Bloggdask for grovt uansvarlig artikkel om HPV-vaksinen

Last updated on 26. juni 2015

Skjermbilde 2015 06 25 15 32 18

Det er lenge siden jeg har kjørt en skikkelig bloggdask av norsk presse, men i dag var det et par journalister i VG som kom på døra mi og ba så fint om å bli dasket litt i bloggen min. Og hvem er vel jeg til å nekte dem det?

Søknaden deres ble levert gjennom artikkelen «HPV-vaksinerte norske jenter undersøkes for ny sykdom», publisert på VG.no i dag, 25. juni. Journalistene bak artikkelen er Kari Aarstad Aase og Jorunn Stølan, og de må omgående stille seg i Pressens Paranormale Skammekrok.

La meg gjøre dette klart allerede med en gang: Dette er noe av det største makkverket jeg har lest om vaksiner i norsk presse på lenge. Ikke bare er det spekket med faktafeil og slurvete formidling av saken, men artikkelen er også direkte farlig for folkehelsa.

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Hvis en slik nyhetsartikkel skremmer fem hundre foreldre fra å vaksinere sine døtre, vil en av disse statistisk sett dø av livmorhalskreft. Det er ren matematikk.

* Les også: HPV-vaksinen: Svar til Charlotte Haug og alle usikre foreldre

Denne type desinformasjon kan koste liv. Journalister som formidler helsenyheter så uvørent som dette, har blod på hendene. Så alvorlig er det faktisk.

Dette blir forresten en lang bloggpost, men det er fordi:

Bpgpidiigaafji1 large  1

HPV-vaksinen og POTS

Så la meg forklare hvorfor jeg reagerer så hardt på denne artikkelen.

Artikkelens hovedtema er en del oppstyr rundt sykdommen POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome) og HPV-vaksinen Gardasil den siste tiden. Det hele startet kanskje med den kanadiske avisen The Toronto Star som i februar dro til med artikkelen «A wonder drug’s dark side».

Hvis du klikker på lenken vil du komme til en side som ikke finnes. Årsaken til det er at avisen ble så filleristet av fagpersoner på feltet at de rett og slett måtte gjøre noe så sjeldent i pressesammenheng som å trekke tilbake og fjerne hele artikkelen. (Les redaktørens kommentar til dette her.)

Rundt samme tid kom tilsvarende oppslag i Storbritannia og Danmark. De britiske oppslagene rundt dette, spesielt i avisa The Independent, er også blitt plukket i fillebiter av fagfolk på feltet.

Skjermbilde 2015 06 25 15 44 26

Dr Jen Gunter skriver i sin bloggpost «The Independent claims HPV vaccine unsafe. Science says The Independent is wrong.» blant annet:

Like the Toronto Star the Independent’s piece is one grand exercise in confirmation bias . It follows the style of the Toronto Star article so closely the cynic on me wonders if both pieces were germinated from a press release from an anti vaccine group? Both newspaper articles were closely timed with papers questioning the safety of the vaccine and these tend to be widely circulated by anti-vaccine groups.

Problemet her er altså at journalistene ser på en serie tilfeller hvor jenter har blitt vaksinert og senere utviklet en eller annen lidelse, og spekulerer deretter høyt om en mulig sammenheng mellom vaksinen og sykdommen. Frykt selger. Dette gjør journalistene uten å samtidig ta hensyn til at dette er undersøkt i svært studier hvor man ikke har funnet noen forskjell i antall tilfeller av slike sykdommer hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte jenter.

Post hoc ergo propter hocProblemet med et slikt «post hoc ergo propter hoc»-resonnement gikk jeg grundig gjennom i bloggposten «Spetalen sprer ubegrunnet frykt rundt HPV-vaksinen». Les gjerne den før du fortsetter.

Fokuset på POTS i Danmark, og nå i Norge, er et prakteksempel på denne logiske tankefeilen. POTS er en relativt ny diagnose med tildels uspesifikke symptomer som høy puls og svimmelhet. Sykdommen oppstår normalt i tenårene, altså i den perioden jenter og unge kvinner får vaksinen. (I Danmark vaksineres kvinner opp til 26 år gratis.)

Utløsende årsaker til POTS kan være ting som stress, graviditet, kirurgiske inngrep, infeksjonssykdommer, hurtig vekst i tenårene og andre påkjenninger. Når mange unge kvinner i befolkningen vaksineres, er det statistisk sett naturlig at en del av disse vil utvikle POTS – akkurat på samme måte som de uvaksinerte. Men de som har fått vaksinen vil gjerne prøve å finne en årsak, en forklaring for sin sykdom, og da er vaksinen nærliggende å skylde på.

Det er bra at helsemyndigheter tar dette på alvor, og saumfarer tilgjengelig datamateriale for å se om de finner en sammenheng med vaksinen, men per i dag finnes det ingen grunn til å anta at HPV-vaksinen har utløst disse symptomene hos kvinnene.

Danske helsemyndigheter (Sundhedsstyrelsen) skriver:

En sammenhæng mellem svimmel- og træthedssyndromet POTS og Gardasil kan hverken bekræftes eller afkræftes. EU’s ekspertgruppe for bivirkninger har foretaget en ny vurdering af vaccinen og vurderer den fortsat som sikker.

Ikke bare det, men:

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at selv hvis POTS var blevet anerkendt som mulig bivirkning til Gardasil, er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at EMA ikke ville trække vaccinen tilbage. Vaccinen ville heller ikke blive taget ud af det danske børnevaccinationsprogram, da forebyggelse af mange hundrede kræfttilfælde om året overstiger ulemperne ved de indberettede formodede bivirkninger (se faktaboks nederst). POTS ville dog komme til at fremgå af indlægssedlen, som en mulig, men sjælden bivirkning til vaccinen.

Så selv om man skulle kunne dokumentere POTS som en sjelden bivirkning av vaksinen, ville det likevel være bedre å la seg vaksinere enn å ikke gjøre det. Risikoen for livmorhalskreft er altså høyere enn risikoen for POTS, og kreft er mye mer alvorlig.

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) har også kommet med en uttalelse, og skriver:

HPV-vaccinens mulige bivirkninger har jævnligt været debatteret, siden den blev indført i det danske børnevaccinationsprogram. Det er DSOGs holdning, at HPV-vaccinen, ligesom al anden medicin, skal følges nøje, og mulige bivirkninger skal naturligvis indrapporteres og undersøges. Der er flere myndigheder herunder Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og det amerikanske Food and Drug Administration (FDA), som samler og overvåger indrapporterede bivirkninger. Sundhedsstyrelsen og det europæiske lægemiddelagentur (EMA) følger også uønskede virkninger af HPV-vaccinen tæt. Der er også uafhængige videnskabelige undersøgelser, som har undersøgt mulige langsigtede bivirkninger til vaccinen uden at finde nogle.

Myndigheder, DSOG og udenlandske søsterorganisationer til DSOG vurderer fortsat, at HPV-vaccinen virker, og at der er langt flere fordele end ulemper ved vaccinen.

Omtrent som Sundhedsstyrelsen, altså. Og de fortsetter:

Det hævdes, at POTS kan være en mulig bivirkning ved HPV-vaccinen. Der har været forsket og forskes stadig for at belyse denne mulighed. EMA mener uændret, at en eventuel sammenhæng ikke kan hverken be- eller afkræftes på nuværende tidspunkt. DSOG mener naturligvis, at alle kvinder med POTS-lignende symptomer og andre mulige HPV-vaccine relaterede bivirkninger skal tages alvorligt uagtet, at der ikke er bevis for, at det er vaccinen, der er skyld i kvindernes symptomer. Der skal stadig forskes i HPV-vaccinens virkninger og mulige bivirkninger, så vi kan blive klogere og gøre det bedst muligt.

DSOGs holdning til HPV-vaccinen er uændret, at vi anbefaler vaccination. De indrapporterede bivirkninger er meget få (d. 31-12-2014 var der i alt 1228 indberetninger, heraf 322 alvorlige) i forhold til, hvor mange (mere end 1.5. mio. vaccinationer) der er vaccineret. På verdensplan er der givet mindst 175 mio. doser.

HPV-vaccinen kan næsten udrydde livmoderhalskræft, når den kombineres med screening og vaccinen nedsætter antallet af kræfttilfælde i endetarm og kønslæber betydeligt. Livmoderhalskræft rammer ca. 375 danske kvinder årligt, hvoraf ca. 100 dør. Halvdelen af dem er under 45 år.

Statens Legemiddelverk skrev også om POTS tilbake i mars, og påpekte at det ikke er meldt om POTS-tilfeller etter vaksinering i Norge. Hvorfor ikke? Vel, en sannsynlig årsak er nok at vi i Norge vaksinerer mye yngre jenter, bare 12-13 år gamle. Det er sjeldent at POTS oppstår hos så unge jenter. Og når vaksinen neppe forårsaker POTS, vil vi da heller ikke høre om folk som mener å ha fått POTS av vaksinen i denne aldersgruppen.

Det er i det hele tatt ganske avslørende at vaksinerte jenter i en aldersgruppe hvor POTS ikke forårsakes av andre livshendelser heller ikke melder om denne bivirkningen.

Folkehelseinstituttet la nettopp ut en artikkel med oppdaterte tall for bivirkninger fra HPV-vaksinen, samt noen ord om POTS-tilfellene i Danmark. Her kan vi lese:

– Meldinger om alvorlige, mistenkte bivirkninger vurderes alltid seriøst. Folkehelseinstituttet har fulgt situasjonen siden de første signalene kom fra Danmark og tar den på alvor. Derfor er vi og Legemiddelverket i gang med å undersøke om norske jenter har fått lignende, vedvarende symptomer. Vi har gjennomgått alle meldinger om alvorlige bivirkninger etter HPV-vaksinasjon på nytt, men ikke kunnet identifisere noen tilfeller av POTS. Det er nylig meldt to tilfeller med noen symptomer som også sees ved POTS. Disse jentene er under utredning og vi avventer flere opplysninger før vi kan si noe mer om saken, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Avdeling for vaksine.

Uansett hvordan man vrir og vender på dataene, bør jenter fortsatt takke ja til HPV-vaksinen.

Hard kritikk av media

I forbindelse med The Independent sin artikkel, gikk også Sense about Science ut med en artikkel hvor de siterte noen fagpersoner som uttalte seg om saken:

Dr David Elliman, Consultant in Community Child Health, Whittington Health NHS Trust and Dr Helen Bedford, Senior Lecturer, Institute of Child Health, University College of London:

“The fact that an illness follows soon after a vaccine, however frequently, does not mean that it is caused by the vaccine. To see whether this is the case it is necessary to look at how common the condition occurs in people who have not had the vaccine as well as those who have had the vaccine. Without doing this, it is not possible to even suggest, let alone prove that a vaccine is the cause of the illness in question. The reports of suspected side effects to the MHRA [«det britiske legemiddelverket»] can only ever suggest lines of further research, never prove a link. The study referred to gives a hypothesis based on a few reports and does not provide evidence of a link between chronic pain and the HPV vaccine.

“This is very reminiscent of the MMR autism scare which resulted in a dramatic fall in immunisation rates and a rise in cases of measles throughout the UK. We are saddened that the reporting did not include a more appropriate balance of views in line with the scientific evidence, pointing out that there was no good evidence to link the vaccine and the illnesses described. We are already aware of parents having withdrawn consent for their daughters to be immunised.”

Så nei, POTS er neppe noe å bekymre seg over med tanke på HPV-vaksinen, enten bivirkningen faktisk er knyttet til vaksinen eller ikke.

Falsk balanse

Første halvdel av VG-artikkelen er grei nok. Unødvendig, ja, men forholdsvis balansert. Men så slipper journalistene ut sin interne vaksinemotstander. Jorunn Stølan har for øvrig en ganske begredelig historie med vaksinekritiske artikler på VG, så at hun er involvert i denne saken er kanskje ikke tilfeldig.

De starter med dette:

Men selv om svært mange vestlige land har innført HPV-vaksinen som barnevaksine, fins det fortsatt faglig sterke motstemmer.

Tja. Det finnes faglig sterke motstemmer mot evolusjon og global oppvarming også, men det betyr ikke at det er noen reell faglig kontrovers rundt disse temaene. Her tipper journalistene over i den klassiske falske balansen i slike saker. I desperat iver etter å balansere saken, fremstiller de en 1/99-fordeling av vitenskapelige stemmer som om det var en 50/50-fordeling.

* Les også: NRK setter ny norsk rekord i falsk balanse

Chair 199x300Det at det vil finnes kritiske faglige røster i enhver vitenskapelig sak, betyr ikke at det er en reell faglig kontrovers. Ei heller her.

Som eksempel bruker de selvsagt den så godt som eneste profilerte kritikeren av HPV-vaksinen med faglig tyngde, nemlig vaksineforsker Diane M. Harper.

VG skriver:

En av dem er professor Diane Harper som ledet arbeidet med å utvikle HPV-vaksinene Gardasil og Cervarix for legemiddelselskapet Merck.

Hun har senere vært kritisk til hvor trygge og effektive vaksinene egentlig er.

(Nå utvikles riktig bare Gardasil av Merck, mens Cervarix produseres av GlaxoSmithKline, men den upresisheten får gå.)

Jeg har tidligere skrevet litt om hvordan Harper misbrukes av vaksinemotstandere. Mange har skrevet om det samme, blant annet SkepticalRaptor og Orac. Hun er klar og tydelig på at hun anbefaler vaksinen, men likevel klarer VG å fremstille henne som en regelrett vaksinemotstander.

Kort sagt har hun aldri frarådet HPV-vaksinen, men stilt spørsmål med nytteeffekten gitt usikkerhet om hvor lenge immuniteten varer, og i hvilken grad det er samfunnsøkonomisk fornuftig. Dette er, som vi straks skal se, basert på flere år gamle uttalelser da man hadde mindre data på dette enn vi har i dag.

* Les også: Diane M Harper om HPV-vaksinen

VG fortsetter:

Harper har blant annet fremhevet at det har vært like mange alvorlige bivirkninger av Gardasil som det har vært dødsfall av livmorhalskreft hvert år.

Nei. Dette er sitatfusk. Harper har selv uttalt følgende da hun ble konfrontert med slike påstander:

I did not say that Cervarix was as deadly as cervical cancer. I did not say that Cervarix could be riskier or more deadly than cervical cancer. I did not say that Cervarix was controversial, I stated that Cervarix is not a ‘controversial drug’. I did not ‘hit out’ – I was contacted by the press for facts. And this was not an exclusive interview.

Merk også at Harpers tidligere uttalelser har omhandlet Cervarix, en annen HPV-vaksine enn Gardasil. Det er Gardasil som brukes i Norge, og det eneste som burde være relevant for VG-saken.

Harper fortsetter:

I fully support the HPV vaccines. I believe that in general they are safe in most women.

Tydelig i sin sak, altså.

Forvrengning av Harpers egen HPV-artikkel

VG fortsetter med å gulpe opp gamle myter om hva Diane Harper mener og har sagt om HPV-vaksinen, og skriver:

Professoren har tatt til orde mot den ordningen som blant annet Norge har valgt, med å inkludere Gardasil i barnevaksinasjonsprogrammet. En av grunnene er at det ikke er påvist virkning lenge nok, og at vaksinen i verste fall bare utsetter mulig kreftsykdom, ikke forhindrer den.

Harper har ikke «tatt til orde mot» at HPV-vaksinen er inludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Hun har derimot stilt spørsmål ved om dette er samfunnsøknomisk fornuftig – basert på data som var tilgjengelige da hun skrev dette i en artikkel i 2009.

Her påpekte hun også at ettersom det tar minimum 15 år for livmorhalskreft å utvikle seg, må vaksinen gi immunitet i minst 15 år for å være nyttig. Hvis ikke bare utsetter den sykdommen:

The critical question of duration of vaccine efficacy is not yet answered by rigorous methodologic trials. Cervarix efficacy is proven for 7.4 years with published data through 6.4 years; Gardasil efficacy is proven for 5 years. Because 90% of the HPV infections clear spontaneously, because the development of cancer precursors is slow, because the progression from cancer precursors to invasive cancer is slow, vaccination efficacy must last at least 15 years. Any less duration of efficacy and cervical cancers are merely postponed, not prevented.

Men dette er altså data fra før 2009. I dag har vi sikre data som viser at immuniteten varer i minst 8 år. Andre data tyder på at den er minst 10 år, uten tegn på å minskes over tid. Ergo tyder alt på at varigheten er over 15 år, sannsynligvis livsvarig ut fra modelleringsstudier og data fra vaksiner laget på samme prinsipp. Hele denne innvendingen fra Harper er i praksis utdatert.

Men VG liker visst, i god antivaksineånd, å bruke mange år gamle påstander og fremstille dem som om de er ferske. Det er et sammensurium av ting hun skal ha uttalt til VG nylig, og gamle påstander journalistene har gravd frem på nett uten å sette dem i riktig historiske perspektiv. Det er fryktelig villedende for leserne, og ufint gjort mot Harper selv.

* Les også: Trude Helén Hole stiller spørsmål om vaksiner. Jeg svarer.

I artikkelens konklusjon skriver Harper:

Under the best circumstances in which HPV vaccination has lifetime efficacy and screening is sparse, a vaccination program has the potential to save hundreds of thousands of women’s lives. When screening is routinely available, vaccination may decrease the number of diagnostic workups and allow the interval between screens to safely increase.

Nettopp. Og det er i praksis der vi er i dag. Vi er temmelig sikre på at vaksinen gir lang nok immunitet, og da innrømmer selv Harper at den vil spare hundretusener av liv, samt redusere behovet for screening.

Det er godt gjort av VG å vri innholdet i denne artikkelen som hun publiserte i 2009 til at hun er motstander av å inkludere HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet når hun klart faller på motsatte konklusjonen gitt den kunnskap vi har i dag.

Skjermbilde 2015 06 25 20 03 53

Celleprøver er ikke nok!

Journalistene fortsetter med å sitere Harper i noe hun skal ha sagt direkte til VG:

– Celleprøver er uansett helt avgjørende for å forhindre livmorhalskreft hos alle kvinner. Siden bare 47 prosent kan forebygges med vaksinen, må den andre halvparten av krefttilfellene oppdages på denne måten, sier Harper til VG.

Jeg kontaktet Aase for å få bekreftet at dette sitatet var ferskt, og det var det visstnok. Aase skrev også følgende til meg:

For øvrig er det slik at det finnes en måte å gardere seg mot livmorhalskreft på, nemlig ved å ta celleprøver regelmessig. Det er dyrt for samfunnet, men sikkert for kvinnen. At vaksinen er inkludert i vaksinasjonsprogrammer over store deler av verden skyldes ikke minst samfunnsøkonomiske årsaker.

Nei, nei og atter nei. Celleprøver er ingen garanti mot livmorhalskreft. Overlege Sveinung Wergeland Sørbye og professor Ivar Sønbø Kristiansen skrev i fjor en kronikk med tittelen «- En celleprøve er ikke en perfekt test som kan garantere mot utvikling av livmorhals-kreft».

Tittelen sier vel sitt, og her kan vi blant annet lese:

Hvert år får likevel ca. 300 kvinner påvist denne typen kreft. Omtrent 150 av disse kvinnene har tatt celleprøve og omtrent 70 har hatt bare normale celleprøver.

Så rundt halvparten av de som utvikler livmorhalskreft hvert år har tatt celleprøver, og rundt halvparten av disse igjen hadde normale celleprøver.

I en annen artikkel på Lommelegen.no skriver Sørbye:

Mange HPV-infeksjoner gir ikke synlige forandringer på vanlig celleprøve. Omtrent 30 prosent av de som utvikler kreft hadde helt normal celleprøve mindre enn to år før diagnosen ble stilt. I en svensk undersøkelse blant kvinner som hadde normal celleprøve og positiv HPV-test fire år på rad, var det 24 prosent som likevel viste seg å ha behandlingskrevende funn da en liten vevsbit ble undersøkt (biopsi).

Og fra forskning.no:

– Screening alene er ikke godt nok, og HPV-vaksinen reduserer heller ikke bare antall krefttilfeller, men forebygger også flere forstadier og kjønnsvorter. Rundt ti prosent av alle kvinner i Norge blir behandlet for celleforandringer en eller annen gang i livet.

Så nei, screening/celleprøver er slettes ingen garanti mot livmorhalskreft. Jeg sendte all denne informasjon til journalisten, men hun har dessverre ikke tatt med noe av dette i saken i skrivende stund.

At «bare 47 prosent» av tilfeller livmorhalskreft kan forebygges med vaksinen, er også både upresist og utdatert. Upresist, fordi 47 prosent handler om celleforandringer, ikke krefttilfeller. Vaksinen forebygger hele 70 prosent av krefttilfellene. Utdatert, fordi med den nye Gardasil 9 som nå er godkjent for bruk i USA, vil dette tallet øke betydelig. Norske fagpersoner skrev tidligere i år i Aftenposten om dette og påpekte følgende:

I en studie som nå er publisert i New England Journal of Medicine blir Gardasil® sammenlignet med Gardasil 9, som i tillegg til de fire HPV-typene har effekt mot fem sjeldnere kreftfremkallende typer. Vaksinen beskytter dermed mot 90 prosent av de typene som kan fremkalle livmorhalskreft.

[…]

Dette betyr at man med ny vaksine kan øke beskyttelsen mot behandlingstrengende celleforandringer fra 50 til 80 prosent, og mot livmorhalskreft fra 70 til 90 prosent.

Dette nevnes heller ikke i VG med et eneste ord.

HPV vaccine cancer prevention

Grovt misvisende påstand om dødsfall fra vaksinen

Men så kommer det verste i hele artikkelen. Journalistene i VG presterer å trykke ut følgende påstand:

Harper påpeker også at minst 70 friske, unge jenter er døde av en nevrologisk reaksjon som inntraff etter at de hadde tatt Gardasil-vaksinen.

Dette fremstilles altså som at Harper har uttalt dette til VG direkte i forbindelse med denne saken. Men senere ble teksten oppdatert til dette:

Harper påpeker overfor Womens Health at minst 70 friske, unge jenter er døde av en nevrologisk reaksjon som oppstod kort tid etter at de hadde tatt Gardasil-vaksinen.

Oppdateringen tydeliggjør at dette ikke er sagt til VG, men de nevner fortsatt ikke når Harper sa dette. Formuleringen er skrevet i presens, som om det er en fersk uttalelse. Det viser seg at artikkelen i Womens Health er fra 2012. Atter en gang en utdatert uttalelse.

Men påstanden om at 70 jenter døde etter å ha tatt Gardasil-vaksinen er nok likevel helt korrekt. Det samme er følgende påstand: «Tusenvis av kvinner dør hvert år etter å ha drukket et glass vann!»

* Les også: Gardasil og dødelige bivirkninger?

Det betyr selvsagt ikke at de døde av å ha drukket et glass vann, bare at de døde innen en viss tid etter å ha gjort det. Akkurat som at folk dør etter å ha tatt på seg bukser, prompet, gått til jobben, spist makrell i tomat, tatt seg et glass vin, sett en episode Homeland eller vært hos frisøren. Da er vi tilbake til POTS-problemet og den logiske tankefeilen «post hoc ergo propter hoc», bare i en mye mer alvorlig versjon.

Det at en hendelse skjer etter en annen hendelse, betyr ikke at den første hendelsen forårsaket den andre. Hverken med POTS eller dødsfall.

At 70 jenter har dødd etter å ha fått vaksinen, er ikke det samme som at de har dødd av å få vaksinen.

VG lenker denne påstanden til en gammel VG-artikkel fra 2008 hvor de skriver at «20 unge kvinner er døde etter HPV-vaksinering, ifølge meldinger til legemiddelmyndighetene i USA.»

Jepp, hvis vi ser på bivirkningsrapporter fra den amerikanske VAERS-databasen kan vi finne slike tall. Problemet er bare at alle dødsfall rapporteres inn, uavhengig av hva årsaken er. VAERS sier ingenting om årsaksforhold.

Ser vi på disse tallene finner vi blant annet en jente som ble påkjørt av en lastebil. Tror VG at denne trafikkulykken skjedde fordi hun ble vaksinert? Selvsagt ikke. Dette har jeg informert VGs journalist om med kilder, men hun nekter å oppdatere artikkelen med denne viktige nyanseringen. Tvert imot svarer hun:

At det fortsatt er strid mellom fagpersoner om vaksinens virkninger, bivirkninger og samfunnsnytte, lever jeg veldig godt med at vi rapporterer balansert om. Jeg synes ikke dine innspill under bidro særlig til det.

Det er åpenbart at hun vil det skal se ut som at HPV-vaksinen har tatt liv.

Realiteten er at i tilfeller hvor en jente dør en uventet død etter en slik vaksine, blir saken grundig gransket. Så langt har man ikke funnet tegn på at vaksinen forårsaket dødsfallet. Det er alltid funnet andre underliggende årsaker og forklaringer til dødsfallene.

Et annet minst like viktig poeng er at man ikke finner flere dødsfall hos vaksinerte jenter sammenlignet med uvaksinerte. Folk dør hele tiden, av ulike årsaker. Skulle man mistenke vaksinen for å forårsake dødsfall, ville man måtte se at flere vaksinerte enn uvaksinerte døde i et visst tidsrom etter vaksinering. Det gjør man ikke. Ergo er disse dødsfallene bare statistisk bakgrunnnsstøy. Det er bare de dødsfall vi ser hele tiden, helt uavhengig av vaksiner.

* Les også: Å lese Dagbladet kan føre til kreft

Det ville være mer overraskende om jenter sluttet å dø i trafikkulykker, av blodpropp, av kreft, i fallulykker eller andre sykdommer og skader etter å ha blitt vaksinert. Det ville vært litt av en vaksine!

Skjermbilde 2015 06 25 20 17 54

Dårlig research og misbruk av VAERS

Det tragiske med VG-artikkelen er at dette burde journalisten forstått om hun hadde gjort et minimum av research. Det er skrevet utallige artikler som forklarer dette og som debunker påstanden om at HPV-vaksinen har ført til mange dødsfall.

Snopes skriver om det og forklarer hvorfor disse dødsfallene ikke er relatert til vaksinen. De tar også for seg misbruket av Diane Harpers ytringer:

A 2009 CBS News interview with Dr. Harper is often cited as contradicting this assessment, but it does not: Dr. Harper did not state during that interview that Gardasil doesn’t work, is dangerous, or wasn’t tested. Given questions about how long the vaccine is effective for, she questioned the efficacy of giving shots to girls as young as 11 years old in parts of the world (such as the U.S.) where women regularly undergo safety Pap screening repeatedly over their lifetimes, saying that the chances of their contracting cervical cancer may be less than the «small» risks associated with the vaccine. But Dr. Harper also noted that the risks of death surrounding the administration of Gardasil were «very rare,» and that she «agrees with Merck and the CDC that Gardasil is safe for most girls and women.»

Forbes har en glitrende artikkel med tittelen Here Is How We Know Gardasil Has Not Killed 100 People. De skriver:

It’s true that there have been 24,000 reports of adverse events with Gardasil. […] There have also been 60,000 reports of adverse events with the mumps, measles, and rubella vaccine, and 26,000 following vaccination with Pfizer PFE 0%‘s Prevnar, for pneumococcus bacteria. And yes, it’s true that there have been 106 deaths reported after Gardasil vaccination. There have also been 101 deaths reported after vaccination with Prevnar 13, a new version of Prevnar introduced in 2010. It’s normal for these reports to pour in for safe vaccines.

Og videre:

You can’t directly link any of those adverse events or deaths directly to the vaccines, any more than you could blame it on my morning coffee if I got hit by a truck later today. So to try to make use of this data, researchers compare the rates at which negative side effects are reported for different vaccines. The CDC and FDA did this for HPV vaccines in 2009, looking at the first 12,424 reports to VAERS and publishing the result in the Journal of the American Medical Association. They did note 2 cases of unusual neurological symptoms similar to Lou Gehrig’s disease, and there was an increase in patients who had potentially dangerous blood clots, although 90% of those patients had a risk factor for those clots, such as taking birth control pills, that might explain the increase. The researchers specifically looked at Guillain-Barré Syndrome, a neurological disorder that had been linked to a bad batch of flu shots; there wasn’t a signal that this was a problem with Gardasil. The study did result in the FDA advising doctors to watch adolescents after they get their shots, because some faint.

Based on that analysis, it seems that of those dozens of deaths, only a handful could possibly be linked to Gardasil. And based on the data available, it is unlikely (though not impossible) that even those deaths were caused by the vaccine. The risks from the vaccine are very small and may be limited to headaches and fainting caused by the needle, not the vaccine itself. Gardasil has been studied in clinical trials of more than 30,000 people; Cervarix, the competitor vaccine, has run a similar gantlet.

* Les også: Risikobløff om HPV-vaksine

Tidligere nevnte Dr Jen Gunter har også en fin artikkel hvor hun forklarer hvordan VAERS-data så ofte misbrukes og misforstås. Her skriver hun:

Women are more likely than men to develop autoimmune conditions and this vulnerability begins around puberty, i.e. around the time the HPV vaccine series is started (just like the MMR is given around the time the first signs of autism become apparent). Sometimes these conditions present typically (such as sore joints, fevers, rashes), but other times they present in less typical ways (such as bowel perforations or bizarre ulcerations on the genitals or in the mouth). I know this because I am a vulvovaginal diseases expert and I see these kinds of cases when they present with genital ulcerations. This is one of my fields of expertise. They are very atypical and often it can take a while to get a diagnosis because many of these conditions have no firm diagnostic test. It’s more like getting enough puzzle pieces and trying to fit them together and often you need several puzzle pieces before you know what the picture will be.

The real explanation is of course a glitch in the genetic code, but that’s hard for a lot of people to accept and so it’s easier to look for external factors especially when you Google Gardasil and injury or fever or rash or any symptom.

Skjermbilde 2015 06 25 20 19 28

Går man inn på nettsidene til VAERS vil man se en klar og tydelig advarsel om hvordan dataene skal brukes, og man må faktisk trykke en knapp for å bekrefte at man har lest og forstått dette før man får lov å laste ned dataene:

When evaluating data from VAERS, it is important to note that for any reported event, no cause-and-effect relationship has been established. Reports of all possible associations between vaccines and adverse events (possible side effects) are filed in VAERS. Therefore, VAERS collects data on any adverse event following vaccination, be it coincidental or truly caused by a vaccine. The report of an adverse event to VAERS is not documentation that a vaccine caused the event.

[…]

A report to VAERS generally does not prove that the identified vaccine(s) caused the adverse event described. It only confirms that the reported event occurred sometime after vaccine was given. No proof that the event was caused by the vaccine is required in order for VAERS to accept the report. VAERS accepts all reports without judging whether the event was caused by the vaccine.

Likevel elsker vaksinemotstandere å gjøre nettopp det VAERS selv sier de ikke skal gjøre, nemlig å konkludere med en årsakssammenheng ut fra usystematiserte og uverifiserte data.

Skikkelig forskning viser at VG villeder

Ved å tråle VAERS-data kan an finne alle mulige slags spuriøse sammenhenger – som stort sett er fiktive. For å finne ut om vaksinen faktisk gir nevrologiske skader må man utføre en skikkelig studie hvor man bruker sikre helsedata og sammenligner vaksinerte med uvaksinerte jenter.

Tidlig i 2015 ble en studie publisert som undersøkte nettopp dette hos nesten fire millioner danske og svenske jenter. Resultatet var at man ikke fant noe flere tilfeller av nevrologiske sykdommer hos jentene som hadde fått HPV-vaksinen:

In this study with nationwide coverage of 2 Scandinavian countries, qHPV vaccination was not associated with the development of multiple sclerosis or other demyelinating diseases. These findings do not support concerns about a causal relationship between qHPV vaccination and demyelinating diseases.

Tre tidligere omfattende studier har vist det sammme:

Å hevde at mange jenter får nevrologiske skader, er altså bare oppspinn og bekreftes ikke av de store, systematiske analysene som er gjort.

Alvorlige bivirkninger i Norge?

VG skriver videre om norske bivirkninger, og påpeker at de nyeste tall viser 37 alvorlige bivirkninger etter vaksinering. Men de unnlater å nevne hva definisjonen av «alvorlig bivirkning» er. I praksis kan dette være tilfeller hvor en jente besvimer fra vaksinen. Det skyldes som regel sprøyteskrekk, ikke vaksinen i seg selv. Dette vet vi fordi det skjer like ofte når folk får placebovaksine.

Skjermbilde 2015 06 25 20 22 19

Ingen av de såkalte alvorlige bivirkningene har gitt permanente skader, og alle jentene er i dag friske, eller på vei til å bli friske.

* Les også: Om bilbelte og vaksiner

Dette er også 37 tilfeller av nesten en halv million doser gitt. Det betyr at risikoen for en slik alvorlig, men forbigående bivirkning, er lavere enn 0,01 prosent. Risikoen for å dø av livmorhalskreft er 0,2 prosent, altså over 20 ganger høyere enn for å få en forbigående bivirkning.

Er valget egentlig vanskelig?

Spikeren i kista

Til slutt trekker VG frem Diane Harper igjen for å virkelig overbevise foreldre om at de aldri må la sin datter vaksineres. Dette gjør meg rett og slett eitrende forbannet, og det er her VG får blod på hendene.

De påpeker først at Harper mener Gardasil ikke er godt nok utprøvd:

– Gardasil, slik den er inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet, er i realiteten en observasjonsstudie for å se om antall tilfeller livmorhalskreft faktisk reduseres i Norge som følge av vaksinen.

Vel, før vaksinen ble godkjent ble det gjort flere studier som demonstrerte at HPV-vaksinen ga god immunitet mot de aktuelle HPV-variantene. Studier Harper selv i noen tilfeller var med på å gjennomføre. Og som jeg har forklart tidligere, hvis man eliminerer HPV-infeksjonene, og ser at antall forstadier til kreft allerede på få år er redusert, kan man slutte seg til at vi også vil se en nedgang i antall krefttilfeller.

Dette finnes det allerede harde data på. Det er ikke noe vi lenger må vente for å se.

Så avluttes artikkelen slik:

– Hvor alvorlige synes du bivirkningene er i forhold til fordelene med vaksinen?

– Det må bli et personlig valg ut fra den kunnskap som finnes, sier hun og viser til følgende fakta:

*Screening for livmorhalskreft gir svært nøyaktige resultater uten bivirkning

* 90 prosent av HPV-infeksjoner går faktisk tilbake av seg selv.

* Mindre enn fem prosent av infeksjonene fortsetter til å bli forstadier til kreft, og bare halvparten av disse igjen utvikler seg til kreft.

– Ut fra dette må man selv vurdere hvilke risiko man vil utsette seg for, sier Harper til VG.

Dette er så idiotisk at jeg nesten nekter å tro at VG kan ha sitert Harper korrekt. For det første er det ikke korrekt at screening alene er godt nok, som tidligere forklart. Og det at de fleste tilfellene av HPV-infeksjoner går over av seg selv er jo totalt irrelevant. Det er de resterende prosentene som gjør at rundt 300 kvinner i året får kreft.

Hver uke får seks norske kvinner beskjed om at det har livmorhalskreft. Er disse uvesentlige bare fordi de færreste er så uheldige?

Det er som å si at vi kan slutte med setebelte, fordi de fleste bilturer skjer uten ulykker. Det er så hårreisende tåpelig at jeg blir ganske matt. I tillegg er en viktig grunn til å vaksinere at man skaper flokkimmunitet og stopper smittespredning. Selv om man selv kanskje ikke er i den prosentandelen som ender opp med en langvarig infeksjon som til slutt gir kreft, kan man være ansvarlig for å føre viruset videre til noen som er så uheldige.

Det er blant annet derfor jeg selv har tatt alle tre doser av HPV-vaksinen.

Vi kan si det samme om polio. De fleste som smittes av polio utvikler ingen alvorlig sykdom eller lammelser. Betyr det at poliovaksinen er unødvendig? Selvsagt ikke. De harde fakta er at mange ble lamme og døde av polio før man begynte å vaksinere. Og nesten 100 kvinner i året, flere enn det som dør i bilulykker, dør av livmorhalskreft i Norge hvert år. Er disse uvesentlige bare fordi de fleste ikke får kreft av HPV-virusene?

Og kronen på verket:

Hun har tidligere sagt at hun ikke ville gitt den til sine egne barn.

Vel, dette finner jeg ingen referanse til etter mye søking på nettet. Jeg har mailet journalisten og spurt om kilden for påstanden, men i skrivende stund ikke fått svar. Diane Harper har for øvrig to sønner, ingen døtre.

Oppdatering: VGs reaktør Torry Pedersen sendte meg en link til en dansk nettavis som skulle vise kilden til at Harper ikke ville gitt vaksinen til sine egne barn. Igjen fusker de med sitatene. Det hun sa var:

På spørgsmålet om hvorvidt hun selv vil give den til sine børn, lyder svaret:

– Jeg ville diskutere det med min ældre børn, så de forstod vaccinens begrænsninger, og hvilke andre sundhedsbehov de stadig ville have brug for. Jeg ville ikke give den til mine 9-16-årige børn, siger Diane Harper.

Hun ville ikke gitt den til barn under 16 år. Ikke fordi hun sier den er farlig, men fordi hun er usikker på nytteeffekten. Det er ikke det samme som at hun ikke ville gitt vaksinen til sine barn.

Og det overordnede spørsmål blir fortsatt: Hvorfor i all verden fokuserer VG på meningen til en enkeltforsker heller enn på de store, omfattende studier som viser at hennes bekymring er grunnløs – og som merkelig nok ikke nevnes med et ord i artikkelen?

Konklusjon

Dette er slett journalistikk fra VG. Ikke bare det, men det er farlig journalistikk.

Ved å spre denne type desinformasjon basert på misbruk av gamle sitater, forvrengning av vitenskapelige artikler, misbruk av bivirkningsdata, utelatelse av viktige nyanseringer og rene faktafeil, skapes et bilde som er stikk i strid med hva de mest rigide vitenskapelige studier i nyere tid viser om tryggheten og effektiviteten til HPV-vaksinene.

VG-journalistene fortjener dask, og må innfinne seg i å stille seg i skammekroken en god stund. Dette er for dårlig. Strengt tatt burde VG dratt en Toronto Star og rett og slett trukket tilbake artikkelen, fordi slik den står nå kan den koste liv.

Skam dere, VG.


Les også:

YOUR ONE STOP SHOP FOR REAL SCIENCE AND MYTH-DEBUNKING ABOUT GARDASIL

MercolaWatch: Mis-information about the Gardasil HPV vaccine

Oppdatering: Jeg har oppsummert en Twitter-debatt med VGs redaktør Torry Pedersen her.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!