Denne grafiske fremstillingen av effekten vaksiner har hatt i den vestlige verden (mer presist USA) er ganske hardtslående:

Vaccine infographic

Grafikken er basert på tall hentet fra studien Historical Comparisons of Morbidity and Mortality for Vaccine-Preventable Diseases in the United States publisert i JAMA i 2007 og denne oversikten fra CDC.

Merk at denne oversikten viser antall syke av de ulike sykdommene, ikke antall døde. Det er sentralt, fordi en samling grafer vaksinekritikere ynder å trekke frem er denne:

391548 10151159034715460 1499370241 n

En typisk tekst som kan følge dette bildet er denne som jeg fant på Facebook:

Bedøm selv om det var vaccinerne der udryddede epidemierne eller om de allerede var ved at forsvinde af sig selv da vaccinerne kom og måske slet ikke gjorde nogen forskel udover at fylde din og min krop med lidt gift som vi så kan få / har fået diverse bivirkninger af!!!!

Påstanden her er altså at sykdommene vi vaksinerer mot var på vei til å forsvinne allerede før de respektive vaksinene ble innført. Ergo mener de at vaksinene ikke har noen effekt fordi sykdommene ville blitt borte uansett av andre årsaker.

Jahaja.

Det de ikke nevner er at grafene ikke viser hvor mange som ble syke, men hvor mange som døde. De viser altså dødsraten, og den var på vei ned allerede før vaksinene ble innført. Hvorfor det? Vel, et bedre helsevesen var en av årsakene. Bedre behandling. Flinkere leger og bedre utstyr. Den generelle helse var også på vei oppover. Bedre kosthold, mindre underernæring og mindre mangel på viktige vitaminer og mineraler.

Dette vet vi er relevant fordi selv nå dør rundt 430 personer hver eneste dag av meslinger. Det er en av de største dødsårsakene hos små barn, men mer enn 95% av disse døsfall skjer i land hvor de ikke har et robust helsevesen og god nok ernæring, altså i den tredje verden. (Likevel har antall meslingsyke falt med hele 71% i periode 2000-2011 fordi man har startet et massivt vaksinasjonsprogram i disse fattige landene.)

I tillegg er det slik at mange av disse sykdommene ikke nødvendigvis dreper i seg selv, men det er sekundærinfeksjoner, typisk lungebetennelse, som tar liv. Det var et stort problem for 100 år siden, men et vesentlig mindre problem i dag fordi vi har fått antibiotika som tar knekken på de fleste bakterielle infeksjoner. I fattige land får kanskje ikke barna antibiotika når de blir syke, og dermed kan en ellers ganske uskyldig infeksjon føre til død.

Denne oversikten over grafer viser altså at færre og færre døde av de smittsomme sykdommene i første halvdel av nittenhundretallet, men antall smittede sank ikke før vaksiner ble innført. La meg gi et par eksempler på dette hentet fra min store bloggpost om vaksiner.

Litt statistikk

Her ser vi utviklingen av antall som ble smittet av meslinger i Storbritannia (lysegrønn strek) og antall vaksinerte (mørkegrønn strek):

Skjermbilde 2011 03 12 kl 15 46 44

Meslingsmitten går i sykluser på 2-3 år med høye og lave smittetall, og da ser vi at i det vaksinen ble innført i 1970 stopper plutselig toppene, og antall smittede synker fort til tilnærmet null.

Vi kan også se på det motsatte. Hva skjer når folk slutter å ta vaksine mot meslinger (som er en del av MMR-vaksinen)? Da Andrew Wakefield fikk usikre mødre til å frykte vaksinen gjennom sin forfalskede og løgnaktive rapport om en kobling mellom MMR-vaksinen og autisme, sank vaksinasjonsratene i bl.a. Storbrittannina etter år 2000 med flere prosentpoeng:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 15 59 57

Og hvordan påvirket det antall meslingsyke? Jo, se her:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 15 58 40

Da Wakefield ble avslørt som en svindler, og folk så meslingeepidemier blomstre, begynte de heldigvis å vaksinere barna igjen, men så vidt jeg kan se er ennå ikke tallene oppe i pre-2000-nivåer. Den nylige økningen i meslingesyke er også bare bagateller sammenlignet med hvor mange som ble syke før man innførte meslingevaksinen, men hvis en trend med lavere vaksinering hadde fått fortsette hadde folkehelsen fort vært satt tilbake femti år.

Vi kan også se på tall fra USA:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 18 03 06

Og Canada:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 18 06 33

At vaksiner har en dramatisk effekt på disse smittsomme sykdommene, er hevet over enhver tvil, men det er altså viktig å skille mellom antall smittede og antall døde. Det er nemlig ikke bare dødsfall vi frykter ved disse sykdommene, selv om dette ofte for hovedfokus. Mange av sykdommene kan gi større og mindre livsvarige mén, som døvhet, skader på syn, hjerneskader, utviklingshemmelser, lammelser etc. Selv om man ikke blir skadet for livet, vil sykehusinnleggelser være en belastning både for barn og foreldre, så vel som for samfunnet som helhet. Ved å redusere antall syke, reduserer vi også antall mennesker som blir alvorlig syke og kanskje ender opp med varige skader.

Juks og bedrageri

Et annet problem med disse antivaksinegrafene er at de ofte er manipulerte. Ved å utelate noen datapunkter kan kurvene formes til å gi et annet bilde enn det som er virkeligheten. Dette er godt beskrevet i denne bloggposten på Science-Based Medicine. Her trekker de frem en av de kjente grafene konstruert av Raymond Obomsawin som hevder å illustrere hvor unødvendige vaksiner er:

FakeMeaslesGraph

Denne grafen viser, i motsetning til de andre, antall syke, ikke antall døde. Så hva er da problemet? Viser ikke denne at også antall syke falt drastisk lenge før vaksinen mot meslinger ble innført? Nei. Jeg har allerede vist en graf for dette som viste at antall syke ikke falt før vaksinen, så hvordan kan Obomsawin ha funnet frem til en helt annen graf? Jo, ved å misrepresentere data og lage grafen selv basert på selektivt utvalgte datapunkter.

Som vi så tidligere svinger meslingesyke i periode på 2-3 år. Vi har bunner og topper. Obomsawin har gjort det genitrekk å tegne grafen basert på datapunkter som hele tiden synker, og utelate alle stigende datapunkter, alle toppene, i mellom. Det minner om disse prikketegningene min datter elsker hvor man skal trekke strek fra prikk til prikk og så får et bilde. Vel, om man tegner streken mellom de prikkene man vil, uten å følge tallene, så kan man få en helt annen tegning enn det som var meningen:

60559110813427361161317589524UDx8ItbiW75mSnwcJtbx

Her ser vi altså originaldata i orange strek, og så ser vi Obomsawin-grafen markert med rød strek. Snedig, ikke sant? Det lave tallet i 1959 er for øvrig også en artifakt av datamaterialet ettersom man ikke rapporterte inn meslingesyke i perioden 1959 til 1968.

Grafen ovenfor er laget av den norske skeptikeren Alvin Brattli som her har gjort en fin jobb med å tydeliggjøre graf-trikset til Obomsawin. Du finner mer om dette i Skepsisforumet.

Bloggen Hjernedvask, som dessverre ligger brakk for tiden, tok også tak i dette og laget en fin grafikk som illustrerer problemet bedre enn tusen ord. Klikk på bildet for å komme til bloggen med grafikken i full størrelse:

Meslingevaksine 01

Mer statistikk

Jasså, så du vil ha flere eksempler på at vaksiner virker? OK, her er noen flere grafer.

Denne viser utviklingen av kusmasmittede i USA. Vaksinen ble innført rundt 1967, og vi se hvordan tallene for synker til nesten null etter dette:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 20 24 44

Her ser vi tilsvarende graf for røde hunder:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 20 29 27

Denne grafen viser hvordan det gikk med antall Hi/Hib-infeksjoner i Norge da vaksinen mot dette ble tatt i bruk i 1992:

546651783d

Kikhoste i USA:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 20 25 46

For ikke å snakke om polio som når er tilnærmet utryddet på verdensbasis:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 20 26 46

Og slik kan man fortsette. Vaksinene har redusert disse sykdommene fra å gjøre svært mange syke, til at nesten ingen lenger blir syke av dem. Disse sykdommene er i praksis historie og noe vi foreldre ikke lenger trenger å bekymre oss over, takket være vaksinene. For barnesykdommene er ikke uskyldige. Les gjerne forfatter Roald Dahls triste beretning om hvordan han selv mistet sin 7 år gamle datter på grunn av meslinger.

Etter at Wakefield og andre har innført vaksinefrykt gjennom sine løgner, har antall fullvaksinerte sunket, og da står vi i fare for å miste flokkimmunitet. I Europa har vi dessverre allerede sett store oppblomstringer av disse sykdommene som for inntil få år siden var omtrent utryddet. Og med oppblomstring av sykdom ser vi dødsfall og livsvarige skader hos barn, noe som så enkelt kunne vært unngått om foreldrene vaksinerte barna. Det er fryktelig trist.

Vaksiner virker. Vaksiner er trygge. Vaksiner redder liv. Vaksiner barna dine, og revaksiner deg selv om nødvendig.

 • I den første grafen om meslinger (med mørkegrønn og lysegrønn strek) synker antall smittede ganske drastisk nesten med en gang vaksinen blir introdusert, går deretter jevnt nedover og stuper til slutt til null. Det siste stupet er når antall vaksinerte når ca 80%, er det tilfeldig eller er det flokkimmuniteten som vises på grafen?

 • Realistiqus

  Nok en solid artikkel jeg kan henvise til i fremtidige debatter. Selv om jeg av og til tviler på om det har noen effekt – de som tror nok på det alternative til å bli med i diskusjoner ser ut til å være immune mot fakta. Håper jeg tar feil.

 • Kjøtt Kjøttesen

  http://en.wikipedia.org/wiki/Measles#Epidemiology

  Even in countries where vaccination has been introduced, rates may remain high. In Ireland, vaccination was introduced in 1985. The number of cases was 99,903 in that year. Within two years, the number of cases had fallen to 201, but this fall was not sustained: case numbers in 1989, 1993 and 2000 were 1,248, 4,328 and 1,603, respectively. This country’s example illustrates the need for vaccination rates greater than 95% to prevent the spread of measles.

 • j b

  I min barndom (60-tallet) gikk vi gjerne på besøk til kamerater med meslinger, kusma, kikhoste og røde hunder, «for å bli ferdig med det». Det var alminnelig kjent at dette var sykdommer man fikk én gang, etter det var man immun. (Det var noen få som ikke ble immune og som fikk samme sykdom gang på gang, men de var sjeldne unntak.) Særlig for jentene var det viktig å ha hatt røde hunder i barndommen, fordi fosteret kan skades hvis jenta blir smittet når hun er gravid.

  Vi hørte knapt om alvorlige følger av disse sykdommene; jeg kunne ikke forestille meg at noen ville DØ av meslinger, ikke før mesling-vaksinen begynte å bli omtalt i media som en av de store nye tiltakene for å redusere barnedødelighet.

  Kanskje vi nordmenn har gener som gir oss sterkere resistans mot meslinger, så vi ikke angripes så hardt. Eller kanskje det hele var basert på misforståelser og våre foreldre spilte russisk rullett med oss når vi ble sendt på besøk til syke kamerater for å få det unnagjort. Realiteten er likevel at jeg i hele min barndom og opp gjennom skolen aldri har møtt noen som senere døde av meslinger (eller annen barnesykdom), og hørte heller aldri om søsken eller andre slektninger som var døde av den grunn, selv om vi ikke hadde hørt om noen vaksine mot meslinger.

  Det betyr slett ikke at jeg er motstander av vaksiner – tvert om. Men jeg skulle likt å vite hva som var grunnen til at vi klarte oss så godt uten. For hadde du tilbudt oss vaksine da vi var unger, ville vi trolig trukket på skuldrene, «Nei, det er mye greiere å ha hatt det, så er jeg sikker på å ikke få det igjen».

 • Folkehelseinstituttet skriver litt om dette:

  «Sykdommen er den alvorligste av barnesykdommene. Meslinger på­virker infeksjonsforsvaret, og gir stor risiko for ettersykdommer som otitt, bronkitt og pneumoni (om lag 10 %). Den viktigste grunnen til å vaksinere er imidlertid de al­vorligste komplikasjonene: dødsfall og varig hjerneskade. Encefalitt forekommer hos én av 1000 – 5 000 og fører til varig sekvele hos 20-40%. Risikoen for komplikasjoner er høyere for tenåringer og voksne enn for barn etter 1. leveår. Dødsfall skyldes oftest pneu­moni eller encefalitt. Etter gjennomgått meslingsykdom får anslags­vis 1 av 100 000 subakutt skleroserende panencefalitt, en senkomplikasjon som kan opptre etter flere år og som alltid er dødelig. Denne komplikasjonen har forsvunnet etter at meslingvaksinasjon ble innført.

  Før vaksinen ble tatt i bruk i 1969, opptrådte store meslingepidemier omtrent hvert tredje år. Så å si alle gjennomgikk meslinger i løpet av barnealderen. I etterkrigs­tiden ble det registrert gjen­nomsnittlig ni meslingdødsfall årlig her i landet (23 dødsfall under meslingepidemi i 1959). Siste registrerte dødsfall av meslinger i Norge var i 1989. Den siste landsomfattende epidemien begynte vinte­ren 1980 – 81. Nå er meslinger blitt uvanlig her i landet, men fremdeles forekommer mindre utbrudd i dårlig vaksinerte befolkningsgrupper med smittekontakt til andre land. På verdensbasis er meslinger fremdeles en betydelig dødsårsak for barn. Også i Vest-Europa har flere land hatt meslingutbrudd med dødsfall de siste årene.»

  http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4488:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:68700:15,4488:1:6043:16:::0:0

  Opptil en promille fikk altså encefalitt (hjernehinnebetennelse) av meslinger, og en del av disse fikk varige men. En av 100.000 døde også direkte av sykdommen, mens andre ble alvorlig syke eller døde av sekundærinfeksjoner som lungebetennelse. Som FHI skriver døde rundt 9 barn hvert år av meslinger før vaksinen ble innført, og i tillegg kommer altså mange flere som fikk varige nevrologiske skader.

  For de aller, aller fleste er det altså helt uproblematisk å få meslinger, men for noen få ender det tragisk.

 • 1i2vorsen

  For de av dere som er interesserte så la TED ut en prestasjon om akkurat dette denne artikkelen handler om. http://www.youtube.com/watch?v=JDBkeYSxPtY

 • Dette viser galskapen med gale foreldre som boykotter vaksiner for sine bar. Disse foreldrene burde overkjøres med lov. Å argumentere mot vitenskap og vaksiner er som å påstå at USA aldri var på månen .
  Barn er da ikke foreldre sin eiendom !!!

 • En liten korreksjon: Encefalitt er en hjernebetennelse der selve hjernevevet er infisert, ikke hjernehinnebetennelse som er en ifeksjon i hinnene rundt hjerne og ryggmarg

 • Victor Lima

  For ordens skyld: På venstre side av grafen står det da vitterlig «annual morbidity», dvs. antall døde på årsbasis? På høyre siden står det «most recent reported cases» som kan tolkes som forekomst, og ikke dødelighet. Men da blir det litt «epler og pærer» når man sammenligner dødeligheten før vaksineringen med sykdommenes forekomst etter? Uansett så er tallenes tale klar. Dersom man på høyre side faktisk viser dagens forekomst, så blir reduksjonen som følge av vaksinasjonen enda mer imponerende enn det som fremkommer i figuren, ettersom antall døde (gitt at dødeligheten av alle sykdommen ikke er 100%…) nødvendigvis må være lavere enn forekomsten :-)

 • Jeg måtte også google dette og trodde at morbidity betyr dødsfall, men det gjør det altså ikke. Mortality er dødsfall, mens morbidity er antall syke. Ergo er tallene sammenlignbare.

  http://www.diffen.com/difference/Morbidity_vs_Mortality

 • Victor Lima

  Se det! Ikke grenser for allmenndannelse man kan få her :-) Da blir tallene konsistente, hvilket jo burde være å forvente. Så da lærte jeg at morbid humor ikke er dødelig, kun sykelig…. Uansett, bra arbeid med bloggen, generelt er man altfor høflig i Norge ovenfor bløffmakere og svindlere med absurde, udokumenterte påstander, det være seg «alternativ medisin» vs. kunnskapsbasert/ vitenskaplig medisin eller religioner.

 • Sol

  Gunnar, du har no «teke frå meg» fleire timar som eg helst skulle brukt på å fordjupe meg i bakteriologi, parasittologi og virologi i håp om ein dag å bli ein dugande veterinær. I staden har eg lese artikkel etter artikkel som i det store og heile underbyggjer ting eg allereie trudde og meinte.

  Etter denne artikkelen, som på ein glimrande måte illustrerer kor enkelt det er å forvrenge fakta utan eigentleg å lyge, skal eg no returnere til pensumbøkene. Før eg gjer det, vil eg med dette gje deg litt skryt for å orke å ta på deg så mykje arbeid som artiklane dine inneber. Du gjer ein god jobb, og eg er sikker på at du når fram med det du skriv (i alle fall til dei mange som i mangel av inngåande kunnskap om ulike tema ikkje heilt veit kva dei skal tru eller meine).

  Ha ein fin sundag!

 • Pingback: Ingen sammenheng mellom vaksiner og autisme | SAKSYNT()

 • Pingback: » En tur innom det alternative | Sunt Vett()

 • Tommy

  Jeg tror ikke det bare er pluss i boka med vaksiner.
  Her er en juksesak med HIV vaksine.
  Merck. Står også om juks fra GSK og andre.
  http://www.naturalnews.com/043344_AIDS_vaccine_research_fraud_science_hoax.html

 • Å bruke NaturalNews/Mike Adams som kilde til noe som helst, er ganske tullete. Les litt om denne kilden her:

  http://rationalwiki.org/wiki/NaturalNews

  Det han skriver om innholdet i vaksiner viser at han ikke aner hva han snakker om, og å ta «kritisk informasjon» om vaksiner fra en kjent konspirasjonsteoretiker og vaksinemotstander, som heller ikke tror at AIDS kommer HIV, er vel ikke så smart…

  Når det er sagt er det selvsagt mye rusk i legemiddelindustrien. Heldigvis finnes det overvåking og streng regulering slik at man får tatt noe av dette, og milliardbøter gis. Men dette er ikke noe argument mot vaksiner, som vi vet er ekstremt effektive og viktige for menneskeheten.

  Det at det foregår juks i forskningen, betyr ikke at vaksinene ikke virker eller er farlige. Det har vi gode historiske data for.

 • Pingback: Vaksinemotstand – løgn og dårlig kildekritikk. | TJ - Land()

 • Pingback: Farlig falsk balanse i helsejournalistikk | SAKSYNT()

 • Carl Henrik H Dubois

  Flott og informativ artikkel. Men for min del kommer jeg ikke til å vaksinere verken meg selv eller andre jeg eventuelt vil ha ansvaret for. Dette av den grunn at jeg er av den overbevisning at all sykdom er et resultat av disharmoni ved det fysiske og psykiske i mennesket og at sykdom oppstår deretter. Sykdommen vil kunne behandles ved å gå inn på de berørte feltene i oss gjennom behandlinger som innebærer at vi tar tak i roten av sykdommen istedenfor de overfladiske symptomene. En slik behandling vil mange definere som alternativ men for meg er dette den mest naturlige måten å gjøre det på.

  Denne overbevisningen har for meg en høyere verdi enn all mulige tall og vitenskapelige resultater. Hva din sannhet er skal jeg la deg få ha i fred.

 • KjellO

  Det der kalles religion.

 • ishmi

  For det første,

 • Pingback: Trude Helén Hole stiller spørsmål om vaksiner. Jeg svarer. | SAKSYNT()

 • Svein Andre Ausland

  Finnes det grundige dobbeltblindede randomiserte kliniske studier som entydig viser at vaksiner faktisk virker? Før-og-etter diagrammer virker overbevisende, men for å stoppe munnen på kritikerne bør vitenskapelig deduksjon bevises

 • Ja, selvsagt, det finnes mange.

  http://bit.ly/1D05VHa

  http://skeptics.stackexchange.com/questions/1276/has-any-peer-reviewed-double-blind-study-been-made-on-any-vaccine-regarding-effi

  Og mange flere. Det blir litt vanskelig hvis du ikke er spesifikk på hvilken vaksine du snakker om, men alle vaksiner med markedsføringstillatelse har dobbeltblindede RCTer før godkjenning.

 • Svein Andre Ausland

  Takk! Her var det jo mye – viktig å ha rette søkeord på engelsk

 • Sigmund Berg

  Det er ikke Tjomlids «sannhet». Det er ikke min «sannhet» en gang. Det er all verdens sannhet. Vi kan se at kroppen ruster seg opp og blir bedre til å bekjempe sykdom ved hjelp av vaksiner. Vi kan faktisk se det! Det er ikke tall, det er rene observasjoner. Og du prater om at du «er av den overbevisning»? Jeg kan SELV SE at vaksiner gjør jobben, men du vil heller tro på noe tøys om at «all sykdom er et resultat av disharmoni ved det fgysiske og psykiske I mennesket»…
  jeg har ikke ord…