Skjermbilde 2012 09 24 kl 23 49 10

Leder i Norske Homeopaters Landsforbund (NHL), Solveig Mohr, har i dag fått publisert en kronikk hos NRK Ytring hvor hun forsøker å forsvare homeopati som behandlingsform. NRK-programmet Folkeopplysningen tok i kveld knekken på homeopati ved å både vise til at forskningen ikke støtter opp om at behandlingen har noen effekt, at det ikke kan virke rent fysisk, kjemisk eller biologisk, og ved å vise hvordan den effekten man opplever kan forklares gjennom helt naturlig mekanismer som placeboeffekt og psykologiske selvbedrag.

Solveig Mohr er selvsagt ikke enig. Jeg følte for å kommentere deler av hennes kronikk som har tittelen «Homeopati kan helbrede». Here goes.

Hun begynner med den sedvanlig erklæringen av offerrolle som vi er vant til fra alternative behandlere og talsmenn som møter kritikk, og fortsetter etterhvert slik:

Programmet bidrar dessverre til å latterliggjøre homeopati og dermed indirekte pasientgruppene som oppsøker homeopater. Programmet forsøker også å latterliggjøre fremstilling av homeopatisk medisin.

Nei. Programmet viser hva homeopati faktisk er. Om noen oppfatter det som latterlig, så er ikke det programmets skyld. Homeopati er latterlig i sin natur, og da må homeopatene også tåle at folk som får forklart hva homeopatiske remedier er også velger å le av det.

Homeopater vet at prinsippene bak homeopati er latterlige, og de er derfor sjelden villige til å snakke så mye om akkurat dette. De ønsker heller å fremstille det som «naturmedisin» i tråd med den grønne bølgen som er over oss. Som et «naturlig» alternativ til den fryktelige «kjemiske» medisinen som helsevesenet og legemiddelindustrien vil trykke ned i halsen vår og inn i blodårene våre. Men når vi stripper vekk denne kamuflasjen og falske retorikken står vi altså igjen med noe som rett og slett er latterlig. Det får homeopatene nesten bare leve med uten å klandre andre.

Problemer med produksjonen

Mohr fortsetter ved å påpeke at «homeopatiske preparater er utarbeidet etter strenge EU direktiver». Det er helt sikkert korrekt, selv om dette ikke alltid helt går etter boken. FDA analyserte nylig noen av preparatene til en av verdens største produsenter av homeopatiske remedier, A Nelson & Co, og der fant de alarmerende feil i produksjonsprosessen. De fant blant annet glassfragmenter i produksjonssystemet, og avdekket en fullstendig manglende kontroll for slike urenheter og feil. Det ble ikke kontrollert for knust glass og heller ikke renset skikkelig opp etter slike gjentatte hendelser med knusing av glasselementer, noe de selvsagt fikk en advarsel for.

Glassbiter i «medisinen» er ille nok, men en utilsiktet humoristisk konsekvens av dette var at én av seks beholdere fikk ingen homeopatisk medisin i seg! Grunnet rystelser og vingling i samlebåndet rant den homeopatiske væsken ned på utsiden av beholderne stadig vekk, og det fantes ingen kontroll for å sjekke om medisinen faktisk ble blandet i flasken eller ikke. Dette må vel pasientene ha merket? Nei. Ikke en eneste klage på at den homeopatiske «medisinen» ikke virket. Det burde vel fortelle ganske mye…

Benjamin Radford skriver i sin artikkel om denne FDA-kontrollen:

Imagine if an error was made in the manufacturing of an important life-saving drug, and one out of six pills had no active ingredient at all: Doctors and patients would quickly realize that there was something terribly wrong. But because most homeopathic medications literally have no active ingredient in the first place, any pain relief is attributable to the placebo effect. It makes perfect sense that no one would notice that there was no active ingredient in the preparation, since there’s no active ingredient in the medicine even when the bottles are correctly and properly filled.

Jepp. Med medisin som faktisk virker så oppdager man om pillene ikke inneholder de aktive stoffene de skal ha. Ikke så med homeopatiske remedier hvor pillene bare er melkesukker enten de får det homeopatiske remediet, som bare er rent vann, dryppet på seg eller ikke.

FDA fant også problemer med merkingen av de homeopatiske remediene, og kritiserte produsenten for å komme med helsepåstander som ikke er lovlige. Det vanlige altså.

Antibiotika – en uting i følge homeopater

Mohr skriver videre:

Både leger og helsemyndighetene er enige i at bruken av antibiotika må reduseres. Homeopati vil kunne være et viktig bidrag til dette.

Andreas N Bjørndal, grunnlegg og rektor av Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN), har kommentert også i denne bloggen før, og her gjorde han det tydelig at han så på antibiotika som et helseproblem. Ja, ikke i den forstand helsevesenet ser på det med at overforbruk kan skape resistente bakterier og at dette er en stor utfordring, men derimot at antibiotika i seg selv er en uting.

Tenk litt på det. Antibiotika, sammen med vaksiner, er kanskje det viktigste gjennombrudd vi har hatt for folkehelsen, og den har drastisk endret hele vårt moderne samfunn. Der hvor folk før døde som fluer av lungebetennelse og banale infeksjoner, er disse i dag bare å anse som ubehageligheter som antibiotika tar knekken på. Antibiotika har reddet helt ufattelig mange menneskeliv, men Bjørndal mener altså at vi hadde hatt det bedre uten antibiotika fordi denne angriper problemet på feil måte. Grøss og gru.

Homeopati og vitenskapelig metode

Lederen i NHL fortsetter:

For eksempel har norsk forskning vist at barn med luftveisinfeksjoner, som fikk homeopatisk behandling, hadde mindre plager og kortere sykdomstid, sammenlignet med dem som kun fikk skolemedisinsk behandling.

Her lenker hun til en norsk studie publisert i 2005 i «Complementary therapies in medicine», en studie blant annet leder i NIFAB/NAFKAM Vinjar Fønnebø har vært med å forfatte artikkelen til. Allerede der bør varselbjellene begynne å ringe når Fønnebø selv er veldig tydelig på at homeopatiske remedier ikke har noen effekt utover placebo. Kan da virkelig studien han ha vært med på dokumentere at homeopatiske remedier virker?

Det svaret får du snart, men før jeg ser på studien må jeg bare påpeke et viktig moment: Hvorfor viser Mohr til kliniske studier for å underbygge sine påstander? Hvorfor referer Bjørndal til all denne forskningen han mener støtter homeopati? Hvorfor bryr de seg om dette når hovedmantraet i enhver diskusjon med homeopatitilhengere er at vitenskapen er for begrenset til å kunne påvise noen effekt av homeopati!

Jeg uttalte meg nylig om homeopati i en artikkel på Klikk.no/Dagbladet, og i kommentarfeltet der, og i uttallige andre tilsvarende diskusjoner jeg har vært i, så er poenget at man ikke kan teste homeopati med dagens vitenskapelige metode. Likevel bruker altså homeopatene nettopp slike studier som dokumentasjon straks de finner noe som støtter deres sak.

Det er grovt uredelig. Homeopatene må bestemme seg: Enten mener de vitenskapelig metode kan brukes for å teste homeopati, ellers mener de at den ikke kan brukes. Hver gang de får servert metaanalyser eller gode studier som viser at homeopati ikke virker så bortforklarer de dette med at behandlingen ikke kan testes vitenskapelig. Men når de får frie tøyler og skal forsvare homeopati selv, så viser de konsekvent til positive enkeltstudier. Det er forferdelig inkonsekvent og viser at hele argumentet med at «vitenskapen er for begrenset» bare er en unnvikelsemanøver for å unngå å måtte forholde seg til forskning som ikke støtter homeopati.

Homeopati er religion

Av denne grunn er det nærliggende å hevde at homeopati er religion. Hvorfor det? Jo, diskuter med en homeopatitilhenger og du vil snart få høre følgende argumenter:

 1. Homepati virker alokalt. Du kan altså få behandling for et vondt kne, men bli kvitt ørebetennelsen. Det viser at homeopati virker, selv om man ikke ble frisk fra det man egentig søkte behandling for.
 2. Homepati trigger kroppens selvhelbredende prosesser og man vet derfor ikke når man blir frisk. Man kan blir frisk dagen etter, en uke senere, eller det kan ta flere måneder. Men før eller senere blir man frisk, og da var det homeopatien som hjalp.
 3. Homeopati kan ikke testes fordi den krever individualisert behandling. Eller vitenskapelig metode er for begrenset i sin natur.

Vel, da står man igjen med en ikke-falsifiserbar hypotese, og dermed er det ikke lenger vitenskap. Det er tro. Måten homeopater hevder at behandlingen virker skiller seg overhodet ikke fra slik vi mennesker opplever sykdom hvis vi unnlater helt å få behandling. Det meste går over av seg selv gitt nok tid. Men selv om det ikke er noen målbar forskjell på en gruppe som får homeopatisk behandling og en som ikke får det, så hevder homeopatene altså at de som har fått homeopatiske piller egentlig ble friske av disse, selv om den gruppen som fikk placebo ble like friske.

Det store spørsmålet man må spørre en homeopat er:

Finnes det noe som kan få deg til å mene at homeopati ikke virker?

Det tror jeg ingen av dem kan svare ja på, fordi homeopati kan virke på noe annet enn det man behandler, det kan virke i et udefinert tidsperspektiv, og det virker på en måte som ikke lar seg måle på noen som helst måte. Ergo kan aldri en effekt påvises. Man kan bare ha en opplevelse av at det synes å virke hos mange pasienter man har snakket med. De sier seg hvertfall fornøyde. Akkurat som med årelating som var kjempepopulært i 2000 år så lenge ingen tok seg bryet til å teste behandlingsmetoden på en kontrollert måte. Når man først gjorde det oppdaget man at den faktisk gjorde vondt verre. Men alle opplevde at det virket, fordi så lett er det å bedra seg selv når man ikke analyserer ting på en systematisk måte.

Hvis man velger å definere sin egen behandling på en måte som gjør at den ikke lenger kan falsifiseres, altså at det ikke finnes noe som helst målbart utfall som kan avkrefte en effekt, så er det religion vi snakker om, ikke medisin.

Kilder: Studie 1

Men tilbake til denne studien Mohr henviser til. Hva sier den? Studien testet effekten av homeopatisk behandling i forebygging av infeksjoner i de øvre luftveier. 169 barn under 10 år som tidligere hadde hatt infeksjon i øvre luftveier ble inkludert i studien. Studien var ikke blindet. Halvparten fikk homeopatisk behandling i 12 uker, og andre halvpart fikk vanlig selvvalgt behandling.

Resultatet ble som følger:

There was a significant difference in median total symptom score in favour of homeopathic care (24 points) compared to the control group (44 points) (p = 0.026). The difference in the median number of days with URTI symptoms was statistically significant with 8 days in the homeopathic group and 13 days in the control group (p = 0.006).

Flott. En tilsynelatende effekt. De barna som fikk homeopatisk behandling hadde færre sykedager enn den andre barna. Betyr det at homeopati virket? Nei, det kan vi ikke si på grunnlag av denne studien alene. Det er flere grunner til det. For det første vil placeboeffekten ha mye å si. Placeboeffekten helbreder ikke sykdom, men kan blant annet endre opplevelsen av symptomene. Vi har sett det samme i andre studier, for eksempel en studie som testet effekten av rød solhatt mot forkjølelse. Rød solhatt har ingen klinisk relevant effekt mot forkjølelse, men likevel rapporterte de pasientene som trodde på denne effekten at de var friske rundt to og en halv dager tidligere enn de andre pasientene, enten pillene deres inneholdt rød solhatt eller var placebo. Objektive målinger viste at de egentlig ikke var noe friskere, men de opplevde det slik, og de som trodde mest på dette opplevde best effekt.

Det samme kan være tilfelle i denne studien. Når studien ikke er blindet og pasientgruppene får helt ulik behandling, så vil forventningseffekten ha mye å si på opplevelsen av symptomene, spesielt når det er foreldrene som rapporterer symptomene til barna, ikke barna selv. De barna som fikk homeopatisk behandling kan altså ha rapportert færre symptomer selv om de hadde like mange dager med infeksjoner.

(Men er ikke det godt nok? Er det så viktig om man objektivt sett er like syk så lenge man føler seg friskere? Vel, det er en helt annen, og svært kompleks debatt, og svaret på et annet spørsmål enn det vi søker å analysere her, nemlig om homeopati faktisk virker eller ikke.)

Et annet problem med studien Mohr legger frem er at det er såkalt «cherry picking». Hun velger en positiv studie blant de mange. Et søk i den medisinske databasen PubMed på «upper respiratory tract infections homeopathy» viser eksempelvis at nøyaktig de samme forskerne også gjennomførte en tilsvarende studie som ble publisert samme året. I denne studien undersøkte de om det å behandle seg selv med homeopatiske remedier, altså ta medisinen selv uten å ha konsultasjoner med, og oppfølging av, en homeopat hadde noen effekt på infeksjoner i de øvre luftveier. Denne studien inkluderte hele 251 barn under 10 år, og behandlingen ble gitt i 12 uker.

Og hva tror du resultatet ble? Jo:

There was no difference in the predefined primary outcome between the two groups (P = 0.733). Median URTI scores over 12 weeks in the homeopathic medicine group were 26.0 (95% confidence interval (CI) 16.3, 43.7) and for placebo 25.0 (95% CI 14.2, 38.4). There was no statistical difference between the two groups in median number of days with URTI symptoms or in the use of conventional medication/care.

Ingen effekt altså. Placebopillene fungerte like godt som de homeopatiske pillene. Nevner Mohr denne studien? En studie av de samme forskerne på de samme symptomene, men som er dobbeltblindet i motsetning til den andre? Nei, selvsagt ikke. Hun trekker frem den ene ublindede studien hvor effekten kan forklares gjennom placeboeffekt, mens den studien som er dobbeltblindet og effekten dermed ikke kan skilles fra placeboeffekt nevner hun ikke. Det er en ganske påfallende taktikk, og ethvert opplyst menneske burde gjennomskue dette desperate forsøket på å lure leseren.

Men ikke ta bare mitt ord for det. En gjennomgang av forskningen på homeopati forå forebygge infeksjoner i de øvrige luftveier påpeker det samme som meg:

An equivalence trial was performed by Steinsbekk et al. (70), who investigated whether individualized treatment by homeopaths is effective in preventing childhood upper respiratory tract infections (URTI). Children recruited from a group previously diagnosed with URTI, were randomly assigned to receive either homeopathic care or to conventional health care. There was a significant difference in median total symptom score in favor of homeopathic care compared to the control group. On the other hand, negative results were obtained by the same group (71) in a double-blind placebo-controlled randomized trial. Children with recurrent URTI were randomly assigned to receive either placebo or homeopathic medicines in 30c potency, chosen by parents using a simplified constitutional indications for the three medicines most frequently prescribed by Norwegian homeopaths for this group of patients (74). When necessary, patients of both groups were allowed to take conventional medication. There was no difference in the predefined primary outcome between the two groups. This can be due to the lack of effect of the highly diluted homeopathic medicines, to the interference of conventional treatment, or the process of selection of medicines, that was performed by parents.

Homeopati «virker» altså når man vet man får slik behandling, og får konsultasjoner og oppfølging av homeopater, men når man bare tar pillene selv har det ingen effekt.

Kilder: Studie 2

Mohr skriver videre:

Flere studier har vist at pasienter med fibromyalgi blir langt bedre etter homeopatisk behandling.

Her viser hun til denne studien hvor man lot pasienter med fibromyalgi ta homeopatisk «medisin» daglig i 3 måneder. Ut fra dette identifiserte de en håndfull pasienter som visstnok responderte best på behandlingen. Deretter skulle de lukte på flasker med enten homeopatisk «medisin» eller placebo, og hjerneaktiviteten ble målt ved hjelp av EEG for å se om de kunne se noen forskjell. De 6 pasientene som responderte best på behandlingen hadde også størst hjerneaktivitet ved å lukte på remediene.

Javel. Hva forteller det oss? Absolutt ingenting om homeopatiens effekt på fibromyalgi. Denne studien tester ikke effekten av homeopati overhodet. De tre første månedene fikk alle homeopatisk behandling. Det var ingen kontrollgruppe! Ergo kan man ikke vite noe om behandlingen faktisk virker eller ikke. Forskerne ga alle pasientene homeopatisk behandling, ikke for å teste effekt, men for å finne ut hvilke det virket best på. For at det virker hadde de allerede bestemt seg for. Et ikke helt nøytralt utgangspunkt, for å si det midlt. Deretter testet de om luktesansen kunne identifisere de homeopatiske remedier for å se om dette er en effektiv måte å finne ut hvilket homeopatisk remedie en pasient vil ha best nytte av.

Kjære Mohr. Denne studien du legger frem for å vise at homeopati kan virke mot fibromyalgi tester ikke effekten av homeopati mot firbomyalgi i det hele tatt! Snakk om å forsøke å villede leseren!

Det bør også påpekes at de homeopatiske remediene i denne studien hadde et blandingsforhold på 1:50 000. Det er i homeopatisk sammenheng en svært lite fortynnet blanding. En 30C fortynning, en av de mest vanlige homeopatiske fortynningene, har blandningsforholdet – hold deg fast – 1:1000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (ja, det er 60 nuller). Jeg skal ikke en gang begynne å skrive ut hva 200C er, men det involverer 400 nuller bak ett-tallet… Så 1:50 000 er altså en blanding hvor det i aller høyeste grad finnes aktivt stoff, i motsetning til de vanlige homeopatiske fortynninger hvor alt aktivt stoff forsvinner etter den 24. nullen.

Kilder: Studie 3 og 4

Mohr viser deretter til en tilsvarende studie, også av samme forsker, som igjen tester hvordan fibromyalgipasienter respondere på å lukte på homeopatiske remedier etter å ha blitt behandlet med disse over en periode. Her hevder studiens forfattere at de som fikk homeopatiske piller hadde en annerledes aktivitet i hjernen når de luktet på homeopatiske remedier enn de som hadde fått placebo. Dette forteller oss atter en gang ingenting om homeopati faktisk virker som behandlingsmetode.

Den siste studien Mohr viser til omtales slik:

Helt ny forskning har også vist at effekt av homeopatiske medisiner kan objektivt måles hos pasienter.

Her er studien. Merk at dette er samme forskerne som gjennomførte fibromyalgi-studiene. Hovedforfatter bak disse tre studiene Mohr viser til er Iris Bell, en kvinne som er svært pro-homeopati. Ja, hun er faktisk homeopat selv. Det kan vanskelig kalles en nøytral forsker, men derimot en forsker man kan mistenke for å ønske å vise at homeopati virker. Det diskvalifiserer henne ikke som forsker på homeopati alene, men sett i lys av at det som her presenteres er enkeltstudier som ikke er replikert av andre uavhengige forskere, og i tillegg tester hypoteser som strengt tatt ikke er relevante for spørsmålet om homeopati har en klinisk effekt på sykdom eller ikke, så skal man nok ta disse med en stor klype salt.

Vel, i denne siste studien tester man også hvordan pasienter responderer på å lukte på homeopatiske remedier i ulike fortynninger ved å måle hjerneaktivitet med EEG. Akkurat hva studien faktisk forsøker å vise må gudene vite, men det kan være verdt å merke seg at den ikke er blindet overhodet. Både pasientene vet at de lukter på homeopatiske remedier, de vet når de lukter på det, og de som utfører studien vet når pasienten lukter og hva de lukter på. Å hevde at dette forteller oss noe om at effekten av homeopatiske «medisiner» kan måles objektivt viser bare hvilken lav standard homeopatene legger seg på.

Oppsummering

Av de fire studiene Mohr viser til for å dokumentere at «homeopati helbreder», så er resultatet slik:

 • Tre av studiene er av samme forsker, en forsker som er pro-homeopati.
 • Ingen av de tre studiene tester om homeopati har en klinisk effekt på syke mennesker, altså om de helbreder.
 • Den norske studien har en tilsynelatende effekt, men tar man med den andre studien fra de samme forskerne, noe Mohr selvsagt unnlater å gjøre, så ser man at straks man eliminerer placeboeffekten så forsvinner også hele effekten.
 • Av de fire studiene som skal vise at «homeopati helbreder» er det bare én som faktisk forsøker å teste om homeopati helbreder.

I sum forteller altså forskningen Mohr legger frem ingenting som helst om homeopati faktisk virker eller ikke. Det er ganske imponerende. Hun er leder i Norske Homeopaters Landsforbund, får spalteplass til å skrive et forsvar for homeopati hos NRK, men evner ikke legger frem en eneste overbevisende studie.

Hun avslutter kronikken med den klassiske «argument fra popularitet»:

Vi ønsker å påpeke at i Europa alene er det 150.000 leger som praktiserer alternative behandlingsformer og homeopati er en av de vanligst brukte terapiformene.

Det forteller oss ingenting om effekt. Det betyr bare at en del leger i Europa praktiserer homeopati fordi det er et tilbud en del pasienter ønsker. Fornøyde pasienter og nye innfallsvinkler for å skape inntekter i privat praksis er drevet av markedskrefter, ikke vitenskapelig metode.

Man kan også diskutere hvor populært homeopati faktisk er. Jeg blogget om dette og så på statistikken for ulike land, og tallene er ikke imponerende. Hvis homeopati faktisk virket så effektivt som homeopatene hevder, altså med en markant effekt utover placeboeffekt, så ville vi nok etter nesten 200 år med homeopati ha opplevd at dette tok over hele helsevesenet. Det har ikke skjedd, selv om homeopatene fortsatt venter i spenning… jeg tror ikke de skal holde pusten mens de venter. Eller jo, gjør gjerne det.

Jeg vil avslutte med å vise til min egen etterhvert ganske så omfattende gjennomgang av argumenter for homeopati, forskning på homeopati, og generell omtale av homeopati. Det har jeg oppsummert med lenker og kommentarer i denne bloggposten. Les gjerne også min kronikk i NRK Ytring «Det blir verre før det blir bedre!» og den nylig publiserte artikkelen på Klikk.no/Dagbladet som tar for seg homeopati.

Vil man virkelig sette seg inn i forskningen anbefaler jeg å lese gjennom rapporten som en ekspertkomité i det britiske parlamentet utarbeidet da de skulle finne ut om homeopati fortsatt skulle finansieres gjennom det offentlige helsevesen. Konklusjonen etter flere høringsrunder og gjennomgang av all forskning var at homeopati ikke er annet enn «heksekunst». Du kan lese rapporten her (PDF).

 • Alt godt

  Som vanleg, veldig bra arbeid, Gunnar. Kudos!

 • Magnus Bruheim

  De strenge EU-direktivene hun viser til har dette å si om homøopatiske midler:
  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_products/l21230_en.htm

  «Homeopathic medicinal products may be subject to a special, simplified authorisation or registration procedure, provided they satisfy the following criteria:
  they are administered orally or externally;
  there is no specific therapeutic indication on the labelling of the medicinal product or in any information relating thereto;
  there is a sufficient degree of dilution to guarantee the safety of the medicinal product.»

  Som kan oversettes med at homøopatiske remedier godkjennes hvis de ikke hevder å kunne kurere noe og er tilstrekkelig utvannet slik at de ikke lenger inneholder skadelige stoffer.

 • LiViro

  Glimrende skrevet artikkel, ikke et kjedelig øyeblikk :-)
  Nå føler jeg meg bedre i stand til å svare alti-vennene mine ;-)

 • Ingen driter ut homøopater. Det klarer homøopater meget godt selv.

 • Janecke Hagevik

  Det var interessant at forsøkspersonene ble kledd opp i knallgule og knallblå t-skjorter. Det «gule» laget ble gitt forventninger om å oppleve at de ble mer oppkvikket og aktive. De blåkledde skulle forvente mer ro og avslapning. Ikke uventet ble de gulkledde svært oppkvikket og mentalt stimulerte. Gult er fargen for dette. De blåkledde gikk inn i en mer innadvendt og rolig modus. Blått er fargen for det. Det svekker undersøkelsens verdi at forsøkspersonene var kledd i ulike farger. Fargevalget understøttet m. a.o instruksjonene som ble gitt forsøkspersonene. Fargepsykologi, altså fargenes evne til å påvirke oss blir blant annet
  brukt når man fargesetter rom på sykehus, fengselsceller, kantiner,
  soverom, arbeidsrom etc. Men at farger påvirker oss er vel også en helt latterlig tanke i denne programserien.

 • Jeg vet ikke om du er klar over følgende: Du argumenterer faktisk imot deg selv!

  Hele forsøket skulle underbygge påstanden om at hjernens forventninger er utslagsgivende for resultatet. Du bekrefter jo selv at farger påvirker hjernen, hvilket er en av flere faktorer som spiller inn og som skulle understrekes i eksperimentet.

 • Pragmos

  Å vise frem noe som i seg selv er helt latterlig er da ikke å latterliggjøre. Den jobben gjør homeopatene selv!

 • urbanix

  For en gangs skyld uenig i noe her. Jeg tviler egentlig på at leger særlig raskt ville oppdage om én av seks piller ikke virket, og synes ikke homeopatene kan lastes for det (selv om de burde oppdage et ingen piller virker). For en pille som har merkbar effekt i 100% av tilfellene ville det være lett å merke. Hvis pillene har effekt i f.eks. 60% av tilfellene, vil man etter ti behandlinger der hver pasient får én pille ha forventet 6 tilfeller av effekt i tilfellet med korrekt produksjon og 5 tilfeller av effekt i tilfellet hvor 1 av seks manglet virkestoff. Variansen vil være ganske stor. Man skal registerere ganske mange resultat før man konkludere med at ønsket effekt oppnås i bare 50% og ikke 60% av tilfellene. Enkeltbehandlere vil neppe oppdage det så raskt. Ennå verre blir det om hver pasient får flere piller, siden de da i de fleste tilfeller vil få mange som virker.

  Etter min mening er det beste motargumentet mot EU-reglene at det ikke innebærer at homeopatiske midler virker, bare at de ikke er skadelige. De fleste mener jo at slike midler er virkningsløse, ikke farlige. Et kjapt søk gjennom reglene hun viser til, avslører blant annet følgende passasje: »

  The marketing authorisation application will be rejected if it appears that:

  …its therapeutic effect is
  insufficiently substantiated (this efficacy criterion does not apply to
  homeopathic medicinal products);»

  Reglene er laget slik at de er et argument for at man sannsynligvis ikke får f.eks. høye arsenikkkonsetrasjoner i homepatiske midler, men er fullstendig irrelevant i en debatt om hvorvidt behandlingen virker.

 • Siv Hollup

  Setter stor pris på at du tar for deg studiene i detalj, det er noe svært mange ikke gjør. Takk! En liten kommentar: prøvde å lese dette innlegget på mobil, men «fanen» til høyre overskygger teksten i innlegget (Safari på IPhone).

  Gleder meg til neste steg i debatten her, lurer på hva homeopatene kan bestemme seg for om de liker forskning eller ikke :p

 • Per Buer

  Jeg er i all hovedsak enig. Dog synes jeg det er problematisk å på generell basis å avvise all homøopatisk behandling. Blinde høner finner tross alt korn og jeg ser systemiske problemer ved dagens legemiddelindustri som kan avskjære oss fra enkelte effektive behandlinger.

  Jeg og konen min hadde begge trange øreganger når vi var små. Vi fikk begge antibiotika sikkert fire ganger i året når vi var små for å behandle øreverk. Det var derfor ingen overraskelse når våre barn fikk øreverk flere ganger når de var små med etterfølgende skriketokter (det er veldig smertefullt).
  Jeg fikk et tips om en homøopatisk behandling vi forsøkte. Hvitløk i olivenolje dryppet i øre. I og med at de antiseptiske effektene av hvitløk er rimelig godt kjent gjennom temmelig enkle tester (petriskål, hvitløk) synes jeg det høres plausibelt ut at dette kunne fungere.
  Vel, det fungerte ypperlig. Vi har brukt det omtrent 10 ganger på ungene våre nå og har sluppet unna 10 legebesøk og påfølgende behandlinger. I og med at leger ikke kommer hjem lenger slik de gjorde når jeg var liten har det spart oss og våre arbeidsgivere masse tid.

  Så, hvorfor kan ikke en slik behandling bli en del av den «ordentlige» medisinen? Slik jeg forstår det så måtte det da gjennomføres kliniske tester. Kliniske tester koster en formue – jeg tror mine farmasøytvenner snakker om 20-30 millioner kroner for å få godkjent en behandling. Siden det ville være umulig å få et monopol på en slik behandling og dermed få tilbake investeringen er ingen villig til å gjøre denne investeringen. Og dermed går verden glipp av noe jeg tror er en glimrende behandling av en vanlig lidelse.

  Det finnes sikkert mange andre behandlinger som kanskje fungerer – men som ikke kan patentbeskyttes og som det dermed ikke blir gjennomført kliniske tester på. Et annet eksempel er bruken av melantonin. I og med at det er et naturlig forekommende hormon i kroppen kan det ikke patentbeskyttes og det blir dermed ikke gjort tester på det. Her blir det dog produsert intrustrielt og brukes av leger i det jeg oppfatter som en gråsone (det brukes som et lett sovemiddel på barn ifm. kreftbehandling) uten at det er helt kartlagt og at bivirkninger og allergier ikke er fullt ut kartlagt.

  Ill: CC-BY-SA 3.0 http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pivari

 • Glimrende analyse og grundig gjennomgang av kvakksalveri og okkultisme. Det som jeg synes er uhyggelig at elever i norske skoler (for den saks skyld i andre land) dras gjennom flere års naturfagstudier uten at de tydeligvis lærer nok om naturlover, men etterpå kan noen tenke seg å bli homeopater. Tilbake til middelalderen.

 • Quasi

  «Både leger og helsemyndighetene er enige i at bruken av antibiotika må reduseres. Homeopati vil kunne være et viktig bidrag til dette.»

  Alle mener vel at vår avhengighet av bensin og olje er en uting, og at bruken bør reduseres. Foreslår at vi erstatter også dette med vann. Problem solved.

 • Det du skriver om her har slettes ingenting med homeopati å gjøre. Den bekrefter også det leger stort sett sier, nemlig at ørebetennelse i hovedsak IKKE skal behandles med antibiotika. Om hvitløken har noen effekt vet jeg ikke, men det å bruke varm olje i øregangene er en velkjent metode for å rense ørene. Du sier det ikke er del av den «ordentlige medisinen», men metoden du beskriver er i aller høyeste grad brukt av både leger og andre, se f.eks:

  http://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Orevoks/Behandling.aspx

  Neste gang du gjør dette ville jeg anbefale å kutte ut hvitløken og se om det fungerer like godt uten…

  Påstanden om at naturlige stoffer ikke kan patenteres er villedende. Det forskes på svært mange naturlige stoffer, og det aller meste vi har av medisin kommer fra naturen selv. Man kan patentere syntetiske varianter, utvinningsmetoder, og måter å foredle stoffet på.

  Du sier det ikke er forsket på bruk av melantonin som søvnmiddel, men det synes å være feil. I den ene reviewen fant de over 30 studier som undersøkte dette. Denne review undersøkte også bivirkninger. Effekten synes derimot ikke å være særlig god…http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin#Medical_uses

  At man foretrekker en syntetisk variant er fordi den har mindre risiko for å være forurenset med bl.a. virus, noe som kan skje om man utvinner melantonin fra dyr. Generelt sett synes det å være en del mulige farer knyttet til bruk av melantonin, så det er strenge regler for omsetning i en del land, så vidt jeg kan se.
  Men hovedpoenget er at dette altså ikke har noe med homeopati å gjøre, selv om en homeopat kan ha anbefalt behandlingen. Homeopater kan sikkert gi mange gode kjerringråd, og noen av disse virker helt sikkert, for eksempel varm olje i øret. Men det legitimerer ikke homeopati.

 • Feilen med visning på iPhone var det lange tallet med alle nullene bak som ble for bredt for siden og ikke «wrappet» til ny linje :-) Ha nå delt opp nullene med mellomrom slik at denne lange remsen kan brekke ved linjens slutt og ikke ødelegger layouten.

 • den kritiske

  I tyskland får du betalt homeopatiske behandlinger av den vanlige helseforsikringen som supplerende tilbud. Er det kanskje bare en billig løsning fram for behandlinger med kun konvensjonelle medisiner? Tyske helseforsikringer bure å vite det siden de ikke har oljen i bunnen (som den norske stat har) og medlemmsmassen til en hver tid kan velge en annen forsikring – dvs det er stor konkurranse å kunne tilby den billigste medlemskapen? Jeg bare mener at artikkelen kunne ha vært enda mer opplsysende dersom de hadde sett litt utenfor norge. Det ble gjennomført mange evalueringer av medesinbruken, og bare de mest effektive medikamentene skulle betales av helsefosikringene. Blant disse «effektive» medikamentene var de ulike homoepatiske. Dette aspektet hadde vært interessant å ha med. Er man mot eller for en sak eller kasnskje for en gangs skyld KRITISK mot en sak? Jeg føler at jeg får dårligere og dårligere artikkler severt, både i avis og på TV. Dette her skal ikke plassere meg i et hjørnet, jeg bare viser til noe som kunne ha vært spennende å opplyse om, for eksemple om andre europeiske land, østerrike, sveits…her sitter nemlig store produsenter av konvensjonell medisisn og sikkert en sterk lobby… men likevel…. hva bygger de folkene der nede sin argumentasjon på når det gjelder bruk av fellesmidler fra helseforsikringen på såkalla «sukkerpiller»? her en lenk som er på tysk men forteller litt om bruk av homepoati på nettsidene av en av tysklands største helseforsikringen AOK: http://www.aok.de/niedersachsen/leistungen-service/leistungen-alternative-heilmethoden-48467.php

 • Janecke Hagevik

  Jeg har ikke gitt uttrykk for om jeg er for eller imot homeopati. Men for mange faktorer blandes inn, og det viser svakhetene ved både dette og flere andre av eksperimentene i programmet. Fargers betydning er over hodet ikke nevnt av psykologen, og heller ikke mengder av andre faktorer som er med på å påvirke oss. Placeboeffektene kan nesten utelukkes om man gjør eksperimenter på små barn eller dyr. Det er ikke vanskelig å eliminere placebo, men det gjøres ikke dette i programmet. Hvorfor ikke? Hvorfor gjøres det heller ikke sammenlikningsstudier mellom alternativ og vestlig medisin? Det kunne gitt noen fornuftige svar. Programmet kunne vært interessant, men det er blitt veldig overfladisk dessverre.

 • At placeboeffekten ikke virker på dyr og barn er ikke korrekt. Jeg begynner å bli litt lei av å måtte gjenta dette i enhver debatt :-) Men kort sagt: Placeboeffekt handler svært mye opp tillært atferd, altså klassisk betinging i psykologien. Et dyr eller barn som har opplevd noe positivt med en veterinær tidligere, kan altså oppleve en placeboeffekt om de møter samme person igjen, fordi de har lært seg at denne personen representerer lindring, omsorg eller andre positive ting.

  I tillegg er det slik at hverken dyr eller barn kan fortelle selv hvordan de føler seg, så når effekten skal vurderes er det nettopp voksne mennesker som gjør denne tolkningen, og de er i aller høyeste grad selv påvirket av forventninger og tolker resultatene ut fra dette. En slags indirekte placeboeffekt, om du vil.

  Placeboeffekten kan vanskelig elimineres, men man kontrollerer for den nettopp ved å bruke kontrollerte studier. Det er hele hensikten med slike studier. Begge grupper vil normalt oppleve en effekt (både på grunn av placeboeffekten, fordi de fleste sykdommer går over av seg selv, regresjon mot gjennomsnittet, psykologiske effekter, målefeil, bias m.m.), men hvis behandlingen faktisk har en reell terapeutisk effekt vil vi se en større effekt i gruppen som får f.eks. homeopati enn i kontrollgruppen. Dette ser vi ikke når si analysere resultatene fra de beste studiene.

  Sammenlikningsstudier mellom alternativ og vestlig medisin er på mange måter det som skjer i kontrollerte studier. Man kan sammenligne resultater fra studier med samme metode på ulike behandlinger/medisiner. Shang et al-studien gjorde for eksempel dette. Den tok en hel rekke studier på «skolemedisin» og tilsvarende studier på homeopati og sammenlignet effekten. Her så de tydelig at mens skolemedisinen viste klar og tydelig effekt, så var tilsvarende studier på homeopati virkningsløse. De så også en tydelig trend med at jo bedre studien var, jo mindre effekt så man innen homeopati. Wahl snakker om denne studien i programmet, så helt overfladisk er det ikke…

 • KML

  Jeg kan ikke se at fargevalget var latterlig? Poenget var jo å vise at det ikke var medisinen som virket, men andre faktorer. At man ønsker å forsterke dette med å bruke farger i tillegg til instruksjonene, kan da ikke være noe problem? Snarere tvert i mot.

 • perbu

  Du har jo helt rett. Jeg hadde tydeligvis en helt feil definisjon av homøopati i hodet mitt og tenkte på naturmedisin. Og, ja, det er gjort studier på Melontonin. Men det er ikke gjort kliniske tester i Norge. Tusen takk for godt svar. Jeg tror vi er enige.

 • Forsøkene som gjøres på Folkeopplysningen er tatt med for å illustrere fenomener som er velkjent innen psykologien, ikke for å være rigide vitenskapelige eksperiment i seg selv. Skulle man gjort rigide vitenskapelige eksperiment på Folkeopplysningen ville det krevd budsjett av en helt annen verden, sammenlignet med det de faktisk har tilgjengelig…

  Effekten som ulike forventninger har på hvordan vi opplever situasjoner er velkjent og godt dokumentert gjennom eksperiment innen klinisk psykologi. Så konklusjonene de kom med har ganske stor tyngde bak seg selv om eksperimentene i seg selv strengt tatt ikke er så sterke bevis.

 • Hør, hør! Hvis man oppfatter teorien bak homeopati som latterlig, da kan man virkelig ikke skylde på andre enn seg selv, om man oppfatter at man blir latterliggjort fordi man tror på homeopati. Jeg følger virkelig ikke ressonementet …

 • De strenge EU-direktivene har dette å si om homøopati:
  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_products/l21230_en.htm

  «Homeopathic medicinal products may be subject to a special, simplified authorisation or registration procedure, provided they satisfy the following criteria:
  they are administered orally or externally;there is no specific therapeutic indication on the labelling of the medicinal product or in any information relating thereto;there is a sufficient degree of dilution to guarantee the safety of the medicinal product.»
  som kan oversettes med at homøopatiske remedier kan godkjennes hvis de ikke hevder å ha noen virkning og de er tilstrekkelig utvannet slik at de ikke inneholder noe skadelig.

 • IvarE

  Glimrende!
  Men dessverre tror jeg du preker for døve ører.
  De fleste av dem *tror* virkelig på dillet sitt selv.
  Og ingen makt i verden kan få dem til å stoppe opp et øyeblikk for å tenke etter.
  Ikke ulikt de fleste både religiøse og sterkt politisk engasjerte (ingen nevnt, ingen glemt).

  Det er riktignok viktig å tilby en viss korreks slik at alle de lettpåvirkelige ikke sluker toillpraten rått, men bare ikke gå i den fella at du gir de virkelige sjarlatanene gratis PR.

 • Pingback: Om artikkelen som skal vise at homøopatsk medisin reduserer behovet for antibiotika | Rants from Rolf Marvin Bøe Lindgren()

 • Philomath_x

  En sann fryd å lese :D Bra skrevet og saklig som det holder :)

 • Gunder Eriksen

  Jeg hørte nettopp en debatt på NRK P2 om homeopati og jeg blir litt opprørt av å høre forsvar av homeopati. Men jeg har et spørsmål angående vitenskapelige studier.

  Hvordan skal vi borgere forholde oss til at homeopatene hele tiden sier at de har dokumenterbar effekt via studier? De som kommer fra legemiddelindustrien sier at det er gjort en rekke eksperimenter, men at det samlet sett ikke kan vise til noe beviser. Men homeopatene fornekter seg ikke og fortsetter med at det finnes beviser. Hva skal vi borgere gjøre for å ta en beslutning når debatten bare er ord mot ord?

 • Gunder Eriksen

  Jeg tenker da spesielt på de aller fleste nordmenn som ikke kommer til å lese studier, og som kanskje ikke forstår slike artikler.

 • Det er et godt spørsmål, og jeg tror ikke jeg har noe godt svar. Det beste vi kan gjøre er nok å jobbe for å opplyse folk om hvorfor vi trenger kontrollerte studier, hva som er hensikten med disse, og hvorfor vi ikke kan stole på enkeltstudier eller anekdotiske bevis. Det er nok en omfattende jobb, men jeg gjør mitt beste gjennom denne bloggen, ved å skrive bok om temaet, og ved å holde foredrag. Jeg håper på sikt å kunne holde mye foredrag for skoleelever og forsøke å få inn litt kunnskap om vitenskapelig metode og hvorfor vi ikke kan stole på egne sanser og opplevelser hos ungdom.

  Her kan alle bidra ved å f.eks. melde seg inn i foreningen Skepsis eller spre gode artikle/bloggposter som kan opplyse folk om kritisk tenking. Det nytter!

 • Eva

  Fantastisk gjennomgang! Argumentene er bare så altfor enkle å ta fra hverandre når man har den riktige kunnskapen.

 • Rita Hansen

  Hvordan/ hvor melder man seg inn i foreningen Skepsis?

 • Doremus

  Merkelig å høre homeopaten på Her og Nå igår klage over at programmet «ikke lot dem få slippe til med sitt syn», etter at de selv hadde oppfordret alle medlemmene sine til å holde seg langt unna programmet, utelukkende fordi «vi [har] funnet at spiren til dette prosjektet kommer fra
  Foreningen Skepsis
  «. ;-)

  (Les hele det hysterisk morsomme advarselsbrevet)

 • Gunder Eriksen

  Takker for svar. Du gjør en fantastisk bra jobb Gunnar.

 • Anna Bremer

  Takk for at du tar deg bryet med å gå gjennom og forklare denne såkalte «forskningen». Egentlig er det ganske absurd at det i det hele tatt brukes forskningsmidler på å undersøke homeopariske remedier. Det finnes jo ingen grunn til å tro at disse skulle kunne virke utover placebo.

 • Lars Korsnes

  Som naturfaglærer i videregående skole vil jeg bare skyte inn en liten saksopplysning her. Læreplanen sier vi skal undervise i naturvitenskapelig metode – og det gjør vi. Mange av oss med engasjement og glød (og kunnskap). Men overtroen er tung å utrydde. (Husker du forresten alt lærerne dine prøvde å lære deg?)

 • Aspirant

  En annen løsning er CSS3 word break.
  { word-break: break-word; } funker helt fint i Mobile Safari (etter hva jeg kan se).
  Men selvfølgelig lettere og bedre å dele opp ordet/nummeret manuelt, Firefox støtter det blant annet ikke, noe som er smått klønete.

  Ellers kan jeg fortelle at jeg også setter meget stor pris på jobben du gjør som skeptiker :)

 • Pingback: Om artikkelen som skal vise at homøopatsk medisin reduserer behovet for antibiotika : Hjem og familie()

 • Ikke bare er det tull, men et ganske alvorlig brudd på Helsinkideklarasjonen. Grovt uetisk er vel ordet for det.

 • Etter å ha sett «Folkeopplysningen»på NRK har eg kommet fram til følgende konklusjon: Ingenting hjelper, hverken vanlige medisiner eller alternative, enten går det over av seg selv , eller så dør man.

 • Elle Melle

  ya man, ‘i’m-home-patte’ på min sykkertoy [kjærlighet på pinna]
  do ikke si att min lordagsgodt er veldi veldi dur :]
  jag ikke trænge medisin bara bara
  min ‘dyre lolipop’ ja place
  bo home virke det:]

 • Usikker på om dette er ironi eller ei! Forskjellen på mange typer medsin og alternative medisinen er jo at medisinen faktisk har effekt utover den effekten placebo gir mens den alternative behandingen ikke kan vise til dette.

  Fikk ikke det inntrykket av folkeopplysningen at skolemedisinen ikke har effekt!

 • Der fikk hoemopatene nok et skudd for bagen. Mange hoemopater må dermed se kundene, de som bruker hodet, forsvinne som dugg for sola.

 • Ny tenker

  Hvis en skal forstå hvorfor homeopati virker så kan man ikke forstå det gjennom vanlig naturvitenskapelig forståelse. Men ta f.eks forskning innenfor epi-genetikken og som også noen vitenskapsmenn og forskere snakker om «kvantefeltet». Østlig medisin sine modeller anerkjenner homeopati. For oss som har gode erfaringer med homeopati(erfarer til og med at den jobber i kroppen fysisk) og som har en annen måte å forholde oss til sykdommer og helse på eller rettere sagt har en annen måte å se det på uten å måtte undertrykke symptomer,men heller kommunisere det på en mer konstruktiv måte så er det naturlig for oss å skjønne hvorfor homeopati.

  Det finnes forskning som anerkjenner homeopati på flere områder. Det er bare å søke på nettet. Problemet er at noen har bestemt seg for å sile ut dem og bare stole på forskning som går imot homeopati. Er man skeptiker til alt det alternative(inkl verdensbilde og perspektiv) så vil man være det for enhver pris til man erfarer noe ekstraordinært som går imot alt det man er programmert til eller har kunnskap om på skoler og i livet ellers.
  Antibiotika burde bare brukes til akutte situasjoner og aldri noe annet om man skal være ekstra kritisk til det. Det samme med elektrosjokk-terapi,som aldri skulle ha vært en del av psykatri-behandlingen. Det er en spekulativ behandling og mye dårlig forskning på det. Man ser hvor lenge lobotomi var en del av psykiatrien.

  Vaksiner som eneste gode forebyggingsmetode mot diverse sykdommer er også en monopoliserende mentalitet er også arroganse fra helsevesenet. Det finnes mange gode måter å forebygge på. Det er direkte uetisk å si noe annet.

  Hvordan skal man bortforklare at Mindfulness-forskningen,som har røtter i østlig medisin og filosofi,som har annerledes naturvitenskapelig måte å se på natur,mennesket,Universet og helse – faktisk er ganske solid og blir mer og mer integrert i diverse kommuner inkl helsevesenet her i Norge??? Det er tankekors for dem som vil alternative modeller og medisin til livs at mindfulness har en så sterk forskningsmateriale nå.

  Bevissthetsmedisin og energimedisin vil bli mer og mer vanlig i årene som kommer. Og forskningen blir mer og mer solid der sånn. Kombinere det beste av østlig og vestlig medisin er en nøkkel her etter min mening. Hadde homeopati bare vært humbug – hvorfor er det så solid forankret verden over? Fordi det virker. Problemet er at ikke alle skjønner hvordan. Noen gjør det ikke bare pga erfaringskompetanse,men de er åpne for modeller som har med mennesket,natur og helse som har grunnmur i Østlig medisin. Som blir stadig mer og mer anerkjent i vesten(akupunktur,auyrvedisk medisin,mindfulness ).

 • Ny tenker

  Å stole på egne sanser og opplevelser handler også om å stole på egne ressurser og mange har gått igjennom sykdommer og utfordringer. Og kommet seg igjennom fordi de stoler på sine egne erfaringer(sanser og opplevelser). Det er viktig etter min mening og erfaring iforhold til å ta ansvar for egen helse. Å tro at leger og psykiatere – eller andre i helsevesenet vet best. Det er en paternalistisk tankegang,som er lite konstruktiv.

  Min egen erfaringskompetanse iforhold til yoga,meditasjon,mindfulness mm og ellers i min forebygging av gode helse har jeg funnet ut selv. Og tatt egne sanser og opplevelser på alvor. Jeg vet også av erfaring at homeopati virker så for meg er det utfordrende å finne ut hvordan man skal konkret vise det gjennom ord og forskning.

  At du og andre undervurderer noe som er essensielt i ens selv-helbredene mekanismer i kropp og sinn er synd å se,men en får være enig om at en er uenig. Brukermedvirkning og hjelp til selv-hjelp er et mantra som bare blir sterkere og sterkere i samfunnet og i helsevesenet. Vi kan finne ut selv og forske selv. Den mentaliteten du står for hindrer mye konstruktiv måte å forholde seg til sykdom og helse. Jeg er eksperten på min egen helse og du er eksperten på din helse. Østlig og vestlig medisin og filosofi forenes mer og mer. Og ikke ta egne erfaringer og opplevelser på alvor er som å si at man ikke skal ta ansvar eller være tilskuer i sitt liv.

  Ens erfaringer og opplevelser kan ha mye mer å si enn du og dine meningsfeller aner. Uansett du får følge det du tror på og erfarer. Så får andre gjøre det samme.

 • ny tenker

  Følger naturfaglærere med i timen om hva som skjer i epi-genetikken eller forskning på sterke relasjonenen/båndene mellom kropp og sinn? Det virker som om vi lever mer og mer i et samfunn hvor man kan finne ut selv og utdanne oss selv. Skaffe oss erfaringskompetanse og finne selv kilder man stoler på utifra det. Og det virker som ikke skolen er helt oppdatert på nyere forskning,men heller bremser det? Jeg håper det ikke stemmer. Naturvitenskapen med å tro på at bevissthet bare rommer innenfor hjernen er også utdatert mentalitet. Nyere forskning støtter østlig vitenskap og medisin som har eksistert i årtusener – som sier at bevissthet rommer alle organismer i hele Universet – alt i Naturen. Dvs også utenfor oss selv og ikke bare i hjernen. Igjen det er nyere forskning som støtter dette. Og noen følger med i timen,mens andre holder på gamle tanker og viten om naturen.

 • Jeg tror du og andre kunne ha nytte av litt større nøkternhet ovenfor moderne begreper som f.eks. epigenetikk. Les gjerne Gorski sin kritikk av hvordan dette misbrukes:

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/epigenetics-it-doesnt-mean-what-quacks-think-it-means/

 • At søtlig og vestlig medisin forenes mer og mer må du gjerne dokumentere. Det er ikke mitt inntrykk.

  Det å stole på sine egne erfaringer uten å være kritisk til egne opplevelser føles kanskje meningsfullt, men det forteller oss lite om hva som faktisk er riktig. Det er bar eå lese historien om årelating for å få et dramatisk eksempel på hvor galt det kan gå når man ikke analyserer pasienthistorier systematisk men heller bare følger det man selv opplever å være sant.

 • Litt unødvendig av deg å skrive tre nesten identiske kommentarer av ulik lengde samme kommentartråd :-) Det gjør tråden rotete, og mine svar må gjentas flere steder.

  Men: Jeg tror du og andre kunne ha nytte av litt større nøkternhet ovenfor moderne begreper som f.eks. epigenetikk. Les gjerne Gorski sin kritikk av hvordan dette misbrukes:

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/epigenetics-it-doesnt-mean-what-quacks-think-it-means/

  Utover det er kommentaren din full av de samme vitenskapelige feil jeg ser så ofte og som jeg har imøtegått uttallige ganger i bloggen. Med mindre du kan dokumentere noe som helst av dine påstander blir det bare synsing.

  Når du peker på at «det finnes forskning som anerkjenner homeopati», så viser det bare en grunnleggende manglende forståelse av vitenskapelig metode og forskning. Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, så jeg tror jeg bare lar være…

 • Ny tenker

  Du sier årelating. Noe ingen tilhengere av alternativ medisin har forhold til. Hva skal man si om lobotomering i det vanlige helsevesenet? At du undervurderer folks evne og ressurser til å finne ut av egen helsesituasjon får nå være. Det vil bli en type utdanning,som vil bli mer fremtredende i årene som kommer. Og forbindelsen mellom kropp og sinn. Eller kropp og bevissthet er noe man aldri bare kan lese seg frem til intellektuellt å forstå. Man må ha erfaringskompetanse. Interaksjon med å forstå det fullt ut.

 • Ny tenker

  Hva er brukermedvirkning for deg i din egen forebygging av god helse eller når du er syk? Jeg tror du undervurderer kraftig hvilke ressurser menneskepsyken,sinnet og bevisstheten har for å finne ut hvordan man skal reparere seg selv eller lege en sykdom eller forebygge. Kanskje ikke så rart siden man vet så lite om forbindelser mellom kropp og sinn.Eller kropp og bevissthet. Kanskje på tide å erfare det før man kan si noe om det? Eller utforske det på en annen måte – møte det på en annen måte?

  Det finnes mange solskinnhistorier verden over om folk som har trosset legers dødsdom og kommet ut av alvorlige sykdommer ved å følge sin egen vei. Dere bortforklarer dette med flaks eller lotto. Jeg kaller det for arroganse og manglende innsikt og forståelse i hva som skjer i bevisstheten og sinnet til mennesket,som er en av de mysteriene som er til bry for vanlig vitenskap. Det er her Østlig medisin og vitenskap har mye å bidra med. Hvorfor har Mindfulness blitt så forankret i Helse Bergen og andre steder i psykiatrien og helsevesenet nå(jeg jobber i Helsevesenet)? Flere som «ser» hvor viktig forbindelse mellom kropp og sinn er og at bevissthet ikke bare har med hjernen å gjøre……

  Jaja, en får jo følge selv – men å undervurdere folks egne ressurser i å lege seg selv eller forebygge god helse er for meg arroganse. Som med hva han Kristian Gundersen oppførte seg om da han skulle bedømme hun ene fra Kirkenes som trosset legers råd og fulgte sin egen vei. Og han konkluderte at det var flaks og lotto. Kanskje man bør bli mer ydmyke og forstå at det er mer mellom himmel og jord enn man kan forstå?

  Vi kan alle ha erfaringskompetanse med forbindelser til kropp og sinn . Og hva bevisstheten kan romme eller ha med å gjøre. Man skaper det spesielt om man jobber med endel avspenningsteknikker som yoga,meditasjon,mindfulness o.l. Man kan aldri bare lese eller forske det i laboratorier. Man må ERFARE for å forstå det til det fulle.

  Det er den veien å gå om man skal forstå mennesket,universet og naturen. Og flere vitenskapsmenn forstår at man må være deltaker og erfare for å forstå menneskepsyken og bevisstheten. Ikke bare lese seg til det eller letere etter noe i mikroskop.

 • fornuften22

  Jeg er positiv til vitenskap og positiv til ytringsfrihet og positiv til at folk får lov til å mene noe som går videre og lenger enn de svarene vitenskapen kom med til nå.
  Homeopati er jeg i utgangspunktet veldig skeptisk og kritisk til fordi jeh ikke kan se noen grunner til at det skal fungere rent fysisk og for kroppen til mennesker.
  En psykisk effekt kan jeg ikke utelukke.
  Men noen utelukket meg, og den beskjeden skjønner du sikkert angående A.
  Og det er ikke første gang siden jeg har kritiske meninger.
  Dette nye at folk skal diskrimineres og stenges ute på grunn av at folk har meninger om noe som vitenskapen ikke har klare svar på nå er etter min mening ekstremt skadelig for Norge og på sikt veldig farlig for alle som tenker selvstendig og kritisk.

 • Pal

  «Nyere forskning støtter østlig vitenskap og medisin som har eksistert i årtusener – som sier at bevissthet rommer alle organismer i hele Universet – alt i Naturen. »
  Har du noe kilde til denne forskningen?