Know 2014 juli 06Debatten om legalisering av cannabis er interessant og jeg har selv argumentert for legalisering i en del tidligere bloggposter. Jeg mener det finnes gode, vitenskapelige og samfunnsmessige grunner til å legalisere, eller i hvert fall dekriminalisere, en del rusmidler som i dag er forbudte.

Likevel er det slik at pro-cannabis-aktivister har en lei tendens til å bruke fryktelig dårlige, falske og uvitenskapelige argumenter. Et eksempel er deres overdrevne tro på cannabis som effektiv medisin mot en hel rekke sykdommer, kanskje spesielt kreft. Dette finnes det ikke vitenskapelig grunnlag for, og slike påstander ødelegger debatten og undergraver deres eget standpunkt.

Er marijuana mindre farlig enn brus?

I dagens internettverden er enkle diagrammer og bilder med tekst ofte den mest effektive måten å spre sitt budskap på. Jeg fikk tilsendt bildet øverst i bloggposten fra en bekjent, og ble ganske paff over at det er mulig å trykke så mye feilinformasjon inn i ett bilde.

Samtidig var det påstander her som gjorde meg nysgjerrig, og jeg har derfor brukt noen timer på å lese hva forskningen viser. Jeg har lært mye nytt, fått snudd på noen ting jeg trodde feil om, og håper du også kan lære noe av det jeg har funnet ut.

Helserisiko

Screenshot 2014 07 06 13 33 16

Hvilken helserisiko er Coca Cola knyttet til?

Fedme: Det er mange kalorier i sukkerholdig brus. Likevel er det omtrent like mange kalorier i både lettmelk og fruktjuice, så å hevde at brus i seg selv er en årsak til fedme blir litt lettvint. Fedme skyldes for høyt kaloriinntak relativt til kaloriforbruk, og om kaloriene kommer fra appelsinjuice, bananer, brødskiver, iskrem eller brus er i utgangspunktet ett fett.

Det er likevel slik at kalorier fra drikke ofte er mer «usynlige» enn kalorier vi får i oss fra fast føde. Spiser man mat med mye kalorier, er man ofte oppmerksom på dette, og forsøker å begrense inntaket. Drikker man derimot kaloriene, vil man ofte ikke tenke fullt så mye på det. Det finnes mange studier som peker i retning av at de som drikker sukkerholdig brus er mer utsatt for fedme enn andre, så denne påstanden er nok i praksis sann. Sukkerholdig brus er en medvirkende årsak til fedme.

Tregere immunsystem: Hvis man undersøker denne påstanden, havner man stort sett bare opp på alternative nettsteder som skal fortelle deg hvordan sukker er gift for kroppen. Mange av dem knytter påstanden opp mot at å drikke brus senker pH-en i kroppen din, og med en «sur kropp» vil immunsystemet virke dårligere. Dette er tull. Du klarer ikke endre pH i blodet i vesentlig grad over lengre tid gjennom kostholdet alene.

Det eneste solide vitenskapelige grunnlag for denne påstanden ser ut til å være en enkelt studie fra 1973 som viste at aktiviteten til nøytrofiler, en del av det uspesifikke immunsystemet, ble redusert i noen timer etter inntak av 100 gram sukker (tilsvarende ca en liter Coca Cola). Nøytrofiler er en type fagocytter (hvite blodceller) som «spiser» bakterier og andre fremmede mikroorganismer i kroppen.

Jeg finner derimot ingen studier som har funnet noen sammenheng mellom sukkerinntak og hvor utsatt vi er for infeksjoner. Dette blir derfor en observasjon på mikronivå som vi ikke vet om har noen praktisk konsekvens. Jeg finner heller ikke noe data som viser om en slik effekt bare gjelder et plutselig sukkerinntak hos folk som normalt ikke får det, eller om det også gjelder i like stor grad hos folk som drikker brus jevnlig og hvor kroppen altså kanskje har vendt seg til mye sukker.

Å hevde at brus gir tregere immunsystem, er derfor en overforenkling og uten noe solid vitenskapelig fundament.

Løser opp knokler og tenner: Vi har alle hørt skrekkhistoriene om hvordan en tann lagt i et glass cola nesten forsvinner over natten. Cola skal visstnok kunne løse opp både ben og marmor på rekordtid. Et skremmende scenario! Men det er selvsagt bare tull.

Coca Cola inneholder riktignok fosforsyre, sitronsyre og karbonsyre. De to første kan tære på kalsiumet i tennene, mens den siste syren er for svak til å ha noen effekt på benvev. Men appelsinjuice inneholder vesentlig høyere konsentrasjoner av fosforsyre, så om man er redd cola, bør man hvertfall holde seg unna appelsiner!

Skal brus eller juice tære vesentlig på tennene, må man utsette dem for væsken i ganske lang tid. Laboratoriestudier som mener å vise at cola kan tære kraftig på tenner har basert seg på ganske så urealistiske scenarioer hvor tennene gjerne ligger i cola i minst 15 minutter om gangen, eller til og med flere timer. Disse forsøkene tar heller ikke hensyn til at spyttet i munnen vil bufre/motvirke surheten vesentlig slik at tennene ikke tar så stor skade i virkeligheten som de gjør i laboratoriet.

Derimot kan surheten i cola eller mange typer fruktjuice – som ofte har lavere pH enn Coca Cola, midlertidig gjøre tannemaljen mykere. Dermed vil syren produsert av bakterier, som lever av sukkeret i blant annet brusen eller juicen vi drikker, lettere kunne etse gjennom emaljen og gi oss «hull i tennene». En del studier peker i retning av at barn og unge som drikker mye brus eller juice er mer utsatt for hull i tennene. Syreskader på tennene er et økende problem også i Norge og knyttes blant annet til økt inntak av juice og brus hos ungdom.

Men om brus er et problem, er det å spise frukt som for eksempel epler faktisk verre. Når man spiser et eple utsettes tennene for syre i lengre tid enn når man drikker et glass brus, og rester av eplet som sitter fast i tennene vil påvirke emaljen over enda lenger tid.

Hva så med knoklene i resten av kroppen? Kan brus tære på skjelettet? Kanskje. Det finnes noen studier som mener å finne en sammenheng mellom inntak av coca cola og økt risiko for benskjørhet. En studie på britiske eldre kvinner fra 2006 fant følgende:

Cola intake was associated with significantly lower (P < 0.001-0.05) BMD at each hip site, but not the spine, in women but not in men. The mean BMD of those with daily cola intake was 3.7% lower at the femoral neck and 5.4% lower at Ward’s area than of those who consumed <1 serving cola/mo. Similar results were seen for diet cola and, although weaker, for decaffeinated cola. No significant relations between noncola carbonated beverage consumption and BMD were observed. Total phosphorus intake was not significantly higher in daily cola consumers than in nonconsumers; however, the calcium-to-phosphorus ratios were lower.

Men skyldes dette egentlig cola-inntakt? Det er mer usikkert. En forklaring kan være at de som drikker mye cola drikker mindre melk og dermed får i seg mindre kalsium:

«There is an association between people who have high soda intake and risk of fracture, but that’s probably due to the fact that if they have a high soda intake, they have a low milk intake,» agrees Robert Heaney, MD, FACP, a professor of medicine at Creighton University in Omaha, Neb., and a nationally recognized expert on osteoporosis.

Å si at Coca Cola tærer på skjelettet blir derfor igjen litt for enkelt. Det er nok flere faktorer som virker sammen, og vi vet ikke noe sikkert ennå.

Ledende årsak til diabetes og fedme hos barn: Som vi tidligere har sett er inntak av brus en viktig årsak til fedme, også hos unge. Diabetes type 2, altså den man kan få gjennom livsstil, slår likevel som regel ut i voksen alder, så å si at cola fører til diabetes hos barn, er en mer tvilsom påstand.

Marijuana og helse

Hva så med marijuana-siden av tabellen? Vel, her strides de lærde. Det er mye debatt rundt skadevirkningene av cannabis og dokumentasjonen på at normal bruk fører til langsiktige helseskader er sprikende. Å røyke cannabis vil likevel være skadelig for lunger, på samme måte som tobakk er det, så å hevde at marijuana er helt ufarlig blir litt for enkelt. Noen nyere studier tyder på at å starte tidlig med cannabis kan påvirke utvikling av intelligens negativt, men også disse studiene er omdiskuterte.

Studier på effekten av cannabis og psykologiske effekter som depresjon, psykoser og schizofreni sliter også med å skille årsak og virkning. Er det de som er mest utsatt for slike psykologiske lidelser som også velger å røyke marijuana, eller er det marijuana-røyking som fører til disse psykologiske lidelsene? Vi vet ikke helt sikkert, men å si at det ikke finnes langsiktige negative psykologiske helseeffekter av cannabisbruk blir likevel å lukke øynene for den forskning og usikkerhet som finnes.

Vi ser tydelig hvordan de som har laget denne tabellen tolker alle svake indisier for at cola kan være farlig som bevis for at cola er farlig, mens alle indisier for at marijuana er farlig avfeies som for usikkert til å ta på alvor. Det er ikke helt rettferdig.

Konklusjon: Coca Cola kan være helsefarlig gjennom at det kan bidra til overvekt og helseproblemer knyttet til dette. Sukkeret og syren er også uheldig for tannhelsen. Marijuana er helsefarlig gjennnom potensielt kreftfremkallende stoffer i røyken, i tillegg til mulige psykologiske lidelser.

Avhengighet

Screenshot 2014 07 06 13 33 22

High Fructose Corn Syrup (HFCS) er ikke mer mystisk enn at det består av 24% vann, fruktose og glukose. De to sistnevnte monosakkaridene finnes i et litt annet blandingsforhold enn i vanlig raffinert sukker (sukrose).

Ettersom HFCS inneholder litt mer fruktose og litt mindre glukose enn hva man finner i vanlig sukker, smaker det søtere enn sukker. Kalorimengden er likevel den samme, og derfor vil man kunne bruke mindre HFCS enn sukrose og likevel få samme søthet – men med færre kalorier. Det er altså ikke noe skummelt med HFCS.

HFCS brukes for øvrig bare som søtning i Coca Cola i USA, ikke i den colaen du drikker i Norge eller resten av Europa.

Påstanden om at HFCS er ekstremt avhengighetsskapende stammer nok fra en studie som fikk mye omtale for et års tid siden. Her mente noen forskere å ha funnet ut at HFCS gjorde rotter like avhengige som kokain. En slik slutning kan man neppe trekke av denne lille rottestudien, og en grei gjennomgang av problemer med studien kan leses her.

Mye tyder likevel på at sukker generelt sett kan ha en viss avhengighetsskapende effekt:

The biological robustness in the neural substrates of sugar and sweet reward may be sufficient to explain why many people can have difficultly to control the consumption of foods high in sugar when continuously exposed to them.

Og fra en annen review:

The evidence supports the hypothesis that under certain circumstances rats can become sugar dependent. This may translate to some human conditions as suggested by the literature on eating disorders and obesity.

Det er likevel viktig å merke seg at vi her snakker om rottestudier, og det er uklart i hvilken grad disse resultatene kan overføres til mennesker.

At koffein er avhengighetsskapende, er ikke særlig kontroversielt.

Marijuana og avhengighet

Hva så med marijuana? I tabellen på bildet hevdes det at det ikke er avhengighetsskapende, annet enn psykologisk. Dette er feil. De siste to tiår har effekten av THC på hjernen blitt gransket og forstått stadig bedre, og i dag vet man at stoffet også kan gi fysiologisk avhengighet. Rundt 10-20% av de som bruker cannabis daglig blir avhengige. Et par nyere studier publisert i år viste også at langvarig cannabisbruk endrer hjernen i tråd med det man ser og forventer fra andre avhengighetsskapende stoffer.

Konklusjon: Sukker kan ha en viss avhengighetsskapende effekt om man skal tro noen dyrestudier. Marijuana har både en psykologisk og fysiologisk avhengighetsskapende effekt.

Kreftfremkallende stoffer

Screenshot 2014 07 06 13 33 31

Så kommer den drøyeste påstanden. Her påstås det at fargestoffer, smakstilsetningsstoffer og kunstig søtningsmidler i brus er kreftfremkallende. Her er det bare å rope ut et rungende: Nei! Hadde disse stoffene vært kreftfremkallende i de doser vi får det i oss via mat og drikke, ville de ikke vært lov å tilsette i brus. Dette er den reneste løgn fra de som har laget tabellen.

Hva så med marijuana? Inneholder det kreftfremkallende stoffer? Tja. Røyken fra bruk av marijuana inneholder flere kreftfremkallende stoffer, på samme måte som tobakksrøyk, og i laboratorieforsøk har man sett at disse stoffene kan føre til kreft. Likevel har man ikke klart å vise noen entydig forhøyet risiko for kreft knyttet til røyking av marijuana når man studerer brukerne. Det betyr ikke at marijuanarøyking ikke kan føre til kreft, men at man rett og slett ikke har gode nok data ennå.

Det er uansett veldig misvisende å hevde at marijuana ikke inneholder kreftfremkallende stoffer ettersom slike stoffer helt klart oppstår når marijuana røykes, og det er den vanligste måten å bruke marijuana på.

Medisinsk bruk

Screenshot 2014 07 06 13 33 37

Har Coca Cola noen medisinsk nytte? Ikke mye. Mange anbefaler fortsatt det å drikke cola, spesielt «tam» cola hvor kullsyren er borte, for å forebygge magetrøbbel hvis man for eksempel er i land hvor man er ekstra utsatt for dette. Noen påstår også det kan være en god måte å få i seg væske hvis man ha diaré, fordi kombinasjonen av sukker og salter i colaen gjør den enklere for tarmene å absorbere. Dette er dessverre et dårlig råd. Brus har ikke noen god effekt på noen av delen. Det kan tvert imot gjøre vondt verre.

Det finnes likevel en bruk av cola som ser ut til å ha vitenskapelige ben å stå på. En ny studie tyder på at man kan bruke coca cola med hell mot en slags forstoppelse. Men det ser ut til være det hele hva gjelder medisinsk bruk av coca cola.

Marijuana og medisinsk bruk

Men har marijuana medisinsk nytteverdi? Ja, men ikke helt på den måten som det fremstilles i tabellen. Når de skriver «used to treat cancer patients», så høres det ut som om marijuana kan kurere eller påvirke kreftsykdom. Det kan det ikke. Det kan derimot stimulere apetitten til kreftsyke, samt kanskje bidra til å dempe smerter – selv om denne effekten aldri er dokumentert i kliniske studier.

Bruk av cannabis mot glaucoma (grønn stær) kan kanskje ha en viss effekt ved å senke trykket i øyeeplet, men det er slettes ikke anbefalt grunnet bivirkninger og det at effekten varer så kort at man må røyke marijuana mange ganger om dagen for å ha noe nytte av det. Da ville man gått rundt kronisk ruset, noe som ville være et stort hinder for å fungere i hverdagen.

Kan man innta marijuana på måter som ikke gjør at man blir ruset? Ja, man får en effekt på trykket i øyeeplet av å innta virkestoffer i marijuana oralt eller intravenøst, men som øyedråper har det dessverre ingen effekt. Den medisinske litteraturen viser også at effekten av marijuana uansett ikke er bedre enn andre legemidler på markedet, og derfor finnes det ingen grunn til å anbefale det mot grønn stær grunnet bivirkningene.

Hva så med AIDS-pasienter? Her er det faktisk noe å hente. Ikke for å påvirke selve sykdommen, men for å stimulere apetitten hos AIDS-syke.

Tabellen er likevel ganske forskrudd ettersom den bruker friske mennesker i cola-kolonnen og alvorlig syke mennesker i marijuana-kolonnen. Ja, ingen leger vil anbefale friske mennesker å drikke Coca Cola, men ingen leger vil heller anbefale friske mennesker å røyke marijuana. Cannabis kan ha en positiv effekt for noen symptomer, men det gjelder en veldig spesifikk bruk hos syke mennesker. Coca Cola kan også hjelpe mot en helt spesiell lidelse, men det betyr ikke at leger anbefaler det til alle. Å sette disse to tingene opp mot hverandre er lureri.

Konklusjon: Coca Cola har generelt sett ingen medisinsk verdi, noe som heller ikke er forventet av en leskedrikk. Marijuana har kanskje en effekt på å stimulere apettitten til pasienter som sliter med dette (og kan ha andre medisinske effekter blant annet hos MS-syke), men helbreder ingen sykdommer og har ingen positiv helseeffekt hos den jevne bruker.

Tilgjengelighet

Screenshot 2014 07 06 13 33 45

Til slutt poengterer de som har laget tabellen at mens Coca Cola, som altså er nesten direkte dødelig om man skal tro tabellen, er fritt tilgjengelig, så er marijuana forbudt – selv om det i følge tabellen er helt ufarlig og nesten som vidundermedisin å regne.

Vel, som vi har sett i denne bloggposten er det definitivt gode grunner til å avstå fra å innta for mye sukkerholdig drikke. Coca Cola kan bidra til overvekt, kan gi en viss avhengighet, og det er ikke godt for tennene. Men på den annen side er marijuana også avhengighetsskapende på en mye mer alvorlig måte, det er potensielt kreftfremkallende når det røykes, og det kan kanskje ha alvorlige negative psykologiske effekter for noen brukere.

Men viktigst av alt, så er brus en leskedrikk mens marijuana er et rusmiddel. Coca Cola har ingen kortsiktige negative effekter i hverdagen. Man blir ikke sløv, man får ikke sine sanseinntrykk endret, og det inneholder ikke noe som man ikke ellers ville fått i seg via annen mat og drikke. Marijuana er derimot et rusmiddel som påvirker hjernen på måter som gjør deg ute av stand til å kjøre bil eller utføre ulike typer oppgaver i hverdagen på en trygg og god måte. Det påvirker sanser, koordinasjon og motoriske evner. Å bare unnlate å nevne at marijuna tross alt brukes fordi det gir en rus i en oversikt som forsøker å sette lovligheten av to produkter opp mot hverandre, er temmelig absurd.

Konklusjon

Jeg er for en legalisering av cannabis fordi jeg tror det finnes et større bilde, nemlig reduksjon av kriminalitet og individets rett til å bestemme over egen kropp, men å sette marijuana opp mot brus på denne måten er intet annet enn idiotisk. Man skal unngå for mye sukker i dietten, men utover det er det slettes ikke sant at marijuana er tryggere enn brus.

Har man et bevisst forhold til sitt inntak av sukkerholdig brus, trenger det ikke ha noen som helst negative helseeffekter. Marijuana vil derimot være potensielt skadelig uansett hvor forsiktig man er i bruken. Det betyr ikke at marijuana må unngås for enhver pris – det er mye nytelse i livet som innebærer en kalkulert risiko, men det er definitivt mer problematisk å røyke en joint hver dag enn å drikke et glass cola hver dag.

 • Tommy Surland-Hansen

  Hei, som vanlig et godt og gjennomarbeidet blogginnlegg. Fint du setter fokus på at grunnen til at folk bruker marijuana er ruseffekten og ikke en rekke andre vikarierende motiver. Det er igrunn realt nok i seg selv, akkurat som bruken av alkohol. Man ønsker rusen og behaget dette gir. Jeg er dog usikker på om legalisering er veien å gå. Usikker, fordi jeg tror en lettere tilgang til cannabis/marijuana senker terskelen for indtroduksjon til sterkere og mer avhengighetsskapende stoffer. Eller at det blir noen nedgang i kriminaliteten knyttet rusmidler. Dette har jeg ingen lenker eller forskning eller annet enn synsing og vise til, men noen år innen rusomsorgen og rehabilitering har jeg dog. Så dette er mitt inntrykk, intet annet.
  En digresjon rundt dette: Min svoger er amerikansk og hans bror er politi i Boston-området. Han kunne fortelle meg at de har et stort problem med methamfetamin og kriminaliteten knyttet til det. Han mente at amerikanernes litt lette holdning til marijuana o.l. gjorde terskelen lavere for å prøve feks methamfetamin. Igjen, dette er ikke noe annet enn betrakninger, erfaringer og synsing. At han synes vi behandlet folk i fengsel altfor godt og at vi var gale som ikke bevæpnet vårt politi, får være sin sak, litt kulturelle forskjeller finnes jo.
  Vet ikke om du har noen tanker rundt dette, evt kan vise til forskning som sier noe om dette stemmer eller ikke, jeg har som sagt ikke det.
  Da tar jeg et glass cola….

 • Geir Undestad

  Kjapt spørsmål: Hva er din refleksjon av cannabis legalisert vs dekriminalisert? Jeg er interessert å få flere meninger i debatten om legalisering vs dekriminalisering, da jeg per i dag heller mer mot dekriminalisering da konsekvensene av legalisering ikke er fullstendig kjent. (I og med kun tre stater i verden har legalisert cannabis, og det relativt nylig).

 • Ulrik Bøe

  Jeg heller mer mot argumentet at cannais er et «introduksjonsdop» nettopp fordi det er forbudt – det er en vesensforskjell mellom cannabis og hardere stoffer som methamfetamin, heroin og kokain, men strafferettslig er det ikke store forskjellen. Da er det ikke urimelig å tenke seg at en ungdom som først har prøvd et ulovlig stoff har senket terskelen for å prøve andre – og da fordi cannabis er forbudt, ikke fordi det er dop. Hvis samfunnet klassifiserte cannabis på linje med alkohol, og ikke i samme gruppe som tunge narkotiske stoffer, ville det da vært et «introduksjonsdop»?

 • placebo45

  Takk for enda et bra bloggpost. Selv om jeg har «googlet» meg frem til det meste av informasjonen du kommer med, er du som alltid grundig og flink til å begrunne påstandene dine ved å legge ved kilder og sette ting i sammenheng.

 • jonny bravo

  Det er vel få leger i Norge som har like mye kunnskap om rus som Dagfinn Haar,vel verdt å lese.http://www.forebygging.no/Kronikker/2012-2011/Legalisering-av-cannabis—er-det-bra-for-folkehelsa/

 • Lollerino

  Hei. Vil bare kommentere noe i første avsnittet ditt.

  Ved å beholde cannabis som et illegalt rusmiddel slik det er idag så benekter man på mange måter de gode sidene med rusmiddelet. For mange betyr dette at man får et «inntrykk» av at man blir gal, såkalt «reefer»-madness, deprimert, o.l. når man er ruset. Når man da først bruker og skjønner at slike advarsler ikke stemmer, så kan noen mennesker få et nytt inntrykk der mange rusmidler mistet sin alvorlighetsgrad.

  Videre fører en kriminalisering av stoffet til at de som ønsker å ha dette hjemme får tak i dette via dealere. Mange dealere selger flere rusmidler enn cannabis, som regel er cannabis «pengekua» til disse dealerne, som sørger for en jevn strøm av penger. Ved kjøp av cannabis hos slike dealere vil man risikere å bli tilbudt hardere stoffer. Kombiner det nye inntrykket som jeg nevnte tidligere med et tilbud og man får en potensiell skummel situasjon.

  Kriminaliteten knyttet til stoffet er selvsagt knyttet til at bruk,produksjon og oppbevaring av stoffet er illegalt. Når det finnes et behov å fylle, og når dette behovet ikke kan tilfredsstilles legalt, så trer det illegale markedet inn. Kjente og gode eksempler finner vi i forbudstida i USA på 1930-tallet. Likhetene er slående.

  Dette illegale markedet er i sin essens negativt for deltakere. Store deler av kjøp og salg mellom produsenter/smuglere og dealere gjøres på kreditt. Dealer kjøper varer fra produsent på kreditt og har dermed en tidsfrist på å få solgt unna (gjerne med en profitt for seg selv) for å betale tilbake til produsent. Det finnes ingen garantier for at man får solgt, og ingen forsikringer dersom man skulle «miste» varene (les: tatt av politi osv.). Det er ingen hemmelighet at mange av de som driver med småsalg av narkotika kjøper fra større selgere som bokstavelig talt slår hardt ned på de som ikke kan betale. Sånt skapes det kriminalitet av.

  Ved å legalisere og regulere vil man lukke store deler av et illegalt og skadelig marked og åpne for opplysning, toleranse og nytelse av cannabis slik det burde være. Muligheten ved en legalisering er så ekstremt mange. I San Fransisco kan vi finne SPARC – hva det er kan du se her: http://www.youtube.com/watch?v=fURSTnFNcT8. Det er ingen unnskyldning for å ikke gjøre legalisering og regulering på en profesjonell og inkluderende måte som søker å utnytte potensialet til cannabis, både medisinsk og rekreasjonelt. Det er helt absurd at alkohol skal ha enerett på egne steder for nytelse og møte omkring et rusmiddel.

 • Grunding artikkel, men må nesten kommentere en «feil» – Man trenger ikke å innhallere cannabis som røyk, men den kan også fordampes, spises, drikkes, etc om man ønsker det.

 • LaClemenza

  Nå når det etterhvert blir umulig å røyke tobakk blir det sikkert fint å kunne røyke hasj istedefor

 • yagurax

  Bra blogg som vanlig. Et poeng når det gjelder kreftfaren, er at en sjelden røyker marijuana med filter. En innhalerer dermed mer kreftfremkallende stoffer. Av andre skadevirkninger er det vel også publisert noe på redusert forplantningsevne som følge av THC-bruk.

 • PanicPanda

  En viktig ting, som også Robert er inne på under her, er at tobakk ikke er et must når det gjelder å få i seg cannabis. I tillegg til mulighetene han nevner kan det også legges til at mange som røyker cannabis tyr til urte- eller frukttobakk, som begge er fri for nikotin, tjære og andre destruktive midler.
  I tillegg burde det også nevnes at når det gjelder avhengighet er dette veldig individuelt. Noen kan bli avhengig av det, andre ikke. Akkurat som med feks Cola.
  Men brus vs cannabis er egentlig en dødfødt debatt. Man burde heller sammenligne det med alkohol der man ser et ganske tydelig bilde på at alkohol er langt mer skadelig, både på person og samfunn, enn det cannabis er.

  P.S.! Man kan jo spørre seg selv hva som ville/har størst skade på samfunnet; folk som sitter og røyker en joint med ro og empati i kroppen eller en flaske vodka der en stor andel mennesker blir aggressive og mister selvkontroll.

 • Frank Johansen

  Cannabisrøykere, brusdrikkere, snusere, sjokoladespisere, tapetlimsniffere…whatever…idiotisk hele greia :)

 • mordi saan

  Kan si som Dag Sørås: Teknisk sett begynte de med morsmelk!

 • Anthony Vetas

  Det har med moralske barrierer, ikke med cannabis. Når man presenterer de fleste rusmidler bortsett fra alkohol i samme kategori skal det ikke mye til for å prøve andre. Samt at så lenge det er kriminelt vil man få tilgang til andre stoffer hos dealeren…… Og han er kapitalist, så har han ikke MJ vil han garantert prøve å selge deg noe annet

 • run-ri

  Går det ann å kjøre bil etter bruk av marijuana?

 • Fj0

  Aldri skjønt fordelen av en dekriminalisering over legalisering. Hvor er oppsiden ved en slik situasjon?

  Ved dekriminalisering vil alle kunne røyke det uten å gå i fengsel, men det er ingen som vil kunne gro og selge det. Dermed vil man fortsette å kjøpe det fra ulovlige kilder som avler kriminalitet uten noen skatteinntekter.

  Det må være mye bedre å gjøre det ordentlig ved å regulere det på samme måte som man regulerer alkohol eller smertestillende i dag.

 • Fj0

  Det går ann … men er ikke å anbefale.

 • Geir Undestad

  Tenker dekriminalisering i regi ikke lov å selge, men lov å dyrke eget forbruk. En evnt legalisering har også sine svakheter jfr kriminelle:

  Hvem står for produksjon og salg ved legalisering? Eneste mulighet er statelig produksjon og salg. Ved private mellomledd i salg / produksjon vil jeg påstå kriminelle miljøer pr i dag står sterkest til å levere det eventuelle behovet. I så fall vil kriminelle miljø få en legal inntekt gjennom cannabis som kan finansiere andre illegale aktiviteter, og med det styrke deres makt.

 • Yamaha XtSupermotard

  Krimnalisering av cannabis i Norge en eller annen gang tilbake på 50 tallet kan vel sees på som en feiltagelse , moderat bruk av dette fantastiske rusmiddelet burde være helt greit .
  Men legalisering eller avkimnalisering vil først komme når legemiddelindustrien får distubisons-monopol på hele pakka , om hva som fører til hva er helt opp hver enkelt bruker
  eller misbruker som det lett blir omtalt som når man bruker stoffet cannabic .
  Det er fort gjort og bli hekta på Potetgull også «fali det kan bli en feit jævel».

 • Randi Rønning

  Går jo ikke an å sammenligne brus og mariuhana!!! Greit at det kan brukes til medisinsk bruk, men kjære deg! Har du hatt familiemedlem som har vært avhengig av mariuhana? Har du sett hva det gjør med et menneske, hva det kan ødelegge???? Har du vært innom psyk og sett de som er ødelagt av det???? Nei, synes faktisk det er så teit å skrive et slikt blogginnlegg!!!

 • pch

  Noe huller her. Sukker fører til en surere kropp. Uten tvil. Les litt mer rundt emnet og man finner fort ut hvor skadlig sukker er. Matidustrien er en ren mafia. Årsak? De tjener miliarder.

 • Thor Alexander Michelsen

  God artikkel. Det jeg gjerne skulle sett deg snakke om når det gjelder marihuana er faktisk hvor forbudet kommer fra. Og hvorfor det kom. Sammen med å sette mariuhana som ett narkotisk stoff og ikke ett rusmiddel som alkohol. Alt dette stammer jo opprinnelig fra USA. Resten av verden hang seg jo bare på.

  Fra det jeg har klart å lese om det så var forbudet mot, og kategoriseringen av marihuana som ett narkotika motivert av rasisme.

 • bugy

  Kanskje lese (og forstå) hele blogginnlegget før du skyter fra hofta?

 • Derbforgaile

  Liker måten du diskuterer temaet på, jeg blir så irritert når dette temaet diskuteres for det er jo nesten umulig å få en god diskusjon. Man er ofte imot det på et mer etisk og prinsippielt grunnlag, og for det på en alternativ new age måte. Går jo ikke an å drøfte det da ;-)

  Lyst til å komme med en kommentar som vi som jobber i rusbehandling kjenner godt… Det finnes faktorer i hjernen som påvirkes av ALL rus (inklusiv nikotin), uavhengig av hva slags rus det er (upper, downer, floater etc): motivasjon og belønning. Det er mulig det er fordi dette primært blir sett på som psykologiske funksjoner at det stadig vekk utelates, men det gjør det ikke mindre viktig. Disse sentrene kan også påvirkes på andre, mer naturlige måter- poenget er at et rusmiddel gir en kunstig innvirkning som er langt sterkere enn enhver naturlig biologisk påvirkning. Det blir litt som å sette en sprøyte med adrenalin før man skal ut i bokseringen. Selve tanken på å gå ut i bokseringen vil naturlig øke adrenalin i kroppen, og gjøre oss mer mentalt forberedt (via naturlige kjemiske prosesser som øker blodtilførsel til muskulatur og senker pulsen) på det som skal skje- en ekstra tilførsel av adrenalin vil mangedoble denne effekten og gjøre oss istand til å yte enda mer, i beste fall. I verste fall overbelaste hjertet og drepe oss.

  Dette er ikke så veldig nytt, og jeg er sikker på at du vil finne vitenskapelige undersøkelser som støtter dette. Når vi bruker rusmidler kjører vi over kroppens naturlige motivasjon og belønningssystem. Ethvert rusmiddel vil potesielt oversvømme belønningssenteret i hjernen med positiv forsterkning (langt mer enn kroppen kan gjøre uten denne tilførselen), og motivasjonen for å innta mer av samme rusmiddel vil øke. Dette er den psykologiske avhengighetsprosessen, og den er ikke til å fnyse av. De aller fleste som har prøvd å slutte med heroin vil kunne bekrefte at den fysiske sykdommen er enkel sammenlignet med det psykiske kjøret som kommer etterpå…. det er dette som gjør at man sprekker etter flere uker, noen ganger også år, med rusfrihet: psykisk avhengighet, satt igang av belønning og motivasjonssenteret i hjernen. Når røykere promoterer at det er vanskeligere å slutte med nikotin enn heroin, så tar de ikke helt feil- det blir bare litt dårlig formulert. Det er ikke noe enklere å slutte med nikotin enn heroin, det er generelt ikke enkelt å slutte med noe man er avhengig av fordi det har en så stor effekt på hjernens motivasjon og belønningssystem. På grunn av den sterke påvirkningen kunstig tilførsel av kjemiske forbindelser (rus) er, vil hjernen aldri glemme det. Litt den samme effekten som sterke eller gjentatte traumer kan gi, kalt posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Nå er ikke PTSD og rusavhengighet den samme lidelsen, men begge er satt igang av lignende krefter: en person med PTSD har blitt utsatt for så sterke traumer at det overkjører de naturlige prosessene, som igjen påvirker hjernens evne til å fungere optimalt. Så vidt jeg vet finnes det forskning som bekrefter at mennesker med denne lidelsen har påviselige endringer i hjernen.

  Jeg bruker den samme argumentasjonen når det gjelder cannabis som jeg gjør når det gjelder MDMA…. når noen sier at det er ufarlig, så er mitt svar: tror du at du, ved å tilsette noe utenfra som endrer din opplevelse av verden og deg selv på en så merkbar måte, ikke har en eller annen bieffekt på hjernen din ved lang tids eller hyppig bruk? Tror du at du kan endre bevisstheten din (som rus jo er), uten at dette forstyrrer hjernens biologiske forutsetning for fungering?

  Hvis du aksepterer at cannabis er et rusmiddel som faktisk har en effekt på deg (og hvorfor skulle du bruke det om det ikke har det), så aksepterer du også at du tilfører deg selv en kunstig endring av antallet av eller opptaket av nevrotransmittere (feks. dopamin, serotonin osv)- og ved langtids eller stort forbruk så er det umulig at dette ikke setter noen spor.

  Om du vil bruke det til tross for det, så er det helt greit. Jeg mener, det er jo mer enn nok av dem som drikker alkohol til tross for skadeeffektene (og selv om mange vil argumentere for de positive effektene ved alkohol så er det ingen som vil stå og si at hyppig bruk eller inntak av store mengder er ufarlig). Du nevner kreft, Gunnar, men hva med KOLS og lungeemfysem? Røyker du cannabis så trekker du røyk ned i lungene dine. At den er ufarlig fordi det er nettopp cannabis må forkjemperne dra lenger på landet med. Akkurat som rus er rus, er røyk røyk. Helt sikkert enkelte som er farligere enn andre, men ingen skal få meg til å tro at å trekke røyk ned i lungene ikke er skadelig fordi det kommer fra en plante.

  Som en kuriositet kan jeg jo si at jeg har faktisk bodd i Nederland, og jobbet i helsevesenet der i 2 år. Av en eller annen gang er det umulig å si dette uten at cannabis på ett eller annet tidspunkt blir et tema. Og det forekommer meg at alle tror det blir skrevet ut over en lav sko av nederlandske leger. Det kan jeg med en gang si er fullstendig bullshit. Leger i Nederland er like skeptiske som norske leger, selv om enkelte benytter seg av muligheten til å foreskrive det- gjerne enten fordi pasienten presser for å få det foreskrevet (blir da dekket av staten), eller fordi alt annet er prøvd uten effekt. Når det gjelder psykiske lidelser som det foreskrives for så står ADHD høyt oppe på listen, og også PTSD. Dessuten ved anorexia, bipolar lidelse og søvnforstyrrelser. Selv om jeg er åpen for bruk av cannabis i medisinsk behandling, er jeg skeptisk til å bruke det som behandling av psykiske lidelser. Veldig skeptisk. Og vær så snill: Nederland er så mye mer enn cannabis!

  Jeg synes det er fint vi er skeptiske, vi har all grunn til det. Opiater, sentralstimulerende og benzodiazepiner blir ofte brukt som medisin, altfor ofte… svært mange starter sin avhengighet på legekontoret. Alle disse er sett på som svært potente legemidler, vi har ennå ikke klart å utvikle et mer smertedempende middel enn morfin. Men får du opiater over lengre tid, får du redusert smerteterskel fordi hjernens naturlige produksjon av smertestillende stoffer reduseres. Benzodiazepiner er fantastiske angstdempere, men har som bieffekt ved langtidsbruk: økt angst. Osv.

 • Ynwa87

  Troll

 • N.J. Taraldsen

  Jeg skal ikke hive meg inn i noen debatt ang. ruspolitikk i Norge, da dette neppe vil føre noe med seg, men etter å ha sittet i mange år lest på meg opp om de medisinske effekter THC og CBD har, må jeg dessverre si meg uenig i at det er få helseeffekter av Cannabis. Da det siden 60 tallet har blitt forsket på dette i medisinsk øymed, og det er dokumentert at det er et bedre alternativ enn en rekke konvens. legemidler. Eksempelvis Antidepressiva, Opioder, Metasylfid, Mao hemmere osv.

  Anbefaler å sjekke ut portalen Cannabis-med.org- En portal, som er den eneste som er godkjent av Dutch OMC, og som drives av de ledende forskere på dette fagfeltet i Eu.

 • Lars Lie

  Alle de som kjemper for legalisering får antagelig ikke marihuana på resept uansett. De er bare vanlige misbrukere.

 • Flash1s

  Er ganske så sikker på at han «kapitalisten» ikke har alderbegrensinger på produktene sine heller..

 • Takk, dermed vet vi å ikke ta dine kommentarer seriøst fra nå. Snakk om sette tusenvis av produktive, vanlige mennesker i boks. Hva med alle som kjemper for billigere alkohol, er ALLE de alkoholikere også?

 • boogard

  Også viktig å nevne: Hva har krigen mot dette stoffet kostet av menneskeliv og menneskers frihet? Nå snakker jeg bare om cannabis. Tusener på tusener har måttet bøte med livet som følge av forbudet rundt om i verden, kanskje millioner. Er ikke denne krigen tapt? Flyter ikke samfunnet over av stoffet uansett? Har cannabis noen gang forsårsaket tap av livet hos brukeren. Poengterer igjen at jeg snakker kun om cannabis. Kokain, Amfetamin, Heroin og selvfølgelig alkohol er noen stoffer som hver eneste dag er med på å skape lidelse og desperasjon i forskjellige samfunn. Også rett utenfor døra mi her på grunerløkka. Det er her innsatsen burde legges.

  Når det er sagt så har jeg måttet kutte ut cannabisrøykingen etter et par ubehagelige episoder psykisk. Men jeg har nok hatt disse problemene lenge og har rømt fra dem med røykingen. Men det er ikke cannabisen som har skapt disse problemene for meg, men de var på slutten med på å forsterke de negative opplevelsene.

  Så alt med måte, men krigen er håpløs og tapt. Gi folk trygge varer isteden for henna hasj og muggen weed. Det kan ikke stoppes.

 • Tommy Valle

  Selfølgelig ikke! Man skal være fullstendig edru og ellers i en frisk tilstand for å operere maskiner som motorisert kjøretøy.

  Det betyr ikke at man ikke skal kunne få lov å gjøre hva man vil ellers, men man skal alltid være obs sitt eget ansvar for å være skikket når man setter seg i en bil. Det handler om å tenke konsekvenser og sikkerhet i trafikken.

 • Flash1s

  3 stater i USA mente du vel..ikke hele verden :)

 • Jens Pedersen

  Skummet raskt og fikk inntrykk av, Tjomlid, at du kun fokuserer på skadevirkninger. Det gjør visst nesten alle i denne debatten, og det framstår for meg som noe perverst og ikke minst svært kjedsommelig. Ikke fordi cannabis er harmløst, men fordi det er irrelevant. Så lenge mer skadelige ting er tillatt, og mtp at det er en fullstendig forkvaklet idé å kriminalisere menneskelig dumhet i utgangspunktet, så gir det ingen mening å snakke om hese hvor skadelig cannabis er eller ikke. Det blir en regelrett avsporing.

  At cannabis er et nytelsesmiddel er mer enn nok argument for lovlighet i seg selv, nettopp fordi forbudet i seg selv bevislig medfører så mange problemer. Folk kan faktisk få nyte ting som er usunt uten at vi må problematisere. Jeg spiste nettopp en kebabtallerken mot bedre viten. At cannabis i tillegg har en rekke positive helseeffekter og er effektiv i behandlingen av en rekke alvorlig sykdommer, gir ytterligere belegg for lovliggjøring, og en nyansering av dette evige skadefokuset over et ugress som ikke er giftig engang! Men ingen vil være positive, alt er bare «skade skade skade skade», det er helt perverst å lese altså. Hakk i plata, kanskje man trenger en joint for å løsne litt opp.

 • Tja, jeg tok en kikk på oversikten på den siden, og det var ikke spesielt balansert. Ta f.eks. glaukom hvor de åpnebart ikke viser noen forbehold ved medisinsk bruk. De nevner ikke de systematiske reviews som konkluderer med at effekten ikke er bedre enn vanlige legemidler som har færre bivirkninger.

  Det er nok en fin oversikt over hvilken forskning som finnes, men de setter det ikke inn i en sammenheng. De ser ikke på om det er mer effektivt enn eksisterende legemidler, de veier det ikke opp mot bivirkninger, og de gjør ingen systematisk analyse av all relevant forskning. Å bruke en slik oversikt alene vil være ren cherry-picking.

  Den ene kilden jeg bruker i bloggposten er vesentlig bedre i så måte. Der går de gjennom forskningen og veier for og mot for å se hva vi i sum kan si om den medisinske nytteeffekten av cannabis for ulike indikasjoner:

  http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/med/infoprof-eng.php

 • Du leste altså ikke bloggposten før du kommenterte. Kanskje du hadde vært mindre stressa og oppjaget i livet om du tok til deg mer informasjon enn overskrifter?

 • Marijuana e-sigg er vel det nye store :-)

  http://www.easytoquit.org/marijuana-electronic-cigarette.html

 • nisse

  Ja, absolutt. Det er det som er litt av problemet, men blir ikke like påvirket som med alkohol og man tar det oftere siden man heller ikke blir fyllesyk. Man må ikke finne på å legalisere det.

 • KristianMikalsen

  Jeg sluttet å lese når du mente at det var ett fett om kaloriene kom fra juice eller en banan..
  Tror du burde undersøke litt om tomme kalorier osv..

 • nisse

  nei, du må nok ikke det, men å ikke være det og si at det skal legaliseres vil nok da gjøre at en del tusenvis i din boks faktisk blir missbrukere eller ødelagt. Ett rusmiddel som ikke har bivirkninger på samme nivå som alkohol er livsfarlig i lengden, da finner man ut at man kan bruke det midt i uka og gjerne hver dag og til slutt flere ganger om dagen, er nok sunt i lengden det skal du se.

 • Er vel egentlig enig. Når det gjelder cannabis mener jeg man bør legalisere.

  Når det gjelder sterkere narkotiske stoffer, så lurer jeg på om ikke dekriminalisering, eller en form for legalisering men med sterk regulering (på samme måte som legemidler som krever resept), er det beste. Men dette har jeg ikke tenke veldig mye gjennom på en god stund, så jeg er lydhør for gode argumenter begge veier.

 • Det er irrelevant med tanke på vektøkning. Selvsagt er det andre nyttige ting i juice eller banan som gjør at det er å foretrekke som næringskilde over brus, men med tanke på rent kaloriinntak/fedme er det ett fett.

  http://sunnskepsis.wordpress.com/2014/07/02/fedme-flere-myter-og-halvsannheter/

 • Jeg fokuserer på det som er nevnt i bildet/tabellen jeg drøfter i bloggposten.

  Jeg påpeker også i siste avsnitt at nytelsesaspektet ikke skal undervurderes, og at det må være lov å foreta en kalkulert risiko på lik linje som folk gjør når de tar et glass vin eller hopper i fallskjerm.

 • Valar Morghulis

  Uruguay, Nord Korea ,USA…….

 • Og hvilken boks er det jeg er i, anonyme nisse?

 • CristianoZapata

  «Brus vs. Marihuana»

  Jeg misforsto «brus»…

 • Steffan13

  Marijuana + tobakk = økt fare for lungekreft mer enn ved kun tobakk.
  Jeg mener marijuana bør bli straffet mindre, men andre narkotika (syntetiske) strengere.

 • Jens Pedersen

  Selv om du skriver bra og saklig så bidrar det generelle fokuset på «skade» til å snevre inn debatten. Personlig mener jeg at vi trenger å trekke pusten dypt og avdramatisere slik at vi kan disktuere cannabis åpent og nyansert. Og jeg opplever ikke at noen myndigheter, behandlingsinstitusjoner, rusforskere eller andre ansvarlige er noe særlig interessert i det overhodet – bare ennå mer ensidig skadefokus. Derav min reaksjon.

 • Valar Morghulis

  De overforsiktige bilistene som smiler til medtrafikanter er mest sannsynlig påvirket av cannabis…

 • racer

  Du er flink til å¨skape debatt, men er glad for at samfunnet ellers ikke har samme oppfattelse som det du har, sett fra en annen vinkel er legalisere enda et rusmiddel en mer kostnad for ,samfunnet i Norge , mener vi har mer en nokk med alkoholen som mange sliter med videre er det forskjell mellom det forskere kommer med i teorien og det som skjer i praksis, alle er ulike og noen har økt tilbøyelighet for å ruse seg og mindre disiplin en andre har , har jobbet innen rusmiddel psykiatrien og sett hvilke skadevirkninger rusmidler gjør.Du er har din mening jeg har min, håper for din del at du ikke har prøvd narkotika, siden en gang narkoman alltid narkoman.

 • Vidar Loland

  Det er vel ingen som lar bilen stå fordi de har hatt seg et trekk eller to.

 • Kjellpop
 • KristianMikalsen

  En kalori er ikke bare en kalori.

  Og med tanke på kaloriinntak/fedme, er det langtifra ett fett hvor kalorien kom fra!

  http://authoritynutrition.com/6-reasons-why-a-calorie-is-not-a-calorie/

 • Frank Hoel

  En kort kommentar til det du sier om inntak av cannabis (i tredje nederste avsnitt). Jeg regner med at du er klar over at ved røyking av cannabis så er det ikke nødvendig å trekke stoffet ned i lungene for at virkningen av THC skal utløses? Som andre har påpekt så er det også flere måter å innta cannabis på. Jeg synes muligens at argumentasjonen er litt grunn. Det blir litt som å ta utgangpunkt i bruken av sprøyter som en viktig skadefaktor ved bruken av heroin, eller hva man utsetter nesen for ved sniffing av kokain; det er en skadelig bieffekt ved bruksmetoden men ikke stoffet i seg selv. Forøvrig så hadde jeg utbytte av å lese om dine tanker og erfaringer på område. Jeg må også få takke Tjomlid for å ta opp tema fra et saklig og vitenskapelig perspektiv. Det blir ofte litt for mye «føleri» i debatten for eller i mot cannabis.

 • Det er i stor grad en teoretisk øvelse. I praksis synes det å ha lite relevans hvor en kalori kommer fra hva gjelder vektøkning/nedgang når man ser på effekten av dette i kontrollerte studier.

  http://sunnskepsis.wordpress.com/2011/09/16/lesersporsmal-vektnedgang-uavhengig-av-kalorier/

  http://saltklypa.no/2011/saltklypa-19-om-a-brenne-kalorier-og-wolframtrader/

 • Martin Fotura Scherer

  du mener problemet er at man ikke blir helt apekatt av rusen? det var litt av et argument gitt.

 • Ola Hansen

  http://www.cheebachews.com/
  http://auntiedolores.com/

  Dette er vel det som er mest «in» i USA for tiden.

 • E1E37

  Sammenligningen du gjør på slutten er jo helt ubalansert; det blir som om jeg skal si dette: «Man kan jo spørre seg selv hva som gjør størst skade; folk som tar seg et glass vin til middagen eller røyker seg helt bortevekk på marihuana slik at man mister hele korttidshukommelsen og ikke klarer å kontrollere seg.»

  Jeg er ikke uenig i at alkohol er farligere, for det er det, men argumentet ditt blir helt feil, og er dessverre ganske vanlig blant mange pro-cannabis-aktivister.

 • Dette argumentet ville vært godt hvis det var slik at cannabis var vanskelig å få tak i slik det er i dag. Dessverre er det ikke det. Alle kan få tak i cannabis, nesten hvor som helst. Selv da jeg bodde på Tonstad, ei lita bygd i Bibelbeltet, kunne folk få tak i hasj/marijuana ganske uproblematisk om de ville det. Jeg kjenner folk fra bygdene som lett kunne kjøpe det på skolen de gikk på, og i byene er det jo tilgjengelig overalt.

  Med andre ord er jeg ikke sikker på om det ville bli mye mer bruk selv om det ble legalisert. Men vi ville dratt proppen ut av den illegale omsetningen som er storindustri. Med en legalisering, og hvor man hadde en slags «Vinmonopol»-ordning for å få tak i det, ville både Staten tjene penger og vi ville fått det bedre regulert enn i dag.

  Jeg har ikke selv brukt noen rusmidler annet enn alkohol (og jeg er i praksis avholds også), og jeg synes generelt sett at vi burde ha mindre bruk av rusmidler, men jeg ser likevel fordeler med å legalisere cannabis.

 • Idar Olsen

  Ja brus kan jo vær inngangsporten til noe verre som sjokolade? Mens cannabis ofte er inngangen til noe helt annet…. Tror jeg holder meg til brushuene?

 • Ola Hansen

  Du har helt rett i at det var basert i rasisme.
  Det var, for å ta det helt overfladisk, et resultat av at meksikanerne som kom over grensa tidlig på 1900-tallet ble sett på som gale, og at dette kom av at de røykte «loco weed» (marijuana).
  California var den første staten som innførte forbud.
  Så fulgte stat etter stat.
  Lenger øst i USA ble det skyldt på både latinos og svarte.
  Noe som ble skrevet var bl.a.:
  “Marihuana influences Negroes to look at white people in the eye, step on white men’s shadows and look at a white woman twice.»

 • Ruben Solvang

  Det finnes mye forskning som peker på at cannabinoider forårsaker apoptose i kreftceller, men pga plantens legale status har det vært svært problematisk og få lov til å starte studier på mennesker. Cellekulturer og dyreforsøk finnes det imidlertid mange av, med veldig lovende resultater.

  En person i min nære krets (som av åpenbare grunner må forbli anonym), ble frisk fra kreft etter å ha brukt cannabisolje. Vedkommende hadde gått gjennom 3 vanskelige år med vanlig behandling (cellegift, bestråling og operasjon), men kreften kom tilbake hver gang, til den tilslutt hadde spredt seg videre til vitale organer. Legene gav vedkommende et par måneder å leve, og avsluttet all kurativ behandling, men gav en hormonkur som ville gi de lovede ekstra månedene å leve. Personen var en skygge av seg selv, uten matlyst, søvn og livsgnist.

  Lang historie kort; vedkommende ble kvitt kreften, fikk sove, fikk matlyst og lever i beste velgående i dag, fire år senere!

  Dette er åpenbart bare en av mange anekdoter, og jeg forventer ikke at andre skal ta dette som et definitivt vitenskapelig bevis. Problemet har lenge vært en politisk uvilje mot å igangsette studier i menneskepopulasjoner, og enn så lenge så må får vi klare oss med cellekulturer, dyrestudier og anekdoter. Heldigvis er det bevegelse i saken, og min personline antagelse er at cannabinoidbasert medisin vil ta av de neste 10 til 15 årene :)

  Ellers en flott artikkel @civix:disqus!

 • ditt svar

  Som alltid godt skrevet, men syntes en del av sammenligningene blir litt billige.

  Alternativet til å drikke brus er juice? Alternativet burde vært vann. Hvem går rundt og pimper juice hele dagen. Det har jeg aldri sett. Da står plutselig brus i et mye dårligere lys.

  Videre så syntes jeg at konklusjonen at brus fører til fedme burde vært bygget litt mer på. Fedme introduserer en haug med andre sykdommer på samme måte som marijuana uten tvil introduserer brukere for andre mer destruktive stoffer. Googlet rask og fant en liten liste: åndenød, problemer med personlig hygiene, smerter i kne og rygg og hudproblemer. Personer med fedme får hyppigere høyt blodtrykk, åreforkalkingssykdommer med hjerteinfarkt og slag,aldersdiabetes, gallestein, visse kreftformer, og lidelser i bevegelsesapparatet. Som en følge av slike sykdommer gir fedme økt risiko for å dø tidlig. Er det helt feil?

  Er nok også verdt å nevne den ENORME kostnaden fedme og de sykdommene som fedme øker kontraheringssjansen har for velferdsstanen.

  Så et langskudd: Fedme har også en psykolgisk negativ effekt som i mange tilfeller gir lavere selvtilit og også øker sjansen for å bli mobbet i yngre alder. Dette har videre en varig psykologisk effekt (livslang)?

  Nå skal man ikke legge all skyld for fedme på HFCS. Men jeg vil påstå at sjansen for å bli tjukk er ganske mye større blant de som har et høyt konsum av HFCS gjennom mat og drikkevaner.

  Stå på. Fint å få brakt slike tema ned på jorden.

  Hilsen Cola drikker, men ikke Marijuana bruker.

 • Kjell Jacbsen

  Har du dokumentasjon på dette? Samtidig vil jeg legge til at det finnes flere måter å innta cannabis på enn å blande med tobakk og røyke det.

 • Lars Jøran Nordberg

  Kjempegod artikkel. Du fristet meg til å skrive i min egen blogg om temaet:
  http://turbonelloliberalismen.blogg.no/1404750121_legalisering_av_narko.html

 • KristianMikalsen

  Det var tydeligvis vanskelig for deg å lese?

  Fruktose vs. glukose: Det er mer sannsynlig at fruktose stimulerer sultfølelsen, lagrer fett rundt magen og fører til insulinresistens, hvis man sammenligner de kalori for kalori.

  Dersom du mener at fruktose da, er det samme som glukose, så står jeg fremdeles på mitt, jeg gadd rett å slett ikke lese resten av bloggen din, da du bommer på det mest elementære.

  Forøvrig så inneholder ikke det andre blogginnlegget du linket til, forskjell eller likhet mellom kalorier fra juice (glukose) og banan (fruktose)

  «Proteiner og karbohydrater har vidt forskjellig hormoneffekt, noe som er avgjørende for forbrenningen vår. Derfor er det viktigere å tenke mer på hvor kaloriene kommer fra enn bare hvor mange man får!»

 • Thor Alexander Michelsen

  Er morsomt da at så mange forsvarer ett forbud og en kategorisering som ikke var basert på fakta og vitenskap. Men rasisme.

 • HverSinSmak

  Mine venner døde ikke av Coca Cola, selv om dem startet forsiktig med eventyrbrus…

 • Fj0

  Ved legalisering så søkes det om lisens for å kunne selge produktet sitt, enten i statlig driftede monopoler eller i butikkene på linje med andre alkholholdige varer, milde legemidler og praktisk talt alt annet som kjøpes og selges. Hvem som helst kan søke om dette, og er ikke statlig styrt, kun statlig regulert.

  Det er et fåtall som gidder å dyrke selv. Da kjøpes det heller i parken slik det allerede gjøres i dag.

  Må gjerne komme med arugmenter for endring av måten alkohol og legemidler blir regulert og solgt i dag. For kriminalitetsproblemet du poengterer der med marjuana burde i såfall gjelde for alkohol og dyre legemidler i dag også.

  Mitt argument er for enkelhetensskyld kun å sidestille marjuana med de to «identiske» produkttypene som allerede finnes for rekreasjonsbruk og smertestillende. – På godt og vondt.

 • Kjell Jacbsen

  Hvis det er slik at han har rett, eller delvis rett, så er vel det en enda større grunn til å legalisere cannabis og få det inn i kontrollerte former.
  Lurer forresten på om denne legen har foretatt noen omfattende undersøkelse ifht kroppslige kroniske plager og dødsfall som en følge av bruk av de legelmidler han selv skriver ut på resept til sine pasienter.

 • Kalle Kanon

  Husk også på at forholdet mellom THC og CBD kan ha mye å si for om man opplever angst osv. av cannabis’en. Det kan være du har fått en type med mye THC og lite CBD.
  Med legalisering ville du kunne velge en utgave som passer deg. Med forbudet risikerer man å få tak i alt mulig rart.

 • Kjell Jacbsen

  Riktig. Når man kjøper cannabis f.eks i en coffe-shop i Amsterdam blir man opplyst om akkurat dette.

 • Wegar Monsen

  Jeg har ADHD og er Bipolar, og cannabis for meg har vært den store velsignelsen. Men nå etter et lite uhell som passasjer i en bil med alkoholberuset person mistet jeg da førerkortet, og siden jeg da fikk min diagnose sent i livet ble det slik at jeg måtte gå på urinprøver for å få tilbake lappen. Det er greit det, men nå måtte jeg ty til kjemiske medisiner for å holde tilbake min uro og til tider maniske oppførsel. Når jeg røyket cannais forekom dette aldri, selv om jeg noen ganger fikk følelsene så taklet jeg det bedre. Gikk inn i meg selv og resonerte meg fram til hvilken «følelsesgrad» jeg skulle holde meg på ihenhold til den eventuelle hendelsen. Ikke det at medisinene mine ikke fungerer, men jeg kan ikke forstå hvordan kjemikaler skal være noe bedre enn et naturpreparat? Jeg er en hardt arbeidende elektriker som aldri har gjort så mye som en ulovlig ting hele livet annet enn barnslige guttestreker, men likevel er jeg per definisjon en kriminell siden jeg har røyket cannabis. Er ikke dette også umoralsk? For meg burde den Noirske stat hvertfall starte en kontrollgruppe med pasienter med ADHD,bipolar og andre psykiske og fysiske lidelser for å kunne se effekten av cannabis, denne heksejakten må ta slutt! Bare se hva det gjør med folk som har cerebral parese, de mister nesten alle spasmene og mennesker som nesten ikke kunne snakke før har muligheten til å kommunisere!

 • Super_Joden

  Cannabis lindrer smerten av kreft og forebygger det, er vel få som påstår at det kurerer sykdommen når man først har fått den.
  Som arbeider i papirindustrien så finnes det tallvis av gode grunner for legalisering; en legalisering vil ikke bare ha noe å si for planten som nytelsesmiddel, men som bruksmiddel også. Hamp er bedre, sterkere, vokser fortere og skaper oksygen, enn tømmer/trevirke. Problemet er at norge er full av skog -og dermed skogeiere. Skogeiere blir steinrike på tømmer. Dette er hovedgrunnen til at det ble gjort kriminelt med cannabis i USA på 30 tallet.
  Det var f.eks guvenøren av Texas som var den første i usa til å bruke ordet «marijuana» fordi han syns det hørtes så negativt ut – på samme måte som norske medier bruker ordet HASJ istedet for cannabis. Hasjplanter, hasjtrær etc.

  Det finnes ikke én god grunn til å ha denne planten kriminalisert. Med mindre man tror på historier og skremselspropaganda. Nordmenn er jo glade i å kalle Bibelen og alt av religion for «historier» og «fantasi».. Vel, 99% av all kunnskap majoriteten av nordmenn har om cannabis er også fantasi og historier.

 • Super_Joden

  På hvilken måte blir det feil? Jeg leser stadig dere anti-legaliseringfolk si at «argumentet ditt er latterlig» osv, men kommer sjeldent med hvorfor.
  Hvorfor er den feil? Det er en relativt god sammenligning det der.

 • Super_Joden

  Grunnen til forbudet kom av skogeierne, som på den tiden eide 80% av det bebodde USA.
  Forbudet gjaldt først og fremst hamp som en utfordrer til papir og tre-industrien. Så kom rusmiddelforbudet rennende etter.
  Du har rett i dette med «rasisme», i den grad det kan kalles rasisme.
  Guvenøren av Texas mente at «marijuana» var noe degosene brukte, og «alle» vet jo at degosene er late.

 • Super_Joden

  Jeg har mistet tellingen over alle gangene jeg har vært i Amsterdam, og har sikkert handlet over tusen ganger i ymse coffeeshops.. men jeg har stadig til gode å bli opplyst om noe annet enn prisen og smaken.
  Med mindre man ser ut og oppfører seg som en totalt turist/»nybegynner».

 • Jonn Idar Snublefot

  Cannabis fungerer bra mot epilepsi, dette har forskning fra USA funnet ut for 65 år siden i følge videoen under.
  Videoen er en TED talk video om en kar i Colorado som nærmest har kurert en liten jente. Vi snakker anfall hvert 15-20 minutt som varer i 20-25 minutt som er blitt redusert til 1. anfall i uken.

  http://youtu.be/ciQ4ErmhO7g

 • alexander81

  Kan ikke du skrive en konklusjon på slutten av innleggene dine?
  Du er en kvakk salver i ordene rette bestand. Her prøver du komme med synspunkter som en lege. Men du er ikke autorisert! Kvakksalveri er forbudt med noen unntak. Og du kommer ikke inn under disse unntakene.

 • Fj0

  Russle Brand, som er mer eller mindre seriøs, uttalte at ingen heroin-misbruker bryr seg et snev om det er lovlig eller ikke. Det er ikke fokus når man driver med sterkere narkotiske stoffer.

  Det har han antagligvis rett i.

  Det betyr hvertfall at loven ikke har noen effekt på de. Hvem er det da vi gjør det ulovelig for?

  Et eller annet sted må det være en cost-benefit analyse, vi kan ikke gjøre noe ulovelig bare for morroskyld. Hvilke elementer er egentlig med i den analysen per i dag?

  Det er hundrevis av lovlige rusmidler på markedet som gjør minst like stor skade. Lightergass, løsemidler, legemidler, osv. er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å ruse seg. Likevel er det et fåtall som gjør dette.

  Hvis noen mener at heroinbruk vil skyte i taket dersom det ble lovlig så vil jeg gjerne vite hva som ligger til grunne for det.

  Jeg tror et samfunn alltid vil ha en % anndel som vil falle utenfor og ruse seg sterkt. Det eneste vi kan gjøre med det er forebyggende arbeid for å minimere dette, og det er uavhengig av om stoffet er lovlig eller ikke.

  Hvis noen mener fengsling har en positiv effekt oppe i dette, så hører jeg gjerne det argumentet, men har ikke hørt det så langt i den 40 år gamle debatten.

 • Kjell Jacbsen

  Vel, jeg ble ihvertfall opplyst om virkningen av de ulike typene cannabis de hadde. Jeg ble vel oppfattet som den turisten jeg var da…

 • Fj0

  Bare vent … en dag går de over på Mozell, og da er det gjort.

 • Fj0

  I Norge er ikke problemet like stort, så det er forståelig at du ikke ser det, men hvis du vender snuten litt utover så vil du se at det du sier er idiotisk. – Det er noen av oss som tenker litt mer globalt.

 • Geir Undestad

  Nei. Urugay, Washington og Colorado. Nord-Korea er verken bekrefta eller avkrefta. Nederland har dekriminalisert (som enkelte andre land også).

 • Fj0

  E1 sier at sammenligningen til Panda er mellom en missbruker og en rekreasjonell bruker og at de er urettferdig. Og det kan i hvertfall tolkes dithen.

  Det som må sammenlignes er:
  røyke 20 joints daglig VS drikke 1 liter vodka daglig?
  eller
  Røyke 1 joint om dagen VS drikke et glass vin om dagen.

  Personlig ser jeg ingen forskjell på noen av de, annet enn at de med vodka’en antagligvis dør ganske raskt.

 • Geir Undestad

  Jeg er sterkt uenig i påstanden din: «Må gjerne komme med arugmenter for endring av måten alkohol og legemidler blir regulert og solgt i dag. For kriminalitetsproblemet du poengterer der med marjuana burde i såfall gjelde for alkohol og dyre legemidler i dag også.»

  Man kan selvsagt være skeptisk til alkohol- og/eller legemiddelprodusenter. Kall dem gjerne kriminelle. Store selskaper, feks Weifa, Ringnes og en haug andre, vil heg påstå ikke har røtter fra organiserte kriminelle.

  Ved en legalisering av cannabis er jeg redd for at organiserte kriminelle som i dag har midler, kunnskap og erfaring får etablert seg og danner en legitimert innektskilde til sin virksomhet. Det være seg norske «banditter» eller utenlandske som fører midlene ut av landet og styrker deres posisjon der.

  Ikke at det er umulig å forhindre dette, men ser fram til forskningsrapporter fra Washington, Colorado og/eller Uruguay som belyser denne problemstillingen. (Kan være jeg overdramatiserer det hele).

 • N.T. Haraldsen

  Ja det er en fin oversikt over hvilken forskning som finnes, og som du kommenterer, de setter det ikke inn i en sammenheng.

  Grunnen til at de ikke ser på om det er mer effektivt enn eksisterende legemidler, eller veier opp bivirkninger, systematisk analyse av all relevant forskning osv. er fordi dette bare er en oversikt.
  Skal du ha en fullstendig rapport som vier opp om det er fordeler med å bytte ut konvensjonell behandling, vil de at du sender inn Epikrise/Journal til dette nettstedet, også vil Dr. Franjo Grotenhermen ved Nova Institutt utrede din historie.

  En lettere gjenomgang av sykdomshistorie er gratis, mens om du vil ha en mer utfyllende ekspertvurdering koster dette noen tusen.
  Men til gjengjeld er denne meget utfyllende.
  Så kan man spørre seg hvorfor de har gjort det slik.. Og det er antagelig fordi det er som kjent noen faremomenter ved Cannabisbruk om du er disponibel for Psykisk sykdom, og det er pr idag klassifisert som et A produkt
  (Noe jeg mener er ufattelig, da det ikke kan sammenlignes med feks. Opiuim og Amfetamin).
  Glemte å nevne dette.

  Men jeg vil iallefall konkluderer at Cannabisens samspill med «Det Endo Cannabinoide system» fører til at denne planten har mange medisinske bruksområder, foruten pasienter som har kreft og ms.

  Kilden du refererer til har jeg ikke sett før, og takker for at du la ut den.

 • Fj0

  Jeg snakket ikke om legemiddel- eller alkoholprodusentene. De er jo legitime or regulerte aktører. På samme måte som produsenter av marjuana vil bli, dersom det er legalisert.

  Da du snakket om kriminalitet i forige innlegg så trodde jeg du mente svartehandelen. Ved en legalisering så vil marjana svartehandelen antagligvis bli lik en eventuel svartehandel av legemidler og alkoholsmugling.

 • PanicPanda

  Hvordan blir det feil? Må man anses som misbruker hvis man drikker vodka og mister besinnelse og kontroll? Da har du ikke opplevd særlig med uteliv. Hva tror du er årsaken til at det er mer bråk og slagsmål i byen på nattestid i helgene enn ellers i uka?
  Nå snakket ikke jeg om å ta seg et glass vin, men sterkere saker. Og ikke om misbrukere, men brukere. Og som Super_Joden under her ser jeg ikke helt et motargument.

 • PanicPanda

  Å sammenligne å røyke 20 joints om dagen med å drikke 1 liter vodka er så hinsides meningsløst at det nesten ikke fortjener en kommentar. Om du har noe som helst kunnskap om cannabis burde du være klar over at man garantert har sovnet før man i det hele tatt har nådd den tiende jointen.
  Her er en ganske vesentlig forskjell på cannabis og sprit: cannabis gjør deg avslappet, empatisk og lattermild. I det «verste» scenarioet får man litt paranoia og låser seg inne, for så å sovne.
  Kan det samme sies om sprit? Nei. Drikker man sprit vil man oppleve en høy rus og man blir lystig. Frem til man har drukket for mye. Da kan man miste selvkontroll, bli aggressiv og være svært ubalansert.
  For min del er jeg ikke i tvil om hva som er mest skadelig, både på mental og fysisk helse.

 • E1E37

  Du sammenligner det å «røyke en joint» med å «drikke en flaske vodka», og det at du også slenger på «med ro og empati i kroppen» foran joint-eksempelet og «aggressive og mister selvkontroll» foran vodka-eksempelet, gjør bare hele sammenligningen full av bias.

  Det finnes mange gode argumenter for legalisering, og derfor irriterer det meg veldig når den generiske pro-cannabis-aktivisten er så ekstremt biased.

 • E1E37

  Jeg skrev jo og forklarte hvorfor sammenligningen var helt ubalansert, og Fj0 forklarte det også bra under her. Du setter meg også umiddelbart i båsen med «anti-legaliseringsfolk» fordi jeg påpeker at argumentet hans blir feil, men jeg er faktisk for legalisering.

 • PanicPanda

  Nå skrev jeg ikke én joint, men en. Ganske vesentlig forskjell. Og når man røyker en joint (eller to-tre) så vil man oppleve ro og empai, det er en av grunnene til at stoffet nytes. Men drikker man en hel flaske vodka, noe veldig mange gjør når de tar seg en fest, så blir man ofte aggressiv og man mister veldig fort kontroll. Dette er ikke bias, men allmennkunnskap. Men om du virkelig mener at sprit ikke fører til at mange blir aggressive og mister selvkontroll anbefaler jeg deg å ta en tur rundt i Oslo sentrum på natta i helgene, edru.

  Dette er ikke «biased», eller subjektivt som vi sier på norsk. Det er allmenn kjent at cannabis gir ro og empati, akkurat som det er kjent at vodka (eller sprit generelt) fører til at man mister selvkontroll og blir mer aggressiv. Så dette er ikke subjektivt, i allefall ikke mer subjektivt enn din tolkning av min kommentar.

 • E1E37

  Bias er et norsk ord og er ikke synonymt med «subjektivt», og jo, din sammenligning er full av bias (eller vurderingsskjevhet, om jeg skal bruke et ord du kanskje forstår).

  Og jeg har heller ikke skrevet noen steder at du har skrevet én, men det har da ingenting å si for poenget mitt uansett.

 • Geir Undestad

  Å, ja da misforstod vi hverandre! :)

  Jeg ser et problem med hvilke aktører som starter på markedet. I Nederland er det i stor grad kriminelle miljø som forsyner butikkene som selger cannabis. I USA viser det til mer tendenser med «normale cannabisbønder» der det er legalisert.

  Et av mine personlige argumenter for en evnt legalisering vil være hvordan en legalisering vs dekriminalisering påvirker de organiserte kriminelle miljøene. Jeg avventer å bli mer for en legalisering fram til det foreligger måter å bekjempe organiserte kriminelle med legalisering.

 • PanicPanda

  Delvis riktig. Bias brukes innenfor psykologisk metode, men er ikke et ord for at man er subjektiv, noe som er det du prøver å få frem. Det er mer et ord som brukes når noen avviker fra det som er korrekt, noe som ikke helt passer inn i denne diskusjonen da de tingene jeg skrev faktisk er forsket på og de stemmer. Så før du kaster rundt deg med ord burde du sjekke opp om det faktisk stemmer.

 • Fj0

  Slapp helt av.

  En joint er ikke en standardisert dose. Det er fult mulig å røyke 20 om dagen og holde en jevn buzz mens man f.eks. jobber eller henger med venne, og det er helt vanlig.

  Alkoholikere som drar en liter vodka om dagen er heller ikke særlig agressive av seg.

  Mao. er det ingenting feil med min sammenligning.

  Ditt eksempel er et eksempel på agressiv bruk. Såkalt «binge drinking»/»binge smoking» som er mest typisk i skandinavia.

  Det er ganske mange binge-smokers som blir ganske ville i nikkersen av dentypen bruk også. Det du beskriver er ikke en godt innkjørt stoner.

  Du har rett i at alkohol er et langt større problem, men hovedsaklig fordi såpass stor del av befolkningen tar del i aktiviteten at enhver potensiell idiot kommer fram i lyset.

  Du glemmer likevel de som drikker seg drita på lørdagskvelden uten å gjøre noe som helst problemer ut av det. Det er også en enorm majoritet.

  Hvem som har størst minoritet av skadlige brukere vet jeg ikke om er særlig produktivt å fokusere på hvis man ønsker det legalisert. – Særlig siden majoriteten av uskadlige drikkere er langt større enn uskadelige marjuanabrukere. (per dags dato.) Dette vil såklart jevne seg ut hvis det blir mer vanlig, men er ikke et tall som er særlig positivt å fokusere på.

 • PanicPanda

  Problemet ditt er at argumentet er helt uten hold, for jeg skrev ikke én joint vs én flaske vodka. Om man røyker seg hinsides fjern på cannabis så blir man svimmel og sovner. Drikker man seg overstadig beruset på sprit så mister man all selvkontroll, blir aggressiv, anspent og ubalansert. Så hva er verst; å sovne eller miste selvbeherskelsen?
  Cannabis har kun mentale innvirkninger, det samme kan ikke sies om sprit.

 • PanicPanda

  Skal man klare å røyke 20 joints på en dag skal de være ekstremt milde, noe som da kan sammenlignes med å drikke 20 øl iløpet av en hel dag. Men her snakker vi om sprit, som er langt farligere.

  Og mitt eksempel var ikke rettet på alkoholikere. Det finnes nok av unge mennesker som drikker 1 liter vodka iløpet av noen timer på vors/byen. Og de mister fort selvkontroll.

  Hvis du har opplevd at de som har røyket cannabis har blitt «ville i nikkersen» lurer jeg virkelig på hva annet disse folka har fått i seg. Jeg har aldri opplevd det på den måten. Aldri noe aggressivitet, aldri noe tap av selvkontroll. I verste fall har de blitt svimle og sovnet. Jeg har dog opplevd hva sprit gjør med folk, mer enn en gang.

  Det har blitt gjort veldig mange studier av cannabis vs alkohol (sprit altså), og selv rusmiddeletaten her til lands har uttalt at cannabis er et langt mildere stoff, og om man skulle startet på scratch og legalisert kun ett stoff ville alkohol havnet litt ned på lista. Bak feks cannabis.
  Det er en stor forskjell på bruk og misbruk, men fellesnevneren for de begge er at bruk at cannabis er langt mindre skadelig, både psykisk og fysisk, enn bruk av alkohol. Selv på det generelle nivå.

 • jmp

  Har lest litt om emnet og sett noen youtube klipp, vil si det er ett interessant emne uten tvil. Denne var ikke så dum https://www.youtube.com/watch?v=hpnY1PQzusA&index=7&list=FLypyAp8dCBYuWr8OLU5g3mA

 • Pal

  Marijuana Kan Hjelpe Disse Mobbeofrer og Disse Som Vil ta selvmord Eller Noe lignende Vi sparer Mange Menneske Liv hvis den blir Lovlig. Håper denne blir legal

 • Kruseknall

  Det er mange som tjener milliarder – og som har motstridende interesser. Noen tjener penger på helsestudio, andre på å selge langrennski. Noen tjener penger på sukkerdrikk, andre håver inn på såkalt helsekost. De som lager homeopatmedisin tjener bøttevis på sine sukkerpiller – og det gjør også de som lager medisin som virker.
  Så, bare fortsett å bruk pengene dine på det du gjør. Det er sikkert en «mafia» det også …

 • Fj0

  Du eksemplifiserer bare poenget til dette blogginnlegget. Alt for mange pro-marjuana folk går over skaftet og ytrer ting som det ikke er hold i.

  Alle i denne tråden er for legalisering, så den saken er grei, det trenger vi ikke diskutere.

  Men du trenger bare ta en kjapp tur på en fest i California for å måle lik mot lik. Der er haugevis fulle og haugevis høye. Noen få sover, noen få danser på bordet, mens de fleste er bare i kjempe humør. Nøyaktig den samme effekten ser du hos de som fulle og høye. Høye rævhøl er like irriterende som fulle rævhøl.

  Vi snakker om folk som er interesserte i fest og morro, ikke de som røyker eller drikker seg i søvn forran TVn. De er ikke et problem uansett.

  Når man måler samme mot samme så er ikke tallene så sterke som det du sier, og «studiene» som er gjort er minimale på den fronten, hovedsaklig fordi det ikke er lov.

  Men det spiller ingen rolle, fordi vi trenger ikke finne opp ting. De solide faktaene (ikke de spekulative) alene er sterke nok til å få marjuana legalisert, og det er langt mange troverdig.

 • Lars Lie

  Narkisboksen.

 • Ole Hovengen

  Kvintessensen kom i konklusjonen:
  «Jeg er for en legalisering av cannabis fordi jeg tror det finnes et større bilde, nemlig reduksjon av kriminalitet og individets rett til å bestemme over egen kropp»
  Når man har satt seg godt inn i sakene, er egentlig det alt som bør sies.

 • Ole Hovengen

  Nesten enig «boogard», men det blir ikke snakk om «å gi». Man får selv finansiere eget forbruk. Det ville uansett bli svært overkommelig i et fritt marked. «Home grown» er det sikkert også mange som ville se som en grei løsning. :-)

 • Korrektiv

  Unnskyld meg. Men mennesker har veldig forskjellig reaksjon på alkohol. Drikker jeg for mye alkohol blir jeg sliten og trøtt. Av alle venner jeg har er det kun en som har blitt aggressiv av å drikke for mye (og det var i en periode da personen var veldig deprimert)

  At man merker bråkete folk på fylla er ikke spesielt rart. En person kan lage veldig mye bråk og det er forøvrig langt fler som bruker alkohol i helgene enn cannabis.

 • Korrektiv

  Og jeg har kastet opp eller sovnet lenge før jeg har drukket en liter vodka..

 • Crame L’Amstrong

  Annenhåndsskade: Ingen andre blir plaget når jeg drikker coca-cola på gata. Men røyker jeg en joint på gata, må andre inhalere svineriet. Enkelte steder i Nord-Amerika, som har legalisert cannabis, er man innhyllet i røyken år man går gatelangs med familien. Ikke kult å dra småbarn gjennom cannabisrøyk!!

 • Crame L’Amstrong

  Fordi det er på TED så er det «fact»?

 • Crame L’Amstrong

  Har du kilder?

 • martin hamilton

  Annenhåndsskade….hahahahahaha….:D

 • martin hamilton

  Det er ikke «fact» fordi det er på TED. Det er «fact» fordi det har vist seg at det virker.

 • Øyvind W.

  Tror det heller var du som misforstod, heller at det er noe i veien med det «Panda» sa. Tingen er jo at en person som røyker én joint er mye mindre farlig, men frembringer langt mer fiendtlighet og redsel blant allmennheten, enn en person på et utested som har drukket altfor mye og har mistet selvkontrollen. Det første er farlig narkotika, det andre er liksom bare et helt normalt syn på et utested.

 • JorgenSlipsJacobsen

  Bra lesestoff.

  Men vil bare nevne at det du sier: «Man får ikke sine sanseinntrykk endret av brus» er ikke helt riktig. Koffein er et virkestoff som både forandrer kropp og sans. Akkurat som kaffe. Men helt klart mildere enn marijuana. Og er det noe samfunnet har fått utbytte av ved bruk av marijuana så er det jo alt fra musikk til film og kunst. Jeg tror ikke det samme kan sies om brus.

  Dette er en film som setter søkelys på noe som skaper mye større avhengighet enn marijuana og er et større samfunnsproblem. Nemmelig sukker…

  Kan være noe å grave litt i :)

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2625451/Forget-fighting-fat-sugar-causing-massive-rates-obesity-claims-new-film.html

 • Øyvind W.

  Vil i hvert fall si at Daily Mail er beryktet for ikke akkurat å være for kildekritiske. Pluss at Tjomlid faktisk snakker om sukker i blogginnlegget du nettopp kommentere;).

 • Kim89

  «Det er uansett feil å hevde at marijuana ikke inneholder kreftfremkallende stoffer. Det gjør det i aller høyeste grad»

  Dette stemmer vel ikke? Man kan få kreft av røyken man innhalerer? Det kan man vel få om man røyker salat også… da inneholder salaten kreftfremkallende stoffer da? Det går uansett ann å innta på andre måter uten å skade lungene

 • Thor Alexander Michelsen

  Jeg så ett klipp en stund tilbake av en amerikans kongressmann, som hadde notatene til forskerne og presidentene som fiksa til greiene. Jeg har ikke noe direkte kilde. Du kan se klippet selv her: https://www.youtube.com/watch?v=2VdmDAovAYI.

 • Bendik Knutsen

  “There are 100,000 total marijuana smokers in the US, and most are Negroes, Hispanics, Filipinos, and entertainers. Their Satanic music, jazz, and swing, result from marijuana use. This marijuana causes white women to seek sexual relations with Negroes, entertainers, and any others.”
  – Harry J. Anslinger

 • E1E37

  Tror du må lese innlegget mitt igjen, for her misforsto du helt. Jeg vet at alt tyder på at alkohol er farligere ja, og det har jeg ikke sagt noe i mot.

 • Jau

  At urtetobakk ikke skal inneholde tjære tar jeg med noen klyper salt. Såvidt jeg har fått med meg utvikler allt biologisk materiale tjære når det brenner. Tjære er et annet ord for kondensert røyk.

 • Morten O

  Synes det er tåpelig å argumentere med at «Alkohol er jo verre, så da burde marihuana være lov også». Burde heller argumentere med hva slags effekt det vil være å dekriminalisere det, og hvilke goder man kan få av å skatte av salget, som man kan se i Colorado for eksempel.

 • nisse

  Jepp, siden man ikke blir apekatt og man ikke har samme fyllesyke dagen derpå så er terskelen for å bruke det oftere veldig lav. Bruker man det ofte så er skadevirkningene store, man blir sløv og dum og rett og slett treig.

 • Lars Lie

  Ta å bytt ut dopet med et par joggesko da vel!
  God helse er forebyggende og mer smertelindrende enn noe annet medikament eller narkotisk stoff. Men det krever sin mann å løpe to-tre ganger i uka.
  Dere er en skam for fedrelandet.

 • Ståle Giverhaug

  Ja, på samme måte som at Vinmomopolet har tatt knekken på all alkoholsmugling, og at den lovlige omsetningen av tobakk på effektiv måte sørger for at det ikke smugles tobakk….

 • Martin Brekke

  For forbudstiden i USA har vist at forbud minsker forbruk og stopper kriminell aktivitet?

 • Tore S

  Du sier følgende : om kaloriene kommer fra appelsinjuice, bananer, brødskiver, iskrem eller brus er i utgangspunktet ett fett.

  Det er nok ikke helt korrekt. Det som er noe nærmere sannheten er at både Sukrose, fruktose, fett og protein eksempelvis, gir forskjellige effekter i kroppen. Det er derfor helt klare forskjeller på kalorienes virkning i kroppen. Fin bogg. Lykke til videre.

 • Wegar Monsen

  Du er en skam for menneskeheten din dømmende taper. Gå hjem å få deg litt empati din joggende sølespytter

 • Lars Bakke

  Se heller videoen :) Det er en fin historie!

 • Ole Thorbjørnsen

  Det du ikke nevner er hvordan Coca Cola ble så populært i sin tid og så mange enda den dag i dag som drikker Coca Cola. Svaret ligger i navnet, og hvis man i tillegg vet at cola også er navnet på kokain, da burde man se sammenhengen. Når Coca Cola startet sin produksjon i sin tid, så brukte dem bl.a også kokain som en av stoffene i brusen, nettopp for å få folk avhengige, derav kom navnet cocacoliker. Men det som aldri nevnes i debatten er hvordan dette illegale hasjmarkedet fungerer i praksis, det vil man ikke diskutere en gang. Men det fungerer som alle andre markeder, bare at innenfor et illegalt marked så er det straffen som avgjør prisen, ergo høyere straffer = høyere priser, ergo mer kriminalitet, men fjerner man den delen som regulerer prisen, altså straffen, så fjerner man også det illegalemarkedet, dette gjelder for alle typer narkotika, derfor vil straff for bruk og smugling aldri fungere som virkemiddel for å få ned bruken. Kanskje på tide vi nordmenn begynner å lære av andre land som har gått opp løypa før oss ?!

 • Fredrik Nordeng

  Legaliser det, legaliser sopp, og blir du avhengig tar du en LSD kur. Tidligere studier av LSD viser at det virker i første omgang mot alkoholisme, men antageligvis avhengighet generelt. Tragisk å høre Lars Lie snakke om at man er et skam for fedrelandet. Lurer på hva du gjør når du er ferdig med joggeturen. Ser du på Iphonen din kanskje? Har du mer i topplokket enn kommentaren din tyder på studerer du kanskje medisin, eller kjemi og studerer DNA molekylet som kom til livene våre av en person på LSD. Angående Iphone, og faktisk microsoft, så vet du kanskje at dette er produsert av folk som snakker positivt om LSD. Steve Jobs snakket også positivt om marijuana. Vel kompis fortsett å løp, du har en lang vei å gå!

 • Fredrik Nordeng

  Legaliser det, legaliser sopp, og blir du avhengig tar du en LSD kur. Tidligere studier av LSD viser at det virker i første omgang mot alkoholisme, men antageligvis avhengighet generelt. Tragisk å høre Lars Lie snakke om at man er et skam for fedrelandet. Lurer på hva du gjør når du er ferdig med joggeturen. Ser du på Iphonen din kanskje? Har du mer i topplokket enn kommentaren din tyder på studerer du kanskje medisin, eller kjemi og studerer DNA molekylet som kom til livene våre av en person på LSD. Angående Iphone, og faktisk microsoft, så vet du kanskje at dette er produsert av folk som snakker positivt om LSD. Steve Jobs snakket også positivt om marijuana. Vel kompis fortsett å løp, du har en lang vei å gå…

 • 0reganO

  Troll!

 • 0reganO

  Alkohol er inngangsporten til narkotika. Spør hvilken som helst rusmissbruker, og han/ho sier de startet med alkohol.

 • 2bi

  Hele feilen slik jeg ser det er at du baserer deg på at alle som drikker 1 liter rein vodka i løpet av x antall timer blir ville i knickersen og mister selvbeherskelsen. Vel, personlig så har jeg aldri blitt hissig, anspent eller ubalansert i alkoholrus, men har opplevd andre som blir det. Allikevel så vil jeg tørre påstå at de som røyker seg steine og får psykiske sammenbrudd er vel så skadelige for dem rundt seg, da de er minst like uberegnlige som sørpe drita personer.

  Og som E1E37 sier, proporsjonene mellom 1-3 joints og 1 liter sprit kan diskuteres veldig, ettersom det ikke på langt nær er alle som drikker så mye i løpet av en fyllekule. Mange spyr/sovner før dem kommer så langt, slik det allerede er nevnt lengre oppi her, mens andre igjen fint tåler enda mer.

 • Trond Hansen

  Cannabis hjelper jo mot bl.a. Epilepsi og Parkinsons. Anbefaler alle å se disse to dokumentaren som Dr. Sanjay Gupta i CNN lagde for litt siden. Der møter vi bl.a. en famile som må flytte til Colorado (der det nå er lovlig) da deres tre år gamle datter lider av noen uforklarlige anfall. Hun får da i seg en cannabisplante (i flytende form mener jeg å huske) med lite THC men mye CBD, og anfallene etter en liten stund ned fra ca. 300 i uken til 4-5.

  Og man ser også andre eksempler på hvordan cannabis faktisk hjelper mot mer enn bare dårlig appetitt og smerter.

  Det skal for øvrig nevnes at i likhet med vår norske rusforsker Willy Pedersen var også Sanjay Gupta sterk imot legalisering av cannabis tidligere, men han forandret også mening etter hvert som det har kommet frem bedre forskning på denne planten. Og når professorer og vitenskapsmenn verden over sakte men sikkert forandrer sin mening i denne debatten, er det på høy tid at politikerene også gjør det. Men slik at det er i dag er det nærmest en politisk selvmord å stå opp for legalisering, men det går i det minste riktig vei.

 • Trond Hansen

  Og her er del 2 av dokumentaren. Jeg anbelafer alle interesserte i å se disse to, enten man er for eller imot en legalisering. For man lærer en del uansett.

 • Trond Hansen

  Nei, cannabis glidemiddel troner på toppen :)
  http://foriapleasure.com/

 • Ikke bare er din kommentar usann og noe man ellers forventer fra en treåring i en diskusjon, men også æreskrenkende. Men hva kan man forvente av halvaper som ikke klarer å holde en diskusjon seriøs, du vet – som forventet av voksne ellers i samfunnet.

 • Trond Hansen

  Svaret finner du her.

 • Derullandei

  Jeg reagerte også på denne formuleringen og syns den virker unøyaktig. (En glimrende bloggpost ellers, forresten.)

 • Idar Olsen

  Nå har det seg slik at jeg måtte ta meg av en rusmisbruker for bare noen dager siden og få han på avrusning. Han har aldri rørt alkohol og rører det heller ikke nå.

  Så har jeg en jeg var kompis med siden jeg var liten. Han heller har ikke rørt alkohol, rusmidlene tok knekken på «knotten» så nå er han ikke helt tilstede for å si det slik. Så han drikker heller ikke i dag.

  Så dermed så røk hele innlegget ditt.

  P.S. Driver vekterselskap så jeg er ofte i kontakt med «mindre heldige» folk ofte og får høre på deres historier.

 • Mens det år etter år blir diskutert hvor farlig er hasj? så vokser problemene knyttet til den globale forbudspolitikken seg større og større. Det er nærmere 200 millioner forbrukere av cannabis i verden, og de slutter ikke å kjøpe selv om forbudspolitikken har vart i snart 50 år. For å erstatte det illegale markedet må cannabis reguleres ganske lignende som for alkohol.

  I FN blir det nå diskutert om det illegale markedet skal lovliggjøres og reguleres. Man ser på hvorvidt et regulert marked kan erstatte det enormt store illegale markedet som fører til krig og elendighet – med tusenvis av drapsofre og en mafia som vokser seg stadig større og sterkere.

  For hvert år som forbudspolitikken videreføres så vokser grenseoverskridende mafiavirksomhet og organisert kriminelle nettverk seg rikere og mektigere. Global mafiavirksomhet har en omsetning lignende multinasjonale konsern, til og med stater. Med denne slagkraften kan mafiaen gå fra mer tradisjonell kriminalitet til å infiltrere samfunnet på enda mer snikende og varig vis. Det de tjener mest på er narkotikahandel, med omsetning estimert opp mot 3000 milliarder kroner årlig. «Hasj er melkekua vår» sier også norske kriminelle nettverk. Det er ingen fordeler ved at det er organisert kriminalitet som står for produksjon/import og salg.

  Handel med cannabis utgjør størstedelen av denne økonomien. Dette er årsaken til at Kofi Annan, Thorvald Stoltenberg og Global Commission on Drug Policy, så innstendig oppfordrer Regjeringer til å utforske modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet, og sier at denne anbefalingen gjelder spesielt for cannabis.

  Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana:
  http://www.facebook.com/luhm.no / http://luhm.no

 • Kjell-Gunnar Rovland.

  men brusen min får du ikke…

 • Kjell-Gunnar Rovland.

  Jeg synes det er merkelig at du har med fine tabeller og voksen informasjon,men så skriver du at cannabis,i aller høyeste grad, inneholder kreftfremkallende stoffer? I aller høyeste grad? Disse kreftfremkallende stoffene finner du ikke i selve planten,men noen av dem dannes ved forbrenning av plantematerialet,som ved tobakk.

 • Du har rett. Det var litt upresist formulert, så jeg har endret litt på denne setningen i bloggposten. Men ettersom røyking av marijuana er den vanligste måten å bruke planten på, og det de aller fleste assosierer med marijuana, kan man trygt si at bruken vil resultere i inntak av karsinogener. Hvis man ikke ser på den praktiske bruken blir det som å si at Coca Cola heller ikke fører til fedme så lenge man beholder den i flasken.

  Hva gjelder de antikaroinogene stoffene i cannabis og den medisinske nytten, så er den EKSTREMT overdrevet. Det finnes lite hold i de aller fleste av disse påstandene.

  Kreftlege David Gorski har nettopp publisert den første i en serie bloggposter om dette:

  «Medical marijuana as the new herbalism, part 1: Science versus the politics of weed in New York and beyond»

  http://www.sciencebasedmedicine.org/medical-marijuana-as-the-new-herbalism-part-1-the-politics-of-weed-versus-science/

 • Kjell-Gunnar Rovland.

  Dette med hasj som kreftmedisin er et alvorlig emne.Kanskje like alvorlig er det at det store legemiddelverket har monopol på sannheter og forskning når det gjelder kreft.

 • thomas

  Gunnar tror du burde lese denne. http://www.google.com/patents/US6630507

  Har mange fler hvis du trenger

 • Tom Gregorius Lauten

  Norge ligger på europatoppen når det gjelder metaamfetaminkonsum. Samtidig så fører vi en av europas aller strengeste narkopolitikk. Nederland har på sin side svært få brukere av de hardere narkotiske stoffene, og når det gjelder personer som røyker i dag, så har de ikke særlig flere av disse sammenlignet med sine naboland og store deler av europa forøvrig. Målet til Nederland ved å tillate salg av cannabis fra egnede lokaler var å skille markedene. De hadde tidligere ett stort heroinproblem. Politikken viste seg å være en suksess – nederlenderne er blandt de i europa som bruker minst av de sterkere stoffene. I dag så dør det årlig syv ganger flere mennesker i Norge enn i Nederland grunnet narkotika. Landet med de mest liberale lovene i Europa har altså færre narkotikaproblemer enn Norge som har ett av de strengeste lovverkene.

  Årsaken til at amerikanerne har en lett holdning mot cannabis er hovedsaklig fordi at det i USA, grunnet deres høye aldersgrenser for kjøp og bruk av alkohol, er vanskeligere å få kjøpt alkohol enn cannabis. Sistnevnte stoff selges nemlig på gata til alle døgnets tider – og der finnes det ingen aldersgrenser. Ser vi mot Colorado, og da spesielt Denver, så har omtrent alle typer kriminalitet blitt redusert etter at de legaliserte cannabis, først til medisinsk bruk før de utvidet til å også tillate salg til rekreasjonelt bruk. Ett av de aller beste argumentene for å legalisere er å skille markedene (slik Nederland har gjort). Joda, barn og ungdom vil fremdeles få tak på cannabis ved å spørre venner eller famliemedlemmer som er gamle nok, men dette må da være bedre enn at de selv oppsøker bakgater for å handle dette av personer som også selger f.eks metamfetamin eller heroin?

  Du kan jo spørre svogeren din om han kjenner til LEAP (Law Enforcement Against Prohibition). Han har sikkert noen kollegaer som er medlem :)
  http://www.leap.cc/

 • Tom Gregorius Lauten

  Jeg har epilepsi og marijuana hjalp meg. Det er ingen tvil om at dette vil bli en viktig medisin for epileptikere i fremtiden – også i Norge.

 • Tommy Surland-Hansen

  Jeg har vel egentlig ikke så greie på amerikanske tilstander, bare viderebrakte noen synspunkter derfra. Og sikkert mye å lære fra andre lands erfaringer. Folk får selvsagt tak i det de ønsker å få tak i av lovlige og ulovlige stoffer, hva som er lurest ift å hindre et misbruk, har jeg ingen klar formening om. Dog synes jeg linken til Dr. Dagfinn Haars undersøkelser rundt skadevirkninger ved bruk av cannabis, tidligere vedlagt i dette kommentarfelt, også bør være et suppliment til denne meningsutveksling.

 • JorgenSlipsJacobsen

  Vel det var filmen som var poenget her og den har ikke Daily Mail noe å gjøre med. Men jeg kan godt gi deg en helt vanlig youtube link også om det er bedre, så kan du sjekke kilder selv.

  Poenget var at skal man se på produkter som skaper avhengighet og også store ettervirkninger så er sukker en av de større synderene.

 • Derbforgaile

  Tar korreksjon på den, er også klar at det kan dampes og spises… og vil også gjerne poengtere at jeg ikke på noen måte fordømmer folk som ønsker å bruke det av forskjellige grunner- det er selve påstanden at det er helt ufarlig jeg er imot. Når det gjelder bruken så får hver og en stå for sitt, jeg setter generelt pris på valgfrihet og argumentene mot kan være like ille som de for i så måte.

 • Casus Belli

  Jeg synes denne var interessant

  https://news.vice.com/article/only-in-the-netherlands-do-addicts-complain-about-free-government-heroin

  «Heroin use under the age of 40 is practically non-existent, according to Amsterdam’s health services.»

 • KristianMikalsen

  Slettet du seriøst kommentaren min?

  Ikke måte på hvor hårsår du er når noen påpeker at du absolutt ikke har peiling på hva du snakker om.

  Bruk gjerne internett til noe fornuftig, les deg litt opp om hva kalorier er, og hvordan de forekommer i ulike former.

  «Ren fruktose produserer, i likhet med sukker, også energi, men det produserer ikke insulin. Dermed sender ikke inntaket av fruktose metthetssignaler til hjernen, slik druesukker gjør.

  Det kan øke risikoen for å legge på seg, advarer Morken.

  – Kroppsvekten vil øke når energi inn er større enn forbruk, og det vil ofte skje ved inntak av fruktose.

  – Fruktose undertrykker appetitten dårligere enn hva glukose gjør. Dessuten kan fruktose føre til fettavleiring i andre vev som muskelfibre eller leverceller, sier Morken.»

  Flaut Tjomlid, rett å slett flaut!

 • Nei, ingen kommentarer er slettet.

  Hva gjelder fruktose vs glukose så kan Morken (hvem det nå er) mene hva han vil, og det er typisk at «eksperter» peker på teorier om hvordan ting skal være – men uten å kunne vise til gode studier som underbygger effekten i praksis.

  Igjen viser jeg til bloggen SunnSkepsis som har sett på en metaanalyse som altså ikke fant noen slik fruktose/glukose-effekt som du her hevder:

  Canadiske forskere fikk denne uken publisert en systematisk gjennomgang og metaanalyse i Annals of Internal Medicine av kontrollerte studier på inntak av fruktose og effekt på kroppsvekt hos mennesker. Etter å ha søkt gjennom alle medisinske forskningsartikler fra 1948 til november 2011, fant de frem til 41 studier som sammenliknet effekten av fritt fruktose sammenliknet med andre karbohydrater.

  I 31 av studiene ble fruktoseinntaket i én gruppe sammenliknet med samme mengde karbohydrater utenom fruktose, som f.eks. stivelse eller glukose, i kontrollgruppen. Disse studiene var isokaloriske, dvs. at kaloriinntaket var likt i begge gruppene. I 10 studier ble effekten av dietter tilsatt fruktose sammenliknet med dietter uten tilsatt fruktose. Disse studiene var hyperkaloriske, dvs. at deltakerne i fruktosegruppene hadde et kalorioverskudd.

  Fruktose hadde ingen effekt på kroppsvekt sammenliknet med andre karbohydrater i de isokaloriske studiene. Dette gjaldt uavhengig av hvor stor dose fruktose deltakerne fikk, hvor lenge studien varte, hva fruktosen ble sammenliknet med, m.m., men én studie fant at fruktose gitt i form av frukt førte til et lite vekttap..

  http://sunnskepsis.wordpress.com/2012/02/24/feitere-av-fruktose/

  Det er visse forbehold som du kan lese i bloggposten, men med mindre du kan vise til en metaanalyse som klart og tydelig viser at fruktose gjør deg fetere enn glukose, vil påstanden din være feil.

  Det eneste som er flaut her er at du synes å være låst i en oppfatning uten å egentlig ha sjekket hva forskningen viser, og at du tror dine kommentarer er så spesielle at jeg skulle ville slette dem.

 • Steffan13

  Har du dokumentasjon på at det ikke er det? Hvis jeg har lest det og har hørt det fra andre må det ha kommet fra en plass.

  Rus betyr ikke mye for meg pga. jeg ikke ønsker å rømme fra min tilværelse, så dokumentasjon får du finne selv. Et problem ved all informasjonen på nettet er at hvis du vil finne noe så finner man det, men det behøver ikke å være sant. Det altfor mange pro-cannabis folk gjør er å la seg påvirke av alle de gode sidene av narkotikaet og snu hodet til alle de vonde sidene ved den.

  Da får man et skjevt og unøyaktig syn på sannheten.

 • Leif Egil Reve

  Dette var en veldig spennende blogg, må jeg si! :-) Jeg har ikke lest mye enda, men det er veldig tydelig at jeg er interessert i å lese videre på denne bloggen! :-)

  Jeg tror kanskje du også kunne vært interessert i å titte innom en YouTube-kanal til en amerikansk lege som er veldig opptatt av å knuse myter med harde fakta. Ham har blant annet tatt for seg om sukker ikke gjør en hyper (og siden du ordla deg om at sukker ikke påvirker sanseinntrykkene dine, så kan det jo være du allerede var klar over dette). Jeg synes i hvert fall han virker svært seriøs og sørger alltid for å gå «to the research!».

  Jeg prøver å sette meg litt inn i Marijuana-situasjonen ved jevne mellomrom, siden jeg nå er aktiv i et politisk parti, og derfor burde være noe inneforstått med slike saker som gjerne er litt vanskelige. Men jeg synes ofte det er svært vanskelig å navigere i disse teritoriene, nettopp av grunner som dette bildet. Det er et prakteksempel på usaklighet som gjør at cannabisforkjempere ikke blir tatt seriøst i det hele tatt.

  Godt skrevet, Gunnar. Jeg kommer sikkert til å kommentere litt rundtomkring, hvis du ikke har noe imot det? Er det dumt å kommentere på gamle bloggposter? Du har selvfølgelig skrevet alt for mye til at jeg kan lese alt, men om det kommer noe jeg virkelig engasjerer meg i, er det en sjanse for at det ikke bare blir en ubemerket kommentar hvis posten er eldre enn tre uker gammel? (Hvis ikke forsvinner også denne :-P)

 • Utrolig bra artikkel! Velformelert og godt oppsummert. Jeg er ikke i tvil om at cannabis vil bli legalisert i Norge, for om noen tiår så sitter cannabis-generasjonen ved stortinget og kan fremme egen sak istedet for å måtte overtale politikerne i dag som vokste opp under forbudstiden. Besøk gjerne bloggen min for mer informasjon om marihuana! :)

 • altruist

  Overdreven bruk av cannabis kan veies opp mot overdreven bruk av brus (sukkerdrikker). Brus har de mest skadelige effektene (diabetes, infeksjoner, forsterket aldringprosess og økt risiko for fedme).

 • maryjanes.no
 • G Tjomlid har helt rett når han her skriver dette, sitat : Likevel er det slik at pro-cannabis-aktivister har en lei tendens til å bruke fryktelig dårlige, falske og uvitenskapelige argumenter.
  Sitat slutt.
  De merkelige og de primitive argumentene er og kommer etter min mening fordi målgruppen for narko-ideologien og snikreklamen og propagandaen er barn og ungdommer og fordi mytene og fantasiene skal passe til muntlig overlevering og tradisjon slik som folke-eventyr for en ny tid og i narko-miljøene.

  Jeg viser her til argumenter fra FrP og fra FpU i norsk presse og til svaret fra AUF.

 • Karol Thomas

  Hei jeg heter Thomas Karol, mannen min led av leverkreft, og legen har fortalt meg at det ikke er noe de kan gjøre for å redde mitt elskede ektemann. Da fortalte en venn meg om hampolje, jeg fortalte henne at mannen min leverkreft var i den siste fasen at jeg ikke tror hampoljen vil være i stand til å hjelpe, og hun overtalte meg til å prøve for min manns kjærlighet , bestemte jeg meg for å prøve. Jeg gjorde litt forskning, og jeg fant en lege som hjalp meg med cannabisoljen for å kurere mannen min leveren kreft, og han forsikret meg om at leveren kreft vil være borte etter 3 måneder, og i det siste året er mannen min helt ok, og han er fri for kreft, hvis du vet at noen som lider av kreft, kan du redde sitt liv ved å kontakte Dr. Brown Nelson via hans e-post: ([email protected]) det virket akkurat som legen foreskrev. Takk til Dr. Brown Nelson for å ta bort sorg i mitt liv. Gud vil velsigne Dr. Brown Nelson for å hjelpe meg med cannabisolje, og for hans støtte og omsorg vil jeg fortsette å hjelpe deg med å bekjempe kreft i verden. Alt jeg må si er TAKK HERRE.