Libertinusen sprer faktafeil om sosiale stønader

Last updated on 5. mars 2015

LibertiniusSosialhjelpBS

Here we go again. Denne myten har jeg allerede debunket i en tidligere bloggpost, men ettersom dette bildet nå spres på Facebook, må jeg ta tak i det igjen.

Det er Facebooksiden Libertinusen som denne gangen står bak mytespredningen.

Slagordet til Libertinus er:

Forkjemper for din rett til å bestemme over ditt eget liv.

Og:

Frihet, likhet, brorskap

Fine idealer. Men skal man bestemme over eget liv på en god måte, må man få riktig informasjon. Hvis man mates med feilinformasjon, vil man aldri være i stand til å ta de beste avgjørelser for eget liv.

Der synder Libertiniusen. Han går imot sine idealer og forpester informasjon slik at folks mulighet til å bestemme over eget liv effektivt reduseres. OK, det er kanskje lit dramatisk sagt, men poenget er at korrekt informasjon er viktig for å fatte gode beslutninger, både politisk og personlig. Da bør man ikke bidra til å spre rene løgner.

Alta kommune

Så hva er fakta i denne saken? Hvor har Libertiniusen tallene sine fra? Vel, han sier selv at tallene er hentet fra Alta kommune. Det betyr at han bare har resirkulert påstandene bak den saken jeg blogget om her for et år siden:

En liten tekst om stor smålighet

Tallene på bildet er nemlig hentet fra denne tabellen i et saksfremlegg for Hovedutvalg for helse- og sosial i Alta i 2013:

Screenshot 2015 03 03 13 57 52

Allerede her ser vi at det skurrer, for mens Libertiniusen skriver at disse satsene er «sosialhjelp per måned», så fremgår det tydelig av tabellen at vi snakket om «satsene for etablering». Det er altså en engangssum, ikke en sum per måned. Og det gjelder spesifikt for Alta kommune, ikke «sosialtjenesteloven».

Hele påstanden på bildet er altså det rene, skjære oppspinn. Dessverre sluker mange det rått, og deler i vei som vanlig. Helt ukritisk.

Stønn.

Lovverket

Vi kunne egentlig stoppet der, fordi her har Libertiniusen driti så hardt på draget at hele saken smuldrer bort.

Men klok av skade fra forrige debatt vil jeg også få med litt mer nyttig informasjon. Satser for livsopphold er nemlig behovsprøvd. Det finnes ingen faste satser i lovverket. Tvert imot kan vi ta en kikk på «Lov om sosiale tjenester i NAV», paragraf 18, «Stønad til livsopphold».

Her kan vi blant annet lese (4.18.1.1):

Hjelp til forsvarlig livsopphold skal gis etter en individuell behovsprøving. NAV-kontoret skal foreta en vurdering av tjenestemottakers helhetlige situasjon, og det skal tas hensyn til vedkommendes inntekter og inntektsmuligheter, nødvendige utgifter til livsopphold og personlige forhold.

Vi kan videre lese (4.18.1.3):

Økonomisk stønad er en skjønnsmessig ytelse. NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn ved utmåling av stønad. Dette innebærer at det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre tjenestemottaker et forsvarlig livsopphold. Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske behov, og NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med vedkommende.

Og (4.18.1.5):

Det er ikke nærmere presisert i loven hvilke utgifter som skal dekkes av stønaden til livsopphold. Loven gir veiledning om stønadsnivået i formålsbestemmelsen og i kravet om at alle skal sikres et forsvarlig livsopphold.

Dette handler altså om skjønn. Det er ingen automatikk i at folk får kastet et fast beløp etter seg, slik Libertiniusen forsøker å gi inntrykk av.

Årsaken til at Alta kommune valgte å ha en veiledende engangsutbetaling for etablering, er at det er rimelig å anta at en flyktning normalt vil ha mindre å rutte med enn hva en person oppvokst i Norge har. Det finnes fattige nordmenn, ja, men da vil disse enkelttilfellene vurderes etter skjønn. En veiledende sum basert på erfaring er likevel fornuftig og reduserer byråkrati.

NAV-leder i Alta, John Helland, uttalte tidligere til Altaposten:

De første tallene i dokumentet viser etableringsstønaden, altså et engangsbeløp. Her kan flyktningene få mer enn nordmenn, fordi de vanligvis ikke har noen eiendeler når de bosetter seg. Hvis man leser hele dokumentet, ser man at flyktninger og nordmenn får akkurat det samme i støtte til livsopphold per måned.

– Alta kommune har vedtatt å følge staten sin norm for veiledende satser for livsopphold og sosialhjelp. Hver enkel søknad vurderes individuelt og det er ikke slik at det er forskjeller i satser for livsopphold mellom flyktninger og andre, sier Helland.

Konklusjon

Libertiniusen tabber seg ut. Ikke bare bommer han på poenget i saken sin ved å blande sammen månedlige utbetalinger med etableringsstøtte, men han baserer det hele på en sak skrevet av skrotingen Ann Tove Buklev, som da Altaposten til slutt kom i kontakt med henne, svarte:

– Blodhundene i redaksjonene har jeg ingen tillit til, skriver Buklev.

For de som ikke husker det, uttalte Buklev følgende kort tid etter at bomben smalt 22. juli 2011:

Jeg tror svært mange skulle ønske at en av de to døde var statsministeren selv.

Og senere:

Selv undrer jeg på hvem i AP-bevegelsen som står bak dette attentatet, som planla denne terroraksjonen for å befeste makten i Norge.

Det må ære litt pinlig for Libertiniusen å assosieres med en slik person, samt forsøke å skape et meme basert på en sak som allerede er grundig debunket. Kanskje litt mer kildekritikk hadde vært på sin plass, Libertiniusen? Om ikke for annet enn fordi frihet, likhet og brorskap er viktigere enn å mistenkeliggjøre våre nye landsmenn?


Les også:

Libertiniusen villeder om pensjonsordningen
Mer flau smålighet fra Libertiniusen

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!