Skjermbilde 2013 04 13 kl 11 18 31

Ettersom jeg har et blogg-samarbeid med Nettavisen er det reklame på bloggen min. Hvilke reklamer som dukker opp har jeg ingen kontroll over ettersom Nettavisen styrer dette helt uavhengig av meg og min blogg. Det er derfor ikke måte på hvor mange som har kontaktet meg for å påpeke at det stadig vekk dukker opp reklame for kosttilskuddet Chili Forte, noe de synes er ironisk gitt mine vanlige bloggtemaer.

Jeg tenkte derfor det var på tid å se litt på Chili Forte og om disse pillene kan holde hva de lover. Kort sagt skal disse pillene som inneholder chili (480 mg), grønn te (300 mg), vitamin B3 (32 mg) og krom (100 ug) øke forbrenningen, gi økt blodsirkulasjon og styrke immunforsvaret.

Chili og forbrenning

Produsenten Lab Pharma skriver:

Forbrenningen – du kjenner prinsippet fra sterk mat. Den «hotte» mexikanske burritosen med chili eller jalapenos. Krydderne setter enkelt og greit i gang systemet så du får varmen. Kapsaicin i chili setter i gang forbrenningen […]

Chili (Capsicum annuum) inneholder kapsaicin som øker blodsirkulasjonen. Kapsaicin stimulerer forbrenningen og øker energiomsetningen i kroppen. […]

Chili inneholder høye nivåer antioksidanter, A-, B- og C-vitaminer, som styrker immunforsvaret og som i seg selv er grunn nok til at alle kan ta Chili Forte™. Chili beskytter magen mot etsende stoffer som medisin. Chili stimulerer magen til å skille ut slim, og dette legger seg som en hinne rundt de skadelige stoffene.

Chili inneholder kapsaicin som gir den brennende følelsen når man får det på slimhinnene eller huden. Men kapsaicin produserer ingen varme. Det skjer ingen forbrenning. Stoffet bare binder seg til smertereseptorene og gir en følelse av varme uten at det skjer noen reell temperaturendring fra stoffet i seg selv.

Det første jeg tenker når jeg leser påstanden om at chili skal øke forbrenningen er at det minner om signaturlære. Dette er en ide om at hvis noe ligner på en kroppsdel i naturen, så må det også ha en medisinsk effekt på den kroppsdelen. Valnøtter minner om hjernen, og skal i følge tradisjonell medisin derfor være sunt for hjernen på ulike måter. Gule planter skal hjelpe mot gulsott. Planter med blader som minner om et menneskehjerte skal være godt for hjertet. Planter med blader som minner om nyrer skal være godt for det som har med nyrer å gjøre, for eksempel hjelpe mot urinveisinfeksjoner.

Chili er sterkt, det «brenner» i munnen når man spiser det, og dermed må det også hjelpe på forbrenningen. Sant? Man begynner gjerne å svette når man spiser sterk mat, noe som kanskje også tyder på at forbrenningen i kroppen øker?

Dette er nok den enkle tankegangen bak å bruke chili som kosttilskudd på denne måten, men Lab Pharma hevder dette også kan bevises vitenskapelig. De skriver:

Forskning viser at chili senker blodtrykket, bedrer blodsirkulasjonen og øker forbrenningen.

Chili beskytter magen mot etsende stoffer. Chili stimulerer magen til å skille ut slim, og dette legger seg som en hinne rundt de skadelige stoffene.

Produsenten viser for øvrig ikke til noen som helst forskning som skal underbygge disse påstandene. Jeg gjorde derfor selv noen søk i PubMed og fant to metaanalyser som hadde sett på dette. Den første, The Effects of Capsaicin and Capsiate on Energy Balance: Critical Review and Meta-analyses of Studies in Humans publisert i 2011, konkluderer slik:

Collectively, the studies reviewed provide supportive evidence for roles of capsaicin and capsiate in weight management. However, the magnitude of these thermogenic and appetitive effects is small and their long-term sustainability is uncertain. A 10 kcal negative energy balance (predicted for hedonically acceptable capsaicin doses [Ludy and Mattes 2011b]) in an average weight, middle-aged man would produce an ultimate weight loss of 0.5 kg over 6.5 years, whereas a 50 kcal negative energy balance (predicted for encapsulated dihydrocapsiate [Galgani and Ravussin 2010]) would yield a total weight reduction of 2.6 kg over 8.5 years (Hall et al. 2009; Hall 2010).

Det andre systematiske gjennomgangen av forskningen på området, Capsaicinoids and capsinoids. A potential role for weight management? A systematic review of the evidence publisert i 2012, sier:

It was observed that consumption of capsaicinoids increases energy expenditure by approximately 50 kcal/day, and that this would produce clinically significant levels of weight loss in 1-2 years.

En fersk studie som er mye brukt som «bevis» for at chili øker forbrenningen er The effects of hedonically acceptable red pepper doses on thermogenesis and appetite fra Purdue University i USA publisert i 2011. Overskriftene i media som rapporterte om denne lille studien gikk i stor grad ut på at chili førte til økt forbrenning av kalorier hos slankere, og derfor kunne være et nyttig middel å bruke om man vil gå ned i vekt.

Det er også formelt sett korrekt. Studien viste dette. Men hvor mange kalorier forbrant man? Vel, det var ikke så mye å rope hurra for. Den økte forbrenningen var i snitt 2 kcal per time. Ikke veldig nyttig altså.

Studiene gjort på effekten av chili, eller virkestoffet kapsaicin, på forbrenningen viser altså at det øker forbrenningen bittelitt, men effekten er så liten at den ikke er klinisk relevant. Det vil ta flere år med chilipeprede måltider før man har forbrent nok til at det begynner å gi noen synlig, slankende effekt på kroppen. I tillegg tyder noen studier på at effekten avtar med tiden etterhvert som man blir vant til chilipepperet, og dermed kan det hende at det i praksis ikke vil kunne virke uansett.

Studien fra Purdue University fant også at chilipepper reduserte suget etter salt, søt og fet mat. Men dette var som nevnt en liten studie på bare 25 personer. Tretten av disse, de som ofte spiste sterkt krydret mat, opplevde ingen slik effekt. Det var kun de som sjelden spiste sterk mat som opplevde at chili hadde en slik «sultdempende» effekt. Å trekke konklusjoner basert på 12 personer er altså mildt sagt litt for tidlig. Disse resultatene må gjentas i større studier før man kan si noe mer sikkert.

Chili og blodsirkulasjon/blodtrykk

Hva så med blodsirkulasjonen? Virker chili positivt på dette? Jeg forsøkte å lete frem studier, og fant blant annet denne: Effect of oral intake of capsaicinoid beadlets on catecholamine secretion and blood markers of lipolysis in healthy adults: a randomized, placebo controlled, double-blind, cross-over study. Her var konklusjonen av sammenlignet med placebo hadde ikke kapsler med kapsaicinoider noen effekt på hverken blodtrykk eller mengde adrenalin/noradrenalin i blodet.

En studie fra 2001 peker i retning av at følelsen av varme kan øke blodsirkulasjonen i huden selv om temperaturen ikke egentlig øker. En annen studie fra 2009 viste det samme når man smurte krem med kapsaicin på lepper og tunge hos mennesker. Dyrestudier har også vist økt blodgjennomstrømning både i magens slimhinner og i tann-nerver, så en viss økning i blodets lokale gjennomstrømning kan det nok ha.

En ganske ny rottestudie viste at blodtrykket ble redusert ved inntak av kapsaicin, men jeg finner ingen gode studier som viser det samme hos mennesker. En oppsummering skrevet av britiske helsemyndigheter påpeker også at resultatet fra rottestudien ikke kan overføres direkte til mennesker, og at tilsvarende studier i mennesker har vist varierende effekt.

Chili og andre helsepåstander

Påstanden om at chili skal beskytte magen mot etsende stoffer som medisin er nok også tvilsom. Denne studien tyder på at små doser kapsaicin kan ha en beskyttende effekt for magen ved inntak av etanol og smertestillende medisiner, men kapsaicin må da tas samtidig. Å innta 1200 ug kapsaicin daglig to uker i forveien hadde ingen beskyttende effekt. Chili Forte inneholder antagelig en mengde kapsaicin på rundt 50 ug per pille, og man skal ta to om gangen, så vidt jeg forstår. Altså er mengden under 10% av det de fikk i forsøket, noe som tilsier at Chili Forte neppe har noen forebyggende effekt.

I denne studien fra 1995 fant man også at chili hadde en beskyttende effekt for magen mot inntak av aspirin, men da var dosen hele 20 gram chili (tilsvarende rundt 2 mg kapsaicin). Chili Forte inneholder bare ca 2,5% av dette. Her ble det også inntatt tilnærmet samtidig.

Ingen av studiene har undersøkt langtidseffekten, og det kan hende at denne synker over tid ettersom magen vender seg til krydderet. Basert på de studier jeg har funnet er det altså ikke noe som tyder på at å ta Chili Forte daglig vil ha noen særlig beskyttende effekt mot «etsende» medisiner og drikke i magen.

Påstanden om at antioksidanter og vitaminer i chili «styrker immunforsvaret» er meningsløs. Har man ikke mangel på disse vitaminene i utgangspunktet, så vil det ikke ha noen effekt å ta det som tilskudd. Påstander om helseeffekten til antioksidanter er også bare en salgs-gimmick, noe jeg har skrevet utførlig om i denne bloggposten.

Konklusjonen ser altså ut til å være at chili kan få forbrenningen til å øke marginalt, men ikke nok til at det har noen praktisk betydning. Blodsirkulasjonen kan øke, hvertfall lokalt der kapsaicin stimulerer hud og slimhinner, men om det har noen klinisk relevant helseeffekt tviler jeg på. Det er også for tidlig å fastslå at kapsaicin reduserer blodtrykket, og den beskyttende effekten for magen er nok heller ikke særlig relevant.

Skjermbilde 2013 04 16 kl 04 13 45

Grønn te

Hva så med den andre hovedingrediensen, grønn te? Lab Pharma skriver:

Det er gjort noen interessante undersøkelser vedrørende effekten grønn te har på forbrenningen. En ofte sitert studie fra 2005 publisert i «The American Journal of Clinical Nutrition»av japanske forskere viste at et daglig inntak av grønn te over en 12-ukers periode ga en betydelige reduksjon i fett og BMI.

En annen studie på grønn te viste at daglig inntak ga en ekstra forbrenning av 100, 180 og 200 kalorier per dag.

Grønn te inneholder et flavonoid av typen flavanol som heter katekin. Epigallocatechin gallate (EGCG) antas å være det mest aktive katekinet i grønn te. Det påstås at katekiner, og kanskje spesielt EGCG, skal ha en effekt på alt fra kreft og betennelser til vekt og hjertesykdommer. Det finnes foreløpig lite dokumentasjon som bekrefter disse påstandene.

Har det likevel noen effekt på vekt og forbrenning? Tja. En systematisk gjennomgang og metaanalyse av forskningen viser at katekiner fra grønn te hvor koffein ikke er fjernet hadde en liten vektreduserende effekt. Etter 12 uker var den i snitt på 1,38 kg. Det er så lite at det ikke kan sies å være særlig relevant for noen som vil gå ned i vekt. Normalt ønsker man å se minst 2 kg vektreduksjon i løpet av 4 uker for å anse en slankemetode som effektiv.

Kikket man derimot bare på studier hvor man inntok katekiner fra grønn te uten koffein, så fant man ingen vektnedgang. En av studiene så også på EGCG isolert sett, og her fant man ingen forskjell i vektnedgang sammenlignet med placebo, så i den grad katekiner har noen slankende effekt mener forskerne det må være samspillet mellom flere forskjellige som gjør dette. Eller kanskje er det egentlig koffeinet?

Forskerne konkluderer altså med at grønn te kan ha en liten slankende effekt, men at den ikke er praktisk relevant for noen som vil gå ned i vekt. De vet heller ikke om det egentlig er katekinene alene som gjør det, eller kombinasjonen med koffein som gir en effekt. Det finnes altså liten grunn til å tro at Chili Forte vil ha noen relevant slankende effekt på grunn av at det inneholder grønn te.

Krom

Til slutt skriver Lab Pharma:

Krom er et sporstoff/mineral som er viktig for forbrenning av karbohydrat og fettstoff.
Det inngår også i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen.

Dette er korrekt, men de aller fleste av oss får i oss mer enn nok krom gjennom maten vi spiser. Tilskudd av krom er altså ikke nødvendig, og bare i sjelden tilfeller med langvarg underernæring finner man krom-mangel hos mennesker.

Kan det være noe hjelp for «sukkersuget» å innta krom som tilskudd, slik Lab Pharma hevder? Neppe. En metaanalyse fra 2002 fant ingen effekt av krom-tilskudd for glukose og insulin-responsen i friske personer. Det ser heller ikke ut til å finnes noen studier som viser at tilskudd av krom har noen som helst effekt på vekt.

Ulovlig markedsføring?

Da jeg skrev om slankepillen 30 days viste jeg til Mattilsynet som mente at de kom med ulovlige helsepåstander. Chili Forte gjør mye av det samme. De hevder at chili øker forenningen og at det vil bidra til at man går ned i vekt. Dette er nok i gråsonen da påstanden formelt sett kan underbygges vitenskapelig, men likevel ikke har noen klinisk relevans i forbindelse med vektreduksjon.

Reklamefilmen som brukes for å markedsføre Chili Forte viser en overvektig kvinne som blir syltynn etter bruk av disse pillene. Det gir et tydelig inntrykk av at pillene kan ha en vesentlig slankende effekt, noe som altså ikke er korrekt.

Lab Pharma skriver likevel følgende på sine nettsider:

Er Chili Forte™ et slankeprodukt?

Mange tror det, men vi markedsfører ikke produktet som det. Det finnes mange useriøse aktører i helsekostbransjen, og vi er ikke en av dem. Chili Forte er en forbrenningsøker og demper søtsuget. Det er forsket på at chili gir økt forbrenning og bedrer blodsirkulasjonen. Vi kan ikke love at du går ned i vekt av Chili Forte. Grunnen til dette er at vekten din endrer seg basert på mange faktorer. Vårt beste tips for å gå ned i vekt er å være aktiv minst 30 minutter hver dag og innta to tabletter Chili Forte. En kombinasjon av økt forbrenning og aktivitet er det vi kaller MAKS forbrenning!

Kanskje de redder seg inn ved å ikke love at kunden vil gå ned i vekt ved å bruke Chili Forte? Vel, det er den klassiske «antydningens kunst» vi ser fra kosttilskudd- og alternativbransjen. Man sier ikke noe rett ut fordi det vil være i strid med forskriftene, men man maler et bilde av en effekt gjennom henvisning til anekdoter, forskning, bilder og litt tvetydige formuleringer.

Apropos formuleringer så har Chili Forte-nettsiden en perle: «Det er forsket på at chili gir økt forbrenning og bedrer blodsirkulasjonen.» Ja, det er forsket på det, men forskningen viser altså ikke at dette har noen klinisk relevans for noen som vil gå ned i vekt. Å si at «det er forsket på» noe leses ofte som «det er vitenskapelig bevist», men alle studiene kunne vært dønn negative uten at påstanden likevel ville vært usann. Snedig.

Forskriften om markedsføring av alternativ behandling sier at man ikke kan vise til forskning, autoritære kilder eller «suksesshistorier», fordi disse kan gi inntrykk av reell effekt. På Chili Forte sine nettsider finner vi likevel flere referanser til forskning, samt en egen side med «Hva sier våre kunder». Her får vi lese at «Lillian» har gått ned 9 kilo siden hun startet med tablettene, «ICT» har mistet søtsuget og fått stabilisert magen sin, og «Mathilde» har også mistet søtsuget. Dette er konkrete anekdoter som gir inntrykk av effekt selv om det ikke kan underbygges vitenskapelig.

Konklusjon

Chili Forte driver etter mitt syn villedende markedsføring. Påstandene om de effekter både chili og grønn te kan ha på forbrenning og helse har ikke støtte i forskningslitteraturen. Påstandene om effekten av krom som dempende for søtsuget mangler også støtte i forskning, og øvrige påstander om å «styrke immunforsvaret» og at pillene har sultdempende egenskaper er bare tull. Når de også bruker meningsløse fraser som «naturlig», som om det borger for trygghet eller effekt, så plasserer Chili Forte seg solid i kategorien «atter en virkningsløs pille markedsført med villedende påstander som kun virker slankende på lommeboken».


Kanskje bloggere som Kristina Andersen også burde foreta en liten reality check før de lar seg kjøpe av Chili Forte? Lurer på hva hun får for å helt ukritisk reklamere for et slikt virkningsløst produkt…

Les gjerne også denne gjennomgangen av et tilsvarende produkt.

Oppdatering 17.04.2013: Erik Arnesen har også blogget om krydder og forbrenning.

 • Future Form

  Jeg har ingen tro på Chili Forte-produktet, men det finnes studier som viser appetitt-hemmende virkninger av EGCG på rotter ved injisering(neppe noe å anbefale) http://www.uchospitals.edu/news/2000/20000223-tea.html. Bi-effektene er heller ikke noe å trakte etter. Takk for fin blogg.

 • Mona

  Er det tilfeldig at bloggbakgrunnen din no er grå, utan reklame?

 • Det er nok tilfeldig, fordi hos meg er det reklame. Prøv å laste siden på nytt. I blant tar det tid før reklamen kommer…

 • Jarle

  Placeboeffekten er en fin ting :) Og selvfølgelig å bruke rosabloggere som når ut til et vidt publikum som tror ukritisk på alt som blir sagt der.

 • 5string

  Det er ingenting og kommer aldri til å bli noe annet som fungerer enn å spise riktig, spise mindre, spise ofte og trene mere!

 • Synes det er ganske bra for integriteten din at du fullstendig nedsabler annonsøren til «sjefen» din:-)

 • Woffsan

  Super blogg! Keep up the good work!

 • Interessant lesning! Har selv fundert på chiliens effekt når jeg spiser sterk mat. Jeg er litt «frysen» fra tid til annen og synes det da er godt med litt sterk mat slik at jeg slutter å fryse :)
  Lurte ellers på om du har skrevet om Aloe Vera produkter før? Kan ikke finne noe om det her på nye bloggen din i alle fall. Ble invitert i sånn home party for slike produkter nå, og kjenner flere som bl.a. sverger til Aloe Vera juice. I ekte skeptiker-ånd tenker jeg at resultatene umulig kan stemme overens med det som loves i markedsføringen av produktene.
  Uansett – stå på og lever oss slike flotte bidrag til media og bloggernes ukritiske omtaler og reklamer for produkter som lover og lyver!!

 • Morten

  Eller skru av adblocken :-)

 • Jiv1

  Dette har du sikkert hört för, men jeg gjentar det allikevel. Takk for at du gidder, så slipper jeg å gjöre det selv… :-D

 • Spelaren

  Googler du «chili forte», så er det en del rosabloggere som tydeligvis har fått dette tilsendt for å blogge om det.

 • Stryk spise ofte, ellers enig ;)

 • 5string

  Nja…ofte og lite er mye bedre enn sjeldent og mye!

 • Marcus

  På stående fot mener jeg å ha lest litt om aloe vera. Dvs. jeg har rent meg og vil sjekke om effekten jeg får er placebo, grunnet fuktighet, grunnet kulde eller grunnet aloe vera. For 1. grads brannskader har det noe smertelindrende effekt, muligens også noe effekt for tilheling (om så lite). For solbrenthet er det null effekt.

  Her er i hvert fall Cochrane-reviewene om aloe vera, seks reviews og en protokoll.

 • På hvilken måte?

 • 5string
 • Observasjonsstudie, sier ingenting om at det å spise ofte og lite er bedre enn å spise mye og sjeldent.

 • Derimot kan kapsaisin virke mot nevropatiske smerter, f eks etter et utbrudd av helvetesild. Men da skal det ikke spises, men smøres på huden. Det finnes også som plaster. I denne formen er det klassifisert som legemiddel.
  Var det noen som sa at all skolemedisin er unaturlig, eller at industrien ikke gidder å forske på stoffer de ikke kan patentere? ;)

 • 5string

  Troll?
  Du er bare ute etter å krangle, så jeg hopper over denne.
  Dette er kjent viten for de fleste!

 • Så ikke den komme :p

  Man kan da fint diskutere uten å krangle? Du påstår jo hardnakket at det å spise ofte og lite er det eneste som fungerer. Når litteraturen er uenig med deg, må man få lov til å si ifra uten å bli kalt troll. Vil vel heller si at dette er en kjent myte, for de fleste.

  Den her er fin om temaet: http://fitnessbloggen.no/de-10-storste-mytene-om-faste/

 • … og hvorfor i all verden spise piller når en kan spise noe så godt som chili?

  Det tar bare litt tilvenning, slik at kroppen kan skille mellom brenning av varme og chilieffekten.

  Om det er godt for noe? Tja, variert kosthold?

 • Kristine

  reklamen bør da være: «øker forbrenningen med hele 2kcal/timen! Det er lite, men da får du maks forbrenning, i forhold til hva du hadde.»

 • Marcus

  Kan også brukes som doping. Var vel en i den norske OL-troppen i sprangridning som brukte det for å øke smertesans hos hesten, så hesten skulle være mer redd for å rive…
  eller noe sånt. Ikke mitt felt, akkurat. Noen som husker det der

 • Kristine

  jammen herregud! Spiser du midre og oftere, unngår du søtsug enklere og kan da unngå overspising/ snopspising i uka…
  VIKTIGST AV ALT: DU FÅR GJEVN ENERGI; SLIK AT DU KLARER DEG FINT GJENNOM DAGEN UTEN Å FÅ DET JÆVLA HUMØRET DU AHR NÅ :)

 • Takk for at du gidder! Viktig å avsløre disse kynikerne og forhåpentlig få økt bevisstgjøring.

 • Det kommer vel helt an på hva du spiser…

  Når det gjelder det med humøret, så er mitt på topp, men begynner å lure litt på ditt, ref. caps lock.

 • Ja, det stemmer.

 • SirOG

  Holder selv på å bevisst gå ned i vekt om dagen (Ca. 10 kg – 6 uker. Så langt)., Og dessverre for alle med hang til lettvinte løsninger, så er det egentlig bare en skikkelig dokumentert metode:
  Nytt kosthold, mindre porsjoner og mer aktivitet.

  Men så kan det til gjengjeld være fryktelig effektivt :)

  Takk for en bra blogg!

 • Noen gjør sikkert det, andre har god effekt av for eksempel Intermittent Fasting (IM, google it, det er det engelske navnet på periodisk fasting som det linkes til over). Hvis det er noen som har dårlig humør her, så ser det ut til å være deg. Det eneste Lars-Kristian gjør er å si ifra om at myten om hyppige måltider ikke nødvendigvis er sann, selv om den blir hypet av såkalte kostholdseksperter i hytt og pine.

  Svært mange som går på IM hevder at de snarere blir mer opplagt gjennom dagen enn de blir hvis de spiser ofte, samtidig har mange bedre vektreduksjon. Men det er klart, IM er noe annet enn bare å droppe frokosten. Jeg synes du kan lese det som står i linken Lars-Kristian postet, og heller skrive hvis det er noe her du mener er feil, hvorfor du mener det er feil, og hvilke kilder du bruker for å hevde at det er feil.

 • Spelaren

  Det er for øvrig fånyttes å kommentere på facebook-siden deres, all den tid kritiske kommentarer slettes nokså kjapt.

 • Om noko er kjent viten for mange, betyr det at det også er sant?

 • Pingback: Chili Forte får pepper | SAKSYNT()

 • kulegutt

  2012 – homo sapiens lurer på «hvordan gå ned i vekt» :-)
  jeg forstår de nevropsykologiske programenne ansvarlig for fenomenet, men konseptet er veldig komisk.
  et ekorn veit nøyaktig hva den skal og ikke skal spise. men homo sapiens har INGEN ANING!!!

  jeg har forøvrig lest at chilli’s hjertebankende effekt gir økt forbrenning.
  men ikke arrester meg for mene at chilli alene får vekten til å avta.

  det virker nesten som om vitenskap er fra månen og ernæring er fra mars.

  dødsbra artikkell

 • Pingback: Økt forbrenning av krydder? | Sunn Skepsis()

 • Vegard

  Bra blogg!

 • Det stemmer jo det LK sier. Det spiller ingen rolle for vekta når du spiser, så lenge den totale energimengden forblir den samme. De fleste synes nok likevel det er mer behagelig å fordele måltidene litt utover…Den eneste fordelen jeg ka n se med å ikke spise for sjeldent er at man kanskje ikke overspiser så lett da. Men det er nok personavhengig. F

 • Pingback: Lab Pharma med ulovlige helsepåstander | SAKSYNT()

 • Frode Hansen

  Flott at du avslører denne svindelen Gunnar.

  Jeg synes det er merkelig mattilsynet tillater salg av et produkt med så åpenbar og ufullstendig varedeklarasjon.
  For hva er egentlig «Chili (Capsicum annuum) 480 mg»?

  Capsicum annuum er jo en hel familie chiliplanter, og kan være alt fra vanlig paprika, til cayenne og tabasco. Som alle forøvrig er forholdsvis milde og med et moderat innhold av capsaicin.

  Chiliforte skriver også på sidene sine at capsaicin skal sette i gang forbrenningen. Men det nevnes ikke med et ord hvor mye av disse 480 mg som er capsaicin, ei heller hvilken styrke denne capsaicinen har.
  Om de mener det er 480 mg ren capsaicin (16 mill. SHU), så er dette helt klart en løgn. Ingen normale mennesker ville klart å innta så store mengder, uten en tur på akutten.

  Det hadde vært gøy å vite hvor mye capsaicin dette produktet egentlig inneholder.

  Regner med at mitt daglig inntak av capsaicin, gjennom forskjellige former for chili, langt overgår det disse pillene inneholder, å det uten noen som helst endring i forbrenningen.

 • Pingback: test skrivebredde | Stamo()

 • BadNeo

  Du kan lese en hel del hos anthonycolpo.com vedr diverse dietter. Han tar for seg på lavkarbo, IF , Atkins, Taubes og flere andre ;) Morsom lesning.

 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14649970

  Har ikke rukket å lese mer enn konklusjonen selv foreløpig, men der står følgende:Within 30 min after consumption of 5 g of Capsicum frutescens, plasma glucose level during the absorption period was significantly inhibited. The metabolic rate was also immediately increased after ingestion and sustained up to 30 min.

 • Hva tenker du om dosene som ble brukt, samt varigheten av effekten? ;) Skjønner ikke helt hva du prøver å fortelle med den studien der?

 • Hehe, ja, dosen er 10 ganger høyere enn i Chili Forte. Studien sier ingenting om bivirkninger, og jeg er usikker på hva studien for øvrig forteller oss i det hele tatt.

  Denne studien er for øvrig omtalt og inkludert i metaanalysen fra 2011 jeg selv viser til i min bloggpost, og konklusjonen her var altså at selv om chili gir noe økt forbrenning, så er effekten så marginal at det ikke har noen som helst relevant slankende effekt.

 • Hadde håpt å få henne til å reflektere litt over hva hun selv postet :p

 • Frode Hansen

  Tviler på det sterkeste at noen vil oppleve andre bivirkninger enn litt mageknipe og en eventuell real «burning ring of fire» dagen derpå, av å spise 5g C.frutescens.

 • Pingback: Kroppsfokus | ~SerendipityCat~()

 • En del av bloggerne som er sponset av Lab Pharma/Chili Forte har blokkert for linker til denne bloggen i kommentarfeltene. Minst en av disse (i hvert fall http://andreabadendyck.blogg.no/1366468422_dagen_i_gr.html) har ikke oppgitt i blogginnlegget der hun skriver om Chili Forte at hun er sponset. Jeg skrev en kommentar under psevdonym – litt tåpelig, men jeg hadde ikke noe valg, for jeg har forsøkt å få svar fra Lab Pharma på spørsmål i to dager nå, så de har sørget for at jeg er blokkert fra alt de har av sider på Facebook. Den kommentaren kom ikke gjennom da jeg hadde med link til tjomlid.com, men da jeg fjernet den gikk det helt fint. Den står der fortsatt, men blir nok slettet snart. Jeg klarte å få én kommentar fra Lab Pharma på deres facebooksider i kveld, men i stedet for svar på spørsmålene mine om produktene deres og firmaet Lab Pharma, skrev de bare at de «kjenner til at en viss blogger har organisert usaklige linkhenvisninger til sin blogg via våre kommersielle sider. Vi ber om forståelse for at vi tar sterk avstand fra dette.Saklige spørsmål og kommentarer blir tatt seriøst. Dette er ikke seriøst. Teksten din vil bli slettet med bakgrunn i dette ja.»

  Lab Pharma ønsker åpenbart ikke å framstå som et seriøst firma i det hele tatt. Skammelig oppførsel og sleip markedsføring hele veien.

 • Marina

  Dette minner meg litt om japansk slanke-te som engang ble solgt i Norge. Firmaet som markedsførte teen lovte raskt og stort vekttap ved bruk av produktet, men i reklamene var de litt vage om hvordan det virket.

  En slektning som var nokså overvektig kjøpte en pakke, sånn at hun ikke skulle gå glipp av mirakelet i tilfelle det virkelig virket.

  Sammen med teen (som ikke var spesielt god, for å si det mildt) fikk hun instruksjoner om hvordan den skal brukes: Drikk minst 4 kopper dagen. Ikke spis noe som helst to timer før eller etter. For å «aktivere den slankende effekten» er det best å mosjonere litt, som å gå en halvtimes tur før hver kopp slankete man drikker. Store måltider, mye kjøtt, sukker, fett og meieriprodukter i dietten hindrer den slankende effekten.

  Brukt på lignende vis regner jeg med at chili forte burde ha en viss slankende effekt og?

 • Referee799

  Dette produktet ble diskutert og prøvd av noen kolleger av meg. Jeg vet at en del kosttilskudd kan medføre at den som inntar tilskuddene kan teste positivt på rusmidler i urin og jeg vet helt sikkert at man kan risikere å få tilsendt tilskudd som inneholder amfetaminlignende stoffer når man handler over internet. Da jeg nevnte dette for mine kolleger ble jeg spurt om jeg kunne ordne en test på innholdet i Chili Forte, hvilket jeg klarte å få til. Og ganske riktig. Det er ikke sånn å forstå at Chili Forte nødvendigvis inneholder det ulovlige stoffet, men noe som ligner nok til at det oppfattes som et narkotikum i den aktuelle testen. Bør være en tankevekker det.

 • Martine

  Man skal helst spise frokost 1-2 timer etter at man har stått opp, for at kroppen og ikke minst hjernen skal få energi, dessuten setter det igang forbrenningen. De som ikke spiser frokost har 50% større sjangs for å bli overvektige enn de som ikke spiser frokost.

 • Å spise frokost for å sette igang forbrenningen er bare tull, slik fungerer ikke kroppen. Forbrenningen stopper aldri opp, den øker når man spiser, men det er pga matens termiske effekt. Hjernen får den energien den skal ha, frokost eller ei, noe annet ville vært katastrofalt :p

  At de som ikke spiser frokost har økt fare for fedme er basert på observasjoner og korrelasjoner, sier ingenting om at det er den direkte årsaken. De fleste som dropper frokost har som regel en usunn livsstil ellers også, noe som nok er årsaken til økt fedme blant denne gruppen.

 • Susanne

  Bra artikkel! Flott at noen tar seg tid til å finne ut hva alle disse millioner av »slanke»pillene faktisk inneholder og gjør. Det er et enormt press til hvordan en skal se ut i dag, og det er lett å tjene penger på »ingenting», for det er stort sett det alle disse pillene gjør, ingenting! Når skal vi skjønne at ekte råkost, som mat vi lager selv og finner i naturen, gjør de største underverker?
  Takk for en fin og ekte artikkel, det er or øvrig ikke mange av dem igjen heller!

 • Sara

  Hvordan er det med andre produkter fra Pharma Lab, som f.eks. Vitae Pro?

 • VitaePro lages av VitaeLab, ikke PharmaLab. Men VitaePro er også bortkastede penger. Jeg har blogget mye om VitaePro:

  http://tjomlid.com/lesbart/#tilskudd

 • Lena

  Hei, får ikke sendt dette produktet i retur, da jeg ombestemte meg etter å ha lest dette. Hva skal jeg gjøre? finnes ingen tlf nr, ikke svarer de på epost og jeg sitter med både pakken og regningen.. håper noen kan hjelpe!

 • SHH

  Hei,
  Jeg sendte i retur etter å ha lest dette og. Adressen som skal stå oppført på faktura og nettside er: Postboks 4760 Nydalen, 0421 Oslo
  Jeg måtte dessverre sende rundt 4 mail med mas og true med å legge det ut på fb-siden til chili forte for å få pengene tilbake.
  Sykt useriøst! Flott å bli opplyst på denne siden:)
  Lykke til…

 • Henrik L

  Du gjør en super jobb! Takk for det. Setter stor pris på at du bruker tid på å belyse produktene til kyniske selgere.

 • Pingback: Chili-tull | SAKSYNT()

 • Carlosperkins

  Hei.

  Vet ikke om du leser din egen kommentarspalte, kanskje noen andre er interessert:

  Fikk denne
  http://rosacanela.no/tv_legend?source=db

  av en venn. Er dette like tullete?

 • R.U.R

  Dette oser svindel, juks og fanteri fra start til slutt.
  Det har alle kjennemerker på å være svindel. (Unikt og enestående produkt, et hittil ukjent virkemiddel, lover de mest fantastiske resultater, denne produsenten er den eneste som selger det, en «lege» som «garanterer» for kvaliteten, etc. )
  Det er MINST like tullete som Chilli Forte, og ser ut til å være om mulig enda dyrere.
  Penger rett ut av vinduet. Garantert

 • ErikStill

  men ellers kan man fint anbefale alle å spise litt chili en gang i blant uansett, det finnes en rekke andre kjekke helsegevinster, som ja, finnes empirisk bevist. http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=29

 • Mark Penderson

  Attn,

  Velkommen til Zealand Health

  Har du overvinne interessert i å selge nyrene alle dine økonomiske problemer, Velkommen til SafeMedTrip. Vi tilbyr gratis, uforpliktende støtte for internasjonale pasienter å finne verdensklasse medisinsk behandling i India. Zealand helsetjenester for førsteklasses medisinsk behandling, for eksempel hjertekirurgi, Cancer Care, spinal fusjon kirurgi, sleeve gastrectomy kirurgi, og andre store operasjoner. Zealand Healthcare tilbyr en engangs kostnads- og kvalitetsgevinster fordi det verdensklasse sykehus og globalt trente og erfarne kirurger i hver spesialitet. Enten du er cervical plate erstatning operasjoner, hjernesvulst kirurgi i India, hjerte ventil erstatning kirurgi, eller prostata kreft behandling i India, vi tilbyr støtte og tjenester til omsorg som du trenger for å gjøre det lettere. Vi hjelper deg å finne den beste hjerte -Hospital i India, IVF klinikk i India, eller for å finne den beste kreftsykehus i India. kontakt oss nå på: [email protected]. Lykke Til

  Hvis du velger, vil vi hjelpe deg med å planlegge arrangementer, søke om medisinsk visum og gjøre avtaler for oppholdet. Lykke til

 • Beto Alenjradro

  Ønsker du å kjøpe en nyre eller du ønsker å selge
  nyre? er du
  søker etter en mulighet til å selge nyren din for penger
  grunn av økonomiske bryte ned og du ikke vet hva du skal
  gjør det, så ta kontakt med oss i dag og vi skal tilby deg god
  sum penger for Nyre. Mitt navn er Doctor Dagama,
  er en
  Nefrolog i PREMIER Medicaid INTERNATIONAL. Vår klinikk er
  spesialisert seg Nyre Surgery og vi har også avtale med
  kjøp
  og transplantasjon av nyrer med en levende en
  tilsvarende donor.
  Vi holder til i India, Tyrkia, Nigeria, USA, Malaysia.
  Hvis du er interessert i å selge eller kjøpe nyre vennligst ikke
  nøl med å kontakte oss via e-post.
  E-post: [email protected]

  Med Vennlig Hilsen
  Dr Dagama.

 • syvia

  Eğer herhangi bir amaçla işinizi veya desteklemek için acil kredi ihtiyacınız var mı? Biz sertifikalı ve meşru ve uluslararası lisanslı kredi borç veren Biz% 2 uygun bir faiz oranı iş firmaları, şirketler ve bireyler için krediler sunuyoruz, bir kısa veya uzun vadeli kredi olabilir ya da kötü kredi var olsa bile, biz işlemek zorundadır sizin kredi en kısa sürede başvurunuzu aldıktan. Biz bağımsız bir finans kurumu vardır. Müşterilerimizin binlerce kredilerin çeşitli sağlanmasında yılda mükemmel bir üne kadar inşa etmişlerdir. Biz tüm vatandaşlar ve sivil için kolay x-mas krediler bireysel kredi, ticari / iş kredisi, araç kredisi, leasing / ekipman finansmanı, borç konsolidasyonu kredi, ev kredisi sunan vatandaşlar ve sivil vatandaşlara herhangi bir miktarın garantili kredi hizmetleri sunun ya iyi ya da kötü kredi geçmişi olan vatandaşlar. Eğer varsa firmamız e-posta ([email protected]) bilgilerinizle bize e-posta gönderebilirsiniz gerekir.,,.