Skjermbilde 2013 06 06 kl 12 53 02

I disse Michael Douglas-tider kan jeg si med stolthet: Jeg er en av få norske menn som har vaksinert seg mot HPV.

Det gjorde jeg fordi:

…og ikke minst fordi jeg gjennom å ha vaksinert meg bidrar til flokkimmunitet og ikke risikerer å føre HPV-smitte mellom sexpartnere. På den måten beskytter jeg ikke bare meg selv, men også andre.

Det er nå ca et år siden jeg satte tredje og siste dose. I løpet av de kommende måneder vil jeg statistisk sett være fri fra HPV-typene vaksinen beskytter mot, om jeg i det hele tatt hadde disse virusene i meg fra før. Sjansen er stor for at jeg hadde det, fordi for hver ny seksualpartner man har er det ca 10 prosent risiko for at man smittes av HPV. Mellom 70 og 80 prosent av alle mennesker vil bli smittet av HPV-viruset en eller flere ganger i løpet av sitt seksuelt aktive liv.

Vaksinen bekjemper ikke eksisterende HPV-smitte, men kroppen vil i rundt 90 prosent av tilfeller selv kvitte seg med en slik infeksjon i løpet av 6-24 måneder. Mens vanlig smitte ikke gjør at man blir immun, vil vaksinen sannsynligvis gi livslang immmunitet. Så snart eksisterende smitte derfor er nedkjempet av mitt immunsystem, vil jeg som vaksinert ha redusert risikoen for ny smitte til nesten null. Dermed reduserer jeg også risiko for ulike krefttyper som HPV kan gi.

Dessverre er vaksinen dyr, men jeg synes det er en investering verdt å gjøre, selv om jeg aldri vil få vite om den beskyttet meg direkte. Jeg vet likevel at det er et lite bidrag til å beskytte mennesker rundt meg, et brudd i en potensiell smittekjede, og det føles viktig og godt.

Vaksinen Gardasil har vist seg å være svært trygg. Overlege Sveinung Sørbye skriver i dag en kronikk hos NRK Ytring hvor han argumenterer for at HPV-vaksinen også bør tilbys til gutter. Det er jeg helt enig i.

I Australia har vi allerede sett den dramatiske effekten av HPV-vaksinering. Der får kvinner opp til 26 år vaksinen gratis, og kjønnsvorter, en av sykdommene HPV-virusene kan føre til, er nesten utryddet i løpet av få år. Kjønnsvorter bruker bare 2-3 måneder på å utvikle seg, så der ser man effekten av vaksinen fort.

Interessant nok ser man også at kjønnsvorter hos menn, som altså ikke har fått vaksinen, har falt nesten like mye, fordi smitteveien fra kvinne til mann begrenses. Dette er flokkimmunitet i praksis. Det flotte er at når vaksinerte kvinner ikke lenger smitter menn, så vil heller ikke disse menn smitte nye kvinner. Et konkret eksempel på dette har man sett i Australia hvor reduksjonen på antall kvinner med kjønnsvorter har falt mer enn andelen vaksinerte. Det betyr at de som vaksinerer seg bidrar til å beskytte de som ikke vil, eller kan, vaksinere seg. Dette gjelder for alle vaksiner, enten det er mot meslinger, kikhoste, polio eller HPV. Å vaksinere seg er et samfunnsansvar og en altruistisk handling.

Når det gjelder kreft er antall forstadier til kreft nesten halvert etter at vaksinen ble innført. Det kan ta 10-20 år før livmorhalskreft utvikler seg, så det vil ta lang tid før man har statistikk på den reelle effekten, men alt peker i retning av at vaksinen vil redusere antall tilfeller livmorhalskreft dramatisk. I tillegg vil den altså kunne beskytte mot flere andre krefttyper, også hos menn.

Vaksinen mot HPV er fullstendig trygg basert på rundt 10 år med sikkerhetsdata, og viser en dramatisk effekt mot både kjønnsvorter og livmorhalskreft. Jeg håper vaksinen snarest blir tilgjengelig også for norske gutter, slik Australia har valgt. Jeg håper også at alle dere som er for gamle til å få vaksinen gratis går til fastlegen og ber om å få HPV-vaksine. Det koster i underkant av 3500 kroner for de tre dosene, men det er en investering som er verdt hver krone.

Jeg er glad jeg har gjort det.

 • Så flott at er med på å sette søkelys på dette, Gunnar. Kudos, kudos!

 • Rudolfine

  Bra!
  Flere menn burde gjort som deg.

 • AntiMona

  Så bra at du understreker kva vaksinering har å seie i praksis!

  Eg er godt gift og ser ikkje heilt poenget meg å vaksinere meg etter 10 års monogamt (håper eg) samliv, men hadde eg vært ung og fri hadde eg definitivt vaksinert meg. Eg vurderar dog å kjøpe vaksina i «gåve» til min yngre, litt meir frivole, bror.

 • kulegutt

  Kjempe bra gunnar. Viktig at mennesker med redusert immunforsvar gjennom uholdbare matvaner gjennomfører tiltak som i det minste får dem til å tro at helsen bedres. Igjen slår jeg et slag for placebo. All respekt for at du «walk the walk».

  Kreft «gåten» for dummies:
  kreft er ingen sykdom. Men et symptom. Sykdommer ligger i livsstilen, verdensmodellen, karrieren, historien, sosiale, fysiske, emosjonelle og ernæringsmessige. Symptomet kommer i kjølevannet av ubalanse i et/flere aspekter.

  Befolkningen blir sykere og sykere(selvsakt kan man cherry-picke enkelte suksesshistorier). Kreft er en folkesykdom WOOOOOOW halooooo. noe-må-gjøres-annerledes. Ellers kan man høre på selskapene: «fortsett slik!! og kjøp produktene våres for å kompansere».

  Vi kan bedre enn dette. Helsereformer og statestikker er totalt irrelevant/unødvendig(dog interesant), DU har ansvaret for din helse.

  Tips: SPIS MAT. mao, ikke spis ting som ikke er mat, eller ting som ikke er mat lengre(rafinert etc).

  Jeg veit hvor vanskelig dette er fordi den kollektive bevistheten er avhengig annerkjennelse, bekreftelse og et miljø som støtter ens handlinger. Det er dette som er den virkelige kreftgåten: «hvordan få mennesker til å ta tilbake ansvaret for sine liv, og vil det noen gang skje?»

 • Sturla Molden

  Så vidt jeg vet øker vaksinen risiko for kreft hos dem som allerede er smittet.

 • Har du ei kjelde å visa til?

 • For å starta ein stad: Har du noko kjelde på at folk vert sjukare og sjukare?

 • kulegutt
 • Frå dine kjelder:

  «Dødsraten som følge av hjerte- og karsykdommer har gått jevnt ned siden 1987, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider. Nedgangen skyldes delvis livsstilsendringer.»

  Elles er korkje betre screening eller høgare bruk av medikament i seg sjølv døme på at vi vert sjukare, men på at vi a) veit meir og b) medisnerer meir.

  Snittlevealderen aukar og aukar:
  http://www.infoplease.com/ipa/A0005140.html

 • FrankOttoOlsen

  Så lenge før prosessert mat, og moderne medisin, så levde vi lengre og var friskere? Interesting… interesting in deed!

 • Merethe

  Veldig bra igjen, Gunnar! Dette er god og viktig informasjon, og den er godt formidlet! HPV-vaksinen til folket, jeg håper det blir en realitet om ikke så altfor lenge!

 • kulegutt

  Jeg håper du har rett. Men jeg tror Einstein også hadde rett da han sa «vi kan ikke løse et problem med mentaliteten som skapte det».

  Kanskje er vaksiner sunt, kanskje er den kollektive livsstilen holdbrar, kanskje er det monetære systemet alle tiders, kanskje er politikere troverdige, kanskje prøver stormakter å hjelpe u-land, kanskje er kloakk/søppel systemet holdbart, kanskje blir skattepengene brukt på verdige formål, kanskje er verden slik vi lærte på skolen.

  Alt dette ville vært veldig fint.
  MEN!
  1% av jordas befolkning eier 40% av velstanden.
  870 millioner mennesker har ikke nok å mat.
  Selvmordsstatestikken blant voksne mellom 35 og 64 har økt med 28%
  240 millioner mennesker har omkommet i krig siden 1990.
  147 milliarder ble brukt på fedmerelatert tiltak i USA, 2008.
  50% av menn får kreft.

  Kanskje vi bør høre på Einstein å legge om stilen litt. La oss begynne med oss selv.

  At snittalderen øker er desverre bare cherry-picking og leve-lenge-fetishen er en gullgruve for multinasjonale selskaper.

 • Dette er direkte feil. Tvert i mot er det anbefalt å vaksinere også de som er smittet. La meg sitere overlege Sveinung Sørbye fra Facebook som viser til denne studien:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623831

  Kvinner som behandles med kirurgi for celleforandringer (såkalt konisering) bør får HPV-vaksine for å redusere risiko for residiv av celleforandringer. Kvinner som blir behandlet med konisering har økt risiko for senaborter og premature fødsler i senere svangerskap. Denne risikoen øker dramatisk dersom man må koniseres flere ganger.

  En ny studie med 737 patient i aldersgruppen 20-45 år viser at risiko for nye celleforandringer etter konisering reduseres fra 7,2 % til 2,5 % for de som får HPV-vaksine. Forfatterne konkluderer med at kvinner som blir behandlet med konisering bør får HPV-vaksine for å redusere risiko for nye celleforandringer:

  «Vaccination with the quadrivalent HPV vaccine after treatment may be considered in preventing recurrence of CIN2-3.»

  Dette er et viktig funn. I Norge blir det årlig konisert 3.000 kvinner. Av disse vil 216 kvinner (7,2 %) får nye celleforandringer. Dersom de får vaksine vil 75 kvinner (2,5 %) får nye celleforandringer, dvs en reduksjon på 141 kvinner. Det vil si at vi må vaksinere 21 kvinner for å unngå ett tilfelle av residiv etter konisering. Når halvparten av kvinner som blir konisert er under 35 år, og mange av disse planlegger flere barn, vil redusert risiko for rekoniseringer forebygge senaborter og premature fødsler.

  Studien knuser også en del myter:

  1. Det er bare 12 år gamle jenter som har effekt av HPV-vaksine.
  – Studien viste at også 20-45 år gamle kvinner har effekt av vaksinen.

  2. Det er for sent å ta vaksine dersom man har hatt sex.
  – Alle kvinnene i denne studien hadde hatt sex.

  3. Det er for sent å ta vaksine dersom man er blitt smittet av HPV.
  – Alle kvinnene i denne studien var smittet av HPV. Selv om vaksinen ikke kan kurere en pågående HPV-infeksjon kan vaksinen redusere risiko for nye infeksjoner.

  4. Det er for sent å ta vaksine dersom man har fått celleforandringer.
  – Alle kvinnene i denne studien hadde celleforandringer. Selv om vaksinen ikke kan kurere etablerte celleforandringer, kan vaksinen redusere risiko for nye celleforandringer etter konisering.

  5. Dersom man vaksinerer mot HPV type 16 og 18, vil andre HPV-typer overta og lage like mange celleforandringer som før.
  – HPV-vaksinen har størst forebyggende effekt mot celleforandringer forårsaket av HPV-type 16 og 18, men også kvinner med celleforandringer forårsaket av andre HPV-typer hadde redusert risiko for nye celleforandringer på grunn av kryssbeskyttelse mot andre HPV-typer og/eller redusert risiko for smitte av HPV 16/18 etter konisering.

 • Du stiller mange gode spørsmål, men eg meiner du kjem med galne svar. Fordelinga i verda er blodig urettferdig, det er ein skam at vi ikkje løyser problema med at så mange svelter etc.

  Men det er altså ikkje vaksinar og medisin som er problemet. Det er maktforholda i verda, det er råderetten oveer ressursar og produksjon.

  Slikt løyser vi faktisk ikkje ved å endra individuelle matvaner.

 • kulegutt

  ikke nødvendigvis. Du må veeeldig langt tilbake for å finne en ideel levestandard. Man kan altis cherry-picke enkelte stammer, byer, øyer hvor folk lever optimalt, men generelt sett var ikke den kollektive helsen bedre før medisiner og anti-mat. Vitenskapen liker å tro at evolusjon og historie et lineært.

  Spørsmål?

  Har den globale helsen økt de siste årene?(ja!)

  Finnes det folkegrupper som har fått redusert levesett etter vestliggjøring?

  I dag lever folk i slummen bedre enn det middelklassen gjorde for 100år siden. Kloakk, hygiene, medisiner, informasjon+++++

  Konklusjon!

  Den globale helsen/levealderen har økt, fordi dødelige sykdommer er avfeid.

  Nå er det byttet ut med depresjon, selvmord, feilernæring, ME, kreft, avhengighet og passivitet.

  MAO: helsespørsmålet har forandret seg fra spesifikke fysiske lidelser til abstrakte emosjonelle og ernæringsmessige utfordringer.

  dette er evolusjon i sving folkens!!!!!!!!!!!

 • kulegutt

  enig enig!

  Men uenig også :-)
  «løysar ikkje ved å endra matvanar».
  Jeg TROR forandring bør begynne hos en selv. Og derfra vil evolusjonen spre seg eksponentielt.
  Medisiner og vaksiner er desverre i seng med wallstreet og kraftig påvirket av kapital. Og siden vært monetære system ikke er basert på empati vil den farmasøytiske industri preges av ignoranse og grådighet. Og siden de samme selskapene lønner forskere blir ikke sluttproduktet særlig troverdig.

  Det er denne korporativismen som har kapret helsen og gjort den til en gåte som bare «de» kan løse. tull og tøys.. vi er å blir bedre enn dette.

 • Magnus

  Nå er jo HPG viruset linket til Livmorhals kreft og kjønsvorter. Så da er hverken eller av disse to tilknyttet livsstil, med mindre livsstil er «jeg har sex med folk»

  Så for å fjerne viruset så er vaksiner viktigere enn «livsstils endring».

  Men jeg er enig med deg om medisiner og penger. Det er jo mange sykdommer som mestsansynlig ikke ville eksistert om forskningen fikk de midlene de trengte. Malaria er et kjempe problem verden over, men det er dessverre et Ulands problem. Og Uland er fattige, så de kan ikke betale dyre dommer for medisin. Så da er det mere lønnsomt å forske på noe annet i en kapitalistisk setting.

  Når det er sakt så er jo vaksiner generelt sett svært lite lønnsomt, da man betaler en «liten» sum for å bli immun mot sykdommen. Langvarig «behandling» av symptomene er jo mye større business.

 • Magnus

  «MAO: helsespørsmålet har forandret seg fra spesifikke fysiske lidelser til abstrakte emosjonelle og ernæringsmessige utfordringe»

  Dette er litt misvisende. Da mange av disse utfordringene har nok eksistert lengre enn vi har gitt diagnosen for sykdommen. Så en oppgang i diagnosen, betyr ikke en oppgang i tilfellene.
  Lengre levealder gir jo også muligheten for å bli truffet av flere av disse sykdommen.
  Sier ikke at det ikke har skjedd en endring, men at man ikke kan definitivt skylde på «ikke-mat».

  Og hva er det som er evolusjon i sving? at sykdommer er utryddet? At helsen vår har endret seg? eller at vi har nye sykdommer?
  Genetisk evolusjon tror jeg nok ikke det er, så jeg er ikke sikker på om de 11 utropstegnene er verdt den setningen.

 • R.U.R

  Nåja… Det forskes faktisk mye på vaksine mot malaria, men på grunn av parasittens natur er det vanskelig å få til en funksjonell vaksine. Parasitten endre karakteristika underveis i livsløpet, og det finnes en rekke forskjellige varianter. Den mest lovende vaksinen mot malaria er for tiden RTS,S, som nå er under uttesting og kan komme på markedet i 2015

 • Fakta

  Her var det mye synsing Gunnar. I andre blogger har du i det minste litt troverdig dokumentasjon å vise til. Her var det stort sett ingenting. Som en motpol til det du skriver kan du jo lese på denne linken som tross alt henviser til mer «troverdig» underlag enn det du bygger din blogg på. http://www.naturalnews.com/Report_HPV_Vaccine_1.html

 • Hva i denne bloggposten er synsing? Alle mine påstander er kildebelagt. (I blant indirekte ved å henvise til tidligere bloggposter hvor direktelinkene finnes, men det er for å spare plass og ikke gjenta meg selv unødvendig mye.)

  Har du noen konkrete påstander i denne bloggposten du mener jeg ikke kan underbygge vitenskapelig? Vær konkret.

 • Fakta

  Det er stort sett gjennom hele bloggen din du bruker ord som, «sannsynlighet», «sannsynligvis», «kan gi», «men jeg synes».
  Jeg har også fulgt alle linkene dine og finner ikke noe spesielt «spennende» med noen av dem.

  «Vaksinen mot HPV er fullstendig trygg basert på rundt 10 år med sikkerhetsdata, og viser en dramatisk effekt mot både kjønnsvorter og livmorhalskreft. Jeg håper vaksinen snarest blir tilgjengelig også for norske gutter, slik Australia har valgt.»

  Resultatene fra Australia er 3 års forskning. Hvor har du dine 10 års forskning fra?

  I en annen kilde du henviser til skriver man: «– Beregninger gjort fra Storbritannia viser at med en vaksinasjonsdekning på 80 % vil man i fremtiden redusere forekomsten….»

  Mens du selv så rett skriver at det kan ta 10-20 år før livmorhalskreft utvikler seg. Det vil jo da også si at det tar tilsvarende antall år før man vet med sikkerhet at all synsingen din er riktig.

 • Jeg skriver «sannsynligvis» fordi det ikke er mulig å vite sikkert om vaksinen eksempelvis beskytter mot kreft før det er gått et par tiår. Men når man vet hvordan kreft utvikler seg kan man likevel med stor sikkerhet si at vaksinen vil beskytte mot kreft. Dette kan da modelleres/beregnes statistisk.

  Når man ser at HPV-infeksjonene forsvinner, og at hyppigheten av celleforandringer reduseres til det halve, så er det mer enn rimelig å anta at også krefttilfellene vil reduseres ettersom de følger etter de to førstnevnte. Dermed kan jeg skrive sannsynligvis, og i praksis garantert ha rett, selv om de harde data ikke foreligger før om 10-20 år. Det er i verste fall kvalifisert synsing, og i beste fall overdrevent forbehold.

  Når det gjelder «synsing» om at vaksinen kan beskytte mot ulike krefttyper også hos menn, så er det basert på samme resonnement. Vi vet i dag at flere av disse krefttypene kan knyttes til HPV, og vi vet at vaksinen beskytter mot HPV. Da kan man legge sammen to og to og anta at vaksinen også vil beskytte mot disse krefttypene. Det finnes også kontrollerte studier som viser at vaksinen har like god effekt hos gutter som jenter, så alt i alt tyder dette på at den vil kunne beskytte meg mot en del krefttyper. Igjen er dette en form for synsing, fordi vi har ikke de harde kliniske data, men ren teori forteller oss at dette nok er korrekt likevel.

  Sikkerhetsdata foreligger fra rundt 2001. Vi har altså nå rundt 12 år med kliniske data på trygghet, både fra innledende kontrollerte studier, til praktisk erfaring fra rundt 100 millioner vaksinerte.

  http://www.innovation.org/index.cfm/StoriesofInnovation/InnovatorStories/The_Story_of_Gardasil

  http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/HPV/Index.html

  http://tidsskriftet.no/article/1703625

  Det du kaller synsing er altså bare vitenskapelige forbehold fordi de konkrete data ikke foreligger. Men det er ikke «gjetting», fordi rent teoretisk finnes en årsakssammenheng som leder til kreft, og når vaksinen bryter denne vil naturlig nok også kreft forhindres.

 • Fakta

  «Det du kaller synsing er altså bare vitenskapelige forbehold fordi de konkrete data ikke foreligger. Men det er ikke «gjetting», fordi rent teoretisk finnes en årsakssammenheng som leder til kreft, og når vaksinen bryter denne vil naturlig nok også kreft forhindres.»

  Det er rett. Men på lik linje med at du er standhaftig til alt du mener er riktig så kan andre få være skeptisk til dine ikke alltid bevislige konklusjoner.

  «Grunnen for at folk fikk bedre tannhelse var ikke fordi man drakk og tygget fluor i store mengder på 50, 60, 70 og 80-tallet, selv om fluor produsentene tok på seg heder og ære for det.»

 • Selvsagt kan du, og skal du, være skeptisk. Men du underbygger ikke din skepsis med noe som sannsynliggjør at jeg tar feil, og da blir det litt tannløst?

 • Fakta

  Nå har ikke jeg, som du tydligvis har gjort, gravd meg ned og funnet fram bare artikkler som kun underbygger hva jeg mener og tror. Du har en «fin» evne til å tro på enhver som har samme oppfattning som deg. Og enhver annen vitenskaplig bevislig underbyggelse er «vås og svada».

  Uansett så er denne bloggen din svært dårlig i forhold til eksempelvis «HPV-vaksinen: Svar til Charlotte Haug og alle usikre foreldre». Hvor du i det minste gjør et hederlig forsøk på å få fram et dokumentert budskap.

  Kanskje du selv også var så fornøyd med den at du ville «koke» litt mer «suppe» på samme «spiker»?

 • Jeg tror ikke du helt forstår forskjellen på de to bloggpostene. De er skrevet på to ulike måter med to ulike hensikter. Mens den første du nevner var en faktabasert gjennomgang av HPV og vaksinen, samt punktvis gjennomgang av Haugs påstander, så var denne siste en slags oppsummeringsbloggpost direkte relatert til Michael Douglas-saken og dens relevans til vaksinering av gutter, som Sørbye kronikerte om. I den sammenheng syntes jeg det var viktig å vise at jeg er én av de litt over 100 norske menn som har vaksinert seg mot HPV. Det var ikke en bloggpost som skulle gjenta alle fakta rundt vaksinen fordi det hadde jeg allerede gjort. Hensikten var å vise at også gutter/menn kan vaksinere seg, og oppsummere noen argumenter for hvorfor dette er både nyttig og viktig.

  Du synes å angripe denne bloggposten på helt feil fundament, som om enhver bloggpost må ha samme hensikt, vinling, form og innhold. Det skal de selvsagt ikke, og de fleste ser ut til å ha forstått forskjellen på de ulike bloggpostene helt fint.

 • kulegutt

  Evolusjon skjer på flere plan.
  1.Individuell evolusjon(abstrakt)
  2.Fysisk evolusjon(objektiv)
  3.Kulturell evolusjon
  4.Sosial evolusjon

  Så at sykkdomsbildet i stor grad har forandret seg fra det fysiske til det individuelle betyr at mye av de fysiske utfordringene er avfeid, mens evolusjonen skaper individuelle utfordringer for å fremme evolusjonen der også. Evolusjon en avhengi av alle fire punkter for å gjennomføre paradigmeskifter.

  Forslag til generaliserende tidslinje.
  -Under Atlantis levde mennesker tilnærmet optimalt.
  -Syndefloden(kristent begrep på en historisk begivenhet).
  -Av bekvemmelige og egoistiske årsaker begynte mennesker å klynge seg sammen og sykdommer ble født.
  -Nå er kloakken og kunnskapen bra nok til å eliminere mange av flokkrelaterte sykdommer.
  -Så nå bor mennesker oppå hverandre samt spredt med mye mindre sykdom. Bortsett fra U-land som blir voldtatt av private selskaper.
  -Nå som fysisk helse «er på plass»(ikke helt :-), har vi nå gått over i et annet kapittel som omhandler det mentale, individuelle og spirituelle.

  NOTE:
  Selvsakt er alle punktene relevante hele tiden

 • Fakta

  Hvem er de «fleste»? -Er det de som ikke kommenterer dine blogger? Så «alle» som ikke ikke kommenterer deg er enig med deg?
  Jippi Gunnar har over 4 millioner tilhengere!
  Stikk fingeren i jorden Gunnar! Du har faktisk ingen relevant utdannelse eller kunnskap til forsvare noen som helst av dine påstander i dine blogger.

 • R.U.R

  «De fleste» som i at normalt oppegående mennesker fint forstår at de to artiklene har et forskjellig formål.

  For øvrig så trenger man ikke ha utdannelse innen et bestemt fagfelt for å kunne skrive artikler av den typen Tjomlid gjør. Han påstår ikke at han kommer med ny viten, men baserer seg på andres forskning. Gitt at man har et vitenskapsteoretisk fundament og evne til kritisk tenkning går det fint.

 • kulegutt

  Et immunforsvar utstyrt med «the biological equivalent of fully automatic military assault rifles with night vision and laser scopes. And we have recently acquired phosphorous grenades, cluster bombs, and anti-personnel fragmentation mines» lager lungemos ut av HPV.

  -Mennesker bor i klynger(roten til sykdom)
  -Blir oppfordrett til å drikke fra ung alder(aftenposten skrev at Norge har investert 59millioner(tror det var tallet) i selskaper som produserer alkohol). Alkohol svekker immunforsvaret.
  -Læres opp til at jenter er sexobjekter(reklame, media, sex-industri)
  -Anti-musikken synger(suck on my lollypopp etc)
  -Sex har blitt robotisert og sensualiteten borte(sex KAN være en enorm immunbooster)

  mao: miljø og livsstil

 • Aperonq

  Smart av deg å vaksinere deg med HPV. Hvis du først har fått kjønnsvorter, så er det en fin unnskyldning at du har vaksinert deg.

 • pgcc

  Veldig bra og rett til poenget, kulegutt. I motsetning til Tjomlid som fortsetter å gå rundt grøten og som av ren frykt spruter all verdens kjemikalier inn i kroppen fordi han tror det «sannsynligvis» vil være bra for ham. Hvor er logikken i det?
  Jeg sier som kulegutt, fôr kroppen med nok av dens egne naturlig stoffer og du vil få et velfungerende immunforsvar. Så slipper du å bli et vrak senere i livet når fremmedstoffene fra diverse vaksiner m.m. får overtaket.

 • DuckManson

  Folk som deg burde blitt tvangssterilisert.

 • pgcc

  Dette var et lite konstruktivt bidrag, synes jeg. At du ikke vil ta ansvar for egen kropp er helt opp til deg. Og for all del, for noen vil det enkleste være å ta alle de vaksinene de får tilgang på.

 • DuckManson

  Jeg har ikke noe problem med at du tar ansvar for din kropp. Men jeg syns ikke at slike som deg skal ha ansvar for andre sin kropp. Derfor burde du bli sterilisert. Vaksiner har reddet milliarder med liv.

 • pgcc

  He, he. Statistikk er herlig.

 • karantene

  Takk for at du har skrevet om dette. Det finnes utrolig lite god informasjon om dette viruset for menn på nett, til tross for at så mange blir smittet. Er derfor glad for at dette dukket opp i Google.

  Noen viktige spørsmål som jeg og sikkert mange andre ønsker informasjon om er:

  Hvordan vet man om man er smittet (er jeg smittebærer)?
  Hvor lenge varer infeksjonen (hvor lenge er jeg smittebærer)?
  Hvor lenge etter vaksinasjon må jeg vente før jeg kan anse meg selv som helt sikker?

  Du har vært inne på noen av disse, men slik jeg forstår det så vet man aldri om man er smittet for det finnes ikke tester til det for menn. Kvinner kan ta celleprøve, men stort sett kun dersom det er oppdaget celleforandring. Den eneste måten å være sikker på er å ta vaksinen og deretter vente to år med å ha sex, for at kroppen skal ha mulighet til å kvitte seg med et eventuelt virus selv.

  Dette er ganske ekstremt, og det er idiotisk at gutter ikke vaksineres for dette i relativt god tid før seksuell debut og i samme grad som jenter. Jeg kommer gjøre det samme som deg og ta vaksinen så snart som mulig, fordi jeg føler det som en forpliktelse til jentene jeg er sammen med, kanskje mer enn frykt for at jeg selv skal få kreft.

  Men vente med sex to år etter? Smått hyklersk av meg, men det er bare totalt uaktuelt. Det er jo helt nødt til å komme en test for menn så vi som er for gamle til å falle inn under et vaksinasjonsprogram kan se om vi utsetter kvinner for et potensielt dødelig virus.

 • Jeg kan forsøke å svare på dine spørsmål:

  1) Det kan du ikke vite.

  2) I 90% av tilfellene bekjemper kroppens eget immunforsvar infeksjonen i løpet av 6-24 mndr. Så etter et par år vil man som regel være infeksjonsfri.

  3) Hvis du allerede var infisert av HPV 16 eller 18 før infeksjonen, så kan du aldri føle deg helt sikker uten å teste deg. Men to år etter vaksinasjonen kan du være 90% sikker på at du er smittefri. På den annen side kan du ha andre typer HPV, men disse er involvert i mye færre tilfeller kreft, så du vil uansett være en svært mye tryggere sexpartner.

  Mye av dette skriver jeg om her:
  http://tjomlid.com/2011/09/27/hpv-vaksinen-svar-til-charlotte-haug-og-alle-usikre-foreldre/

  Denne er også fin:
  http://www.lommelegen.no/artikkel/sannheten-om-hpv

  Hva gjelder ditt siste avsnitt, så kan du bruke kondom om du virkelig er bekymret for å overføre HPV, selv om det ikke gir noen garantert beskyttelse det heller. Jeg vaksinerte meg mot HPV, men levde ikke i sølibat i to år etterpå, rett og slett fordi nesten ingen menn vaksinerer seg overhodet, og samfunnet forventer ikke at jeg gjør det heller, så da føler jeg det vil være å trekke mitt moralske ansvar litt for langt om jeg skulle frastå fra sex i den perioden.

 • swsorbye

  Currently, there is no HPV test recommended for men. The only approved HPV tests on the market are for screening women for cervical cancer. They are not useful for screening for HPV-related cancers or genital warts in men.

  http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-and-men.htm

 • Helge

  Litt synd den er såpass dyr. Skulle vært billigere.

 • Per Klaveer

  Den inneholder vel mye giftige forbindelser som aluminium,kvikksølv etc.. Jeg vet ikke bare lurer litt på det.. Håper bare ikke Bill Gates annbefaler disse vaksinene ,da han har åpenlyst fortalt at målet med vaksiner er både redde liv og redusere begolkningsveksten… Skremmende.. Vaksiner har skadet mange mennesker allerede.. Men alt som skaper kapital på børsen settes igang selv om folk blir syke å dør før tiden…

 • Per Klaveer

  Forferdelig å tro på bla folkehelseinnstituttet som er de rene lakeier for Rockefeller organisasjonen ,illuminati og disse som profiterer på død…

 • Per Klaveer

  Ja så har vi denne chemtrails sprayingen med både aluminiums partikler og andre chemikale aerosoler.. Er det for å svekke vårt imunforsvar slik at doctor død legemiddelmafiaen skal få profitere på sykdom.. Sykdom er god butikk så da sprayes vi med stoffer over atmosfæren for å gjøre oss mye mer motagelig for sykdommer…