Mer flau smålighet fra Libertiniusen

Last updated on 5. mars 2015

LibertiniusForerkortBS

Librtinius er på’n igjen. Denne gangen med et nytt meme som er totalt misvisende.

* Les også: Libertinus sprer faktafeil om sosiale stønader

Han skriver følgende tekst til bildet:

Mens vanlige nordmenn som seg hør og bør må betale for førerkortet selv, kan man som flyktning få dekket store deler av kostnadene av staten.

Tore er helt klart heldig som er født i Norge og ikke Eritrea, men at han er heldig setter han ikke i gjeld til mindre heldige mennesker. Og motsatt side av mynten: At du har vært uheldig gir deg ikke rett til å forsyne deg av andres penger. Alle har rett til å bestemme over sin egen eiendom, enten de er heldige eller uheldige, dyktige eller udyktige, norske eller afrikanske, flyktninger eller ikke flyktninger. Ingen har rett til å bestemme over andres eiendom.

Du kan ikke gjøre opp for urett begått i Eritrea ved å iverksette urett i Norge. Del bildet om du er lei av diskriminerende lover!

Han hevder altså at flyktninger får førerkortet betalt av staten. Det er feil. Eller i beste fall svært upresist.

Som kilde viser han til et avisoppslag:

VG: Flyktninger får sponset førerkort

Og et sakspapir fra Berg kommune (kommunestyret 24/2-2015):

Screenshot 2015 03 04 11 33 17

Integreringstilskudd

Det Libertiniusen unnlater å si er at det ikke finnes noen statlig ordning som sier at flyktninger får gratis førerkort. Men mange av hans lesere, og de som kommenterer bildet, ser ut til å tro det. Og det er her Libertiniusen synder. Han hevder at han har sitt på det rene ved å vise til enkelttilfeller fra noen kommuner, men gir inntrykk av at dette er en statlig, fast ordning som diskriminerer etniske nordmenn.

Det som derimot er sannheten er at kommuner som mottar flyktninger får et integreringstilskudd av staten. Dette gjør at kommunen får midler fra staten i fem år for å bidra til å integrere flyktninger. Så er det opp til hver kommune hvordan disse midlene disponeres.

Tilskuddet varierer over tid, men er i snitt ca 150 000 i året. Dette er ikke penger flyktningen selv får, men skal dekke kommunens utgifter ved bosetting og intergrering. Tilskuddet utbetales til kommuner som skal bosette «personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse».

Førerkort er ekstra viktig noen steder i landet

Noen få kommuner i deler av landet hvor bil er helt sentralt for å kunne komme seg frem og tilbake til jobb har vurdert det slik at førerkort er særdeles viktig for flyktninger å ha. Det er et nyttig tiltak for å senke terskelen til å få flyktningene integrert og «selvdrevne». Det burde være et prisverdig mål vi alle kan skrive under på. Enten man er for eller mot det å ta imot flyktninger, kan man vanskelig hevde at hvis de først er her så er det ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å hjelpe dem i arbeid.

Dette tiltaket medfører altså ikke en eneste krone i ekstrakostnader for deg og meg. Det koster ikke skattebetalerne et øre ekstra. Det er penger kommunen allerede får, og om de bruker det på å hjelpe flyktninger til å få førerkort eller andre tiltak, påvirker hverken din eller min lommebok.

Libertiniusen har en ganske barnslig tilnærming til samfunnsøkonomi. Det som garantert hadde kostet skattebetalerne mest, er at flyktninger ikke fikk hjelp til å lære språk, komme ut i arbeid og opprettholde et minimum av levestandard. Det ville ført til en underklasse som ville trenger mye mer sosialhjelp på lengre sikt. Å tildele noen midler for å hjelpe flyktninger til å klare seg selv fortest mulig, er definitivt en bonus for oss skattebetalere. Det sparer vi penger på, totalt sett.

Hva er Libertiniusen sitt svar på det? Jo, blant annet kommentarer som dette:

En bedre måte å få innvandrere i jobb er å deregulere arbeidsmarkedet, slik at det blir enklere å ansette folk. Det er ikke statens oppgave å finansiere utdanning – verken for nordmenn eller innvandrere.

Slikt gjør meg kvalm. Han mener i all seriøsitet at ingen skal få noe hjelp fra det offentlige. Kommer man som flyktning til Norge, revet bort fra familie, rett fra krig eller forfølgelse, med to tomme hender, uten å kunne språket, uten å ha lappen, uten tak over hodet, så skal man vær så god konkurrere på arbeidsmarkedet som alle andre.

Jeg blir målløs.

Falsk diskriminering

Men det verste er at Libertiniusen atter en gang stiller opp en mørkhudet flyktning mot en hvit nordmann som om det er forskjellsbehandling her. Det er det ikke. Også etniske nordmenn kan få samme støtte til førerkort.

Libertiniusens naive politiske sans gjør at han støtter seg mer til tabloide medier enn de faktiske lover og regler i dette landet, selv om han hele tiden later som om hans eksempler har støtte i lovverket. Det er altså løgn, for la oss se hva NAV skriver:

Screenshot 2015 03 04 11 58 46

Jupp. Hvis du har slike behov og oppfyller kravene, kan også Tore får støtte til nødvendig kjøreopplæring. Ja, Tore kan til og med få støtte til å kjøpe bil, eller til å kjøpe spesialutstyr og tilpasning av bilen ved behov.

Sånn sett kan man argumentere for at det å bruke integreringstilskuddet til å sikre Aman førerkort, sparer oss for penger, fordi hvis ikke kunne Aman, akkurat som Tore, fått tilskudd av NAV til førerkort hvis det var nødvendig. Det ville i så fall blitt en kostnad oppå integreringstilskuddet som kommunen ville fått uansett.

Med andre ord klarer Libertiniusen å snu hele saken på hodet. Igjen.

Konklusjon

Libertiniusen bommer altså på samme måte som i hans forrige feilaktige meme.

Han overser at disse hjelpetiltakene er behovsprøvde. Det handler ikke om at Aman får hjelp som ikke Tore får, og at dette er urettferdig. Nei, det handler om at både Kari, Tore, Aman og Aisha får hjelp hvis de oppfyller kravene til å slik støtte. Dette har bidratt til å skape det fredelige, demokratiske og trygge landet Norge er i dag.

Ja, du vet, frihet, likhet, brorskap og sånt.


Les også:

Libertiniusen villeder om pensjonsordningen
Libertinusen sprer faktafeil om sosiale stønader

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!