Den sviende sannhet om Chili Forte

Last updated on 17. april 2013

Skjermbilde 2013 04 13 kl 11 18 31

Ettersom jeg har et blogg-samarbeid med Nettavisen er det reklame på bloggen min. Hvilke reklamer som dukker opp har jeg ingen kontroll over ettersom Nettavisen styrer dette helt uavhengig av meg og min blogg. Det er derfor ikke måte på hvor mange som har kontaktet meg for å påpeke at det stadig vekk dukker opp reklame for kosttilskuddet Chili Forte, noe de synes er ironisk gitt mine vanlige bloggtemaer.

Jeg tenkte derfor det var på tid å se litt på Chili Forte og om disse pillene kan holde hva de lover. Kort sagt skal disse pillene som inneholder chili (480 mg), grønn te (300 mg), vitamin B3 (32 mg) og krom (100 ug) øke forbrenningen, gi økt blodsirkulasjon og styrke immunforsvaret.

Chili og forbrenning

Produsenten Lab Pharma skriver:

Forbrenningen – du kjenner prinsippet fra sterk mat. Den «hotte» mexikanske burritosen med chili eller jalapenos. Krydderne setter enkelt og greit i gang systemet så du får varmen. Kapsaicin i chili setter i gang forbrenningen […]

Chili (Capsicum annuum) inneholder kapsaicin som øker blodsirkulasjonen. Kapsaicin stimulerer forbrenningen og øker energiomsetningen i kroppen. […]

Chili inneholder høye nivåer antioksidanter, A-, B- og C-vitaminer, som styrker immunforsvaret og som i seg selv er grunn nok til at alle kan ta Chili Forte™. Chili beskytter magen mot etsende stoffer som medisin. Chili stimulerer magen til å skille ut slim, og dette legger seg som en hinne rundt de skadelige stoffene.

Chili inneholder kapsaicin som gir den brennende følelsen når man får det på slimhinnene eller huden. Men kapsaicin produserer ingen varme. Det skjer ingen forbrenning. Stoffet bare binder seg til smertereseptorene og gir en følelse av varme uten at det skjer noen reell temperaturendring fra stoffet i seg selv.

Det første jeg tenker når jeg leser påstanden om at chili skal øke forbrenningen er at det minner om signaturlære. Dette er en ide om at hvis noe ligner på en kroppsdel i naturen, så må det også ha en medisinsk effekt på den kroppsdelen. Valnøtter minner om hjernen, og skal i følge tradisjonell medisin derfor være sunt for hjernen på ulike måter. Gule planter skal hjelpe mot gulsott. Planter med blader som minner om et menneskehjerte skal være godt for hjertet. Planter med blader som minner om nyrer skal være godt for det som har med nyrer å gjøre, for eksempel hjelpe mot urinveisinfeksjoner.

Chili er sterkt, det «brenner» i munnen når man spiser det, og dermed må det også hjelpe på forbrenningen. Sant? Man begynner gjerne å svette når man spiser sterk mat, noe som kanskje også tyder på at forbrenningen i kroppen øker?

Dette er nok den enkle tankegangen bak å bruke chili som kosttilskudd på denne måten, men Lab Pharma hevder dette også kan bevises vitenskapelig. De skriver:

Forskning viser at chili senker blodtrykket, bedrer blodsirkulasjonen og øker forbrenningen.

Chili beskytter magen mot etsende stoffer. Chili stimulerer magen til å skille ut slim, og dette legger seg som en hinne rundt de skadelige stoffene.

Produsenten viser for øvrig ikke til noen som helst forskning som skal underbygge disse påstandene. Jeg gjorde derfor selv noen søk i PubMed og fant to metaanalyser som hadde sett på dette. Den første, The Effects of Capsaicin and Capsiate on Energy Balance: Critical Review and Meta-analyses of Studies in Humans publisert i 2011, konkluderer slik:

Collectively, the studies reviewed provide supportive evidence for roles of capsaicin and capsiate in weight management. However, the magnitude of these thermogenic and appetitive effects is small and their long-term sustainability is uncertain. A 10 kcal negative energy balance (predicted for hedonically acceptable capsaicin doses [Ludy and Mattes 2011b]) in an average weight, middle-aged man would produce an ultimate weight loss of 0.5 kg over 6.5 years, whereas a 50 kcal negative energy balance (predicted for encapsulated dihydrocapsiate [Galgani and Ravussin 2010]) would yield a total weight reduction of 2.6 kg over 8.5 years (Hall et al. 2009; Hall 2010).

Det andre systematiske gjennomgangen av forskningen på området, Capsaicinoids and capsinoids. A potential role for weight management? A systematic review of the evidence publisert i 2012, sier:

It was observed that consumption of capsaicinoids increases energy expenditure by approximately 50 kcal/day, and that this would produce clinically significant levels of weight loss in 1-2 years.

En fersk studie som er mye brukt som «bevis» for at chili øker forbrenningen er The effects of hedonically acceptable red pepper doses on thermogenesis and appetite fra Purdue University i USA publisert i 2011. Overskriftene i media som rapporterte om denne lille studien gikk i stor grad ut på at chili førte til økt forbrenning av kalorier hos slankere, og derfor kunne være et nyttig middel å bruke om man vil gå ned i vekt.

Det er også formelt sett korrekt. Studien viste dette. Men hvor mange kalorier forbrant man? Vel, det var ikke så mye å rope hurra for. Den økte forbrenningen var i snitt 2 kcal per time. Ikke veldig nyttig altså.

Studiene gjort på effekten av chili, eller virkestoffet kapsaicin, på forbrenningen viser altså at det øker forbrenningen bittelitt, men effekten er så liten at den ikke er klinisk relevant. Det vil ta flere år med chilipeprede måltider før man har forbrent nok til at det begynner å gi noen synlig, slankende effekt på kroppen. I tillegg tyder noen studier på at effekten avtar med tiden etterhvert som man blir vant til chilipepperet, og dermed kan det hende at det i praksis ikke vil kunne virke uansett.

Studien fra Purdue University fant også at chilipepper reduserte suget etter salt, søt og fet mat. Men dette var som nevnt en liten studie på bare 25 personer. Tretten av disse, de som ofte spiste sterkt krydret mat, opplevde ingen slik effekt. Det var kun de som sjelden spiste sterk mat som opplevde at chili hadde en slik «sultdempende» effekt. Å trekke konklusjoner basert på 12 personer er altså mildt sagt litt for tidlig. Disse resultatene må gjentas i større studier før man kan si noe mer sikkert.

Chili og blodsirkulasjon/blodtrykk

Hva så med blodsirkulasjonen? Virker chili positivt på dette? Jeg forsøkte å lete frem studier, og fant blant annet denne: Effect of oral intake of capsaicinoid beadlets on catecholamine secretion and blood markers of lipolysis in healthy adults: a randomized, placebo controlled, double-blind, cross-over study. Her var konklusjonen av sammenlignet med placebo hadde ikke kapsler med kapsaicinoider noen effekt på hverken blodtrykk eller mengde adrenalin/noradrenalin i blodet.

En studie fra 2001 peker i retning av at følelsen av varme kan øke blodsirkulasjonen i huden selv om temperaturen ikke egentlig øker. En annen studie fra 2009 viste det samme når man smurte krem med kapsaicin på lepper og tunge hos mennesker. Dyrestudier har også vist økt blodgjennomstrømning både i magens slimhinner og i tann-nerver, så en viss økning i blodets lokale gjennomstrømning kan det nok ha.

En ganske ny rottestudie viste at blodtrykket ble redusert ved inntak av kapsaicin, men jeg finner ingen gode studier som viser det samme hos mennesker. En oppsummering skrevet av britiske helsemyndigheter påpeker også at resultatet fra rottestudien ikke kan overføres direkte til mennesker, og at tilsvarende studier i mennesker har vist varierende effekt.

Chili og andre helsepåstander

Påstanden om at chili skal beskytte magen mot etsende stoffer som medisin er nok også tvilsom. Denne studien tyder på at små doser kapsaicin kan ha en beskyttende effekt for magen ved inntak av etanol og smertestillende medisiner, men kapsaicin må da tas samtidig. Å innta 1200 ug kapsaicin daglig to uker i forveien hadde ingen beskyttende effekt. Chili Forte inneholder antagelig en mengde kapsaicin på rundt 50 ug per pille, og man skal ta to om gangen, så vidt jeg forstår. Altså er mengden under 10% av det de fikk i forsøket, noe som tilsier at Chili Forte neppe har noen forebyggende effekt.

I denne studien fra 1995 fant man også at chili hadde en beskyttende effekt for magen mot inntak av aspirin, men da var dosen hele 20 gram chili (tilsvarende rundt 2 mg kapsaicin). Chili Forte inneholder bare ca 2,5% av dette. Her ble det også inntatt tilnærmet samtidig.

Ingen av studiene har undersøkt langtidseffekten, og det kan hende at denne synker over tid ettersom magen vender seg til krydderet. Basert på de studier jeg har funnet er det altså ikke noe som tyder på at å ta Chili Forte daglig vil ha noen særlig beskyttende effekt mot «etsende» medisiner og drikke i magen.

Påstanden om at antioksidanter og vitaminer i chili «styrker immunforsvaret» er meningsløs. Har man ikke mangel på disse vitaminene i utgangspunktet, så vil det ikke ha noen effekt å ta det som tilskudd. Påstander om helseeffekten til antioksidanter er også bare en salgs-gimmick, noe jeg har skrevet utførlig om i denne bloggposten.

Konklusjonen ser altså ut til å være at chili kan få forbrenningen til å øke marginalt, men ikke nok til at det har noen praktisk betydning. Blodsirkulasjonen kan øke, hvertfall lokalt der kapsaicin stimulerer hud og slimhinner, men om det har noen klinisk relevant helseeffekt tviler jeg på. Det er også for tidlig å fastslå at kapsaicin reduserer blodtrykket, og den beskyttende effekten for magen er nok heller ikke særlig relevant.

Skjermbilde 2013 04 16 kl 04 13 45

Grønn te

Hva så med den andre hovedingrediensen, grønn te? Lab Pharma skriver:

Det er gjort noen interessante undersøkelser vedrørende effekten grønn te har på forbrenningen. En ofte sitert studie fra 2005 publisert i «The American Journal of Clinical Nutrition»av japanske forskere viste at et daglig inntak av grønn te over en 12-ukers periode ga en betydelige reduksjon i fett og BMI.

En annen studie på grønn te viste at daglig inntak ga en ekstra forbrenning av 100, 180 og 200 kalorier per dag.

Grønn te inneholder et flavonoid av typen flavanol som heter katekin. Epigallocatechin gallate (EGCG) antas å være det mest aktive katekinet i grønn te. Det påstås at katekiner, og kanskje spesielt EGCG, skal ha en effekt på alt fra kreft og betennelser til vekt og hjertesykdommer. Det finnes foreløpig lite dokumentasjon som bekrefter disse påstandene.

Har det likevel noen effekt på vekt og forbrenning? Tja. En systematisk gjennomgang og metaanalyse av forskningen viser at katekiner fra grønn te hvor koffein ikke er fjernet hadde en liten vektreduserende effekt. Etter 12 uker var den i snitt på 1,38 kg. Det er så lite at det ikke kan sies å være særlig relevant for noen som vil gå ned i vekt. Normalt ønsker man å se minst 2 kg vektreduksjon i løpet av 4 uker for å anse en slankemetode som effektiv.

Kikket man derimot bare på studier hvor man inntok katekiner fra grønn te uten koffein, så fant man ingen vektnedgang. En av studiene så også på EGCG isolert sett, og her fant man ingen forskjell i vektnedgang sammenlignet med placebo, så i den grad katekiner har noen slankende effekt mener forskerne det må være samspillet mellom flere forskjellige som gjør dette. Eller kanskje er det egentlig koffeinet?

Forskerne konkluderer altså med at grønn te kan ha en liten slankende effekt, men at den ikke er praktisk relevant for noen som vil gå ned i vekt. De vet heller ikke om det egentlig er katekinene alene som gjør det, eller kombinasjonen med koffein som gir en effekt. Det finnes altså liten grunn til å tro at Chili Forte vil ha noen relevant slankende effekt på grunn av at det inneholder grønn te.

Krom

Til slutt skriver Lab Pharma:

Krom er et sporstoff/mineral som er viktig for forbrenning av karbohydrat og fettstoff.
Det inngår også i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen.

Dette er korrekt, men de aller fleste av oss får i oss mer enn nok krom gjennom maten vi spiser. Tilskudd av krom er altså ikke nødvendig, og bare i sjelden tilfeller med langvarg underernæring finner man krom-mangel hos mennesker.

Kan det være noe hjelp for «sukkersuget» å innta krom som tilskudd, slik Lab Pharma hevder? Neppe. En metaanalyse fra 2002 fant ingen effekt av krom-tilskudd for glukose og insulin-responsen i friske personer. Det ser heller ikke ut til å finnes noen studier som viser at tilskudd av krom har noen som helst effekt på vekt.

Ulovlig markedsføring?

Da jeg skrev om slankepillen 30 days viste jeg til Mattilsynet som mente at de kom med ulovlige helsepåstander. Chili Forte gjør mye av det samme. De hevder at chili øker forenningen og at det vil bidra til at man går ned i vekt. Dette er nok i gråsonen da påstanden formelt sett kan underbygges vitenskapelig, men likevel ikke har noen klinisk relevans i forbindelse med vektreduksjon.

Reklamefilmen som brukes for å markedsføre Chili Forte viser en overvektig kvinne som blir syltynn etter bruk av disse pillene. Det gir et tydelig inntrykk av at pillene kan ha en vesentlig slankende effekt, noe som altså ikke er korrekt.

Lab Pharma skriver likevel følgende på sine nettsider:

Er Chili Forte™ et slankeprodukt?

Mange tror det, men vi markedsfører ikke produktet som det. Det finnes mange useriøse aktører i helsekostbransjen, og vi er ikke en av dem. Chili Forte er en forbrenningsøker og demper søtsuget. Det er forsket på at chili gir økt forbrenning og bedrer blodsirkulasjonen. Vi kan ikke love at du går ned i vekt av Chili Forte. Grunnen til dette er at vekten din endrer seg basert på mange faktorer. Vårt beste tips for å gå ned i vekt er å være aktiv minst 30 minutter hver dag og innta to tabletter Chili Forte. En kombinasjon av økt forbrenning og aktivitet er det vi kaller MAKS forbrenning!

Kanskje de redder seg inn ved å ikke love at kunden vil gå ned i vekt ved å bruke Chili Forte? Vel, det er den klassiske «antydningens kunst» vi ser fra kosttilskudd- og alternativbransjen. Man sier ikke noe rett ut fordi det vil være i strid med forskriftene, men man maler et bilde av en effekt gjennom henvisning til anekdoter, forskning, bilder og litt tvetydige formuleringer.

Apropos formuleringer så har Chili Forte-nettsiden en perle: «Det er forsket på at chili gir økt forbrenning og bedrer blodsirkulasjonen.» Ja, det er forsket på det, men forskningen viser altså ikke at dette har noen klinisk relevans for noen som vil gå ned i vekt. Å si at «det er forsket på» noe leses ofte som «det er vitenskapelig bevist», men alle studiene kunne vært dønn negative uten at påstanden likevel ville vært usann. Snedig.

Forskriften om markedsføring av alternativ behandling sier at man ikke kan vise til forskning, autoritære kilder eller «suksesshistorier», fordi disse kan gi inntrykk av reell effekt. På Chili Forte sine nettsider finner vi likevel flere referanser til forskning, samt en egen side med «Hva sier våre kunder». Her får vi lese at «Lillian» har gått ned 9 kilo siden hun startet med tablettene, «ICT» har mistet søtsuget og fått stabilisert magen sin, og «Mathilde» har også mistet søtsuget. Dette er konkrete anekdoter som gir inntrykk av effekt selv om det ikke kan underbygges vitenskapelig.

Konklusjon

Chili Forte driver etter mitt syn villedende markedsføring. Påstandene om de effekter både chili og grønn te kan ha på forbrenning og helse har ikke støtte i forskningslitteraturen. Påstandene om effekten av krom som dempende for søtsuget mangler også støtte i forskning, og øvrige påstander om å «styrke immunforsvaret» og at pillene har sultdempende egenskaper er bare tull. Når de også bruker meningsløse fraser som «naturlig», som om det borger for trygghet eller effekt, så plasserer Chili Forte seg solid i kategorien «atter en virkningsløs pille markedsført med villedende påstander som kun virker slankende på lommeboken».


Kanskje bloggere som Kristina Andersen også burde foreta en liten reality check før de lar seg kjøpe av Chili Forte? Lurer på hva hun får for å helt ukritisk reklamere for et slikt virkningsløst produkt…

Les gjerne også denne gjennomgangen av et tilsvarende produkt.

Oppdatering 17.04.2013: Erik Arnesen har også blogget om krydder og forbrenning.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!