LibertiniusForerkortBS

Librtinius er på’n igjen. Denne gangen med et nytt meme som er totalt misvisende.

* Les også: Libertinus sprer faktafeil om sosiale stønader

Han skriver følgende tekst til bildet:

Mens vanlige nordmenn som seg hør og bør må betale for førerkortet selv, kan man som flyktning få dekket store deler av kostnadene av staten.

Tore er helt klart heldig som er født i Norge og ikke Eritrea, men at han er heldig setter han ikke i gjeld til mindre heldige mennesker. Og motsatt side av mynten: At du har vært uheldig gir deg ikke rett til å forsyne deg av andres penger. Alle har rett til å bestemme over sin egen eiendom, enten de er heldige eller uheldige, dyktige eller udyktige, norske eller afrikanske, flyktninger eller ikke flyktninger. Ingen har rett til å bestemme over andres eiendom.

Du kan ikke gjøre opp for urett begått i Eritrea ved å iverksette urett i Norge. Del bildet om du er lei av diskriminerende lover!

Han hevder altså at flyktninger får førerkortet betalt av staten. Det er feil. Eller i beste fall svært upresist.

Som kilde viser han til et avisoppslag:

VG: Flyktninger får sponset førerkort

Og et sakspapir fra Berg kommune (kommunestyret 24/2-2015):

Screenshot 2015 03 04 11 33 17

Integreringstilskudd

Det Libertiniusen unnlater å si er at det ikke finnes noen statlig ordning som sier at flyktninger får gratis førerkort. Men mange av hans lesere, og de som kommenterer bildet, ser ut til å tro det. Og det er her Libertiniusen synder. Han hevder at han har sitt på det rene ved å vise til enkelttilfeller fra noen kommuner, men gir inntrykk av at dette er en statlig, fast ordning som diskriminerer etniske nordmenn.

Det som derimot er sannheten er at kommuner som mottar flyktninger får et integreringstilskudd av staten. Dette gjør at kommunen får midler fra staten i fem år for å bidra til å integrere flyktninger. Så er det opp til hver kommune hvordan disse midlene disponeres.

Tilskuddet varierer over tid, men er i snitt ca 150 000 i året. Dette er ikke penger flyktningen selv får, men skal dekke kommunens utgifter ved bosetting og intergrering. Tilskuddet utbetales til kommuner som skal bosette «personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse».

Førerkort er ekstra viktig noen steder i landet

Noen få kommuner i deler av landet hvor bil er helt sentralt for å kunne komme seg frem og tilbake til jobb har vurdert det slik at førerkort er særdeles viktig for flyktninger å ha. Det er et nyttig tiltak for å senke terskelen til å få flyktningene integrert og «selvdrevne». Det burde være et prisverdig mål vi alle kan skrive under på. Enten man er for eller mot det å ta imot flyktninger, kan man vanskelig hevde at hvis de først er her så er det ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å hjelpe dem i arbeid.

Dette tiltaket medfører altså ikke en eneste krone i ekstrakostnader for deg og meg. Det koster ikke skattebetalerne et øre ekstra. Det er penger kommunen allerede får, og om de bruker det på å hjelpe flyktninger til å få førerkort eller andre tiltak, påvirker hverken din eller min lommebok.

Libertiniusen har en ganske barnslig tilnærming til samfunnsøkonomi. Det som garantert hadde kostet skattebetalerne mest, er at flyktninger ikke fikk hjelp til å lære språk, komme ut i arbeid og opprettholde et minimum av levestandard. Det ville ført til en underklasse som ville trenger mye mer sosialhjelp på lengre sikt. Å tildele noen midler for å hjelpe flyktninger til å klare seg selv fortest mulig, er definitivt en bonus for oss skattebetalere. Det sparer vi penger på, totalt sett.

Hva er Libertiniusen sitt svar på det? Jo, blant annet kommentarer som dette:

En bedre måte å få innvandrere i jobb er å deregulere arbeidsmarkedet, slik at det blir enklere å ansette folk. Det er ikke statens oppgave å finansiere utdanning – verken for nordmenn eller innvandrere.

Slikt gjør meg kvalm. Han mener i all seriøsitet at ingen skal få noe hjelp fra det offentlige. Kommer man som flyktning til Norge, revet bort fra familie, rett fra krig eller forfølgelse, med to tomme hender, uten å kunne språket, uten å ha lappen, uten tak over hodet, så skal man vær så god konkurrere på arbeidsmarkedet som alle andre.

Jeg blir målløs.

Falsk diskriminering

Men det verste er at Libertiniusen atter en gang stiller opp en mørkhudet flyktning mot en hvit nordmann som om det er forskjellsbehandling her. Det er det ikke. Også etniske nordmenn kan få samme støtte til førerkort.

Libertiniusens naive politiske sans gjør at han støtter seg mer til tabloide medier enn de faktiske lover og regler i dette landet, selv om han hele tiden later som om hans eksempler har støtte i lovverket. Det er altså løgn, for la oss se hva NAV skriver:

Screenshot 2015 03 04 11 58 46

Jupp. Hvis du har slike behov og oppfyller kravene, kan også Tore får støtte til nødvendig kjøreopplæring. Ja, Tore kan til og med få støtte til å kjøpe bil, eller til å kjøpe spesialutstyr og tilpasning av bilen ved behov.

Sånn sett kan man argumentere for at det å bruke integreringstilskuddet til å sikre Aman førerkort, sparer oss for penger, fordi hvis ikke kunne Aman, akkurat som Tore, fått tilskudd av NAV til førerkort hvis det var nødvendig. Det ville i så fall blitt en kostnad oppå integreringstilskuddet som kommunen ville fått uansett.

Med andre ord klarer Libertiniusen å snu hele saken på hodet. Igjen.

Konklusjon

Libertiniusen bommer altså på samme måte som i hans forrige feilaktige meme.

Han overser at disse hjelpetiltakene er behovsprøvde. Det handler ikke om at Aman får hjelp som ikke Tore får, og at dette er urettferdig. Nei, det handler om at både Kari, Tore, Aman og Aisha får hjelp hvis de oppfyller kravene til å slik støtte. Dette har bidratt til å skape det fredelige, demokratiske og trygge landet Norge er i dag.

Ja, du vet, frihet, likhet, brorskap og sånt.


Les også:

Libertiniusen villeder om pensjonsordningen
Libertinusen sprer faktafeil om sosiale stønader

 • Alf Haga

  «Libertinius har en ganske barnslig tilnærming til samfunnsøkonomi.»

  Det er vel tidenes understatement fra Gunnar. Disse (?) laissez faire liberalistene opptrer, om ikke er, som smågutter uten livserfaring. Deres idealsamfunn har aldri vært satt ut i praksis, og et minimum av samfunnskunnskap tilsier at det vil fungere like elendig som kommunisme.

  En av de åndelige lederne for gutteklubben er Onar Åm. Han blir skikkelig vonbroten og lei seg hver gang han blir bedt om å leve etter prinsippene han ønsker at Norge skal styres etter. Unnskyldningene for hvorfor det er helt ok at han selv har levd på trygd fra NAV i en årrekke, i en alder av 42 år, er tidvis stor underholdning.

 • Lars Jøran Nordberg

  Sorry, mac, men du tar feil. Det er prøvd ut, og har vært svært vellykket:
  http://youtu.be/ufngnlLygP4

 • ArmanAurelius

  Ikke liberalister – mest presist er det nok å kalle dem libertarianere. Men den slagsiden dette memet har gjør det i grunnen mest passende å kalle dem rasister.

 • Lars Jøran Nordberg

  Det er ikke riktig å kalle det libertarianer:
  http://liberalismen.no/hva-er-forskjellen-pa-liberalisme-og-libertarianisme/

  Og når du kaller dem rasister så får du et facepalm av meg.

 • Lars Jøran Nordberg

  Du skriver: «Slikt gjør meg kvalm. Han mener i all seriøsitet at ingen skal få noe
  hjelp.»

  Det har han ikke sagt.

  Du skriver:
  «Kommer man som flyktning til Norge, revet bort fra familie, rett
  fra krig eller forfølgelse, med to tomme hender, uten å kunne språket,
  uten å ha lappen, uten tak over hodet, så skal man vær så god konkurrere
  på arbeidsmarkedet som alle andre.

  Jeg blir målløs.»

  Det vil være hjelpeorganisasjoner i et fritt samfunn som tar seg av og hjelper disse.
  Libertinius mener det ikke er statens oppgave å drive med veldedighet. Mener at veldedige skal konkurrere om å ivareta folkets interesser på en best mulig måte.

 • Alf Haga

  Når et stadig tilbakevendende tema er upresise/feilaktige påstander om at nordmenn blir forfordelt overfor utlendinger/flyktninger/asylsøkere, så synes jeg den lillafargen deres får noen brunlige undertoner.

  Diverse latterliggjøringer av muslimer som ber klarer jeg heller ikke å se noen tydelig relevanse til deres påståtte liberalisme.

 • Alf Haga

  Som jeg skrev til vedkommende i går: Libertinius må gjerne ytre sine ønsker om at fattige bør dø hvis ikke naboene ser synet på å gi vedkommende noen middagsrester.

  Saken som Tjomlid tar opp, er de løgnaktige/unøyaktige påstandene om at en gruppe blir behandlet anderledes enn en annen gruppe, basert på etnisitet.

  Som sagt, skriv dere gjerne til dere bli blålilla hvor dårlig samfunn vi får ved å bidra til en viss utjevning blant fattig og rik – men ikke spre desinformasjon.

 • Lars Jøran Nordberg

  Du ser ut til å ha en svært vid tolkning av rasismebegrepet.
  Det er jo bare tullete. Partiet er for fri innvandring. Ikke under velferdsstaten, men under det systemet de vil legge opp. Det som blir kritisert er systemet. Og folk blir forskjellsbehandlet. Det er jo behovsprøving osv. som da tjomild snakker om. Dette er organisert forskjellsbehandling. Jeg har ikke mot det personlig, men staten skal ikke forskjelsbehandle – det skal være likhet for loven.

  Og muslimer er ingen egen rase. Libertinius latterliggjør kristne og kristendommen også… Han latterliggjør ISIS og andre terroristgrupper.
  Så nei, du må ha missforstått og blandet sammen libertinius med noe helt annet.

  Du kan jo se på denne siden her hva slags politikk han står for:
  http://liberalistene.org/

 • Lars Jøran Nordberg

  Da skrev du bare vås. Rett og slett. Beklager. Han ytrer ikke ønsker om at fattige skal dø. Det du driver med er å resirkulere gamle myter, og selv kommer du jo med løgn, så da er du jo ikke så mye bedre selv?

  Det er vel også riktig at folk blir forskjellsbehandlet når det er behovsprøving.
  Da er det ikke likhet for loven, men alt går da etter byråkratenes skjønn.

  Vi er ikke blålilla, vi er lilla. Og vi er ikke motstandere av å hjelpe fattige heller, faktisk tvert om: Men vi mener at staten ikke har noen rett til å ta penger fra folk med makt for så å gjøre alt hva de selv måtte ønske med dem. Folk må ha et valg.

  http://turbonelloliberalismen.blogg.no/1413649608_sosialt_sikkerhetsnet.html

 • Alf Haga

  Jeg er klar over at det er forskjellsbehandling, Onar er i 40-åra og får livsopphold dekket av staten, mens jeg som også er i 40-åra må livnære meg ved det jeg produserer.

  Men det er ikke fordi Onar kommer fra et annet land, og jeg er født i Norge. Men derimot fordi han er syk og ikke i stand til å livnære seg ved egen hjelp, mens jeg er frisk og i stand til å livnære meg på egenhånd.

  Hvorfor har Libertinius så stort behov for å latterliggjøre kristne og muslimer? Hvorfor skal liberalister blande seg opp i hva andre mennesker tror på?

 • Alf Haga

  Hvis ikke noen forbarmer seg over et sultent barn, så dør det av sult. Så enkelt er det. Jeg har vært i diverse land hvor fattigdomsbekjempelse er overlatt til tilfeldigheter (eller frivillighet som dere kaller det). Jeg synes overhodet ikke det er noe å trakte etter.

  Er man en del av et samfunn så må man faktisk akseptere en del grunnleggende regler. Så enkelt er det.

  Hvordan finansieres rettsvesen, ordensmakt og militærmakt i en liberalists drømmesamfunn?

 • Lars Jøran Nordberg

  Du skriver:
  «Jeg er klar over at det er forskjellsbehandling, Onar er i 40-åra og
  får livsopphold dekket av staten, mens jeg som også er i 40-åra må
  livnære meg ved det jeg produserer.»

  Ja, og saken er den at staten skal yte likhet for loven. Staten skal behandle alle helt likt. Men sivile hjelpeorganisasjoner trenger ikke det. Staten repressenterer loven, og det skal være likhet.

  Du skriver:
  «Men det er ikke fordi Onar kommer fra et annet land, og jeg er født i Norge. Men derimot fordi han er syk og ikke i stand til å livnære seg ved egen hjelp, mens jeg er frisk og i stand til å livnære meg på egenhånd.»

  Godt mulig det…
  Vi vil ha et sosialt sikkerhetsnett i bunnen, men det er ikke statens oppgave: Staten vil gjøre dette dårligere enn om organisasjoner, konkurrerer om å ivareta interessene til befolkningen på en best mulig måte, og dette er per i dag et sterkt sosialt sikkerhetsnett som finansierer de svakeste. Men staten skal behandle alle helt likt i en liberalistisk rettsstat.

  Du skriver:
  «Hvorfor har Libertinius så stort behov for å latterliggjøre kristne og muslimer? Hvorfor skal liberalister blande seg opp i hva andre mennesker tror på?»

  Det er de totalitære kreftene han gjør narr av.
  Det totalitære ved religionene, og dette med underkastelse.
  Han er jo liberalist, og har dermed liberale ideer. Og mener disse verdiene er verd å kjempe for, og at det er verd å kjempe mot totalitære krefter…

 • Alf Haga

  Sorry, men jeg har mer givende samtaler med en 4-åring. Dette drømmesamfunnet deres fungerer akkurat like elendig som drømmesamfunnet til en kommunist.

  Man kan ikke bedrive utjevning ved frivilighet over tid. Ingen samfunn har klart det. Jeg oppfordrer deg og alle andre fanboys av Libertinius å forsøke dette i småskala. Bestem dere for at dere skal få en bestemt gruppe mennesker på fote gjennom frivillig giverglede – og kun det. Forsøk å skap en smule troverdighet til ideene deres.

 • Lars Jøran Nordberg

  Du skriver:
  «Hvis ikke noen forbarmer seg over et sultent barn, så dør det av
  sult. Så enkelt er det.»

  Men det er sterkt urealistisk.
  Bare tenk over det… Hvor mange prosent av befolkningen tror du kunne sett barn sulte uten å forbarme seg over det? Det som ville skjedd var at barnet fikk svært god hjelp.

  Du skriver:
  «Jeg har vært i diverse land hvor fattigdomsbekjempelse er overlatt til tilfeldigheter (eller frivillighet som dere kaller det). Jeg synes overhodet ikke det er noe å trakte etter.»

  Men disse landene du har vært i, har ikke vært liberalistiske rettsstater. Jeg vil tippe at de fleste av dem er enten a) kommunistiske, eller b) sosialdemokratiske… De ivaretar ikke eiendomsretten godt, og de har kleptomaner i staten. Og befolkningen har svært dårlig råd på grunn av dette, spesielt mangel på sterk eiendomsrett. Så er det sånn at samfunnet vårt styres av ideene i befolkningen.

  Du skriver:
  «Er man en del av et samfunn så må man faktisk akseptere en del grunnleggende regler. Så enkelt er det.»

  Selvsagt. Det er jo også derfor Onar mottar statlig trygd.
  Jeg og det aksepterer de grunnleggende reglene, og så de reglene jeg er uenig i, etterfølger jeg.

  Du skriver:
  «Hvordan finansieres rettsvesen, ordensmakt og militærmakt i en liberalists drømmesamfunn?»

  Liberalistiske rettsstaten krever et flertall bak seg for å kunne eksistere. Finansieringen vil da være hel uproblematisk.

  Det blir forøvrig tatt opp av denne filosofiprofessoren:
  http://www.peikoff.com/2014/03/17/to-yb-should-voluntary-donations-be-the-only-means-of-funding-the-government-in-a-free-society/

 • Alf Haga

  Det var nettopp en rettsak pga et barn i Norge døde av underernæring. Du vil muligens mene at dette aldri kunne ha skjedd hvis hjelp til denne familien kun var basert på privat frivillighet. Men jeg tillater meg til å mene at det ikke ville betydd noe som helst i positiv forstand.

  Ingen påstår at dagens samfunn er 100% perfekt Derfor skjer det dessverre at folk blir funnet døde hjemme, og de har ligget der lenge. Mange av dem har ikke egen familie.

  Men heldigvis er den under 0,1 promille som tror på at lilla fabeldyr kan fly.

 • Alf Haga

  Vi har et flertall bak dagens samfunnsmodell også.

  Finansiering av politi, rettsvesen og militærmakt gjennom skatter og avgifter blir følgelig like mye «tvang» som finansiering av skoler, barnehager, sosialhjelp og veier, blir det.

 • Lars Jøran Nordberg

  Du skriver:
  «Vi har et flertall bak dagens samfunnsmodell også.»

  Ja, det har vi, men ikke alle er enige i at den vil være best.
  Og det er ikke slik at flertallet må ha rett. Jeg døde nesten selv på grunn av inkompetanse i det offentlige. Jeg tror på konkurranse mellom ulike aktører, og at dette vil føre til billigere og bedre tilbud. Samtidig ønsker jeg et sterkt sosialt sikkerhetsnett i bunnen, som også er konkurransedyktig.

  Finansiering:
  «av politi, rettsvesen og militærmakt gjennom skatter og avgifter blir
  følgelig like mye «tvang» som finansiering av skoler, barnehager,
  sosialhjelp og veier, blir det.»

  Derfor skal det ikke finansieres gjennom tvang.
  Det skal ikke være avgifter. Hør på hva professoren sier i det lydklippet jeg linket til.

 • Lars Jøran Nordberg

  Du skriver:
  «Det var nettopp en rettsak hvor et barn i Norge døde av
  underernæring. Du vil muligens mene at dette aldri kunne ha skjedd hvis hjelp til denne familien kun var basert på privat frivillighet. Men jeg tillater meg til å mene at det ikke ville betydd noe som helst.»

  Jeg kan ikke uttale meg så skråsikkert. Jeg kan ikke si at «det ville aldri skjedd». Jeg mener at det vil være problemer i mitt samfunn. Svært mange problemer. Men jeg mener politikerne skaper så mange problemer som ville vært løst om folk fikk bestemme mer selv over sine penger, sitt liv osv.

  Dersom man sprer makten utover, istedet for å konsentrere all makt på et sted, og overlater alt til byråkrater.

  Jeg mener at ditt liv tilhører deg, og at det du tjener er produktet av ditt eget arbeid, og at du har rett til å disponere disse slik du selv måtte ønske. Dette innebærer jo at du bruker det på det du syntes er moralsk og godt, og som ligger i din interesse.

  For eksempel å finansiere en rettsstat, finansiere et godt sosialt sikkerhetsnett som kan komme deg til gode, og eller de som ikke selv klarer å betale ut i fra egen lomme osv. Jeg mener at man skal bygge samfunnet på frihet, og la folk forme det samfunnet de selv ønsker UTEN å gå omveien gjennom staten og dens politikere.

  Du skriver:
  «I påstår at dagens samfunn er 100% perfekt Derfor skjer det dessverre at folk blir funnet døde hjemme, og de har ligget der lenge. Mange av dem har ikke egen familie.

  Men heldigvis er den under 0,1 promille som tror på at lilla fabeldyr kan fly.»

  Ang. fabeldyr. Jeg vil kontre den der, med det som eksisterer av religiøs tro på politikerne og deres overnaturlige evner. Og at alt blir så fantastisk jævlig uten deres fantastiske kompetanse. =)

  Her har jeg laget en blogg om offentlig sløsing (som kunne ha gått til sosiale stønader osv, i stedet bl.a.

  http://turbonelloliberalismen.blogg.no/1425128147_eksempler_p_offentlig.html

  Her har jeg tatt for meg religiøs tro på politikerne:
  http://turbonelloliberalismen.blogg.no/1406726780_religis_tro_p_politik.html

  I stedet for å prioritere penger til forskning på homoerotiske dikt, så burde pengene heller ha gått til medisiner til denne mannen vist på libertinius sitt bilde:

  https://www.facebook.com/Libertiniusen/photos/pb.117429958345044.-2207520000.1425475399./801172346637465/?type=3&theater

 • Alf Haga

  Mitt inntrykk er at veldig få har en religiøs tro på politikere, eller at de har overnaturlige evner. (Det måtte i såfall være et lite mindretall av FrP-velgere, de som forventet at det meste ville bli på stell med FrP i regjering).

  Vi behøver faktisk noen til å ta valg på vegne av oss andre. Ellers vil det bli kaos. Enten det er et borettslag, en bedrift eller et hel nasjon.

  Verden er ikke så rosenrød som enkelte skrivebordsliberalister later som den er. For det første gjør mennesker mange dumme valg, valg som kan ramme både dem selv og dem rundt dem.

  99,9% av befolkningen skjønner hva som skjer hvis alle offentlige sikkerhetsnett tas bort. De som faller utenfor det gode selskap må livnære seg ved å ta fra andre. Resultatet vil bli at jeg med alle mine opptjente penger må sette opp høye gjerder med piggtråd og vakter for å beskytte meg selv og min eiendom. Da er jeg ikke fri i mine øyne. Slik ønsker jeg ikke å ha det. Da betaler jeg heller min skatt, slik at jeg kan leve i et samfunn med lite kriminalitet.

  Så vil du selvsagt si at i ditt samfunn skal kriminelle straffes mye hardere enn dagens Norge. Vel, det blir for det første veldig dyrt (hvem betaler?), og for det andre løser det ingen problemer. De er fremdeles sultne når de slipper ut.

  En debatt om hva som er riktig skattemodell og hva som bør være statens oppgave er en interessant debatt. Akkurat som en debatt med barna om de vil ha langt eller kort hår er det. En debatt om de skal skjære hodet av seg eller ei, er ikke så interessant. Du representerer siste scenario, hvis du lurte.

 • a-z

  Det er også et usaklig personangrep. Den typen man gjerne kommer med når man ikke har noen saklige argumenter. Jeg har til gode å se en ordentlig redegjørelse for disse løse påstandene fra både Tjomlid og resten av disse hovne besserwisserhipsterne. Bare se hva du selv skriver, «det har aldri vært prøvd ut så det kommer aldri til å fungere». Det er et latterlig utsagn, men veldig vanlig fra sosialdemokrater. Det er nærmest standardkommentaren etter at «Dere vil jo ha det som i USA» er sagt. «Det er jo ikke noe vits i å prøve noe nytt, fordi det kommer ikke til å fungere fordi ingen har prøvd det før». Nå har det seg derimot slik at all statistikk tilsier at det hadde fungert i aller høyeste grad, og langt bedre enn den såkalte «velfungerende» sosialdemokratiske velferdsstaten.

  Onar Åm har da betalt skatt som alle andre har. Hvorfor skulle han ikke få ytelser fra NAV? Fordi han er så frekk at han våger å ha andre meninger enn konformiteten? Ayn Rand levde også på trygd i mange år, uten at det var noe problematisk (foruten at alle som er uenig med henne bruker det mot henne for alt det er verdt). Karl Marx levde jo virkelig som en parasitt på alle sine nærmeste, totalt motsatt alle de idealene han preket. Langt i fra like ofte man hører det bli brukt mot Marx som tilsvarende mot Rand.

 • a-z

  Nei, liberalister. Ikke libertarianere. Du klarer åpenbart ikke å se hva budskapet med bildet er, nemlig at det ikke er likhet for loven.

 • graaskjegg

  Vi er alle født nakne, og såfremt man ikke på et vis får masse penger inn på konto, via arv eller snille, rike foreldre, så stiller man ikke bedre enn andre i samme situasjon, pengemessig sett.
  Jeg VET, da jeg for en tid siden solgte min leielighet .den første som dukket opp, var en norsk jente, som pga omstendigheter fikk såkalt sosial garanti på lån. Leiligheten var bra, men kjøkken var gammelt.
  Hun sa fra seg leiligheten, da det ikke ble gitt mer enn støtte til kjøpet, og ingen oppussing.

  Så etter en tid, ble leiligheten kjøpt opp av kommunen ,so mrøsket ut alt og pusset opp alt til flunkende nytt ,uten å blunke. De som flyttet inn, var ikke norske, for å si det slik.

  At det gjøres en slik forskjell på folk, er det som skaper rasismen. For all del, unner disse menneskene en fin leilighet. Men det hadde jeg unnet denne norske jenta også.

 • a-z

  Forslag til ny valgkampsak for Ap: subsidierte solbriller, fordi nå skinner det jo så hinsides av eldreomsorgen.

 • Thom Hansen

  Å sammenligne nordmenn med innvandrere er meningsløst. Nordmenn er født her og kan ikke kastes ut. Innvandrere velger vi selv å motta.

  Videre, ikke-vestlig innvandring medfører statsfinansielle nettokostnader, inkludert fremtidige forpliktelser, på ca. 100-120 mrd kr pr år. Dette inkluderer utgifter knyttet til direkte mottak av flyktninger. Til sammenligning er utgiftene til hele skolen ca. 90 mrd kr per år. Alle tall fra SSB.

  Når det gjelder samfunnsøkonomi, som Tjomlid her nevner, er ikke-vestlig innvandring i seg selv en enorm økonomisk belastning for norske skattebetalere. Dette skyldes rett og slett at ikke-vestlige innvandrere betaler langt mindre skatt i gjennomsnitt enn øvrig befolkning. For å si det flåsete, men ikke usant, ikke-vestlige innvandrere er en ekstrem samfunnsøkonomisk belastning på Norge uansett hvordan man vrir og vender på det.

 • Øyvind Røed

  Fordi de er imot Apartheid i Norge?

 • Øyvind Røed

  Det er rasistisk å være imot Apartheid når det er innført av sosialdemokrater/nasjonalsosialister. Dessuten er ikke Libertinius meme garantert 100% rett, idet kommunene nekter å utlevere alle regnskaper. Syntes personlig det var spennende å øvelseskjøre med en etiopisk kompis som egentlig ikke trengte lappen – men hvis noe er gratis.. Han klarte ikke si nei, han har en master i sosialøkonomi fra Japan.

 • Øyvind Røed

  Venezuela, eller Cuba?

 • ftw

  Ja, og saken er den at staten skal yte likhet for loven.

  Og det gjør de jo. Det er ingen motsetning mellom likhet for loven og behovsprøvd støtte.

  Staten skal behandle alle helt likt.

  Dette høres ut som en fireåring som er redd for at broren skal få en halv milliliter mer brus. «Urettferdig!»

  Liberalismen til Libertinius er ikke annet en veldig dårlig fordekt egoisme.

 • Alf Haga

  Da vil jeg sitere Steinar Mediaas som var hyret inn av «Åpen Post» (humorprogrammet til Harald Eia og Bård Tufte Johansen) for noen år siden for å komme med økonomitips:

  «Det har nylig vært et enormt jordskjelv på Haiti, med mange tusen omkomne og flere hundretusener som har mistet alt de eier. I den forbindelse er det flere hjelpeorganisasjoner som ber nordmenn om penger slik at de kan hjelpe disse menneskene. Mitt råd er: Ikke gi. Det sparer du penger på.»

  Norges asyl- og flyktningepolitikk er ikke fundert på at det skal svare seg økonomisk. Det er en kostnad Norge og andre land tar, fordi det anses som en moralsk plikt. Det er mange land som har langt dårligere økonomi en oss, og som tar imot langt flere innvandrere.

 • Alf Haga

  Forsøker du å være sarkastisk overfor H/FrP-regjeringen på vegne av AP?

 • Alf Haga

  Det er ingen som ikke unner Onar Åm ytelser fra NAV. På tross av at det han har betalt inn i skatt gjennom noen få år som yrkesaktiv, kun har finansiert en brøkdel av det han har mottatt i offentlige ytelser de senere år.

  Men han selv og hans meningsfeller mener jo at mennesker i hans situasjon har en plikt til å klare seg uten offentlig hjelp – enten via forsikringer eller frivilige donasjoner fra private.

  Hvorfor ikke forsøke på seg selv – dette eksperimentet han og meningsfellene ønsker å dytte over på hele samfunnet? Da kunne det i det minste hatt et skinn av troverdighet.

  Ellers ser det ut som 15% av samtlige ultra-liberalister er samlet i dette kommentarfeltet. Det var jo kjekt å hilse på. Tydeligvis har jungeltelegrafen gått på en del videregående skoler.

 • Bård Mer

  «Dette tiltaket medfører altså ikke en eneste krone i ekstrakostnader for deg og meg. Det koster ikke skattebetalerne et øre ekstra. Det er penger kommunen allerede får, og om de bruker det på å hjelpe flyktninger til å få førerkort eller andre tiltak, påvirker hverken din eller min lommebok.»

  Du er ikke akkurat en Økonom Tjomlid? En krone brukt er en krone mindre av beholdningen. Dette er grunnleggende økonomi. f.eks 1+1=2 3-1=2

  Du har forøvrig rett i at jeg ikke merker om staten bruker 1 milliard på et sinnesykt tiltak akkurat nå i dag. De pengene er enten allerede tatt eller vil bli tatt av innbyggerne i fremtiden, ofte + renter som gjør det enda dyrere.

  Skulle stat/kommune bruke mindre et år så kunne staten i neste omgang tatt mindre av innbyggerne i skatt og avgifter. Det hadde vært helt absurd.

  Riktignok er jo kommune og stat religiøst opptatt av å forbruke årsbudsjettene så de er sikret minst like mye penger neste år på bekostning av innbyggerne til fordel for sinnessyke ordninger. Du kan lese mer om disse ordningene og sløseri på libertinius og sløseriombudmannen sine sider på facebook.

 • Simen Midtfjord

  Om kommunene får pengene fra Staten for så å gi dem videre til asylanter for at de skal få ta førekort, så gjør det ingen forskjell. Det er skattebetalernes penger som går til å gi asylantene førerkort.

 • Edvard Kragskogen

  Liberalistene er jo en festli gjeng altså, men det som demonstreres her er vel gjerne først og fremst et eksempel på at man med forutinntatt holdning leter opp et eksempel som «treffer» det man leter etter («fordeler» for innvandrere), mens man ikke har interesse av å sjekke opp nyansene i dette – samtidig som man ikke kjenner ordningene for hva «oss andre» egentlig kan få i støtte.

  For vel gis det en hel del tilskudd til flyktninger (at disse er betalt av staten og ikke kommunen er et mindre vesentlig samfunnsøkonomisk poeng, all den tid man kan argumentere for at pengene kunne vært brukt annerledes fra statens side) – men det er saktens mange nok støtteordninger som ikke alltid er spesielt godt kjent for «oss andre» også.

  For å være helt ærlig tror jeg det er mange flere som kvalifiserer til ulike støtteordninger i NAV-systemet enn de som faktisk får dem i dag. Det er ikke ment som et argument for eller i mot disse ordningene, men mer en oppfattelse jeg har etter å sittet «nært» på både NAV og NAV-brukere.

 • Frostbitt

  Så det finnes gratis lunsj?

  «Dette tiltaket medfører altså ikke en eneste krone i ekstrakostnader for deg og meg. Det koster ikke skattebetalerne et øre ekstra. Det er penger kommunen allerede får (..)»

  Og hvem får kommunen pengene av? Av staten. Og staten har tatt disse pengene fra hvem? Deg og meg; skattebetalerne.

  Vanskelig det der med økonomi, Tjomlid.

 • Thom Hansen

  Flere punkter her. For det første, mottak av flyktninger og asylsøkere koster penger helt uavhengig om det er moralsk riktig eller ikke. Oljeinntektene har gjort dette mulig uten å redusere velferd generelt så langt. Innen 15-30 år, vil statsbudsjettet begynne å gå med underskudd. Da må enten skattene øke eller velferdsutgiftene reduseres. Er det da like «moralsk riktig» å ta i mot så mange flyktninger som Norge gjør?

  Det er 50 millioner mennesker på flukt og 1 mrd mennesker i fattigdom. Innvandring vil aldri kunne løse de problemene. Innvandring er faktisk i så måte irrelevant, da 2. generasjons innvandrere havner i stor grad i «utenforskap» med dårlig økonomi og lav sysselsetting.

  De landene som tar i mot mange flyktninger, som f.eks. Libanon, gir ingen støtte til flyktninger. Det er FN, og andre NGO, som finansierer deres livsopphold. En vesentlig forskjell på hvordan flyktninger tas vare på sammenlignet med Norge.

  Med unntak av Sverige tar Norge i mot klart flest flyktninger og asylsøker, med påfølgende familiegjenforening, av alle vestlige/rike land. Faktisk er innvandringen til Norge høyere, relativt sett, enn den var til USA på slutten av 1800-tallet. Resultatet er som forventet, elendig integrering. Se f.eks. gj.snittlig skattebetaling:

  https://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2014-2015/dok15-201415-0377-vedlegg.pdf

 • Thom Hansen

  Hehe. Denne er jo bare pinlig. Ikke første gang Tjomlid dummer seg ut. Innlegget hans om islamsk terrorisme var jo direkte latterlig.

 • Jeg skulle til å kommentere det samme. Det er greit nok at hvis jeg som person, eller noen andre, er villige til å ta på seg ansvar for andre mennesker, så bør man også støtte opp ved behov. Men påstand om at det ikke koster noe, er som Gunnar sier, en «flau» påstand.

  Hvis jeg velger å få en venn fra USA på besøk, eller å oppdra et barn, så har jeg selv valgt å ta på meg ansvaret med å dekke behovene til disse menneskene. Jeg har ingen rett til å gå over til naboen og kreve at naboen betaler litt av mine kostnader til mat og strøm under oppholdet til barn og venn.

 • Dette er feil. Integreringsstøtten er penger kommunen får uansett, og så kan de bruke pengene slik de mener er best. Hvis pengene ikke ble brukt til førerkort, så ville de blitt brukt på noe annet. Overføringen fra staten er den samme uansett. Den eneste måten dette kunne påvirke skattebetalerne, er om staten gikk inn og bestemte hvordan kommunene skulle bruke pengene. Men da ville jo kommunene brukt pengene til noe annet for å ikke miste dem uansett, og vi er like langt – bare med mer byråkrati som også koster.

  Så nei, med en fast overføring fra stat til kommune belastes ikke skattebetalerne noe mer selv om noen få kommuner bruker rundt 7% av midlene til førerkort heller enn andre tiltak.

  Hvis du/Libertinius derimot er mot integreringstilskuddet, så er det en helt annen diskusjon.

 • Dette er visst litt vanskelig å forstå for enkelte, skjønner jeg.

  Det jeg skriver er at integreringstilskuddet er fast uansett. Hva kommunene bruker det til påvirker IKKE din og min skatteseddel.

  Hvis man derimot mener at hele integreringstilskuddet burde fjernes, ja, da er man over på en helt annen debatt. Men jeg tror det godt skal gjøres å argumentere for at det heller vil spare oss for penger.

 • Men da mistforstår du jo det jeg skriver. Jeg sier ikke at det ikke koster noe. Jeg sier at om en kommune bruker en prosentandel av en fast statlig overføring til A eller B, ikke påvirker kostnaden for skattebetalerne. Det er ikke sånn at overføringen fra stat til kommune reduseres hvis noen kommuner ikke bruker noen proesenter på å finansiere lappen heller enn en litt dyrere leilighet.

  Det var vel ikke så vanskelig å forstå?

 • Sadmir Liverbird

  Hæ? Kjenner mange som er kommet til norge som flyktninger, inkludert meg selv og absolutt alle betalte lappen med sine egne penger etter at de har fått seg jobb, inkludert meg selv. Dette er bullshit.

 • Du må gjerne påpeke hva du mener er feil. (Se mine svar til de andre i tråden.)

 • Alf Haga

  Saken er vel at Tjomlid påpeker at norske kommuner får et standardbeløp per flyktning de mottar. Så må gjerne folk være riv ruskende uenige i det.

  Derimot er det revnende irrelevant for skattebetalernes lommebok hvordan mottakskommunen velger å disponere disse midlene på flyktningene. Om pengene brukes til å dekke trafikkopplæring, norskkurs, arbeidstrening eller bolig til flyktningene påvirker ikke din og min lommebok på kort sikt.

  På lang sikt har det forhåpentligvis en positiv effekt at man investerer i ting som kan bidrar til å styrke kvalifikasjoner og muligheter til sysselsetting og integrering.

 • Ole Pedersen

  Det er fakta. Bare sjekke på siden til nav og sivilombudsmannen

 • Alf Haga

  Det er faktum at enkeltstående kommuner har valgt å bruke deler av de statlige midlene de mottar til å gi kjøreopplæring. I en stor distriktskommune kan det være en fornuftig bruk av penger. I urbane strøk vil det være mindre relevant.

  Men du har selvsagt rett i at flyktninger ikke har krav på å få dekket førerkort, slik enkelte innbiller seg.

 • Alf Haga

  Norsk språk synes enda vanskeligere, Frostbitt…

 • Ole Pedersen

  Hvorfor kan abdul da drive gatekjøkken i tre år uten å betale skatter og avgifter? Hvis det ikke er forskjellsbehandling mener jeg. Og hvorfor er abduls barn mer verdt, slik at han får mer barnetrygd?

 • Bård Mer

  Jeg er i mot overføring av penger fra person A til person B, dersom person A ikke er enig i at det skal forekomme en overføring av penger.

 • Alf Haga

  Da foreslår jeg at du viser oss linken til det aktuelle dokumentet, «Ole».

 • Ole Pedersen

  Skylappene og at du kun har basert dine fakta på ensidig vinkling?

 • Alf Haga

  Jeg tror du har navnet på feil blogg.
  Gunnar og alle andre har for lengst skjønt at liberalister mener at skatt er offentlig tyveri.

  Det er ikke poenget med blogginnlegget til Tjomlid. Dette er ikke en blogg om skattenivået i Norge.

 • Dominus 75

  Tjommis tilbakeviser jo ikke påstandene, men bekrefter tvert i mot at det FINNES slike tilskudd som kommunen f.eks kan bruke på førerkortet. Dersom du trodde dette var å avlive en myte må du tro om igjen, svakt innlegg:) Uansett hvordan han ronker fakta kan man konkludere med at jo, det ER forskjell på oss basert på etnisitet, hvorfor prøve å benekte det åpenbare? Hva er Tjomlids agenda, «white guilt»? Norge er ikke en gammel kolonistat, hvis man ser bort fra Arktis (ingen innbyggere), vi hadde ikke slaveskip eller bomullsplantasjer heller. Dersom Tjomlid har dårlig samvittighet fordi han er norsk får han ta det på egen kappe.

 • Mr_ZZZ

  Tjomlid nå synes jeg du argumenterer dårlig. Å ta førerkort er en økonomisk belastning for de fleste nordmenn. Det må være lov å sette spørsmålstegn ved om det er rett bruk av integreringsmidler å betale dette for flykninger. De fleste vil nok mene at norskopplæring og integreringstiltak er mer målrettet. Det er lett å skjønne at det å gi gratis førerkort til flykninger noe nordmenn må betale i dyre dommer for skaper reaksjoner. At man kan søke om dette på NAV er et haltende argument. Som du selv referer til er det en forutsetning at du har spesielle behov. Kjøreopplæring dekkes ikke av NAV som et velferdsgode. Å hevde at dette er et rent kommunalt anliggende blir også merkelig siden det er statlige overføringer som benyttes.Jeg har ikke lest artikkelen det refereres til, men ut fra det som står her synes jeg du argumenterer dårlig.

 • Crame L’Amstrong

  Hvis pengene kommer fra staten, via kommunen, som så bestemmer å betale førerkort for en flyktning, så kommer da vitterlig pengene fra staten, og fra skattebetalerne. Du sier at staten ikke betaler noe ekstra , men det er vel på siden av poenget. Videre, ut fra ordbruken din, «gjør meg kvalm» osv, virker det som du, uvanlig nok, appelerer til følelser, fremfor fakta.

  (At førerkort faktisk kan være et bra tiltak for en flyktning er en annen sak)

 • Kjell -Arne Slettum

  Og hvis det ikke koster skattebetalerne noe, hvem betaler da?Det er forskjellsbehandling, og hadde det gått andre veien, da hadde det hvert rasisme!

 • Jenny Olsen

  At det i utgangspunktet koster penger å integrere flyktninger er ingen nyhet.
  Å trekke dette inn i en artikkel som tar for seg «feilaktig fremstilling av fakta rundt det offentliges støtte til flyktninger»… er en eller annen form for rekord.

  Det er ingen som har sagt det er gratis.
  Det man har sagt er at om man først skal diskutere dette, så kan det være greit å holde seg til fakta.
  – det koster penger uansett
  – å bruke deler av disse pengene til førerkort er kommunenes valg, men koster ikke MER penger
  – å velge å ikke forsøke å integrere flyktningene vil (selvfølgelig) koste mer, siden vi da er GARANTERT at de ikke klarer å bli integrert og bidragsytere til samfunnet.

 • Jenny Olsen

  Jeg tror jeg har sagt det før her.
  «Lese, tolke, lese igjen. Tenke litt. Lese en gang til om nødvendig. SÅ skrive kommentar».

  Du kan ikke kommentere et innspill som sier «jeg sier ikke at det ikke koster skattebetalerne penger» med «hvis det ikke koster skattebetalerne noe, hvem betaler da».

 • Alf Haga

  Ærlig talt – gjør du deg dum, eller er du dum?

  Du gir Røde Kors 1000 kroner. Koster det deg mer om Røde Kors bruker disse 1000 kronene på vaksiner i stedet for at de bruker dem på nødhjelp?

  I tilfelle ja- hvorfor blir det dyrere for deg?

 • Jenny Olsen

  Tror du må gi opp den der.

  Du ønsker å diskutere EN feilaktig fremstilling av en sak, og blir avvist med at «men da sier du jo at flyktninger ikke koster Norge noe».

  Når folk ikke ønsker å sette seg inn i premissene, så blir diskusjonene ikke særlig nyttige.
  Det er vel ingen som har sagt at det ikke koster noe i kroner og øre å hjelpe flyktninger med integreringen. Selv om man kan hevde at noe/mye/alt/mer enn alt kommer tilbake i form av skatt integrerte flyktninger betaler.
  Men når man støtter opp under feilaktig fremstilling av fakta med «men det stemmer sikkert om vi snakker om andre personer, andre støtteformer, andre bakgrunner og litt andre forutsetninger»…

  Som de sa på QI for en stund siden:
  «Betyr det at den er menneskeformet?»
  «Ja. Bortsett fra at den er hårete. Og formet som en elefant.»

 • Mr_ZZZ

  Jeg synes ikke nødvendigvis ditt argument holder. Overføringene fra Staten er jo noe som besluttes ut fra kommunenes behov. Størrelsen er ikke naturgitt eller «fast uansett» som du uttrykker det. Derfor vil bruken av pengene påvirke hvor mye som blir overført. Kanskje ikke på kort sikt, men på litt lengre. Vi vet jo at Staten griper inn mot kommuner som forvalter sin økonomi dårlig.

 • Christian Steen

  «Det er en kostnad Norge og andre land tar, fordi det anses som en moralsk plikt. Det er mange land som har langt dårligere økonomi en oss, og som tar imot langt flere innvandrere.»

  Dette er ikke «en kostnad»! Det er løpende utgifter og fremtidige forpliktelser som Norge må være i stand til å garantere også i fremtiden.

  Allerede nå går AP til valg på innføring av eiendomsskatt. Et sted må jo pengene komme fra ;)

 • Alf Haga

  Vanskeligere er det strengt tatt ikke.

  Til forskjell fra enkelte halvbrune og forskremte bygdeorignaler, så er mitt inntrykk at liberalister stort sett er godt beleste og har gjennomført en del skolegang.

  Basert på denne tråden så har jeg enten konkludert feil eller så er det noen i første kategori som forsøker å late som de er liberalister.

  Med vekslende hell.

 • Jenny Olsen

  Abdul kan ikke drive gatekjøkken i tre år uten å betale skatter og avgifter.
  Det er en ren «urban myth» .

 • Trond Hansen

  Jeg mener at et integreringstilskudd bør betales tilbake over tid på samme måte som et studielån. Og jeg er sikker på at de fleste flyktninger ville gjort dette med glede dersom de på forhånd var klare over at dette er premisset.

  Og det er ikke det at INGEN skal få noe gratis etc., men vi snakker om ganske mye penger totalt sett som de fint kunne betalt tilbake.

 • Mr_ZZZ

  Dårlig analogi. Det er frivillig å gi til Røde Kors. Hvis de ikke bruker pengene fornuftig velger vi å ikke gi. Det må være mulig å lese motargumenter uten å kalle debattanten for dum.

 • Traktor94

  Dersom man skal begynne å argumentere på den måten stopper hele landet opp. For eks. hvorfor skal jeg betale skatt av inntekt, for det koster da ikke staten noen mer om jeg jobber? Faktisk koster det staten mer om jeg ikke jobber, så etter din argumentasjon burde egentlig staten betale meg for å jobbe.
  Hvorfor skal jeg betale mva på varer jeg kjøper? Det koster da ikke staten noe mer at jeg kjøper disse varene?

 • Du må gjerne være politisk uenig med meg i det. Men det du hevder er at jeg ikke forstår økonomi og tar feil i bloggposten rent faktamessig. Det gjør jeg altså ikke. Heller enn å bytte tema kan du kanskje innrømme at din kritikk var skivebom.

 • Du må gjerne påpeke hvor jeg tar feil i bloggposten og underbygge dette med kilder.

 • Alf Haga

  Analogien er mer enn god nok til å forklare misforståelsen til Slettum.

  De fleste her argumenterer for at de er i mot å bruke penger på flyktninger og asylsøkere. Det må en gjerne mene. Men helst et annet sted, fordi det er fullstendig irrelevant for det temaet som Tjomlid tar opp i denne bloggen.

 • a-z

  Her ordlegger du deg på en merkelig måte. Det er ingen som sier at vanskeligstilte har en «plikt» til å klare seg selv. Det er et valg man tar.

  Det er heller ikke noe eksperiment som noen ønsker å dytte over på hele samfunnet. Mer riktig er det å kalle velferdsstaten et eksperiment som flertallet ønsker å dytte over hele samfunnet. Problemet er at selv om man velger å leve «liberalistisk», er man fremdeles tvunget til å finansiere velferdsstaten. Onar Åm er for øvrig svært aktiv og har mange prosjekter gående samtidig. Ved siden av bloggen er Free State Initiative kanskje hans mest kjente prosjekt: http://freestateinitiative.org
  Han driver også med sosialt entrepenørskap på Filippinene, hvor han investerer i småprosjekter og på den måten løfter folk ut av fattigdom. Han har også forfattet to bøker, og arbeider nå med sin tredje.

  Det virker som om du tror at alle liberalister er unge menn som går på NAV og ikke har annet å gjøre. Det er selvsagt helt feil. Liberalister finnes i alle aldre, begge kjønn, og mange er i full jobb eller er tom. selvstendig næringsdrivende.

 • Mr_ZZZ

  Det skjønner vi. Poenget er at utsagnet «pengene får kommunen uansett» er feil. Pengene overføres for et formål. Hvis dette ikke oppnås fordi kommunene bruker pengene feil vil overføringen endres. Så pass tillit må vi ha til politikerne. Derfor er Tjomlids utgangspunkt feil, selv om han mener det motsatte.

 • a-z

  Ap sa at det skulle skinne av eldreomsorgen. At H/FrP ikke har forandret noe på saken burde ikke overraske noen.

 • Lepantoe

  BlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlablaBlabla

 • Christian Andersen

  Artikkelen lurer oss inn med et annet forsidebilde enn det som faktisk presenteres her inne sammen med innholdet. Kan artikkelforfatter utbrodere bakteppe omkring de tallene som illustrerer sosialstønad og rettigheter her?

 • isoleo

  Uansett om det er kommunens valg å bruke integreringsstøtten på å finansiere førerkort, så oppleves det av mange norske ungdommer som urettferdig. Det er dyrt å ta førerkort idag i Norge og mange sliter med å finansiere dette. En kan sikkert hevde at dette er godt anvente penger, men opplevelsen av at dette er urettferdig skal en ikke harselere med. Det er slikt som skaper ekstreme holdninger ikke selve saken.

 • Mr_ZZZ

  Uenig. Dette er sammensatt. Hvis man mener en overføring brukes mot intensjonen må man kunne mene at dette er en belastning for skattebetalerne. Regningen for denne feilbruken vil jo før eller senere dukke opp som en utgiftspost et annet sted. Det er dere som tenker alt for endimensjonalt. Hvis din betaling til Røde Kors ikke tilflyter de som trenger pengene vil de måtte støttes på annen måte. Dette henger sammen.

 • Thom Hansen

  Det offentlige har brukt mer enn 100 mrd kr på integreringstiltak de siste 15 årene (se Brochmannrapporten), uten at f.eks. sysselsetting har økt blant ikke-vestlige innvandrere. Brochmannutvalget konkluderte med at ingen effekt har blitt dokumentert.

  Hva kommunene bruker integreringstilskuddet til er irrelevant. Poenget er at Norge, dvs. skattebetalerne, finansierer en rekke tiltak rettet mot flyktninger som har null effekt. Det er sløsing av felleskapets penger.

 • Mr_ZZZ

  Det har jeg påpekt i flere innlegg.

 • Crame L’Amstrong

  Ganske uhederlig debatt-teknikker du bruker, Tjomlid:
  -Vrir den opprinnelige påstanden om at «staten betaler førerkort for flyktninger» til «staten betaler EKSTRA for førerkort til flyktninger».
  -Videre brukes ord som «naiv» og «barnslig» om vedkommende.
  -Ett sted siterer du vedkommende og det eneste «motargumentet» ditt er : «Dette gjør meg kvalm» og «jeg er målløs».

 • PetterX

  Bør ikke da norsk ungdom bosatt på samme plass også få tilskudd til førerkort? Dette er en stor kostnad for folk og det kan jo hindre at norsk ungdom slipper å flytte fra bygda.

 • DrPositiv

  En stor andel av dine medborgere er jo nettopp i den situasjonen.

 • Thom Hansen

  «Dette tiltaket medfører altså ikke en eneste krone i ekstrakostnader for deg og meg. Det koster ikke skattebetalerne et øre ekstra.
  Det er penger kommunen allerede får, og om de bruker det på å hjelpe
  flyktninger til å få førerkort eller andre tiltak, påvirker hverken din
  eller min lommebok.
  Libertiniusen har en ganske barnslig tilnærming til samfunnsøkonomi.
  Det som garantert hadde kostet skattebetalerne mest, er at flyktninger
  ikke fikk hjelp til å lære språk, komme ut i arbeid og opprettholde et
  minimum av levestandard»

  -hva definerer du som ekstrakostnader? Bevilgningene til kommunene, i form av statlige tilskudd, betales jo nettopp av «deg og meg».

  Videre, disse tiltakene har ingen dokumentert effekt på integrering. Brochmannutvalget konkluderte med at mer enn 100 mrd kr var bevilget til integreringstiltak, uten at det kunne dokumenteres noen form for vesentlig positiv effekt.

  Angående ditt innlegg om muslimsk terrorisme, anbefaler jeg deg å lese denne:
  http://www.minervanett.no/er-de-fleste-terrorister-muslimer/

 • akkkkkar
 • Mr_ZZZ

  Du kan selvfølgelig nedvurdere meningsmotstandere. Det er det vi kaller hersketeknikk. Det pleier ikke være et kvalitetstegn.

 • Mr_ZZZ

  Nå sporer jo du av. Det er spørsmål om riktig bruk av midlene, ikke om vi skal gi eller ikke.

 • Jenny Olsen

  Ja, men se. Du HAR jo fakta. (Jeg tror på deg, gidder ikke bruke tiden på å sjekke akkurat nå.)
  Hvorfor i all verden trenger du da bruke tid på en blogg hvor bloggeren diskuterer «feilaktig fremstilling av fakta»?
  For å gjenta meg selv til det kjedsommelige:
  Diskusjonen er ikke «koster innvandrere penger». Diskusjonen her er «får innvandrere penger til førerkort fra Nav mens vanlige nordmenn må betale selv?»
  Og du må være enig i at det spørsmålet ikke blir besvart om man skriker aldri så høyt «men innvandrere koster mye penger!»

 • Lars Jøran Nordberg

  Du skrev: «Mitt inntrykk er at veldig få har en religiøs tro på politikere,
  eller at de har overnaturlige evner.»

  Du har det. Og det beviser du i det innlegget du skriver her.

  Du skrev:
  «Vi behøver faktisk noen til å ta valg på vegne av oss andre.»

  Nei.

  Du skrev:
  «Ellers vil det bli kaos.»

  Nei, det gjør det ikke.

  Du skrev:
  «Enten det er et borettslag, en bedrift eller et hel nasjon.»

  Nei.

  Du skrev:
  «Verden er ikke så rosenrød som enkelte skrivebordsliberalister later som den er.»

  Øh… Skrivebordssosialister da? Som mener deres opplegg er best og dermed vil tre det nedover hodet på alt og alle? Komme med direkte skremselspropaganda om det forferdelige som vil skje dersom ikke DE får bestemme i samfunnet på vegne av alt og alle? Du kommer med en stråmann, og uttrykker noe vi ikke mener.

  Det du kommer med er løgnaktig og missvisende. Du burde jo ikke da kritisere andre for å komme med løgn. Vi tror ikke verden er rosenrød, vi mener at det private markedet er bedre enn de inkompetente politikerne dine, til å levere oss varer og tjenester.

  Du skrev:
  «For det første gjør mennesker mange dumme valg, valg som kan ramme både dem selvog dem rundt dem.»

  Og politikere er mennesker. Dette ser dere skrivebordssosialister helt vekk i fra, mens dere sitter på deres høye hest og later som om dere er best i alt. Mens dere forherliger dere selv og skaper dere et bilde av at dere selv er noen herlige mennesker med fortreffelig godhet, mens alle andre er ondsinnede og forferdelige…

  Du skrev:
  «99,9% av befolkningen skjønner hva som skjer hvis alle offentlige sikkerhetsnett tas bort.»

  Vi er ikke for å røske dette bort fra folk.
  Vi vil overføre det til det sivile samfunnet gradvis over lang tid.
  Altså overføre oppgavene.

  Du skrev:
  «De som faller utenfor det gode selskap må livnære seg ved å ta fra andre.»

  Eller få fra andre…

  Du skrev:
  «Resultatet vil bli at jeg med alle mine opptjente penger må sette opp høye gjerder med piggtråd og vakter for å beskytte meg selv og min eiendom.»

  Igjen tegner du et skremmescenario av et samfunn. Det er i dere sosialdemokraters forestillingsverden det er slik. Nei, du trenger verken piggtråd eller vakter for å beskytte deg selv. Man har offentlig politi som ivaretar tryggheten din.

  Da er jeg
  «ikke fri i mine øyne. Slik ønsker jeg ikke å ha det. Da betaler jeg
  heller min skatt, slik at jeg kan leve i et samfunn med lite
  kriminalitet.»

  Det vil være lite kriminalitet i et liberalistisk samfunn.
  Og du er fri… Og du kan ikke velge i dag om du skal betale skatt eller ikke. Du har ikke noe valg. Derfor blir det irrelevant om du «heller betaler skatt» – du har jo ikke noe valg. Ditt liv, og dine penger, osv, tilhører ikke deg selv, i dag, men andre. Andre mennesker, så fremt de har fått gode posisjoner i samfunnet har en rett til å sløse bort dine penger på hva det enn måtte være… Og du kan være så enig eller uenig du bare vil, uten at det endrer noe som helst.

  Du skrev:
  «Så vil du selvsagt si at i ditt samfunn skal
  kriminelle straffes mye hardere enn dagens Norge.»

  Ikke nødvendigvis. Vi vil ha noen klare regler, og alvorlig kriminalitet skal straffes hardere. Og da menes som i lengre fengselsstraffer.

  Du skrev:
  «Vel, det blir for det første veldig dyrt (hvem betaler?)»

  Det er de samme som i dag som betaler. Og nei det er ikke dyrt sett i forhold til hva vi betaler inn i dag.

  Du skrev:
  «og for det andre løser det ingen problemer. De er fremdeles sultne når de slipper ut.»

  Hva er dette for noe vrøvl?

  Du skrev:
  «En debatt om hva som er riktig skattemodell og hva som bør være statens oppgave er en interessant debatt.»

  Mulig…

  Du skrev:
  «Akkurat som en debatt med barna om de vil ha langt
  eller kort hår er det. En debatt om de skal skjære hodet av seg eller
  ei, er ikke så interessant. Du representerer siste scenario, hvis du
  lurte.»

  Dette du skriver her,er bare dårlig forsøk på dårlig retorikk.
  Og det illustrerer dine forestillinger, som er sterkt irrasjonelle, med tanke på hvordan et slikt samfunn blir til. Det blir blant annet til når det store flertallet er med på det, og da betyr det at det har utviklet seg et samfunn der hvor det private har overtatt flere og flere offentlige oppgaver, og at folk ser at dette fungerer svært bra, og bedre enn det offentlige gjør i dag. Samt at fattigdom forsvinner på grunn av den høye økonomiske veksten etc. Det er slik det blir DERSOM det blir et liberalistisk samfunn.

 • Cengiz Han Çeviker

  lurer på om den tabellen viser innvandrere som er blitt norsk statsborgere, som innvandrer skattebetalere eller norske.? i tillegg, mange innvandrere driver foretak som også de bidrar med MVA, skatt og arbeidsgiveravgift.

 • Ronny Bruvik

  Det er helt klart urettferdig…. En innvandrer som aldri kommer til å bidra med inntekter til staten får mer enn en Nordmann som har bidratt….
  Vi nordmenn betaler skatt for våre egne, ikke for kakkerlakker fra tredje verden.
  Hvorfor ikke sende alle kakkerlakkene til «diamanten»? den nedlagte byen på svalbard? Der kan de også maskere seg for det er jævla kaldt :)

 • Alf Haga

  Det bør i såfall være opp til de kommunene som sliter med fraflytting å ta de føringene. Mange av disse kommunene får som kjent distriktstilskudd.

  Jeg vet at noen kommuner subsidierer billige tomter til kommunes unge, under visse forutsetninger.

 • Thom Hansen

  Den benytter seg av SSBs definisjon av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Så norske statsborgere regnes som innvandrere dersom de kommer inn under SSBs definisjon for innvandrere.

  http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2013-04-25?fane=om

 • Mr_ZZZ

  Du bidrar ikke til en konstruktiv debatt.

 • Alf Haga

  Norske ungdommer flest får ikke mat, klær, sko eller norskkurs heller dekket av statlige midler.

  Hvis man foretrekker å føle seg urettferdig behandlet hele tiden, så er det bare fantasien som setter begrensninger.

 • Alf Haga

  Nå er jeg ikke liberalist, men forslaget ditt er noe liberalistene burde bejublet. Men sannsynlig så kappes det vel internt om hvem som klarer å være mest lilla, at ethvert forslag som minner om noe som kunne fungert i den virkelige verden, blir blåst bort.

 • Mr_ZZZ

  Det er spørsmål om hjelpen er målrettet og rettferdig. Jeg synes han har et godt poeng. Førerkort er noe folk betaler av egen lomme. Da kan det virke urettferdig at andre får det gratis. At du ikke opplever det slik er greit, men du må akseptere at det er forskjellig syn på ting.

 • Cengiz Han Çeviker

  hmm, takk for tilbakemelding. Men jeg er fortsatt ikke sikker om denne tabellen du postet isted om skatteinntekter. Jeg har norskstatsborgerskap, har jobbet siden jeg kom til Norge (21 år). så om jeg ligger under skattebetaler av innvandrer eller norsk!?? Uansett, etter min mening er dette urelevant for meg. Så lenge jeg bor og jobber i et land, uansett vor, er min plikt til å gjøre mitt beste. Verden er i økokrise. Vi må bre akseptere det. Det er mange fattige og de som har jobb, synes jeg heldige uansett om det man gjør på en måte blir i mange øyne «utnyttet» av andre. Jeg er sikker på at mange som ikke har jobb, ikke får muligheten til å integrere seg, å føle seg utenforstående; å ha den følelsen at de som jobber og bidrar hater dem. Det skjærer mitt hjerte. Jeg trenger ikke å bli rik. Jeg er takknemlig at jeg klarer meg det lille jeg har. Har jeg krefter, noe ekstra til overs, vil jeg så gjerne hjelpe til andre i nød. Det er det vi er skap til. Vi kunne vært i dems sko, eller kanskje vi en eller annen gang kommer til å være det.

 • Frostbitt

  Takkal, klalte du ikke å lese det? Uffda.

 • Siggen

  det koster, om de hadde «spart»pengene så hadde de trengt mindre tilskudd senere, som hadde trukket mindre fra alle innbetalte skattepenger, så jo alle kostnader til flyktningene (og andre) koster penger. Det komemr bare an på hvilket budsjettår

 • Dette er faste overfrøinger med faste satser år for år. Pengene kan ikke spares og brukes til andre ting enn integreringstiltak det året de er tildelt, eller hvertfall i løpet av de fem år.

  Så nei, du tar feil.

 • Siggen

  Overføringer pleier å variere ette behovet, så de skal nnormalt sett ikke være faste. Faste overføringer uten noen spesiell grunn vil jo være å kaste bort penger. Da vil det alltid sløses bort mer enn nødvendig

 • Alf Haga

  Offerrollen pleier heller ikke å være et kvalitetstegn. Så er det sagt.

  Denne spesifikke bloggposten har tiltrukket seg en rekke debattanter som jeg aldri har sett på denne bloggen før. Det store flertallet av dem tror blogginnlegget handler om hvor riktig det er at Norge bruker masse penger på flyktninger og asylsøkere. Selv når forfatteren som har skrevet det dere angriper sier at hans blogg ikke omhandler det dere angriper, så mener du og andre at dere vet bedre enn forfatteren om hva han skriver om.

  Når noen da påpeker dette, så er det altså hersketeknikk. Den gamle plata er snart spilt i stykker.

 • Lars Jøran Nordberg

  Jeg er uenig med deg. Dessuten er ikke liberalismen til libertinius dårlig fordekt egoisme, det er egoisme, og når det står egoisme på bakgrunns-bildet til Libertinius, så er det ikke særlig dårlig fordekt.
  Vi er ganske åpne om at vi er sterke tilhengere av egoistisk etikk.

  Kan lese mer om det her:
  http://egoist.info/

  Hvordan siterer du på den måten der? =)

 • Cengiz Han Çeviker
 • lorus

  Jeg vet ikke, Alf Haga, om det du skriver ovenfor er noe du vet, eller noe du tror.
  Da jeg kom hjem fra et utenlandsopphold lå det en regning og ventet på meg. Jeg var dessverre ikke i stand til å betale denne regingen innen fristen da jeg stod uten arbeid. Jeg ba sosialen om et lån da jeg snart ville være i arbeid. Jeg fikk nei. Jeg ville anke og da spurte sosialsjefen om min utenlandske samboer bodde i lag med meg i den tiden regningen var fra. Ja, svarte jeg. Da overfører vi den på henne og dere FÅR pengene. Et det likebehandling?

 • Hvis du sjekker kilder i bloggposten vil du se hvordan det henger sammen. Men jo, det er en fast overføring som varierer de 1-5 år støtten utbetales til kommunen.

 • Jenny Olsen

  Ja. Men trenger man ty til historieforfalskning for å forsøke å få frem de poengene?

 • Jenny Hansen

  Typisk bortforklaring fra en kulturmarxist, man bruker «individuell og behovsprøvd behandling» som kodeord for diskriminering av nordmenn.
  Alle vet at disse aldri kommer ut i arbeid, at de aldri kommer til å bidra på noen som helst måte positivt til samfunnet. Allikevel så er det ikke måter på hvor mye ressurser som skal kastes etter dem.
  Kjenner til flere saker hvor «flyktninger» fra Somalia har blitt prioritet fremfor nordmenn ved samme nav kontor.
  Hva som er flaut er at det slike intellektuelle nuller som Gunnar Tjomlid får slippe til med sine løgner.

 • Tobb86

  Er dum.

 • LadyLiberty

  Er det deg som skriver dette absolutt ALLE steder hvor Liberalistene, DLF eller Onar blir nevnt, og ignorerer det åpenbare svaret hver gang? Nemlig at om man blir ranet og tvunget med i et system er det ikke noe galt i å godta en del av kaken tilbake? Du vet at det ikke er noe hyklersk over dette, du bare spyr ut den samme mørja HVER gang, i håp om at dette skal appellere til korte folk. Hvordan føles det å være avhengig av lavmål som det for å få det som du vil?

  Registrerer at du heller ikke kan komme med en eneste begrunnelsene for hvorfor laissez faire er en dårlig idè.

 • Tobb86

  Håper for din del at du aldri kommer til å trenge en operasjon på offentlig sykehus, da vil du fått få et problem med å følge prinsippene dine tenker jeg.

 • HVis man skal fremstå som bedreviter kan det være greit å ha faktaene på sin side.

  Alle vet at disse aldri kommer ut i arbeid, at de aldri kommer til å bidra på noen som helst måte positivt til samfunnet.

  Det er din påstand. La oss se hva statistikkene viser:

  69,5% av ikke-innvandrere er i arbeid.

  63,1% av innvandrere er i arbeid.

  Rundt 50% av flyktninger er i arbeid.

  Flyktninger som har bodd her kort tid trekker ned tallet ganske kraftig. Jo lenger flytkninger har bodd her, jo større andel er i arbeid. Det betyr vel at tiltakene for integrering er viktige og virker.

  Hvis man korrigerer for skolegang, jevnes også tallene ut. Folk med bare grunnskole (eller tilsvarende) har naturlig nok mye lavere sysselsetting enn de med utdanning, enten de er flyktninger eller ei. Ettersom en uforholdsvis stor andel flyktninger mangler utdanning, vil disse trekke ned snittet for sin gruppe.

  Alt dette tatt i betraktning er ikke forskjellen veldig stor, så å hevde at ingen av flyktningene kommer i arbeid er faktamessig feil uansett hvordan man vrir og vrenger på det. Minst halvparten er i arbeid totalt sett, og korrigert for sosiodemografiske forhold er forskjellen mellom flytntinger og ikke-flyktninger enda lavere.

  http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar

  http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/flyktninger-og-arbeidsmarkedet-4.kvartal-2012

 • Alf Haga

  Det er umulig å forholde seg til anekdoter som ikke kan vertifiseres.

  Hvor lenge har du stått uten arbeid? Hvor lenge har din samboer stått uten arbeid?

  Forøvrig er min anbefaling å ikke reise på utenlandsopphold når man er raka fant.

 • KapteinKjeks

  En somalier koster oss 8 millioner å integrere. En Kosovoalbaner ca 4 millioner. En tysker bidrar med 700 000. Dette er sannheten og det er vår pensjon og vårt oljefond som tappes for midler som brukes til å fylle opp landet vårt med fremtid uro og problemer.

 • KapteinKjeks

  En somalier koster oss 8 millioner å integrere. En Kosovoalbaner ca 4 millioner. En tysker bidrar med 700 000. Sjekk tallene hos SSB

 • KapteinKjeks

  Staten kjøper kommunale leiligheter i tusenvis hvert eneste år som deles ut til heldige lykkejegere som har lurt systemet og fått opphold. Dette presser prisene i været og våre egne barn kommer seg ikke inn på boligmarkedet…

 • 1) Fint om du oppgir kilder til dine tall, ellers kan man ikke vite hvem som bare koker sammen tull og hvem som faktisk bidrar i debatten.

  2) Hva koster en gjennomsnittlig nordmann?

  Les for øvrig:

  http://www.ba.no/Angriper_innvandringsmytene-5-8-30937.html

 • KapteinKjeks

  Den opprinnelige norske befolkning er nå under fire millioner og stadig synkende. Innvandringen øker sterkt og om noen ti-år har vi en demografi som vi ikke aner hvordan slår ut mht fred, trygghet og demokrati. Ønsker vi en titt inn i fremtiden kan vi se på Sverige og Frankrike og deres problemer med innvandringen.

 • Dokumentasjon?

 • KapteinKjeks

  Det er ikke min jobb å drive voksenopplæring. Dette er tall fra SSB som har vært fremme i debatten i en årrekke…

 • KapteinKjeks

  Det er ikke min jobb å drive voksenopplæring.. Hva er det du vil ha dokumentasjon på? At en netto innvandring på 40 000 mennesker hvert år driver prisene opp?

 • KapteinKjeks
 • Guest

  «Mens nordmenn skal jobbe til de blir 72 år, faller halvparten av innvandrerne ut av yrkeslivet før de er 50 år.Dette skjer samtidig som at store grupper faller ut av yrkeslivet lenge før den tid.

  Spesielt gjelder det innvandrere fra ikke-vestlige land: – Midtveis i 40-årene begynner sysselsettingen blant de med lang botid å synke fra i underkant av 70 prosent til ned mot 50 prosent tidlig i 50-årsalderen og senere enda lavere, heter det i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå»

  Link: http://stavrum.blogg.no/1417426133_innvandrere_flykter_u.html

  *Åtte av ti nordmenn (blå stripe) er sysselsatt fra de er 26 år gamle og de neste tretti årene.
  *Vestlige innvandrere (hele striper) har noenlunde samme yrkesdeltakelse.
  *Ikke-vestlige innvandrere, derimot, begynner å droppe ut når de passerer 40 år.

  Like kulturer, lik kampånd, forståelse og vilje til å drive de ulike land videre? Vil så mene …

  «I ti år er flyktninger kurset for å få jobb eller utdannelse. Aldri har resultatene vært dårligere. SSB (Statistisk sentralbyrå) som har fulgt dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2010, viser med siste oppdaterte tall fra 2012, at 54 prosent gikk over i arbeid eller utdannelse.Det er den laveste andel siden ordningen startet i 2004, ifølge SSB» …

  Link: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/I-ti-ar-er-flyktninger-kurset-for-a-fa-jobb-eller-utdannelse-Aldri-har-resultatene-vart-darligere-7456826.html

  Men ja – Mr. hoverende – siden de nå er her å besvarer:

  Tror du at etniske nordmenn har advokater som forteller oss alt av våre rettigheter underveis til de ulike etater om vi skulle slite? Tror du at etniske nordmenn i gjørmehavet – har noen til å kjempe for oss?

  De magiske eksotiske glade – de møter vel neppe på saksbehandlere som sier at man finner svar på nett når man tropper opp på ulike kontorer? De møter vel neppe på melding om behandlingstid innen 4 uker når man står der uten mat? Alle de nye «som skal drive landet vårt videre» – de er vel hengende på NAV etter blitt ufør grunnet arbeidsullykke slik som meg, sant? De har alle sammen fått gratis til hender, til og med langt mer enn andre stort sett må slite et langt liv for å klare å karre til seg? Og – du snakker om likhet?! Jeg er for at alle som fortsatt kan jobbe, tjener mye mer enn meg. Men, de som ikke jobber – når enkelte av de får utbetalt mer enn de som jobber og sliter, er det helt rivende feil og – alt annet enn «denne søken på likhet» som du prøver så å få til.

  «Barnerike familier på sosialhjelp kan komme nesten like godt ut økonomisk som lønnsmottakere i full jobb» … Barnerike familier? Hmmm. Riktignok fra 2012 – men, hvor var så «rettskafne» mennesker som deg med trang til å påpeke rett og urett?

  Link: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Barnefamilier-taper-pa-a-jobbe-2644718.html

  Det er vel også påfallende merkverdig at – mennesker som ikke kan hverken engelsk eller norsk, makter å forstå NAV systemer langt bedre enn innfødte fæle? De samme innfødte som du spytter på med å mene at visst skal man tåle at «berikelsen» får førerkort og leilighet midt i alle de norske byer – bare fordi at … «Vi betaler jo samme skatt samme hva så hva ulike kommuner bruker de ulike midler til er rivende likegyldig» … Det er vel ikke likegyldig for de etniske norske som ikke får gratis førerkort servert til tross for å være fattige, utstøtt og mobbet? Eller?!

  Det er jo som å si at – pengesluket innen pakken som rommer «berikelse, alt fra flyktninger til asylindustri – at de midler ikke må hentes fra andre områder. Men – det finner du ikke ut før du selv må slite og ser at pengesummen man får minker og minker og minker. Hvorfor minker det, når Norge har olje og bare et hav av nye borgere som bidrar til driften av vårt land? Hvor er feilen?

 • Alf Haga

  Det er din jobb å dokumentere dine påstander. Og helst ikke fra en skolestil du har skrevet selv.

 • Magne Wathne

  Riktignok ikke hovedpoeng i saken, men påstanden din er ikke riktig. Norge, som del av Danmark-Norge, var absolutt delaktig i både slavehandel og som kolonistat. Nok av nordmenn som var med og drev slavehandel, både som sjømenn på slaveskip, og som økonomiske profittører på ulike ledd og nivå i handelen.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Dansk-norsk_slavehandel

  http://www.aftenposten.no/viten/Slik-levde-nordmennene-som-deltok-i-slavehandelen-i-Afrika–7589120.html

  http://forskning.no/okonomi-politikk-transport-teknologi/2008/02/slavehandel-opphevet-av-hensyn-til-eierne

  http://www.allverdenshistorie.no/artikler/slaveskipet-fredensborg/

  http://no.wikipedia.org/wiki/Danmark-Norges_kolonier

  Poenget er at kommunene kan bruke en del av de statlige overføringene til integreringstiltak og innvandrere som det passer seg best lokalt. Dersom det er rimeligere og mer fornuftig for en kommune å støtte med tilskudd til kjøreopplæring og førerkort enn å betale bussbilletter og taxi for å få innvandrere til og fra skole, arbeid og sosialt liv, kan kommunene selv avgjøre dette. Du betaler ikke mer eller mindre skatt eller moms som følge av disse lokale, kommunale prioriteringene og disposisjonene. Dersom etniske nordmenn (altså egentlig hvem som helst bosatt i Norge, og med rett til å søke) også har behov til støtte til kjøreopplæring, kan de og søke om dette. Men det går ut over andre budsjetter og andre overfringer, og dermed kanskje ut over atter andre kommunale behov og prioriteringer

 • OnlyMeAndI

  Slik er det med flere leiligheter her hvor jeg bor. Kommunen har lov til å kjøpe opp en prosent andel av leilighetene. Leilighetene er strøkene og det er sjelden det er noen norske som flytter inn.

  Det skaper en hvis frustrasjon i borettslaget da det er flere som har ungdom som ikke har råd til å komme seg inn på boligmarkedet. Og mange av de som har prøvd klarer ikke å konkurrere med pengene kommunen har til rådighet.

 • Eirik Karlsen

  Så du mener at dersom det ikke er kommunen som dekker en utgift så belastes ikke skattebetalerne!?! Hvorvidt pengene tas fra kommune- eller statsskatt er jo revnende likegyldig! Man kan selvsagt søke om støtte til dette og annet som etnisk nordmann også, men terskelen er vesentlig høyere for innvilgelse til slike enn til disse nye beboerne. At det ikke finnes noe vedtak som underbygger noe, vil ikke si at det finnes en annerledes praksis. Det gjør det, dessverre i altfor stor grad, og denne praksisen forfordeler flyktninger og innvandrere i alt for stor grad! Om du først skal ta deg bryet med å «se litt nærmere» på noe, åpne øynene først. Da får du med deg mer!

 • OnlyMeAndI

  Husker så godt en Pakistaner som drev butikk der jeg bodde.
  Jeg var innom butikken hans nesten hver dag når jeg var ung, for han hadde et par arcade spillemaskiner. En dag sa han at han skulle slutte der for å drive en annen butikk. Jeg spurte om han ikke trivdes men det gjorde han men han hadde vært der i tre år tror jeg han sa, og da fikk han ikke støtte lenger og måtte gi fra seg mer penger til staten, så han byttet butikk med en venn så fikk han nye tre år.

  Synes dette var sprøtt den gangen, men glad på hans vegne. Jeg var vel 14-15 år den gangen.

  Jeg regner med at dette stemmer for han hadde nok ikke sagt dette ellers. Tenkte på dette flere ganger i ettertid da jeg har venner som har forsøkt å starte egne bedrifter men blir møtt med papirmølle uten like og ingen forstålese, hadde de bare hatt de samme mulighetene som innvandrerne hadde den gange så hadde ting vært mye enklere.

  Nå vet jeg ikke om det er slik lenger, men skulle vel tro at det hadde blitt skrevet om isåfall.

 • Glibert

  Hva er vitsen med å forsvare muslimske innvandrere for enhver pris, mens du samtidig rakker ned på etnisk norske ?
  Og hvorfor støtter du politikken med å gi muslimske innvandrere fordeler fremfor etnisk norske borgere ?
  Hvorfor støtter du i det hele tatt innvandring av muslimer til Norge ?
  Og hvorfor mener du at det er naturlig at vi i Europa og vesten skal la muslimer oversvømme våre land, mens muslimer og andre i Afrika og Asia skal få ha sine land i fred, uten innvandring fra Europa ?
  Og hvorfor støtter du så ivrig den gjeldende politiske agenda som går ut på å utrydde hvite etnisk nordmenn og europeere til fordel for mørkhudede muslimer fra Midtøsten, Asia og Afrika ?
  Det ville vært fint om jeg kunne få et svar på disse spørsmålene.
  Jeg har stilt dem før, men aldri fått noe svar. Så jeg ville sette stor pris på om du vil svare.

 • Selvsagt påvirker det kostnaden. Kommunen har selvsagt muligheten til å ikke bruke pengene. Dermed vil neste års overføring reduseres, ettersom behovet blir mindre. Blir tullete å påstå at dette ikke koster noe, det gjør det faktisk. Ingen politikere i noen kommune vil noensinne gjøre noe sånt, de vil selvsagt presse på for å få økte midler år etter år. Det vil koste oss mer og mer. Det finnes ingen grenser på tiltak man kan finne på, og argumenter man kan konstruere for å «bevise» at sluttresultatet blir bedre.

  Som i god «America Works» (House of Cards referanse) tro, kunne man like gjerne argumentert for å gi absolutt alle mennesker som ønsker det, en konstruert jobb.

  Jeg vil fortsatt påstå at du tar feil, eller i beste tilfelle er svært upresis ;-)

 • Glibert

  Hvem som lyver mest kan vel diskuteres, men du ligger godt an til å vinne.

  Når du påstår at 63,1% av innvandrere er i arbeid, så er svensker og andre innvandrere fra europeiske land tatt med, og det er ikke dem som er problemet.

  Ellers så vil jeg bare si at du lyver som vanlig. For hvordan kan 63,1% av innvandrere eller 50% av flyktninger være arbeid, når over halvparten går på trygd ?

  http://stavrum.nettavisen.no/to-av-tre-innvandrere-pa-trygd/

  http://e24.no/makro-og-politikk/trygdeboom-blant-innvandrere/3983444

 • lorus

  Spydigheter kan du spare deg for. Det er slike svar som får meg til å undres. Det virker som om du hele tiden mistenkeliggjør erfaringer fra andre som ikke faller i din smak. Min samboer studerte og jeg jobbet under tiden, men det faller vel ikke deg inn at husleie, strøm etc. også må betales under tiden.
  Det jeg skriver kan verifiseres om din vilje er å få sannheten frem fremfor å komme med dumheter. Om kommunen må hjelpe en utenlandsk statsborger vil dette bli refundert av staten. Dette gjelder ikke om du er norsk.

 • ftw

  Sett blockqute og /blockquote (inni hakeparenteser ) på hver side av det du skal sitere.

  Min forståelse av liberalisme er at det ikke er forenelig med egoisme.

 • André Brandt

  Ett lite spm. Får Aman sertifikatet? Om det er kommunen selv eller stat som betaler så er jo virkeligheten at Aman får dekket dette gratis og at de andre unge ikke får denne goden. Og engangsbeløp er høyere, så hvem blir diskriminert? Er det slik at noen mener at innvandere er mindre egnet til å tjene penger?

 • Lars Jøran Nordberg

  Takk for at du tok deg tid til å forklare meg hvordan det gjøres. Takk takk. :)

  Min forståelse av liberalisme er at det ikke er forenelig med egoisme.

  Sannsynligvis fordi definerer det litt annerledes.
  Jeg mener at ved å hjelpe deg, så er ikke dette nødvendigvis altruistisk. Hvis jeg skal ha det bra, så må jeg handle rasjonelt, og det mest rasjonelle er å være god og snill mot folk rundt seg, og hjelpe dem. Man for også god selvfølelse av å hjelpe andre som er dårlig stilt. Blant annet. =)

  Jeg er vår definisjon av det motsatte altså altruismen. Rand har ikke sin egen definisjon, men selve konseptet altruisme, ble skapt av Comte, og han la grunnlaget for den. Den sier på en måte at du ikke har noen verdi, dersom du ikke tjener andre, eller offrer deg for andre.

  Bl.a.

  http://aynrandlexicon.com/lexicon/altruism.html

 • Lars Jøran Nordberg

  Takk for at du lærte meg hvordan jeg skulle gjøre det. Den kommer jeg til å dra stor nytte av fremover! Ser veldig mye mer ryddig og ordentlig ut! Så igjen takk :)

  Min forståelse av liberalisme er at det ikke er forenelig med egoisme.

  Jeg tror vi da definerer ulikt. Fordi rasjonell egoisme går ut på å tjene egeninteressen, og de fleste har interesse av å hjelpe andre, spesielt sine nærmeste. Men ikke en plikt.

  Jeg mener at folk bør handle godt mot andre, være snille, hjelpsomme osv. Fordi det vil tjene deres egeninteresser, ikke fordi de må eller det er deres plikt.

  Men er jeg grei mot folk, så vil de være greie med meg, sånn stort sett altid, med visse unntak, selvsagt, og dette vil tjene min interesse, altså interessen man har for å bli godt likt, i motsetning til å bli sterkt hatet, eller lite likt osv. Så er det dette med å føle ting. Man gjør også gode ting for å føle seg bedre. Dette gjør man også ut i fra egeninteresse, altså egoismen.
  Altruisme defineres godt i linken under her.

  Jeg mener at mennesker har en verdi i seg selv, og ikke bare en verdi om det tjener andre, eller ofrer seg for andre.

  Jeg tror ikke du mener det motsatte. Jeg tror bare vi definerer ulikt.

  Les f.eks. denne:
  http://aynrandlexicon.com/lexicon/altruism.html

 • Lars Jøran Nordberg

  Kan anbefale deg denne:
  Jævlig god økonomiprofessor og filosofiprofessor:

 • Lars Jøran Nordberg

  På det nivået du har gått ned på nå, der orker jeg ikke gå ned. Så du får diskutere med noen andre.

 • Thor Alexander Michelsen

  Når det allerede har blitt konkludert en rekke ganger at denne formen for innvandring kun koster oss penger, så er det vanskelig å se hvordan det skal spare oss penger å bruke så mye penger på dem…. Og tenk om kommunene fikk 150 000 per Nordmann som slet som bodde der. Mye flere midler til å fikse alle de andre viktigere problemene.

 • Thor Alexander Michelsen

  Vi har allerede fått konkludert at alle tiltak for ikke vestlige innvandrere er uten virkning så det er ikke bra. Faktisk det mindre vi bruker på dem det bedre, da ingen ting fungerer.

 • Kalle

  Prøv å les igjennom en gang til,så får du svar på flere av spørsmålene du stiller ;)

 • Kalle

  Kan jeg også slenge ut usanne påstander?Da vil jeg i så fall si at alle som er imot utlendinger er ansatt av CIA for å underminere sikkerheten i Europa… :P

 • Kalle

  Du kan ikke be andre svare på spørsmål før du begynner å gjøre det selv mister..Du spyr ut påstand etter påstand her inne,men enda så har du ikke klart å dokumentere noe som helst.Virker som du er en rasist som bare ikke liker utlendinger og bruker enhver anledning til å spy ut hatet ditt….

 • Kalle

  Så det er bare mørkhuda innvandrere du ikke liker?

 • Kalle

  alle kakkerlakkene i både pegida og sian skulle vært sendt langt vekk!Så kunne vi andre hatt ett bedre og mer harmonisk samfunn :)

 • Kalle

  det gjør de,alle som trenger det får det.. :)

 • En merkelig kommentar. Du kritiserer meg for å vise tall for innvandrere selv om jeg altså har vist tall for flyktninger liker under? Sært. Deretter viser du til kilder som snakker nettopp om innvandrere, hvor største delen er arbeidsinnvandrere fra land som Polen og Latvia etc.

  Snakk om å skyte seg selv i foten.

 • Kalle

  Hadde hun vært sosialklient hun også så hadde hun fått det samme…Ser ikke den forskjellen du snakker om jeg,kanskje du kan gjøre den tydeligere på en eller annen måte?

 • Kalle

  Jeg er hvit og «ekte norsk».Jeg gikk på Nav og sa jeg ville ha en million.Dagen etter var pengene inne.Jeg kan ikke dokumentere det på noen som helst måte,men det er helt sant altså….

 • graaskjegg

  Jøss, kjenner du denne jenta eller??

 • Kalle

  Du sier først at du var uten arbeid,så at du jobbet.Hva er det som er riktig?

 • Kalle

  nei,hvordan det?

 • Kalle

  Ser du har redigert innlegget ditt..Jeg har ikke sagt noe om at hun har god inntekt.Jeg sa at hvis hun hadde vært sosialklient,sånn som de som fikk leiligheten du snakket om var,så hadde hun fått lik behandling.Hvorfor kan du ikke heller bare forholde deg til det jeg skriver og la være å finne på ting?Det gjør det mye enklere å holde en debatt…. :)

 • graaskjegg

  Det er nok ikke slik du tror. Men jeg vet, og har førstehånds kjennskap til dette, i motsetning til deg, som bare antar og tror.

 • Kalle

  Ok.Kan du dokumentere det eller det bare noe du vet liksom? :) Og hva er det egentlig du vet?At sosialklienter får dekket en plass å bo av kommunen?Det vet de fleste,ikke noe sjokkerende akkurat :)

 • graaskjegg

  Vel, i og med, at jeg selv var tilstede, og snakket med denne potensielle kjøperen, så vi ljeg nok si det, at jeg nok vet litt mer om det enn deg, ja.

 • Kalle

  Hva vet du mer om enn meg?At hun ville ha leiligheten men så kjøpte noen andre (kommunen) den?Eller at kommunenen kjøpte den for å bruke den som en sosialbolig? :)

 • Kalle

  Det å beskylde andre for å ikke ha kunnskaper bare fordi de er uenige med deg er ett tegn på svakhet i min verden…Men det er jo ikke alle som synes det tydeligvis ;)

 • graaskjegg

  så du har førstehånds kunnskap om dennesaken? Nei, det tror jeg ikke.

 • Kalle

  Har jeg ikke påstått heller :)

 • Viking007

  Førerkort skal enten gis gratis til alle med behov eller ingen, basta pang! Dette er diskriminering og urettferdig. Det er mange etniske nordmenn som ikke har råd til bilsertifikat og som trenger det.

 • Soran

  En flyktning får noen hjelp av staten de første årene. Men etterhvert kommer opp problemene. En nordmenn på min alder 38 har allerede godskjent utdanning og jobb når han fyller ut 18 år. Men for meg tar flere år for å lære språk, studere og skaffe meg jobb. Den nordmenn som skal sammenligne med meg har allerede mye sparing har selvsagt kjøpt seg hus og derfor har lån fra banken og betaler mindre skatt enn meg. Men jeg finner ikke jobb, eller det bare bare noen midlertidig jobb, har ingen sparing, får ikke lån fra banken å kjøpe hus pga. har ikke fast jobb og nok inntekt. Hvor lenge tar tid til å spare 300000 for egen kapital til å få rett til å låne fra banken? hvor mange år må jeg jobbe å spare? i løpet av disse årene nordmenn betaler mindre skatt enn meg. i tillegg har han allerede fått eller skal få i framtiden mer eller mindre arv fra familien. og mange andre ting. man må ikke tenke på kort tid å sammenligne noen argumenter og se bort fra andre og viktige.

 • graaskjegg

  Men det var det jeg sa jeg har, og ikke du. Så at du troller og troller, og påstår noe annet ,får du bare gjøre ,men det hjelper deg ikke.

 • Glibert

  Men påstandene er jo sann.
  Det jeg har påstått i spørsmålsform her er jo helt riktig, og det er derfor ingen har svart på mine spørsmål.

  Du vil jo ikke svare du heller, men går direkte over i angrepsmodus akkurat som alle andre jeg har spurt. Og det er et sikkert tegn på at mine påstander er riktig, og dere vet det. Dere er også fullt klar over konsekvensene for oss etnisk norske, men likevel støtter dere innnvandringen.

  Hvis jeg hadde vært rasist og hatet utlendinger så ville jeg ikke bruke over en million av egne midler siden 1995 på å hjelpe folk på Filippinene og i Ghana.

 • lorus

  Nå er det ikke min jobb å lære deg å lese, men i et forsøk på det så jobbet jeg i den tiden min samboer studerte. Jeg svipte vann på et bilverksted – det var ikke under min stand, jobb er jobb. Vi kom da tilbake til mitt moderland. Selv om du synes det var urettferdig, så kunne jeg ikke ta jobben med meg hit. Forstod du det nå.

 • Kalle

  Du kan ikke bli sur for at jeg ikke vet hva du mener og tenker,jeg kan kun forholde meg til det du skriver skjønner du..Har ikke sagt at noe er urettferdig jeg,setter pris på om du kan la være å fremsette løgner om meg og mine utsagn :)

 • lorus

  jeg skjønner at du er en drømmer, det kan jeg ikke hjelpe deg med. Alle må få lov til det. Faktum er at Norge skiller på egne borgere kontra utenlandske. Sjekk fakta og spar andre for dumheter.

 • Kalle

  Har sjekket fakta,kan fortsett ikke se det.Men du kan vel vise meg det siden det tydeligvis er så åpenbart? :)

 • lorus

  Jeg ber deg bare sjekke sosiallovgivingen så vil du se at utenlandske statsborgere får sine behov oppfyllt av staten, mens norske statsborgere må forholde seg til den kommunen de sogner til.

 • lorus

  Det er helt tydelig at du ikke har sjekket fakta. La for all del ikke følelsene løpe løpsk.

 • Kalle

  Så nå er problemet at de ikke får støtten fra samme lommebok?Hva er egentlig problemet med det? :)

 • Kalle

  Kan ikke du bare vise meg det da?Opplyse meg og resten av befolkningen som ikke ser det du ser..? :)

 • Alex Sconza

  Tidenes sitat i tjomlid.com sin artikkel:
  «Dette tiltaket medfører altså ikke en eneste krone i ekstrakostnader for deg og meg. Det koster ikke skattebetalerne et øre ekstra. Det er penger kommunen allerede får (..)»

  Eh hvem betaler? hvor kommer kommunensinntekter fra? jo, rammebevilgninger (slik i dette tilfelle), øremerkede tilskudd og andre tilskudd – disse kommer fra STATEN, som er finansier at skattepenger som VI produktive borgere BETALER. I tilegg har kommuner egne inntekter, som også blir betalt av beboerne.

  Sorry men man kan ikke skrive om politikk om man ikke engang har fullført VGS engang. Dette burde være basiskunnskap. Tror Tjomlid bør slutte å blogge å heller bruke tiden på å ta seg en utdannelse.

 • Alex Sconza

  Det er nettopp den skatteprosenten som er problemet! Disse pengene kunne blitt brukt til mer rettferdige formål. Det er dette libertinius er med på å kritisere. Det dette Liberalistene er imot. Om du er enig er en annen sak, men en ting er sikkert: du har virkelig misforstått budskapet til libertinius. Derfor burde du lese deg litt opp på politikk. Gjør som meg og ta deg en grad i statsvitenskap. Ambefalt.

  Vi skattebetalere betaler skatt, og det påvirker oss fordi vi ønsker at skatten skal brukes på ett rettferdig formål.

  Det var vel ikke så vanskelig å forstå?

 • Alex Sconza

  PS: Tjomlid, bare sånn at du vet det screenshotter jeg det meste, i tilfelle du får kalde føtter når du blir slaktet. Så skal vi sørge for å legge det ut ;) For meg er det viktig at de beste argumentene vinner, ikke den med mest makt. du har valgt selv å hoppe ut i dette. Tål smellen. Er vant til at lite beleste sosialister sletter kommentarer når de ser ut til å gå tomme for hersketeknikker.

 • Dette er besvart gjentatte ganger. Jeg orker ikke gjenta meg selv :-) Det er ikke så vanskelig å forstå poenget om man tenker seg om en gang eller to før man hamrer løs i kommentarfeltet.

 • Nei, nettopp derfor undrer det meg at du ikke forstår det.

  Du må gjerne forklare oss titusenvis av tungnemme lesere hvordan integreringstilskuddet som er fastsatt nasjonalt vil endres hvis enkelte kommuner bruker penger de har fått, nettopp for å kunne dsponere som de vil basert på politiske, demokratiske vedtak, på andre måter.

  Du vil kanskje at staten skal detaljstyre bruken av disse midlene i hver kommune? Og så tror du det ville koste skattebetalerne mindre totalt sett? Er ikke det veldig anti-liberalitisk? :-)

 • Jeg har hatt dette kommentarfeltet i snart 9 år og aldri slettet mine egne kommentarer. Hverken her eller i andre sosiale medier :-) Det er fordi jeg enten innrømmer feil, eller, som i dette tilfellet, har rett – noe titusenvis av lesere har skjønt, selv om du og en håndfull liberalister ser ut til å klare å snu hele saken på hodet i et litt patetisk forsøk på å virke intellektuelt overlegne :-)

 • KapteinKjeks
 • Svein Vargan

  Da kan jeg opplyse om at også nordmenn kan få førerkort betalt av det offentlige. Jeg har selv fått det. Riktignok for lastebil/vogntog/buss/truck samt lastebilkran og farlig gods-kurs, men likevel… Dette ble betalt av NAV som et titak for å få meg tilbake i jobb. Jeg hadde dessverre mistet jobben etter en konkurs i firmaet. Og jeg fikk jobb etterpå, gitt…

 • Svein Vargan

  «…konkurrerer om å hjelpe». Alvorlig talt. Ettersom staten ikke har penger kan det ikke være anbudskonkurranse du mener her, men reelle «se, jeg ga ham/henne mer penger enn du gjorde». Problem 1: Ingen driver veldedighet slik. Og hvem skulle vurdere når mottakeren hadde fått tilstrekkelig?
  Problem 2: Hvor kommer pengene fra? Man må få penger inn for å gi penger ut, og ingen vil støtte en organisasjon som slenger penger etter folk. Alle firmaer/organisasjoner jeg kjenner til går konkurs når pengesekken er tom…

  Hvorfor virker ikke kommunismens grunntanke, «å yte etter evne, få etter behov», i praksis? Fordi blod er tykkere enn vann. Mennesker vil prioritere å sikre egen og fremtidig families økonomi foran å hjelpe andre. Av samme grunn vil frivillig støtte til alt fra forsvar via helse til innvandrere rimelig fort spille fallitt. Men for all del, fortsett å publisere at dere ikke forstår dere på de mest grunnleggende problemstillinger i samfunnet

 • Svein Vargan

  Dette var et etterlengtet saklig innlegg. Men tror likevel du sliter litt med realitetene:
  Hvordan skal du eller jeg få tid og mulighet til å vurdere (korrekt) hvilke personer eller saker som trenger støtte og i hvilken grad? 100 kr til forsvar denne måneden, 150 til helse…
  Noen må ha oversikten, fordele midlene. Dette kalles staten. Og skatt. Pr. I dag, da…

 • Lars Jøran Nordberg

  Dette var et etterlengtet saklig innlegg. Men tror likevel du sliter litt med realitetene: Hvordan
  skal du eller jeg få tid og mulighet til å vurdere (korrekt) hvilke
  personer eller saker som trenger støtte og i hvilken grad?

  Hyggelig å høre!! :)
  (Du stiller selv gode og interessante spørsmål!)

  Vi velger en organisasjon som tar for seg slike ting for oss. Tenk på Staten som en organisasjon med partier, som er små underorganisasjoner.

  Her kan du ikke velge hva du skal betale til selv, men det er avhengig av hva flertallet vil du skal betale for, til en hver tid. Altså er det flertallet som skal bestemme over dine penger, og ditt liv.

  Se så for deg mange ulike organisasjoner og et samfunn basert på at du har rett til å disponere produktet av ditt eget arbeid (penger) som du selv måtte ønske. Hvis du er sosialdemokrat, vil du kanskje velge å betale til en sosialdemokratisk organisasjon.

  Dvs en organisasjon som ivaretar interessene til de som tenker slik, og så videre. De er ikke partier som kan bestemme over deg lenger. Man har en rettsstat som ivaretar din rettsikkerhet, og man har objektive og saklige lover basert på de negative rettighetene/frihetene.

  Organisasjonene du betaler til, leverer deg det de lover, og de konkurrerer mot hverandre om å levere best mulige tjenester, til en best mulig pris. Da får man konkurransedyktige priser og tilbud, altså helt annerledes enn i dag, hvor vi betaler blodpris pga at prisfunksjonen i det offentlige uteblir, da det er planøkonomisk styring.

  100 kr til
  forsvar denne måneden, 150 til helse…

  Ikke riktig slik. Du betaler en fast sum til staten.
  Så vil du betale en fast sum til en organisasjon som har nøyaktig den samme rollen staten har i dag med å levere deg helsetilbud.

  Dette kan være en organisasjon som leverer deg og også de som ikke ellers ville hatt råd, helsetjenester. Altså som også fungerer som veldedig.

  Noen må ha oversikten, fordele midlene. Dette kalles staten. Og skatt. Pr. I dag, da…

  Sterkt uenig, fordi dette vil hindre konkurranse.
  Det vil føre til at de ulike tilbudene vi får (helsetilbud, skole osv) vil få penger uavhengig av om de gjør en god jobb eller ikke, samtidig blir dette svært dyrt for oss. Vi må betale mer for dette offentlige, enn for det private.

  Jeg har eksempler til og med fra Dagbladet som viser det. F.eks. at private sykehus er billigere, og at skoler er det… De må konkurrere om deg og meg som kunder. Mens det offentlige bare vil behandle oss som en utgift og ofte være motvillige til å hjelpe oss.

  Dessuten er det helt tilfeldig om du får god hjelp i dag om du blir syk. Det er mye inkompetanse. Jeg døde nesten selv som et direkte resultat av dette. Svinaktig lange ventekøer og så videre. Jeg har mye større tro på det private enn det offentlige. Så mener jeg at vi må ha et sterkt sosialt sikkerhetsnett i bunnen. Det har jeg skrevet om her:

  http://turbonelloliberalismen.blogg.no/1413649608_sosialt_sikkerhetsnet.html

 • Lars Jøran Nordberg

  …konkurrerer om å hjelpe». Alvorlig talt. Ettersom staten ikke har penger kan det ikke være anbudskonkurranse du mener her, men reelle «se, jeg ga ham/henne mer penger enn du gjorde».

  Du missforstår. Det vil være en konkurranse blant hjelpeorganisasjonene om å ivareta befolkningens interesser på en best mulig måte.
  Det finnes ingen anbudsrunder og sånt i et liberalistisk samfunn.

  Problem 1: Ingen driver
  veldedighet slik. Og hvem skulle vurdere når mottakeren hadde fått tilstrekkelig

  Hvem som vurderer det?
  Vel, det er jo folk som betaler for dette da…
  De organisasjonene som vil overta dagens statlige oppgaver, må jo love den norske befolkningen noe, for at folk skal betale til dem.
  De må ha gode ordninger for syke, uføre, osv.
  som da folk ønsker å betale for.

  Problem 2: Hvor kommer pengene fra? Man må få penger inn for å gi penger ut, og ingen vil støtte en organisasjon som slenger
  penger etter folk.

  Jo, det vil de selvsagt gjøre. Pengene kommer fra oss. Vi som arbeider og tjener penger. Vi har interesse av å ha et velferdssamfunn der de fattige og svake får hjelp. Det er svært få som ikke ønsker dette.

  Liberalister møter sånne typer argumenter fra stort sett alle vi diskuterer med, så det kan ikke være noe problem. Alle tenker på de svakeste. Men vil staten være best til å ivareta våre interesser, enn organisasjoner som konkurrerer om å levere best mulig tjenester til oss? Jeg tror ikke det.

  Du vet at NAV driver for profitt? De som jobber der skal ha penger, og noen skal finansiere det osv. Grunnen til at NAV eksisterer er jo på grunn av flertallets interesser. Vi vil betale for det.

  Alle firmaer/organisasjoner jeg kjenner til går konkurs når pengesekken er tom…

  Klart det. =)

  Hvorfor virker ikke kommunismens
  grunntanke, «å yte etter evne, få etter behov», i praksis? Fordi blod er tykkere enn vann.

  Jeg er uenig. Det er ikke derfor det ikke fungerer. Du kan lese om hva som gjør dette systemet umulig her:

  http://www.vegardmartinsen.com/xmises.html

  Det er manglende prisfunksjon, manglende konkurranse, manglende marked. Politikerne vet ikke hva slags behov vi har, men markedet vet, fordi de får feedback.

  Vi handler, og det som er lønnsomt å produsere, er lønnsomt fordi folk kjøper det, dermed finner man ut hva folk har behov for. Produserer man noe som det ikke er behov for, så vil de gå underskudd, osv.

  Dette vil alokere resursene. I kommunistiske økonomier vil det være kjøttberg, melkehav osv, på grunn av voldsom overproduksjon av det ene og det andre.

  Dette er jo noe av det samme man ser innen det offentlige i dag. Dårlig kvalitet, og tjenestene koster svært mye osv. Det er et kjent ordtak som heter: «Skattene er ikke for høye, men det er statsutgiftene som er for store»… Noe i den duren der.

  Mennesker vil prioritere å sikre egen og fremtidig families økonomi foran å hjelpe andre.

  Det er nok der jeg og du skiller oss mest, ang. menneskesyn og forestillinger. Jeg tror at et liberalistisk samfunn er umulig dersom folk har den forestillingen.

  Man kan bare få det dersom befolkningen ser bedre muligheter i et fritt samfunn der de får mye større innflytelse og valgfrihet enn i dag. Jeg tror ikke folk forvandles til å bli kyniske og uten tanke for andre. Men man kan si det slik at dersom det er slik du sier, så vil politikerne bare gjenspeile denne typen folk til en hver tid, og man har et mye større problem.

  Politikerne vil gjøre ting som bare gagner dem selv osv. Da får man korrupsjon, utnytting av systemet. (Det leser man jo om en del nå for tiden, med tanke på den katolske kirken som har lurt til seg millionervis av kroner osv som ellers kunne gått til bedre formål. Og mye annet.

  Det vil da være mye vennetjenester og nepotisme, etc som en følge av dette, og folk vil utnytte systemet. De rike med de beste politiske kontakter vil komme best ut.

  De vil bli beskyttet mot konkurranse fra fattige gjennom f.eks at man hever tollgrensen, og regulerer og gjør det vanskeligere for andre mindre bemidlet til å oppta konkurransen mot dem og så videre. Det ser man i Norge, og det ser man i USA.

  Cronyism. Dette systemet blir borte om man får en liberalistisk rettsstat som da ikke blander seg med økonomien. Da vil spillereglene være like for alle.

  Se denne:

  Ironisk og gjelder åpenbart sosialdemokratiet, og dens blandingsøkonomi.

  Av samme grunn vil frivillig støtte til alt fra forsvar via helse til innvandrere rimelig fort spille
  fallitt.

  Det er svært lite sannsynlig. Man må tenke litt realistisk. Dersom et sånt samfunn blir til, og det blir IKKE til over natten, så blir det til gradvis, og det blir til som et resultat av at folk ser at det fungerer. Det vil ikke være slik at vi i http://www.liberalistene.org vil røske vekk alle ordninger fra folk…

  Vi vil gradvis overføre oppgavene, og folk vil jo over lang tid se om det fungerer eller ikke. Vi vil først og fremst slippe til flere private aktører, og skape større valgfrihet, i tillegg til de offentlige tjenestene. Alle de som har fått innvilget trygd osv i dag, skal få dette livet ut, osv.

  Og så vil man ha tvungen skatt på militærtjenester så fremt liberalistene da ikke får langt over 80% av velgerne.

  Men dersom de har fått så mange stemmer, så vil det si at stort sett hele befolkningen ikke ser noe problem med å betale det på den måten der. Så ser man realistisk på det, så vil dette være fint mulig. Du må huske på at samfunnet styres av våre ideer og holdninger.

  Men for all del, fortsett å publisere at dere ikke forstår dere på de mest grunnleggende problemstillinger i samfunnet

  Hva om du tar feil? Vi har studert dette i lang tid. Altså de fleste av oss. Vi har vært aktive i mange mange år, og vi har kommet til dette standpunktet over lang tid. I alle fall jeg. Og de fleste andre liberalister jeg kjenner. Disse problemstillingene er jo ikke på noen måte ukjente for oss.

  Jeg har skrevet en blogg hvor jeg har tatt opp svært mange av dem.

  Og har skrevet blant annet denne:
  Religiøs tro på politikerne;
  http://turbonelloliberalismen.blogg.no/1406726780_religis_tro_p_politik.html

 • Ray The man

  «Dette tiltaket medfører altså ikke en eneste krone i ekstrakostnader for deg og meg. Det koster ikke skattebetalerne et øre ekstra. Det er penger kommunen allerede får, og om de bruker det på å hjelpe flyktninger til å få førerkort eller andre tiltak, påvirker hverken din eller min lommebok.»

  Dette er jo totalt feil og jeg har problemer med å forstå at en journalist kan ha så lite bakkekontakt. Bruk huet før du skriver noe så klønete…. Selvfølgelig påvirker det vår lommebok. Alle penjger som staten bruker påvirker vår lommebok. Visste du ikke det?

 • Jeg er ikke journalist :-)

  Men nei, du tar feil. Hvis x% av en fast statlig overføring brukes til Y heller enn til Z, så koster ikke det oss skattebetalere noe mer. Overføringen er fast og betingelsene er nettopp at kommunene selv bestemmer hvordan midlene brukes best. Hvis vi har noe som helst tillit til lokalt styre og stell, så må vi anta at det heller sparer skattebetalerne for penger enn å koste dem noe.

  Skal jeg gjøre det enklere? Hvis Sebastian får 100 kroner av sin mor for å kjøpe lørdagsgodt, så blir ikke mor noe fattigere enten Sebastian kjøper for 90 kroner i sjokolade og 10 kroner i slikkepinner, heller enn 90 kroner i sjokolade og 10 kroner i tyggis.

 • Svein Vargan

  Fortsatt ikke enig med deg. Om jeg skal tolke ditt svar over, så ønsker du flere organisasjoner som skal overta statens oppgaver. I mitt tilfelle kanskje en sosialdemokratisk en. OK. Så at tre-fire organisasjoner hver for seg skal utrede hva samfunnet trenger penger til skal altså bli billigere enn at staten gjør det. For ikke å snakke om at disse organisasjonene neppe er enige om hva som er viktigst…

  Holder meg til dagens system jeg. Stater ble jo tross alt i sin tid dannet nettopp for å få felles styring på denne type problemer

 • Lars Jøran Nordberg

  OK. Så at tre-fire organisasjoner hver for seg skal utrede hva samfunnet
  trenger penger til skal altså bli billigere enn at staten gjør det.

  Bedre, ikke nødvendigvis billigere. Folk vil kanskje ha bedre sikkerhetsnett enn i dag. Det er bedre at sånt utvikler seg innen det private enn det offentlige, som da er avhengig av prioriteringene til politikerne, fremfor folkets faktiske ønsker.

  For
  ikke å snakke om at disse organisasjonene neppe er enige om hva som er
  viktigst…

  Det som er viktigst for dem, er kundene, og kundene er den norske befolkning, og interessene til denne befolkningen bestemmer hvilke tilbud de vil betale for og ikke.

  Holder meg til dagens system jeg. Stater ble jo tross alt i sin tid
  dannet nettopp for å få felles styring på denne type problemer

  Ja, og stater har også bevist hvor skadelige de er oppgjennom historien. Nevn EN eneste ting som blir drevet bedre når staten driver det, enn det private. Det skal godt gjøres. :) Jeg vil velge selv hva jeg ønsker å betale for.
  Det grunnleggende er jo selvsagt. Men gulldasser i ødemarken?
  Milliarder som går i «uhjelp» og som havner hos korrupte ledere?
  OL? Jeg er ikke interessert i sport. Pressestøtte? Jeg vil ikke finansiere mine meningsmotstanderes propaganda. Trosfrihet? Jeg vil ikke finansiere folks tro. Da vil jeg mye heller bruke de pengene som går til slikt tant og fjas, til de som trenger det. Jeg ville betalt mye mer til sosiale sikkerhetsnettet.

 • Elizabeth Darcy

  Hvis Sebastian gir 90 kroner til Røde Kors, og fremdeles har lyst på godteri, så kan han be moren gi han mer. Hvis han bruker sjarmen og virkelig skrur på krana, så gir nok moren etter. Fordi hun synes Sebastian er et så godt menneske, og er så stolt over å ha fostret et slikt praktbarn.

 • Jan Kåre Arntsen

  Ingen av de som blir gitt såkalt beskyttelse har vel med seg bil, så da blir vel det neste at de får dekket utgiftene til å skaffe seg bil?

 • webtykje

  Greit nok at det ikke er noen statlig ordning som sikrer flyktninger gratis førerkort. Men du kommer deg ikke bort fra at de kommunene som innfører en slik ordning, faktisk bruker statlige midler til førerkort til flyktninger.

  Så kan du gjerne argumentere med at dette tas av integreringstilskudd. Men når du hevder at dette ikke koster en eneste krone ekstra for skattebetalerne, så bommer du stygt:

  «Beregningsutvalget for kartlegging av kommunale utgifter til bosetting og integrering av flyktninger» er et statlig uavhengig utvalg som har som hovedoppgave å kartlegge forholdet mellom integreringstilskudd og utgifter knyttet til bosetting og integrering av flyktninger. Utvalget utarbeider årlige rapporter, basert på grundig research i et tjuetalls norske kommuner (store og små – land og by). Grunnlaget er blant annet flere besøk til hver enkelt kommune for kartlegging, samt bruk av KOSTRA-tall. Nyeste publiserte rapport (2013) konkluderer med følgende: *) Sitat: «…Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten…» Sitat slutt.
  Med andre ord: Integreringstilskuddene dekker ikke kommunenes utgifter knyttet til bosetting og integrering av flyktninger i utgangspunktet.

  Dette betyr altså at kommunenes innbyggere må dekke inn dette underskuddet – enten i form av økte skatter (f.eks. eiendomsskatt), avgifter, eller reduksjon i kommunens tjenestetilbud.

  Nå er det også slik at de pengene/integreringstilskuddene som «kommunen allerede får» ikke er noe som vokser på trær. Både disse tilskuddene, som ikke fullt ut dekker kommunenes utgifter, og øvrige utgifter kommunene eventuelt pådrar seg gjennom f.eks. tilskudd til førerkort – er penger som til syvende og sist må hentes ut av skattebetalernes lommer.

  Jeg skal ikke ta stilling til hvorvidt det likevel er rett eller galt å yte disse tilskuddene til førerkort for flyktninger. Samfunnsøkonomisk kan det som du helt korrekt påpeker være lønnsomt. Men å hevde at det ikke koster skattebetalerne en krone blir som sagt helt feil.

  Men – om man skal tilby gratis/subsidiert førerkort – så burde dette være tilgjengelig for ALLE innbyggere i dette landet, som et behovsprøvd tilbud ut fra den enkeltes økonomi – og ikke ut fra om du er flyktning eller ikke.

  *) Kilde: http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Beregningsutvalget-/

 • Mirriam23

  En gang fikk jeg tildelt et lån med tilnærmet 0% rente for å starte en sukkertøybutikk. Mens jeg var der og fikk mitt flotte tilskudd til godsaker, så var det en mann fra Sri Lanka der også. Han var hjernekirurg og halvhelgen, og søkte om et lite lån for å fullføre serumet sitt som ville ha fjernet sult fra verden. Men han fikk ikke lånet. Er det rettferdig? Jeg fikk også en liten klokke for å kunne følge med slik at jeg kunne svare på dette 6 måneder senere. Kun fordi jeg var ny kunde i banken!

 • Sebastian Hovden

  jeg blir litt småkvalm når en blodrød fascist som degselv bruker uttrykket «frihet, likhet og brorskap». Det var noe franskmennene kom med under opprøret mot monarkiet som skattet ihjel folket sitt.
  Så skal du sitte på din sosialist-trone og spise kake, mens du rakker ned på vanlige hardtarbeidene folk som blir tvunget til å betale for førerkortet til både Aman og Ola.

 • Pia Welde

  Hvis nordmenn har samme rettigheter og muligheter som asylsøkere og flyktninger, kan jeg også få full pensjon med tilleggsstønad etter null års arbeid da? Det hadde vært fint :)
  Kan jeg få kjøpe masse nye møbler til 50 000kr og sende regninga til NAv også? Skulle gjerne ha bytter ut noe gammelt, brukt som jeg måtte ty til pga dårlig økonomi til tross for høy utdannelse, pga sykdom påført av et lovverk staten sto for men ikke står ved fordi det er snakk om erstaning…. *puh*
  – like greit å drite i det. Liker de gamle møblene mine jeg

 • Hvis du har bodd i Norge hele livet, og jobbet 0 år, får du akkurat samme minstepensjon som en flyktning.

 • Pia Welde

  Jaha..?

 • Pia Welde

  Enda bedre

 • Du må følge med i debattene/media. Dette er også debunket for lenge siden:

  http://tjomlid.com/2015/03/03/libertinus-sprer-faktafeil-om-sosiale-stonader/

 • Lakshmi Singh

  Yo Tjoms, så ikke at du lagde noe artikkel om det bildet der han forteller om at en morder på trikken i oslo fikk 19 mndr, mens en eksentriks norsk kunstmaler fikk 34mnd for «skatteunnlatelse».

  -Kan du ikke skrive litt om oss som ikke tar trikken for sikkerhetsskyld, siden man ikke blir straffet for å bli morder på trikken, er det ikke særlig safe.

  -Kan du ikke skrive litt mer om hvordan cannabis tilfører ENORME mengder penger til mafia og menneskejegere? Det hadde blitt en artikkel folk kunne lære noe av.

 • Lakshmi Singh

  Hun er sosialklient, om hun kommer med en garanti fra sosialkontoret, var det så noe mer du ikke forstod?

 • Lakshmi Singh

  Det er ikke en beskyldning, du leste ikke hva som stod der, og dermed sier du at hun ikke er nettopp det hun er.

 • Lakshmi Singh

  De fleste norske får en plass på hospits, innvandrere og asylsøkere får leiligheter. Sån er det, og tror du meg ikke, kan du jo stikke til nærmeste hospits og telle hvor mange utlendinger du ser der.

 • Kalle

  Det er jo bare tull,sånne påstander kan du ikke fremsette som fakta.

 • Kalle

  Påstander er du god på,men hvordan er det med fakta?

 • Kalle

  Morsom liten skrue du :D

 • Lakshmi Singh

  bevisbyrden ligger ikke på meg, men på deg som sier noen beskylder deg for ting når du ikke leser hva som blir sagt.

 • Lakshmi Singh

  Legg merke til hva det var tidligere, og hva det skal oppgraderes til :)

  http://www.osloby.no/nyheter/Byradet-i-Oslo-har-funnet-husrom-til-flyktningene-8152086.html

 • Daniel

  Selvfølgelig er ikke-vestlige flyktninger er utgift for Norge. Men livet er jo ikke rettferdig. Jeg er en ektefødt nordmann men har vært uheldig og blitt født inn i en fattig etnisk norsk familie. Gir dette meg rett til å «ta for meg» av velstående nordmenns eiendom? Selvsagt ikke. Jeg synes det er trist men jeg aksepterer det. Jeg føler ikke at velstående nordmenn skal sponse meg av den grunn. Somalia eller Eritrea er fattige land i forhold til Norge. Men dette gir dem da ikke rett til «å ta for seg » av nordmenns rikdom. Jeg synes det er underlig at vi i Norge ikke tar oss mer av våre egne vansklighetsstilte. Som det står i Bibelen,-den som ikke hjelper sine egne trengende er værre enn en vantro.