Libertiniusen villeder om pensjonsordningen

Last updated on 17. september 2015

LibertiniusGrunnpensjonBS

Libertiniusen prøver så hardt, men får det ikke helt til. Atter et meme å debunke. (Jeg må slutte nå, poenget begynner vel å bli tydelig nok.)

Først må man jo stille seg spørsmålet hvorfor Libertiniusen hele tiden bruker bilder hvor han setter en mørkhudet flyktning opp mot en hvit nordmann, selv om han inderlig påstår å ikke ha noen fremmedfiendtlig agenda med dette?

Særlig.

I begge de to foregående memene har jeg vist at ettersom de sosiale stønader baseres på behov og skjønn, vil det Libertiniusen kaller «urettferdighet» og «diskriminering» gjelde like mye mellom Tore og Jens, som mellom Tore og Aman. Merkelig nok er ikke dette noe tema for Libertiniusen. Det er visst fryktelig viktig for ham å angripe en minoritet når han først er i gang. Han synes det er fryktelig urettferdig at han skal måtte tvinges av staten til å hjelpe noen som flykter fra krig og undertrykkelse. Hjertet mitt blør for den lilla klovnen.

Litt om pensjon

Men la oss nå se på dette siste memet fra hans kant. Denne gangen har Libertiniusen fått teksten nesten riktig. Det er en stor feil, som jeg kommer tilbake til. Men selv om det han skrev var korrekt er problemet at de fleste ikke forstår hva teksten egentlig sier, og dermed oppnår Libertiniusen sitt mål. Han forsøker å fremstille det som at det her foregår en grov diskriminering av folk som er oppvokst i Norge, når saken slettes ikke er slik.

Memet handler primært om grunnpensjon. Ut fra reaksjonene på bildet virker det som om de færreste forstår hva dette er. Folk ser ut til å tro at flyktninger får utbetalt full alderspensjon uten videre, mens Tore Nordmann må jobbe og slite i 40 år for å få dette.

Slik er det ikke. Grunnpensjonen er noe alle får bare i kraft av å eksistere og ha bodd i landet. Man trenger ikke å ha jobbet en dag i sitt liv for å få grunnpensjon. Det er ikke en sosial stønad man får basert på yteevne, men er et grunnbeløp alle får, derav navnet. Størrelsen på grunnpensjonen er rundt 80 000 kroner, og altså ikke noe å leve av i seg selv.

Det eneste Tore må gjøre for å få grunnpensjon er altså å være så heldig å være født i dette landet og ikke flytte noe annet sted. Bor han mindre enn 40 år i Norge i alderen 16-66 år, reduseres grunnpensjonen prosentvis tilsvarende.

La meg banke dette inn så det blir helt tydelig: Det er lite forskjell på Tore og Aman i dette tilfellet. Begge får grunnpensjon. Den eneste forskjellen er at Aman vil kunne få særtillegg, et tillegg man kun har krav på hvis man har en veldig liten eller ingen tilleggspensjon (som er den pensjonen man opptjener seg gjennom arbeid). Tore får ikke et slikt særtillegg uten videre, fordi han normalt vil ha vært i arbeid og fått stor nok tilleggspensjon. Har han ikke det, vil også han få særtillegg.

Libertiniusen synes det er diskriminerende overfor Tore Nordmann at Aman får full grunnpensjon uansett om han har bodd i Norge i 10 år eller 50 år. Jeg er uenig. Hvis Aman kommer fra krigsherjede og fattige Eritrea til Norge, så skal man være ganske iskald for å mene at han skal straffes for dette når han blir pensjonist.

Eritrea

La oss snakke litt om fiktive Amans hjemland. Eritrea er et av landene i verden hvor menneskerettigheter ivaretas dårligst. Pressefriheten er på bunn, rangert lavere enn Nord-Korea, til og med. De fleste flyktninger fra Eritrea flykter fra «en tvungen militærtjeneste som er brutal og som varer på ubestemt tid», i følge NOAS. De skriver videre:

De flykter fra en gjennommilitarisert stat under det eneveldige styret til president Isaias Afewerki. Ungdommer helt ned i 14-15-årsalderen tvinges til militær trening og et liv som soldat eller statlig tvangsarbeider på ubestemt tid. De som unndrar seg militærtjenesten eller deserterer risikerer svært strenge straffer, fengsel på ubestemt tid eller henrettelse. Tortur og andre alvorlige overgrep er utbredt i eritreiske fengsler.

Flyktninghjelpen skriver:

Eritrea er rangert som et av verdens mest lukkede land og regimet som et av verdens mest repressive. Det er verken pressefrihet, organisasjonsfrihet eller uttrykksfrihet, og religionsfriheten er sterkt begrenset. Det er store begrensninger på informasjon fra landet, noe som gjør at Eritrea ikke er registrert på FNs Human Development Index (HDI). Tall som er tilgjengelige, tyder på at landet er et av de absolutt fattigste i verden, og BNP per innbygger anslås til USD 400. Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at satellittbilder viser at Eritrea har vært utsatt for de samme klimatiske forhold som har skapt mat- og vannmangel i store områder på Afrikas Horn.

Så mens Tore får grunnpensjon uansett og særtillegg hvis det trengs, får også Aman grunnpensjon og særtillegg – fordi det per definisjon trengs.

Det er heller ikke alle flyktninger som faller inn under denne ordningen. NAV skriver:

Mange av de som søker asyl i Norge får opphold på humanitært grunnlag. Disse kan ikke anses som flyktninger, og lovens særregler for flyktninger kan dermed ikke anvendes for denne gruppen.

Hva betyr dette? Jo, at Aman kun får disse økonomiske rettighetene hvis han faktisk er flyktning. For å få godkjent status som flyktning må kriteriene i flyktningkonvensjonen art. 1 A oppfylles:

…en flyktning en person som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, og er ute av stand til, eller, på grunn av slik frykt er uvillig til, å påberope seg sitt hjemland beskyttelse…»

Folk som flykter fra naturkatastrofer, sult og vanskelige levevilkår, er ikke asylsøkere. En asylsøker må være i en situasjon hvor de flykter fordi liv og frihet, dvs alvorlige brudd på fundamentale menneskerettigheter, er truet. Får man opphold på humanitært grunnlag, får man altså ikke disse pensjonsrettighetene. Disse utgjør likevel bare en liten andel av flyktninger.

Irrelevant om overkompensasjon

Men så bommer Libertiniusen. Han skriver at Aman også får «tilleggspensjon med overkompensasjon». Hva mener han med det? Vel, i NAV-artikkelen han viser til som kilde, kan vi lese:

Den som har status som flyktning etter bestemmelsen her, har rett til full grunnpensjon og fullt særtillegg uten hensyn til opptjent trygdetid, se § § 3-2 og 3-3 sjuende ledd . Videre skal flyktningers tilleggspensjon beregnes med overkompensasjon, se § 3-9.

Hva sier §3.9? Jo, den handler om «Særregler om tilleggspensjon for personer født før 1937». Her kan vi lese:

Det er et vilkår for rett til tilleggspensjon etter denne paragrafen at vedkommende har minst 10 års trygdetid før 1967. Dette kravet reduseres med ett år for hvert år vedkommende er født etter 1927. Bestemmelsene i dette leddet gjelder ikke for flyktninger (§ 1-7) som er medlemmer i trygden.

Ikke særlig relevant for hverken Tore (32) eller Aman (32) og de fleste flyktninger i dag ettersom man må være født før 1937 for at dette i det hele tatt skal være relevant. Libertiniusen tar altså feil hva gjelder Aman.

Konklusjon

Atter en gang har Libertiniusen forsøkt seg på trikset om å ta ting ut av kontekst, spisse det, og dermed skape sinne hos folk som ikke egentlig forstår hva han skriver.

I dette tilfellet ser vi igjen at Tore og Aman i praksis vil ha samme rettigheter med tanke på pensjonsutbetaling. Det er ingen reell forskjell. Tore vil få de samme særtillegg som Aman har krav på, og så lenge ingen av dem er født før 1937 vil ikke overkompensasjon være relevant. Hele denne «diskrimineringen» som Libertiniusen forsøker å poengtere er oppkonstruert.

Så kan man selvsagt være politisk uenige. Jeg synes det er flott at en asylsøker som per definisjon flykter fra en tilstand hvor hans liv og frihet er direkte truet, ikke skal straffes for dette når han bosetter seg i Norge. Fordi det er hva det handler om. Det er ikke diskriminering i favør av flyktningen. Det er en rettferdiggjøring.

Aman kommer fra kanskje verdens fattigste land, det landet som har lavest pressefrihet i verden og som anses som det kanskje verste landet å vokse opp i, et land med konstante brudd på menneskerettighetene. At vi ikke straffer Aman for dette når han flykter til Norge, er en god ting i mine øyne. Libertiniusen synes det er dypt urettferdig, fordi skattebetalerne skal ikke plages med at Aman må flykte fra et grusomt land.

Vel, det får vi nok bare være enige om å være uenig i.


Les også:

Mer flau smålighet fra Libertiniusen
Libertinusen sprer faktafeil om sosiale stønader

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!