Trude Helén Hole stiller spørsmål om vaksiner. Jeg svarer.

Last updated on 8. april 2014

Screenshot 2014 04 05 12 43 01

I midten av mars skrev Trude Helén Hole en bloggpost som fikk vaksinemotstandere i landet til å gløde av begeistring. En bloggpost hvor Trude gjør et stort nummer ut av å være «kritisk» og å «gå mot strømmen».

Når man leser hva hun skriver, en tekst som stort sett er klipp og lim fra andre kilder, ser man fort at hun er lettlurt og overfladisk. Skal man være kritisk må man bruke tid på å lese rapporter, studere forskning, grave etter bakgrunnsopplysninger til påstander man har hørt, og virkelig sette seg inn i en sak. Trude har derimot lest noen artikler i tabloidavisene, dannet seg en mening i strid med «mainstream science», og hevder på det grunnlag å være kritisk.

Det er et litt patetisk skue, men fører til god underholdning, så la meg brette opp ermene og plukke hennes påstander og argumenter fra hverandre.

JAQing off

Hun innleder med å hevde at alle som ikke er enige med henne er «sheeple», at hun er kritisk til legemiddelindustrien, og skriver så i tredje avsnitt:

Om noen i hvite frakker sier vi skal hoppe uten fallskjerm, krysse jernbaneskinner i det toget kommer, gå inn i et bur med ville tigre, eller proppe i oss piller vi ikke vet hva inneholder, eller ta sprøyter vi ikke aner konsekvensene av – så skal vi liksom gjøre det uten å stille et kritisk spørsmål?

Er det slik Norge har blitt? Skal vi være så dumme?

Å stille kritiske spørsmål er viktig, men kun hvis man faktisk er på jakt etter gode, vitenskapelig fundamenterte svar. Det folk som Hole derimot gjør er det man på godt internettsk kaller «JAQing off», Just Asking Questions. Det er blitt en vanlig, og dessverre noenlunde effektiv, taktikk fra vaksinemotstandere og andre som er anti-vitenskap å «Bare Stille Spørsmål». (Jeg velger å fornorske det til BSS.)

Taktikken handler om å forsøke å så et frø av frykt og usikkerhet i målgruppen sin, for eksempel foreldre som vil det beste for sine barn. Ved å gjøre disse foreldrene usikre på om vaksiner egentlig er trygt, og samtidig selv fremstå som «den kritiske» som Bare Stiller Spørsmål, har man en win/win-situasjon. For samfunnet og barna er det dessverre et gigantisk tap.

Å gjøre folk redde for vaksiner er enkelt. Det er bare å skrive en historie i et mammaforum om hun som aborterte etter vaksinen, eller om dattera som ble syk etter å ha fått en vaksine. Det er bare å legge frem manipulert eller misforstått statistikk og forskning, eller artikler fra de mest konspiratoriske og antivitenskapelige nettsteder som NaturalNews.com, Mercola.com, whale.to, kilden.info eller rense.com. Man trenger bare å servere noen enkle løgner, skumle anekdoter eller fiktive faktoider. Da er jobben gjort. Noen vil bite på og tenkte at det kanskje er tryggest å la være å vaksinere sin sønn eller datter.

For å snu dette må man sette seg inn i fakta, sjekke statistikker og forskning, lese rapporter, virkelig forstå temaet man diskuterer, kjenne alle de falske argumentene til vaksinemotstanderne og vite hva de faktiske forhold er, forstå litt om forskningsprosesser og biologi, og så forsøke å presentere dette gang på gang på en lett forståelig måte med solide kildehenvisninger. Det er en nesten umulig kamp. Umulig fordi mens vaksinemotstandere ikke er begrenset av kravet til etterrettlighet og sannhet, må man som forkjemper for vitenskap hele tiden være sikker på at det man hevder kan underbygges og dokumenteres. Det gjør jobben ufattelig mye mer krevende. Vaksinemotstandere har det så enkelt…

Problemet med BSS-strategien er at disse individene ikke egentlig ønsker svar. De stiller de samme spørsmål gang på gang over mange år, selv om de har fått gode svar for lenge siden. Eller selv om de ved hjelp av noen enkle google-søk kunne funnet svarene selv. Vi ser det hos kreasjonister, vi ser det hos «klimafornektere», vi ser det hos tilhengere av alternativ behandling, og vi ser det hos vaksinemotstandere. Hole føyer seg fint inn i rekken av BSSere.

Som vi skal se i denne bloggposten finnes det gode svar og forklaringer på Holes påstander og spørsmål. Disse kan underbygges med solide kildehenvisninger. Likevel vil vi nok se at hun i fremtiden kommer til å fortsette med å «bare stille spørsmål», de samme spørsmål, gang på gang, fordi hun ønsker ikke egentlig svar. Hun vil bare fremstå som den kritiske røst som stiller Viktige Spørsmål – og håpe at publikum ikke vet at spørsmålene hennes allerede er besvart til det kjedsommelige.

Den uetiske professor

Etter noen avsnitt med selvmedlidenhet hvor hun forsøker å rettferdiggjøre sin bunnløse kunnskapsløsthet og BSSing, begynner Hole å nærme seg noe av substans. Hun skriver:

Dog, i Norge har vi jo som nevnt kritikere som har ytret seg, så hvorfor kan vi ikke lytte? En av dem er professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, som kalte svinevaksinasjonen en medisinsk skandale. Solbakk gikk hardt ut mot massevaksinasjonen av nordmenn allerede i 2009, og sa senere følgende til VG.

-For det første var utprøvingsperioden av vaksinen for kort og gjort på færre mennesker enn vanlig. Derfor var det usikkerhet rundt bivirkninger. Så sørget Verdens helseorganisasjon for at definisjonen på pandemi ble endret og grunnlaget for å kalle det en pandemi ble kritisert. I etterkant er det kommet frem hvor tungt den farmasøytiske industrien var inne i de besluttende organene.

Morsomt nok plukket jeg fra hverandre Solbakks påstander allerede i 2010 i bloggposten «Svin, vaksiner, epler og appelsiner». Det var sjokkerende å se at en amatør som meg så enkelt kunne avdekke feil på feil i hans påstander; feil han åpenbart kunne oppdaget selv om han også var mer interessert i å søke gode svar enn å Bare Stille Spørsmål. Det er flaut når slikt kommer fra en person som Hole, men direkte skandaløst når det kommer fra en professor i medisinsk etikk.

Solbakk kom også med feilaktige påstander om massevaksinasjonen i 2012, noe jeg kritiserte i bloggpostene «Svineinfluensa: Skammelig journalistikk fra VG» og «Svineinfluensa: Myten om 6 sparte liv i Sverige».

Les også «Svineinfluensa – noen tanker om massevaksinasjonen» for mer bakgrunnsinformasjon.

La meg fort dissekere de tre påstandene han serverer oss i sitatet ovenfor:

1) «For det første var utprøvingsperioden av vaksinen for kort og gjort på færre mennesker enn vanlig. Derfor var det usikkerhet rundt bivirkninger.»

Selvsagt var utprøvingsperioden kort og gjort på færre mennesker enn vanlig. Det var en pandemivaksine. Tiden var begrenset. Hva i all verden mener Hole og Solbakk burde vært gjort? Høflig be viruset roe seg ned litt fordi man trengte tid til å teste vaksinen bedre?

I en pandemisituasjon vil det alltid være en kamp mot tiden, og å kritisere det i ettertid er ren idioti. Det var umulig å teste vaksinen like grundig som man normalt gjør, men risikoen var likevel ikke ansett som veldig høy fordi den ble produsert på samme vis som andre influensavaksiner som var gitt i hundrevis av millioner av doser over flere tiår allerede. Vaksinen ble utviklet og testet basert på fugleinfluensaviruset, H5N1, og så puttet man inn inaktivert H1N1-virus når det var identifisert og selve produksjonen startet. Det er slik det er blitt gjort med vaksiner i lang tid, og det har aldri vært noe problem tidligere.

Og det gikk i prinsippet bra. Ingen bivirkning fra pandemivaksinen Pandemrix kan knyttes til for kort eller dårlig utprøving av vaksinen. Den eneste dokumenterte alvorlige bivirkning er narkolepsi, og denne bivirkning er så sjelden at den ikke ville blitt oppdaget i en vaksine som var utprøvd like lenger og på like mange mennesker som vaksiner vanligvis gjør. Dette er en bivirkning man kun vil oppdage når vaksinen er tatt i bruk på flere millioner mennesker.

Denne bivirkning vet vi nå at også var knyttet til den spesielle virusvarianten som forårsaket pandemien. Dette viruset, kalt influensa A(H1N1)pdm09, hadde et protein som var veldig likt et protein i kroppen kalt hypokretin. Når man ble vaksinert med en vaksine som hadde adjuvansen skvalen (AS03), og var genetisk disponert for narkolepsi, kunne dette trigge en så kraftig immunrespons at immunsystemet begynte å angripe nerveceller som produserer hypokretin i tillegg til influensaviruset, fordi de «minner om hverandre». Hypokretin er med på å regulere søvn i kroppen, så når immunsystemet ødelegger dette, oppstår narkolepsi som konsekvens.

I dette spesielle tilfellet viste det seg altså at det å bytte ut viruset fra testvaksine til ferdig vaksine, innførte en ny risiko for bivirkning som man aldri hadde sett tidligere. Det viktige å huske er likevel at ingen bivirkning fra pandemivaksinen kan knyttes til for dårlig testing. Solbakk og Hole tar feil.

Så ja, det vil alltid være en viss usikkerhet rundt bivirkninger av en pandemivaksine. Det må vi faktisk bare leve med. Det er den pris vi må betale for å ha et våpen mot en så alvorlig trussel som en pandemi kan være. Ingen vaksine vil være 100% sikker for alle. Når den gis til nok mennesker, kan det alltid hende at noen få vil oppleve en bivirkning. Men når man veier dette opp mot fordelene ved å vaksinere, er det ingen tvil om at vaksinering gir en nettogevinst, noe jeg har forsøkt å illustrere i bloggposten «Om bilbelte og vaksiner».

2) «Så sørget Verdens helseorganisasjon for at definisjonen på pandemi ble endret og grunnlaget for å kalle det en pandemi ble kritisert.»

Nei. Dette er rett og slett ikke korrekt. Verdens helseorganisasjon (WHO) gjennomgår sine retningslinjer og definisjoner med jevne mellomrom. I 2007 startet de en prosess for å gjennomgå beredskapsplanen for pandemier, og dette arbeidet ble fullført i februar 2009. Det var altså da det ble gjort endringer i definisjonene, på et tidspunkt før H1N1-viruset begynte å røre på seg i Mexico.

WHO har skrevet et svar på disse påstandene:

Did WHO remove severity from the definition of a pandemic?

WHO regards severity as an important feature of pandemics and a critical factor when deciding on which actions to take. However, WHO has not required a set level of severity as part of its criteria for declaring a pandemic. Experience shows that all pandemics cause excess deaths, that severity can change over time, and that severity can vary according to location and population.

WHO has published three definitions of an influenza pandemic in the context of phases of pandemic alert. These definitions were contained in broader guidelines for pandemic preparedness issued in 1999, 2005 and 2009. Research on influenza pandemics and pandemic viruses increased considerably following the first human cases of infection with the H5N1 avian influenza virus in 1997. Definitions changed over time in line with this evolving knowledge and the need to increase the precision and practical applicability of phase definitions.

The 2009 guidelines, including definitions of a pandemic and the phases leading to its declaration, were finalized in February 2009. The new H1N1 virus was neither on the horizon at that time nor mentioned in the document.

Kort tid etter pandemiens utbrudd i 2009 verserte det altså påstander om at WHO hadde endret definisjonen av pandemi. De som fremsatte denne påstanden hadde selvsagt ikke lest pandemiplanen til WHO, men derimot funnet en endring på en webside:

The media make frequent reference to a 2003 document, available on the WHO web site, stating that an influenza pandemic results in “enormous numbers of deaths and illness”. At the time, this was considered a likely scenario should the highly lethal H5N1 avian influenza virus develop an ability to spread readily among humans, but it was never a formal definition.

Det ble altså gjort en endring på en gammel webside hos WHO, som altså ikke var deres offisielle pandemidefinisjon, men derimot et scenario knyttet til et mulig utbrudd av den mye farligere fugleinfluensaen. Denne endringen ble av noen oppfattet som at WHO hadde endret pandemidefinisjonen i det stille, og dermed brøt alt helvete løs. Men det var altså fullstendig feil. Det er ikke slik disse definisjonene lages og presenteres. De er derimot resultatet av en lang, grundig og åpen prosess nedfelt i rapporter.

Det er litt pinlig at Solbakk gjengir en slik påstand når den har en så enkel forklaring. Og det blir desto pinligere når Hole gjentar en slik feilaktig påstand som sannhet, i et forsøk på å fremstå som kritisk og grundig, når hun ved noen enkle nettsøk kunne funnet forklaringen og sannheten rundt påstanden.

(Solbakk er dessverre ikke den eneste fagperson som roter det til når de skal diskutere pandemihåndteringen. Redaktøren i Tidsskrift for Den norske legeforening bommer også grovt, noe jeg har gått grundig gjennom i bloggposten «Svineinfluensa: Redaktøren i Tidsskriftet forvrenger fakta».)

3) «I etterkant er det kommet frem hvor tungt den farmasøytiske industrien var inne i de besluttende organene.»

Nei. Dette er også tull. WHO opererte med en ekspertgruppe på 22 personer som jobbet med pandemiplanen. I kritiske gjennomganger ble det funnet at 3 personer hadde bånd til farmasøytisk industri.

WHO foreslo allerede i januar 2010 at en uavhengig komité skulle evaluere WHO sin fremgangsmåte og oppførsel i håndteringen av pandemien, et arbeid som ble startet i april 2010. Det er i ettertid publisert flere rapporter som har vurdert håndteringen av pandemien i 2009, men den som har fått mest omtale er nok «Handling of the H1N1 pandemic – Parliamentary Assembly of the Council of Europe» (PACE).

PACE-rapporten kritiserte WHO for å ikke ha vært «gjennomsiktige» nok i å offentliggjøre hvilke koblinger til den farmasøytiske industri enkelte av ekspertene deres hadde, og den kritikken er det noe hold i. Her kunne de vært mer åpne. Likevel er det ingenting som tyder på at disse tre ekseprtene faktisk påvirket de viktige avgjørelser som ble tatt:

The WHO was defended today by Michael T. Osterholm, PhD, MPH, director of the University of Minnesota Center for Infectious Disease Research and Policy, which publishes CIDRAP News.

Osterholm said the WHO needs to rely on leading experts on issues such as antivirals, and such experts will often have some ties to industry. He also said the BMJ writers presented no evidence that the industry connections of its advisors led to any inappropriate actions or recommendations by the WHO.

«Over the years there’s been a small group of researchers who have concentrated in antiviral treatment and prevention for flu. Why should it be surprising that they may have worked with drug companies on these drugs?» he said. «To exclude them would be to exclude the universe of expertise.»

«Today it’s very easy to do science witch hunts or character assassination by inference. There’s no evidence whatever that any of these individuals acted improperly, nor did WHO,» Osterholm added.

If the WHO wanted authoritative information on the use of antivirals, he said, «I can’t think of anybody in the world who would know more about it» than Hayden. «Is there any evidence that Fred or anyone like him recommended drugs that benefited him financially?»

Osterholm said he is very supportive of transparency and disclosure, while asserting that the WHO has systems in place to prevent conflicts of interest from distorting recommendations or votes. Ultimately, he said, the relevant decisions were made by the WHO itself, not by its expert advisors.

Generaldirektør i WHO, Dr Margareth Chan, avviste også på det sterkeste slike beskyldninger i et brev til BMJ. Her skriver hun:

Concerning the members of the Emergency Committee that advised WHO on the pandemic, including phase changes, the names will be released when the Committee finishes its work, as has always been intended. Our decision not to make these names public was motivated by a desire to protect the experts from commercial or other influences. The members themselves welcomed this decision as a protective measure, and not as an attempt to veil their deliberations and decisions in secrecy. Records of all Emergency Committee meetings were kept, and these and all other documents pertaining to WHO’s pandemic decisions and actions have been placed at the disposal of the Review Committee.

Without question, the BMJ feature and editorial will leave many readers with the impression that WHO’s decision to declare a pandemic was at least partially influenced by a desire to boost the profits of the pharmaceutical industry. The bottom line, however, is that decisions to raise the level of pandemic alert were based on clearly defined virological and epidemiological criteria. It is hard to bend these criteria, no matter what the motive.

Accusations that WHO changed its definition of a pandemic in order to accommodate a less severe event (and thus benefit industry) are not supported by the facts. The current pandemic preparedness plan, which includes phase definitions, was finalized in February 2009 following two years of consultations. A new strain of H1N1 was neither on the horizon nor mentioned in the document.

Solbakk tar altså feil når han hevder at den farmasøytiske industrien var tungt inne i de besluttende organene. Det var et lite mindretall av eksperter som hadde gjort arbeid for, eller holdt foredrag sponset av, industrien. Men det betyr som regel bare at disse menneskene besitter noe av den fremste kompetansen på området, og ingenting tyder på at disse industri-koblingene påvirket WHO sine avgjørelser.

Hole vektlegger spesielt denne siste påstanden fra Solbakk, og skriver:

Og nettopp det er hva jeg forsøker å belyse også. Vi kan ikke stole på folk som skal tjene penger på oss. Så enkelt er det bare. Vi må undersøke selv.

Så hvorfor undersøker hun da ikke selv? Hvorfor sjekker hun ikke i hvilken grad den farmasøytiske industri faktisk var tungt inn i de besluttende organer, slik Solbakk så feilaktig hevder? Fordi hun Bare Stiller Spørsmål. Hun er ikke interessert i svar, fordi da ville hele fundamentet for hennes selvforherligende kritikk falt bort.

(Jeg har også sett på hva granskningsrapporten for den norske håndteringen av pandemien konkluderte med i bloggposten «Svineinfluensa: Handlet myndighetene korrekt?».)

Rike land fikk flest vaksiner

Så serverer hun oss en liste med påstander hun stort sett har copy-pasted fra et intervju med professor Solbakk. La oss se på disse:

Verdens rikeste land sikret seg 90 prosent av vaksinene som var på markedet! Vaksinen mot svineinfluensapandemien var Pandermix fra GlaxoSmithKline. Den første vaksinen ble satt i Bergen 22. oktober 2009. (GlaxoSmithKline har jeg skrevet om i Et sykt helsenorge.) Rundt 45 prosent av befolkningen, 2,2 millioner nordmenn, ble vaksinert.

Jeg er usikker på hva poenget hennes er her…? Ja, det er riktig at 90% av vaksineproduksjonen skjer i I-land, og det var et problem under pandemien av U-land ikke hadde samme tilgang til vaksiner som I-land. WHO gikk ut og anbefalte rike land å donere vaksiner til U-land, noe land som USA og Norge gjorde.

Men hvis Hole mener vaksiner er så ille, hvorfor synes hun da det er dumt at rike land beholdt mest vaksiner for seg selv? Er ikke det i følge henne en slags nødhjelp det også? Beskytte fattige mot de skumle vaksinene?

Når hun først skal leve i bakvendtland burde hun i det minste være konsekvent bakvendt.

Bivirkninger og informasjon

Hvilke bivirkninger ble vi informert om før vaksinen? -Få, vaksinen var ikke godt nok testet. Det var ingen kjente alvorlige bivirkninger da vaksinen ble anbefalt til den norske befolkningen. Fastleger og legevaktene ble bedt om å være særlig årvåkne for mulige bivirkninger.

Nettopp. Det ville være rart å advare mot bivirkninger som ingen visste om eller ante ville kunne oppstå. Den ene alvorlige bivirkning som har vist seg å være reell var narkolepsi, men denne var ukjent i 2009, og ville uansett ikke kunne blitt avdekket gjennom ordinær testing fordi den opptrer så utrolig sjeldent og kanskje også bare i enkelte genetiske befolkningsgrupper.

Det myndighetene informerte om var følgende:

Sammenlignet med vanlig sesonginfluensavaksine kan man etter vaksinasjon med pandemivaksinen Pandemrix forvente noe kraftigere reaksjon på injeksjonsstedet, og andre vanlige bivirkninger, som går raskt over. Vanlige bivirkninger vil være hodepine, tretthet, smerter, rødhet og hevelse ved innstikkstedet, feber, ømme muskler og leddsmerter, influensalignende symptomer og hovne lymfekjertler. Disse forvinner normalt i løpet av 1-2 dager. Dataene tyder på at bivirkninger forekommer noe hyppigere etter vaksinasjon med pandemivaksinen enn etter vanlig sesonginfluensavaksinasjon.

Det har ikke dukket opp andre alvorlige bivirkninger enn narkolepsi i kjølvannet av massevaksinasjonen, og denne bivirkningen kunne man altså ikke forutsett uansett. Kritikken til Hole er fullstendig skivebom.

Hemmelighold?

Hun/Solbakk fortsetter:

Når ble man klar over en mulig sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi? -Så sent som i september 2010 avviste Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) en sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsi. I februar 2011 mente finske helsemyndigheter å ha funnet en overforekomst av narkolepsi hos unge som hadde blitt vaksinert. I juli 2011 besluttet Den europeiske vitenskapelige legemiddelkomiteen at Pandemrix ikke er anbefalt til personer under 20 år, på grunn av sammenhengen med narkolepsitilfeller.

Dette er den vitenskapelige prosess i praksis. I september 2010 forelå det ingen god dokumentasjon på at Pandemrix var knyttet til en overhyppighet av narkolepsi. Derfor kunne heller ikke EMA bekrefte en slik sammenheng. Det ville vært fullstendig uansvarlig av dem.

Likevel blir begrepsbruken til Solbakk misvisende. Han hevder at EMA avviste en sammenheng. La oss se hva de faktisk skrev i september 2010:

The European Medicines Agency’s (EMA) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) has reviewed all available data on the suspected link between narcolepsy and Pandemrix. The Committee concluded that the available evidence was insufficient to determine whether there is any link between Pandemrix and reports of narcolepsy, and that further studies were necessary to fully understand this issue.

The Committee agreed that at present the benefit-risk balance for Pandemrix continues to be positive, and that while the review is still ongoing there was no need for Europe-wide restrictions on use.

[…]

The ongoing review is complex and will take some three to six months to complete. The Agency is working with experts from across the European Union to carefully scrutinise all available reports. Owing to a potential overlap of narcolepsy symptoms with several other neurological and psychiatric disorders, diagnosis is very often not confirmed until several years after symptom onset.

The number of reports of narcolepsy that occurred in children in some countries seems to be higher than expected in comparison with data from previous years. However, there are many uncertainties in the available information that need to be clarified. These include a possibility that earlier diagnoses of narcolepsy have contributed to this apparent increase. Also, the influenza pandemic itself may have contributed to a change in the rates of narcolepsy. These factors need to be assessed before firm conclusions can be drawn.

The ongoing review will require new observational (epidemiological) research in order to reach any firm conclusions on whether there is a link between Pandemrix and narcolepsy.

Dette er ikke å avvise en sammenheng. Det de gjør er å si at det foreligger noe data som tyder på at det kan være en sammenheng (hos noen svært få individer), men at dette er ikke godt nok dokumentert til at de kan trekke tilbake vaksinen så lenge gevinsten fortsatt synes å være større enn risikoen.

Mindre enn et år senere var det nok data på bordet til at EMA støttet en anbefaling om å begrense bruk av Pandemrix grunnet mistanken om at den var knyttet til narkolepsitilfellene.

Måten Solbakk formulerer seg på får det til å høres ut som om EMA prøver å dekke over noe og at de ikke ville innrømme en sammenheng. Men leser man rapporterene ser man at de viste full åpenhet om de data de hadde til enhver tid og de prosesser som pågikk. Det var en kontinuerlig vurdering av risiko versus nytte. Så snart nok data forelå til å konkludere med at det var en sannsynlig sammenheng, tok de affære.

Her har prosessen gått akkurat slik den burde og skulle, så hva kritikken fra Solbakk og Hole går i, er umulig å forstå. Hole hevder jo selv at hun er klarsynt, så kan hende hun har litt urealistiske forventninger til hva andre skal kunne vite før data er på bordet…

Narkolepsi

Hole har et avsnitt om hva sykdommen narkolepsi er, og fortsetter deretter:

Rundt 470 000 norske barn ble vaksinert. 35 barn mellom 4 og 19 år har fått narkolepsi etter å ha tatt svineinfluensavaksinen, (2012 tall) de fleste i tenårene. Omtrent like mange ble ikke vaksinert. Blant disse er det utredet 4 narkolepsitilfeller – tilfeldig? Neppe. Kilder: Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no og Foreningen for Søvnsykdommer.

Nei. Og det har da heller ingen hevdet. Norske myndigheter, Legemiddelverket og Folkehelseinstitutet, publiserte informasjon om en slik sammenheng så snart data forelå som tydet på at sammenhengen var reell. De utviste nøkternhet og åpenhet og fulgte de beste data som til enhver tid var tilgjengelige. Er ikke dette nettopp det vi ønsker oss fra de som skal veilede og informere oss?

Atter en gang er det vanskelig å vite hva Hole prøver å si. Hun bekrefter bare at det har vært en åpenhet rundt dette, og at gode vitenskapelige prosesser er fulgt. Det burde hun juble over!

HPV-vaksinen

Plutselig skifter hun tema og skriver:

Om noen vil lære litt om den nye HPV vaksinen til unge jenter, prøv Google og undersøk selv, gjerne internasjonale tidsskrifter, før du sender datteren din til vaksinasjon. Det «bryderiet» bør du nemlig investere i om du skal kunne se henne i øynene om noe går galt. Om denne vaksinen virker eller ei, vet vi først om 20, 30 år. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forsøksprosjekt for en vaksine man ikke vet effekten av og heller ikke vet hvor mye vil koste, og ikke minst – kjenner bivirkningene av – som i mange tilfeller overgår det vi vaksineres mot.

Dette er det reneste tøv. Det foreligger omfattende mengder data som nå viser at HPV-vaksinen ser ut til å virke. Det er en av det best testede vaksiner som noensinne er kommet på markedet, og effekten er dramatisk.

Data fra Australia, hvor man har vaksinert kvinner opp til 26 år i flere år, har allerede vist en halvering i antall tilfeller av forstadier til livmorhalskreft, og en reduksjon av kjønnsvorterrundt 90 prosent! Vaksineringen viser også flokkimmunitet i praksis ettersom kjønnsvorter også reduseres hos heterofile menn som ikke er vaksinerte, og hos kvinner som ikke er vaksinerte.

Vaksinen har vært gitt i langt over 100 millioner doser, og omfattende studier har vist at den er trygg. Det er ikke flere sykdommer eller helseproblemer hos vaksinerte jenter sammenlignet med uvaksinerte. Også i Norge viser de nyeste tallene fra 31. desember 2013 at det ikke har vært noen alvorlige, permanente bivirkninger hos vaksinerte jenter.

Jeg har også skrevet en grundig innføring i HPV og HPV-vaksine blant annet i bloggposten «HPV-vaksinen: Svar til Charlotte Haug og alle usikre foreldre». Når Hole går ut og advarer foreldre mot å la sin datter vaksineres, så kan det koste menneskeliv. HPV-vaksinen er en enkel, gratis og dokumentert effektiv måte å beskytte seg selv mot en krefttype som tar livet av flere kvinner hvert år enn hva trafikkulykker gjør.

Er du usikker på om du skal la din datter vaksineres? Les i så fall min bloggpost «En bekymring mindre» og se om du endrer mening… Ikke la livsfarlig desinformasjon fra kunnskapsløse mennesker som Trude Helén Hole sette din datter i unødvendig risiko.

Screenshot 2014 04 06 12 12 17

Skjellsord eller hedersord?

Hole nærmer seg slutten:

Så, i dag er ståa muligens slik at det å være vaksinemotstander har gått fra å være et skjellsord til hedersord uten at vi som har stilt oss kritisk bryr oss nevneverdig om det.

Dette er feil. Det å være vaksinemotstander er og bør være et skjellsord. Det er uetisk, skammelig og basert på grov kunnskapsløshet om man motarbeider vaksiner. Tidsskriftet Time kom nylig ut med en artikkel hvor de utrykte dette poenget veldig sterkt:

Parents who oppose vaccines are not only misinformed, they’re spoiled, having grown up in a world that stands behind the berms built by the scientists and vaccine developers who came before them.

Nettopp. Hole er en av de priviligerte individer som lever i en tid hvor vi høster fruktene av at vaksiner har vært så effektive. Se min bloggpost «Vaksiner redder liv» som viser statistikker over den dramatiske effekten vaksiner har hatt på folkehelsa. Men Hole er blind for historien.

Time gir seg likevel ikke der, og banker inn poenget enda hardere:

The anti-vaxxers all cite the same imaginary problems to support their resistance: Vaccines are linked to autism (they’re not), they cause autoimmune diseases (they don’t), they are “messing with nature,” as one pediatrician in a Marin County, Calif. practice that indulges parents who don’t want to vaccinate their kids or want to administer the shots on their own schedule, told Mother Jones Magazine. Um, OK.

But here’s the thing the anti-vaxxers need to know, for the one billionth time: You’re wrong. Really, it’s that simple. You’re trafficking in junk science, in thoroughly debunked science, in the dizzy stuff of rumor mills and conspiracy theories. And about nature? “Messing with nature” is the whole point of medicine, given that it’s nature that cooked up every disease that ever existed. You want pure nature? OK, die young.

Trude Helén Hole er i ferd med å etablere seg som Norges svar på Jenny McCarthy, en kunnskapsløs, hysterisk mor som promoterer pseudovitenskap og antivitenskap i sin kamp for å fremstå som «kritisk» og smart. Men på lik linje med McCarthy er den eneste effekt av hennes budskap at barn dør. På samme måte som vi har JennyMcCarthyBodyCount.com, burde noen etterhvert kanskje lansere TrudeHelenHoleBodyCount.com?

Screenshot 2014 04 05 18 42 54

Heldigvis er Holes innflytelse av bagatellmessig art sammenlignet med Playboy-Jenny, men det er likefullt alvorlig å lefle med denne type livstruende propaganda. La meg igjen sitere overleve Sveinung Wergeland Sørbye som skriver:

Dersom 11 takker nei til HPV-vaksine, vil én jente få kjønnsvorter unødvendig. Hvis 20 takker nei til HPV-vaksine vil én jente utvikle alvorlige celleforandringer unødvendig. Hvis 140 takker nei til HPV-vaksine vil én jente få livmorhalskreft unødvendig. Hvis 500 takker nei til HPV-vaksine vil én jente dø av livmorhalskreft unødvendig.

Slik antivaksinepropaganda har reelle konsekvenser.

Konklusjon

Hole avslutter med følgende budskap:

Det er nemlig ok å bruke hodet!

og

Så jeg gjentar – å være sau og breke i kor er bare dumt. Ikke sluk alt du blir fortalt – bruk hodet og være kritisk.

Det er jeg helt enig i. Bruk hodet. Tenk kritisk. Men skal man være kritisk må man søke all informasjon og forstå litt om kildekritikk. Man kan ikke bare plukke den informasjon som passer det man ønsker å tro, og så hevde at man har vært kritisk bare fordi man er uenig med vitenskapelig konsensus.

Hvis Hole virkelig ønsket å være kritisk måtte hun tatt seg bryet til å lese rapportene fra WHO, FHI, Legemiddelverket, EMA osv. Hun måtte sjekket om kritikken mot WHO faktisk var korrekt, hva den innebar, og hvilke ting som talte mot kritikken. Hun måtte sjekke hva som faktisk var dokumentert med tanke på bivirkninger, hvordan bivirkningene oppstod, om de kunne vært oppdaget på forhånd, og undersøke hvilke prosesser som har avdekket disse og hvilken informasjon som er gitt underveis.

Istedenfor siterer hun bare en enkeltpersons mening. Jan Helge Solbakk. Hun har ikke kontrollert noe som helst selv. Hun bare gjengir direkte hva en autoritet påstår. Og så er hun frekk nok til å hevde at man skal «tenke selv».

Hvor i denne teksten har Hole vist at hun tenker selv? Ikke noe sted. Alt er bare oppgulp og kopi av det Solbakk mener. Hun viser ikke til en eneste vitenskapelig kilde. Hun formulerer ikke et eneste selvstendig argument som ikke er ren kopi av andre vaksinemotstandere. Hun viser ikke et fnugg av forståelse for temaet hun skriver om. Det er dessverre ren kopiering og «JAQing off».

Hole har falt for en autoritet som tar feil, og ved å gjengi hans påstander ender hun også opp med å ta feil. Spørsmålet nå er bare om hun vil endre mening etter å ha sjekket mine svar og den dokumentasjonen jeg har lagt frem. Jeg tviler.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!