Screenshot 2014 08 15 09 51 30

Etter at jeg skrev min bloggpost om Øyafestivalen og økologisk/biodynamisk mat, var det mange som slengte en ny metaanalyse av økologisk mat i trynet mitt og mente at denne motbeviste mine påstander om at økologisk mat ikke er sunnere enn konvensjonelt dyrket mat. Vel, denne nye metaanalysen kjenner jeg godt til, og i bloggposten hadde jeg allerede lenket til en artikkel som kritiserte nettopp denne metaanalysen. Det hadde kritikerne ikke fått med seg.

Jeg begynte faktisk på en bloggpost om denne ferske metaanalysen for en måneds tid siden, men fullførte aldri bloggposten. I ettertid har blant annet Steven Novella kritisert studien, og da mistet jeg også litt av piffen til å skrive ferdig bloggposten min. Men ettersom så mange bruker denne metaanalysen som Det Endelige Bevis For At Økologisk Mat Er Sunnere Enn Konvensjonelt Dyrket Mat, må jeg skrive den ferdig likevel for å vise hvordan denne påstanden ikke helt holder vann.

En studie av studier

Den systematiske gjennomgangen av studier, med påfølgende metaanalyse, inkluderte hele 343 studier som har analysert næringsinnholdet i økologisk vs konvensjonelt dyrket mat.

Nettavisene skrev mye om studien da den ble publisert, men dessverre med en svært ensidig vinkling. Dagens Næringsliv sin sak om studien hadde for eksempel tittelen «Stor forskjell mellom økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker», og oppsummerer resultatene slik:

Økologisk frukt og grønnsaker har flere antioksidanter, lavere innhold av tungmetaller og lavere nivåer av plantevernmidler, viser metastudien utført ved Universitetet i Newcastle i England.

Vel, vel. Jeg er ikke så sikker på om det er den hele sannhet. Det er nemlig en del problemer med denne studien. La oss se litt nærmere på dette.

Metaanalysen kom altså frem til tre hovedfunn. Det første er oppsummert slik av DN:

Ifølge den store studien har de økologiske produktene opptil 69 prosent høyere innhold av viktige antioksidanter enn det som er konvensjonelt dyrket. Det betyr at hvis man bytter fra å spise ikke-økologisk til økologisk så vil det gi et økt tilskudd av antioksidanter tilsvarende mellom en og to ekstra porsjoner grønnsaker om dagen.

Det høres flott ut, men er det egentlig relevant? En del fagpersoner har uttalt seg om studien, og her er noen viktige forbehold som må trekkes frem.

1) Studien inkludert i metaanalysen hadde ofte sprikende resultater. Hvordan man måler og sammenligner næringsinnhold kommer an på svært mange ulike faktorer. Ernæringsekspert Catherine Collins ved St George’s Hospital NHS Trust forklarer litt av problemet:

Do you buy them at the supermarket and measure the difference in plant substances found in each type of produce at ‘point-of-sale? (so-called ‘basket studies’). Or do you choose two farms close to each other, one to grow organic and one to grow non-organic produce, and compare the two as picked? This removes the natural variation in soil richness as an influence of plant content. Or should you rely on formal experiments with sample crops? All these methods are valid but each generate very different answers depending on soil type, use of permitted plant additives to each type of produce, storage methods and time from farm to fork.

Akkurat hvilke verdier man fikk for næringsinnhold avhenger av mange andre faktorer enn bare om en grønnsak er dyrket økologisk eller ikke. Ofte handler det om lokale forhold der plantene er dyrket. Det å kjøpe økologisk i seg selv er derfor ingen generell garanti for at man får i seg rikere næringssammensetning.

That’s why in this large review the results show such a wide range of values for different plant substances. For example, the antioxidant chlorogenic acid was sometimes lower and sometimes higher in organic foods when compared to non-organic varieties. So what to do? As a dietitian I’d suggest forget the big ‘O’ title, and just enjoy your morning coffee or a juicy peach as a between meal snack as a rich source of this particular antioxidant, without the worry of how it was grown.

Dette er veldig sentralt, fordi som jeg også skrev i kommentarfeltet til min tidligere bloggpost om økologisk mat, så viser det seg ofte at forskjellene i næringsinnhold eller fosfor/nitrogen-balansen i jorden mellom økologisk og konvensjonell matproduksjon som regel skyldes helt andre faktorer enn om maten er dyrket økologisk eller konvensjonelt. Det handler mer om metoder og landområder utnyttet i økologisk matproduksjon som er en indirekte konsekvens av denne typen å dyrke mat på, enn noe som er uløselig knyttet til økologisk tenkning.

Med andre ord: Disse faktorene kan like gjerne gjøre seg gjeldende i konvensjonell matproduksjon med mindre omlegginger i produksjonen.

Smak

Et annet poeng er dette med smak. Mange hevder at økologisk dyrket mat smaker bedre. Gjentatte blindtester understøtter ikke en slik påstand på generelt grunnlag, men la oss gå med på premisset for argumentets skyld.

En slik påstand gir egentlig ingen mening isolert sett, fordi man må også ta tidsfaktoren med i beregningen. Konvensjonelt dyrket mat har som regel lenger holdbarhet enn økologisk dyrket mat. Selv om vi skulle akseptere at økologisk dyrkede grønnsaker smaker bedre like etter at de er høstet, så er det lite relevant for de fleste forbrukere. De vil først få tilgang til grønnsakene etter noen dager lagringstid og transport.

Hvis en økologisk tomat smaker overlegent like etter høsting, men er råtten etter fire dager, så hjelper det forbrukerne lite hvis de færreste kan få tak i dagsferske produkter. Da er det viktigere med en tomat som kanskje ikke smaker like godt, men som i det minste smaker noe og er frisk og fin på det tidspunkt forbrukeren faktisk kan kjøpe produktet i butikken.

Å argumentere med at økologisk mat smaker bedre, er en slags forbrukerarroganse fra de få priviligerte som har mulighet til å velge dagsferske produkter fra sitt lokale marked, og er begrenset til sesongens aktuelle frukter og grønnsaker. Ønsker vi at alle skal ha tilgang på en rik variasjon av frukt og grønt året rundt, kan vi ikke begrense oss til dagsferske sesongprodukter fra den lokale gården.

2) Metaanalysen viste en reduksjon av andre næringsstoffer, noe DN ikke nevner. Leder for Food and Health Programme ved Institute of Food Research (IFR), professor Richard Mithen, sier:

This paper provides some evidence that under organic agronomic regimes, there may be an increase in the concentration of certain phenolic compounds in some fruits and vegetables. The paper also reports a decrease in protein, nitrates and fibre in the organically grown crops, which may be undesirable, and which are maybe unsurprisingly not referred to by the authors in their advocacy of organically grown produce.

Hvorfor er det mer antioksidanter? Jo, fordi disse stoffene ikke lages av planter for å tilfredsstille menneskers behov. De lages som et slags «internt sprøytemiddel». Det er en del av plantens forsvarsmekanismer mot skadedyr, sopp og bakterier. Når plantene dermed får dårligere beskyttelse under dyrkingen, altså mindre sprøytemidler påført av bonden, vil de måtte produsere mer «naturlig gift» mot insekter, bakterier og sopp selv, noe som resulterer i mer antioksidanter og andre stoffer. Disse stoffene er på en måte plantens egne konserveringsmidler.

Det kan i teorien være positivt (selv om man ikke har klart å vise til slike helsefordeler i praksis), men dette kan man også oppnå på andre måter enn bare ved å drive økologisk landbruk:

The increase in phenolic compounds may not be entirely unexpected due to the greater pest and pathogen damage that crops under organic systems are exposed to which can results in the induction of these toxic defence compounds. Moreover, one can enhance the levels of phenolic compounds in crops through many different ‘organic’ or ‘conventional’ agronomic systems, or indeed through plant breeding and genetic modification, but this does not necessarily mean that the modes of production and the increases in these compounds are beneficial to health or the environment.

Men hvorfor er konsentrasjonen av antioksidanter høyere? Jo, fordi det gjerne er mindre vann og karbohydrater i økologisk dyrkede planter. Med andre ord er de gjerne mindre søte og saftige, og dermed er næringsstoffene konsentert i et mindre volum. Jeg vet ikke om det nødvendigvis er en god ting hvis målet er å få folk til å spise mer frukt og grønt…

3) Resultatene kan ikke omsettes i helsefordeler. Det aller største aberet er altså kanskje det DN skriver i artikkelens siste setning:

Forskerne bak metastudien understreker imidlertid at de ikke har vurdert om en overgang til økologisk kosthold har noen helsemessige fordeler, men påpeker at flere av antioksidantene har vært koblet til lavere risiko for kreft og andre sykdommer.

Første del av denne setningen er det de fleste kritikere har pekt på. Det at det er visse næringsmessige ulikheter betyr ikke at det ene eller bedre eller verre enn det andre.

Professor Tom Sanders, Head of Diabetes and Nutritional Sciences Division, School of Medicine, King’s College London, sier:

The article misleadingly suggest health benefits result from a high consumption of antioxidants particularly cancer protection. While the World Cancer Research Foundation in its systematic reviews concluded there is a relationship between fruit and vegetable consumption and a lower risk of cancer, they did state that there was insufficient evidence to make any claim for antioxidants and plant phenolics.

Det har lite for seg å peke på flere antioksidanter med mindre man kan si at flere antioksidanter også gir en positiv helseeffekt. Det vet man ikke. Vi vet etterhvert relativt sikkert at å ta antioksidanter som kosttilskudd ikke har noen positiv helseeffekt og tvert i mot kan øke risikoen for blant annet kreft. Å innta disse stoffene som helhetlig mat, for eksempel frukt og grønt, blir annerledes. Likevel vet vi ikke konkret hva helseeffektene av dette er. En systematisk gjennomgang av forskningen de siste 50 år klarte eksempelvis ikke å finne noen god dokumentasjon på at økologisk mat ga noen konkrete helsefordeler.

Det er også irrelevant å peke på mer antioksidanter hvis folk flest ikke nødvendigvis får i seg for lite antioksidanter i utgangspunkter. Mer er ikke alltid bedre. Og i Norge har vi ikke et problem med at folk får i seg for lite næring. Problemet er heller at folk får i seg for mye.

Et annet problem er at enkelte av disse stoffene som økologisk dyrket frukt og grønt hadde mer av også virker på flere måter i kroppen. Professor Sanders sier videre:

Polyphenols also have an adverse effect on metal absorption and are considered as anti-nutrients. For example their antioxidant properties inhibit iron and zinc absorption.

Med andre ord kan man ikke ensidig si at høyere inntak av antioksidanter vil være gunstig for alle og enhver. Hvis antioksidanter hemmer opptak av sink og jern, så kan andre helsemessige fordeler oppveies av dette, og vinningen går opp i spinningen.

4) Som nevnt i punkt 2 var det lavere andel av enkelte stoffer i de økologiske produktene. I metaanalysen trekkes det frem at det blant annet var lavere verdier av nitrat og nitritt og at dette er gunstig, men nyere forskning peker i retning av at høye verdier av nitrat kan være gunstig for hjertet:

The article also claims that the lower levels of nitrate and nitrite in organic vegetables would be beneficial to health. However, this is opposite to more recent research, including some carried out at the University of Newcastle, which shows that nitrate in vegetables in fact lowers blood pressure because it is converted to the vasodilator nitric oxide.

Her presenterer altså metaanalysen en veldig unyansert og ensidig versjon av sannheten.

5) I DN trekkes også lavere verdier av kadmium i økologisk dyrket korn, men ikke frukt og grønnsaker, frem som en fordel:

Når det gjelder tungmetaller var for eksempel innholdet av kadmium, som kan føre til en rekke alvorlige sykdommer, blant annet flere krefttyper, nesten 50 prosent lavere i økologiske grønnsaker.

Men er dette nødvendigvis sant? Og har det i det hele tatt noe med økologisk versus konvensjonelt dyrket mat å gjøre? Professor Sanders sier:

The article shows differences in cadmium concentrations in cereals but not in fruit and vegetables. Cadmium levels are dependent on the soil in which the plant is grown and haVE nothing to do with organic certification. There are naturally occurring areas in the UK where cadmium levels of are high (e.g. Shipham in Somerset) and home-grown/organic food grown in these areas would therefore be high in cadmium. Cadmium can be high in soils derived from spoil from former lead, zinc and tin mines. Generally, shellfish are regarded as far more important source of cadmium in the diet, especially if fished from areas where sediment is naturally high in Cadmium (ie. South Coast) or from smelting.

Da er vi tilbake til det jeg nevnte innledningsvis med at forskjellene mellom økologisk og konvensjonelt dyrket mat ofte handler mer om hvilke områder det dyrkes i, enn akkurat hva slags filosofi som ligger bak produksjonen.

6) Det var mindre proteiner i økologisk dyrket mat. Den praktiske effekten av å velge økologisk er sannsynligvis marginal eller ikke-eksisterende hvis man måler det mot den økte kostnaden det er å handle økologisk. Hvis det er 69% mer antioksidanter i økologisk dyrket frukt og grønnsaker, men mindre proteiner, og prisen i snitt er 45% høyere, vil det være dårlig økonomi å kjøpe økologisk heller enn konvensjonelt dyrkede produkter. Da får man rett og slett mer for pengene ved å handle ikke-økologisk.

7) I metaanalyser er det et kjent mantra at hvis man putter søppel inn i ene enden, vil man også få søppel ut i andre enden. Dr Alan Dangour, Reader in Food and Nutrition for Global Health at the London School of Hygiene & Tropical Medicine, uttaler:

The authors of this new systematic review that primarily aims to identify differences in nutrient content between organically and conventionally produced foods have brought together a large number of studies published over a 20 year period. The quality of the available data varies greatly and it is therefore very surprising that, in their analysis, the authors decided to include all the data that they found, irrespective of their quality. In fact the study authors themselves note that there are significant concerns with the consistency and reliability of some of their findings. Mixing good quality data with bad quality data in this way is highly problematic and significantly weakens confidence in the findings of the current analysis. It is a shame that greater care was not taken in trying to ensure that the analyses were based only on reliable and scientifically robust data from satisfactory quality studies.

Dangour medvirket selv til en systematisk gjennomgang av forskningen publisert i 2009, og der inkluderte de kun studier av tilfredsstillende kvalitet. Konklusjonen dengang ble som følger:

On the basis of a systematic review of studies of satisfactory quality, there is no evidence of a difference in nutrient quality between organically and conventionally produced foodstuffs. The small differences in nutrient content detected are biologically plausible and mostly relate to differences in production methods.

En annen systematisk gjennomgang av forskningen fra 2012 fant heller ingen sterke bevis for at økologisk dyrket mat var helsemessig bedre eller mer næringsrik enn konvensjonelt dyrket mat:

The published literature lacks strong evidence that organic foods are significantly more nutritious than conventional foods.

Med andre ord så er det gjennomført to tidligere metaanalyser som har hatt et noe strengere krav til hvilke studier de har inkludert. Denne nye metaanalysen fra i år har ikke inkludert nyere og bedre studier enn de andre, bare flere av de eldre og mindre studiene – altså mer «søppel». Og med flere svake og små studier inkludert, vil også resultatene bli mer usikre. Derfor skal man også ta resultatene av denne siste metaanalysen med en klype salt all den tid det tross alt finnes to tidligere analyser som har gitt et annet resultat basert på bedre data.

Vitenskapskomiteen for Mattrygget (VKM) har også tidligere i år gjennomgått forskningen og konkludert med at økologisk mat ikke er sunnere eller bedre hverken med tanke på næringsinnhold, plantevernmiddelrester, smitterisiko og antibiotikaresistens, soppgiftinnhold eller dyrevelferd.

Plantevernmidler

De to første hovedfunn var altså mer antioksidanter og lavere innhold av tungmetaller. Begge deler faktorer som ikke kan omsettes i noen klar helsefordel, eller som nødvendigvis er knyttet til økologisk matproduksjon i det hele tatt.

Det siste funnet handlet om «lavere nivåer av plantevernmidler» i økologisk mat. Dette skal jeg ikke skrive så mye om ettersom det allerede er drøftet i mine tidligere bloggposter.

Kort sagt er det ingenting som tyder på at de rester av plantevernmidler som finnes i konvensjonelt dyrket mat utgjør noen helserisiko. De er i nesten alle tilfeller langt under fastsatte grenseverdier, og disse grenseverdiene er også normalt satt vesentlig lavere enn det man mistenker kan ha negative helseeffekter.

Det snakkes alltid om «cocktaileffekten», men denne mener VKM at det allerede er tatt høyde for ved at grenseverdiene er satt med så store sikkerhetsmarginer som de tross alt er. Problemstillingen er evaluert og budskapet er at vi ikke trenger å frykte dette. Skadelige effekter av stoffer handler alltid om doser, ikke om stoffet i seg selv, og så lenge nivåene er lave nok er det ingen grunn til å frykte de rester av sprøytemidler som måtte finnes.

På toppen av det hele kan man fjerne det meste av de marginale rester som finnes ved å enkelt vaske frukt og grønnssaker før man spiser det. Enkelt og trygt. Og mye billigere enn å kjøpe økologisk fordi man er redd disse plantevernmidlene.

Konklusjon

Det er lett å forstå at folk ønsker å velge økologisk mat. Det høres jo bedre ut. Mindre sprøytemidler. Mer miljøvennlig. Det smaker bedre. Det er sunnere. Alt dette er kvaliteter som er høyst prisverdige og fornuftige. Problemet er bare at dette er idealer, ikke reelle konsekvenser av økologisk matproduksjon.

Når jeg diskuterer dette temaet med folk så sier de gjerne at økologisk mat er sunnere eller bedre for miljøet, og derfor tar jeg feil når jeg er kritisk til økologisk matproduksjon. Det er en forståelig tankegang, men det er nettopp her vitenskapen kommer inn i bildet. Idealer og ønsketenkning er ikke nok. Man må også teste metodene. Granske resultatene. Finne ut hva som skjer i den virkelige verden. Og når man gjør det ser vi i analyse etter analyse at konsekvensene av økologisk matproduksjon ikke lever opp til idealene.

Jeg kritiserer ikke økologisk mat fordi jeg ikke også synes miljø og smak og næringsinnhold og mattrygghet er viktig. Selvsagt er det det. Men jeg forholder meg til hva vi faktisk kan dokumentere, ikke hva vi skulle ønske er sant. Og så lenge økologisk matproduksjon ikke kan vise til noe solide data som viser at slik mat er tryggere, er miljøvennlig eller er sunnere, og samtidig er en metode som produserer mindre mat til en høyere pris, er det vanskelig å være pro-økologisk.

Det som er positivt med økologisk matproduksjon er at det setter fokus på viktige idealer. Det er definitivt ulike felt hvor konvensjonell matproduksjon kan bli bedre, og her kan økologisk matproduksjon være en viktig drivkraft for å skjerpe den konvensjonelle matproduksjonen. Dette er kanskje spesielt viktig i andre land hvor matproduksjonen er dårligere regulert enn i Norge. Men det må også være fokuset. Vi må heller jobbe for å implementere de positive og resultatgivende metoder fra økologisk matproduksjon i konvensjonell matproduksjon for å få til en symbiose med det beste fra begge felt.

Å kategorisk velge økologisk «bare fordi det høres bedre ut», er å lure seg selv.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Veldig bra at du tok deg tid til dette, Gunnar. Jeg har selv henvist til disse kritiske rapportene i diskusjoner med bekjente som er veldig pro-øko. Problemet er at de fleste ikke forstår vitenskapelig tekst, særlig ikke utenlandske. Selv har jeg ikke energien til å gjøre jobben du gjør

 • Tom Dahle

  Slike innlegg som dette er grunnen til at jeg følger med på bloggen din. Du slakter økologien, så kan vi andre komme med forslag som kritiserer både økologiens manglende vitenskapelige grunnlag, OG det industrielle jordbruket. Takk!

 • Bjørk Granskogen

  Godt kjøtt fra lykkelige dyr eller godt kjøtt fra torturerte dyr?

  Gode grønnsaker rett fra jorda eller gode grønnsaker full av sprøytemidler?

  God mais fra jorda eller god mais fra laboratoriet?

  Mat som bidrar til til å opprettholde kulturen vår eller mat som ødelegger den?

  Mat som bidrar til matkultur og kunnskap om lokale råvarer eller mat som fjerner det lille som er igjen?

  Jeg vet hva jeg ville valgt ihvertfall.

  Jeg har et ønske til mr. Tjomlid. Kan du komme med en bloggpost om hvilke konsekvenser nedleggelse av landbruket vil få for lokalsamfunn over hele landet, på lang sikt, og hvilke konsekvenser det vil få for samfunnet generelt å tillegge store multinasjonale selskaper all makt mtp mattilførsel og nasjonal helse?

  Mvh

 • Øyvind W.

  Litt unyansert. Må ikke-økologisk mat nødvendigvis komme fra «torturerte dyr», eller være fullt av sprøytemidler? Hvor farlige er disse midlene for mennesker i første omgang? Og hva er galt med «mais fra laboratoriet», og hva mener du egentlig med dette i første omgang?

  De siste to skjønte jeg ikke helt.

 • Bjørk Granskogen

  Dyr som lever under uverdige forhold, som i industrielt jordbruk, vil jeg kalle tortur. Men jeg synes også hunder og katter i byer lever under uverdige forhold, så der er folk forskjellige.

  Grønnsaker fra industrielt jordbruk må sprøytes for å unngå sykdommer etc mtp produksjonen (men er i tillegg en del av Agenda 21)

  GMO (genmodifisert mat) er helsefarlig mat. Dette kommer frem i drøssevis av studier. Blant annet slutter tredje generasjon å produsere avkom.

  De siste to er de viktigste. Jeg spiser også farlig industriell mat, kjemicocktail drikke osv, men det viktigste er hva som skjer når vi ikke har jordbruk slik vi har hatt siden mennesket først begynte å vandre på planeten. All kultur slik vi kjenner det idag vil bli visket bort (bare se de siste 30 år) med de følger det får. Vi har et visst ansvar for ettertiden å ta vare på fortiden.

 • Camilla

  Er ikke spørsmålet om industielt produsert mat er like bra som naturlig dyrket mat, og ikke omvendt?

 • Andy_McCoy

  Jo.

 • Torbjørn Endal

  Kan ikke forstå at Tjomlid gidder å bruke enormt med energi på et slikt innlegg. Helt frem til forrige århundre levde folk fra tidenes morgen utelukkende av økologisk mat. Det er naturlig å være skeptisk til industrimat der mye av drivkraften er økonomisk profitt. Kan vi ikke alle få leve etter vår egen overbevisning uten å gjøre hverandre til latter? Det siste innen «moderne» mat er klorvaskede kyliinger. Amen! Industrilandbruket er ofte på ville veier. Veier jeg helst ikke vil gå.

 • Øivind Bergh

  Nei, det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å påstå at GMO-mat er usunn. Det finnes derimot et omfattende materiale som konkluderer med at det ikke er spesielle negative sider ved GMO-basert mat. http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2012/09/are_gmo_foods_safe_opponents_are_skewing_the_science_to_scare_people_.html

 • Balder Vonbrot

  Nei. Det er øko-msjonærene som hevder at deres produkter er bedre enn konvensjonelt jordbruk. Dermed ligger bevisbyrden hos dem.

  Så langt har de ikke evnet å dokumentere noe som helst. Snarere tvert om.

  Det du ber om kalles å «bevise et negativ». Hvilket er helt urimelig og som oftest umulig.

 • Kristoffer Vågen Birkenes

  Du balanserer en veldig tynn linje mellom skepsis og innbitt motstand, Gunnar. Dette faller litt for mye I den siste kategorien for min del. Det skinner veldig igjennom at du ikke har noen interesse av å være positiv til økologisk landbruk; selv om du kommer med et spedt forsøk på å fremstille det slik på slutten.
  Du er innom kvalitetene på jordsmonnet, men nevner ikke muligheten for at moderne jordbruk har gjort at nettopp den kvaliteten har sunket betraktelig de siste 100 årene. Grønnsakene våre inneholder ikke like mye næring som de gjorde tidligere. Industrielt jordbruk og krav til volum og vekst har sørget for det.
  Er ikke det et moment?
  Er det ikke et moment at økologisk jordbruk prøver å få oss tilbake der vi var?
  Dette blir lettvint og ikke mindre sensasjonsskriblerier enn det du kritiserer media for. Noen ganger lønner det seg å ta et lite skritt tilbake, og være skeptisk til seg selv. Jeg har all respect for det du gjør, Tjomlid, men I den senere tid synes jeg du virker mer og mer arrogant, selvsikker og kjepphøy.
  Det er ikke skepsis å gå inn med en forutinntatt mening om at «dette skal jeg sable ned». Det er i hvert fall ikke sunn skepsis.

 • Kristoffer Vågen Birkenes

  Å kombinere skepsis med sensur av kritikk er vel ikke akkurat fryktelig sympatisk og tillitvekkende. Hvorfor forsvant innlegget mitt?

 • Silje

  Mulig det ikke er sunnere, eller bedre helsemessig, men økologiske krav til dyrevelferden er iallefall hakket høyere enn ellers. Og det er det viktigste for meg.

 • olgahareide

  Uansett synes jeg merking av økologisk mat bør utgå og erstattes av at man merker sprøytet mat! På denne måten vil det fremgå at eple a er sprøytet med 30 forskjellige sprøytemidler, som alle ligger «under» grenseverdiene, mens eple b ikke er sprøytet. Det bør i tillegg fremkomme av emballasje eller annen merking hva slags kjemikalier som er benyttet og med hvilken forventet effekt på eplet dette middel har. Det bør også stå noe om hva slags helserisiko som er forbundet med overdreven bruk. Én sigarett ligger under grenseverdien, mens 20 om dagen kobles med tidlig død. Enkelt og velge mellom.

 • reiduncarstens

  En ny » super-artikkel » fra selveste Tjomlid ! Kjøpt og betalt ?! Hvem betaler deg for å skrive slike artikler ? Alt som kan hjelpe, rakker du ned på som selveste som en egotripper av Gud’s nådegave til mennesker på denne jord.

 • ErikBergh

  For de som ikke skjønner hva reduncarstens sa så skal jeg oversette:
  «Jeg har ingen motsrgumenter så jeg kommer derfor med ubegrunnede bekyldninger og personangrep»

 • Vegard Ryan

  Eg kunne tenke meg å lese desse drøssevise studiene som viser at GMO er helsefarlig og at tredje generasjon slutter å produsere avkom. Kunne du tenke deg å linke til artikklane i dei vitenskapelige journalane som har publisert desse? Du hørest ut som en smarting som har gjort researchen din. Eg er for dum til å klare å finne desse sjølv. Og sidan det skal finnast drøssevis og eg har god tid, så kan vi starte med ca 5 artikklar eg kan lese meg gjennom. Eller kanskje drøssevis betyr litt meir? 15? … 40?

 • Øyvind W.

  Veldig spent på å se deg støtte opp under anklagen om at Tjomlid er kjøpt og betalt av noen :) .

  Hint: «alle som er uenige med meg er kjøpt og betalt» er en vanvittig barnslig debattmetode.

 • Lars Olsen

  GMO (genmodifisert mat) er helsefarlig mat.

  Sludder og vås. Det er utrolig hvor ofte denne løgnen gjentas, fullstendig uten belegg i vitenskap.

 • Lars Olsen

  Jeg ville ikke tatt i steinalderdietten med ildtang, for å si det sånn. Heller moderne mat underlagt strenge sikkerhetsregimer.

 • Øyvind W.

  Det jeg mente å si, er at det ikke er sikkert at dyr lever under gode forhold på økologiske gårer, eller uverdige forhold på «konvensjonelle» gårder. Det blir bare generalisering. Samme med å si at alt av kjemiske stoffer er farlige for mennesker. Alle stoffer i universet er «kjemiske stoffer», og det er dosen som betyr noe, ikke hvilket stoff du får på deg eller i deg.

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Hva menes med «industrielt jordbruk», egentlig? Er en økologisk drevet gård med stordrift mindre industriell enn en konvensjonelt drevet gård med samme størrelse?

  Sånn ellers, hvis dyr lever under uverdige forhold burde vel det slå ut i mer sykdom? Rart da, at undersøkelser som Tjomlid tidligere har sitert, *ikke* finner særlig forskjell mellom øko- og ikkeøko-bønder:

  – Med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i
  økologiske storfebesetninger, er det ikke funnet forskjeller i
  sykdomsforekomst mellom dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger,
  sier Næss.
  – Forskningen viser at det generelt er liten forskjell i velferden
  til husdyr i økologiske og konvensjonelle besetninger i Norge.
  Forskjellene i velferd er størst i fjørfeproduksjon, sier Næss.

  Herfra:

  http://tjomlid.com/2014/04/30/oko-ulogisk-matproduksjon/

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Anonyme Bjørk skriver mye konspiratull når det hevdes at
  «GMO (genmodifisert mat) er helsefarlig mat. Dette kommer frem i drøssevis av studier. Blant annet slutter tredje generasjon å produsere avkom.»
  Jeg har lest mye om GMO de siste par årene. Disse «drøssevis av studier» som påviser at GMO er helsefarlig, de finnes ikke.

 • Jeg forstår ikke logikken bak slike kommentarer. Når noen som bryr seg om vitenskap skriver en blogpost om vitenskap, så dukker det bestandig en kommentar om at bloggeren må være kjøpt og betalt. Folk som har vitenskap og skepsisblogger blogger fordi bryr seg om sannhet, ikke fordi de blir betalt. Hvorfor skulle Gunnar eller noen andre som skriver om vitenskap være kjøpt og betalt? Hvem skulle liksom betale dem?

 • Ja, dyrevelferd er kjempe viktig når man skal bestemme seg over hvilken epler man skal kjøpe.

 • Men steinalderfolk ble jo flere hundre år gamle i følge bibelen.

 • Hogne Bø Pettersen

  Jeg er fullstendig sjokkert over denne kommentaren. Det heter da ikke «Gud’s nådegave,» da kvinne. Det heter «Guds nådegave.» Makan!

 • Camilla

  Det er jo litt komisk at den industrielle matproduksjonen er den som omtales som konvensjonell. Naturlig dyrket mat har vært utgangspunktet for all mat dyrket siden menneskene samlet seg om jordbruket. Industrielt produsert mat hadde sin oppsving for 100 år siden med fast food-kjedenes inntog. Om det kommer nye medisiner på markedet, kjøper du den nye bare fordi den gamle ikke kan bevise at den er best? Eller forventer du at den nye medisinen selv skal bevise at den er like effektiv som den gamle ( som jo har vist seg å fungere siden tidenes morgen)?

 • Balder Vonbrot

  Industriell matproduksjon er like «naturlig» som såkalt økologisk produksjon.

  Det er du/ dere som påstår at deres «metode» er best. Altså ligger bevisbyrden hos dere. Effektivt produksjonsmiljø har ikke påstått noe som helst.

  For øvrig er jo siste del av avsnittet ditt ganske «søtt». (Unnskyld for åpenbar hersketeknikk, men det er vanskelig å dy seg. ):

  Jeg kjøper ikke medisiner ut fra hva hvor nye de er. Jeg kjøper det legen har foreskrevet.
  Når det gjelder hodepinetabletter eller liknende så kan jeg godt prøve noe nytt, men jeg forventer ikke bevis for hva som er «best». Noe virker best for meg, noe virker best for andre.
  Det jeg derimot forventer er at produsenten HAR BEVIST AT MEDIKAMENTET HAR EN EFFEKT!
  Hvilket øko-mafiaen aldri noensinne har gjort.

  Økologisk landbruk er ikke annet enn en kvasi-religiøs mega-svindel-bevegelse!

 • Grønnsakene våre inneholder ikke like mye næring som de gjorde tidligere. Industrielt jordbruk og krav til volum og vekst har sørget for det.Er ikke det et moment?

  Kanskje, hvis det hadde vært sant. Det er det nok ikke.

  http://sunnskepsis.wordpress.com/2013/05/27/frukt-og-gront-er-fortsatt-naeringsrikt/

  Er det ikke et moment at økologisk jordbruk prøver å få oss tilbake der vi var?

  Nei, hvorfor skulle det være et mål å gå tilbake til mindre effektive produksjonsmetoder når vi i dag er mange ganger flere mennesker enn dengang?

  Dette blir lettvint og ikke mindre sensasjonsskriblerier enn det du kritiserer media for.

  […]

  Det er ikke skepsis å gå inn med en forutinntatt mening om at «dette skal jeg sable ned». Det er i hvert fall ikke sunn skepsis.

  Tja. Når jeg kritiserer media så går jeg konkret ut og ser på påstander og argumenterer mot disse. Du har ikke påpekt en eneste feil i det jeg skrev. Det virker altså som det er du som er forutinntatt og bare vil være uenig fordi du ikke liker det jeg påpeker at forskningen viser.

  Hvis du kan vise til gode metaanalyser eller gjennomganger av forskning som viser at mine påstander er feil, så lytter jeg mer enn gjerne. Men akkurat nå går du bare i den fella jeg beskriver i konklusjonen, altså at du vil støtte økologisk pga idealene der, og så overser du hva som er de faktiske dokumenterbare konsekvenser. Dermed blir motargumentene dine innholdsløse.

 • Fordi DiSQUS av en eller annen grunn anså kommentaren din som spam. Det skjer i blant, uten at jeg vet hva slags algoritme den bruker for å tagge noen kommentarer som spam… Men jeg har godkjent/synliggjort kommentaren din og svart på den.

  (Det er for øvrig litt stusselig av deg å tro at jeg sensurerer kritiske kommentarer. Hadde du tatt en kikk i mine kommentarfelt, noe jeg antar du har siden du sier du leser bloggen min, ville du visst at det slettes kke er tilfelle.)

 • Ja, dyrevelferd er kanskje det aller viktigste argumentet for økologisk matproduksjon. Men i den siste gjennomgangen fant man jo bare ubetydelige forskjeller fordi konvensjonelt matproduksjon er så strengt regulert i Norge i utgangspunktet. Samt at det nok er ganske små gårde her sammenlignet med mange andre land.

  Som jeg tidligere har skrevet er nok dette med dyrevelferd et mye viktigere argument for økologisk produksjon i andre land, f.eks. EU og USA, fordi der er forskjellene mye større. Men jeg vil likevel hevde at det riktige i så fall er å regulere den konvensjonelle produksjonen mye strengere, ikke å jobbe for mer økologisk produksjon.

 • Alf Haga

  Det er helt fint at folk som har råd til å kjøpe seg god samvittighet handler økologisk mat.
  Men for å bringe litt realisme inn i idyllen: Hadde verdens matvareprodusenter lagt om til økologisk produksjon, så hadde vi fått en global hungerkatastrofe.

  Dernest er premissene dine om økologisk=lykkelige dyr og konvensjonelt=torturerte dyr så latterlig at det evner ikke til å blidgjøre annet enn de mest fanatiske tilhengerne. Du finner godt og dårlig dyrehold, uavhengig om det er økologisk eller konvensjonelt.

  Å fremstille økologisk mat som sunnere og mer velsmakende handler i hovedsak om en ting: Markedføringstriks for å øke omsetningen. Ikke ulikt svada om akevitt som får en helt egen smak av å ha krysset ekvator eller shampoo som repererer ødelagt hår innenfra.

 • Reidun tror hun snakker med dyr, tror hun kan heale, mener menneskeskapt global oppvarming er en bløff, tror legemiddelindustrien er en gigantisk konspirasjon, er antivaksine, tror B17 og syre/base-balanse kurerer kreft (og går ut og anbefaler det til kreftsyke som spør om råd), tror sosialister og kommunister knebler norske medier, tror homeopati kan kurere kreft osv osv.

  Sånn hvis noen skulle lure på om hun har en viss slagside mot det jeg står for…

  Hun sender meg ufine mailer med rene personangrep og de mest hårreisende påstander, og får respektfulle svar fra meg hvor jeg ber om dokumentasjon på påstandene hennes – men da blir det alltid stille. Hun skryter av å sitte på masse dokumentasjon, men straks jeg spør om å få se det, hører jeg ikke mer.

  Likevel er det altså jeg som «egotripper» og tror jeg er Guds nådegave? Det kommer fra ei som tror hun kan helbrede dødssyke mennesker med sukkerpiller og aprikoskjerner? Fra ei som tror at katten hennes gir henne hemmelige budskap? Fra ei som tror at hun har større kompetanse om vaksiner enn den samlede, globale, medisinske ekspertise? Fra ei som gladelig tråkker over lik for å kunne tviholde på sine egne vrangforestillinger?

  Herregud. Jeg blir kvalm.

 • Kristoffer Vågen Birkenes

  Stusselig og stusselig, frøken hersketeknikk; når innlegget er der I ett sekund, og ikke en liten stund etterpå, så er det betimelig å spørre. Det hadde de fleste engasjerte mennesker gjort.
  Hva du sensurerer og ikke har vel ikke jeg noe innsikt i.

 • Kristoffer Vågen Birkenes

  Jeg har ikke kritisert kildene dine eller gått alt I sømmene, det var heller ikke poenget. Poenget var at jeg ikke skjønne at man definerer seg som skeptiker når man kun er skeptisk den ene veien.

  Kan du med hånden på hjertet si at du angriper slike artikler med et mindset om å finne for og imot, eller at du ønsker å sable det ned?

  Jeg mener bare at det skinner veldig igjennom at du argumenterer, ikke vurderer.

  Momenter som dette, da: http://psep.cce.cornell.edu/facts-slides-self/facts/mod-ag-grw85.aspx

  Det går an å nevne slike argumenter? Vitenskap er ALDRI komplett. At ikke alt ligger I metaanalyser betyr ikke at vi har den fulle sannheten, spesielt gjelder det når det kommer til langtidsvirkninger og ringeffekter.
  Skepsis til det etablerte er også på sin plass av og til. Ikke bare til det alternativet.

 • Camilla

  Jeg etterlyser bare en mer nyansert vurdering av dagens matproduksjon enn at økologisk landbruk er en «kvasi-religiøs mega-svindel-bevegelse». Å skrike om bevisbyrde bidrar ikke positivt til den diskusjonen. Mer interessant er feks e-coli O157:H7 som oppstår i magen på kyr som spiser mais. Hvis kyr hadde fått gress, som de naturlig er ment å spise, så hadde ikke akkurat det problemet eksistert.

  Er det ikke bevist at naturlig mat har fått menneskeheten dit den er i dag? Og er det ikke bevist at den moderne dietten medfører økte helseproblemer som diabetes og hjerte- og karsykdommer? Du finner vel neppe en lege som vil fraråde et kosthold basert på naturlig, ren mat. Advarsler mot inntak av blant annet mais-baserte produkter som brus og en mengde ferdigprodukter samt produkter med lang holdbarhet finnes det nok av.

  Alt med måte, men du kan jo ikke hevde at økologisk mat «ikke har noen effekt». Vi lever jo, gjør vi ikke? Så er spørsmålet, er den maten vi spiser i dag mer eller mindre helsefremmende enn den vi spise for 50 år siden, 100 år siden osv. Det er jo det som er den interessante diskusjonen. Storproduksjon av kyr, overproduksjon av mais, genmodifisering av feks soyafrø som er så motstandsdyktige at de sletter ut andre frøtyper selv om de ikke er blitt sådd i området.

 • Her gjør du den feil jeg skriver om i konklusjonen min. Du serpå idealer heller enn faktiske, dokumenterbare resultater. Angående E.coli så har man undersøkt dette og ikke funnet forskjell på økologisk og konvensjonell matproduksjon. Risiko for e.coli er den samme:

  http://www.matportalen.no/merking/tema/okologisk_mat/okologisk_eller_konvensjonell__hva_er_forskjellen

  Og nei, det er slettes ikke dokumentert noen sammenheng mellom «moderne diett» og helseproblemer. Det finnes en sammenheng mellom «usunn diett» og slike helseproblemer, men det er helt uavhengig av hvordan maten er produsert. Du kan garantert spise på deg de samme helseproblemer ved å bare spise økologisk også.

  Her overser du altså glatt de studier som har forsøkt å finne ut om det å spise økologisk gir bedre helse, og som ikke har funnet noen gode data som understøtter dette.

 • Geir Helgesen

  Hva!? Tuller du!? Hva blir det neste? At gud ikke finnes? At vi ikke kan styre den globale klimautviklingen? At Cola Light er mindre farligere å drikke på alle måter en vanlig brus? Nei, dette er bare for drøyt.

 • Poenget var at jeg ikke skjønne at man definerer seg som skeptiker når man kun er skeptisk den ene veien.

  Men hvordan konkluderer du med at jeg bare er skeptisk den ene veien? Det blir litt som å si at jeg også bør være skeptisk til AGW, selv om 97% av alle studier viser at det er en realitet. Når man presenterer det budskap den beste vitenskapelig forskning har gitt, så er det tullete å hevde at jeg bare er skeptisk den ene veien. Skal jeg konstruere fiktive metaanalyser som sier det motsatte, bare for å fremstå som balansert?

  Kan du med hånden på hjertet si at du angriper slike artikler med et mindset om å finne for og imot, eller at du ønsker å sable det ned?

  Ja, jeg kan med hånden på hjertet si at jeg prøver å være balansert ved å også trekke frem de positive sidene ved økologisk matproduksjon. Hvis du leser det jeg har skrevet, så ser du at jeg hele veien presenterer de økologiske idealer som positive og noe å eterstrebe. Jeg poengterer at økologisk produksjon har gode kvaliteter som konvensjonell matproduksjon kan strekke seg etter. Jeg poengterer at det i utlandet er mye større grunner til å velge økologisk fordi der er konvensjonell matproduksjon dårligere regulert. Når det finnes fordeler med økologisk matproduksjon, så skriver jeg det. Problemet er bare at i Norge er forskjellene så små at det ikke synes å være noen gode, rasjonelle grunner til å hevde at økologisk mat er overlegen.

  Den artikkelen du lenker til adresserer spørsmål som jeg også har drøftet tidligere, men uten å finne at dette er spesielt relevant i Norge. De vitenskapelige gjennomganger som er gjort finner ingen solide data som tyder på at økologisk matproduksjon har store fordeler hverken med tanke på biodiversitet, forurensning eller miljø. Problemstillingen er altså høyst relevant å forske på, men igjen finner jeg ikke at økologisk kan vise til store fordeler heller på disse områdene.

  Dette skrev jeg om i denne bloggposten:

  http://tjomlid.com/2014/04/30/oko-ulogisk-matproduksjon/

  Dukan gjerne være uenig, men da må du også vise til tung dokumentasjon som kan tilbakevise alle metaanlyser og norske analyser (fra f.eks. Bioforsk) som understøtter det jeg skriver.

 • Alf Haga

  Logikk tilsier vel at innleggene hvor du «avslører» at Tjomlid sensurerer over en lav sko, hadde forsvunnet på et blunk – om din påstand hadde et snev av sannhet?

  Jeg foreslår at du legger inn det kritiske innlegget på nytt.

 • Camilla

  Ja, jeg er enig i at det ble litt off-topic her. Mitt poeng er bare dette:

  Kan vi være enige om at ingen blir syke av å spise økologiske grønnsaker, nøtter og frø osv? Så er det neste spørsmålet, kan vi bli syke av å spise mat som er produsert med kjemikaler som ikke hører hjemme i en økologisk produksjon? Kanskje har vi ikke bevist at man blir syk av sprøyemidler og konserveringsmidler – men grønnsaker dyrket frem i et rikt jordsmonn med flere mineraler, vitaminer og kostfiber er i hvert fall bra.

  Og e-coli O157:H7 finnes jo nå i flere matvarer fordi det er blitt spredd, men opprinnelig oppstår det vel i magen på kuer som spiser mais.

  Min oppfatning er at det er den industrielle produksjonen som må godtgjøre at den er like god som den naturlige. Deretter kan man diskutere om det er godt nok grunnlag for å si at industriellmat er like «sunn». Dr. Berit Nordstrand viser jo til flere undersøkelser som viser at økologisk mat har større helseeffekt.

 • Guest

  Jeg er veldig spent på dette kritiske innlegget som er så eksplosivt at du trodde Tjomlid slettet det (mens han lot andre kritiske kommentarer stå).

 • Kristoffer Vågen Birkenes

  Kjempespennende. Til og med så spent at dere ikke leser verken det jeg eller Tjomlid skriver. Folk,ass.

 • Padda

  Grunnen til at jeg spiser økologisk er ikke fordi jeg tror økologisk mat inneholder flere næringsstoffer enn konvensjonell mat, men fordi jeg foretrekker maten min ikke sprøytes med gift.

  Det er ikke slik at jeg trenger tilsatt gift i maten min eller at det jeg får en helsegevinst ut av det. Jeg får billigere mat, men tradeoff er at maten min er tilsatt gift.

  Ideen om usprøytet frukt er «ubeskyttet» og utsatt for mer «stress» enn sprøytet frukt synes merkelig. Er det slik at sprøytemidler er vaksiner for frukt og økologiforkjempere er vaksinemotstandere? Det minner om argumentasjon av typen «husdyr har det best i bås», da de ikke er like utsatt for skader som fittgående dyr.

  Om maten min er sprøytet slik at ugrass ikke vokser der, mugg ikke har levevilkår der og insekter ikke vil ha det, hvorfor vil jeg så putte det i munnen?

  At frukt og grønt kan «vaskes» økologisk er simpelthen ikke riktig:

  http://web.ncsu.edu/abstract/science/pesticides-and-food/

  Det finnes mye forskning på området, men er den uavhengig? og entydig?

  Produsentene er pådriverne for å øke grenseverdier av sprøytemidler i mat og for å utvikle bedre metoder å gi høyere avkastining.

  Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skriver: «Overvåkingsdata fra EU-land og Norge viser at økologisk mat inneholder mye mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat»

  http://www.vkm.no/eway/default…

  I tillegg sier de at det ikke finnes noen gode måter å måle «cocktaileffekten på».

  Professor i toksikologi Ketil Hylland sier at effekten av blandingen av alle plantevernmidlene vi får i oss ikke er grundig nok undersøkt og i seg selv ett problem.

  http://www.nrk.no/fordypning/tillater-mer-gift-i-maten-1.8284612

  Plantevernmidler er et nytt fenomen. Langtidseffekter og kombinasjonseffekter er ukjente.

  Det vil vi helt sikkert få vite mye mer om i årene som kommer da så å si alle spiser såkalt konvensjonelt dyrket mat.

  Det er beundringsverdig at så mange uten forbehold stiller sin kropp og helse til disposisjon for dette gigantiske forsøket. Det kommer utvilsomt til å komme mye interessant datamateriale å fordype seg i.

  Jeg velger derimot å ikke være en del av forsøksgruppa. Jeg velger å fortsatt spise maten min uten gift.

  Verre er det ikke.

 • Padda

  Hva med hele problemstillingen rundt industridrevet forskning og hvordan skille god, uavhengig forskning fra oppdragsbasert, biased forskning?

 • Det er alltid et relevant spørsmål, men da må man være konkret og spesifikk, ikke bare avfeie all forskning med resultater man ikke liker med «den er kjøpt og betalt». Det er rett og slett bare tulleargumentasjon og har ingenting i en seriøs debatt å gjøre. Dessverre synes det å være jokeren alle kommer trekkende med når de er tomme for argumenter.

 • Padda

  Deri ligger det store problemet.

  Dokumentasjon gjennomgår «Tjomlid-filteret», blir presentert på bloggen og blir akseptert uten kritikk og som «sant» fordi Tjomlid er fått status som en som avslører usannheter og vedtatte sannheter.

  Det er vel ikke en helt «skeptisk» tilnærming, er det vel?

 • Padda

  Det som skal bevises er at sprøytet mat IKKE er like sunt som usprøytet mat?

  Jaha.

  Det er vel å snu om på tingene …

 • Padda

  VKM støtter seg i stor til EFSA.

  EFSA European Food Safety Atuhority er kritisert for å være biased.

  «EFSA has also been criticized for its alleged promotion of conflict of interest; the Corporate Europe Observatory and Earth Open Source have documented cases where EFSA has used industry scientists and information in risk assessments used by EU institutions and national governments, accusing the agency of basing their decisions on industry data rather than independent science, and also claiming that many EFSA panel members have ties with biotech, food, or pesticide companies»

  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Food_Safety_Authority#Criticism

  Hvordan pokker skiller man mellom uavhengig forskning og oppdragsforskning, og hvordan kan stole på premissgiverne for eksisterende regelverket når det åpenebart er interessekonflikt?

  Når du sier

 • Jeg kan nok være enig at økologisk mat ikke naturligvis er sunnere eller bedre for personene som spiser dette. Selv velger jeg noen ganger økologisk over «vanlig» pga. smak. Jeg ser også at du tar for deg dette med smak og at ikke mange kan smake forskjell ved f.eks. blindtester. Jeg har ikke gjort noen blindtester selv, men jeg er uansett ganske sikker på at de økologiske eggene jeg kjøper, smaker mye bedre enn de vanlige. Om det er fordi de er økologiske vet jeg ikke, mulig det er fordi det er fra litt friere frittgående høns. Ellers er det også en ganske stor forskjell på melka også, selv foretrekker jeg den vanlige typen siden jeg syns den økologiske blir for kraftig i smak (det er nok fordi jeg ikke er så veldig glad i melk). Men dette er det jeg syns er fellesnevneren med økologisk mat, at smaken er kraftigere, og jeg tar gjerne i mot tomater som smaker mye og varer kort, enn tomater som smaker nesten ingenting og varer lenge.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Feil!
  Argumentasjonen fra pro-øko ligger jo der i utgangspunktet. Han kommer med sine motargumenter og henviser til kritiske kilder, noe tabloidpressen glatt dropper. Dersom du kan plukke fra hverandre Tjomlids argumenter og kildehenvisninger så står du fitt til å komme med det på denne bloggen. Er de gode nok, vil både jeg og Tjomlid skifte mening. Det er ekte skeptisk tilnærming.

 • Padda

  Ekte skeptisk tilnærming er å akseptere Tjomlids argumenter og kildehenvisninger som sanne i utgangspunktet?

  Javel.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Greier du ikke å lese hva jeg skriver? Jeg leser bå de pro og kontra tekster, og har evne til å finne svakheter der de foreliigger. Jeg finner få svakheter i tjomlis innlegg. Skal jeg da argumentere mot ham???

 • Mads Oftedal Schwencke

  Her reagerte jeg på din påstand om at «Hadde verdens matvareprodusenter lagt om til økologisk produksjon, så hadde vi fått en global hungerkatastrofe.»

  FN’s store rapport om global matsikkerhet er sterkt uenig i denne påstanden: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d3_en.pdf

  Oppsummert av Huffington Post: «The report, Agro-ecology and the Right to Food, released yesterday, reveals that small-scale sustainable farming would even double food production within five to 10 years in places where most hungry people on the planet live»
  http://www.huffingtonpost.com/paula-crossfield/un-ecofarming-feeds-the-world_b_833340.html

  Det stemmer derimot at det i mange vestlige og industrialiserte land ofte er mindre effektivt – inkludert Norge. Denne debatten har jo først og fremst hatt et Individfokus: «Hva er best for MEG»? FN’s rapport viser først og fremst hva som er best for VERDEN. Hva som er best å gjøre som forbruker i Norge er derfor et valg, kanskje uten en klar fasit? Men å være totalt anti-øko på generell basis mener jeg på bakgrunn av FN’s rapport blir litt feil.

 • PeterJohnsen

  Jeg unngår frukt og grønt som jevnt over har en del rester av sprøytemiddel – det som jeg har sett fremhevet er druer og paprika.

  Men ellers kan også naturen produsere gift, jeg tenker da på mugg. Det er altså ikke slik at økologisk nødvendigvis er giftfri. Sprøyting kan altså hindre muggift i maten.

 • Øyvind W.

  «Kan vi være enige om at ingen blir syke av å spise økologiske grønnsaker, nøtter og frø osv?»
  Beklager, men nei, vi kan ikke det.

 • Øyvind W.

  Tjomlid blir kritisert både av «sine egne» og de som er uenige med ham, og når det blir påpekt feil, så retter han dem. Er sikkert ukritiske lesere av bloggen også, men å prøve å fremstille oss alle sammen på den måten blir litt feil.

 • Øyvind W.

  Hvem betaler deg for å skrive dine innlegg, Reidun? Big Organic? Hvor mye får du for hvert innlegg? Hvor kan jeg søke om stipend hvis jeg vil begynne selv?

  ^^Og nei, jeg har ikke bevis mer enn du har for at noen av oss er blitt kjøpt og betalt.

 • Anne H Holter-Hovind

  Jeg tenkte på at det burde nevnes sist du skrev om økologisk mat, men kom liksom ikke så langt, så da gjør jeg det nå, selv om det ikke er relevant for dagens tema ettersom det ikke påvirker vår helse. Jeg regner jo med at du har fått med deg dette, men vil gjerne ha sagt det lell ;)

  Ett godt og viktig argument for å kjøpe økologisk/dyrke økologisk er at økologisk drift er bedre for de pollinerende insektene og dyreliv generelt. Pollinerende insekt gjør en ekstremt viktig jobb med å sørge for bestøvning, og med det frukt og frø (altså mat) på mange av våre matplanter. Det er foreløpig ikke gjort noe endelig forskning som setter fingeren på en enkelt grunn til den tydelige reduksjon av pollinerende insekt (problemer både med humle og honningbier), men det er sterke misstanker mot blant annet plantevern (og det er garantert problem med monokulturer, men det er nå litt på siden selv om økologisk drift sånn egentlig ikke skal dyrkes med monokulturer).

  Når det er sagt så er jeg slettes ikke fornøyd med dagens konklusjoner på coctaileffekt, jeg tørr rett og slett ikke stole på at det er gjort langvarig og grundig nok forskning. Jeg foretrekker å være forsiktig, spesielt fordi jeg pga diett spiser mye av noen konkrete matvarer. Men jeg er fullstendig klar over at det er mitt valg, ikke noe forskning kan støtte meg i, foreløpig.

 • Anne H Holter-Hovind

  Men du, jeg klikket meg videre for å lese kilden på denne. Sitat tekst:
  «På toppen av det hele kan man fjerne det meste av de marginale rester som finnes ved å enkelt vaske frukt og grønnssaker før man spiser det. Enkelt og trygt. Og mye billigere enn å kjøpe økologisk fordi man er redd disse plantevernmidlene»

  Den viser jo til tyve år gamle forsøk! Nå har det skjedd veldig mye på sprøytemiddelfronten de siste tyve årene, blant annet har man i større og større grad fått systemiske sprøytemiddel som da altså tas opp og bringes inn i planten på cellenivå, og følgelig ikke kan vaskes vekk.

  Det brukes naturligvis fortsatt endel overflatesprøytning, og det kan godt hende det gjør en markant forskjell å vaske de som er sprøytet slik, (her vaskes eller skrelles alt både for sprøytemiddelhensyn men også av hygienegrunner). Men jeg synes ikke tyve år gammel forskning er noen god kilde i et felt som er sånn i utvikling.

 • Jørgen Henriksen

  Bakterier oppstår neppe i magen på kyrne nei, tror du bør sjekke biologien litt ekstra der…

  Jeg lurer også på hvordan du kan hevde at økologisk matvareproduksjon er «naturlig»… Det er fremdeles industriell matvareproduksjon, bare med litt andre retningslinjer enn den konvensjonelle.

  Du mener at alle skal være enig i at ingen blir syke av økologisk grøntfor. Kan du si noe om hvor mange som blir syke av konvensjonelt produsert grøntfor da?

 • Jørgen Henriksen

  Det vil jo være ganske enkelt, all den tid det ikke selges mat som har i nærheten av de mengder som skal til for å klassifisere til «overdreven bruk»…

 • Camilla

  Jo, e-coli som er dødelig for mennesker oppstår i magen på kys som spiser mais. Det smitter deretter over i kjøtt og vann gjennom avføring.

  http://www.news.cornell.edu/stories/1998/09/simple-change-cattle-diets-could-cut-e-coli-infection

  Og poenget mitt er at økologisk mat er «naturlig» i form av færre tilsatte kjemikalier, slik som feks sprøyemidler. Det er ikke gitt at man blir syk av å spise grønnsaker dyrket med sprøytemidler eller kjøtt vasket i klorin. Hva som er gitt derimot, er at man ikke blir syk av å spise grønnsaker som IKKE er sprøytet eller kjøtt som IKKE er tilsatt klorin. Så må man selvfølgelig ta hensyn til andre faktorer sånn som at økologiske grønnsaker kan ha kortere holdbarthet og dermed bli dårlige slik at man blir matforgiftet feks, men poenget er at gitt friske, gode råvarer (uansett produksjonsmåte), så er det i hvert fall ikke problematisk å spise de økologiske. Hvilken effekt tilsatte kjemikalier har på maten er et punkt man fortsatt er uenige om.

 • Pingback: Geelmuydens 8 myter om mat: Et koldtbord av løgner | SAKSYNT()

 • Balder Vonbrot

  Det er nok dessverre du som snur på «tingene».
  Dere påstår at dere er bedre. Det er det dere forventes å bevise.
  Så lenge hevder, men ikke evner, å vise at dere er bedre, så er dere kun dyrere (og mindre effektive, og dermed mindre bærekraftige).

 • Elise Adeleine

  Nå har jeg ikke giddet å lese hele artikkelen, men jeg har fordypet meg i vitenskapelige artikler tidligere om økologisk vs syntetisk dyrket mat gjennom min utdannelse. Disse gjør det klart at syntetisk produksjon har mange ulemper, ikke bare for helsen, men når man ser på det helhetlige bildet – det gjelder hensyn til dyr, natur og økosystem. Bier dør, og en stor årsak er sprøytemidler og giftstoffer. Jeg tenker at det er helt logisk at økologisk produksjon er naturlig det beste alternativet, ettersom det er _meningen_ at insekter osv skal være i jorda, de er en del av økosystemet. Det er ikke meningen at man skal ha sprøytemidler og insektsgift i maten vår. Dessuten ødelegger disse stoffene jorda gjennom dannelsen av et giftstoff (husker ikke helt hva det heter, men noe liknende nitr). Les artikkelen til Scabbia og Lindenlauf, den beskriver det godt. Det er bla sammenheng mellom giftstoffer i mat, kosmetikk, klær m.m og kreft, allergi og sterilitet. Mange som har dokumentert dette, se http://www.forbrukerradet.no/annet/blogg/handel/nordmenn-er-giftigst-i-verden
  SELV om det skulle vise seg at økologisk dyrket mat ikke er bedre for helsa enn konvensjonelt dyrket mat, er det bedre for naturen og dens andre, ikke- menneskelige beboere, ergo er resultatet det samme, nemlig at økologisk produksjon er bedre enn syntetisk.

 • Jeg vil først anbefale at du leser hele artikkeln. Å komme inn bombastisk med meninger om en tekst du ikke engang har lest, er litt søkt.

  Når det er sagt viser du til en artikkel hos Forbrukerombudet, som igjen viser til en FN/WHO-rapport, som altså IKKE dokumenterer noen sammenheng mellom «giftstoffer i mat, kosmetikk, klær m.m og kreft, allergi og sterilitet», slik du hevder. De sier at det _kan_ være en sammenheng, men at dette aldri er slått fast og man trenger mer forskning.

  Ser vi f.eks. på fertilitet er det, i motsetning til hva Geelmuyden hevder, ingen dokumentert nedgang. Noen studier mener å kunne vise en slik nedgang, men enda flere studier ikke finner noen nedgang. Noen finner til og med en oppgang. (Jeg tenker å skrive en egen bloggpost om dette.)

  Å si at det er _logisk_ at økologisk produksjon er bedre, gir ingen mening. Vi skal tross alt brødfø menneskeheten, og f.eks. FAO er klare på at det klarer vi ikke gjennom økologisk matproduksjon alene. Hvem vil du skal dø av sult slik at du kan bevare dine vakre idealer?

  Hva gjelder bier så vet vi ennå ikke hva årsaken er. En hypotese er virus, andre er sprøytemidler. Vi vet ikke. Å bare konkludere med at det skyldes sprøytemidler er prematurt.

  Hvis du hadde lest hele bloggposten ville du også sett at økologisk matproduksjon slettes ikke er fri fra sprøytemidler, og at mange av disse både er farlige for mennesker og dyr, og er vesentlig dårligere testet/undersøkt enn hva de syntetiske sprøytemidlene er. Men det bryr du deg vel ikke om ettersom du bare _vet_ hva som er trygt og riktig basert på subjektiv logikk. Jeg for min del prøver å stole på vitenskapelig kunnskap heller enn magefølelse.

  De beste metaanalyser på feltet finner ikke at økologisk produksjon er mer miljøvennlig, selv om du hevder å ha fordypet deg i noen enkeltstudier som sikkert forteller deg det du ønsker å tro. Det er heller aldri dokumentert noen fare for helsen hos forbrukere ved konvensjonell matproduksjon. Når arealbruken er større i økologisk matproduksjon, så vil vi også måtte ta i bruk større deler av naturen for å kunne fø like mange. Er det bedre for natur og økosystem?

  Skal jeg kunne ta deg seriøst må du først lese hele teksten min, se på kildene, og så legge frem gode kilder som underbygger der du mener at jeg tar feil.

 • Siden du drar frem utdannelsen din, kunne du sagt hva den er? Spør bare fordi jeg er nysgjerrig.

 • Torleif Remme

  Igjen. Se hvor det kommer fra og hva det brukes til i norge. I forhold til resten av den vestlige verden er alle norske matråstoffer økologiskt dyrket pga klimaet. Uavhengig av om de faktiske ernæringsmessige egenskapene er mer eller mindre finnes det et stort kjøpesterkt marked som vil betale mye mere for disse råvarene enn det som produsentene får idag. Mye likt det at det i norge finnes et stort marked som er villig til å betale mye mer for en BMW enn for en KIA for å ha en bil til å frakte seg fra A til B. Det norske fokuset på ekstra økologisk dyrkede råstoffer dreier seg om å beholde en eksisterende landbrukspolitisk struktur. Ikke om ernæring.

 • Elise Adeleine

  Wow, jeg hadde faktisk forventet mer seriøse argumenter til svar. Det eneste du svarer her, er en rekke hersketeknikker og «mine kilder er bedre enn dine kilder»- opplegg som tydelig avslører hvor usikker du er på det du sier. Bombastisk? Jeg skrev min generelle mening om temaet, regnet ikke med å bli arrestert og nærmest utskjelt for ikke å ha nilest hele blogginnlegget. Det er mening mot mening- jeg ser ikke hvorfor min kommentar er mer bombastisk enn din.
  Når et universitet og pensumlitteratur, samt andre vitenskapelige artikler alle beskriver syntestisk produksjon som skadelig, skjønner jeg ikke hvor du får det fra at min kommentar er basert mindre på vitenskap enn det du henviser til. Det er allment kjent at mengden giftstoffer i blodet vårt har økt siden menneskeskapte, ikke- naturlige kjemikalier overtok produksjonen. Det er derfor det er logisk- syntetisk produksjon er kjemikalier, giftige kjemiske stoffer som ikke er naturlige! Når de dreper insekter og bakterier er mengden såpass liten at den skader ikke oss på merkbart vis, men når man øker den syntetiske produksjonen til det nivået hvor alt som produseres, alt vi spiser, kler oss i og smører huden med er kjemisk og inneholder større eller mindre doser gift, vil det til slutt gi utslag på giftmengden i blodet og dermed øke sjansen for sykdom. Jo mer eksponert vi blir, jo mer sykdom skapes. Noen reagerer såklart kraftigere enn andre, har dårligere immunforsvar eller belegg for å få sykdom, andre vil ikke merke særlig utslag. Men det påvirker oss, og her må vi se på det helthetlige bildet, ikke bare på helse, og ikke bare på kortsiktige målinger. Dessuten kan uklare resultater skyldes at vi har levd for kort med giftstoffene til at direkte sammenhenger gir utslag på testene, ettersom syntetisk produksjon er relativt nytt. Men det er ikke ukjent at det er økning i antall kreft- og allergirammede og også antallet sterile. Det er naivt å påstå at gener endrer seg så fort at det forklares med gener, når det er åpenbart at det skyldes miljøendringer. Men her trengs det som sagt mer omfattende og langsiktig forskning enn hva som fins i dag.

  Når det gjelder bier er det også karlagt med stor sannsynlighet at hovedårsaken til dens massedød ligger i sprøytemidlene brukt ved landbruket. Ikke bare dreper det bien, det gjør den også lammet og sinnsyk til den tilslutt dør. Dette ble påvist ved at biene plutselig fikk merkelig atferd. Fins masse kilder på dette. http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol56-2003-147-152porrini.pdf

  Mine vakre idealer? Sett at du har en populasjon på 1000 mennesker. Ved syntetisk produksjon kan du brødfø alle menneskene til de er mette, men samtidig gjør du dem syke, og dreper sakte men sikkert ned økosystemet, dyr, insekter og jord til det etter 10 generasjoner går adundas og alle sulter ihjel. Resultatet er at du har drept dyr, planter og alle matkilder, som igjen stopper menneskeslekten ved den tiende generasjonen. Alternativt har du 1000 personer som lever under økologisk produksjon, hvor jorda holdes bærekraftig i uendelige generasjoner, og alt av jord, dyr og planter overlever. Det at det ikke er mat nok til alle, handler om skjev fordeling av maten mellom fattige og rike. At vi gjennom det kapitalistiske systemet produserer dobbelt så mye mat som vi spiser, hvor resten blir kastet, er et problem som må løses gjennom fordeling, ikke ved å opprettholde den store og usunne kvantumsproduksjonen. Det er kapitalismen som driver dette, hvor profitt går foran kvalitet, etikk og sunnhet. Ved å være bevisste forbrukere kan vi velge produkter som ivaretar bærekraftig produksjon. Verdien er at vi ikke kan ødelegge alt ved å bare tilfredstille den nålevende generasjonen uten å tenke på tusenvis av fremtidige generasjoner, for ikke å snakke om dyrelivet og naturen selv.

  Det er klart at du finner såkalt (amerikansk) forskning som viser «resultater» bestilt av de store sprøytemiddelgigantene, det er derfor viktig å se på flere typer kilder. En person som har lite peiling kan feks tro på denne fyren her, bare fordi han er en forsker (siden avisen ikke presenterer et nyanert perspektiv når Miller representerer kanskje 10 prosent av forskere som mener dette): http://www.nettavisen.no/3711363.html

  Forressten ikke overraskende at du trekker frem forbrukerrådet- lenken foran den vitenskapelige artikkelen jeg nevnte i kommentaren. Organic Agriculture and Climate Change heter den, og gir et innblikk i hvordan syntetisk produksjon skader miljøet (og derfor helsen!). Anbefales for et mer nyansert syn på denne saken. Den forklarer også at økologisk produksjon faktisk kan være mer arealkostnadseffektivt enn konvensjonell produksjon. Den klare fordelen med syntetisk produksjon er arealeffektiviteten ang kjøttproduksjon. Men kjøtt er overprodusert i Vesten, og vi trenger på langt nær ikke så mye kjøtt som det vi har i kostholdet vårt i dag. Dessuten er kjøttproduksjon (og da særlig rødt kjøtt) veldig forurensende og miljøskadelig. Giftstoffet jeg tidligere snakket om, er lystgass og nitrogen, som du kan lese mer om der.

  Økologisk jordbruk er meget viktig i å klimatilpasningen. Grunnen til det er at forurensning fra jordbruket er en av de største bidragsyterne til global oppvarming (14 % om jeg ikke husker feil). Dette er bare noen kjappe googlesøk -artikler som beskriver hvordan:

  http://www.soilassociation.org/frequentlyaskedquestions/yourquestion/articleid/2332/what-impact-does-organic-farming-have-on-climate-change
  http://www.fao.org/organicag/oa-specialfeatures/oa-climatechange/en/
  http://www.onlyorganic.org/the-solution-to-climate-change-organic-agriculture/

  Fremtiden i Våre Hender har mange artikler om økologisk jordbruk og helsepåvirkning. Se feks

  http://www.framtiden.no/201407116498/aktuelt/mat/giftrester-i-84-prosent-av-frukt-og-bar.html
  http://www.framtiden.no/201210175843/aktuelt/mat/mattilsynet-vil-oke-giftrester-i-maten-100-ganger.html
  http://www.forskning.no/artikler/2012/august/332181
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forskere-du-har-gift-i-blodet-ditt/a/10124215/

 • Interessant respons. Hvis du kaller det at jeg kritiserer deg for å kommentere uten å, etter eget sigende, ha lest hele teksten for å bli «skjelt ut», så er du i overkant hårsår. Det er legitim kritikk i enhver debatt å påpake at motparten ikke har lest det han/hun kommenterer.

  Det meste av det du skriver er hypoteser. Men du fremstiller det som om det var dokumenterte fakta. Jeg forholder meg til hva vi vet med en viss grad av sikkerhet, ikke hvilke mekanismer som hypotetisk sett kan være korrekte.

  Hva gjelder bier så sier en review av forskningen rundt dette følgende:

  Varroa mites plus viruses were judged to be a “probable cause” of the reduced survival, while nutrient deficiency was judged to be a “possible cause.” Neonicotinoid pesticides were judged to be “unlikely” as the sole cause of this reduced survival, although they could possibly be a contributing factor.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3869053/

  Igjen viser du til en enkeltstudie og hopper til konklusjoner som om din påstand er «vitenskapelig bevist». Det er ganske uvitenskapelig.

  Det er videre interessant at du bare avfeier de store metaanalyser som har undersøkt sunnhet, næringsinnhold og helseeffekt av økologisk mat som «kjøpt og betalt» bare fordi du ikke liker konklusjonene. Og det helt uten å evne å vise til tilsvarende metaanalyser som motstrider disse. Det er ren konspirasjonstenkning og ikke en slik debatt som dette verdt.

  TIl slutt ramser du opp noen enkeltstudier/artikler som skal vise at økologisk jordbruk er mer klimavennlig enn konvensjonelt jordbruk, og overser at dette er drøftet i både denne bloggposten og tidligere bloggposter. Ja, per arealenhet ser økologisk jordbruk ut til å være bedre for miljøet, men ettersom det også gir mindre avlinger vil man målt i «mat-enheter» ende opp på omtrent det samme. Og dette er hvis man sammenligner med litt gammeldags konvensjonelt jordbruk. Nyere og mer moderne metoder kommer langt bedre ut, uten å ha minst 25% lavere avlinger slik økologisk har, og er en mye bedre vei å gå enn å fokusere på å konvertere til økoligisk matproduksjon.

  De siste lenkene dine adresserer i all hovedsak ting som allerede er drøftet i min bloggpost, eller tidligere bloggposter, og er i stor grad synsing basert på tolkning av enkeltstudier eller argumentasjon ut fra hypoteser om virkningsmekanismer, ikke faktiske harde data fra metaanalyser eller epidemiologiske studier.

  Til å være en som innleder med å fortelle hvor enorm kompetanse du mener å ha på området, ser du ikke ut til å evne å lese forskning kritisk eller å skiille mellom hypoteser og påviste effekter. Dermed bir din debattstil veldig idealistisk og teoretisk i formen.

 • Elise Adeleine

  Det er litt merkverdig at en godt voksen mann kan senke
  standarden såpass mye for et blogginnlegg der følelsene tydelig tar overhånd,og det ikke lenger er snakk om hva som er rett og hva som er ukorrekt. Hvis dine bloggjester ikke er velkomne til å legge igjen sin mening om et tema i en kommentar, skjønner jeg ikke hvorfor du har en blogg. Min første kommentar var ikke kritisk rettet mot ditt innlegg, men en generell meningsytring. Jeg kaller det angripende atferd å kun svare i en kommentar at man ikke er legitim til å si sin mening om man ikke har lest et helt blogginnlegg. Nå har du imidlertid fått ønsket ditt oppfylt.

  Ditt første poeng om at det finnes «helt andre faktorer» enn
  økologisk vs syntetisk produksjon som gir resultater i studien, er det en selvfølge at det alltid finnes feilkilder og rivaliserende forklaringer i en studie, slik det gjør i alle studier. Rivaliserende forklaringer testes for, og man bruker bla representative utvalg til å teste for dette. Jeg antar at «andre faktorer» testes for ila analysen, slik det gjøres med andre analyser. Dette handler om statistiske representative utvalg.. Når studien viser tydelige resultater, er dette generelle resultater, altså summen av økologisk vs summen av syntetisk. Til og med ernæringseksperten (ikke en professor altså) sier at resultatene er valide.. Det gir derfor ikke en garanti at AKKURAT det økologiske eplet du kjøpte var sunnere enn det syntetiske, men det gir en GENERELL garanti. Altså helt i motsetning til hva du mente.

  «Det handler mer om metoder og landområder utnyttet i
  økologisk matproduksjon som er en indirekte konsekvens av denne typen å dyrke mat på, enn noe som er uløselig knyttet til økologisk tenkning.»

  Og hvilke metoder og landområder henviser du til? Hva legger
  du i økologisk «tenkning»?

  Argumentet ditt om smak er merkelig. Så du vil altså heller
  at folk skal spise seg syke av en stor kvantumsmengde mat, enn å spise friskt av sunt dyrket mat- noen typer mat blir dessuten bedre etter noen dager. Mangoer modnes, og brune bananer er tusen ganger bedre til bakst enn gule. Dette har mer å gjøre med vår kresne tilpassede forventning til matens utseende, enn det har med hva som er bra for oss å spise. Poenget til mange klimaforkjempere og økologisk produksjonsforkjempere er nettopp dette med sesongvarer og lokal produksjon! Som du kunne lese i Scabbia & Lindenlauf-artikkelen, er dette mest gunstig for miljøet.

  Altså, det å få folk til å spise mer frukt og grønnsaker er en helt annen debatt enn økologisk vs syntetisk produksjon.. Da kan du likeså godt be dem spise snop hvis du stemmer for mindre sunne frukter og grønnsaker for å få folk til å spise det. Tiltak for dette må tas hos forbrukerne, eventuelt blant politikerne, ikke i jorda!

  At man ikke skulle finne sammenheng mellom helseeffekter og
  antioksidanter (ennå?), betyr ikke at økologisk mat er mindre sunt, eller hvertfall mindre sunt enn syntetisk mat. Første del av setningen betyr bare at man ikke har kunnet lage en langtidsstudie (ennå) med sammenlikning av økologisk og syntetisk diett gjennom representative utvalg. Omtrent ingenting av hva du kommer frem til/ henviser til i innlegget samsvarer med postens tittel. At de ikke har gjort en vurdering betyr ikke at det ikke finnes en sammenheng mellom økologisk diett og god helse. Her sier du det jo rett ut selv: at økologisk mat har mer antioksidanter og mindre karbohydrater. Du konkluderer så med at økologisk mat ikke er sunnere enn syntetisk fordi økologisk ikke gav noen konkrete helseeffekter i studien du henviser til. Det er jo absolutt ikke det det handler om- det handler om hva som er sunt for plantene og om bærekraftig produksjon. Artikkelen sier jo
  absolutt ikke heller at de ikke fant helseeffekter av økologisk mat, de sier at den største studien fant helseeffekt, mens de resterende ikke fant særlig forskjell på økologisk og syntetisk. Og som du sa, varierer resultater med tid, sted og metoder.

  Alle stoffer er gunstige og ugunstige for kroppen samtidig,
  det kommer an på mengden.. Så man får ønskede resultater ut ifra hva man ønsker å se på, ikke nødvendigvis korrekte resultater.

  «Og i Norge har vi ikke et problem med at folk får i seg for
  lite næring. Problemet er heller at folk får i seg for mye.»

  Hvis du kaller fett og sukker for næring, så er jeg
  med..

  Noen stoffer trenger vi mer av enn andre. Sukker, fett og
  transfett og stoffer vi generelt trenger lite av. Det er imidlertid ikke
  karakterisert som næring,- altså vitamin, mineral, antioksidant eller protein. Noen kropper tar opp mer næring enn andre, det varierer med gener og immunforsvar. Noen stoffer er hemmende for opptak av andre stoffer, slik er det med mange typer mat. For eksempel er egg hemmende for opptak av jern i kroppen, det betyr likevel IKKE at man skal slutte å spise egg!

  «Det er også irrelevant å peke på mer antioksidanter hvis folk flest ikke nødvendigvis får i seg for lite antioksidanter i utgangspunkter. Mer er ikke alltid bedre.»

  Det finnes antioksidanter i vitamin A, E, C, kobber og selen. Mange typer frukt, grønnsaker, bønner, nøtter, fullkorn, lever, fisk og masse annet inneholder gode mengder antioksidanter. Å si at folk ikke trenger mer av dette fordi vi allerede spiser for mye (altså sukker, og fett) er ikke et realistisk syn på folkekosthold- og folkehelse. Det er ingen tvil om at barn og voksne i rike Vesten i dag ikke får i seg nok av disse næringsstoffene. Og å
  blande dette inn i økologisk- syntetisk produksjon- debatten er også helt irrelevant.

  «Her presenterer altså metaanalysen en veldig unyansert og
  ensidig versjon av sannheten.»

  Det kommer an på når studien ble gjennomført og om det var
  før eller etter den såkalte metaanalysen.. Og som du skrev til meg: ikke anta at hypoteser er blitt etablert forskning.. Nesten alle konklusjonene dine trekker du ut fra to personers «forskning», eller snarere kritikk av allerede vedtatt forskning..

  «Da er vi tilbake til det jeg nevnte innledningsvis med at
  forskjellene mellom økologisk og konvensjonelt dyrket mat ofte handler mer om hvilke områder det dyrkes i, enn akkurat hva slags filosofi som ligger bak produksjonen.»

  Filosofi? Da tror jeg ikke helt du har skjønt hva økologisk
  og syntetisk produksjon innebærer.. Alt du har gjort er å klippe og lime sitater til noen som er uenige i en så grunnleggende ting som at syntetisk produksjon er å tilføre giftstoffer i maten og i jorda, og at dette er skadelig. I hvor stor mengde det er skadelig i en korttidsanalyse er irrelevant, poenget er at det er mer skadelig enn økologisk, og at det sammenlagt utgjør skade på flere hold. I stedet for å se på hvor lite helsefremmende økologisk produksjon er, kan du heller se på hvilken skade syntetisk produksjon utgjør for jord, planter, dyr og mennesker. Siden du faktisk ikke sammenlikner, du bare skriver argumenter for hvor liten helseeffekt økologisk mat har, kan det til og med være innhold av stoffer som er uheldige i begge deler?

  Når det gjelder pris blander du også inn dette politisk-
  økonomiske temaet inn i noe som ikke dreier seg om bærekraftig produksjon. Om økologisk havregryn er 3 kroner dyrere enn syntetisk, bør det kanskje subsidieres av staten eller av Kiwi? Det er dessverre også slik at fattige har dårligere helse generelt, fordi de ikke har råd til like sunn mat som andre. At det finnes klasseskiller i sammenheng med helse og kosthold, er et samfunnsproblem og ikke et problem som skal gå ut over spørsmålet om bærekraftig eller ikke bærekraftig landbruksproduksjon.

  Dangour sier jo ingenting om hva som han i studien definerer som god eller dårlig kvalitet. Det gis ingen forslag på hvorfor det er dårlig? Og hva menes med «tilfredstillende kvalitet»?

  «The small differences in nutrient content detected are biologically plausible and mostly relate to differences in production methods.”

  Ulike produksjonsmetoder? Altså, om man har sprøytet jorda
  med gift eller ikke?

  Artikkelen fra VKM sier jo at resultatene er usikre, og at
  økologiske produkter flere steder hadde mer næringsstoffer og mindre giftstoffer..? Dessuten må man se på et helhetlig bilde, ikke bare en enkelt norsk studie: selv om Norge har strenge regler for dyrevelferd og grensverdiene, så betyr ikke det at utlandets produksjon har det- og i globaliseringens tidsalder importerer Norge veldig mye mat fra utlandet..

  «På toppen av det hele kan man fjerne det meste av de marginale rester som finnes ved å enkelt vaske frukt og grønnssaker før man spiser det. Enkelt og trygt. Og mye billigere enn å kjøpe økologisk fordi man er redd disse plantevernmidlene.»

  Rester fra sprøytemidler er ikke bare på utsiden av planten,
  det er også inni. Det lærte jeg allerede på grunnskolen.

  «Det er lett å forstå at folk ønsker å velge økologisk mat. Det høres jo bedre ut. Mindre sprøytemidler. Mer miljøvennlig. Det smaker bedre. Det er sunnere. Alt dette er kvaliteter som er høyst prisverdige og fornuftige. Problemet er bare at dette er idealer, ikke reelle konsekvenser av økologisk matproduksjon.»

  Dette avsnittet oser av arroganse, at liksom du som sitter der, en enkeltperson bak en pc- skjerm klipper og limer i forskeres diskusjoner liksom vet mer om hva som er fakta og hva som er idealer enn alle andre. Når omtrent alle artiklene du har henvist til forteller at de har usikre og flertydige resultater, hopper du rett til konklusjonen at økologisk mat ikke er verken sunnere eller bedre for miljøet og jordens kommende generasjoner. Det er ingen tvil om at økologisk produksjon er mer miljøvennlig, og jeg kan heller
  ikke se hvor i denne posten du har diskutert akkurat dette? Du har ikke i denne posten diskutert overhodet om økologisk produksjon er mer klimavennlig, så vidt jeg kan se? Som sagt tidligere er økologisk produksjon ofte mer kostnadseffektivt enn syntetisk (med unntak av kjøtt). Å skylle på at de som hevder økologisk mat er like bra som syntetisk (eller hvertfall ikke bedre) baserer seg mer på testbare teorier og vitenskapelige tester enn de som hevder økologisk produksjon er bedre (om ikke veldig, så hvertfall litt) enn syntetisk, så er det jo du som sitter på konspirasjonsteorier og et bombastisk og ensidig bilde av hva virkelighetens forskning gir utsagn om.

  «Men jeg forholder meg til hva vi faktisk kan dokumentere,
  ikke hva vi skulle ønske er sant.»

  Selvfølgelig skulle alle ønske at syntetisk produksjon var
  miljøvennlig og bra for helsen. Da hadde vi jo ikke hatt noe problem. Da hadde det ikke vært noe å diskutere engang. Problemet er at syntetisk produksjon gir et rødt flagg når det kommer til bærekraftig produksjon, og at det sakte, men sikkert
  kan påses endringer i mengden giftstoffer i blodet vårt. Økningen i kreft, allergi og sterilitet i Vesten er en viktig påminnelse om at kanskje ikke all produksjon er like riktig eller etisk forsvarlig. Selvfølgelig skulle jeg ønske at du hadde rett, at syntetisk produksjonsmetode var harmløs. Men det har du ikke, og det skyldes ikke min ønsketenkning, men din!

  «TIl slutt ramser du opp noen enkeltstudier/artikler som
  skal vise at økologisk jordbruk er mer klimavennlig enn konvensjonelt jordbruk, og overser at dette er drøftet i både denne bloggposten og tidligere bloggposter.»

  Nå var det denne bloggposten jeg diskuterte, ikke andre.. Det
  jeg skrev om er henvisning til dokumentert forskning, ikke amerikansk kjøpt og betalt kritikk av forskningen. Det er dessuten kritikken som gjør den vitenskapelig.. Enkeltstudie- artiklene du nevner, er sekundærkilder, de har aldri blitt presentert som primærkilder. Jeg tror du er litt usikker på hva en hypotese er. Ingenting av det du henviser til kan gjengi noen grad av «høy
  sikkerhet».

  «Igjen viser du til en enkeltstudie og hopper til konklusjoner som om din påstand er «vitenskapelig bevist». Det er ganske uvitenskapelig.»

  Din lenke om biene er også en eneste kilde? Den ble ikke
  engang fullført, samt den sier at sprøytemidler er en medvirkende faktor. Dessuten ble bare denne studien utført i California. Greia er at flesteparten av biene dør i USA, hvor det tilfeldigvis også er der de bruker mest sprøytemidler. Det kan dessuten tenkes å være sammenheng mellom sprøytemidler, sopp og virus. I denne avisartikkelen settes det lys på at sterke markedskrefter legger skylden på virus, der det i realiteten er plantevernmidler som er årsaken til bienes massedød på det amerikanske kontinentet:

  http://www.nrk.no/viten/_-derfor-gar-det-darlig-med-biene-1.11797908

  «Det er ren konspirasjonstenkning og ikke en slik debatt som
  dette verdt.»

  Konspirasjonstenkningen er i så fall vedtatt forskning av forskere over hele verden.

  «Til å være en som innleder med å fortelle hvor enorm kompetanse du mener å ha på området, ser du ikke ut til å evne å lese forskning kritisk eller å skiille mellom hypoteser og påviste effekter. Dermed bir din debattstil veldig idealistisk og teoretisk i formen.»

  Jeg ser ikke på hvilken måte «synsing» eller «tolkning» av
  enkeltstudier er noe mer gjeldende for mitt tilfelle enn for ditt. Du baserer dine konklusjoner på enkeltmenneskers kritikk av studier, og sjeldent på studier i seg selv. At du mener at dine såkalte argumenter er «faktiske harde data» viser jo hvor liten innsikt du har i vitenskapelig doktrine.. Jeg innledet heller ikke med å hevde at jeg har en «enorm kompetanse» (og aksepterer heller ikke stråmannsargumenter). Det jeg skrev var at når universitetet jeg hadde klimafag på, har vist samme argumenter som de fra mitt ståsted, så jeg liten grunn til å betvile både professorer, doktorgradsstudenter, pensumlitteratur og ikke- pensumlitteratur. Og heller ikke til fordel for en blogger (som begynner en tittel med noe som ser ut som en ukebladoverskrift).

 • Nå har jeg ikke giddet å lese hele kommentaren din, men jeg har fordypet meg i vitenskapelige artikler at du tar feil. Hvis du våger å motsi meg, så skal jeg skrive en superbitter kommentar der jeg snakker om at det er litt merkverdig at en godt voksen kvinne kan senke standarden såpass mye for et kommentar der følelsene tydelig tar overhånd, og det ikke lenger er snakk om hva som er rett og hva som er ukorrekt.

 • Rolf

  «Og i Norge har vi ikke et problem med at folk får i seg for
  lite næring. Problemet er heller at folk får i seg for mye.»

  Haha, klassisk Tjomlid! Dette har han prestert å si flere ganger til og med. Selvfølgelig er det motsatte sant. Her ligger også kjernen i hvorfor overvekt er blitt et så stort problem i den vestlige verden.

  Tjomlid gjør den klassiske bommerten å tro at kalorier er lik næring. Næring er så mye mer, og essensielle næringsstoffer er vitaminer, mineraler, fett og aminosyrer.

  Han har også klart å ignorere at studier gang på gang viser økt levetid og sykdomsfrie liv om en spiser mest mulig essensielle næringsstoffer per kalori.

  Jeg er forøvrig uenig med Elise at vi får i oss for mye fett. Dette er et unyansert utsagn som bygger opp under luftslottet av en fettskrekk. Ja, transfett og herdet fett er ikke bra, men omega 3 og 6 av god kvalitet er essensielt, og hele 90 % av kaloriinntaket kan bestå av fett uten problemer.

 • Pingback: Nordisk kost – ikke økologisk – best for miljøet | Sunn Skepsis()

 • Elise Adeleine

  Jeg snakket selvfølgelig om mettet fett, og mener at dette er noe som bidrar til den samlede overvekten i befolkningen. Selvsagt skal man ha litt fett til å beskytte indre organer. Forskere snakker vel om en ca minimunsprosent på underhudsfett på 6 % hos menn og 13 % hos kvinner. Anoreksia og for mye fitnesstrening er fenomener hvor underhudsfettet ofte synker til denne farlige grensen for hva som er bra for helsen. Hos en person med normalt, sunt kosthold er ikke dette noe problem. Men hos en som spiser for mye fett vil det legge seg på kroppen og tette blodårene (jeg snakker om kjekt, chips, Mc Donalds mat etc, selv om ja, denne maten inneholder også endel sukker).

  Både sukker og fett blir omdannet til fett i kroppen, derfor kan man anta at å spise sukker til en viss grad kan være sunnere enn å spise fett, rett og slett fordi kroppen bruker mer energi på å omdanne sukker til fett enn å omdanne fettet. Men dette er ikke noe jeg kan si med sikkerhet. Poenget var uansett at denne typen mat bestående av umettet fett ikke er det samme som et næringsrikt kosthold, og langt ifra «for mye næring», som var den opprinnelige setningen vi diskuterte.

 • Tobias

  Her er det meste jeg har funnet av artikler angående GM/GMO, man får lese og gjøre opp sin egen mening. Haugevis av studier påstår og beviser at dette KAN være farlig. Enig i at det finnes artikler som er konspirasjons tull og har lite virkelighetsoppfattelse, men det betyr ikke at det finnes seriøse forsknings angående dette temaet. Uansett er en ting sikkert dette bør forskes mer på og da independently og ikke av forskere som er betalt av Monsanto. http://www.boulderweekly.com/article-12640-muzzled-by-monsanto.html

  Disse artikklene kan også søkes opp på nett i sin helhet. Anbefaler å ta seg tid til å lese gjennom alle og også gjøre sin egen research når det gjelder GMO.

  Prof Ashild Krogdahl: GM Corn Leads to Obesity
  Norwegian Veterinary Science College feeding trials on rats, mice, pig and salmon have found that GM feed produces significant changes. Rats and fish fed Bt corn grew fatter than the control groups fed non-GM corn. Salmon fed on GM corn were slightly larger and ate slightly more. Their intestines had a different microstructure, they were less able to digest proteins, and there were changes to their immune system and blood.
  Prof Ashild Krogdahl of the Norwegian School of Veterinary Science, one of the research team, commented on another worrying finding: “A frequent claim has been that new genes introduced in GM food are harmless since all genes are broken up in the intestines. But our findings show that genes can be transferred through the intestinal wall into the blood; they have been found in blood, muscle tissue and liver in sufficiently large segments to be identified.”
  Source: gmwatch.eu

  There is a common understanding that the widely
  used herbicide glyphosate is easily degraded and adsorbed in soils and thus,
  harmless for use in agriculture. We can demonstrate, however, that this
  conclusion is wrong and dangerous for farmers because in former risk
  assessments the behaviour of glyphosate in the rhizosphere was not properly
  considered.

  In nutrient solution, rhizobox and pot
  experiments we can show that foliar applied glyphosate to target plants is
  released into the rhizosphere after a fast translocation from shoots to roots.
  In the rhizosphere glyphosate can obviously be stabilized long enough to
  achieve negative effects on non-target plants. Such a negative side-effect is
  for example inhibited acquisition of micronutrients such as Mn, but also Zn, Fe
  and B, which are involved in plant own disease resistance mechanisms.

  From this glyphosate transfer from target to
  non-target plants (e.g. from weed to trees in orchards) we predict an increase
  in disease problems, particularly on soils with low micronutrient availability
  as already reported in the USA. In view of plant and soil health, we urgently
  call for a re-assessment of glyphosate as herbicide.

  Authors

  G. NEUMANN, S. KOHLS, E. LANDSBERG, K.
  STOCK-OLIVEIRA SOUZA, T. YAMADA, V. RÖMHELD

  Dr Jose Domingo: Review on Safety Assessment of
  GM Plants

  The main goal of this Universitat Rovira i
  Virgili review is to assess the current state-of-the-art regarding the potential
  adverse effects/safety assessment of GM plants for human consumption.

  Most of studies have been conducted by
  biotechnology companies responsible of commercializing these GM plants. These
  findings suggest a notable advance in comparison with the lack of studies
  published in recent years in scientific journals by those companies.

  Author

  Dr Jose Domingo, Universitat Rovira i Virgili

  Spanish Government Institute: Glyphosate is
  Capable of Reaching Groundwater

  This Spanish Institute of Environmental Assessment
  and Water Research study is one of the few works related to the analysis of
  glyphosate in real groundwater samples and the presented data confirm that,
  although it has low mobility in soils, glyphosate is capable of reaching
  groundwater.

  Authors:

  Sanchís J, Kantiani L, Llorca M, Rubio F,
  Ginebreda A, Fraile J, Garrido T, Farré M.

  Dr Hilbeck: Farmers Have Seed Choices Restricted
  by GM Crops

  This study finds that there is “no evidence that
  restrictions and regulations of GM crops in Europe have decreased seed choices
  for farmers in the non-adopting countries Austria, Germany and Switzerland. In
  contrast, we observed that in Spain, which has adopted GM maize, the seed
  market was more concentrated with fewer differentiated cultivars on offer. In
  Spain, overall numbers of maize cultivars declined, with an increasing number
  of non-GM cultivars being replaced by GM cultivars.”

  The study also found “no detectable yield
  advantage in GM-adopting countries”, even when the analysis was extended to the
  United States.

  Farmer’s choice of seeds in four EU countries
  under different levels of GM crop adoption

  Authors: Angelika Hilbeck , Tamara Lebrecht,
  Raphaela Vogel, Jack A Heinemann, Rosa Binimelis

  Germany Dead Cows – GM Corn

  Between 2000 and 2002 Gottfried Gloeckner, whose
  dairy farm was then in North Hessen near Frankfurt, witnessed the mysterious
  death of 65 of his cows after he had fed them genetically manipulated Bt176
  corn from the Swiss company, Syngenta.

  Source: Institute of Science in Society

  Bavarian Agriculture Institute: Bt Maize Harms
  Swallowtail Butterflies

  In this European study uptake of Bt maize pollen
  by European common swallowtail butterflies led to a reduced plant consumption,
  to a lower body weight, and to a longer development time of larvae. Effects on
  pupal weight and duration of the pupal period were present but less pronounced
  and smaller than effects on larvae. Larvae having consumed Bt-maize pollen as
  first instars had a lower body weight as adult females and smaller forewings as
  adult males.

  Source: stopogm.net

  Dr. Hans-Wolfgang Hoppe: Glyphosate Found in
  Human Urine Across Europe

  People in 18 countries across Europe have been
  found to have traces of the weed killer glyphosate in their urine, show the
  results of tests commissioned by Friends of the Earth Europe.

  Authors: Dr. Hans-Wolfgang Hoppe

  Danish Pig Birth Defects – GM Soy

  New revelations from Denmark have undermined the
  myth that GM soy and Roundup residues are essentially harmless components in
  the European animal feed supply chain.

  An extended analysis of the connections made by
  pig farmer Ib Borup Pedersen between GM soy and health problems in his herd of
  breeding sows was published recently in Danish farming newspaper Effektivt
  Landbrug.

  Source: GM FREE Cymru

  EFSA: Hidden Viral Gene VI Discovered in GM
  Crops

  A hidden viral gene, Gene VI, from
  cauliflower mosaic virus, has been discovered by EFSA (the European Food Safety
  Authority) and Patrick du Jardin of Gembloux Agro-Bio Tech at the
  University of Liege, in GMO crops.

  Source: es.landesbioscience.com

  Authors

  Nancy Podevin and Patrick du Jardin, Gembloux
  Agro-Bio Tech; Plant Biology Unit; University of Liège; Gembloux, Belgium

  The Royal Society: Winter GM Canola Damages Bee,
  Butterfly Populations

  Butterfly numbers were cut by up to two-thirds
  and bee populations by half in fields of transgenic winter oilseed rape
  (canola), ACCORDING to the final results of a three-year study commissioned by
  the UK government. Researchers behind the £6-million (US$11-million) study said
  that the project’s weed-control system is to blame.

  Source: rspb.royalsocietypublishing.org

  Authors

  David A. Bohan, Caroline W. H. Boffey, David R.
  Brooks, Suzanne J. Clark, Alan M. Dewar, Les G. Firbank, Alison J. Haughton,
  Cathy Hawes, Matthew S. Heard, Mike J. May, Juliet L. Osborne, Joe N. Perry,
  Peter Rothery, David B. Roy, Rod J. Scott, Geoff R. Squire, Ian P. Woiwod and
  Gillian T. Champion.

  Gilles-Eric Seralini: 3 GM Maize Varieties
  ‘Negatively Impact’ Organs

  In the three GM maize varieties that formed the
  basis of this investigation, new side effects linked to the consumption of
  these cereals were revealed, which were sex- and often dose-dependent. Effects
  were mostly concentrated in kidney and liver function, the two major diet
  detoxification organs, but in detail differed with each GM type. In addition,
  some effects on heart, adrenal, spleen and blood cells were also frequently
  noted.

  Source: http://www.biolsci.org

  Authors

  Joël Spiroux de Vendômois, François Roullier,
  Dominique Cellier, Gilles-Eric Séralini

  Dr Mason: Glyphosate Is Destructor of Human Health
  and Biodiversity

  This review paper is a comprehensive document
  prepared by Dr. Rosemary Mason which succinctly summarizes many of the findings
  regarding glyphosate’s toxicity to human health. It was prepared to send to the
  Scottish Parliament.

  Author: Dr. Rosemary Mason

  CRIIGEN: GM Maize and Roundup can Cause Tumours,
  Multiple Organ Damage and Premature Death

  In a study published in “Food and Chemical
  Toxicology” researchers led by Gilles-Eric Seralini from CRIIGEN have
  found that rats fed on a diet containing NK603 Roundup tolerant GM maize or
  given water containing Roundup, at levels permitted in drinking water and GM
  crops in the US, developed cancers faster and died earlier than rats fed on a
  standard diet. They suffered breast cancer and severe liver and kidney damage.

  Authors

  Gilles-Eric Séralini, Emilie Clair, Robin
  Mesnage, Steeve Gress, Nicolas Defarge, Manuela Malatesta, Didier Hennequin,
  Joël Spiroux de Vendômois

  Only ten years ago, genetically modified cotton
  grew on 12% of all fields – today it is cultivated on over 80% of all cotton
  fields around the world

  Dr Abdo: Bt Corn Not Substantially Equivalent to
  Non-GM Parent

  This study by scientists from Alexandria
  University showed that the GM corn was not substantially equivalent to the non-GM
  parent.

  Full Study Here: http://www.academia.edu

  Chemical Analysis of BT corn “Mon-810:
  Ajeeb-YG®” and its counterpart non-Bt corn “Ajeeb”

  Authors: Abdo E.M., Barbary O.M., Shaltout O.E.

  Dr Malatesta: GM Soy Increases Liver Ageing
  Process in Mice

  This University of Verona study demonstrates
  that GM soybean intake can influence some liver features during ageing and,
  although the mechanisms remain unknown, underlines the importance to
  investigate the long-term consequences of GM-diets and the potential
  synergistic effects with ageing, xenobiotics and/or stress conditions.

  Source: US National Library of Medicine

  Authors

  Malatesta M, Boraldi F, Annovi G, Baldelli B,
  Battistelli S, Biggiogera M, Quaglino D.

  Dr Aysun Kılıc: Rats Fed GM Maize Suffer Liver,
  Kidney Damage

  In this Turkish study from Hacettepe University
  the Rats fed GM insecticide-producing maize over three generations suffered
  damage to liver and kidneys and showed alterations in blood biochemistry.

  Find the paper here: ncbi.nlm.nih.gov

  Authors

  Aysun Kılıc , M. Turan Akay

  Dr Tudisco: Heart Changes in Rabbits from GM Soy

  The presence of DNA fragments in tissues from
  rabbits given genetically modified (GM) soya-bean meal was investigated in this
  University of Naples study by using the polymerase chain reaction (PCR)
  approach.

  No differences in enzyme levels were detected in
  serum, but a significant increase of lactic dehydrogenase, mainly concerning
  the LDH1 isoenzyme was found in particular in kidney and heart but not in the
  muscle, thus suggesting a potential alteration in the local production of the
  enzyme.

  Authors

  R. Tudisco, P. Lombardi, F. Bovera, D. d’Angelo,
  M. I. Cutrignelli, V. Mastellone, V. Terzi, L. Avallone and F. Infascelli

  Dr Antonella Agodi: GM DNA Found in Milk on
  Italian MARKET

  University of Catania results from the screening
  of 60 samples of 12 different milk brands in Italy demonstrated the presence of
  GM maize sequences in 15 (25%) and of GM soybean sequences in 7 samples
  (11.7%).

  The detection of GM DNA in milk can be
  interpreted as an indicator of fecal or airborne contamination, respectively,
  with feed DNA or feed particles, although an alternative source of contamination,
  possibly recognizable in the natural ENVIRONMENT can be suggested. Further
  studies, performed on a larger number of milk samples, are needed to understand
  the likely source of contamination of milk collected from the Italian market.

  Authors

  Antonella Agodi, Martina Barchitta, Agata
  Grillo, Salvatore Sciacca

  Dr Hussein Kaoud: Organ Damage in Rats Fed on
  GMOs

  In a recent study by Egyptian scientist Hussein
  Kaoud of Cairo University’s Faculty of Veterinary Hygiene, nine groups of rats
  and mice were fed different genetically modified foods (potatoes, corn, grapes
  and tomatoes).

  After a 2 month study an alteration of different
  organs, shrinkage of kidneys, change in the liver and spleen, appearance of
  malignant parts in the tissues, kidney failure and hemorrhages in the intestine
  were discovered in the animals that were fed GMOs. The brain functions were
  touched as well, and the rats’ learning and memory abilities were seriously
  altered. The death rate of baby rats raised by mothers on a diet of genetically
  modified corn also increased by 35%.

  Source: egyptindependent.com

  Russian Government Institute: Infertility in
  Hamsters from GM Soy

  The experiment carried out jointly by the
  Russian National Association for Gene Security and the Institute of Ecological
  and Evolutional Problems showed that Campbell Hamsters lost the ability to
  reproduce after being fed GM soy for 2 years.

  Source: The Voice of Russia

  India Dead Sheep – GM Cotton

  At least 1 820 sheep were reported dead in 2006
  after grazing on post-harvest Bt cotton crops; the symptoms and post-mortem
  findings strongly suggest they died from severe toxicity.

  This was uncovered in a preliminary
  investigation conducted by civil society organisations in just four villages in
  the Warangal district of Andhra Pradesh in India. The actual problem is likely
  to be much greater….India – Allergic Reactions from GM Cotton

  Indian investigators found that farmers who had
  a direct CONTACT with genetically modified Bt cotton suffered allergic
  reactions in various body parts which included hands, feet, face, eyes and
  nose, with some having fallen seriously ill.

  Source: Third World Network

  Dr. Thongprakaisang: Glyphosate Induces Growth
  in Human Breast Cancer Cells

  This study shows that Glyphosate exerted
  proliferative effects only in human hormone-dependent breast cancer, T47D
  cells, but not in hormoneindependent breast cancer, MDA-MB231 cells, at 10-12
  to 10-6 M in estrogen withdrawal condition.

  Find Paper Here: ncbi.nlm.nih.gov

  Glyphosate induces human breast cancer cells
  growth via estrogen receptors

  Authors: Thongprakaisang S, Thiantanawat A,
  Rangkadilok N, Suriyo T, Satayavivad J.

  Dr. Jian Chen: Transgenic DNA from GMOs in all
  rivers tested in China

  A novel method was used in this research, to
  select and isolate those bacteria from the Chinese river water which contained
  DNA suspected to derive from GMOs. These were then carefully studied to
  demonstrate that the DNA could not have come from other sources (e.g.
  mutation/natural selection).

  Source: lib.bioinfo.pl

  ‘A SURVEY of Drug Resistance bla Genes
  Originating from Synthetic Plasmid Vectors in Six Chinese Rivers.’

  Authors

  Chen J, Jin M, Qiu ZG, Guo C, Chen ZL, Shen ZQ,
  Wang XW, Li JW

  Dr. George: Roundup Possesses Tumor Promoting
  Potential

  Researchers from the Indian Institute of
  Toxicology Research have confirmed the carcinogenic potential of Roundup
  herbicide using human SKIN cells (HaCaT ) exposed to extremely low
  concentrations of the world’s best selling herbicide.

  Emptying of Intracellular Calcium Pool and
  Oxidative Stress Imbalance Are Associated with the Glyphosate-Induced
  Proliferation in Human SKIN Keratinocytes HaCaT Cells

  Authors: Jasmine George and Yogeshwer Shukla

  Philippines 5 Deaths, Many Ill – GM Maize Pollen

  In 2003, at least ninety residents of Sitio
  Kalyong in the Philippines became seriously ill. They all lived within 100 m of
  a field planted with GM maize, and their illnesses coincided with the GM maize
  flowering time.

  Many if not all of the villagers exposed to
  GM-maize pollen in 2003 have remained ill to this day. Furthermore, there have
  been five unexplained deaths in the village.

  Source: Institute of Science in Society

  Dr Mercurio: Glyphosate is Most Resistant to
  Biodegredation in Sea Water

  In this unique study in Australia scientists
  have shown that Glyphosate (Roundup) primarily in GM agriculture, is
  particularly resistant to biodegradation in sea water, and could therefore be a
  major contributor to the decline of marine coral reef systems such as the Great
  Barrier Reef.

  Full article http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X14000228

  Authors

  Philip Mercurio, Florita Flores, Jochen F.
  Mueller, Steve Carter, Andrew P. Negri

  Dr Neumann – Glyphosate
  Released into Rhizosphere

  In nutrient solution, rhizobox and pot
  experiments this Hohenheim University research shows that foliar applied
  glyphosate to target plants is released into the rhizosphere after a fast
  translocation from shoots to roots.

  Source: Greenfingers.com

  Abstract

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Tobias Anonym, jeg tror du har vært særdeles selektiv i lesingen din. Her er 19 års forskning oppsummert, og virkningen/faren ved konsum av GM-mat for dyr og mennesker kan beskrives med ett ord: Null.

  http://www.geneticliteracyproject.org/2014/09/10/19-year-study-of-trillions-of-meals-shows-ge-crops-do-not-harm-food-producing-animals-humans/#.VBBhtZPILgI.twitter

  «… we don’t need to depend on anecdotes to address these concerns. Writing in the Journal of Animal Science [NOTE: article behind paywall], in the largest study ever conducted, Alison Van Eenennaam and Amy E. Young, geneticists with the Department of Animal Science at the University of California-Davis, reviewed 29 years of livestock productivity and health data from both before and after the introduction of GE animal feed. The field data represented more than 100 billion animals.

  What did they find?

  There were no indications of any unusual trends in the health of
  animals since 1996 when GMO crops were first harvested. Considering the size of the dataset, it can reasonably be said that the debate over the impact of GE feed on animal health is closed: there is zero extraordinary impact.

  The authors also address the implications of their study on human health.

  No study has revealed any differences in the nutritional profile of
  animal products derived from GE-fed animals. Because DNA and protein are normal components of the diet that are digested, there are no detectable or reliably quantifiable traces of GE components in milk, meat, and eggs following consumption of GE feed.»

 • Bjørn Evan

  Hei, jeg plukket en tilfeldig (faktisk helt sant at det var tilfeldig).
  Dr Hussein Kaoud: Organ Damage in Rats Fed on GMOs

  Jeg søkte fikk treff på linken egyptindependent.com og en rekke anti-GMO sider, men jeg fant ingen link til selve studien. En oversikt over arbeidet til Kaoud fant jeg her http://www.researchgate.net/profile/Hussein_Kaoud/publications uten å finne studien som du nevner. Konklusjonene er jo mildt sagt sensasjonelle, så kan du hjelpe meg å finne link til selve studien ?

  Du skjønner jeg har en liten mistanke om at det er snakk om forsker som ikke liker GMO som kommer med noen påstander til en journalist, som videre presenterer dette som en stor sak, og igjen blir brukt som bevis i en rekke sammenhenger (blant annet av deg)

  Om du ikke finner denne studien, kan vil jeg gjerne spørre om du kan plukke ut en annen studie jeg kan se nærmere på.

  På forhånd takk

 • Tobias

  Hei. Helt enig med deg at det er mye dissinformation når det gjelder GMO, etter min mening på begge sider. Men det finnes også seriøse artikler. Jeg klarte ikke å finne den originale researchen fra Dr Hussein Kaoud, så man kan jo stille spørsmål ved dens legitimitet. Ironisk nok kom jeg over forskning fra en annen egyptisk forsker Dr El Shamei (og andre forskere) som handler om noe av det samme. Virker som en relativt saklig artikel med en sakelig konklusjon:
  http://www.academia.edu/3405345/Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG_
  Anbefaler å lese gjennom denne også, her vil du finne flere studies angående GMO: http://www.collective-evolution.com/2014/04/08/10-scientific-studies-proving-gmos-can-be-harmful-to-human-health/

 • Tobias

  Odd jeg er fullstendig klar over at det er masse artikler som skriver at GMO ikke er helsefarlig og jeg har lest mange av de. Hvis det er noe jeg ikke er så er det å være selektiv i lesningen min, jeg har lest minst like mye fra den positive siden som den negative. Det er alltid viktig når du skal gjøre deg opp en mening. Syntes du virker litt trangsynt iforhold til denne saken og virker som du har gjort lite research når det gjelder studies som går imot GMO. Jeg er ikke en anti-GMO hykler og jeg skal ikke si at jeg vet at GMO er farlig men jeg vet heller ikke at det er 100% ufarlig. Personlig mener jeg at det fortsatt burde gå under en forsknings og trial periode og ikke bytte ut all mat og landbruk med noe som man ikke vet er 100% ufarlig og hva slags langtidseffekter det kan ha. De som sier at det er 100% ufarlig har gjort lite research og mest sannsylig lest en side av saken. Når det gjelder den linken du sendte, kan jeg kun se hva Jon Entine skriver og får ikke tilgang til studien som er gjort for den r bak en «paywall», så den hjelper lite for meg dessverre. Hvis du finner hele send gjerne en link.

  Anbefaler å lese gjennom denne her vil du finne flere studies angående GMO som er linket i artikelen: http://www.collective-evolution.com/2014/04/08/10-scientific-studies-proving-gmos-can-be-harmful-to-human-health/

  Anbefaler å lese dette Odd: Virker som en relativt saklig artikel med en sakelig konklusjon:
  http://www.academia.edu/3405345/Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG_
  In conclusion,
  the present work demonstrate that GM corn
  intake influenced on the histopathological features
  of liver, kidney, testis, spleen and small intestine
  during the physiological process of ageing and,
  although the mechanisms responsible for such alterations
  are still unknown and several animal studies
  indicate serious health risks associated with GM
  food. Therefore, we recommend that more scientific
  efforts and investigations are needed to ensure
  that consumption of GM foods likely to provoke any form of health problem. Moreover, because of the importance that the consumption of GM foods has acquired, as well as its enormous potential in the near future, the performance of complete case-by-case study seems would be advisable and long-term studies are clearly necessary.

  Ikke kommenter hvis du ikke leser det jeg har sendt i sin helhet, da er det liten vits i å diskutere.

 • KA
 • Kåre Larsen

  Heiagjeng er heiagjeng!

 • Kåre Larsen

  Nienei Gunnar sluker alt som har blitt publisert peer-reviewed i «anerkjente» tidsskrift som opplest og vedtatt kunnskap! Alt er svart hvitt, ingenting er ukjent og utvikling er teit. Vi må bare stole på ting som er oppdaget og forskningsverifisert fram til 2014. Alt annet er kvakksalveri og humbug

 • Kåre Larsen

  Steinalderen varte fram til det 20 århundre i ditt leksikon? Da må du nesten kjøpe et nytt leksikon. Nå har vi kommet til det 21 og det er leeenge siden steinalderen sluttet

 • Kåre Larsen

  Mugg er bare bra, økologisk blåmuggost er for eksempel godt som godteri!

 • Kåre Larsen

  Du er tydeligvis betalt av Nav når man ser hvor mange inlegg du produserer i arbeidstia. Jeg avspaserer.

 • Varm_kaffe

  «Kan vi ikke alle få leve etter vår egen overbevisning uten å gjøre
  hverandre til latter? Det siste innen «moderne» mat er klorvaskede
  kyliinger. Amen!»

  Du ser selv hvordan de to setningene kolliderer med hverandre?

 • Varm_kaffe

  «Grunnen til at jeg spiser økologisk er ikke fordi jeg tror økologisk mat
  inneholder flere næringsstoffer enn konvensjonell mat, men fordi jeg
  foretrekker maten min ikke sprøytes med gift.»

  Økologisk mat kan sprøytes med gift akkurat som «vanlig» mat. Men da er det «økologiske sprøytemidler», må vite. Det blir selvfølgelig noe heelt annet.

 • Varm_kaffe

  Hvis «heiagjeng» i dine øyne er noe sånt som «folk som leser bloggen med et kritisk blikk og ikke nøler med å påpeke det, gjerne på en veldig direkte måte, om forfatter tar feil», så… ja, da er det en heiagjeng.

  Resten av oss bruker ordet på en litt annen måte, men du om det.

 • Kåre Larsen

  Vel jeg har til gode å lese et kritisk blikk fra deg. Du støtter 110% opp under det Tjomlid skriver og forsvarer synspunktene hans mot all dokumentasjon og motargumenter. Gunnar var selv New-Age fantast tidligere, nå er han skeptiker-fantast. Akkurat som flere Syria farere tidligere var kriminelle dopselgere som aldri satt sitt bein i moskeen. Fantast er fantast og du varm_kaffe er heiagjeng.

 • At jeg noensinne har vært en «New-Age-fantast» var nytt for meg :-)

  Men som den varme kaffen sier, så leser blogen min svært kritisk av mange fagpersoner, og hvis jeg tar feil korrigerer jeg dette. Det jeg skriver om er det vi vet per i dag ut fra den beste forskning. Dette kan endre seg med tiden, men sjelden i vesentlig grad.

  Har du eksempler på noe jeg har skrevet som har vist seg å være fundamentalt feil, og at mine kritikere hadde rett likevel?

 • Lars Olsen

  Det var et eksempel på en diettmote som ikke har vitenskapelig fundament for de påståtte effektene, et poeng som åpenbart gikk whoosh over hodet på deg.

 • Kåre Larsen

  Du har jo selv innrømmet å ha vært fantast på et annet område. UFO-forkynner, det kaller jeg galskap og New Age på høyt nivå. Hadde du hatt en blogg på denne tiden hadde du sikkert forkynnet dette like overbevisende som du idag forkynner dine «sannheter» om alt og alle. Når du i tillegg har vært aktiv kristen kan vi spørre hvor sterkt hode du egentlig har. Fra en type ekstremisme til en annen sier nå jeg. Om 5 år er du kanskje kvakksalver og selger en eller annen mirakelsjokolade.
  Alt du skriver om økologisk mat, GMO, akupunktur, aspartam, osteopati, manuell terapi etc er temaer som kommer ut forskjellig med forskjellige resultater i HVER ENESTE forskningsrapport. Det bedrives behandling med akupunktur, osteopati eller manuell terapi på samtlige av verdens beste idrettsutdøvere. Dette tas ikke ut av løse lufta.
  Medisin og matproduksjon er ikke temaer jeg har drevet forskning innen selv, men jeg ville vært ekstremt forsiktig med å trekke bastante konklusjoner innen mitt eget tema hvis resultatene var så sprikende alt ettersom hvem som finansierer forskningen. Men det er mulig det er lettere å sluke all forskning rått for en som aldri har bedrevet forskning selv…

 • Kåre Larsen

  Økologisk mat er ikke diettmote. Det er sånn vi alltid har spist for storindustrien tok over. Et poeng som åpenbart gikk langt over hodet på deg.

 • Jeg var fascinert av UFOer for rundt 20 år siden ja. Men ingen fantast. Ingen forkynning. Kun fascinasjon og jakt på mer informasjon. Kristen grunnet miljøet jeg vokste opp i, men aldri forkynnende, aldri holdt en andakt, aldri snakket veldig høyt om kristendom. Evig tvil og jakt på beviser fordi det aldri ga helt mening. Akkurat som i dag. Så selv dengang jeg trodde på slikt var jeg aldri overbevist, og det var vel derfor jeg endret mening om de tingene så snart jeg fikk tak i bedre informasjon. Det er jo skeptisisme og vitenskapelig metode i et nøtteskall, «follow the data», noe som gjør at det blir ganske underlig hvordan du presenterer det som en negativ ting.

  Men din kritikk over gankse mange kommentarer her inne nå bærer preg av at det er personen Tjomlid du har et problem med. Hva med å helle diskutere sak? Kan du ikke finne noen påstander i bloggen min som du mener er for dårlig underbygde vitenskapelig, så kan vi heller diskutere det under de respektive bloggposter?

  Sånn generell avfeiing av alt jeg har skrevet på grunnlag av du mener jeg er for bastant, er lite fruktbar for alle parter.

 • Varm_kaffe

  Det er faktisk ikke en uting å skifte mening, snarere tvert imot. Tror alle gjør det flere ganger i løpet av livet, det har i hvert fall jeg gjort. Så vi skiller mellom to typer mennesker, de som evner å innrømme feil… og de som ikke gjør det. Personlig har jeg langt mer sans for førstnevnte.

  Og med all respekt å melde: driver du forskning selv, vet du at det å appellere til anekdoter om idrettsutøvere som mottar den og den behandlingen ikke er bevis for noe som helst.

 • Varm_kaffe

  «Vel jeg har til gode å lese et kritisk blikk fra deg.»
  Visste ikke at jeg representerte alle leserne til Tjomlid, men okei…

  Har du ikke sett kritikk fra meg, så har du ikke lett grundig nok. Jeg sluttet faktisk å lese bloggen til Tjomlid en lang stund pga. enkelte av synspunktene hans. Så sorry, men nei, jeg er ikke noen enmanns-heiagjeng som støtter alt han sier.

 • Hvis du tror at økologisk mat i dag = sånn vi spiste før «storindustrien tok over», så vet du åpenbart lite om hvordan økologisk mat produseres. Og det er jo nettopp mye av poenget med bloggpostene mine om dette. Folk tror veldig mye om økologisk mat, men det ser ikke helt ut til å være i takt med virkeligheten. F.eks. tror de at økologisk mat ikke sprøytes, og overser at det sprøytes med «naturlige sprøytemidler» som ofte må brukes i større mengder (fordi det virker dårligere) og gjerne er vesentlig dårligere testet og regulert enn syntetiske sprøytemidler. Pluss at økologisk mat ofte produserer og selges nettopp av «storindustrien». Det er en ny kilde til inntekter, så «storindustrien» er selvsagt raskt på hogget for å utnytte dette.

 • Kåre Larsen

  Det spørs om hvilken definisjon av økologisk du legger til grunn. Er det kommers-økologisk du finner på Rema1000 eller er det ordentlig økologisk? Forutsetninger Tjomlid, forutsetningene dine for debatt er svært ofte haltende og kun til inntekt for dine egne meninger.

 • Kåre Larsen

  Nei, vi kan ikke diskutere sak fordi du ikke kommenterer forskning innenfor mitt fagfelt. Jeg tar for meg din framtoning og tolkning av forskningsresultater med påfølgende bastante konklusjoner som skal slukes rått som en opplest og vedtatt sannhet. Dette er og blir feil måte å tolke forskning på. Du kan ikke sitere en setning her og der uten å legge forutsetninger til grunn.
  Jeg debatterer ikke forskning jeg ikke har noen faglig relasjon til, det blir useriøst. Men for uvitenskapelige folk på jakt etter høye bloggtall og annonsekroner er jo dette reine honningkrukka.

 • Kåre Larsen

  Jeg nevner idrettsutdøvere i verdenstoppen fordi det ofte er høyt respekterte fagfolk som sitter som medisinsk ansvarlige for disse utdøverne. Disse mottar behandling som ifølge Tjomlid ikke har noen effekt, men som ofte er høyt debattert i faglige kretser. Da lurer jeg på om det er slik at forskning som foreligger kan tolkes på en så bastant måte som Tjomlid gjør. Dette handler ikke om bevis for behandlingen, det skal jeg ikke debattere, men hvorvidt dette er omstridte temaer med SVÆRT sprikende forskningsresultater.

  Til dette med å skifte mening, nå er du snart spot on! Ja, vi skifter mening, vi blir presentert nye og ukjente fakta. Nettopp DERFOR kan vi ikke være så bastante i konklusjoner og debatter som både du og Tjomlid er. Vitenskapen utvikler seg konstant og vi får nye fakta på bordet hele tiden! Vi må være med ydmyke i debatter og ikke hele tiden være bedrevitere og bastante i våre uttalelser

 • Lars Olsen

  Jeg tror ikke du skjønte en døyt av vinklingen her.

 • Kåre Larsen

  Nei vel. God jul!

 • Sonate

  Takk for et meget nyttig bidrag til debatten.

 • Sonate

  Nå har nyere resultater vist seg at økologisk er sunnere for helsa enn syntetisk mat.

  http://www.oikos.no/aktuelt/dokumentasjon-av-fordeler-med-okologisk-mat-og-landbruk.aspx

  http://foodtank.com/news/2014/09/organic-produce-higher-in-nutritional-content-than-conventional-produce

  http://www.agropub.no/id/2281

  Og jo, økologisk er mer naturlig, ettersom selve definisjonen på noe ikke- naturlig er noe kjemisk, sammensatt og bearbeidet. Som de i gamledager kalte det – mat.

  Hele artikkelen din vitner egentlig ganske mye om at du verken kan særlig om emnet- eller tolker resultatene riktig. At du i det hele tatt fraråder folk å spise økologisk mat av den ene grunnen at det ikke er SUNNERE enn syntetisk produsert mat er hårreisende. Fordi vi vet at økologisk produserte varer både har bedre dyrevelferd og er betraktelig mer klimavennlig. Hadde du gravd frem artikler om at økologisk mat var USUNT eller litt mer usunt, eventuelt like sunt som syntetisk mat, hadde det vært noe annet. Men premisset ditt er at økologisk ikke er SUNNERE. Og da kan man like greit drite i hele produksjonen ifølge deg.

  Nå skal det også sies at økologisk produksjon ikke bare gjelder mat, men også kosmetikk, vaskemidler, bomull etc.

 • John
 • Varm_kaffe

  Ganske tynne argumenter der, og artikkelen over handler ikke om GMO i første omgang.

 • Hydrokult

  Syntes igrunn det burde stilles krav til hva som er i maten vi kjøper og mulige bivirkninger av dette. F.eks burde det stått på kjøttprodukter at det inneholder tilsatte hormoner og antibiotika. Burde og stå på frukt og grønt hva de er sprayet med både under produksjon og transport. Dette burde vel være vår rett som forbruker å vite når vi kjøper varene. Selv holder jeg meg til frukt og grønt og litt sjømat i blandt. Dersom en ser på miljøkonsekvensene av dagens storproduksjon så er det svært lite bærekraftig og vil neppe kunne fortsette ettersom befolkningsveksten øker raskere enn den økonomiske veksten. Storprodusenter kjøper/lurer til seg store arealer av regnskoger som brukes som beite og for å produsere mat til dyrene. Dersom vi hadde fått mer innsikt i hva som egentlig foregår bak lukkede dører hadde vi blitt sjokkert. Hadde naboen din hatt ett dyrehold som var tilsvarende ville du anmeldt det. Desverre så er det ofte de store som stiller krav til forskningen bak, og de kan vende på ordbruken så mye de vil for å få det til å høres fint ut. https://www.youtube.com/watch?v=c-WAGf-4gC8

  Dokumentarer er alltid spisset mot det verste sånn som alle filmer og medier gjør. Men å nekte for at vi lever i en korrupt verden hvor hensyn til miljø forsvinner mer og mer.
  Syntes igrunn det er naivt å tenke at det er bedre å ikke vite enn å vite sannheten.

 • Hydrokult

  Det er ikke ett problem å fø verden. Vi produserer nok til å fø 12 milliarder, men vi med penger får første rett til å fråtse i varer fra hele verden. Hadde det ikke vert for at de i fattige land som produserer og selger billig så hadde ikke Norge hatt den luksusen og det var vanskelig i Norge før oljeindustrien tok seg opp. Vi bruker uland som slaver for oss og bruker deres dyrkejord til å produsere GMO mat til dyrene vi før i egne land. Jeg er enige at etter dagens inntaks trend av mat gjør at vi ikke får nok til verden. Hadde vi redusert inntaket av kjøtt med 50% hadde vi ikke hatt samme problem. Helårsdyrking av hydroponisk fremstilt mat er en løsning for norge hvor en har mulighet til å produsere nok grønt for i lange tider fremover. Det er vår grådighet og lite hensiktsmessige inntak som gjør at andre lider, ikke økologisk jordbruk. Gjelder ofte å bruke fornuft foran statistikker. Det sier jeg seg selv at økologisk eller hydroponisk produksjon er best, både for jorden og oss som beboere av jorden. Forstår ikke hvorfor folk meningsløst bakker opp under konvensjonell matproduksjon dersom det finnes bedre alternativer.

 • Petter

  Hehe. …Spis hva du vil for meg….Forskning i «hue og ræva»……..skal vel ikke så mange hjerneceller til for å forstå at jo mindre kunstig behandlet mat , «rett» fra naturen, er sundest.

 • Zeta Rebecka Medina

  Du kan kanskje dokumentere at sprøytet og manipulert mat er ufarlig?

 • Zeta Rebecka Medina

  Medikamentet har nok effekt, og det har et titalls birvirkninger som vil skade deg på sikt.
  Maniupulert/ sprøytet mat gjør deg også mett……
  skjønner du tegninga?

 • Zeta Rebecka Medina

  Det finnes en sammenheng mellom sprøytet/manipulert mat og hormonforstyrrelser, samt cancer.

 • Zeta Rebecka Medina

  Ganske mange. Du skjønner sikkert at det ikke behøver å bety at de blir akutt syke. De blir syke på sikt. De får kreft, de blir infertile, evt føder barn med abnormaliteter osv

 • Zeta Rebecka Medina

  Nei, man kan jo ha nøtteallergi, ikke sant?

 • Zeta Rebecka Medina

  Husk at Tjomlid synser nå da dere. Dette er ikke en ekspert. Han fremlegger heller ingen rapporter om senvirkninger osv

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Dokumentasjon?

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Dokumentasjon??

 • Zeta Rebecka Medina

  På hva da? Se mitt svar til Balder. Btw, alle medikamenter har bivirkninger, hvis det var det du lurte på.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Alle medikamenter «kan» ha bivirkninger.
  Du påstår at alle medikamenter er skadelige på sikt, uansett dose.
  Dokumenter det!

 • Zeta Rebecka Medina

  Vet du ikke såpass selv?

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Regner med at du svarer på samme, inteligente måte når kemneren
  ber deg dokumentere fradragene dine?

 • Merlin

  Hvis Dr. John McDougall har rett, så er det mat fra dyr en blir syk av…

  The Starch Solution

 • magnus j.
 • Så ditt innspill er lenke til en artikkel om den samme metaanalysen som bloggposten handler om? :-)

 • Har du noen lenker til rapportert om senvirkninger?

 • Det er da fryktelig mye mat som «rett fra naturen» er svært farlig/giftig å spise ubehandlet.

 • magnus j.

  Nyttig kunnskap som bare bekrefter de enorme økonomiske interessene som ligger i landbrukskjemikalier, og hvilke krefter som settes i sving når myndighetene stiller spørsmål ved bruken.
  http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/02/suppressed-eu-report-could-have-banned-pesticides-worth-billions?CMP=share_btn_tw

 • Danne

  Jeg er usikkerheten selv når det gjelder dette temaet. Hvis jeg planter et frø som er helt naturlig(den er ikke gjort noe med) og som kommer fra denne planeten og ikke et labrutorium. Jeg legger frøet i jorden og gir den rent vann, verken jorden eller vannet er det gjort noe med. Etter en viss tid så får jeg et produkt. Om det er Avocado eller gulrøtter det spiller ingen rolle.

  Hvis jeg dyrker et frø som er framstilt av vitenskapen. Fortsetter prosessen med å gi frøet og senere planten og senere produktet som kommer ut med sprøytemidler, gmo, veksthoromoner, hva vet jeg hva de gir. Altså det som tilsettes i maten per dags dato.

  Spørsmålet er. Er maten som vi dyrker/framstiller i dag like bra som den maten Mother Nature dyrker selv? Er våres teknologi så fantastisk bra at vi klarer i dag i 2015 og framstille den eksakt samme maten som planeten våres produserer? Altså at det er ingen forskjell i næringsinnholdet.

 • magnus j.
 • Dette er en bedre omtale:
  http://videnskab.dk/krop-sundhed/cocktail-af-kemikalier-oger-risiko-kraeft

  Merk at dette er «proof of consept» hvor veldig høye doser av stoffene er brukt, og forskningen er gjort på celler – som jo mangler alle kroppens mekanismer for å uskadeliggjøre og skille ut disse stoffene før de gjør skade.

  Det er hverken vist at denne effekten gjør seg gjeldende på noen relevant måte under de lovlige grenseverdier av stoffer, og det er heller ikke vist noen effekt i befolkningen.

  Det er interessant forskning, men man kan ikke konkludere særlig mye ut fra dette.

 • Randi Størseth

  Økologiske grønnsaker SMAKER bedre!

 • Den påstanden gir lite mening av to grunner. Det første er at flere blindtester viser at folk IKKE foretrekker økologisk når de ikke vet hva som er hva. Det er akkruat som i uttallige blindtester med vin og vann og alt mulig annet hvor folk mener vin og vann med dyrere etikett smaker bedre, selv om de egentlig får servert samme vin eller samme springvann i alle flaskene. Vi lar oss lure av våre forventninger. Hvis folk tror økologisk er bedre, eller har betalt mer for det, så føler de kanskje at det også smaker bedre – selv om det ikke egentlig gjør det.

  Det andre er at man må definere hva som menes med å smake best. Hvis økologiske grønnsaker har kortere varighet, så smaker de kanskje bedre på dag én, men hva med dag fire og dag ti? Hjelper det at det smaker best umiddelbart hvis de fleste ikke får tak i økologiske varer før de har blitt transportert og ligget i butikkhyllene noen dager? Det er ikke alltid at teori og praksis samsvarer.

 • Randi Størseth

  Min erfaring. Holder for meg.

 • Daniel Pedersen

  Faen du er dum Gunnar. Jævla idiot. Har sett opp til deg i en årrekke, men ikke noe mer. Våkne opp, dust! Det handler KUN om hvor mye kjemikaler vi sprer i verden totalt. Ikke om smak, ikke om næringsinnhold. Ikke om plantevernmidler vi får i oss. Men om plantevernmidler/kjemikaler vi sprer om oss på denne kloden totalt sett. Våkne opp. Takk.

 • Jeg er enig i at vi skal begrense mengden sprøytemidler så mye som er praktisk mulig, og der blir nok GMO en helt sentral faktor fremover. GMO/Round-Up har allerede sørget for en dramatisk reduksjon i sprøytemidler, og i risikoen ved sprøytemidler.

  Glem heller ikke at det benyttes sprøytemidler i økologisk landbruk, men man måler ikke disse per i dag, noe som gir et fryktelig skeivt bilde av virkeligheten.

 • magnus Jonsson
 • magnus Jonsson
 • Henok

  Sitat fra denne bloggens regler:
  Kommentarer som bare består av lenker eller referanse til annet eksternt innhold uten at kommentator selv har satt det inn i en kontekst og kommet med egne tolkninger/forklaringer/argumenter kan bli slettet.

 • masonmaster

  Er det ikke på tide du legger ned denne kvasi-vitenskapelige møkka-bloggen din. Men du har vel for godt betalt til å være dis-informatør, og Monsantos største agent i landet. Blir jo bare møkk lei av å høre dine forsvarstaler for facsist-selskapet, og deres vidunder-midddel round-up. Blir du ikke mett av å gå i ledtog med anti-demokratiske korrupte krefter. Du tar bare aldir til vettet.

 • Jøss, har jeg fått Neil Young i kommentarfeltet? Stas!

 • aurora furuseth

  Hva med jordsmonnet? Ut fra den erfaringa jeg har med økologisk dyrking, virker det som målet er å bygge opp et godt humuslag, altså det øverste jordlaget i åkeren, som består av dødt organisk materiale. Og at det er viktig for at strukturen i jorda skal bli godt egna for planterøtter. Øker jordas evne til å binde vann og næringsstoffer, ifølge SNL. Det er sikkert mulig å stimulere humusdanning samtidig som en bruker litt mineralgjødsel, og det er fullt mulig å gjødsle med Debio-gjødsel uten å tenke på humus, så i det virkelige livet er det kanskje ingen sterk sammenheng mellom øko og jordsmonn. Det veit jeg ikke. Men jeg kjøper iallfall økologiske grønnsaker mer av hensyn til jordsmonn enn helse. Et anna argument for øko er ressursknapphet. Å gjødsle med kompost eller møkk bruker ressurser på nytt, i stedet for å tære på ikke-fornybare ressurser. Det er vel særlig fosfor som er problemet?

 • @Bondevett

  Så lenge en passer på å tilføre jorda det den trenger av næringsstoffer (dvs. røft sett gir jorda tilbake det plantene tar ut av den), ser det ikke ut til å være forskjell på jordkvaliteten enten en velger den ene eller den andre formen for dyrking/gjødsling. Det er ikke grunnlag for å si at én dyrkingsmetode gir bedre humus enn en annen metode, eller at kunstgjødsel ‘utarmer jorda’.

  Lenken nedenfor går til en interessant artikkel om dette temaet fra Rothamsted, en av Europas eldste og mest tradisjonsrike institusjoner for landbruksforskning.

  http://www.rothamsted.ac.uk/news-and-views/rothamsted-research-views-modern-farming-destroying-soil-read-prof-keith-goulding%25E2%2580%2599s

  PS. Det er også en god del ‘konvensjonelle’ bønder som gjødsler med husdyrgjødsel, eller som bruker både husdyrgjødsel og kunstgjødsel. Bruk av husdyrgjødsel betyr altså ikke nødvendigvis at en driver økologisk jordbruk.

 • Interessant lesning. Kanskje du kan svare på noe annet jeg har lurt på. Hver dag på vei til jobb kjører jeg forbi en produsent av ferdigplen. Her fjerner de ikke bare gresset, men tar også det øverste laget av jorden med i salgsproduktet. Hvordan sørger disse for at ikke jorden blir «brukt opp» etter hvert som årene går?

 • Liv Langberg

  «Agroøkologiske metoder» er noe helt annet enn «økologisk produksjon» . Rapporten du nevner anbefaler, som de fleste faginstanser, mer bruk av agroøkologiske metoder. Sertifisert økologisk regnes ofte ikke blant disse, fordi metoden er lite bærekraftig (lav produksjon, høye produksjonskostnader, gjødselmangel, etc.)

 • Liv Langberg

  «Kanskje har vi ikke bevist at man blir syk av sprøyemidler og konserveringsmidler»

  1. Sprøytemidler og konserveringsmidler er to forskjellige ting. Både øko og de mange ulike «konvensjonelle» jordbruks- og matbehadnlingsmetodene benytter både sprøtemidler og konserveringsmidler, men det er lite overlapp mellom hvilke slike som brukes. Denne debatten kan profitere på et mye større presisjonsnivå.

  2. Det er ikke bare «ikke bevist at man blir syk av sprøytemidler». Det er bevist at man ikek blir syk av sprøytemidler brukt på den måten de brukes i dag.

  «grønnsaker dyrket frem i et rikt jordsmonn med flere mineraler, vitaminer og kostfiber er i hvert fall bra.»

  1. Dete utsagnet gir ikke mening. Det er ikke noe poeng at jordsmonnet ineholder «flere mineraler» dersom en del av disse er f eks giftige tungmetaller, eller radioaktive. Det vi vet, er at sannsynligvis pga næringsmangel, så tar økologisk dyrkede rotgrønnsaker opp mer giftige tungmetaller og mer radioaktiv stråling enn konvensjonelt dyrkede, på samme åker. Øko-jord inneholder generelt mindre av de mineralene som er nødvendig for at avlinger skal vokse.

  2. Planter tar ikke opp vitaminer eller fiber, men disse kan produseres i plantene. Det er større forskjell i næringsinnhold mellom avlinger dyrket på forskjellige jorder enn mellom øko og «konvensjonelle». Det er grundig dokumentert at det ikke gir noen ernæringsmessige fordeler å spise «øko-mat».

 • Liv Langberg

  «e-coli som er dødelig for mennesker oppstår i magen på kyr som spiser mais.»

  Nei.

  http://cfs.tamu.edu/2015/04/15/meat-and-science-mythologies/

 • Vi skal heller ikke glemme at det meste av «konserveringsmidler» er helt naturlige stoffer som ofte finnes i maten uansett. Folk tror at alt dette er skumle greier, men som jeg viste i Baker Hansen-bloggposten er det ofte bare naturlige kjemikalier.

  Og vi skal heller ikke glemme at bruken av konserverngsmidler/tilsetningsstoffer i mat er _ekstremt_ strengt regulert. Fakta er at om man regulerte vanlig mat like strengt, ville mye vært forbudt å spise. Eksempelvis er det flere tilsetningsstoffer som ikke er lov å bruke, selv om nøyaktig samme stoff finnes i mat vi spiser hver eneste dag.

 • @Bondevett

  Godt spørsmål! Ferdigplenproduksjonen er bærekraftig, og kan i mange tilfeller også styrke humuslaget. Denne PDF-en fra Norges Gartnerforbund forklarer hvordan produksjonen skjer, og hvordan den påvirker humuslaget:

  https://www.google.de/url?url=http://www.gartnerforbundet.no/bilder/Plenproduksjon%2520og%2520matjordlag.pdf&rct=j&sa=U&ved=0CCYQFjADahUKEwiAoLPt2JbHAhVBnywKHSZMBmM&q=hvordan+produseres+ferdigplen&usg=AFQjCNHYn_j_FTptDf7Nx3I5iyfm5_rTxg

 • Tusen takk for svar, det har jeg lurt på en stund, og godt å bli beroliget :)

 • Tonny Kolås

  «Å kategorisk velge økologisk «bare fordi det høres bedre ut», er å lure seg selv» Med denne uttalelsen trakker du rett i salaten Gunnar!,- den som er sprøtet med gift! Høres det bedre ut, så er det bedre! Dette er grundig dokumentert og erkjent av selv den mest notoriske nerde skeptiker. Hvorvidt psykens rolle eller vår magefølelse er en effekt eller deffekt er irrellevant! Ser det bedre ut, så ER det bedre. Da «vann i munn» setter igang fordøyelsen allerede før maten er inntatt. Så var det dette med «flau smak» da Gunnar… I ditt tilfelle der placebo effekten er defekt, anbefaler jeg at du holder deg til en streng diet av konvensjonelt dyrket, genmanipulert og gift sprøytet mat!

 • Tonny Kolås

  Hmm her snakker vi Gunnar ( ikke sarkastisk!) Du gir av deg selv, og deler litt av din historie, det syntes jeg er veldig bra! Da trigger du umiddelbart min nyskjerrighet for DEG, bortenfor dine tanker og meninger, de er ikke deg…,det kan jeg dokumentere..! ;-) (Echart Tolle) Hva angår religion plukker jeg visdoms ord akkurat slik det passer meg, og fra Bibelen vil jeg minne deg på følgende: «Frykt ikke» «Guds ord står skrevet i naturen» «Guds barn» Så frykt ikke er selvforklarende. Slå av pc-en og KOM DEG UT i naturen! Gud vil se sine barn vokse seg sterk og klok, og så uavhengig av sin far som mulig, så kom deg ut bleiene Gunnar, men piss ikke i min hage,- da smeller det! » Evig tvil og jakt på beviser» sier du, vel da vil jeg minne deg om dokumentert kvantefysikk: Du kan ikke være en passiv observatør,- altså din jakt påvirker byttet. Ikke undervurder din egen skaperkraft Gunnar. «Everything you say will echo in eternity»

 • Sissel Vintersol Lillebjerka

  Jeg velger økologisk dyrket mat, fordi da er jeg med på å beskytte livet i jorda og nærmiljøet rundt der maten dyrkes. Plantevernmidler tar liv, de dreper humler og bier, sopp og andre mikroorganismer som har rett til å leve! Hvorfor måle alt opp til kroner og øre Tjomlid? Jeg liker humlesurr om sommeren og betaler gjerne litt mer for økologisk produserte varer bare for det. Nå i det siste har også de økologiske varene blitt svært mye billigere også, økologiske egg i min butikk var faktisk billige enn konvensjonellt produserte egg!

 • Dette var hårreisende virkelighetsfjernt. Tror du man kan produsere mat nok om vi ikke «tar liv»? Skal vi ikke luke ugress i åkeren en gang? Ugresset har jo også rett til å leve?

  Og hva får deg til å tro at ikke økologisk dyrket mat benytter seg av plantevernmidler som tar liv av insekter, sopp og mikroorganismer?

 • ChristerHansensarp

  Bytt ut ordet sprøytemiddler med ordet gift, så skjønner du kanskje sammenhengen;-)

 • ChristerHansensarp

  Vet du hva som skjer når ett firma genmodifiserer for eksempel mais? Da kan de søke patent på det produktet, og få eier rettigheter over maten. Det skremmer meg faktisk mye mer enn at maten skal bli farlig, eller at de skal slutte å reprodusere seg.

 • ChristerHansensarp

  Er for meg egentlig ikke så inntresant om det er hakket mer eller mindre antioksidanter, mer eller mindre karbohydrater eller om smaken svinger litt i fordel for den ene eller andre. Det viktigste synes nå jeg er at, Sprøytemidler er et pent ord for GIFT, som vi ukritisk bombarderer miljøet med. Økologisk mat er bedre for miljøet, og dermed bedre for meg. Og jeg syne alle skeptikere burde undersøke litt om den nye folkesykdommen i Norge som omhandler tarmsystemet vårt. En total mangel på bakterier som vi er fullstendig avhengige av for å fordøye maten vi spiser. Og hvorfor mangler disse bakteriene på sprøytet mat? Hmmm, litt av en gåte det der ;-)

 • Vegard Ryan

  Konvensjonelle og økologiske organismer blir også patentert.

 • Roy Feirud

  Har du sett på studien som ble publisert 16. februar 2016, også av de samme folkene fra Newcastle? Vet du om andre som eventuelt har tatt den for seg? http://www.ncl.ac.uk/press/news/2016/02/organicandnon-organicmilkandmeat/
  Matmerk/Debio mener, igjen, at forskerne har fastslått at økologisk mat er sunnere: http://matmerk.no/no/okologisk/helse-og-livsstil/forskere-har-fastslaatt-at-oekologisk-er-sunnere. De henviser da til studien nevnt over.

 • Det er flere problemer med denne tolkningen, og Steven Novella har oppsummert det godt i denne bloggposten:

  https://www.sciencebasedmedicine.org/organic-vs-conventional-meat-and-milk/

  Han oppsummerer:

  The three main points that are important to understanding the relevance of these two meta-analyses, and which have not been consistently reported, include:

  1. The differences observed are not between organic and conventional farming, but between grass-fed and grain-fed animals. It is misleading to focus on an arbitrary category (organic) rather than the actual variable having the observed effect.

  2. The absolute differences are insignificant in practical terms. For the amount of red meat and milk that most people consume (or should consume) the differences are small and the chance of any net health effect is slight.

  3. These two studies were meta-analyses, which have generic limitations, but these particular meta-analyses have serious problems. Their results are therefore not very reliable.

  Erik Arnesen har også sett på dette, og jeg anbefaler å lese hans analyse:

  https://sunnskepsis.wordpress.com/2016/03/14/okologisk-melk-er-en-darlig-kilde-til-omega-3/

 • Roy Feirud

  Takk!