VG svarer på bloggdask om HPV-vaksine

I kjølvannet av min bloggpost «Bloggdask for grovt uansvarlig artikkel om HPV-vaksinen», og påfølgende Twitter-debatt med redaktør Torry Pedersen, har VG nå sendt meg et tilsvar de ønsker jeg skal publisere.

Her er deres tilsvar i sin helhet:

Vi er for et fritt og åpent samfunn der debattanter kan «daske» oss journalister verbalt så mye de vil. Så også Gunnar Tjomlid. Men innlegget som tar utgangspunkt i vår artikkel om HPV-vaksinen Gardasil og mulige bivirkninger et inneholder feil, unøyaktigheter og logiske brister.

Vi skal ta for oss disse punkt for punkt.

1.
Tjomlid: Hun er klar og tydelig på at hun anbefaler vaksinen, men likevel klarer VG å fremstille henne som en regelrett vaksinemotstander.

VG: Vi kan ikke se at vi har fremstilt Diane Harper som vaksinemotstander. Vi har intervjuet henne og sitert henne fordi hun er en kjent virolog og vaksineforsker, og på den bakgrunn uttaler seg om sine innvendinger mot Gardasil på noen punkter. Blant annet at hun er skeptisk til tryggheten og langtidseffekten av vaksinen. Denne skepsisen har VG bragt videre.

2.
Tjomlid: Harper har blant annet fremhevet at det har vært like mange alvorlige bivirkninger av Gardasil som det har vært dødsfall av livmorhalskreft hvert år.

Nei. Dette er sitatfusk. Harper har selv uttalt følgende da hun ble konfrontert med slike påstander:

I did not say that Cervarix was as deadly as cervical cancer. I did not say that Cervarix could be riskier or more deadly than cervical cancer. I did not say that Cervarix was controversial, I stated that Cervarix is not a ‘controversial drug’. I did not ‘hit out’ – I was contacted by the press for facts. And this was not an exclusive interview.

Merk også at Harpers tidligere uttalelser har omhandlet Cervarix, en annen HPV-vaksine enn Gardasil. Det er Gardasil som brukes i Norge, og det eneste som burde være relevant for VG-saken.

VG: Det er ikke vi som fusker. Vårt intervju og henvisninger er om Gardasil. Dette er hva Harper sa i intervjuet sitatet er hentet fra:

While researchers aren’t certain that grievances like these stem from direct Gardasil side effects (Cervarix hasn’t been around long enough to amass complaints), «it’s critical to note that more than 70 healthy young girls have died from a neurological reaction that occurred soon after getting Gardasil,» says Harper. (The FDA is not required to act in response to any side effect that occurs in fewer than one in 10,000 people.) So if you’re really concerned, she says, «you can avoid the risks by opting for a lifetime of Pap smear screening rather than vaccination.»

3.
Tjomlid: Harper har ikke «tatt til orde mot» at HPV-vaksinen er inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Hun har derimot stilt spørsmål ved om dette er samfunnsøkonomisk fornuftig – basert på data som var tilgjengelige da hun skrev dette i en artikkel i 2009.

VG: Hun beskriver det norske vaksineprogrammet som en studie/forsøk, mens det i følge norske myndigheter er et behandlingstilbud. Hun sier at i dag er det ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at vaksinen har livslang varighet. Alternativt må det eventuelt en ekstra vaksine til, og da vil det ikke lenger være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

4.
Tjomlid: Men dette er altså data fra før 2009. I dag har vi sikre data som viser at immuniteten varer i minst 8 år. Andre data tyder på at den er minst 10 år, uten tegn på å minskes over tid. Ergo tyder alt på at varigheten er over 15 år, sannsynligvis livsvarig ut fra modelleringsstudier og data fra vaksiner laget på samme prinsipp. Hele denne innvendingen fra Harper er i praksis utdatert.

VG: Her er det vanskelig å forstå hva Tjomlid mener. Hvordan 8 år kan bli over 15 år kan han sikkert forklare. Han skriver også at «andre data er minst ti års immunitet uten tegn på å minskes over tid.» Hva betyr det? Hvor er kilden? Slutningen hans på dette resonnementet skal få stå uimotsagt.

5.
Tjomlid: Men VG liker visst, i god antivaksineånd, å bruke mange år gamle påstander og fremstille dem som om de er ferske. Det er et sammensurium av ting hun skal ha uttalt til VG nylig, og gamle påstander journalistene har gravd frem på nett uten å sette dem i riktig historiske perspektiv. Det er fryktelig villedende for leserne, og ufint gjort mot Harper selv.

VG: I likhet med Tjomlid bruker vi sitater fra tiden etter at vaksinen ble lansert, siden debatten har pågått internasjonalt siden da. Hele Tjomlids artikkel er basert på sitater og henvisninger fra store deler av denne perioden. Vi har i likhet med Tjomlid henvist til tidligere sitater og rapporter, i tillegg til at vi intervjuet henne så sent som i forrige uke.

6.
Tjomlid: At «bare 47 prosent» av tilfeller livmorhalskreft kan forebygges med vaksinen, er også både upresist og utdatert. Upresist, fordi 47 prosent handler om celleforandringer, ikke krefttilfeller. Vaksinen forebygger hele 70 prosent av krefttilfellene. Utdatert, fordi med den nye Gardasil 9 som nå er godkjent for bruk i USA, vil dette tallet øke betydelig. Norske fagpersoner skrev tidligere i år i Aftenposten om dette og påpekte følgende:

I en studie som nå er publisert i New England Journal of Medicine blir Gardasil® sammenlignet med Gardasil 9, som i tillegg til de fire HPV-typene har effekt mot fem sjeldnere kreftfremkallende typer. Vaksinen beskytter dermed mot 90 prosent av de typene som kan fremkalle livmorhalskreft.

VG: Dette sa Harper til oss i forrige uke, og så vidt vi vet er ikke opplysningen utdatert siden da. Mari Nygård, overlege og forsker ved Kreftsregisteret, har i forbindelse med arbeidet med artikkelen opplyst følgende til oss:

«Vaksinen som brukes nå i Norge gir beskyttelse mot kun to av alle de 15 typene av humant papilloma virus som kan forårsake kreft og forstadier til kreft.

Selv om de to typene er ansvarlig for 70 prosent av krefttilfeller, trenger vi fortsatt å delta i screening for å unngå kreft. «

Kan det være dette Tjomlid viser til? Mari Nygård jobber forøvrig med prosjekter der noe av finansieringen kommer fra Merck (Gardasil-produsenten)

Forøvrig opplyser legemiddelverket og distributøren at Gardasil 9 ikke er i bruk i Norge i dag.

7.
Tjomlid: Jepp, hvis vi ser på bivirkningsrapporter fra den amerikanske VAERS-databasen kan vi finne slike tall. Problemet er bare at alle dødsfall rapporteres inn, uavhengig av hva årsaken er. VAERS sier ingenting om årsaksforhold.

VG: Dette er feil. VAERS er ikke et generelt dødsregister. Det som rapporteres til VAERS er mulige utilsiktede virkninger av vaksinasjon, og ligger i tittelen på organet, og denne informasjonen fra deres egen hjemmeside:

The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is a national vaccine safety surveillance program co-sponsored by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the Food and Drug Administration (FDA). VAERS is a post-marketing safety surveillance program, collecting information about adverse events (possible side effects) that occur after the administration of vaccines licensed for use in the United States.

8.
Tjomlid: Det er åpenbart at hun (journalisten, red.anm)vil det skal se ut som at HPV-vaksinen har tatt liv.

VG: Dette faller på sin egen urimelighet.

9.
Tjomlid: Det tragiske med VG-artikkelen er at dette burde journalisten forstått om hun hadde gjort et minimum av research. Det er skrevet utallige artikler som forklarer dette og som debunker påstanden om at HPV-vaksinen har ført til mange dødsfall.

VG: Igjen: Vi har ikke skrevet at HPV vaksinen har ført til mange dødsfall.

10.
Tjomlid: Skikkelig forskning viser at VG villeder

VG: Javel

11.
Tjomlid: VG skriver videre om norske bivirkninger, og påpeker at de nyeste tall viser 37 alvorlige bivirkninger etter vaksinering. Men de unnlater å nevne hva definisjonen av «alvorlig bivirkning» er. I praksis kan dette være tilfeller hvor en jente besvimer fra vaksinen. Det skyldes som regel sprøyteskrekk, ikke vaksinen i seg selv. Dette vet vi fordi det skjer like ofte når folk får placebovaksine.

VG: Vi forholder oss til legemiddelverkets definisjoner, som er slik:

De alvorlige reaksjonene er, ifølge legemiddelverket, reaksjoner hos jentene som har medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold.

Som alvorlig regner de også det som kan kalles «en medisinsk viktig hendelse», hendelser som har gitt vedvarende, betydelig nedsatt funksjonsevne eller kapasitet til å bevege og anstrenge seg, livstruende sykdom eller død.

De bivirkningene Tjomlid nevner, er kategorisert som mindre alvorlige.

12.
Tjomlid: Til slutt trekker VG frem Diane Harper igjen for å virkelig overbevise foreldre om at de aldri må la sin datter vaksineres. Dette gjør meg rett og slett eitrende forbannet, og det er her VG får blod på hendene.

De påpeker først at Harper mener Gardasil ikke er godt nok utprøvd:

– Gardasil, slik den er inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet, er i realiteten en observasjonsstudie for å se om antall tilfeller livmorhalskreft faktisk reduseres i Norge som følge av vaksinen.

Vel, før vaksinen ble godkjent ble det gjort flere studier som demonstrerte at HPV-vaksinen ga god immunitet mot de aktuelle HPV-variantene. Studier Harper selv i noen tilfeller var med på å gjennomføre. Og som jeg har forklart tidligere , hvis man eliminerer HPV-infeksjonene, og ser at antall forstadier til kreft allerede på få år er redusert, kan man slutte seg til at vi også vil se en nedgang i antall krefttilfeller.

Dette finnes det allerede harde data på. Det er ikke noe vi lenger må vente for å se.

VG: I følge kreftregisteret er Humant papillomvirus er svært vanlig og utbredt, nesten 50 prosent av unge kvinner tester positivt på HPV. Denne andelen er høyere nå enn den var for 20 år siden.

Det har også vært svak økning av livmorhalskreft blant yngre kvinner i det siste, noe som kan være forårsaket av den lave deltagelsen i screening, i følge Kreftregisteret. Vi vet at disse tallene ikke gir noen entydige svar for den gruppen av jenter som er vaksinert med Gardasil, fordi de er så unge. Det harmonerer likevel dårlig på Tjomlids påstander over.

13.
Tjomlid: Så avluttes artikkelen slik:

– Hvor alvorlige synes du bivirkningene er i forhold til fordelene med vaksinen?

– Det må bli et personlig valg ut fra den kunnskap som finnes, sier hun og viser til følgende fakta:

*Screening for livmorhalskreft gir svært nøyaktige resultater uten bivirkning

* 90 prosent av HPV-infeksjoner går faktisk tilbake av seg selv.

* Mindre enn fem prosent av infeksjonene fortsetter til å bli forstadier til kreft, og bare halvparten av disse igjen utvikler seg til kreft.

– Ut fra dette må man selv vurdere hvilke risiko man vil utsette seg for, sier Harper til VG.

Dette er så idiotisk at jeg nesten nekter å tro at VG kan ha sitert Harper korrekt. For det første er det ikke korrekt at screening alene er godt nok, som tidligere forklart. Og det at de fleste tilfellene av HPV-infeksjoner går over av seg selv er jo totalt irrelevant. Det er de resterende prosentene som gjør at rundt 300 kvinner i året får kreft.

Hver uke får seks norske kvinner beskjed om at det har livmorhalskreft . Er disse uvesentlige bare fordi de færreste er så uheldige?

VG: Vi kan forsikre at Harper er korrekt sitert. Hvor idiotisk det er, er opp til enhver å vurdere selv. Et hvert krefttilfelle er tragisk og bekymringsfullt. Det er det selvsagt ingen tvil om.

Kreftregisteret sier dette: Livmorhalskreft er en sykdom som kan forebygges og det er teoretisk mulig å utrydde den, men kun dersom kvinner velger å vaksinere seg og å screene seg.

Harper sier til oss at Gardasil vaksinasjonen i Norge er å betrakte som en studie for å se om den faktisk har ønsket effekt over tid.

Samtidig melder Kreftregisterte at antall kvinner som screener seg er gått ned de siste årene, særlig blant unge. Dette viser etter vår mening at det er et legitimt behov for fortsatt å diskutere hvordan vi kan få redusert antall krefttilfeller best mulig. Og at svaret fortsatt ikke er gitt.

14.
Tjomlid: Hun har tidligere sagt at hun ikke ville gitt den til sine egne barn.

Vel, dette finner jeg ingen referanse til etter mye søking på nettet. Jeg har mailet journalisten og spurt om kilden for påstanden, men i skrivende stund ikke fått svar. Diane Harper har for øvrig to sønner, ingen døtre.

VGs redaktør Torry Pedersen sendte meg en link til en dansk nettavis som skulle vise kilden til at Harper ikke ville gitt vaksinen til sine egne barn. Igjen fusker de med sitatene. Det hun sa var:

– Jeg ville diskutere det med min ældre børn, så de forstod vaccinens begrænsninger, og hvilke andre sundhedsbehov de stadig ville have brug for. Jeg ville ikke give den til mine 9-16-årige børn, siger Diane Harper.

Hun ville ikke gitt den til barn under 16 år. Ikke fordi hun sier den er farlig, men fordi hun er usikker på nytteeffekten. Det er ikke det samme som at hun ikke ville gitt vaksinen til sine barn.

VG: Vi kan ikke se at dette på noen måte er sitatfusk. I følge wikipedia har hun to sønner, det visste hun sikkert selv da hun svarte på spørsmålet fra den danske journalisten. Som vi, kanskje med rette? oppfattet som et billedlig spørsmål på hvor alvorlig hun så på mulige bivirkningen kontra effekt. Svaret er tydelig og ikke til å misforstå.

15.
Tjomlid: Og det overordnede spørsmål blir fortsatt: Hvorfor i all verden fokuserer VG på meningen til en enkeltforsker heller enn på de store, omfattende studier som viser at hennes bekymring er grunnløs – og som merkelig nok ikke nevnes med et ord i artikkelen?

VG: Det er særdeles viktig å eksponere at det er ulike oppfatninger om effektene av vaksine. Om den vaksinen som brukes i Norge sier for eksempel presidenten for den franske legeforeningen:

Dr Jean-Paul Hamon, president of the French Medical Doctor Association, in an interview in September 2014 with TF1, a French national TV station, commented on the Gardasil campaign: “The only thing which is efficient is Pap smears, and so far we prefer putting €300 million into something that we know nothing about in terms of efficacy or danger”.

Det har vært debatt om Gardasil og vaksinasjonsprogrammene i mange land. I Frankrike har det vært rettsak om mulig bivirkning av Gardasil. I Danmark har det vært en nyansert og pågående debatt over lang tid. I Japan har det vært svært stor diskusjon og krav om å trekke vaksinen. For å nevne noen.

Vår oppgave som journalister er å løfte fram debatt og ulike synspunkter. Til syvende og sist har vi så stor tiltro til norske foreldre, at vi tror de vil gjøre sine valg ut fra det de mener er best for sine barn.

Til slutt: Vi er blitt beskyldt for å være vaksinemotstandere. Det er ikke sant. Til Tjomlid og andre som bruker dette som argument mot oss, kan vi opplyse at vi begge har fullvaksinert våre barn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Også det kan dokumenteres, om nødvendig.

Hilsen
Jorunn Stølan
Kari Aarstad Aase

Med dette ser VG sitt bidrag i debatten som avsluttet i denne omgang.

Mitt tilsvar til VGs tilsvar kan leses her.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!