de som for eksempel er inne her på denne siden og raljerer om landsforæderi og slikt. De som hyler i begeistring når antirasister kritiseres, uten å forstå hva kritikken dreier seg om. Det ligner på hvordan kristenkonservative elsker kritikk av Islam, men dessverre av helt feil årsak.

 • NORkonk

  Ja men her går blogger selv i baret på å innsnevre virkeligheten. Mitt utgangspunkt var å vesentlig utvide den, treffe sannheten typen at det både er Islam og ny teknologi og endret informasjontilgang og mange som uttaler seg på ulike ideologiske grunnlagt og hvorvidt ikke opptil nesten de fleste på en eller annen måte har misforstått noe og er «hjernevasket» og hvor godt dette «Demokratiet» egentlig fungerer ut fra «gamle» sannheter som flere kjemper om den egentlige sannheten om og hvor vi egentlig skal med hva «vi» ønsker – så først må «vi» rulle opp tematisk og systematisk hva det er som foregår egentlig.

 • Muhammed Ola Nordmann

  Hele ditt første avsnitt er viet til en forhåndsdømming av mine holdninger, intellekt, og intensjoner. Det var vel litt lettvint for noen som tydeligvis ønsket å fremstå som en gluping.

  Du sikter til mine mangfoldige onelinere under artikler som denne, som representerer sånn ca hvor mye tid og energi jeg syns Tjomlid og han likesinnede fortjener nå om dagen av feedback. Du derimot, valgte å legge mer innsats i det.

  Jeg er ikke bare ute og lufter antipatiene mine, jeg har lest Tjomlid i flere år – og sett en moderat interessant debattant satt stø kurs mot avgrunnen, av årsaker som henger sammen med din punktliste over; hvilket er grunnen til at jeg svarte deg opprinnelig.

  Det kan godt hende vi ikke har mange felles holdninger, uten at jeg helt ser relevansen i det. Jeg kan vel fortsatt være enig i noe du skriver.

  Hverken jeg eller du var tema her, selv om jeg registrerer at du gjerne ville ha litt fokus på deg selv og ‘hva du har null problem med’, som om noen var interessert i det. Det var vel ingen overraskelse at narsissisten i deg måtte frem relativt kjapt når den fikk muligheten.

  Du har dessverre ikke enerett på å mislike Tjomlids og Steen-Jensens bidrag til debattklimaet, av grunner kun du får lov til å definere.

 • F M

  Kan vi ikke bare kalle en spade for en spade?
  Ukontrollert innvandring har vært/er en villet politikk påtvunget vårt folk gjennom våre politikere.
  Hadde det vært en ekte demokratisk folkeavstemning der folk for 20 – 30 år siden kunne stemt over temaet, hadde befolkningen sett helt annerledes ut enn i dag.
  Det tragiske i dette er at kreftene bak dette skitne spillet først skaper et problem, deretter kommer reaksjonen på problemet, og de samme kreftene som startet problemet kommer deretter med løsningen og derved oppnår de total kontroll.
  Hvis man følger pengestrømmen fra våpenproduksjon som starter kriger til flyktninger som betaler store summer for å bli fraktet til Europa, så vil man se at pengene havner i de samme lommene.
  Taperne ved siden av flyktningene, er opprinnelses befolkningen i Europa som blir tvunget til å betale det hele over skatteseddelen med pistol mot pannen..
  Vi lever dessverre i en verden styrt av kriminelle, og taperne over hele kloden er menigmann som ikke forstår det skitne spillet han/hun er offer for!

 • Potetskrell

  Jeg har aldri hørt om en våpenproduksjon som starter kriger.

 • Emil Muller

  Uff da, her var jeg kanskje litt slem og sårende. Sorry Mac. Jeg tenkte at en som snakker om «Dem er ikke interessert i å respektere oss – vi står igjen som taperne», kanskje var litt…. nei, jeg skal la være å si det. For slik er det altså ikke.

  Du får ha meg unnskyldt, «Muhammed Ola». Håper du finner den respekten du savner, og slipper å stå igjen som en taper. Det hadde vært for ille om «Dem» fikk deg til å føle deg slik.

 • laden

  Det er ein utbreidd illusjon at Islam kan reformerast. Kristendomen kunne det avdi den hadde fjerna seg frå grunnboka, Bibelen, og ein kunne gå tilbake til den. Det motsette er tilfelle med Islam. Store delar av muhammedanarane har glide bort frå Koranen og i retning av meir menneskelge tankar – truleg påverka av tankar frå omverda. Men ein del har blitt trufaste mot takegodset dei finn i Koranen – om bruk av uærlegdom, om bruk av vald for å undertvinga, slavebinda eller drepa alle ikkje-muhammedanarar, om Islam sin gudegjevne rett til å regera, og å gjera det ut frå brutale religiøse lover.

  Dersom Islam skal reformerast på same måte som kristendomen og Luther, vil det seia å føra dei mange moderate tilbake til IS, Boko Haram og liknande sine tenkemønster og moralkoder, for desse fyl dei dominerande retningslinene i Koranen, dei frå Medina-perioden (dei ti siste åra til Muhammed, då han la om religionen frå relativt fredeleg, til å bli IS sitt føredøme). Dette er verda LANGT frå tent med. Koranen slik den til slutt vart i Medina, er lærebok i ein krigs-, apartheid- og undertrykkingsreligion som i tillegg godtek uærlegdom som arbeidsmetode.

  Men det verkelge svake punktet til Islam, ser eg skjeldan lufta: Koranen kjem beviseleg ikkje frå ein gud, og Islam er dermed ikkje ein religion, men ein oppdikta religion – ei overtru.

  Det finnest nokre prov for dette, men det som er lettast å påpeika og å dokumentera, er: Koranen og Islam påstår båe at boka er diktert av Allah, og er guden sine eksakte ord (bortsett frå at Koranen finnest i ikkje mindre enn 24 versjonar godtekne av Islam – 6 versjonar er i dagleg bruk i dag – og ingen veit om nokon av dei er den rette). Men bøker som «1000+ Mistakes in the Quran»/»www.1000mistakes.com» dokumenterar – dokumenterar minst 1750+ faktafeil, 350+ andre ikkje-religiøse feil, 300+ indre sjølvmotseiingar,etc. Store delar av feila er i tillegg i samsvar med kva ein trudde var rett vetskap i Midt-Austen på Muhammed si tid. Ingen allvetande gud gjer så mange feil i si «heilage» bok = Koranen kjem ikkje frå nokon gud.

  Dette og liknande er dei fakta – td. boka «Muhammad Lying in the Quran» (påviser 100 punkt der Muhammed må ha visst han laug i Koranen) – som må fram i lyset for å få slutt på muhammedansk terrorisme, etc.

 • popcorn

  *Et flertall av nordmenn ønsker ikke at for provoserende ytringer skal være lov.» Hvor har du dette fra herr. Tjomlid?

 • geirbjerkland

  Denne Tjomlid er en ekkel venstre ekstremist som hater Norge og etniske Nordmenn,sammen med Blogger Linn W Rosenborg så har du 2 mennesker som ikke skyr noe for å fremme alt det vakre med Islam.. De er begge i mine øyne er komplett idioter og en skam for Norge

 • madam mim

  Det hadde vært noe lesbart i dette innlegget, om historiske fakta kunne vært presentert. Men slik som du fremlegger det, blir meget tullete og useriøst.
  Nå har vi i lille Norge importert en kultur/ideologi, som bryter mennesketrettigheter på det mest groveste. Drap og voldtekt og vold og trakassering og ytringsfriheten tilhører kun de med pk meninger. Alt annet er rasisme. Men siden vi slaktet indianere i hopetall, så er det ikke mer enn det vi fortjener??!
  Slike innlegg viktor olstad, virker mot sin hensikt og blir rett og slett dumt.

 • Nesetto

  Når barna mine blir mobbet fordi de har skinke på brødskiva, og bilde av gris på barneavdelingen må bort fordi det støter muslimer: da er vi nødt til å ta debatten utenfor gutterommet ditt, Tjomlid!

 • Roger Johansen

  Til å anklage noen for å komme med svada, så er du jo en stor svada-generator selv. Hvorfor tør du ikke diskutere faktaene som Tjomlid tar opp? Hvorfor går du rett i gang med personangrep? Hvorfor er du så redd for sannheten?

  Flaut å lese innlegget ditt. Du understreker til fulle at vi har store problemer med holdninger her i landet.

 • Roger Johansen

  Du evner ikke å snakke om fakta, og slenger ut påstander om svada og løgn uten at du klarer å være konkret.

  Takk for at du så tydelig viser at Tomlid har rett, og du tar feil.

 • Roger Johansen

  Interessant at du, som ikke kommer med noe annet enn ad hominem-angrep, mener at det er Tjomlid som er den som er uinteressant her… I motsetning til deg så presenterer Tjomlid fakta. Det eneste du kommer med er hat, hets og nedlatende holdninger til andre mennesker.

  Du understreker jo egentlig Tjomlids poeng til fulle. Du tør ikke diskutere fakta, og gjemmer deg bak usaklig hat og hets.

 • Roger Johansen

  Du er så full av hets, hat og usakligheter at du virkelig understreker Tjomlids poenger i teksten. Du er så lukket, forutinntatt og frikoblet virkelighetens verden at det er en gåte at du finner veien til tastaturet i det hele tatt.

  Kan ikke annet enn å takke deg for at du så tydelig viser at Tjomlid har rett! Du er så redd for fakta, så redd for sannheten, at du konstruerer din egen basert på løgner. Skremmende at du i det hele tatt tror at du har noe som helst å bidra med.

 • per berge

  Cheesezzz du sliter Tjomlid.

 • Eirik Kårstad

  Dette må vera den mest presise tittelen Tjomlid har hatt angåande innhaldet i sin eigen artikkel. Og det er veldig modig å stemple sin eigen artikkel på den måten.

 • Tobb86

  Det er vel heller du som sliter, når det er alt du klarer å komme opp med som tilsvar.

 • Tobb86

  Å joda, det er mange som tar han seriøst. Når jeg ser på hva du presenterer av «argumenter» aner det meg at de eneste som tar deg seriøst de med IQ rundt summen av størrelsen på skoene sine.

 • Tobb86

  Det er jo en ære å bli kalt det av xenofobe løkringer, så ja.

 • Tobb86

  Vi har da masse statistikk rundt innvandrere og kriminalitet? Tror du blander med med statistikk om muslimer og kriminalitet, noe som av naturlige årsaker blir vanskelig (hvordan vite hvilken religion en straffedømt har?). Bra innlegg forøvrig.

 • Tobb86

  Ahaha du ser altså ikke at du begår akkurat det du beskylder andre for, nemlig å opptre respektløst mot andre. Som om innvandrere er en homogen gruppe som alle mener det samme.

 • Tobb86

  Så mye person, så lite sak. Men du skriver vel som du har vett til.

 • Tobb86

  Hvem bryr seg om hvem du har respekt for? Hvis du har noen saklige innvendinger vil jeg foreslå at du prøver med det.

 • Kristian Andresen

  Hva nettavisen klager for kan man jo bare lure på, de har jo blitt de høyreekstremes talerør og omtaler innvandring kun på en måte, i negative ordlag, det finnes mye positivt å skrive om også, men de produserer hat på løpende bånd.OG, St ephansen, klager jo på deg, kun for en grunn, og det er da får han klikk på bloggen sin og tjener seg en hundrelapp ekstra til å betjene gjelden sin med.

  Jeg synes du har et mye mer kultivert forhold til det du skriver om en mange andre, du går Stavrum og Stephansen en høy gang, tenk, hva skulle de to gjort hadde ikke islam og muslimer eksistert, da hadde ikke de hatt noen å hate, skrive stygt om, og tjene seg penger på.

  Du må jo bare forvente, du som blir omtalt som svaksynt av en mobber ved navn stephansen, at når du blogger som du gjør nå, så vil jo kommentarfeltet ditt bli oversvømt av høyreekstreme som skal sette negative karakteristikker på deg, samt mobbe deg, og snakke stygt om deg.

  Så, fra denne siden ønskes god jul og godt skrevet. (y)

 • Tobb86

  Ja, for nå er du jo uenig, da er han skikkelig teit. Du får stille deg i kø bak homeopater og anti-vaksere, de reagerer omtrent som deg.

 • Kristian Andresen

  slutt å jug,og hvis det er noen som mobber, så er det jo deg, og dette har du lært videre til ungene dine via hatet du sprer på facebook.

 • Tobb86

  Jeg rapporterte et innlegg fra pegida på facebook her om dagen. Et av valgene som dukket opp var «block Nettavisen». ‘Nuff said.

 • Kristian Andresen

  har det virkelig det altså? Og dette vet du fordi du snakker med politikere hver dag, eller er det noe som foregår kun oppe i ditt eget hode? Det var det det var ja.

 • Tobb86

  Projisering.

 • Kristian Andresen

  har du tall på dette, eller sitter du kun og fantaserer og spinner på ting i ditt eget hode?

  Det var slik det var ja, kun i ditt eget hode, slik som de fleste høyreekstreme er, de lager til, fantaserer, og skaper sin egen sannhet, som kun de selv forstår, jeg tror det er diagnoser på slikt.

 • Brian Cohen

  Interessant. Jeg ser Tjomlid bygge sin «argumentasjon» rundt ett premiss, som jeg imidlertid aldri ser ham dokumentere:
  «Et flertall av nordmenn ønsker ikke at for provoserende ytringer skal være lov. Halvparten av europeere ønsker ikke at sårende og krenkende ytringer skal være lov.»
  Det er ikke uten grunn Stephansen kaller Tjomlid «trangsynt».

 • MrZeroG

  Et flertall av det norske folk ønsker ikke at provoserende ytringer skal være lov ? Hvor kommer det fra ? Jeg kan ikke huske noen folkavstemning om det ? Folk må ikke så lett la seg provosere og krenke. Det er lov å ha forskjellige meninger. Om det viser seg feks at folk fra et spesielt land er mest kriminelle i Norge, ja så må de tåle å høre det uten å bli «krenket»

 • MrZeroG

  Skal du ikke nevne vikingene i samme slengen ? Du nevner jo selv indianerene i Amerika, om du tenker deg om det europeere som nå har «Indianerrollen»

 • Astraios

  Enig – det er den selvutnevnte eliten i media og samfunnet som skal bestemme hva som er «nyttig». Det sier litt om deres syn på folks evner og intelligens – de som betaler lønna deres. I praksis er de tilhengere av det opplyste eneveldet slik vi hadde på 1700-tallet og de liker helst å diskutere med hverandre.

 • Bra innlegg.

  Det er ganske interessant hvordan så mye av slike debatter er preget av ren synsing og fordommer. Jeg bor i den regionen i Tyskland med størst innvandringsstrøm (NRW), og folk rundt her er generelt konstruktive og solidariske. Når folk diskuter flyktninger i det lokale rådhuset er tonen «Hvordan kan vi hjelpe?» fremfor «Hvorfor er de her???».

  Den delen av Tyskland med *minst* innvandring er Sachsen, hvor det høyrepopulistiske partiet AfD for tiden boomer, og hvor PEGIDA oppsto.

  Desverre minner tonen i norske medier og i norske rådhus mer om den i Sachsen enn det vi har her lenger vest. Sachsen er dårlig stilt økonomisk, så jeg kan skjønne at slike politiske forhold oppstår der, men hvordan det går samme retningen i Norge skjønner jeg ikke. Dere har det egentlig for greit til å ha en slik sutrekultur.

  Jeg deltar ikke så ofte i kommentarfelt, men her var det merkeligvis himla mye kommentarer fra de «neue rechte», så jeg følte for å legge nok en stemme til i Gunnars favør. Folk flest er nok fortsatt på din side, Gunnar, og godt er det.

 • Jan Hovland

  «I det indre av Borno skal der etter sigende finnes et jungelkratt så tett at selv ikke en velvoksen gorilla er i stand til å trenge igjennom det. Et slikt jungelkratt finnes ikke hos oss. Til gjengjeld har vi magisterne». (Norsk Dusteforbund)

  Og Gunnar Tjomlid er en sann magister. De fleste lesere gir nok opp før de har trengt havveis inn i hans litterære jungelkratt. Men det viktigste er vel at hans mest hengivne fan ( han selv) forstår hva det er han beviser med sitt lange innlegg inneholdende ordet «jeg» hele 20 ganger. Tjomlids «avhandlinger» bør absolutt anbefales folk som liker å regne ut det man kaller «leselighets-indeksen» i tekster. Tidligere ble forfattere av slike «pusteøvelser» tildelt medlemskap i «Norsk Dusteforbund», som dessverre ikke lenger eksisterer.
  Tjomlid vært overkvalifisert til medlemskap.

 • Frode Verningsen

  Hva som krenker er jo subjektivt. Alle ytringer blir jo potensielt ulovlige om man skulle gått for noe slikt.

 • jrf85

  At venstreekstremisten Tjomlid er imot ytringsfrihet er jo ikke akkurat noe overraskelse. Dette er en vanlig holdning på den totalitære venstresiden.

 • jrf85

  Så nettavisen er de høyreekstremes talerør, og jeg regner med at du også mener det samme om Trump?
  Hvorfor i så fall har de vært så negative til Trump? Og hvorfor publiserer de i så fall Tjomlid?

  Logisk sammenbrudd Kristian?

 • jrf85

  Nei han har alltid vært en dogmatisk venstreekstremist.

 • Brian Cohen

  Tjomlid kommer med fakta? Han påstår at folk ønsker forbud mot krenkende ytringer, men evner ikke å vise til hvor han har dette fra. «Noe e har skreve sjøl», kanskje?

 • Brian Cohen

  Og det har media gjort i Sverige, mener du?

 • Brian Cohen

  Men tror du Tjomlid evner å se dette?

 • Torkel Andersen

  Kanskje det er slik i din verden, i min verden kjenner jeg ikke til noen som støtter det men derimot så støtter de fleste at de stemmene som det er viktig å verne om er de stemmene som støter andre og de som det er få som er enig i. Det er ikke ytringsfrihet i den verden du snakker om her.

 • Kristian Andresen
 • F M

  Ikke våpenproduksjon i seg selv, men pengene bak som starter kriger!
  Trodde du forsto såpass..!

 • F M

  Why don’t you just go back to sleep.!

 • staleg

  Mener du at du deltar i denne diskusjonen uten å ha kjennskap til helt grunnleggende og lett tilgjenge fakta som antall innbyggere i Norge, antall innbyggere i USA, antall innvandrere pluss familigjenforeninger i Norge pr år?
  Det du beskriver som fantasier er det vi andre (helt sikkert inkludert Tjomlid også) har visst lenge.
  Litt flaut for deg, selvsagt, men les litt her da:
  http://www.aftenposten.no/verden/Slik-handterer-Europa-asylstrommen-102863b.html
  Og her:
  http://www.side3.no/asyl-og-innvandring-la-oss-se-pa-fakta/3423193107.html

  Hadde du visst litt mer, kunne du bare hoppet over dette, og heller argumentert ordentlig, i stede for å slenge ut merkelapper som ikke gjør deg et hår bedre enn han du prøver å ramme, see?

 • Tobb86

  Kilde finner du i forrige blogginnlegg (som denne er en oppfølging av.)

 • Tobb86

  De gjør ikke det lenger..

 • r00tk1d

  Sinten

 • Knut-Erik Nord

  Kanskje litt på siden, men litt «artig» ifm ytringfrihet/ytringsklima diskusjonen likevel: https://themoscowtimes.com/news/frenchman-jailed-for-praising-ak-47-a-day-after-charlie-hebdo-attack-42817

 • Jon Johansen

  Jeg brukte bruttotall for innvandring både fra USA og Norge. Som altså er cirka 1,1 million årlig i USA, mens cirka 75.000 årlig i Norge. USA har 320 millioner innbyggere, Norge har 5,15 million. Nettoinnvandring er selvsagt lavere både i USA og Norge. Men det er den også i alle verdens andre land, så også norsk nettoinnvandring er blant verdens høyeste. USA ligger også på verdenstoppen i innvandring, men altså langt, langt under ekstreminnvandringen i Norge, Sverige, Tyskland.

  Å bruke tallene for nettoinnvandring tilslører for øvrig de endringene som ekstreminnvandringen skaper. Fordi en stor andel av de som årlig utvandrer er etniske nordmenn, mens mye mindre andel av de som årlig innvandrer er etniske nordmenn. Bruttoinnvandringstall gir dermed best oversikt over de kulturelle og demografiske endringer som ekstreminnvandringen medfører.

  Jeg kunne også nevnt at Afrikas og Midtøsten får en eksplosiv befolkningsvekst de kommende tiår. Afrikas befolkning øker fra 800 millioner til 4,3 milliarder i inneværende århundre, ifølge FN’s mellomprognose. Ergo har vi nå kun sett starten på starten på den folkevandringstsunami som straks vil flomme inn i Europa over Middelhavet.

  Innvandringstrykket mot Norge – som har lagt stabilt på rekordhøye 75.000 årlige innvandringer siste tiår – vil bare øke ekstremt på utover i dette århundre. (Nå vokser feks arabisk-muslimsk innvandring voldsomt i Norge, fordi de 30.000 asylsøkerne som kom i fjor familiegjenforenes).

 • ridderen_ride

  Du bryr deg tydligvis )) lol

 • Jon Johansen

  Troverdigheten i innlegget mitt står og faller igrunn på påstanden om at Norge siste tiår har hatt 400% mer årlig innvandring enn USA, og at Norge i 2015 mottok 20 ganger flere flyktninger enn USA. Du og tallknuser Tjomlid er velkommen til å motbevise påstanden, feks ved å framlegge tall på at USA har mer enn 1,1 million årlige innvandringer, og at USA mottok mer enn 102.000 flyktninger i 2015.

  Jeg brukte CIAs factbook, pluss tall fra FN-sambandet og UNHCR over verdens flyktninger i 2015 (som viser at Tyrkia, Jordan, Libanon har et enormt flyktningeproblem, og at Norge og Nord-Europa er i ferd med å utvikle et like stort flyktningeproblem, mens 180 av 200 land i verden i dag knapt mottar flyktninger og asylsøkere, Kina mottok feks 45 flyktninger i 2015, India 2.800, hele Latin-Amerika med 650 millioner innbyggere mottok kun 45.000 nye flyktninger i 2015 osv…).

 • Brian Cohen

  Det er fordi Tjomlid har brutt med dem, ikke omvendt.

 • Jon Johansen

  When in Rome, do as the romans do! Tjomlid liker som kjent å omgi seg med masse tall og spissformulert ordgyteri.

 • Brian Cohen

  1. Det ene er en norsk undersøkelse fra 2004. Interessant nok er er det ikke «folk flest» som prøver å hindre nazister fra å ytre seg i praksis, men en berm av voldsforherligere på venstresida. Dette så vi bl.a. i Stockholm for noen uker siden.
  2. Folk som er for ytringsfrihet, men mener at det ikke skal være lov å komme med trusler og oppfordringer til vold, vet ikke hva ytringsfrihet er. Jonas Gahr Støre er blant disse. Ytringsfriheten har aldri vært ment å omfatte slikt. Det er faktisk innafor å si «det må være lov å diskutere problemer som faktisk har rot islam» (som f.eks. Mohammed Rah gjør her: http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9730), men det er ikke innafor å si «alle muslimer må drepes eller deporteres».
  Merkelig nok tror enkelte – deriblant Tjomlid – tilsynelatende at disse to utsagnene betyr det samme. Hvorfor? Kan de(re) ikke lese?
  3. 4/10 og 49% er ikke flertall, uansett hvordan du vrir og vender på det, på samme måte som at det ikke går an å sammenligne bomber på T-banen i London med ruteknusing nattestid i Barcelona.
  4. Interessant at han trekker fra en rapport fra PEW. Her er en annen rapport fra PEW, som river fundamentet hans i fillebiter:
  http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/
  Denne underbygger det Mohammed Rah skriver.

 • ftw

  Interessant. Du har med andre ord enten ikke lest hele innlegget eller så har du svake leseferdigheter.

  At et flertall av nordmenn er enig i at ikke alt kan ytres er faktisk ikke et premiss for denne blogposten. Den er ikke en gang sentral.

 • ftw

  Nå er vel ikke poenget å begrense ytringsfriheten fordi noen kan bli krenket. Det er det strengt tatt ingen (av betydning) som mener.

  Men din frihet til å vifte med armene stopper ved min nese og enkelte ytringer har som eneste mål å krenke. Det er ikke i seg selv grunn god nok for å forby ytringen, men før eller siden når man en grense.

  Interessant nok så er det mange i dag som tror at ytringsfrihet handler om å kunne si hva de vil om hvem de vil til hvem de ønsker uten å bli motsagt. Det er selvsagt feil.

  Ytringsfrihet er å kunne si og mene hva man vil uten å bli forfulgt (av myndighetene) for dine meninger (og ytringer)

  Når vi (flertallet) mener det bør være begrensninger på ytringsfriheten så gjelder dette først og fremst mobbing og oppfordring til vold og drap.

 • ftw

  Men teksten du kommenterer skjønte du altså ikke noe av?

 • Alexander Maroni

  Om du i det hele tatt leste mer enn første setning av innlegget mitt? Jeg er ingen fan av Tjomlid, jeg kritiserer han jo til og med her. Men jeg gjør det på en objektiv og konstruktiv måte, i motsetning til hæren av fremmedfiendtlige troll.

 • ftw
 • Alexander Maroni

  Godt jeg kan holde skrivefingrene dine i arbeid. Men jeg tenker ikke direkte på reformasjonen til Luther, håpet mer på en sekulær utvikling som vi så på 1900-tallet i Norge.

 • ftw

  Tallene dine er irrelevant og premisset ditt er usant.

  Brutto innvandring er ikke interessant. Vi har en netto innvandring som er under hvalparten av det du påstår. Dessuten er over halvparten av innvandrerne fra EU og andre vestlige land. At en høy andel av innvandrerne er muslimer er også en løgn.

  Konklusjon: Vi er ikke inne i en ekstrem endringsprosess og er på ingen måte rammet av noen «ekstreminnvandring».

 • Jon Johansen

  Her er det jo bare å klippe og paste fra mitt innlegg lenger ned:

  «Nettoinnvandring er selvsagt lavere både i USA og Norge. Men også i alle andre land, så også norsk nettoinnvandring er blant verdens høyeste. USA er også på verdenstopp i innvandring, men altså langt under ekstreminnvandringen i Norge, Sverige, Tyskland.

  Å bruke tall for nettoinnvandring tilslører endringene som ekstreminnvandring skaper. Fordi en stor andel av de som årlig utvandrer er etniske nordmenn, mens mye mindre andel av de som årlig innvandrer er etniske nordmenn. Bruttoinnvandringstall gir dermed best oversikt over kulturelle og demografiske endringer som ekstreminnvandring medfører.

  Eksempel: innfødt Anne Hansen kjøpt hus rett over svenskegrensen mens en Mullah Krekar innvandret fra Irak gir nettoinnvandring på 0, selv om betydelig kulturell og demografisk endring utvilsomt har skjedd».

 • laden

  Les suraane (kapittela) frå Medina = dei siste 10 åra til Muhammed, og sjå om det er reelt å kunne reformera. Tekstene er for bastante. Skal Islam reformerast, må dei forlata Koranen sine tekster – og då er det ikkje Islam lenger.

  Men i og med alle feila i boka, ville det ikkje vera noko tap – 2ooo-3ooo feil i ei lita bok, er 100% prov for at boka ikkje er frå nokon gud.

 • Alexander Maroni

  «Nå er vel ikke poenget å begrense ytringsfriheten fordi noen kan bli krenket.» Eh, jo! Det er jo akkurat hva Tjomlid`en argumenterer for. En form for «safespace» og ytringsansvar.

  Hvis man blir forfulgt av andre innbyggere i landet, slik som Amal Aden, har man da ytringsfrihet?
  Jeg lurer også fryktelig på hva din definisjon av mobbing er. For et viktig kriteriet for mobbing er at mobberen må stå i maktposisjon i forhold til mobbeofferet. Når feks Ola Nordmann mener at Listhaug er ond, så er det ikke mobbing. Uansett om han skriver det på facebookveggen hennes hver dag.

  Oppfordring til vold, trusler og drap er selvfølgelig noe helt annet. Det er en aggressiv handling, ikke en ytring.

 • ftw

  Nei. En stor del av de som utvandrer er ikke «etniske» nordmenn. Og mesteparten av innvandringer er fremdeles fra EU og andre vestlige land.

  Det er tall på bakgrunn for både utvandring og innvandring så å bruke bruttoinnvandring er bare en uærlig måte å blåse opp tallene for å få det til å se mer alvorlig ut. Det er rett og slett bare skremselspropaganda.

 • Jon Johansen

  Slett ikke, og den nærkulturelle nettoinnvandringen fra EU er også mye lavere enn den fjernkulturelle. De innvandringsgruppene i Norge med høyest sysselsetting og best utdanningsnivå, feks nederlendere, polakker, baltere, svensker, dansker, tyskere, har også størst tilbøyelighet til å utvandre fra Norge.

  Denne innvandringsgruppen er altså meget lønnsom for Norge, fordi den er konjunkturavhengig: Når gode tider kommer unge svensker til Norge for å fylle jobbmangler, i dårlige tider blir de ikke værende og går på NAV, men drar derimot ofte hjem.

  Mens innvandrergrupper med lavest sysselsetting og utdanningsnivå i Norge, og de som kommer fra fattige land, blir i større grad værende i Norge og Europa, feks somaliske, pakistanske, arabiske.

  I tillegg kommer at migrasjonspotensialet hos dagens EU-migrantgrupper er i ferd med å tørke ut. Polens befolkning vil falle fra 38 millioner til 22 millioner i dette århundre, folketallet i Baltikum, Romania, Ungarn, Ukraina vil falle tilsvarende de kommende tiår. Mens en befolkningseksplosjon uten sidestykke i verdenshistorien nå finner sted i Afrika og Midtøsten.

  Altså vil folkevandringstrykket mot Norge fra Midtøsten og Afrika eksplodere de kommende tiår, mensmigrasjonen fra Øst-Europa straks vil tørke ut.

 • Knut Simonsen

  Det er du og Tomlid som slenger ut påstander om svada og løgn.
  Dere to er ett godt eksempel på to stykker med samme mening som leker i samme sandkasse og laller kun med hverandre. Dere har mistet bakkekontakten og dere skjønner ikke at andre mennesker har andre meninger.

 • Knut Simonsen

  Slem? Jeg syns du høres dum ut.

 • ftw

  Jeg leste blogposten en gang til. Gjør han ikke egentlig akkurat det motsatte:

  Og de undersøkelsene som er gjort på området, både fra Norge, USA og Europa, er således særdeles interessante. De er også nedslående, fordi de viser at et er en svært utbredt holdning at ytringer som kan krenke bør forbys – enten man er muslim eller ikke.

  Jeg lurer også fryktelig på hva din definisjon av mobbing er

  Jeg har ingen klare definisjoner og heller ingen klare grenser. Jeg er enig i at personer i maktposisjoner må tåle mer enn personer uten, men overfor vanlige folk skal det lite til for å være i en maktposisjon. Det å ha påvirkningsevne overfor for eksempel andre elever vil jeg helt klart mene er en maktposisjon og negative spesilet offentlige ytringer overfor en som er mindre populær vil dermed lett kunne defineres som mobbing.

  Oppfordring til vold, trusler og drap er selvfølgelig noe helt annet. Det er en aggressiv handling, ikke en ytring.

  Det er jeg ikke enig i. Det er også en ytring og inneholder vel ikke noe mer handlende enn andre ytringer. «Du må drepe person X» og «jeg mener alle mennesker har en plikt å drepe person X» er begge ytringer som oppfordrer til drap. Den ene er mer direkte enn den andre, men jeg kan ikke helt se hva som skulle få dette til å være handlinger og ikke ytringer.

  Det er uansett ingen enkle svar. Jeg mener det finnes gråsoner, men vet ikke hvem jeg vil skal definere disse. Jeg er foreløpig villig til å overlate dette til domstolene.

  Men dette er jo egentlig en avsporing slik jeg ser det. Tjomlid er mer opptatt av det uheldige i den helt klart skjeve fremstillingen media har. Jeg tror ikke ikke det er med vilje, og akkurat derfor er det viktig å bli gjort oppmerksom på hvor skjevheten ligger slik at det er mulig å ta tak i det.

 • Disqusor

  Free Speach er nå, ved lov, straffbart i Canada, ref Bill-C16

  http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&DocId=8280564

  Denne tror jeg heler ikke du har fanget opp. Denne professoren fra Canada tar for seg en ny lov i Canada hvor free speech er satt på tiltalebenken. Blir litt satt ut av det som kommer frem her, spesielt ifht konsekvensene professoren gir flere eksempler på.

  In Episode 52 Professor Fiamengo from the University of Ottawa argues
  that we are on the brink of losing Freedom of Speech in Canada and that
  all Canadians need to stand in support of University of Toronto
  professor Jordan B. Peterson.

 • ftw

  Psst: om du ønsker at noen skal ta deg alvorlig i en debatt så lønner det seg å komme med argumenter. Akkurat nå så gir du inntrykk av å være en seksåring som kommer med påstander som «Du er dum».

 • ftw

  Du er nok ikke bedre rustet til å spå om fremtiden enn noen andre. Inntil videre kan vi slå oss til ro med at Norge fint klarer å håndtere den lille innvandringen vi har.

 • Muhammed Ola Nordmann

  Unnskyldning godtatt, det er lov å gjøre feil. Du får ha en god helg!

 • Muhammed Ola Nordmann

  Hva skal du gjøre den dagen står konfrontert med genuint hat, evt. ekte hets? Da har du allerede brukt opp merkelappene dine på uskyldige trollposter fra den mest åpenlyse trollbrukeren i Disqus.

  ‘Don’t feed the trolls’ er et gammelt visdomsord på internett fra den tiden før alle dere overfølsomme social justice warriors invaderte cyberspace med blikket fastlåst på det moralske kompasset.

  Blir du sliten av all urett du opplever i hverdagen?

  PS: Hvorfor tror du at jeg tror jeg har noe å bidra med? Tror du jeg er her for å bidra? På Tjomlids blogg? Neppe, Jeppe.

 • Pål Nilsen

  Tror ikke du skal snakke for «folk flest» og si at flertallet støtterTjomlid. Han får nokså mye juling i kommentarfeltene og vi kan like eller ikke like meningene hans, men å si at folk flest støtter dette tror jeg er å trekke det langt. Tjomli sier det er problem med innvandring/islam/muslimer men det blir mye bedre hvis vi ikke har fokus på det, ikke diskuterer/snakker/debatterer og der tar han grunnleggene feil. Dette er den jevne nordmann ikke enig i. Hvorfor ser vi i Sverige, hvor den politiske venstresida/FI/S/MP/V og massemedia har lagt lokk på alle slike diskusjoner – og nynazistene går i tog og blir flere hver dag. I Norge har FrP alltid vært en stemme for de som vil regulere dette stengt og vi har derfor svært liten eller ingen høyreekstrem bevegelse av betydning. Ang Tjomli så skjønner alle at hvis ting feies under teppet og ikke snakkes om smeller det en dag uansett. Prøv det når du diskuterer med kona di hvis du er gift!!!! Du står selvsagt fritt å mene at masseinnvadring fra kulturer som er fjernt fra oss på alle måter er veldig positivt, men vi som synes Tjomlien snakker tøys vil gjerne hjelpe flykninger, men vi trenger ikke ta ti-hundretusen vis hit. Det går fint å hjelpe i nærområdene som gir mye mer igjen for hver krone og mange flere får hjelp.

 • Pål Nilsen

  Da har du lest lite Tjomli blogger og hvertfall ikke boka hans. Hans poeng er at vi IKKE skal diskutere alt mulig da dette setter fokus på forskjeller/problemer/samfunnsendringer etc grunnet enorm innvandring. Jeg og mange med meg, mener at dette må diskuteres og personlig mener jeg dette kunne vært avgjort ved en folkeavstemming. Dette klarer Sveits mange ganger for året og det kunne fint ha vært gjort her. Den siste linja du skriver viser problemet. Tjomlien vil ikke ha diskusjoner ang innvandring, mens det vil jeg gjerne ha, så derfor er alt du skriver verdiløst og tilogmed usant, og det er godt gjort så lenge du prøver å støtte en meningsfelle på kant med folkeopinionen.

 • Kaffermann

  Hvor finnes belegg for å si at «Et flertall av nordmenn ønsker ikke at for provoserende ytringer skal være lov.»

 • vvreid

  Leste en Tjomlid artikkel for første og siste gang for noen år siden. Han kan visst ikke se enkle sammenhenger og størrelsesforhold, der han sammenlikner en gruppe på 5 mot 95 av 100 innen voldtektskrim. Å sammenlikne disse gruppene direkte er visst redelig. Og i tillegg anser statsborgerskap som norsk, og gjør all bakgrunn ubetydelig. Forstår det kan være fristende å fremstå som toleransens apostel for noen, og med det forkaste all fornuft og fremstå som en idiot.

 • Brian Cohen

  Hva du syns er sentralt på bakgrunn av hva du anser som opportunt eller er komfortabel med og ikke, gir jeg faktisk blanke f..n i. Tjomlid gjør et poeng ut av dette, men bommer når han prøver å slå inn feil låvedør på feil jorde.

 • Knut Simonsen

  Jada enig med deg i det men her gikk jeg ned i krabbestilling og svarte med samme barnslige måte som Roger skrev til meg på.
  Ellers så har det å bli tatt alvorlig i kommentarfeltene fått mindre betydning etterhvert som man blir kalt nasist og rasist bare fordi man ikke er enig med den politisk korrekte gale venstresiden og jeg tror desverre ikke at vi vinner denne kampen med pennen. Det må nok sterkere lut til.

 • Comrade Pootie

  Angrepet på ytringsfriheten er en av de sentrale årsakene til at EU raser fra hverandre.

 • Brian Cohen

  Så hva vil dere gjøre med de som besvarer karikaturer med vold og drap, og hva mener dere bør skje med dem som gjør narr av religion? Kom nå med kortene dere holder så tett til brystet. Eller tåler de ikke dagens lys, kanskje?

 • Steinar Mæland

  Utbredt holdninger at ytringer som kan krenke må forbys?
  Spent på dokumentasjon, og hva ligger i ordet krenke.

 • Alexander Maroni

  Koranen er nok skrevet av mennesker, akkurat som bibelen ja. Men det står mange bastante ting i bibelen, spesielt i gamle testamentet, og vi klarte jo å gi de stakkers kristne et litt bredere verdenssyn.

 • ftw

  Han gjør faktisk ikke noe stort poeng ut av det. Det er en opplysning (som forøvrig er dokumentert i en annen blogpost). Dette innlegget handler om noe helt annet, men du har som vanlig ikke forstått hva han skriver.

 • ftw

  Jeg kan bare svare for meg selv og jeg mener at de som bryter loven skal stilles for retten og eventuelt dømmes etter loven. Det er ingen skjulte kort å finne her.

 • Jan Hovland

  Gjorde du ?

 • Jan Johansen

  «Vi bør kunne snakke litt høyere om hvordan de holdningene som gang på gang på gang blir knyttet til islam, egentlig gjelder folk flest. Et flertall av nordmenn ønsker ikke at for provoserende ytringer skal være lov. Halvparten av europeere ønsker ikke at sårende og krenkende ytringer skal være lov.» Sitat Tjomlid.

  Er det ikke egentlig ganske uinteressant hva et flertall av nordmenn mener om ytringsfriheten, så lenge det ikke får noen praktisk betydning for de som er uredde nok til å bruke ytringsfriheten for alt den er verdt?

  Problemet med islamistene er jo at de aktivt går inn for å stoppe kjeften på sine motstandere, ved simpelthen å drepe dem. Dette «flertallet av nordmenn» og «halvparten av europeere» som gjerne vil begrense ytringsfriheten, hvor mange av dem har utført terrorangrep mot tilfeldige kafebesøkende og konsertdeltagere de siste årene?

  I teorien kan det hende at «et flertall av nordmenn» og muslimer har de samme negative holdninger til ytringsfriheten. I praksis er det bare muslimene som utgjør en reell trussel mot ytringsfriheten i vårt land og de andre demokratiske statene i Europa.

  Tjomlid er en meget dyktig og begavet skribent når han bare holder seg til sitt spesialfelt forbrukerveiledning. Hans bok «Placebodefekten» kan anbefales på det varmeste. Tjomlids forsøk på å nyansere muslimdebatten er imidlertid ikke «saksynt», men skuffende «svaksynt».

 • Potetskrell

  Frp får det som de vil – SSB lager statistikk over innvandrerkriminalitet.

  Da blir det nok en annen låt fra Tjomlid.

 • Potetskrell

  Folkeskikk kalles det på godt norsk.

 • Potetskrell

  Så det er ikke sånn at regimer bestiller våpen for å krige altså, det er våpenprodusentene som bestiller en krig for å selge våpen?
  Det tror du vel ikke på selv heller.

 • Potetskrell

  De eneste jeg har registrert at vil innskrenke ytringsfriheten er Støre, Merkel og et EU som heller stadig mer i retning av et fascistisk regime.

 • Personangrep – det sikreste tegnet på en debattant uten argumenter.

 • Har du lest bibelen? Den reformerte kristendommen har lite til felles med den blodtørstige og smålige guden man kan lese om der.

 • Morten Eriksen

  Til å være så irrelevant og langt ute på jordet så får da Tjomlid virkelig ekstremt mye oppmerksomhet av akkurat de som sier hvor irrelevant og ubetydelig han er.

  Jeg tror det ligger et poeng der men får likesom ikke helt tak i det :D

 • Potetskrell

  Tjomlid er en kjendis som stikker hodet fram så det skulle bare mangle.

 • laden

  Eg kjenner nok både Koranen og Bibelen betre enn dei fleste. Dette trass i at eg ikkje er religiøs. Og eg møter litt for ofte argument som dette: Døm kristendomen ut frå GT, utan å ta omsyn til at kristendomen bygg på det mykje mildare NT. Og dermed sidestill kristne og andre som går mot den klare krigs- og undertrykkijgsreligionen, innkludert «Eg vart gjord sigerrik ved terrorisme» – Muhammed i Hadith, al-Bukhari, 4-52-220 – og dermed medverkar til å drepa motstanden mot muhammedansk terrorisme – – – dei er då ikkje verre enn hovedmotstandaren, dei kristne, ein gong i villeia fortid.

 • F M

  Javel..? Og hvem tror du står bak og finansierer regimene du her snakker om..?
  Følg pengene så finner du svaret!

 • Lone Wolf

  Tjomlid er som sosialister flest. Han ser bare det han vil se

 • Lone Wolf

  Kanskje jeg kan hjelpe med å opplyse hvorfor de såkalte muslimske «flyktningene» kommer til europa.

  de kommer hit av to grunner, den første er at noen har invitert dem hit i den hensikten som du kan lese om på denne websiden:

  http://whitegenocideproject.com/about-white-genocide/

  Den andre grunnen er egentlig en del av den første, men går mer på muslimenes egen mening om saken, og kan vel best illustreres med dette bildet.

  https://uploads.disquscdn.com/images/29b7ee33a4379ba31540d1e04ace44ccce1ab8131a7c595bb79ac237ba577d60.jpg

 • Lone Wolf

  Aftenposten er en del av regjeringens propagandaapparat, og den «folkemeningen» som du kan lese om i aftenposten er slik politikerne vi ha det og ikke hva folk flest mener.

  Aftenposten fremmer mao den gjeldende politiske agenda her.
  Aftenposten bryr seg like lite om hva folket mener som både politikerne og resten av media.

  Den politiske agenda skal presses på folket enten vi vil eller ikke, og både politikere, media og hele statsapparatet jobber for å presse folket til å akseptere og støtte denne politiske agendaen.
  Dette kan ikke gjøres ved bruk av ærlighet og åpenhet, derfor bruker både politikere og media løgn og skremseldpropaganda for å oppnå det de vil.

 • Lone Wolf

  Ytringsfriheten må være absolutt, Og det er nettopp det noen mener er krenkende ytringer som ytringsfriheten er til for å forsvare.

  Et totalitært regime starter alltid med å begrense yttringsfriheten.

 • Lone Wolf

  Folkeskikk er noe annet, og bør ikke blandes inn i debatten om ytringsfrihet.

 • Kristian Andresen

  men, har du en lenke på det eller

 • Kristian Andresen

  mener du det?

 • Kristian Andresen

  regner du med det altså, du som ikke kjenner meg elle vet noe om meg?
  Imponerende

 • ftw

  Men ingen av dem er så flink å lyge som du… Dette var bare vrøvl.

 • ftw

  Nei, det må den ikke være og det har den heller aldri vært.

 • Lone Wolf

  Ytringsfriheten må alltid være absolutt og uten begrensninger.

  Hvis den ikke var uten begrensninger så kunne jo makthaverne feks lage lover som gjorde det forbudt å gi utrykk for andre meninger enn den makthaverne har.
  Dette er desverre allerede gjort på visse områder i mange land.

 • Lone Wolf

  Det jeg skrev er ikke løgn.

  Regjeringen, og sosialistene vil begrense ytringsfriheten for å hindre folk i å kritisere islam og islamiseringen av Norge, og også hindre folk i å protestere på det pågående folkemordet på hvite etniske nordmenn som de har jobbet så hardt for.
  Derfor jobber politikere, media og sosialister hardt for å spre det inntrykket at det er folket som vil at ytringsfriheten skal begrenses.

 • Lone Wolf

  Hva er det du da mener er forbudt eller bør være forbudt ?

 • Potetskrell

  Vi vet ikke spørsmålet som ble stilt, da Tjomlid ikke referer det.
  Men at folk mener at begrensningen i hva folk mener kan ytres begrenses til normal folkeskikk.
  Noe som ikke har med ytringsfrihet å gjøre. At Tjomlid ikke refererer til undersøkelsen stiller det hele i et underlig lys.

 • Anna Ringvold

  https://yourlogicalfallacyis.com/the-fallacy-fallacy

  Jeg er forsåvidt enig med deg, men kan du ikke være litt hyggeligere i tilbakemeldingene dine? Fokusere på å tilbakevise spesifikke påstander i stedet for å redusere diskusjonen til:

  – Du er dritt fordi du sier sånn!
  – Men du er dritt fordi du sier slikt!

  Please.

 • ftw

  Jo dette er bare oppspinn fra ende til annen.

 • Lone Wolf

  Nei det er ikke oppspinn.

  Men du er en av dem jeg nevnte som vil fjerne ytringsfriheten,selge landet til islam og jober for folkemord på hvite etniske nordmenn.
  Det er derfor ikke unaturlig at du kjemper med nebb og klør slik at folk flest ikke skal oppdage hva som skjer før det er for sent.

 • Lone Wolf

  Å tilpasse sine ytringer til normal folkeskikk bør overlates til folk selv, selv om mange heller ikke klarer å holde seg til dette.
  Ingen, absolutt ingen begrensninger i ytringsfriheten bør skje i lovs form, for enhver lov for å begrense ytringsfriheten vil åpne opp for makthaverne til å definere hva som skal være forbudt.

  Ellers så er jo tjomsen en underlig skrue, han har sine egne ideer om det meste, og han utelater alt som ikke stemmer med hans eget syn på verden og med sosialismen, slik også alle sosialister gjør. Dette er noe de fleste av oss vet, og derfor må forholde oss til.
  Det betyr mao at de ikke har helt rent mel i posen, noe som sosialister aldri har.

 • LasseRon

  «Jeg kommer nok likevel ikke til å betale deltakeravgiften på 2495 kroner for å sjekke om spådommen min slår til.»

  Les: sur for å ikke ha blitt invitert til å delta i panelet.

 • ftw

  Ja, så feil kan du ta. Et forslag: Ikke prøv å sette noen du ikke kjenner i bås.

 • LasseRon

  En befolkningsøkning på 25% iløpet av omtrent like mange år? Tross en fødselsrate på under 2?
  Det er ekstremt.
  Det tok mange hundre år fra europeerne begynte å strømme til amerika til dagens situasjon hvor indianerne er kuriositeter på sitt eget kontinent.

 • Lone Wolf

  Jeg har ikke satt deg i noen bås, men jeg går ut fra at du er sosialist, siden du vil begrense ytringsfriheten for dem som mener noe annet enn deg selv, og som er imot den muslimske invasjonen og kritiserer islam og muslimer.
  Sosialister ser på den muslimske invasjonen som den lenge etterlengtede verdensrevolusjon, og de støtter derfor agendaen med folkemord på etnisk hvite nordmenn.
  Den sosialistiske sjefsguruen Thomas Hyllynd Eriksen har bla sagt dette:
  “Målet er å omdefinere Norge» Og: “Den viktigste hvite flekken
  består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den
  aldri kan kalles majoritet lenger».

  Dette kan ikke misforstås, uabsett hvor mye du prøver.
  Er du sosialist så støtter du dette fordi det er en del av den sosialistiske pakken,men om det er bevisst eller ubevisst vet jeg ikke.

  Jeg kan jo ta feil, men vår lille diskusjon her tyder ikke på at jeg har tatt feil.

 • F M

  Og hvilke mekanismer utøvet av hvem er det som funder disse regimene?

 • ftw

  Du tar grundig feil i stort sett alt du skrev der, ja. Jeg aner ikke en gang hvor man skal begynne. Du er så langt inne i lalaland og har en så forskrudd virkelighetsoppfatning at det hadde vært hysterisk morsomt om det ikke var for dine tragiske meninger.

  Hverken jeg eller sosialister vil begrense ytringsfriheten for dem som mener «noe annet».

  Det finnes ingen muslimsk invasjon.
  Eriksen har aldri sagt det.

 • Men da regner jeg med du også utelukker de deler av Koranen som de fleste muslimer i dag ikke følger? Prinsippet må jo brukes likt.

 • laden

  De har mistydd livet. Det står ikkje om å finna måtar å nedgradera kristendomen på. Det det står om her er å få slutt på eller i alle fall redusera muhammedansk terrorisme – den utan samanlikning mest utbreidde terrorisma i dag og i oversiktleg fratid.

  Og terroristane les og lever etter dei versa i Koranen De no prøver å få meg til å utelata, avdi storparten av muhammedanarane ikkje lever etter dei.

  Eg har lite respekt for slike forsøk på manipulasjon. Dei harde versa i Koranen er i dag «de facto» dei mest sentrale, avdi 2,5% av muhammadanarane har dei som moralsk retningsline, og ein del av dei lever etter dei versa.

  Skilnaden mellom kristne terroristar og muhammedanske, er at dei «kristne» (hermeteikn sett med vilje) vert det på trass av NT, som er kristendomen si grunnbok, medan dei muhammedanske vert det på grunn av si grunnbok, Koranen.

  Eg legg til at det viktigaste punktet i denne kampen, er å spreiea det faktum at t.d. alle feila i Koranen provar 100% at påstanden om at Korane kjem frå ein gud, ikke er sann, og at Islam altså er ein oppdikta «religion». Det finnest fleire prov, men dette med feila er lettast å dokumentera – td. http://www.1000mistakes.com.

 • Lone Wolf

  Jeg ser at du står på dette at jeg har tatt feil i min vurdering av deg, men lenger ned i innlegget ditt så avslører du deg selv og bekrefter at jeg har rett.

 • Halvor Sevatdal

  Troll.

 • Koranen har like mye nestekjærlighet som NT, det er bare ikke delt opp i 2 separate bøker. Så den forskjellen du fremhever er ikke reell. Begge religionene har akkurat nok svada i begge retninger til at man kan tolke det dithen man vil. Og det har folk gjort til alle tider.

 • laden

  Min gode herre. Neste gong De les Koranen, ver venleg å engasjera hjerna, og ikkje berre ideologi.

  For det eie er Koranen delt i to meget klare delar – Mekka-perioden (610-622 e.Kr.) der tekstene er fredelege – Muhammed hadde berre nokre få tilhengarar, og det ga ikkje makt nok til anna enn å vera fredelg. Så har vi Medinaperioden (622-632) som er undertrykkande, rasistisk og blodig – Muhammad var røvarhøvding og seinare krigsherre. Og kva verre er, i og med Medinaperioden er den yngste, er den og moralkoda derifrå dominerande iflg. Islam sine reglar. Men De må finna ei liste og notera alderen på suraane (kapittela), for dei står om kvarandre.

  For det andre: Er De ikkje oppvakt nok til å sjå gapet mellom fine ord og harde krav og ordrar i Koranen? Når det er skilnad – og i Koranen ofte grov skilnad – mellom fine ord og harde krav og ordrar, reknar eg alltid krav og ordrar vesentleg meir påliteleg enn ord. Dette serleg markant i Koranen, i og med dei fleste fine orda står i suraane frå den milde perioden i Mekka, medan lovleg løgn, lovleg, steling/raning, lovleg utpressing, lovleg slavetaking, lovleg valdtekt, lovleg terrorisme, lovleg undertrykking, lovleg/»påbode» mord, drap, massedrap kjem i suraane frå Medina.

  Nestekjerleik finnest ikkje i Koranen. Det er klart sagt at grunnen til ein skal hjelpa andre, berre er at ein skal opparbeia godvilje hjå Allah. Ikkje ein gong er det nemnt at hjelp skal gjevast ut frå medkjensle med den som er i vanskar.

  Litt statistikk: Koranen har 300+ punkt som glorifiserar diskriminering, undertrykking, vald og drap, pluss like mange som direkte oppfordrar til eller gjev ordre om det same. Av desse skal det vera ca. 100 som direkte oppfordrar til drap (dette siste tale har eg ikkje komtrollert, men det er ikkje mykje feil om det er feil). Pluss over 900 punkt som omtalar dei «vantru» – nesten alle med negative eller meget negative ord. Kor mange finn De i NT, som er grunnlaget for kristendomen?

  Vert De nokon gong vaksen nok til å debattera nøkternt ut frå sakskunnskap, i staden for ut frå kjepphestar og negativ ynskjetenking, kan vi godt halda fram denne debatten.

  Ja, og alle faktafeila og andre ikkje-religiøse feil pluss sjølvmotseiingar og i alle fall 100 påviste løgner i Koranen (dokumentert over 2400 til saman + nemnde løgner), dokumenterar – dokumenterar – at påstanden om at Koranen er dei eksakte orda til ein gud, ikkje er sann = dokumenterar at det ikkje er ein gud bak Koranen. Cfr. fx. «www.1000mistakes.com»

 • Jørgen Henriksen

  Det «snur opp ned på alt» sier du… Kan du nevne et par-tre konkrete ting innvandringen har endret på for deg personlig og ditt dagligliv? Jeg sliter nemlig med å finne ett eneste eksempel for min egen del. Den eneste direkte påvirkningen jeg kommer på i farten er at koldtbordet på skolen til ungene på sommer- og juleavslutninger (hvor hver familie tar med mat) er helt fantastisk, siden det er elever fra over 20 nasjoner på denne skolen.

 • Jørgen Henriksen

  Troverdigheten i ditt innlegg står og faller på påstanden om at denne innvandringen «snur opp ned på alt». Jeg tror ikke så mange er interessert i å bestride antall innvandrere som kommer til Norge, her har SSB gode oversikter. Problemet er at det ikke gir så veldig mange problemer for folk flest. For de aller fleste så har innvandringen (av hovedsakelig polakker, svensker og litauere, som er de tre største gruppene) ført til billigere håndtverkertjenester, billigere horeca-tjenester og mer konkurranse i markedet. Da polakkene først kom på det norske markedet var de jo ekstremt mye billigere enn norske håndtverkere, ofte med tilsvarende mye dårligere resultat, men etter hvert har ting jevnet seg ut, både med tanke på kunnskaper, forventninger til resultat, og økonomi. Vi har fått en stor gruppe mennesker som svært aktivt bidrar inn i det norske systemet. Men jeg har på følelsen at det ikke er svensker, polakker og litauere du tenker på…

 • Jørgen Henriksen

  Du kan for eksempel sjekke hans forrige bloggpost, hvor han lenker hit: http://www.aftenposten.no/norge/Vil-begrense-ytringsfriheten-444783b.html

 • Jørgen Henriksen

  Det ser ut til at du ikke har lest innlegget. Innlegget handler nemlig om å få frem de nyansene som enkelte synes det er praktisk å fargelegge enten sorte eller hvite.

 • Jørgen Henriksen

  Har Tjomlid hevdet at vi skal begrense våre ytringer fordi noen kan bli krenket av det? Det har gått meg hus forbi…

 • Jørgen Henriksen

  Ironisk nok er det jo nettopp det du gjør :)

 • Jørgen Henriksen

  Den reformerte kristendommen klarer på et eller annet merksnodig vis å se bort fra at Jesus omfavnet GT til fulle, og selv for eksempel syntes at slaveri var helt ok…

 • Jørgen Henriksen

  «Kor mange finn De i NT, som er grunnlaget for kristendomen?»

  Som nevnt litt lenger oppe: Jesus gir sin fulle støtte til alt som står i GT, så å se bort fra GT og kun sammenligne NT med Koranen gir ikke akkurat et godt bilde…

  Matt 5:18-19: «Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.»
  Joh 5:18: «Har ikke Moses gitt dere loven? Men ingen av dere følger loven.»

  Jesus sa heller aldri ett ord mot slaveri, tvert imot omtaler han det som den vanligste ting i verden:
  Luk 12:47-48: «En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.»

  Alle skriftene, både i Koranen og Bibelen, er vitner av datidens oppførsel, moral og tankegang. I svært mange tilfeller ekstremt og håpløst utdatert i forhold til hvordan vi lever. Kristne har tilpasset seg ved å gå bort fra Bibelens ord, og som du sier så må muslimer også gjøre det. Du hevder at det da ikke er Islam lenger. Betyr det at kristne som ikke omfavner GT på samme måte som Jesus gjorde heller ikke er kristne?

 • Jørgen Henriksen

  At du klarer å få en post om at flere stemmer burde komme frem, og at debatten burde bli mer inkluderende og mer balansert, til å være imot ytringsfriheten er en ganske stor bragd!!

 • Jørgen Henriksen

  Dette ble beskrevet grundig i forrige bloggpost (som argumentasjonen i denne bygger på), hvor påstandene ble underbygget med linker (for eksempel hit: http://www.aftenposten.no/norge/Vil-begrense-ytringsfriheten-444783b.html), så jeg anbefaler deg å lese denne før du angriper ytterligere…

 • Jørgen Henriksen

  For min egen del kan jeg sitere fra snl.no, som gir en god oversikt: «Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.» Ytringsfriheten gis som rettighet i Grunnloven, mens det i hovedsak er straffeloven som setter begrensninger, i tillegg til mindre deler av for eksempel personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven.

 • Jørgen Henriksen

  Blir barna dine mobbet for dette, eller finner du på ting nå?

 • Jørgen Henriksen

  Kanskje du kunne komme med et par eksempler på svada og løgn da, så man kunne debattert det…

 • Jørgen Henriksen

  Det hadde jo vært fint hvis du hadde kommet med eksempler på argumenter han har kommet med som du mener er feil. Her kommer det ikke en eneste saksopplysning, så hva mener du egentlig man skal diskutere på bakgrunn av dette?

 • Jørgen Henriksen

  Joda, han viser det, men du har ikke lest. Har kommentert dette tidligere…

 • Jørgen Henriksen

  Selvfølgelig vil han gjerne ha diskusjoner, han prøver derimot å ytre at skjeve diskusjoner kan bære farlig av sted. Det var poenget i hele bloggposten, merkelig at det har gått deg hus forbi…

 • Jørgen Henriksen

  Kanskje ikke helt nødvendig å komme med et personangrep som svar på et personangrep… Gi heller et eksempel på en sak du ønsker å diskutere!

 • Bare en kommentar før jeg rekker å finlese alt flere ganger.
  Og det gjelder ordene fra Jon Hustad.
  Jeg utelukker ikke at noen grupper kan få problemer med å leie egnede lokaler, men samlinger utendørs er fint mulig.
  Mindre demokrati kom, og jeg forklarer hva jeg mener om det på min hobby-hjemmeside.
  Mindre ytringsfrihet kom helt sikkert og med mer forkjørsrett til forsøpling og avsporinger og mobbing og kunnskapshat og falskhet.
  Dette med integrering er også et spørsmål om positiv vilje.

 • Tjomlid kommer med et betydelig bidrag til ytringsfrihet og debatt og åpenhet.
  Slike fine bidrag er helt nødvendig nå.

 • Jeg presiserer mine vurderinger på min hobby-hjemmeside under ytringsansvar.
  Saken gjelder ikke tilfeldige enkelttilfeller av tilfeldige overtramp og tull.
  Saken gjelder at hatytringer og hets og mobbing kan skape en hat-ideologi og langsomt og sikkert fyre opp under voldsbruk og langsomt og sikkert kan provosere fram råhet og bølle-holdninger som fører til vold.

 • Nei.
  Kaos-EU skades av dumt kaos og av barnslige og uansvarlige ledere.

 • Jørgen Henriksen

  For eksempel denne linken, som også er brukt i forrige bloggpost, som denne baserer seg på. http://www.aftenposten.no/norge/Vil-begrense-ytringsfriheten-444783b.html

 • Ekstreme kommunister vil ikke ha demokrati og ytringsfrihet eller menneskerettigheter.
  Tjomlid er helt klart på parti med kunnskaper og fakta og ytringsfrihet.

 • Nei.
  Jeg viser fram at dette er helt annerledes.
  Ytringsansvar er helt nødvendig for å støtte demokrati og friheter og dermed ytringsfriheten.
  Forsøplingsfrihet er ikke ytringsfrihet.

  Ekstreme overforenklinger for å gjemme bort og å skjule fakta og kunnskaper og kompleksitet er sensur.

 • Tjomlid viser fram din ytring her.

 • Jørgen Henriksen

  «Gått for noe slikt»… hva da??

 • Ååååå så positiv du er til debatt og mangfold og nyanser og ytringsfrihet.
  Tror du selv kanskje.

 • Jørgen Henriksen

  Du får komme med noen gode argumenter for hvorfor du mener han tar feil da vet du :)

 • Nei.
  På norske skoler må mobbing stoppes.
  Og det betyr at en lang rekke ytringer må stoppes der.
  På arbeidsplasser bør en lang rekke ytringer stoppes for å hindre at arbeidsmiljøet ødelegges.
  Ekstreme overforenklinger er en form for ekstrem-sensur.

 • Her vil du ha sensur.

 • Ordet ytringsklima er etter min mening et meget upresist ord og slik at en presis forklaring og definisjon og tolking ikke finnes nå.
  Hva som skjer eller virkelig menes kan jeg bare vite og vurdere etter den såkalte konferansen.
  Og jeg skal ikke være der, så da må jeg bygge på det andre forteller eller noe som vises av tekster eller bilder.

 • Jørgen Henriksen

  Jøye meg…

 • Du bruker i-ordet.
  Den som fisen først blir var, han er fisens rette far, sa de voksne i min barndom.

 • Jørgen Henriksen

  SSB lager allerede masse statistikker over innvandrerkriminalitet (se f.eks. https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf), hva er egentlig poenget ditt??

 • laden

  Det er noko eg ofte lurer på når eg er borti debattar som dette: Ein debatterar problema med krigs- og undertrykkings»religionen» (sett i hermeteikn avdi det er så mange faktafeil og andre ikkje-religiøse feil i Koranen, at boka ikkje er diktert av ein gud, trass i Islam sine påstandar = Islam er beviseleg ein oppdikta «religion» – ei overtru) – den einaste av dei store religionane for tida, som er direkte krigs- og undertrykkingsreligion, og ein «religion» som attpåtil godtek uærlegdom i gjerningar og ord som in itament og som arbeidsreidskap. Når ein altså debatterar ein slik «religion» er det halparten av debattantane – og fjerne dei ivregaste – som rettferdiggjer framferda og moralkoda til ein slik beviseleg oppdikta «religion» med påstandar om at andre religionar er like ille eller verre – gjerne ved å nytta lausrivne sitat som passar til kjepphestane deira.

  De kan lika det eller ikkje, men NT er grunnlaget for kristendomen, om enn GT er bakgrunnstoff. GT er – saman med nokre andre skrifter – grunnlaget for jødedomen. (Sjølv Islam seier at Jesus oppheva ein del gamle «lover», men kjepphestrytterane overser det.)

  Kristendomen og Islam er så totalforskjellig, at samanlikning ofte er uærlegdom – oftare frå anti-krisne enn frå muhammedanarar faktisk. Td. kunne kristendomen reformerast, langt på veg avdi den hadde fjerna seg så langt frå Jesu fredelege lære og lære om å vera ærleg, etc., at mykje svart vart fjerna ved å gå tilbake til grunnboka, NT – like det eller ikkje: NT er grunnboka i Kristendomen, med GT som bakgrunnsteppe.

  Prøver ein å reformera Islam, ved å køyra fram grunnboka, Koranen, endar ein opp med tekster der over 300 punkt glorifiserar og over 300 i tilleg gjev ordre om vald, undertrykking eller drap av alle ikkje-muhammedanarar + full løyve til uærlegdom i gjerningar og ord + fullt løyve til valdtekter av born og kvinner. Legg ein så til «Muhammad Lying in the Quran», som påviser 100 punkt der Muhammed lyg i Koranen, 680+ der tekstene er så uklare at Islam enno ikkje veit kva som er meint – ikkje akkurat frå ein allvetande gud. For ikkje å gløyma over 2400 faktiske feil og sjølvmotseiingar. Ein slik krigs»religion» er det altså De og andre vil skal gå tilbake til grunnboka og dermed vera reformert.

  Og som De legitimerar ved hat mot kristendomen og tilhøyrande påstandar om at den er like ille eller verre (om det hadde vore sant, hadde det ikkje løyst ein einsaste floke i muhammedansk terrorisme, men likevel meinar De og andre at slikt er hovedelement og legitimering av muhammedansk terrorisme og anna framferd).

  Det er og kome ynskje om sekularisering av Islam. Men det er so fjærnt frå grunnkrava i Koranen om vald, undertrykking og drap, at eit sekularisert Islam ikkje har noko med det reelle Islam å gjera. Det er og ynskjetenking, avdi grunnfjellet av truande muhammedananrar ikkje kan fjerna seg frå Koranen sine blodige tekster, avdi dei er Allah sine -trur dei – uforanderlege ord.

 • Knut Simonsen

  Les det en gang til da og se hvordan han «produserer» sannheter som ikke er sanne.

 • Regjeringen nå er Høyre/Høgre og FrP.
  Ytringsansvar er viktig for å beholde ytringsfriheten.
  Mobbing på skoler eller på arbeidsplasser kan aldri hinders hvis mobbere og psykopater får fri bane til alt.

 • Det er etter min mening helt klart og tydelig at det kom mange mennesker fra såkalte muslimske land og områder hit til landet. For eksempel fra Somalia og Afghanistan.
  Mange mennesker fra Marokko eller Nord-Afrika eller fra Pakistan integrerte seg selv fort og bra her i landet helt til det kom en motebølge med islamsk ekstremisme.
  Og den moten er her ennå og er farlig.
  Den nye situasjonen betyr at ytringsfriheten må begrenses. Jeg nevner to eksempler fra Europa med to muslimske propagandister og ekstremister som måtte stoppes.
  Eksemplene er på Saksynt.

 • Ytringsfriheten kan ikke være absolutt for alle elementer som støtter Islamsk Stat og for de som støtter terrorisme.
  Demokratiet må alltid beskyttes.
  Ekstrem propaganda fra og for Islamsk Stat må stoppes her i landet.
  Imamer her i landet bør ikke få lov til å støtte kriminalitet og terrorisme noe sted i verden med handlinger eller reiser eller ord.

 • Merkelig teologi fra deg.
  Kanskje du er medlem av statens såkalte kirke?

 • Fint at du bidrar her med din vurdering av Koranen. Jeg tror på Jesus, og jeg er ikke teolog, og det betyr at jeg ikke trenger å studere Koranen.
  Mennesker bør ha religionsfrihet.
  Da bør alle ha frihet etter samme regler og slik at ingen utsettes for hat eller hets eller diskriminering eller mobbing.
  Kristne barn bør ha rett til å like svin eller hunder her i landet uten å bli plaget eller truet.

  Jeg kan ikke ta stilling til din vurdering av Koranen her.

 • Din teologi er merkelig eller feil.
  Jeg leser for tiden NT på nynorsk, og jeg ser ingen tegn på at du forstår budskapet der i NT.

 • Jeg kan ikke støtte din utskjelling her på grunn av mine prinsipper, og det er helt sikkert grunner og elementer som er reelle årsaker til din irritasjon her.
  Men jeg kan vise til differensialpsykologien og til forskningen som viser og beviser at mennesker har ulik kognitiv funksjonsevne.

 • Her er søkeord til det Nettavisen skriver i dag. : Facebook-gruppe hetser Trine Skei Grande: – Jeg har hatt behov for politibeskyttelse
  I skrivende stund har gruppen 80.210 følgere.
  Søkeord slutt.
  Kanskje det passer å bruke bastard-ordet ytringsklima her?
  Det kan Nettavisen finne ut av og definere og presisere.
  Jeg mener at denne saken viser fram fakeboka og hetetokter i det nasjonale ytringsklimaet med bruk av den for pressen så hellige fakeboka.

 • laden

  Du tek feil på eit punkt: Alle bør lesa Koranen. Dette avdi det er gjeve så mykje feilinformasjon frå Islam om kva boka og «religionen» står for, at alle bør sjekka kva som er sant og ikkje.

  Men når ein les, må ein hugsa at løgn, bedrag, etc. – sjølv brot og misbruk av ord og sjølv eidar – er fullt tillate i Islam. Ja, faktisk tilrådd «dersom nødvendig» for å forsvara eller fremja «religionen». Når ein vurderar tekstene, må ein ha dette i mente, slik at der det er mishøve mellom fine ord og gjerningar eller morallreglar eller ordrar om korleis ein skal gå fram, etc., må ein hugsa at gjerningar, moralreglar, ordrar, etc., er langt meir påliteleg enn fine ord. Det er svært mange stadar der krav, gjerningar, moralreglar, ordrar, etc. fortel noko heilt anna – og svartare – enn dei ofte fine orda og påstandane.

  Les ein Koranen så ein ser dette sjølv, gjer det eit heilt anna inntrykk enn om ein berre ser eller høyrer kva debattantar prøver å fortelja.

  Når ein les, skal ein samstundes ha påstanden «Islam er fredens religion» i bakhovudet, og vega påstanden opp mot dei mange hundre glorifiseringane av, oppfordringane til og krava/ordrane om vald, undertrykking, terrorisme, og drap ein skal driva mot alle ikkje-muhammedanarar som ikkje vil omvenda seg til Islam – innkludert lovleg utbytting (jizja og steling/røving), slavetaking og valdtekt. Dette slik at ein kan sjå kva Islam eigentleg er, også når det gjeld krig og fred og om å vera fredsreligion.

  Ein bør og notera seg kva Koranen seier om lovleg bruk av uærlegdom i gjerningar og i ord.

  Og ikkje minst bør ein sjekka for faktafeil, andre feil, sjølvmotseiingar, etc. i Koranen. Dette avdi i motsetnad til td. Bibelen, påstår Koranen at den er send ned av ein allvetande gud, og er guden sine eksakte ord. Ingen allvetande gud gjer feil, så dersom det er feil å finna i Koranen, er det eit 100% prov for at boka ikkje kjem frå ein gud, og at Islam dermed er ein oppdikta «religion». (Det er påvist over 2100 ikkje-religiøse feil, over 300 sjølvmotseiingar, over 100 punkt der Muhammed klart lyg i Koranen og minst 680 punkt så uklare at Islam enno i dag ikkje veit sikkert kva som er meint – ingen allvetande gud er ute av stand til å uttrykka seg klart. I tillegg kjem evt. religiøse feil.

  Sjå td.
  http://www.1000mistakes.com
  Muhammad Lying in the Quran (Amazon)
  Verses of War in the Quran (Amazon)

  Så les Koranen, men med hjerna og kunnskapane dine innkopla, og ikkje berre med augene.

 • laden

  Ps. Eg gløymde siste setninga di, om at du ikkje kan ta standpunkt til vurderinga av Koranen.

  Les boka, så er du i stand til å gjera slik vurdering.

 • laden

  Eg trur ikkje det har stort for seg å debattera vidare med ein som har så lite reell kunnskap om Koranen, og så lite vurderingsevne, subsidiært store kjepphestar, som slike utsegn syner.

 • Det vanlege er at eg svarar på nynorsk dersom nokon skriv nynorsk, men eg er ikkje alltid vaken nok til å hugse dette.
  Målet mitt no er å lese heile NT på nynorsk.
  Koranen får eg ikkje tid til.

 • Eg legg vekt på kultur og daning og framferd og positive haldningar til vitskap og skular og utdanning.
  Og eg veit og kjem i hug alle dei syndene og mistaka som kom og hende sjølv om folk kalla seg kristne.
  Det var ikke reint lite berre her i Europa.
  Valdsbrotsverka og mishandlinga av menneske kom i mengder og år etter år og med låk åtferd og krigar med millionar menneske som vart drepne og pinte.
  Og eg minner om heksebrenning og brenning av folk med vit og kunnskapar om røynda. Ein gong kalla dei skuldige seg kristne då dei pinte folk og brende folk levande. Jesus trudde dei ikkje på slik som dei synda og herja.

 • laden

  Pr. i dag er det langt viktigare å setta seg inn i alle uhyrlegheitene Koranen seier og gjev ordrar om, så ein veit kva ein snakkar om – og kva Islam og muhammedanarar har som utgongspunkt, enn å repetera NT (dei to er nokonlunde like lange).

  Om nokon svarar meg på bokmål eller nynorsk tyder lite – eg skjønar båe språka.

 • Her er eg usamd. Og eg syner på nytt til kva dei såkalla kristne gjorde.
  Mi meining er at det er ei statleg og ei kommunal oppgåve her i landet å syte for at alle får nok kultur og daning og oppseding og folkeskikk og å granske nøye alle teikn på at det er eller vert mangel på daning og folkeskikk og å nytte politi og lover rett og i samsvar med røynda her i landet.
  Det er rettare at eg nemner dette enn at eg les Koranen.

 • laden

  Excuse me, men dette synet tyder ikkje på mykje innsyn i menneskenaturen.

  I tillegg vil De debattera ei usedvanleg alvårleg affære og tilstand, utan å ta sikte på å setta Dykk inn i kva De eigentleg diskuterar!!

  Eg peikar og på Dykkar ord «såkalla kristne». Det er ein meget vanleg, men sterkt feil logisk og sakleg, å ikkje greia eller ynskja å skilja mellom kristendomen sine retningsliner, og kva «sokalla kristne» gjer på tvers av dei retningalinene – sjølv Hitler har vorte nytta som påstått representativ for kristendomen og dermed legitimering for islamsk terrorisme og immoralkode – «såkalla kristne» har gjort det og det, og då er ikkje muhammedanske terror og moralkode noko å klaga over. Mao. dei muhammedanske terroristane er i sin moralske rett og kan berre fortsetta.

  Men det mest utrulege i Dykkar kommentar, er standpunktet: «Eg har ei heimesnikra moralkode, basert på det vetskapen kallar ‘tenking, modus 1’, også kalla instinktiv tenking eller av og til ynskjetenking, og då ser eg ingen grunn til å setta meg inn i sakene, så eg veit kva eg reelt snakkar om».

  Synsing er best!

 • Her støtter jeg din kritiske holdning og at du velger å tenke selv. Det betyr ikke at jeg støtter all din ordbruk eller alle dine formuleringer.
  Ellers vil jeg peke på at du kan ytre deg anonymt her slik det en gang var veldig vanlig at de fleste kunne det i norske kommentarfelt, og slik det er vanlig i store deler av verden.
  Mitt mål er å legge til Disqus på min hjemmeside.
  Det kan ta over ett år med forberedelser før jeg klarer det.
  Min hobby-hjemmeside er langt fra halvferdig nå.
  Og jeg sjekker kommentarfeltet her og andre steder og steder der jeg ikke deltar.

 • laden

  Ps. BBC melde for litt sidan at ein muhammedanar på 12 år, fødd og oppvaksen i Tyskland, hadde prøvd å sprenga ei bombe ein meget folkerik stad. Det er slike fakta som er kjernpunkt i vurderinga av kva Europa må foresjå om ikkje bremsene vert sett skikkeleg på. Td. ved intensive opplysningar om at Islam beviseleg er ein oppdikta religion, i og med det beviseleg ikkje er sant at Koranen kjem frå ein gud.

 • Frode Verningsen

  Noe sånt som å gjøre krenkende ytringer ulovlige, hva ellers?

 • Brian Cohen

  Trusler har FREMDELES ingenting med ytringsfrihet å gjøre.
  Neste!

 • Brian Cohen
 • Comrade Pootie

  EU er ikke et demokrati. Det er søppel.

 • Mange trusler kommer som ytringer.
  Da venter jeg på: neste benektelse av virkeligheten.
  Neste virkelighetsbenektelse kan komme nå.
  Gjerne med bare store bokstaver og m ange ropetegn.

 • Er dette en presisering fra deg eller tåke?

 • Jørgen Henriksen

  Det jeg trodde du mente, men jeg kan ikke se at Tjomlid noe sted har hevdet at dette skal skje eller burde skje… Snarere det motsatte. Så jeg lurte vel egentlig mer på hva det er du ønsket å kommentere sett opp mot innlegget du kommenterer.

 • Jørgen Henriksen

  1. Hva «folk flest» mener og hva enkelte faktisk gjør i praksis vil selvfølgelig ikke være 1:1. Påstanden var at et flertall av nordmenn (dvs. «folk flest») ønsker å innskrenke ytringsfriheten, noe kilden støtter. Selv om den er fra 2004.
  2. Jeg vet ikke hva din definisjon av ordet «ytringsfrihet» er for noe. Selv synes jeg for eksempel SNL sin definisjon er fin, der det står at det «er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om». Innenfor denne definisjonen er det fullstendig innenfor begrepet «ytringsfrihet» å si at denne også omfatter oppfordringer til vold, da dette uten problemer kan hevdes å være et uttrykk for noe et enkeltmenneske kan mene. Imidlertid er ikke ytringsfriheten _absolutt_. Den har grenser, og flere lover i vårt lovverk begrenser ytringsfriheten. Straffeloven håndterer for eksempel ovennevnte unntak. Hvem har forresten påstått at de to eksempelsetningene dine betyr det samme? Her konstruerer du en stråmann, så den er det ingen vits i å argumentere videre imot.
  3. Hvis vi går tilbake til ovennevnte kilde, så omhandler denne tall på 80% for en del problemstillinger, som er godt innenfor begrepet «et flertall av nordmenn». Undersøkelsen fra 2013 viser også at det er visse restriksjoner i dagens utgave av ytringsfriheten som et reelt flertall av nordmenn ønsker innført. For øvrig litt morsomt at du bruker disse tallene mot innlegget til Tjomlid, siden han for eksempel skriver «Undersøkelsen viste at hele 49 prosent av innbyggere i EU-land ønsker å forby ytringer som kan oppleves som krenkende av minoriteter.» Han tar med andre ord med dine innvendinger i innlegget sitt, hvorpå du angriper en formulering et annet sted som brukte en annen kilde… Det virker som om du ikke leser innlegget spesielt godt, men cherry picker utdrag du ønsker å angripe og ikke bryr deg spesielt om helheten.

  Resten av punktene dine rekker jeg dessverre ikke å kommentere nå.

 • Hehe, det hadde nok svidd mer om det ikke kom fra noen som helt klart behandlet Koranen og Bibelen vidt forskjellig. Dine kjepphest-observasjoner tas således med en trillebår salt.

 • Brian Cohen

  Jepp, men det har FREMDELES ingenting med ytringsfrihet å gjøre.
  Dvs. at en som kommer med trusler ikke kan gjemme seg bak ytringsfrihet. Dette skjønner alle som ikke er fullstendig blindet av PK-tåka de lever i.

 • Jeg viser hva jeg skjønner på min hjemmeside.
  Så fint at du bruker store bokstaver for å overbevise andre om at du er så klok.

 • ArveKaspersen

  Tjomlid starter med å innrømme at han tok feil og var for rask.

  Resten av bloggposten går med til å forsvare hvorfor han ikke tok feil. Argumentene snirkler seg avgårde på hans egne fordommer, bias og tro.

  Hva er det som skjer med deg, kjære Gunnar Tjomlid?

 • ArveKaspersen

  Polakker, svensker, litauere etc er arbeidsinnvandrere, og er en ressurs for Norge.

  Asylsøkere fra Midtøsten og Afrika har lav utdanning og en helt annen kultur med hensyn til verdier, holdninger til velferdssamfunnet, kvinner, utdanning og jobb. De er enorm utgiftspost, og det gjelder både første og andre generasjon.

  Kilde: SSB

 • ArveKaspersen

  Helsevesenet legger nå om struktur og organisering pga av to ting:
  1) eldrebølgen som kommer for alvor om ca 10 år
  2) økte helseutgifter til innvandrere med lav utdanning og lav arbeidsdeltakelse

 • ArveKaspersen

  Hallo! Antall etniske nordmenn har stått stille på ca 4 millioner siden 70/80-tallet. Resten av befolkningsveksten skyldes utelukkende innvandring. 1/5 av Norges befolkning er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

  Kilde: SSB

 • ArveKaspersen

  Vil bare legge til at antall etniske nordmenn har stått stille på ca 4 millioner siden 70/80-tallet og til i dag. Befolkningsveksten har omtrent utelukkende bestått av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 1/5 av Norges befolkning består av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

 • ArveKaspersen

  Enig. Det er liksom greit å skrive «åpent, så lenge du konkluderer med det samme som Tjomlid: at innvandring ikke medfører noen problemer.

 • Potetskrell

  Anbefaler at dere leser ektenyheter.no, også med disqus.

 • ftw

  Fra andre generasjon vil de fleste med innvandrerbakgrunn være etnisk norske.

 • Ronny H Hagen

  Alle «fakta» og tall du kommer med om Koranen er beviselig falske.
  Boka er digitalisert, så det tar ca tre sekunder å påvise løgnene dine.
  Bedre lykke neste gang.

 • Ronny H Hagen

  1000mistakes er ein barnslig israelsk propagandaside med svært lite innhold, til tross for massive mengder tekst.
  Men du fikk meg til å skjekke!

 • laden

  Hallo

  Eg er for tida i eit land – og eit avsides omraade i landet – der det er vanskar med Internet. Saa eg har ikkje faatt kommentera innlegga. Stort er det heller ikkje aa kommentera. Naar ein debattant for det eine held eigne meiningar for aa vera nok til aa kommentera Islam vs. kristendomen/joededomen, saa han ikkje treng lesa Koranen, saa han veit kva han snakkar om, og for det andre fortel opponentar at dei ikkje har gyldige meiningar saa lenge dei ikkje handsamar to saa grunnleggande forskjellige boeker som Bibelen og Koranen likt, og ein annan presterar aa paastaa at http://www.1000mistakes.com berre er israelsk propaganda, og dermed provar han ikkje har sett seg inn i http://www.1000mistakes.com og sett kor noeye den fyl Koranen, og vidare ikkje har sjekka kor korrekte kommentarane er – «Office for Religion» i Malaysia fann ingen ting aa nytta som argument daa dei proevde aa stoppa boka (dette var eg vitne til sjoelv paa nettet) – vel, paa slike nivaa har det lite for seg aa bruka tid paa aa debattera. Men eg kan minna om at alle faktafeila, etc. i Koranen provar – provar – at Koranen ikkje kjem fraa nokon gud, slik Islam paastaar.

 • God Jul.
  Du er for tida den einaste som svarar og skriv noko.
  Elles er det stille på debattar og på Twitter.
  Ingen las noko på hobby-heimesida mi heller dei siste dagane.
  Så då er vona mi at folk er opptekne med jula og med kristne aktivitetar og med norsk kultur og tradisjon.
  Eg har berre ein religion.
  Bodskapen frå Jesus er den rette bodskapen for meg og til meg.

 • laden

  Hallo
  Personleg er eg ikkje religiøs i det heile. Mi interesse for religion botnar eigentleg i at eg las Koranen og for det eine vart skremd av moralkoda der, og for det andre ikkje kan skjøna at ein religion som bygg på ei «heilag» bok der så mykje beviseleg er feil, kan halda fram å leva og å få folk til å tru på tekster så fulle av faktafeil og andre ikkje-religiøse feil, at det ikkje er sant at boka kjem frå ein gud. Som ikkje-religiøs hadde eg nok ikkje blanda meg i debattar likevel, om det ikkje var for uærlegdomen, undertrykkinga av alle andre og terror og krig som er innbaka i Koranen.

  Men eg respekterar kristne som menneske, på same måten som eg respekterar t.d. buddistar som menneske. Akkurat no feirar eg jul og nyttår hjå gode buddistiske vener i eit av dei fatigare buddistiske landa.

 • Eg vel å tru at du har det bra der og no.
  Mi religiøse overtyding byggjer mykje på kunne om røynda og på vitskapen og på såkalla fornuft og på vit og kunne slik Jesus syner fram dette i Det Nye Testamentet.
  Eg tek omsyn til at menneska som levde for 2000 år sidan hadde mindre kunne frå vitskapen slik at dei den gongen tolka røynda ut frå det dei visste og kunne forstå den gongen.
  Etter ein lang og triveleg samtale med to mormonarar frå USA fekk eg boka Mormons-bok. Eg kika litt i den boka. Det tok ikkje lang tid å avgjere at det beste var å gi den boka til ei offentleg boksamling, og bibiotekaren tok med glede mot boka. For meg er Jesus og moralen og etikken og bodskapen frå Jesus det rette.

 • laden

  Generell nestekjærleik finnest ikkje i Koranen. Det er ein liten bit når det gjeld muhammedanarar, men elles er omgrepet omlag berre nytta om nære forhold. Dessutan er Koranen delt i 2 den og – Mekkaperioden som er rimeleg menneskeleg, og Medinaperioden som ikkje er det. Og iflg. reglane for abrogasjon, er det stort sett Medinaperioden som dominerar.

  Verre: Alle faktafeila, andre ikkje-religiøse feil, sjølvmotseiingar, etc. provar at påstanden om at Koranen er frå ein gud, er feil. Ein kan påstå det same om jøde- og kristendomen, men når det gjeld Islam har ein handfaste prov. I tillegg har ein fakta som innbaka uærlegdom, apartheid, undertrykking og blod i Koranen som generelle påbod.

 • laden

  Skaff bevisa. Mange av tala og opplysningane er frå http://www.1000mistakes.com. Regeringskontoret for Religion, Malaysia, prøvde å stoppa den boka i 2007 (dette var eg vitne til sjølv på nettet), men fann ingen feil i den alvårlege nok til å nytta som argument. Det meste av resten er frå Koranen direkte, kombinert med vetskapelege fakta.

  Så bevis Dykkar billege

 • laden

  Kom med bevisa Dykkar. Ein stor del av fakta og tal skriv seg frå http://www.1000mistakes.com. Regeringskontoret for Religion, Malaysia, prøvde å stoppa boka då den kom ca. 2007, men fann ingen feil i den store nok til å nytta som argument (eg var vitne til dette sjølv på nettet). Hadde det funnest feil i listene eller opplysningane, hadde ein så sterk organisasjon og med eit så sterkt motiv for å stoppa boka, funne dei. Listene og fakta ser er dermed prova rette av nemnde Regeringskontor.

  Så kom med prova for Dykkar billege påstand. Som det no er, er De i kategori med Muhammed: Masser av påstandar, men ikkje ein einaste sentral påstand prova.

 • laden

  Ver snill å fortell dette til Regeringskontoret for Religion i Malaysia. Dei sette i gong eit alvårleg apparat for å stoppa boka då den kom. Men det er vel barnebøker dei tek seg av til vanleg? Ja, og så øker som Koranen, med så mange faktafeil, andre ikkje-religioøse feil, sjølvmotseiingar, etc., at feila provar 100% at det ikkje er sant boka kjem frå ein gud.

  Men det er opp til ein kvar å sjekka både boka og om
  kommentarane er rette.

  Har De forresten oversett kvar boka kjem frå? Eg har funne det ut.

  Men sjølvsagt: Å skulda på Israel er standard propaganda for ein muhammedaner. Når dei altså ikkje skuldar på USA eller Europa for å flykta frå fakta dei ikkje

 • Ronny H Hagen

  No går du litt vell fort i svingene her.
  Når DU nevner at det står sånn og sånn i Koranen fordi det har du lest på eit annet nettsted, og eg seier at det er beviselieg falskt og dette nettstedet ditt er eit propagandamakkverk uten sidestykke, så har du fortsatt bevisbyrden når du forteller løgnhistorier om hva som står i koranen.
  Og jeg driter 20-0 i hva eit såkalt regjeringskontor i Malaysia måtte hevde og mene.
  Jeg er ikkje muhamedaner eller muslim eller lignende, men jeg er da istand til å lese, og det bør virkelig du og gjøre.
  Gjerne på quran.com, tror bare de har bokmålsoversettelsen, så kan du jo bruke søkefunksjonen og se hvor fullstendig bort i natten dine tidligere påstander er.

 • «Men når det gjeld Islam har ein handfaste prov»? Hva med http://skepticsannotatedbible.com/science/long.html ? Det er minst like mange selvmotsigelser i bibelen som man har handfaste prov mot. Jeg sier ikke Islam er bedre, jeg går bare ikke med på at den er særlig verre. De er begge fulle av svada skrevet av ørkenstammer for 2000 år siden.

 • ArveKaspersen

  Det er nok bare du som mener det.

  I statistikken blir de omtalt som andregenerasjons innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, ikke etnisk norske.

 • ArveKaspersen

  Dersom innlegget til Tjomlid var nyansert, så hadde det ikke vært noen diskusjon. Tjomlid er med på å tåkelegge og polarisere debatten.

 • ArveKaspersen

  Å lese andres tanker og følelser er ikke mulig. Men du later likevel som om du kan det. Overtro, kalles det.

 • ArveKaspersen

  Ja du kritiserte han litt. Men det gir deg ikke rett til å generalisere og sette stygge merkelapper på folk.

 • ArveKaspersen

  Hvilken skjevhet?

  Om du ser på forholdsmessige tall for kriminalitet og forsøk på å kneble ytringsfrihet og ytringsklima med trusler og vold, så finner du en spesiell gruppe der. Hvilken gruppe ee det? Tør du og Tjomlid å si det? Nei, tydeligvis ikke. For da er dere plutselig rasister.

 • ArveKaspersen

  Hva som blir oppfattet som mobbing og sjikane er individuelt, og det påvirker ytringsklimaet. Det er ytringsklimaet som skal diskuteres, ikke ytringsfriheten. Tjomlid og du ser ut til å ønske et strengere og mer politisk korrekt ytringsklima, hvor ingen er ærlige om de utfordringene som visse innvandringsgrupper gir.

 • laden

  Hallo
  De har i alle fall sterke meiningar. Pluss sett Dykk lite inn i stoffet – det siste dokumentert t.d. utan vidare påstår at mine sitat frå Koranen, er frå nettet. Ein del av dei siterte kommentarane, er via nettet frå http://www.1000mistakes.com – kommentarar som langt meir resurssterke og fagleg kunnskapsrike krefter enn De, ufrivilleg, men sterkt har stadfest er korrekte. Sitata mine frå Koranen er Yusuf Ali si engeske oversetting av Koranversjonen Asim etter Hafs – den mest utbreidde versjonen av Koranen i dag. (Nafi etter Warsh er nr. 2 av dei 6 versjonane som er i dagleg bruk i dag – opplysningsr De enkelt kan sjekka på nettet.) Korane finnest – om eg hugsar rett – i 64 omsettingar til engelsk. Av desse er Yusuf Ali rekna for å vera ein av dei 3 beste – truleg den beste. (Eg har 4 omsettingar av Koranen – 2 av dei på engelsk, 1 svensk og 1 norsk). Eg finn Yusuf Ali å vera den beste, men sjølv han har 8-10 punkt med uhaldbar logikk + nokre punkt der den svenske, meget nøyaktige kommentarutgåva – meget nøyaktig når det gjeld omsetting av spesifikke arabiske uttrykk – syner at sjølv han er litt uærleg nokre stadar i Koranen sin favør.)

  Kva ein som karakteriserar seg sjølv med slik språkbruk som De står for, pluss brukar 3 sekund på å avgjera at De ikkje bryr Dykk om å setta Dykk inn i fakta De føretrekk ikkje å tru, tyder elles lite, i og med det står alle fritt og gå inn og sjå om sitata er rette og om det er Regeringskontoret for Religion, Malaysia, eller overflatiske De som har rett i vurderingane av kommentarane.

  Ikkje muhammedanar? De «argumenterar» og flyktar frå fakta De ikkje likar, på akkurat slik måte som dei. De kjenner sikkert uttrykket al-Taqiyya (lovleg løgn). Det kan nyttast i ca. 10 vide tilfelle, og bør nyttast dersom nødvendig for å forsvara eller fremja Islam. Det kan sjå ut som De er ein muhammedanar som seglar under falsk flagg dor å få større tyngde, og tek ein al-Taqiyya for å prøva å skjula det.

 • Alexander Maroni

  Tar det som en dyp fornærmelse at noen kaller meg «fanboi» av Tjomlid. Så jeg slår tilbake med samme mynt. Og ærlig talt, denne «Muhammed Ola Nordmann» er bare ute for å polarisere en allerede vanskelig debatt.

 • Ronny H Hagen

  Du har bare stråmenn, anekdoter, nedsettende kommentarer og rein løgn.
  Ja og så er du anonym i tillegg. Du opptrer akkurat som ein jødisk propaganda aktivist, som bruker deres versjon av lovleg løgn for å lire av deg mere bullshit enn ein voksen okseflokk.
  Sikkert medlem av MIFF (Med Israel For Folkemord) også.

 • laden

  Hallo

  No har dette degenerert til eit nivå De får ha for Dykk sjølv. Vi får overlata til evt. andre lesarar og gå inn på td. http://www.1000mistakes.com og sjekka om sitata er rette eller feil i høve til Koranen. Spanderar dei nokre få dollar på Apple, kan dei og lasta ned boka «Muhammad in the Quran» og sjekka kva som er rett eller feil i kapittel 19: «Muhammad Lying in the Quran».

  De er i alle fall flink til å flykta frå fakta De ikkje har lyst å tru.

  Annonym? Det kjem heilt enkelt av 3 drapstrugsmål over litt tid. Det gjer at eg for ein større del ikkje oppgjev namn. 3 drapstrugmål frå ein organisasjon som Islam, er nok.

 • Ronny H Hagen

  «Ein organisasjon som Islam» – Når man tror at 23,4% av jordens befolkning er ein Organisasjon som er ute etter å ta knekken på deg, så snakker vi kanskje mere om ein psykose enn aktuelle trussler.
  Og det stemmer jo fint med resten av profilen din, med gjenntakelse av løgner til det kjedsommelige, stadige fornærmelser av muslimer og hvordan du projiserer dine egne feil overpå de du snakker med.
  Forsåvidt ein sentral mekanisme ved paranoid psykose.
  Gå se ein lege du…

  PS. Vent til neste uke så får du alt på samme år, og lettere frikort.

 • Propaganda for Islamsk Stat må selvfølgelig stoppes og hindres slik situasjonen er nå.
  Jeg presiserer mine meninger og vurderinger på min hobby-hjemmeside.
  Kravene om full kaosfrihet for alle uansett er dum og barnslig uansvarlighet.

 • Jeg fikk ikke tid før nå.
  Så bra at denne mannen i RF får det han fortjener.
  Propaganda og støtte til terrorister må straffes nå slik det er nå og slik det var i RF.
  Dette visste jeg ikke.
  Takk for linken.
  Ellers mener jeg at det beste militære håndvåpenet er norskproduserte AG3.
  Artig er feil ord, men jeg mener at du fikk innertier her.

 • Her i landet er det en meget begrenset ytringsfrihet, men likevel så mye for meg at jeg ikke fikk tid til å se din kommentar før nå på grunn av mine ytringsaktiviteter.

 • ArveKaspersen

  Du er vel med på polariseringen selv ved å kalle folk for «fremmedfiendtlige troll» og lignende, er du ikke? Slike merkelapper er alltid polariserende.

 • Potetskrell

  Alle her driter i din hobby-hjemmeside.

 • Dine bidrag er noen få mugne pottitskrell, og du vet det.
  En mengde lesere skjeller ut en Tjomlid selv om han samlet sett bidrar med mye positivt.
  Og det vet du.
  Og legger jeg til Disqus på en side jeg har, vil du drysse ut mugne pottitskrell og mene at all andre bare skal gjøre alt slik.
  Du har ikke en samlet samfunnsvurdering.

 • Alexander Maroni

  Troll kanskje, men fremmedfiendtlig, den beskrivelsen er jo bare passende. Hva annet skal jeg si, rasist liksom?

  Men poenget var jo også å være stygg, når han først begynte på meg.

 • ArveKaspersen

  Det kan være lurt å «verbifisere» i stedet for å sette mer eller mindre tilfeldige merkelapper.
  Spørs deg selv: hva er det personen skriver, hva ytrer han/hun? Det er utgangspunktet for dine motargumenter. Du trenger ikke være merkelapp-doktor :)

 • Anne Marie Breien

  Med landsforrædere som Tjomlid og en venstreside så ekstrem at de biter av seg armene for å slippe unna faktiske forhold og fakta så kan vi kun forvente at ting blir værre..

 • Anne Marie Breien

  Det er en grunn til at alle ærlige folk støtter deg i alt annet enn din aksept for Islam (eller mangel på islam kritikk) . Det er fordi som alle vet , du er feig.

 • Anne Marie Breien

  Det er jo beskrivende at denne tullingen ikke har fulgt med i hva som skjedde i sverige fortsatt holder på. Ja, jeg snakker om Tjomlid. Null kritikk av Islam, selv om de i Indonesia slakter kvinner ved å kutte halsen over på de i et beger ukentlig.. Tjomlid er en forræder av vestlige verdier på linje med alle raddiser ..

 • Anne Marie Breien

  Når det kommer svenske tilstander i Norge så kommer det mange som vil gi deg en ørefik Tjomlid. DU er en forræder, alle vet det.

 • Hed

  Det er mye Gunnar ikke kan. Bl.a. kan han ikke fatte seg i korthet.

 • Da kom dagen og debatten. Og da kom det film av enkelte deltakere som virker nervøse og som bokstavlig talt vrir seg så det er tydelig nok at de har en del kroppsbeveglse.
  I noen tilfeller vil jeg heller lese det folk skriver enn å se på kroppsbevegelser og høre kremt og ymse slikt.
  Jeg skal prøve å se på mer senere.
  Det vrir seg litt inne i meg så ingen kan se det når jeg ser personer som har litt for omfattende kremtinger eller kroppsbevegelser foran en forsamling eller på en talestol eller i en debatt.
  Jeg nevner at jeg har deltatt i debatter selv og stått på talerstoler eller holdt innlegg eller hoppet opp på et bord for å tale derfra. Men en viss spenning inne i meg selv opplevde jeg trolig selv om det aldri var synlig utenpå.
  Her er det vurderingen og meningen som får plassen og ikke min opptreden. Det er bra slik.
  .

 • Eget nettsted betyr at de som eier nettstedet har nok plass.
  Det er ikke Twitter her for eieren av nettstedet.

 • PK svada

  Hva i alle dager er det du snakker om?
  Tror du leserne her er tankelesere?

  Hold deg til din egen «blogg» på twitter og slutt å forsøple seriøse debatter.

 • Hva i alle tåkeheimer er det du skjeller for og sutrer og syter for her?
  Sutresytingen og skjellingen og hatet ditt kan du holde borte herfra.
  Du skrev dette, sitat :
  Hva i alle dager er det du snakker om?
  Tror du leserne her er tankelesere?
  Hold deg til din egen «blogg» på twitter og slutt å forsøple seriøse debatter.
  Sitat slutt.
  Slik sint utskjelling er det sjelden å se her.

  Den derre debatten som var er det veldig stille om ennå.
  De som skriver og leser her bør vite hvilken debatt.

 • Andreas Nordgård

  Neida, men før brukte han all statistikk tilgjengelig. Nå bruker han den statistikken som passer han, i den delen han vil. Det plager meg. Hva han mener om diverse temaer er hans sak, og rett med det. Dog, når han begynner å tråkke ned motparten med delvis informasjon, da har han gjort noe feil.

 • laden

  «Ein organisasjon som Islam som vil ta knekken på alle andre». Les Koranen før De kjem med slikt oppgulp att, om at det ikkje er røyndom i opplysninga. Det er over 300 punkt i boka som glorifiserar vald mot og undertrykking eller drap av alle «vantru» og like mange som oppmoar til eller krev det same. Dette på toppen av minst 900 punkt med meir eller mindre bakvasking av alle vantru, noko som gjev det psykologiske grunnlaget for dårleg eller verre framferd mot alle ikkje-muhammedanarar.

  Når det gjeld Dykkar hovedargument – sølekasting – som De brukar flittig, fortel det meir om Dykk enn om meg.