Folk liker å frykte noe. Spesielt noe som de selv føler de kan kontrollere. Det gir oss en følelse av å kunne styre tilværelsen mer enn vi egentlig kan.

Å frykte mat gir for eksempel stor følelse av mestring, fordi mat kan vi alle velge selv. Vi er alle herre over det vi velger å spise. Men ernæring er komplisert. Derfor er det viktig å ha klare båser for farlig mat og sunn mat. Klare skillelinjer. Enkle regler. Noe som gjør at selv de dummeste av oss kan klare å styre får egen helse gjennom å velge bort mat i båsen merket «farlig».

Det er big business å produsere frykt rundt mat. Noen skor seg godt på dette. Store deler av alternativbransjen har dette som et av sine primære fokus. Å dele vårt kosthold inn i mat som gir deg kreft, og mat som kurerer kreft. Ingen mat er bare mat. Alt er enten dritfarlig eller dritsunt.

Personer som Berit Nordstrand og Niels Chr. Geelmuyden er frontkjemperne her til lands. De skriver bøker som selger som hakka møkk, og reiser land og strand rundt for å holde foredrag hvor de forteller folk hvor redde de bør være for maten de spiser. I utlandet har vi folk som Food Babe og Joseph Mercola, blant mange, som driver med det samme.

Problemet er at slik mat-skremsel nesten alltid er basert på cherry-picking av studier og generelt sett dårlig vitenskap. Ernæring er fryktelig komplisert. Ulike næringsstoffer virker inn på kroppene våre på utallige måter, ofte svært individuelt. Samtidig er ernæring fryktelig enkelt. Følger man myndighetenes ernæringsråd vil man i all hovedsak sikre det beste kostholdet vi har gode vitenskapelige data for å stole på.

Geelmuyden og hans fiktive farer

Niels Chr. Geelmuyden har skrevet bok. Denne boken inneholder helt sikkert mye som er riktig. Det er definitivt mange ting å stille spørsmål ved i måten mat produseres og presenteres til forbrukerne. Problemet er bare at i sin iver etter å avsløre løgnene i matindustrien, presterer Geelmuyden å konstruere en hel rekke nye usannheter. I sin iver etter å fortelle leserne hva de bør være kritiske til, ender han opp med å skape frykt rundt svært mye som det ikke finnes noen grunn til å være redd for. Fordi han selv ikke er kritisk nok. Han konstruerer fiktive farer for å kunne selge frykt.

Jeg har tidligere tatt for meg en rekke av disse usannhetene i bloggpostene Geelmuydens 8 myter om mat: Et koldtbord av løgner og Geelmuydens Facebook-forsvar feiler fryktelig, men han gir seg ikke.

Nylig postet han dette på sin Facebook-profil:

Geelmuydenautisme

Det første å merke seg er kilden han bruker. Globalresearch.ca. RationalWiki oppsummerer problemet med dette nettstedet enkelt:

Whenever someone makes a remarkable claim and cites Globalresearch, they are almost certainly wrong.

Bloggposten min kunne nesten har stoppet her. «Ta den, Geelmuyden!» Men jeg fortsetter likevel, fordi jeg liker å underbygge mine påstander med gode data og kilder.

Litt mer detaljert beskrives nettstedet slik:

Despite presenting itself as a source of scholarly analysis, Globalresearch mostly consists of polemics many of which accept (and use) conspiracy theories, pseudoscience and propaganda. The prevalent conspiracist strand relates to global power-elites (primarily governments and corporations) and their New World Order. Specific featured conspiracy theories include those addressing 9/11, vaccines, genetic modification, Zionism, HAARP, global warming, Bosnian genocide denialism chemtrails, and David Kelly.

Allerede her har altså Geelmuyden «driti på draget», fordi for en mann som hevder at hans kortstog mot moderne mat er basert på forskning, blir det svært pinlig å lene seg til Globalresearch som kilde for noe som helst.

Roundup og autisme

Men la oss kikke litt nærmere på artikkelen han lenker til: Vaccines and Monsanto’s RoundUp Cause Autism: MIT Scientist Exposes Consequence of Glyphosate and Aluminum Cocktail. Artikkelen innledes slik:

By 2025, half the kids born in the U.S. will be diagnosed with autism, according to Dr. Stephanie Seneff, Senior Research Scientist at the MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. She, like many others says autism isn’t just genetic – it is almost surely due to environmental factors. Just a couple of those factors are Monsanto’s RoundUp (glyphosate) and heavy exposure to a cocktail of heavy metals, including aluminum.

Utgangspunktet er altså en artikkel publisert av Dr Stephanie Seneff og hennes kollega Anthony Samsel. Kjernen i deres argument er korrelasjonen mellom bruk av sprøyemidlet Roundup (glyfosat) og autisme i USA:

74802a70ffe2bea9e668b0fd91dc4f2c

Det ser jo ganske skremmende ut. Problemet er bare, som jeg har sagt så mange ganger tidligere i denne bloggen, at korrelasjon ikke nødvendigvis betyr at det er en årsakssammenheng. Vi kan jo for eksempel se på en annen korrelasjonsgraf:

Enhanced buzz 28930 1365534705 8

Oops, det er visst også en klar sammenheng mellom det å spise økologisk dyrket mat og autisme!

Disse grafene forteller oss selvsagt ingenting. Det eneste vi ser er at antall barn diagnostisert med autisme i USA har økt de siste 20 år. Det er ganske bred enighet om at årsaken til dette er utvidede diagnosekriterier og en stadig større oppmerksomhet rundt diagnosen. Lite tyder på at det faktisk er en reell økning i antall barn med autisme.

Parallelt med denne endringen i helsevesenets oppmerksomhet rundt autisme, har også landbruket endret seg. Vi har gått fra å bruke flere titalls svært giftige sprøytemidler, til gjennom bruk av genmodifisering (GMO) kunne benytte oss av det svært mye mindre farlige sprøyemidlet glyfosat. Suksessen til Roundup og GMO de siste 20 år medfører naturlig nok en økning i bruken, noe som er en fordel for miljøet og gjør maten enda tryggere for oss forbrukere. Suksessen til markedsføringsapparatet til de som vil tjene mer penger på matsalg ved å lansere nye produktkategorier for «bevisste forbrukere», har ført til samme økning i salget av økologisk mat.

Alle kurvene viser oss altså egentlig bare resultatet av modernisering innen helse, matproduksjon og kosthold, uten at disse har noe med hverandre å gjøre. Det er mye annet som har steget i samme 20-årsperiode. Mengde kaffe vi drikker. Antall brukere av internett. Hvor mange som eier en mobiltelefon. Antall homofile som kommer ut av skapet. Det finnes et utall faktorer som øker i takt med tiden, på samme måte som bruk av glysofat gjør det, men vi vil vel ikke hevde at internettbruk fører til autisme selv om korrelasjonen kan synes åpenbar?

(Nettstedet Spurious Correlations har samlet mange slike grafer over åpenbare korrelasjoner mellom fenomener som åpenbart ikke egentlig har noe med hverandre å gjøre. Som at atall mennesker som har druknet i svømmebasseng de siste 10 år ser ut til å følge noenlunde samme kurve som antall filmer Nicholas Cage har spilt i. Eller at jo mer penger USA bruker på vitenskap, romfart og teknologi, jo flere mennesker begår selvmord gjennom å henge seg eller kveles.)

Seneffs dårlige forskning

Hverken Seneff eller Samsel har noen formell utdannelse innen biologi eller medisin. Seneff har tidligere hevdet at vaksiner fører til autisme, og denne «forskningen» hennes er revet i fillebiter blant annet her. (Og skulle du være i tvil: Nei, vaksiner fører ikke til autisme.)

I sin nyere artikkel fra 2013 hevder hun at glyfosat hypotetisk sett kan være årsaken til fordøyelsesproblemer, fedme, diabetes, hjertesykdom, depresjon, infertilitet, kreft, Alzheimers, og autisme.

Hennes forskningsartikkel er ikke publisert i noe anerkjent vitenskapelig tidsskrift, men et online-tidsskrift av lav rangering hvor man kan betale for å få publisert sin forskning. Det kan medføre risiko for at en del mer tulleforskning slipper gjennom, slik som i denne saken. Tidsskriftet er til og med primært et fysikk-tidsskrift, ikke et tidsskrift spesifikt for biologi/medisin, noe som kan gjøre det mer tvilsomt at det har vært noen faglig kvalifiserte personer til å fagfellevurdere artikkelen.

Seneff sin hypotese er kort sagt at glyfosat forstyrrer bakteriefloraen i mage/tarm, noe som fører til mangelfullt opptak av næring og til en systemisk forgiftning av kroppen. Problemet er bare at hun ikke legger frem et snev av bevis for sin hypotese.

Det er også mye som taler mot en slik sammenheng:

 • Selv om det ikke har vært forsket mye på dette, så har man i USA forsøkt å se på sammenhengen mellom gravide mødres eksponering for ulike sprøytemidler, inklusive glysofat, og risikoen for at barnet får en diagnose på autismespekteret (ASD). Her fant man ingen slik sammenheng mellom glyfosat og ASD.
 • Hvis det var en sammenheng mellom eksponering for glysofat og ASD, ville man sett at der man bruker mest glysofat i USA ville det også være flest barn med ASD. En slik sammenheng har man ikke funnet.
 • Den påståtte økningen i antall tilfeller autisme er ikke reell i utgangspunktet.

Flere problemer

Artikkelen til Seneff og Samsel baserer seg på en lang kjede av observasjoner for å kunne gå fra glysofat til autisme. Mange av leddene i denne kjeden er observasjoner som enten er svært kontroversielle, er direkte feil, eller mangler god dokumentasjon på å være korrekte. Og, ettersom hele hypotesen rakner hvis bare et av leddene i kjeden er feil, ser vi at påstanden om en sammenheng mellom glysofat og autisme, ut fra Seneffs egen argumentasjon, ikke holder vann.

Ingen av sammenhengene fremmet i artikkelen er heller underbygget av toksologiske studier, eksperimenter eller observasjoner i den virkelige verden. Det er utelukkende spekulasjoner.

Selv om det skulle vise seg at det var bakteriefloraen i mage/tarm som utløser autisme hos en del barn (en hypotese det forskes en del på, selv om årsaksforholdet gjerne er snudd på hodet), så er det mange andre ting enn glyfosat som påvirker dette, for eksempel rengjøringsmidler og desinfiseringsmidler. Måten glyfosat påvirker planteenzymer er aldri vist å gjelde pattedyr, men selv om det skulle være en slik sammenheng ville i så fall også en del medisiner, mat (grapefrukt for eksempel) og andre miljøfaktorer være minst like sannsynlige årsaker som det glyfosat er. Men i Seneffs artikkel ignorerer hun alle disse andre faktorene som kan forklare hennes observerte korrelasjon.

(Se forøvrig også denne artikkelen for en grundig kritisk gjennomgang av Samsel og Seneffs studie: Does Glyphosate Cause Celiac Disease? Actually, No!)

Konklusjon

Her ser vi altså atter en gang at Geelmuyden bommer grovt i sitt forsøk på å kjempe mot GMO og moderne matproduksjon. Han baserer seg på en ekstremt lite troverdig kilde, som igjen baserer seg på en forskningsartikkel som ikke er annet en hypotese. En hypotese som fullstendig mangler noe troverdig datagrunnlag og som er totalt i strid med mer solid forskning og det vi vet om autisme.

Men Geelmuyden vet at det selger fordi mange forbrukere er ikke så opptatt av kilder og god vitenskapelige dokumentasjon. Det holder for dem at påstander som understøtter deres mat-frykt tilsynelatende er basert på vitenskap. Da er det ikke så nøye om denne vitenskapen bare er en tvilsom hypotese forskeren har betalt for å få publisert og som deretter er omtalt på et konspirasjonsnettsted. Det er jo vitenskap, tross alt.

Det er her Geelmuyden lurer sine lesere. Han skaper frykt og bedriver grov desinformasjon ved å fronte dårlig forskning, konspirasjonsteorier, og ved å fremme påståtte sammenhenger som ikke finnes. Jeg har dokumentert dette gang på gang, både hva gjelder vaksiner, matproduksjon og helse. Hvor mange feil i hans påstander og resonnementer må man dokumentere før folk slutter å ta ham seriøst?


Jeg har i denne bloggposten hentet en del kilder og argumenter fra følgende artikler: Anti-GMO activists claim autism linked to organic foods and coffee, not GMOs or glyphosate og Response of the Glyphosate Task Force to the study published in the journal Entropy.

 • MistaFS

  I en tidligere diskusjon på nrk angående GMO så kom forskeren Thomas Bohn fra http://genok.no/ med info om en studie angående Roundup og soya bønner. Han skrev at

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613019201

  Det han skrev var at soya bønnene inneholdt høyere konsentrasjoner av glyfosfat.

  Nå er ikke jeg forsker eller har kunnskaper nok til å avdekke hull i rapporten Thomas Bohn nevner så jeg kan ikke påstå det ene eller andre siden av GMO. Men når et forskningsteam med utspring i NTNU påviser noen ulemper med GMO og roundup så burde vi krevet mer uavhengig forskning av dette potensielle problemet.

  Kvasi bulshit vitenskap fra global research eller andre er ikke det jeg etterlyser.
  Jeg klarer ikke helt å stole på produsentene av GMO gir oss forskning som ikke er «finpusset». Dette pga de kan selv velge hva forskning de kan publisere, jeg tror ikke de vil publisere forskning som går i mot deres økonomiske interesser. En får da ikke det hele bilde.

  Gunner har du noen tanker rundt dette?

 • Vegard Ryan

  Så den studien har funne ut at det er høgre konsentrasjonar av glyfosfat i soyabønner som blir sprøyta med glyfosfat, i motsetning til soyabønner som ikkje blir sprøyta med glyfosfat? Det er ein konklusjon som ikkje er spesielt urimelig: Men spørsmålet er vell heller: er den økte konsentrasjonen av glyfosfat i soyabønner som er sprøyta med glyfosfat en større helserisiko, en soyabønner som blir produsert med andre metoder?

 • John Andorssen

  Frykt styrer folk. Frykt skaper derfor industrier.

  Frykten for sykdom. Frykten for verdens undergang. Frykten for krig.

 • MistaFS

  Jeg gjengir kun hva en forsker har sagt. Jeg skrev også at jeg ikke har formening den ene eller andre veien. Jeg har funnet en vitenskapelig studie fra genøk som påviser at GMO soyabønner ikke er så bra og dette er testet med vann lopper. Den vitenskapelige verdien av studien eller om dette holder vann er et av de spørsmålene jeg stiller.

  Jeg har også hevdet at når et forskningsmiljø med utspring i NTNU maner til forsiktighet, så kan det være noe i det.

 • Tobb86

  Når man skal lese en vitenskapelig artikkel er det ofte lurt å starte med konklusjonen (etter å først ha satt seg inn i hvem det er som står bak artikkelen.) Og i artikkelen du linker til konkluderes det med at næringsinnholdet i soyabønner påvirkes av hvordan de dyrkes, videre at GM soya inneholder rester av Round up. Men, det konkluderes ikke i forhold til påvirkningen dette vil ha hos mennesker, kun med at det finnes for lite forskning på dette. Og at man ønsker at det forskes mer på dette temaet.

  Nå skal det også nevnes at Genøk har en tendens til å komme med konklusjoner som strider mot internasjonal forskning.

 • Tommy Fugelsnes Riise

  Leser alltid artiklene dine med stor interesse Tjomlid men i kommentaren der du nevner at så lenge man følger myndighetenes ernæringsråd er man trygg bommer du litt hvis man går ikke mange år tilbake i historien. Var det ikke på 60-tallet at margarin ble anbefalt å konsumere før man så at frekvensen på hjerteinfarkt skjøt i været?
  Vitenskapen er ikke konstant og man finner stadig ut nye, gjerne basert på erfaring som igjen motstrider tidligere kjente fakta

 • bola

  Men fortsatt så er grunnlaget det samme. Protein, karbohydrat, fett, samt diverse vitaminer etc. Man må slutte å bruke så utrolig mye tid på mat. Noen brødskiver med vanlig pålegg, helt vanlig middager osv så er man godt i mål. Å microkontrollere alle aspekter av matinntak er teit IMO. Disse prinsippene har vært de samme i lang tid, men kanskje man skifter mening om spesifikke ting som melk, margarin eller whatever. Fortsatt er hovedregelen moderasjon og variasjon

 • michellex

  NEi, den voksende og livsfarlige GenModifiseringsOrganismen/ GMO-selskaper og NANO-tech-molecular industrien (enda verre) ødelegger DNA og naturen over alt med sine
  skjulte snikinnførsler!
  1 http://collective-evolution.co
  2 http://forskning.no/artikler/2
  3 http://svt.se/ug/svart-for-kon
  4 http://youtube.com/watch?v=JsF
  Meste av mat fra dyr bør man holde seg unna, melk, egg, kylling og oppdrettslaks o.l., de spiser GMO-mat, eller får injisert GMO-partikler og annet kunstig søppel via kvikksølv-vaksiner og over-medisinering etc. Alt som kommer fra land som ikke har merking mot GMO, eller strengt forbud mot GMO, vil jeg være skeptisk mot. Ellers har økologisk også langt høyere verdier av vitaminer, og mindre av tungmetaller etc. Mer:http://wikihow.com/Avoid-Genet
  Utrolig at folk er så lettlurte som deg og ikke forstår at dette handler bare om makt og penger, MASSE penger, dessverre. Men du har ikke gjort ordentlig research selv og forstått hva GMO er for noe og hva det gjør med naturen, annen mat og kroppen din, dessverre. Du kan sikkert dyrke kunstig plastikk som vokser i massevis, superraskt, og som ser ut som planter og kan spises av dyr, men som ikke inneholder noe nyttig. Kunstige vitaminer til eksempel klarer aldri å måle seg med naturlige, aldri i nærheten engang, i tillegg er de mest gifige. Alle som tror på noe av det våset og dissinfoen du skrev over her, trenger virkelig gjøre mye mer research, både for sin egen del og andres ve og vel..

 • Jøss, der fikk jeg full uttelling i svada-bingoen: BINGO!

 • HansErikHansen

  og frykten holder deg i live.. Litt kjipt om du faktisk hadde turt å hoppe ut for det stupet i barndommen

 • Patrick Jensen

  Kan ikke du som kan så mye om gmo, forklare meg hva gmo egentlig er. Jeg er litt usikker, og ønsker å lære hva det egentlig er.
  Vil gjerne at du forklarer meg hva det er med dine egen ord, altså ikke linke til en eller annen side.

 • John Andorssen

  Jeg gjorde det.

 • ArveKlarness

  Myndighetenes råd er de beste generelle rådene vi har til en hver tid, selv om de endrer seg litt.
  Så ser ikke poenget ditt. At man ikke skal forholde seg kritisk til vitenskapen er jo en selvmotsigelse – vitenskap er selvkontrollerende i sin natur. Får man ny kunnskap, så endrer man mening og praksis.

 • ArveKlarness

  Poenget er vel at denne frykten kan være irrasjonell og misbrukes.

 • Alf Haga

  Nasjonalsosialistiske ideer, kombinert med økologi og dyrevern har tydeligvis kommet på moten igjen etter å ha ligget brakk i 70 år.

 • michellex

  Bingo ja, du vet når du spiller så er det oftest mest tapere og ikke engang de som får Bingo som håver inn mest penger, de blir bare gitt den illusjonen derimot. Så lenge man selv tror man er en vinner, så spiller det egentlig ikke så stor rolle med alle taperne likevel, kanskje. For tapere, det er det mest av i vårt samfunn nå, enten det er mennesker, dyr, eller planter. Men mange fortsetter å sette skylapper på for å spille bingo, satser alt og gir blanke i hva statistikken viser, bare for å kunne bli det lille nåløyet som kan tro at de fråtser på andres bekostning. Så lenge man selv kan leve i boblen, så er livet verdt å leve. Men dessverre for dere også, vi er alle blitt lurt. Illusjonene brister, boblen sprekker og teppet faller..

 • ArveKlarness

  Kan du forklare mer utdypende om dette med vitaminer? Hva er den kjemiske forskjellen på kunstige og naturlige? Har du vitenskapelig dokumentasjon bak påstandene dine om at kunstige er giftige / mer giftige enn de naturlige (i like store mengder)?

 • Kristin Aamlid

  Dr Seneff har faktisk en grad i biofysikk………….

 • Atle Indrelid

  Du er klin gæren.

 • jupiternor

  «Det første å merke seg er kilden han bruker. Globalresearch.ca.RationalWiki oppsummerer problemet med dette nettstedet enkelt:»

  Hva så med ditt eget kildebruk?

  RationalWiki er et svært useriøst nettsted, det er jo sitatet Tjomlid serverer et godt eksempel på. Her har man noen andre eksempler på hvor useriøse de er:

  På siden om Østerrike:

  «It was even worse in 1999, causing the EU and Israel to sanction the fuck out of the country until it was ensured he couldn’t get into power.»

  Om dumhet:

  «Stupidity, as defined by Answers.com, is «The quality or condition of being stupid.»[1] What did you think it meant? Duh!»

  Om Julia Gillard:

  «As an unmarried childless atheist,[1] she spent her time as Prime Minister opposing same-sex marriage and expanding federal funding for religious chaplains in state schools, demonstrating once again that you can’t always pick ‘em.»

  Om Sam Harris:

  «Sam Harris is a neuroscientist, author, proponent of scientific scepticism, Ben Stiller look-alike, and founder of Project Reason, a charitable foundation devoted to spreading scientific knowledge and values in society.»

  «Harris’ stance on Islam is often indistinguishable from certain batshit ideologues.»

  «Seneff har tidligere hevdet at vaksiner fører til autisme, og denne «forskningen» hennes er revet i fillebiter blant annet her.»

  Her henviser du til en blogger som kaller seg Orac…

  «Hennes forskningsartikkel er ikke publisert i noe anerkjent vitenskapelig tidsskrift,…»

  Her bruker du blogger Keith Kloor som kilde. Her er litt om han:

  http://thinkprogress.org/climate/2009/11/01/204856/keith-kloor-trash-journalist/

  ..»men et online-tidsskrift av lav betydning hvor man kan betale for å få publisert sin forskning.»

  Nok en blogger…

  «(Se forøvrig også denne artikkelen for en grundig kritisk gjennomgang av Samsel og Seneffs studie: Does Glyphosate Cause Celiac Disease? Actually, No!)»

  Linken virker ikke…

  Konklusjon: din egen kildebruk er svært kritikkverdig.

 • babelfisken

  Særlig disse GMO partiklene er jeg nysgjerrig på.

 • Quovadis512

  Kan det være Illuminati som står bak ?

 • jupiternor

  «Følger man myndighetenes ernæringsråd vil man i all hovedsak sikre det beste kostholdet vi har gode vitenskapelige data for å stole på.»

  Nja, forskere over 60 som fungerer som ekspert på VG´s Vektklubb mener kanskje det.

  «Det er ganske bred enighet om at årsaken til dette er utvidede diagnosekriterier og en stadig større oppmerksomhet rundt diagnosen. »

  Her referer du til en rapport, ikke en vitenskaplig studie. Jeg håper du skjønner forskjellen. Denne er ikke fagfellevurdert. Jeg kan heller ikke se hvordan rapporten støtter ditt utsagn.

  «Hverken Seneff eller Samsel har noen formell utdannelse innen biologi eller medisin.»

  Seneff har en bachelor i biofysikk. Samsel er kjemiker.

  «Hennes forskningsartikkel er ikke publisert i noe anerkjent vitenskapelig tidsskrift, men et online-tidsskrift av lav betydning hvor man kan betale for å få publisert sin forskning. Tidsskriftet er til og med et fysikk-tidsskrift, ikke et tidsskrift relatert til biologi/medisin, noe som nesten garanterer at det ikke har vært noen faglig kvalifiserte personer til å fagfellevurdere artikkelen.»

  Det er flere positive sider med slike tidsskrift, for eksempel at forskningen er åpen for alle helt gratis.

  Det er ei heller ekslusivt for annet enn fysikk. Jeg siterer fra Entropy sine sider:

  «Some Common Subject or Application Areas include:


  Chemistry and Biology: chemical networks, energy, enthalpy, maximum entropy methods, biological networks, evolution, DNA and RNA, diversity

  …»

  Om du hadde undersøkt litt så hadde du kanskje funnet ut at det ER faglig kvalifiserte som fagfellevurderer:

  «In accordance with our review policy, all articles published by MDPI are refereed by at least two senior experts in the relevant field. The final decision to publish a paper is always taken by an external, academic editor who has no personal interest in the publication of a particular article. The external editor has no information on the financial status of a paper (i.e., whether authors will be asked to pay publishing fees or whether they received a discount or a full wavier of the publishing fees if their paper is accepted), and the external editor has no financial interest in accepting or rejecting a particular article.»

  Ellers synes jeg dette beskriver deg og dine bloggekilder bra:

  «In the online era, one can find an unprecedented amount of information, comments, and even libels distributed via social networks and blogs. It becomes difficult to distinguish personal opinions, rigorous scientific commentaries, and comments from laymen misrepresenting or misunderstanding scientific work. It is often not clear whether commentators have ever read the article in question in its entirety. Such comments can also attack the journal, their editors, or the publisher by claiming that editors lack competency, that the paper did not undergo a rigorous peer-review, or that the paper should never have been published in a serious research journal. Such allegations require the support of relevant facts.»

  Om du virkelig har noe å utsette på artikkelen oppfordrer de til følgende:

  «The policy for our journals is to widely ignore the blogosphere, where competing interests, corruption, and anonymity prevail. Scientists contesting an article in one of MDPI’s journals are asked to prepare a scientifically rigorous Comment and submit it to the Editors of the journal for editorial review. The authors of such Comments are asked to declare all competing interests and their identity in the Comment, which will be published in the regular issue of the journal if it passes editorial review. Additionally, the author of the Comment will be asked to present references to their scientifically relevant previous publications on the subject, so that the Editors can assess the commentator’s capacity to judge the contested article in a rigorous manner. We do not allow personal attacks, defamatory statements, or comments of an aggressive tone. Any statements in the Comment need to be backed with scientific facts and references to the relevant scientific literature. Editors may ask that the Comment be revised at any time or may refuse to publish a Comment if it is judged to be inappropriate. Authors of the contested work will be given an opportunity to reply to the Comment.»

  Lykke til!

  «Mange av leddene i denne kjeden er observasjoner som enten er svært kontroversielle, er direkte feil, eller mangler god dokumentasjon på å være korrekte.»

  Hvilke ledd og kjede av observasjoner er kontroversielle eller direkte feil eller mangler god dokumentasjon? Her er det faktisk du som mangler dokumentasjon.

  «Selv om det skulle vise seg at det var bakteriefloraen i mage/tarm som utløser autisme hos en del barn (en hypotese det forskes en del på…»

  Wakefield var den første til å foreslå dette, du er klar over det?

  «En hypotese som fullstendig mangler noe troverdig datagrunnlag og som er totalt i strid med mer solid forskning og det vi vet om autisme.»

  «Selv om det skulle vise seg at det var bakteriefloraen i mage/tarm som utløser autisme hos en del barn (en hypotese det forskes en del på,..»

  Ikke helt enig med deg selv her ser jeg.

  J»eg har dokumentert dette gang på gang, både hva gjelder vaksiner, matproduksjon og helse. Hvor mange feil i hans påstander og resonnementer må man dokumentere før folk slutter å ta ham seriøst?»

  Hva med deg? Du referer som oftest til useriøse blogger og nettsteder. Når skal folk slutte å ta deg seriøst?

 • Tom Dahle

  Men tolkningen din av grafen om autisme og organisk mat er feil. Vi ser jo klart at økningen i autisme startet før økningen i økologisk mat. Det må derfor bety at det er økningen i autisme som har ført til økningen av salg av økologisk mat. ;)

 • Godt innspill. Ja, RationalWiki har en noe flåsete måte å formulere seg på til tider – det er tross alt en wiki. Men det var den mest konsise beskrivelse av Globalreaearch jeg fant. Alternativet ville være å lenke til en rekke kilder som RationWiki uansett har samlet opp på en side for meg. På samme måte som med Wikipedia kan man ikke ukritisk stole på innholdet der, men det fungerer som en flott lenkesamling til andre kilder.

  Bloggeren Orac er David Gorski, en kreftlege som er særdeles kompetent. Og igjen er poenget at heller enn at jeg lenker til 30 eksterne kilder, så har Orac allerede samlet kildene og satt dem i riktig kontekst. Det er mer nyttig for leserene mine.

  Angående Keith Floor så tror jeg ikke jeg vil kunne finne en eneste skribent som ikke har fiender. At noen føler seg personlig forulempet av noe han har skrevet tidligere, betyr ikke at den artikkelen jeg lenker til er dårlig.

  Lenken til Floors artikkel er Discover Magazine, og om du virkelig mener at den er like kritikkverdig som GlobalResearch, vel, da tror jeg ikke vi har så mye å diskutere videre :-)

  Den siste lenken du sier ikke virker, virker fint for meg…?

  Konklusjon: RationalWiki, kreftlege David Gorski og Discover Magazine kan neppe sies å være noe i nærheten av så tvilsomme kilder som GlobalResearch. At du her forsøker å sidestille disse, er litt merkverdig.

 • Her roter du fryktelig. For å ta dine poeng i rekkefølge:

  1) Statens ernæringsråd er basert på en gradvis oppdatering av den beste kunnskap på området. Det finns hundrevis av varianter som folk mener er bedre, men disse er alltid basert på et ganske selektivt utvalg av forskning.

  2) Jeg har lenket til en norsk studie og en wikipedia-artikkel som tar for seg dette, for å bedre underbygge min påstand.

  3) Det tangerer relevante fagfelt, men poenget mitt er fortsatt gydlig.

  4) Ja, det kan være fordeler med å åpne opp for enklere publisering, men det drar også med seg en rekke ulemper, noe Seneffs studie er et eksempel på.

  5) At du siterer fra Entropy for å forsvare Entropy er ikke så imponerende. Alle slike nettsteder vil selvsagt ha en tekst som fremstiller det som om de er like seriøse som alle andre. Problemet er at om man ser på tidsskriftets impact-factor, så er den ikke spesielt imponerende. Det gjør det til en mindre troverdig publiseringskanal. Det ugyldiggjør selvsagt ikke Seneffs studie, men gjøre at man bør være ekstra på vakt. Sammen med alle andre innvendinger mot hennes studie (som jo egentlig bare er en hypotese), er dette en faktor som er viktig å trekke frem.

  6) Angående leddene i kjeden, så tar kildene jeg lenker til for seg en hel del av disse, og synliggjør problemene med dem. Jeg kan ikke gå i detalj på alt dette, fordi da ville både bloggposten blitt for lang og for komplisert. Jeg har heller ikke fagkunnskap til å på eget initiativ vise problemene, men utfører min jobb som blogger for å rapportere disse slik at andre kan sjekke selv.

  7) Angående Wakefield så er jeg selvsagt klar over dette. Hans studie på dette er derimot ikke replikert med hell. I tillegg til alle de andre problemene rundt hans svindelforskning.

  8) Det er ingen motsetning i de to setningene. Den første peker til tidligere nevnte momenter om autisme, f.eks. at det er høy grad av arvelighet, at det ikke er noen reell økning i utbredelsen av autisme osv. Den andre setningen tar spesifikt for seg en hypotese om årsak tl autisme som det forskes på, selv om jeg ikke ennå har sett gode data på at det faktisk er slik. Jf. Wakefield.

  9) Du må gjerne mene at jeg referer til «useriøse blogger og nettsteder», men da du nettopp forsøkte å underbygge dette i en annen kommentar, hadde du ikke mye å vise til… Hvis du virkelig ikke ser forskjellen på Globalresearch, som fronter de villeste konspirasjonsteorier og antivitenskapelige artikler, og en bloggende kreftlege som gjennomført viser til solide kilder og skriver om noe han har inngående kunnskap om, så er det bare litt trist.

 • Tore Uttisrud

  Bare maten blir skikkelig merket, så er alt greit. Da kan jeg velge å spise organisk…så kan Tjomlid helle i seg så mye Roundup han ønsker!

 • Tore Uttisrud

  Tjomlid kan gjerne helle i seg Aspartam i bøtter og spann også…så lenge jeg kan unngå det

 • jupiternor

  RationalWiki er en parodi – til og med skeptikere burde være for god til å bruke dette som kilde. Her finnes ingen unnskyldning.

  «Bloggeren Orac er David Gorski, en kreftlege som er særdeles kompetent.»

  Her er et utdrag i en av hans bloggposter:

  …»Dr. Mehmet Oz, known to the world as America’s Doctor but to skeptics as America’s Quack…»

  «Besides, the woo in this story is of such a level and quality (if you can call it that), that I think it qualifies for a segment of Your Friday Dose of Woo.»

  «Perhaps its quackiest proponent (at least the proponent most regularly featured here on this blog) is Robert O. Young, who, among his acid-base woo, is a big fan of live blood cell analysis.»

  «here’s a section on homotoxicology, which is pure quackery common in autism “biomed” woo. Naturally, it’s a variant of “detoxification” quackery.»

  Altså bare masse eder og galle. Dette er ikke en god, troverdig og balansert kilde!

  «Angående Keith Floor så tror jeg ikke jeg vil kunne finne en eneste skribent som ikke har fiender. At noen føler seg personlig forulempet av noe han har skrevet tidligere, betyr ikke at den artikkelen jeg lenker til er dårlig.»

  For det første har han ingen kompetanse i faget. Her er et utdrag fra linken du brukte:

  «The paper is by two authors with dubious credentials and is such a mashup of pseudoscience and gibberish that actual scientists have been unable to make sense of it.»

  Nok en gang, bare eder og galle. Han kommenterer jo ikke studien en gang. Sannsynligvis har han heller ikke lest den.

  «Lenken til Floors artikkel er Discover Magazine, og om du virkelig mener at den er like kritikkverdig som GlobalResearch, vel, da tror jeg ikke vi har så mye å diskutere videre :-)»

  Dette er jo bare ren «min pappa er sterkere enn din»-argumentasjon. Skjerpings.

  «Konklusjon: RationalWiki, kreftlege David Gorski og Discover Magazine kan neppe sies å være noe i nærheten av så tvilsomme kilder som GlobalResearch. At du her forsøker å sidestille disse, er litt merkverdig.»

  Jeg har aldri sidestilt dine linker med GlobalResearch. Dette nettstedet er totalt ukjent for meg. Jeg prøver bare å få frem at din egen kildebruk er ganske så rævva den også.

  Skjerpings!

 • Tore Uttisrud

  Du er kjempesmart skjønner jeg….

 • Tore Uttisrud

  La Tjomlid og saueflokken hans helle i seg det de vil av giftstoffer…så kan vi kjempe for skikkelig merking av alt dette..så vi kan unngå det :)

 • Patrick Jensen

  bææææ.

 • Tore Uttisrud

  Bare kos deg med disse «ufarlige» stoffene du Patrick, så lenge dette blir merket slik at jeg kan velge å la være :)

 • 1) Ja, når man blogger brukes et annet språk en i akademiske artikler. Det gjelder også Orac. Og de sitatene du gjengir er i aller høyeste grad korrekte, selv om de er fargerike. Orac har underbygget disse påstandene ekstremt grundig i en serie bloggposter. Du kan mislike språket, men han har godt faglig grunnlag for å si det han sier.

  2) Det hadde vært fint om du kritiserte kildebruken basert på hva jeg bruker dem som kilde til. Keith Floor sin artikkel er ikke en kilde for å underbygge at Seneffs hypotese er feil. Det er en kilde som problematiserer dette med at f.eks. Reuters gjengir forskning fra et lavt rangert open access online tidsskrift. Det er en parallell debatt, men har ikke noe med min argumentasjon mot Seneffs studie i seg selv å gjøre. Dermed blir kritikken din skivebom.

  3) Vel, hvis du mener at å påstå at en medisinsk studie publisert i Nature har mer kredibilitet enn en medisinsk studie publisert i Entropy kun handler om «min pappa er sterkere enn din», så tror jeg du ikke helt forstår verdien av høyt rangerte vitenskapelige tidsskrifter. At et tidsskrift er høyt rangert (høy impact-factor) garanterer ikke for høy kvalitet, men et lavt rangert tidsskrift gjør at man i det minste bør være litt mer på vakt. Som tidligere nevnt så kan ikke Seneffs studie ignoreres utelukkende fordi den er publisert i Entropy, men det gjør at man kanskje bør vurdere den mer kritisk en om BMJ hadde akseptert den.

  Se for øvrig et par nye lenker i relevante avsnitt som understreker denne problemstillingen ytterligere.

  4) Angående kildebruk så ser du ikke helt ut til å forstå hvordan jeg bruker kilder. Jeg hører det samme hver gang noen oppdager at jeg har lenket til Wikipedia. Da skal de være smart-ass og fortelle meg at man selvsagt ikke kan stole på Wikipedia! Og det har de rett i hvis poenget var at jeg ene og alene stolte på en formulering i Wikipedia. Men det er ikke det jeg gjør. Jeg bruker derimot Wiki-artikler med god referanseliste, slik at jeg selv slipper å lenke til 12 studier som Wiki-artikkelen allerede har samlet for meg og satt inn i kontekst. Det same gjelder når jeg lenker til f.eks. Orac eller andre artikler.

  Jeg forsøker å formidle hva forskningen sier på en lett forståelig måte, ikke å skrive en akademisk artikkel.

 • jupiternor

  «Her roter du fryktelig.»

  Typisk Tjomlid-åpning. Klarer du å følge opp? Hvor er det jeg roter?

  «1) Statens ernæringsråd er basert på en gradvis oppdatering av den beste kunnskap på området. Det finns hundrevis av varianter som folk mener er bedre, men disse er alltid basert på et ganske selektivt utvalg av forskning.»

  Forsåvidt enig, bare at de lagger 10-20 år. Selv mener jeg at kosthold er et personlig ansvar myndighetene ikke skal legge seg opp i. Da hadde man sluppet unna margarin-, kolesterol- og fettabber (som ennå ikke er rettet opp).

  «2) Jeg har lenket til en norsk studie og en wikipedia-artikkel som tar for seg dette, for å bedre underbygge min påstand.»

  Så det var kanskje ikke jeg som rotet, men du? Ser fortsatt ikke hvordan den opprinnelige linken er relevant for din påstand. Men på ungdomsskolen lærer man at Wikipedia ikke er godt kildebruk.

  «3) Det tangerer relevante fagfelt, men poenget mitt er fortsatt gydlig.»

  Nei, poenget ditt er jo dermed ikke lenger gyldig.

  «Det ugyldiggjør selvsagt ikke Seneffs studie, men gjøre at man bør være ekstra på vakt.»

  Det har du rett i. Og du har fortsatt ikke referert til noen slags vitenskaplig artikkel som motsier studien, selv om den har hatt stor pågang og er kontroversiell.

  «Angående Wakefield så er jeg selvsagt klar over dette. Hans studie på dette er derimot ikke replikert med hell.»

  Det er jo nettopp det det er: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058058

  http://mercola.fileburst.com/PDF/Cdn%20journal%20of%20Gstrto%20-Autistic%20Entercolitis%20Fact%20ot%20Fiction%20Fed%202009.pdf

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Progress+in+neuro-psychopharmacology+%26+biological+psychiatry%22%5BJour%5D+AND+1472%5Bpage%5D+AND+2006%5Bpdat%5D&cmd=detailssearch

  osv.

  «5) At du siterer fra Entropy for å forsvare Entropy er ikke så imponerende.»

  Så du mener altså Entropys statement er usann? Da får du underbygge dette med eksempler. De er medlem av COPE forresten (http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_on_Publication_Ethics).

  «6) Angående leddene i kjeden, så tar kildene jeg lenker til for seg en hel del av disse, og synliggjør problemene med dem.»

  De kildene har jeg allerede vist at er svært suspekte. Igjen er det du som roter, ikke jeg.

  «Jeg har heller ikke fagkunnskap til å på eget initiativ vise problemene, men utfører min jobb som blogger for å rapportere disse slik at andre kan sjekke selv.»

  Aha, så du synes det er riktig av deg å påstå noe uten kilder og uten å forklare nærmere hva du mener fordi du ikke har fagkunnskap. Nå begynner brikkene å falle på plass!

  «Hvis du virkelig ikke ser forskjellen på Globalresearch, som fronter de villeste konspirasjonsteorier og antivitenskapelige artikler, og en bloggende kreftlege som gjennomført viser til solide kilder og skriver om noe han har inngående kunnskap om, så er det bare litt trist.»

  Jeg har aldri besøkt Globalresearch så det kan jeg ikke uttale meg om. Jeg har dog lest 1 bloggpost av kreftlegen Gorski som skriver under pseudonymet Orac, og kan med bakgrunn av den si at dette ikke er en seriøs og balansert blogg. Jeg viser til eksempler i mitt forrige innlegg.

  Jeg er også skeptisk til at en kreftkirurg har så veldig mye inngående kunnskap om autisme og mage- og tarmhelse.

  Jeg synes dine kildehenvisninger er triste ):

 • Patrick Jensen

  Ja, skal kose meg med de :) Pass deg for epler, for når du spiser et eple vil det dannes både formaldehyd og metanol i kroppen. Fisk inneholder kvikksølv. Poteter inneholder glykoalkaloider. Kirsebær inneholder hydrogencyanid, ikke akkurat et stoff jeg vil ha i kroppen min.

  Skjønner ikke at noen ønsker å innta så farlige stoffer.

 • Tore Uttisrud

  Ikke gidd å bruke energien din på ham, dersom han ønsker å spise Aspartam, GMO, Glyfosat og andre stoffer skal du bare la ham gjøre det. Vi som ikke tror at dette er sunt får heller kreve skikkelig merking av dette :)

 • Tore Uttisrud

  Spis hva du vil du, ikke min sak det. Vil bare at matvarer merkes skikkelig, slik at jeg også kan spise det jeg vil!

 • jupiternor

  «Du kan mislike språket, men han har godt faglig grunnlag for å si det han sier.»

  Det «fargerike språket», som du så ærbødig omtaler det, vitner om stor ubalanse og useriøsitet. Jeg synes det er rart at du kan fortsette å forsvare Orac som en god kilde.

  «Vel, hvis du mener at å påstå at en medisinsk studie publisert i Nature har mer kredibilitet enn en medisinsk studie publisert i Entropy…»

  Om du holder tungen rett i munnen ser du at jeg ikke har påstått dette. Det var snakk om Discover og Globalr, to nettsteder jeg er totalt ukjent med.

  «Jeg bruker derimot Wiki-artikler med god referanseliste, slik at jeg selv slipper å lenke til 12 studier som Wiki-artikkelen allerede har samlet for meg og satt inn i kontekst. Det same gjelder når jeg lenker til f.eks. Orac eller andre artikler.»

  Så hvordan vet du at kildebruken til Orac eller Wikipedia er balansert? Hvordan vet du at kildene deres stemmer overens med hva som står i deres tekster? Det blir jo like mye arbeid for deg å verifisere dette som det ville vært å undersøkt selv fra scratch.

  «Jeg forsøker å formidle hva forskningen sier på en lett forståelig måte, ikke å skrive en akademisk artikkel.»

  Det er ingen unskyldning for sloppy arbeid.

 • Shoujo

  Mitt ståsted utifra det jeg vet om emnet er at GMO-produsert mat er bra, men at selskapene som skaper både dem og sprøytemidlene er regelrett onde, slik som Monsanto. Så ja, du har helt rett at all forskning på dette området bør føres av forskere uten tilknytning til noen av sidene i denne saken. Men faktum er at vi i fremtiden er avhengig av GMO-mat for å overleve, så frem til da hadde det vært best om utviklingen ikke lå i hendene til selskaper som Monsanto, ei heller satt fot på av fanatikere som Geelmuyden.

 • Patrick Jensen

  Du vet at dette også gjelder økologisk frukt og grønt?

 • Ron Dan

  Merkelig at levealderen øker og øker med alle disse «skumle» stoffene vi i vestlige land spiser, er det ikke.. Selv om disse midlene øker og øker i bruk.. Fortsatt redd?

 • Tore Uttisrud

  Har hørt at det er bortkastet energi å diskutere med folk som «vet alt». Det jeg er opptatt av er skikkelig matmerking, slik at folk kan velge å spise det de selv mener er sunt. Da kan du spise så mye du vil av det du mener er bra for kroppen, og jeg kan gjøre det samme. Tipper at vi ikke kommer til å velge samme kosthold. Tåler at du er uenig med meg jeg, og har ingen planer om å overbevise deg om at jeg har rett. Det eneste jeg vil er å ha retten til å vite hva jeg spiser, og retten til å spise det jeg mener er best for meg. Jeg har ingen planer om å ta fra deg retten til å spise hverken glyfosat, GMO, Aspartam, ferdigmat eller tilsetningsstoffer. Vil bare ha retten til å velge bort dette fra mitt kosthold jeg :)

 • Tore Uttisrud

  Spis så mye du vil av dette du. Jeg vil KUN ha skikkelig merking av maten, slik at jeg kan velge dette bort…dersom jeg ønsker det. Hva vet du om min redsel? Er ikke særlig redd av meg, men ønsker å spise det jeg mener er sunt,,,uansett om vi er uenige i hva som er sunt og usunt. For min del kan du spise så mye av disse stoffene du ønsker. Jeg ønsker bare retten til å la være å spise dette. Synes du at det er urimelig?

 • Patrick Jensen

  Er det noen som nekter deg å velge hva du skal spise? Er ikke merkingen bra nok i Norge? Skjønner ikke helt hva du klager over.
  Til info, så spiser jeg ikke ferdigmat og drikker generelt lite brus.

 • Ron Dan

  Heldigvis har matindustrien og jordbruket utviklet seg enormt de siste årene, på kvalitet. Hvis du vil stappe i deg grønnsaker slik de ble dyrket på 1800 tallet med folkemøkk som gjødsel, klarer du vel å finne slik mat? Vi andre fryder oss over at de klarer å dyrke utrolig mye bedre produkter, og ikke minst mangedoble produksjonen på mindre areal enn før.. Fremskritt kalles det, og vi lever bedre og lenger enn før.:-) Merkelig?

 • Tore Uttisrud

  Kos deg med den maten du ønsker du, så skal jeg gjøre det samme

 • Ron Dan

  Ja nettopp, det var du som klaget! Dårlig merking osv.. Var det ikke? Jeg spiser den maten jeg vil og er fornøyd. Men tydeligvis ikke du.

 • Tore Uttisrud

  Tja, jeg kunne ønsket oversikt over glyfosatinnholdet i landbruksprodukter. Hadde gjerne ønsket oversikt over fettsyresammensetningen i kjøtt og egg også

 • Ron Dan

  Tuller du? Hvor lenge hadde du klart deg i naturen? Du kunne ikke plukket et blåbær og spist det fordi vareinnholdet ikke står på busken?

 • Tore Uttisrud

  Bra du er fornøyd da. Jeg savner merking av fettsyresammensetning i endel mat, samt merking av glyfosatinnhold med mer…

 • Patrick Jensen

  Hvis du ikke ønsker glyfosat i maten, så kan du vel bare kjøpe økologisk. Og skal man sjekke hver eneste frukt og grønnsak for å finne ut hvor mye sprøytemidler det er på de?

 • Ron Dan

  Som sagt du er litt for engstelig.. Hvordan hadde du klart deg uten REMA? Det står ikke merkelapp i ræva med vareinnhold på en elg som blir skutt heller gjør det?

 • Tore Uttisrud

  Nei, tuller ikke. Det kan da ikke være vanskelig å merke dette, I naturen helles ikke tonnevis av glyfosat over buskene

 • Ron Dan

  Hvordan vet du det når den ikke er merket?

 • Tore Uttisrud

  tror ikke man trenger å måle glyfosatinnholdet i hvert korn nei, dette kan gjøres i større kvanta

 • Patrick Jensen

  Altså hver batch. Så når da 4 forskjellige batcher blir laget til mel, så skal hvilke nr puttes på pakken?

 • Tore Uttisrud

  Tja, dersom jeg er bekymret for naturlig dyrket mat…kan jeg også velge å la være å spise denne

 • Tore Uttisrud

  da er det ganske enkel matematikk å finne ut innholdet i blandingen

 • Tore Uttisrud

  Dersom du ikke ønsker skikkelig matmerking…kan du jo bare la være å lese denne…selv om den er der

 • Tore Uttisrud

  Hvorfor er du så sterk motstander av å vite hva du spiser?

 • Ron Dan

  Nettopp! Det er det jeg mener. Hvorfor spiser du ikke da bare mat som er ordentlig merket, og spiser ikke den som ikke er det? Det er ikke alle som er like bekymret som deg for dette, og jeg skal love deg det kommer frem hvis det viser seg å være skadelig. Mattilsynet er ikke akkurat slappe i strikken på dette. Og aldri har det vel vært bedre kvalitet og sunnere varer i butikkene enn nå? En liten salmonella bakterie så er det 100 tonn kjøtt til destruksjon med en gang. Hvor mange tror du ikke døde av fordervet og dårlig mat for bare så kort tid siden som for 30-40 år siden, når det var «økologisk» gårdssalg. Nei tusen takk for fremskrittene som gjøres med maten idag. Og vi har det bedre enn noen gang.

 • Tore Uttisrud

  Dersom du ikke ønsker å vite glyfasatinnholdet i det du spiser,,,kan du jo bare la være å lese det…selv om det er oppgitt

 • Patrick Jensen
 • Ron Dan

  Jeg er ikke motstander, bare ikke engstelig. Men jeg lar de proffe ta seg av dette, og matkontrollen har aldri vært bedre enn den er idag. Har ingen grunn til å ikke stole på det apparatet som sørger for dette.

 • Tore Uttisrud

  Hva som er sunt og ikke…er det delte meninger om. Da er det viktig med skikkelig merking, slik at folk kan velge ut fra det som faktisk er i maten. Fint at du er fornøyd med fremskrittene. Du er i din fulle rett til å spise nøyaktig hva du vil du også

 • Tore Uttisrud

  Fint at du stoler på de proffe. Jeg ønsker fortsatt å vite hva som er i maten min, slik at jeg kan gjøre selvstendige valg…lure eller ikke

 • Ron Dan

  Tror ikke menigmann har noen som helst evne til å avgjøre hva som er sunt og ikke ved å lese på etiketten. Du kanskje for alt jeg vet.

 • Tore Uttisrud

  Vi blir ALDRI enige i hva som er sunt…og ikke. Det eneste jeg ønsker…er å vite hva som er i maten, slik at jeg kan velge hva jeg vil spise…ut fra hva som faktisk er i maten

 • Ron Dan

  Hehe:-) Ikke ødelegg nattesøvnen hans nå..

 • Tore Uttisrud

  Du kan mene akkurat hva du vil om hva som er sunt og ikke…Jeg ønsker fortsatt å vite hva som er i maten…synes du det er urimelig? Det at du overlater dette til mattilsynet er ditt valg. Jeg ønsker fortsatt retten til å ta mine egne valg

 • Tore Uttisrud

  Hva får deg til å tro at jeg er redd? Mener du at jeg er pyse…fordi jeg ønsker å vite hva jeg spiser?

 • Patrick Jensen

  Har da ikke nevnt et ord om sunt eller usunt. Jeg bare la ut innholdsfortegnelsen på et blåbær, var du som ønsket at maten skulle være skikkelig merket.

  http://jameskennedymonash.files.wordpress.com/2013/12/ingredients-of-a-banana-poster-4.jpeg?w=906&h=1281 Her har du innholdsfortegnelsen på en banan.

 • Tore Uttisrud

  Så flott, det er det jeg ønsker…særlig fra ferdigmat og landbruksprodukter

 • Ron Dan

  Nei! Det er ikke urimelig i det hele tatt og du har muligheten! Spis det som er merket som du ønsker! Og velg bort alle andre varer, som selvplukket sopp, bær, grønnsakshagen til naboen osv. Du er i din fulle rett!

 • Patrick Jensen

  Men du skrev lenger opp her at du ikke ønsket mat som inneholdt tilsetningsstoffer. Og som du ser så inneholder både blåbær og bananer veldig mange e-stoffer. Så hadde du spist blåbær og bananer?

 • Tore Uttisrud

  Hva jeg velger å spise er mitt valg. Det jeg er opptatt av er retten til å vite hva maten inneholder

 • Tore Uttisrud

  E-stoffer finnes i utrolig mange varianter…og mange av de forekommer i store mengder i naturen. En del av de er kunstige også. Det er masse diskusjoner og uenigheter om hvordan disse påvirker helsa. Dersom merkingen er god, kan jeg selv velge hva jeg vil spise

 • Ron Dan

  Nei jeg sier du har en overdreven frykt, basert på litt for mange konspirasjonsteorier om matindustrien, Monsantos osv.. Og ja jeg kjenner til de veldig godt, og skriveriene om de på nett. MEN jeg skal love deg.. Matkontrollen er ennå sterkere i USA enn her. Og du også kjenner sikkert til hva som hadde skjedd i USA, med rettsaker osv, hvis det kun er EN enkelt person som beviser at matvaren har påført han skade. Sivilt søksmål.. Og Poff, Monsantos borte..

 • Ron Dan

  Jeg ønsker ikke at mat skal bli ennå dyrere enn det den allerede er med mer unødvendig merking, og det gjør heller ikke 90% av resten av befolkningen som ikke bekymrer seg for dette heller. Skal du spise mat som er dokumentert ned til atomer og nøytroner får du betale for dette selv.

 • Tore Uttisrud

  Hvor i all verden tar du det fra at jeg har en overdreven frykt..basert på konspirasjonsteorier??? Jeg har lest en god del om kosthold og helse…fra masse forskjellige kilder. Ut fra dette har jeg gjort meg opp en mening om hva som er et sunt kosthold. Det eneste jeg ønsker er skikkelig matmerking slik at jeg vet hva jeg spiser…og retten til å vite hva jeg spiser. De heter Monsanto forresten. Du kan gjerne stole 100% på mattilsynet og matindustrien du, det er ditt valg. Jeg ønsker å gjøre egne valg.

 • Ron Dan

  Noen må betale for unødvendig merking, og det vil jeg helst ikke, du kan betale for slik mat hvis du vil. Hva gjør du når du er ute og reiser? Norge er jo et av de strengeste landene når det gjelder matkontroll. Hva gjør du f.eks. når du er ute på en restaurant i Italia? Holder du deg hjemme fordi de har dårligere merking av mat..?

 • Tore Uttisrud

  Og merkingen er unødvendig…fordi du sier det?

 • Tore Uttisrud

  Hva jeg spiser når jeg er i Italia kan neppe være din sak…eller?

 • Ron Dan

  Ja unødvendig for meg. Så lenge det er godkjente produkter i butikkhyllene. Og jo de som vil ha det må jo selvfølgelig kjøpe og betale for dette hvis de krever det.

 • Ron Dan

  Blir jo litt engstelig for deg da vet du du får jo ikke spist. Ihvertfall ikke ferske produkter fra den lokale bondegården. Du må kjøpe spekeskinke på tube med ordentlig innholdsfortegnelse..:-)

 • Tore Uttisrud

  Nå merkes maten rimelig godt i norge allerede….hvert egg kan spores tilbake til hvor det kommer fra..og hvert kjøttstykke kan spores tilbake til hvilken ku det kommer fra. Fettsyresammensetning og glyfosatinnhold kommer ikke til å merkes på prisen

 • Tore Uttisrud

  Betaler gjerne for dette jeg, det kommer ikke til å merkes i husholdningsbudsjettet

 • Tore Uttisrud

  Har aldri vært i Italia…dersom du lurer

 • Tore Uttisrud

  Hva jeg spiser er vel neppe din sak, men synes du det er urimelig at jeg ønsker å vite hva jeg spiser?

 • Tore Uttisrud

  Du trenger ikke engste deg for meg, jeg klarer fint å ta vare på meg selv

 • Ron Dan

  Ja sjekker dette hele tiden jeg. Når jeg spiser biff så leser jeg livshistorien til den stakkars kua. Hva den har spist hvor den har gått, når den legger seg osv.

 • Tore Uttisrud

  Jaja, det gjør ikke jeg. Det jeg derimot er mer interessert i er om den kua er full av glyfosat…og om den har spist gras…eller mais og soya. Det påvirker nemlig kjøttkvaliteten :)

 • Ron Dan

  Nei tror ikke du burde heller. Tror faktisk ikke du bør krysse grensa til Sverige engang.. For der er stygge skumle EU, som tillater masse skumle matvarer, og sprøytemidler som er forbudt i Norge.. Vel, vel 700 millioner EU borgere tar sikkert feil, og lar matindustrien ta livet av innbyggerne sine.

 • Tore Uttisrud

  Men nå skal jeg legge meg, regner med vi kunne holdt på i ukevis uten å bli enige

 • Tore Uttisrud

  Min erfaring er at matkvaliteten…og matmerkinga er mye bedre i Tyskland…enn her i landet

 • Ron Dan

  OK, Nei, blir ikke enige, men enig i at om hvis du ønsker å betale for å få mat som er merket slik du ønsker skal du ha muligheten, desverre litt for lite mangfold i norsk mathandel.

 • Tore Uttisrud

  Betaler gjerne for dette jeg

 • Tore Uttisrud

  Der er vi enige :)

 • Jens Hansen

  Hvordan var levealderen for 200 år siden da alle spiste økologisk og hvordan har den utviklet seg de siste 50 år.

 • Tore Uttisrud

  Du må gjerne spise så mye av dette du ønsker, jeg nekter deg ikke det. Alt jeg ber om er å få vite hva maten min inneholder, slik at jeg kan velge det vekk. Dersom du mener at glyfosat, aspartam oh GMO forlenger livet, skal ikke jeg nekte deg dette. Det er bare å helle innpå så mye du orker. Jeg ønsker ikke det, og vil derfor ha skikkelig merking av maten min

 • kallestokka

  hvorfor kan du ikke bare spise den maten du vet hva inneholder?hvorfor må du la det gå utover andre at du ikke vil spise det vi mener er bra mat?

 • Varm_kaffe

  Hvorfor skriver du det samme innlegget om og om igjen?

 • Varm_kaffe

  «Har hørt at det er bortkastet energi å diskutere med folk som «vet alt».»

  Ja, for du oser jo åpenhet og nysgjerrighet selv…

 • Wermund W. Vetrhus

  Problemet med GMO og glyfosat er jo heilt rett ikkje at det er helseskadeleg, for det har dei forska temmeleg mykje på. Problemet er meir på linje med MRSA i kjøtproduksjonen, og at Monsanto er eit firma som brutalt utnyttar bønder verda over.

  Ettersom bruken av RoundUp har auka, så har resistensen til skadeplanter og auka, noko som gjer at i statene så må ein i stadig større grad gå tilbake til dei sprøytemidla ein nytta før, som faktisk er hesleskadelege for pattedyr. Dvs. dei må gå tilbake til desse sprøytemidla dersom ein vil ha like store avlingar som før.

  Monsanto er åpenbart eit firma som bør stoppast der dei prøver å vinne fram.

 • Tore Uttisrud

  Tror ikke jeg finner noen ny informasjon i denne tråden. Nysgjerrig er jeg jo, siden jeg har brukt et betydelig antall timer for å sette meg inn i dette.

 • Tore Uttisrud

  Hvordan går dette ut over deg? Det er ikke så lett å vite hva maten inneholder, når den ikke merkes med faktisk innhold

 • martin hamilton

  Dødsårsakene for 200 og 50 år siden hadde lite med maten folk spiste å gjøre. Tror du må lese deg opp. så sliper du å drite på leggen.

 • Tore Uttisrud

  Tviler på at det er roundup og aspartam som har ført til økt levealder

 • Lars Olsen

  Roundup, som er av lavere toksisitetsgrad enn sprøytemidlene det erstattet – vil bidra til økt levealder da det effektiviserer jordbruk og gir økte avlinger og dermed mer mat.

  Man tar ikke roundup sammen med tran og sana sol, slik det tidvis virker som om motstanderne tror.

 • Tore Uttisrud

  kos deg med økte mengder roundup du, jeg ønsker merking av glyfosatinnhold i maten, slik at jeg kan velge å la være å spise det

 • Lars Olsen

  Jeg, og en økende befolkning, har kost oss med vitenskapelig basert jordbruk i lang tid allerede. Enkelte religiøse matfundamentalister ønsker å bringe oss inn i middelalderen igjen, med skremselspropaganda og pseudovitenskap. Skyll maten uansett.

 • Tore Uttisrud

  «Matfundamentalister», tja…gidder ikke kommentere den idiotuttalelsen. Du skal selvsagt få spise så mye roundup du ønsker, jeg har ingen motforestillinger mot det. Alt jeg ber om er informasjon om hva maten inneholder, slik at jeg kan velge å la være å spise det. Dersom det er fundamentalisme å ønske å vite hva maten inneholder, da er jeg fundamentalist

 • Tore Uttisrud

  Mener du at folk skal tvinges til å spise roundup, uten å vite at de spiser det?

 • Lars Olsen

  «gidder ikke kommentere» – for så å karakterisere det som «idiotuttalelse». Du gadd tydeligvis.

  Deretter bruker du den å så utbrukte, latterlige «spis så mye roundup du vil»-floskelen som er utrolig utbrukt, og som vitner om en temmelig dårlig forståelse av hvordan roundup brukes. Si meg, drikker du økologiske sprøytemidler rett fra flaska? Du tror jo tydeligvis at vi som stoler på moderne, god matvitenskap bøtter i oss roundup bare fordi vi er så frekke å ikke bite på fundamentalistenes løgnaktige skremselspropaganda om dette stoffet.

 • Tore Uttisrud

  De som har stolt på «moderne god matvitenskap» etter krigen har gått på noen smeller. Kan nevne margarin. Nei, ønsker minst mulig sprøytemidler i maten min jeg, men har ikke tenkt til å nekte deg det. Ønsker kun å vite hva maten min inneholder av sprøytemidler, slik at jeg kan unngå det. At du mener at sprøytemiddelinnhold under grenseverdiene er uskadelig er helt greit. Jeg ønsker fortsatt å vite mengden glyfosat maten inneholder. Ønsker ikke å drikke sprøytemidler fra flaske…eller spise det fra maten min. Dersom du tror at skylling av maten fjerner all roundup, er det du som trenger å lese deg opp. Hva du mener om at jeg ikke vil spise roundup, er jeg egentlig ikke særlig interessert i å vite. Innholdet av roundup i maten måles og da kan det ikke være særlig vanskelig å oppgi det på varedeklaresjonen heller. Glyfosatinnholdet som er tillatt i endel matvarer ble 100-doblet i 2012, og jeg respekterer at du mener det er helt uproblematisk. Jeg ønsker bare å vite innholdet av dette i maten min, slik at jeg kan velge det bort. Synes du at det er helt urimelig??

 • Tore Uttisrud

  Jeg må si at jeg lurer veldig på hvorfor det er så stort problem for deg at jeg ikke ønsker glyfosat i maten min. Jeg har da ikke tenkt til å ta fra deg retten til å spise glyfosat.

 • mainmike

  Kan du ikke bare skrive din egen blogg å holde kjeft?

 • mainmike

  At du gidder å bruke tid på å svare kverulanten..

 • Jada, man skal være kritisk. Og Skeptisk. Til firmaer med kapital til å forme meninger med ensrettet propaganda. Monsanto er et slikt firma. Som ikke liker at folk er kritiske til det de serverer. Det er godt dokumentert at Monsantos påstander om ufarligheten av Glyfosat ikke holder mål. Rett og slett fordi de kjøper rapportene hos laboratorier som lar seg kjøpe. Vi trenger ikke mer gift i naturen, eller i maten vi spiser. Snedig at befolkningen på Maui sier nei til at Monsanto skal kjøpe opp dyrkajorda deres. Er det lokalbefolkninga som har rett, eller er det politikerne som godtar oppkjøpet? Politikere som har blitt fòret med propaganda som ikke holder mål. Det er jo lett å mase om korrupsjon i slike saker, men det er et faktum at Monsanto saksøker amerikanske bønder som vil bruke eget såkorn. Og at de kjører på med lobbyister mot sunn mat der de kan. Det har ført til at diskusjonen om sunn mat i USA er totalt fraværende. Heldigvis kan vi enda snakke om slikt i den norske fjellheimen, men fåglarne vet hvis de nye handelsavtalene mellom EU og USA/Canada blir en realitet. http://www.nationen.no/meninger/glansbildet-sprekker-opp/?callback=true&code=wf8vUh&state=1416390915-544d9f

 • MistaFS

  Vil ikke si at selskapene er onde. Men de er selvsagt der for å tjene penger. Som alle andre private firmaer. Det gjør dem ikke mer onde en f.eks DNB, Statoil eller Aker. Hvis vi tillegger dem attributter som onde o.l så begynner vi å bevege oss nær grensen til konspirasjonsteorier. Det en kan tenke på er jo som jeg skrev over. Private selskaper som utgir forskningsrapporter om sine egne produkter kan selv velge hvilke forskningsrapporter de utgir. De har da en kommersiell interesse av å ikke utgi forskningsrapporter som konkluderer motsatt av hva selskapets produkter skal gjøre. Folkeopplysningen på nrk hadde et program om dette med legemiddelprodusentene.

  Så å stole kun på forskningsrapport fra produsenten er dumt. Stole på uavhengige er lurt. Så i de tilfellene vi ikke har annet en produsentens forskning å basere seg på, så bør en mane til forsiktighet. Min mening da.

 • Guest

  Spennende debatt. Èn ting er sikkert, og det er at jeg definitivt har fått med meg Tore Uttisruds ønske:

  La Tjomlid og saueflokken hans helle i seg det
  de vil av giftstoffer…så kan vi kjempe for skikkelig merking av alt dette..så
  vi kan unngå det :)

  Bare maten blir skikkelig merket, så er alt
  greit. Da kan jeg velge å spise organisk…så kan Tjomlid helle i seg så mye
  Roundup han ønsker!

  Du må gjerne spise så mye av dette du
  ønsker, jeg nekter deg ikke det. Alt jeg ber om er å få vite hva maten min
  inneholder, slik at jeg kan velge det vekk.

  kos deg med økte mengder roundup du, jeg
  ønsker merking av glyfosatinnhold i maten, slik at jeg kan velge å la være å
  spise det

  Du skal selvsagt få spise så mye roundup du
  ønsker, jeg har ingen motforestillinger mot det. Alt jeg ber om er informasjon
  om hva maten inneholder, slik at jeg kan velge å la være å spise det.

  Nei, ønsker minst mulig sprøytemidler i
  maten min jeg, men har ikke tenkt til å nekte deg det. Ønsker kun å vite hva
  maten min inneholder av sprøytemidler, slik at jeg kan unngå det

  Jeg ønsker bare å vite innholdet av dette i
  maten min, slik at jeg kan velge det bort.

  Jeg ønsker fortsatt å vite hva som er i maten

  Da er det viktig med skikkelig merking, slik
  at folk kan velge ut fra det som faktisk er i maten

  Tja, dersom jeg er bekymret for naturlig
  dyrket mat…kan jeg også velge å la være å spise denne

  Fint at du stoler på de proffe. Jeg ønsker
  fortsatt å vite hva som er i maten min, slik at jeg kan gjøre selvstendige valg

  Det eneste jeg ønsker er skikkelig matmerking
  slik at jeg vet hva jeg spiser…og retten til å vite hva jeg spiser

  Det eneste jeg ønsker…er å vite hva som er i
  maten, slik at jeg kan velge hva jeg vil spise

  Da kan du spise så mye du vil av det du mener
  er bra for kroppen, og jeg kan gjøre det samme.

  Det eneste jeg vil er å ha retten til å vite
  hva jeg spiser, og retten til å spise det jeg mener er best for meg.

  Vil bare ha retten til å velge bort dette fra mitt kosthold jeg

  Vil bare at matvarer merkes skikkelig, slik at
  jeg også kan spise det jeg vil!

  Spis så mye du vil
  av dette du. Jeg vil KUN ha skikkelig merking av maten, slik at jeg kan velge
  dette bort

  Jeg ønsker bare retten til å la være å spise
  dette.

  Bare kos deg med disse «ufarlige»
  stoffene du Patrick, så lenge dette blir merket slik at jeg kan velge å la være
  :)

  Tjomlid kan gjerne helle i seg Aspartam i
  bøtter og spann også…så lenge jeg kan unngå det

  Ikke gidd å bruke energien din på ham, dersom
  han ønsker å spise Aspartam, GMO, Glyfosat og andre stoffer skal du bare la ham
  gjøre det. Vi som ikke tror at dette er sunt får heller kreve skikkelig merking
  av dette :)

 • Jens Kristian Folkestad Wicklu

  Spennende debatt. Èn ting er sikkert, og det er at jeg definitivt har fått med meg Tores ønske:

  La Tjomlid og saueflokken hans helle i seg det
  de vil av giftstoffer…så kan vi kjempe for skikkelig merking av alt dette..så
  vi kan unngå det :)

  Bare maten blir skikkelig merket, så er alt
  greit. Da kan jeg velge å spise organisk…så kan Tjomlid helle i seg så mye
  Roundup han ønsker!

  Du må gjerne spise så mye av dette du
  ønsker, jeg nekter deg ikke det. Alt jeg ber om er å få vite hva maten min
  inneholder, slik at jeg kan velge det vekk.

  kos deg med økte mengder roundup du, jeg
  ønsker merking av glyfosatinnhold i maten, slik at jeg kan velge å la være å
  spise det

  Du skal selvsagt få spise så mye roundup du
  ønsker, jeg har ingen motforestillinger mot det. Alt jeg ber om er informasjon
  om hva maten inneholder, slik at jeg kan velge å la være å spise det.

  Nei, ønsker minst mulig sprøytemidler i
  maten min jeg, men har ikke tenkt til å nekte deg det. Ønsker kun å vite hva
  maten min inneholder av sprøytemidler, slik at jeg kan unngå det

  Jeg ønsker bare å vite innholdet av dette i
  maten min, slik at jeg kan velge det bort.

  Jeg ønsker fortsatt å vite hva som er i maten

  Da er det viktig med skikkelig merking, slik
  at folk kan velge ut fra det som faktisk er i maten

  Tja, dersom jeg er bekymret for naturlig
  dyrket mat…kan jeg også velge å la være å spise denne

  Fint at du stoler på de proffe. Jeg ønsker
  fortsatt å vite hva som er i maten min, slik at jeg kan gjøre selvstendige valg

  Det eneste jeg ønsker er skikkelig matmerking
  slik at jeg vet hva jeg spiser…og retten til å vite hva jeg spiser

  Det eneste jeg ønsker…er å vite hva som er i
  maten, slik at jeg kan velge hva jeg vil spise

  Da kan du spise så mye du vil av det du mener
  er bra for kroppen, og jeg kan gjøre det samme.

  Det eneste jeg vil er å ha retten til å vite
  hva jeg spiser, og retten til å spise det jeg mener er best for meg.

  Vil bare ha retten til å velge bort dette fra mitt kosthold jeg

  Vil bare at matvarer merkes skikkelig, slik at
  jeg også kan spise det jeg vil!

  Spis så mye du vil
  av dette du. Jeg vil KUN ha skikkelig merking av maten, slik at jeg kan velge
  dette bort

  Jeg ønsker bare retten til å la være å spise
  dette.

  Bare kos deg med disse «ufarlige»
  stoffene du Patrick, så lenge dette blir merket slik at jeg kan velge å la være
  :)

  Tjomlid kan gjerne helle i seg Aspartam i
  bøtter og spann også…så lenge jeg kan unngå det

  Ikke gidd å bruke energien din på ham, dersom
  han ønsker å spise Aspartam, GMO, Glyfosat og andre stoffer skal du bare la ham
  gjøre det. Vi som ikke tror at dette er sunt får heller kreve skikkelig merking
  av dette :)

 • 3fnork

  Stoffer i naturlig frukt og bær klassifisert som E-stoffer betyr vel ikke at de er tilsatt?

 • Henrik Halland

  Livsfarlige GenModifiseringsOrganismen………………HÆ?
  Hva er dette? En slags dødsalienbakterie eller no’?
  Litt kunskap er farlig….ingen er verre.

 • Filologen

  Hvis Statoil eller Norsk Hydro drev med matproduksjon, så hadde det neppe vært noe pent syn..

  Det er snakk om profitt og vekst. Når jeg ser på det norske forbrukersamfunnet og hvordan det har tiltatt de siste 20 årene, så stiller jeg meg undrende til hvorfor folk reagerer på Monsanto. Alt er del av den samme rovdriften på naturen, og hvis folk syns det er så forferdelig så får de senke sine krav radikalt.

  Jeg bruker mye tid og penger på mat. Jeg oppsøker selv bønder for å handle grønnsaker og kjøtt, plukker mye selv i skogen, sanker kastanjer, spiser brenneslesuppe osv. Men jeg har da NULL problem med å spise mat som inneholder GMO.

  Jeg bruker tid og penger på mat av sosialøkonomiske hensyn. Jeg vil ikke bidra til mastodonter som Monsanto, da jeg mener det er en styggdom. Jeg liker ikke monopol, karteller og elitedannelser. Da har jeg som forbruker noen valg jeg må foreta.

  Det er greit å være kritisk. Men folk må faktisk prøve å legge to pinner i kors før de begynner å skrike..

 • Henrik Halland

  Ikke no’ problem det, men det holder å si det en gang……

 • 3fnork

  Maten har vel aldri vært dårligere heller, som i kvalitet.

  Hvor mange ganger har vi ikke hørt om bakterier i kjøttvarer som må trekkes tilbake osv.? Tror den «proffe kontrollen» din er kontroll i etterkant av innmelding av matforgiftning e.l.

  Enkelte skjønner godt at penger bestemmer mye mer enn folk tør å tro. Derfor leser jeg like gjerne «proff» som «kynisk».

 • babelfisken

  Altså, jeg er ingen fan av monsanto, ikke i det hele tatt, men med så stor skepsis, i ordets rette forstand, som det har vært mot GMO, mener du seriøst at så å si alt av seriøse studier er kjøpt og betalt av Monsanto? For det må de jo være hvis resultatet av metastudier skal være så entydige. De kan sikkert manipulere et par studier, de kan påvirke et par forskere men å korrumpere absolutt alle bortsett fra noe ekstremt få som øyeblikkelig linkes til en rekke andre mat-konspirasjoner er vel mindre sannsynlig enn å vinne i lott til uker på rad.

  Og hva er det egentlig du prøver å si ang Maui. Skal det fortelle oss hvor farlig GMO er eller hva i all verden er det?

 • babelfisken

  Nuvel, det er vel flere som trenger å lese seg opp da gitt. Hva er forresten det klinet på leggen din?

 • jupiternor

  «Ja, RationalWiki har en noe flåsete måte å formulere seg på til tider – det er tross alt en wiki. Men det var den mest konsise beskrivelse av Globalreaearch jeg fant.»

  Dette er også et rimelig avslørende utsagn for hvordan du bruker kilder. Her inrømmer du at du bruker et useriøst nettsted som kilde fordi det var deres beskrivelse som passet best til ditt eget syn!

 • Solbjørg

  Hvis du har planer om å vinne en diskusjon, må du slutte å gjenta alt du sier. På absolutt alt du har skrevet her, med unntak av 1, har du gjentatt deg selv. Hva med å forklare hvorfor eller hvordan??

 • Bør Børson

  Det han sier er ikke det, men at han bruker denne siden som oppsummerer de andre kildene som er linket til på RationalWiki siden.

 • Hans Torvaldsen

  Tore Uttisrud; du har fått fram meningen din. Flere ganger. Kan du ikke slutte med å gjenta deg selv slik at kommentarfeltet kan bli interessant lesing? Det du driver med er spamming, ikke saklige kommentarer.

 • Tore Uttisrud

  Har ingen planer om å vinne noen diskusjon jeg. De som mener glyfosat er helt ufarlig, er overbevist om at mattilsynet alltid har rett. Den lille detaljen at mattilsynet mente at ddt var fullstendig harmløst frem til 1970 synes de ikke at vi skal henge oss opp i. Jeg vil KUN vite hva som er i maten av sprøytemidler jeg…slik at jeg kan velge de bort

 • Tore Uttisrud

  Din mening om min «spamming» er notert

 • Bør Børson

  Hvem bryr seg om hva du heller i deg.
  At du mangler kunnskap om aspartam har du allerede vist med glans her inne.

 • Solbjørg

  Gjentar deg selv igjen, tilogmed uten at jeg har nevnt noe for eller mot temaet. :) Jeg elsker å diskutere, men det blir kjedelig når motparten bare sier det samme hele tiden…

 • Tore Uttisrud

  Hvordan har du «avslørt» min manglende kunsskap om aspartam da «lille venn»?? Du kan gjerne poste et innlegg der du demonstrerer dine overlegne kunnskaper om aspartam om du vil :)

 • Bør Børson

  Et kurs i generell kjemi burde her være obligatorisk for alle.

  Noen tror automatisk at kunstig framstilte stoffer er farlig og alt i naturen er sunt. Til og med naturen produserer svært giftige og dødelige stoffer.

 • jupiternor

  Kan han ikke si begge deler? Jeg kan ikke se at det du sier Tjomlid sier automatisk betyr at han ikke avslører et lugubert kildebruk.

  Ikke bare bruker han en elendig kilde, han innrømmer å bruke den fordi deres syn passet best til hans egen.

  Om man ser på artikkelen Tjomlid lenker til er det kun referanser til Globalresearch, og det er ingen analyse av hva som faktisk står i referansene, det spres bare rundt med merkelapper ala nazister, holochaustfornektere, rasister, osv. Ergo en totalt verdiløs kilde som attpåtil fremstår så useriøst at man lurer på hva Tjomlid hadde i koppen når han skrev denne bloggposten.

 • Tore Uttisrud

  Du kan jo fortelle meg hvorfor det er så viktig at glyfosatinnholdet i maten ikke blir opplyst om ( den blir målt, for senere mun opplyses å være under grenseverdiene )

 • Solbjørg

  Klarer du på det jeg skrev her å se hva jeg mener? Om jeg er for eller mot dette?

 • Tore Uttisrud

  Jeg mener at mine 60 vekttall kjemi fra Universitetet i Oslo er tilstrekkelig for å dekke det du her beskriver

 • Tore Uttisrud

  Nei, jeg bare etterlyser et saklig argument for å ikke oppgi dette jeg…siden det likevel måles :)

 • Solbjørg

  Det får du dessverre ikke av meg. :) Jeg har ikke satt meg inn i denne saken. Bare kommenterte for jeg ble lei av å lese det samme opp og opp igjen.. :)

 • Tore Uttisrud

  Jeg er ganske lei av å bli kalt «matfanatiker», «hysterisk», «livredd» og lignende her jeg også…bare fordi jeg ønsker at man skal merke maten med innhold av sprøytemidler jeg også…..

 • Lite sannsynlig at alt som er av studier som Monsanto har kjøpt og betalt gjengir Monsantos syn på for eksempel Glyfosat eller GMO. Det vi vet er at selv uavhengige laboratorier og forskningsentre vil ha et forhold til den som betaler for rapporten/studien. Man biter ikke hånda man får mat av.
  På Maui har en folkeavstemning arrangert av lokalbefolkningen gått mot den lokale administrasjonen og lokalpolitikernes anbefaling om la Monsanto bygge en større fabrikk for GenModifiserteOrganismer (GMO).
  GMO-er må nødvendigvis ikke være skadelige, men vi vet faktisk ikke hvilke som er potensielt skadelige på lengre sikt. Det vi vet er at GMO-er ikke bare har positive ringvirkninger i økosystemene, hverken på makro- eller mikronivå.
  Når det gjelder Monsanto/Glyfosat/Genmodifisert mais er det snakk om å bruke større mengder plantegift for å holde uønskede vekster borte fra åkeren. Som med de fleste andre giftstoffer bygger plantene opp resistens mot Glyfosat, man må derfor bruke mer gift for å oppnå samme resultat. Noe som gjør at det er ønskelig at nytteplantene tåler større mengder gift. Glyfosat og andre plantevernmidler lagres i næringskjeden. DDT som ble forbudt for nærmere førti år siden kan fremdeles spores i morsmelk i de områdene hvor det ble mest brukt. Alligatorer i sumpene i Florida viser forandringer i kjønnsorganene i områder hvor det brukes mye hormonmidler som plantevern. Det er derfor all grunn til å være skeptisk til mengdene med plantevernmidler som brukes.
  Loven om avtakende utbytteauke gjelder i alle landbruksproduksjoner, slik at det er en grense for når det ikke lønner seg å bruke en innsatsfaktor, som gjødsel eller plantevernmidler. Det gjør at den enkelte bonde må finne balansen mellom innkjøpte driftsmidler som såfrø, gjødsel og sprøytemidler på den ene siden, og salgsinntekt fra avlingen på den andre. Når Monsanto krever at man bruker deres frø og ikke eget, blir bondens økonomi enda mer presset fordi Monsantos frø er dyrere enn de han dyrker selv.

 • Bør Børson

  Da synes jeg det er skremmende nivå på kjemien på Universitetet i Oslo.

 • Tore Uttisrud

  Da kan jo du forklare meg dette…slik at jeg forstår det bedre da kanskje…..siden du er så utrolig dyktig på dette??

 • Solbjørg

  Det hadde du unngått hvis du hadde kommet med grunner til dette og ikke bare gjentatt deg selv.. :)

 • futex

  GlobalResearch har rett ang bosnia, wiki du ref til sier dette…Bosnian genocide denialism og det er dette global ref til http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norge-bedt-om-a-utlevere-bevis-i-krigsforbrytersak-5586622.html

  Norsk bombeetterforskning kan bli bevis

  5. februar 1994 og 28. august 1995 var det bombeeksplosjoner på Markale-markedet i Sarajevo, hvor mange sivile mennesker mistet livet.

  De bosniske serberne fikk skylden for disse bombingene, men en nederlandsk etterforskning avslørte at etterforskere ved ulike etterretnings- og sikkerhetsetater i Canada, Storbritannia, Danmark, Sverige, Norge, Belgia og Nederland uavhengig av hverandre hadde kommet frem til at det var den bosniske muslimske hæren som sto bak disse bombeangrepene.

  ¨denne filmen ang srebernica,,, http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDUP11000711/26-04-2011

  kommer i et litt annet lys når du ser hvordan etterretning skjuler og forvrenger ting for befolkningen

  ang chemtrails er jo ingen hemmelighet det—– tilføring av aerosoler eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen («geoengineering»). http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-16/11/5.html?id=576449

 • Tore Uttisrud

  Har ikke lest noen steder at glyfosat er helsefremmende. Har lest endel undersøkelser som tyder på at det kan være lurt å få i seg minst mulig av dette stoffet. Dessuten er «Coctaileffekten» av glyfosat….sammen med andre giftstoffer overhodet ikke undersøkt…av noen. Jeg blir skeptisk når grenseverdiene for glyfosat stadig heves…med 3…10….og i noen tilfeller 100 ganger det som var tidligere grenseverdier for dette stoffet. Jeg velger å få i meg minst mulig av slike stoffer….inntil jeg er overbevist om at dette er helt ufarlig. Minner om at DDT var ansett å være helt ufarlig frem til 1970 i Norge. Vil også nevne at inntil nylig mente Norske myndigheter at det også var helt ufarlig å bruke kvikksølv i tannfyllinger

 • leifjakobsen

  Spis vanlig norsk husmannskost, og slutt å vas med advarsler både hit og dit. Sundt og godt. Lar du være å spise, så dør du – det er iallefall sikkert.

 • Nå er det vel sånn i dag, at når du søker på nett kan du finne forskning som støtter alle typer syn på mat og ernæring. Både for og imot og ulike bieffekter av mat og vitaminer. Hvorfor ikke bare teste selv hvilken mat som hjelper deg til en bedre helse og ta gjerne noen vitaminer i samme slengen. Les PHD j. walsh og Dr Ben Lynch om temaet ernæring. Mye bra info støttet av forskning.

 • Tore Uttisrud

  Saken er også at jeg ikke føler noe stort behov for å overbevise andre om at jeg har «den eneste sannheten» i dette spørsmålet. Ønsker bare å ha retten til å kunne foreta kostholdsvalg basert på riktig matmerking. Det at andre har andre meninger om hva som er suntusunt og farligufarlig har jeg full respekt for, selv om jeg er uenig. Jeg tror selvsagt, som alle andre, at jeg har rett i mine meninger…uten å føle noe som helst behov for å overbevise folk jeg ikke kjenner om dette :)))

 • Vegard Lysne

  Hvorfor skal man «ta noen vitaminer i samme slengen»?

 • Du har ikke noe spørsmålstegn etter «Hvorfor ikke bare teste selv hvilken mat som hjelper deg til en bedre helse», men jeg svarer likevel:

  Det er veldig vanskelig å måle bare på deg selv hva som er resultat av kosthold, trening, stress eller andre faktorer. Det er mange feller du kan gå i. God forskning går ut på å lage systemer for å unngå slike feil, ved å bruke store grupper, statistikk og annet som gjør at vi unngår fellene.

  Med god forskning kan vi bruke konklusjonene til å gi råd om hva som er lurt å gjøre. Det fungerer bedre enn å prøve seg frem på egenhånd, fordi du unngår mange feilkilder.

  Det er også derfor dårlig forskning er så farlig: Hvis du ikke skiller mellom god og dårlig forskning, kan du sannsynligvis finne støtte for alle slags syn på kosthold og ernæring. Heldigvis har vi slike som Tjomlid, som hjelper oss å skille mellom det som er bra og dårlig.

  Da kan vi jo håpe at rådene blir mer entydig – og forhåpentligvis ganske like de rådene vi alle betaler for over skatteseddelen: de som kommer fra norske myndigheter. Jeg har i alle fall mer tro på dem enn det Geelmuyden har kokt sammen.

 • Atle Indrelid

  beklager spammer, deg bruker jeg ikke tid på.

 • Tore Uttisrud

  Så flott at du bruker tid…på å fortelle meg at du ikke bruker tid på meg da

 • Bør Børson

  Ser du til stadighet nevner aspartam og at det er skadelig. Nå finnes det ingen beviser for å hevde nettopp det, og daglig inntak for folk flest ligger langt under grensen som er anbefalt på 40 mg/kg kroppsvekt. I tillegg har man en sikkerhetsmargin som er 100×40 mg/kg.

  Aspartam er egentlig kun en kombinasjon av to naturlige aminosyrer og metanol når det spaltes i kroppen Aminosyrene forbrennes videre i kroppen, mens metanol mengden er så liten at man ikke merker noen målbar forøkelse av blodets normale konsentrasjon av metanol.

  Spaltingen av aspartam fører til aminosyrene fenylalanin og asparaginsyre, altså helt naturlige stoffer som finnes i foreks. fisk, kjøtt, frukt, egg etc. Kroppen vil behandle disse stoffene likt uansett om de kommer fra lettbrus eller naturlig mat.

 • Lars Olsen

  «Det er godt dokumentert at Monsantos påstander om ufarligheten av Glyfosat ikke holder mål. Rett og slett fordi de kjøper rapportene hos laboratorier som lar seg kjøpe.»

  Har du bevis på dette? Gjerne publisert i vitenskapelige journaler. Eller vent, ifølge deg har vel Monsanto kjøpt og betalt samtlige journaler, institusjoner og vitenskapelige akademier som American Association for the Advancement of Science, American Council on Science and Health, American Dietetic Association, International Seed Foundation, Royal Society of Medicine (UK), Europakommisjonen, Union der Deutshen Akademien Der Wissenschaften, International Council for Science og en rekke andre.

  Ser du ikke galskapen i påstanden din?

 • Tore Uttisrud

  Du må gjerne ha aspartam i kostholdet ditt, siden det ikke angår meg. Ser at du sier at det ikke finnes noen studier som beviser dette. Det er riktig, det finnes ingen studier som entydig beviser sammenhengen mellom aspartam og helseskader. Det finnes likevel endel studier som antyder at det KAN være helseskadelig og som bør følges opp med større studier. Vil minne om at det heller ikke finnes noen store langtidsstudier som beviser at aspartam ikke påvirker helsen negativt. Jeg er skeptisk til aspartam som søtningsmiddel, men her er merkingen tydelig slik at dette ikke er noe problem å unngå. Med like tydelig merking av glyfosat i maten er jeg fornøyd jeg. Trenger ikke overbevise deg om noe som helst. Har lest nok om kosthold og helse til at jeg har egne meninger :)

 • kallestokka

  så spis det som er merket da vel :) så spiser vi andre det vi vil uten å bry oss om merking :)

 • Se mitt svar til Babelfisken over her.

 • Ron Dan

  Jo vi har hørt det mange ganger før og det tyder på at det funker gjør det ikke? Hvor mange ganger hørte du om dette på 70-80 tallet? Aldri.. Er det kynisk å trekke inn kjøttet mener du? Men igjen dette er jo nok et bevis på at dette funker bra, og vaktbikkjene passer på ja den til tider kyniske bransjen. Men skal love deg det svir på pungen både økonomisk og omdømmemessig, når det kommer frem hvem de skyldige er ved f.eks. Salmonella osv, og at de ansvarlige skjerper seg. En gang kanskje de klarer, men så blir de utsatt for streng kontroll, skjer det igjen er det kroken på døra.

 • Ron Dan

  For å være helt ærlig blir jeg mest skremt av at en voksen mann bekymrer seg for dette, det er min største bekymring for samfunnet. At en voksen mann er avhengig av å lese på etiketten for å se fettsammensetningen, og innholdet av glyfosat i varen før han kan spise det. DET bekymrer meg stoort. At enkelte frika helseraddiser bryr seg om dette er jo greit, men andre? Puuh.

 • Ron Dan

  Tuller du nå??

 • Tore Uttisrud

  Hyggelig at du bekymrer deg for meg, men det trenger du ikke gjøre. Jeg skal klare å finne det kostholdet jeg mener er rett uten din hjelp:-)

 • Tore Uttisrud

  Ikke så lett når ingenting er merket med glyfosatinnhold

 • Ron Dan

  Nei bekymrer meg ikke for deg, men for samfunnet. Slik det har blitt, at voksne menn må ha etiketten for kunne å spise mat, jeg blir livredd.. Dette er ikke akkurat bra for mannsrollen, eller forsvaret av landet..

 • kallestokka

  så får du la være å spise da..eller dyrk alt sjøl :) siden du er så sikker på at maten «vår» er farlig ;)

 • babelfisken

  Tull, maten har aldri vært bedre. Antall bakterier i maten, særlig kjøttvarer er gigantisk mye lavere enn for bare et par tiår siden. Bearbeiding og pakking av kjøtt har endret seg dramatisk bare de siste årene nettopp for å oppfylle nye strengere krav.
  Du tror at den proffe kontrollen er i etterkant, andre vet at de som ikke gjør jobben sin med å teste for farlige bakterier i matindustrien kan få sparken, altså de som er ansatt i den industrien. I tillegg har vi mattilsynet som kommer på uanmeldte kontroller. I matindustrien er de avhengig av troverdighet hos forbruker da vi lever i et kapitalisistisk samfunn. Man kan si mye om kapitalisme men en god ting er at nettopp kvalitet og troverdighet har målbar verdi og er kriterier for å overleve i konkurransen. Så derfor kan proffene være så kyniske de bare vil, de må likefullt gjøre jobben godt for å overleve. Ting kan sikkert bli bedre, men de har aldri vært i nærheten av så bra de er nå,

 • Tore Uttisrud

  Føler meg ikke særlig mindre mandig av å være opptatt av hva jeg spiser. I Forsvaret av landet har jeg ikke dårlig samvittighet etter nær 10 år som yrkesoffiser

 • Ron Dan

  Veldig bra, synd du ikke er aktiv i forsvaret lenger, så hadde du sluppet å bekymre deg for uvesentlige ting som innholdsfortegnelsen på matvarer.

 • Ron Dan

  Jo faktisk.. Roundup økt matvareproduksjon, av grønnsaker og korn, aldri hatt større middelklasse i verden enn nå, som kan spise seg mette. Aspartam erstatter sukker som er en av den vestlige verdens største problem.

 • Ron Dan

  Tror forsåvidt ikke du tok opp dette temaet i offisersmessa heller:-)

 • Ron Dan

  Hvis det er viktigere for deg å ta knekken på Monsanto enn å berge de som ikke tidligere har fått mat i det hele tatt så tenk over dette, og det er tankevekkende..

  Let’s for one moment imagine a world without Monsanto. Without the Golden Rice engineered by Monsanto, millions of malnourished individuals would die every year of Vitamin A deficiency, and nearly half a million more from blindness caused by Vitamin A deficiency.

  I am by no means suggesting that Monsanto is a good company. Their level of social standards leave much to be desired. What I am saying is that if you want to launch a campaign of hate and protest against a multinational, multi-billion dollar company, at least educate yourself enough to know what you are talking about.

  And ask yourself this: Is it worth sacrificing the hundreds of thousands of lives saved every year by Monsanto’s products just to destroy the company that bankrupt the small farmer down the street?

 • Patrick Jensen

  Hørt om ergotisme før? Hvis ikke, google it :) Og e-coli, fordervet kjøtt og annet var mye mer normalt før i tiden.

 • Patrick Jensen

  Det er helt korrekt, men hva er forskjellen på et e-stoff som blir tilsatt et produkt og et e-stoff som finnes naturlig i mat?

 • Carl Henrik Janson

  Kanskje det er slik at det faktisk skjer en reell økning i autisme? Autisme har en mulig metafysisk forklaring ved at de ekstreme spesialistegenskaper man ofte ser, for eksempel regneferdighet, kan forklares med at individet har kunnskap som ikke er styrt av tid&rom; ikke av vår 3d verden. Individet har tvert imot umiddelbar eller intuitiv tilgang til
  informasjon på sitt spesialfelt, og hva er intuisjonens oppgave hvis den ikke
  er å «informere intelligensen»? Autisme blir da en indikasjon på åndelig
  utvikling av menneskeheten, og ikke en måleparameter på roundup.

  I en hastig verden hvor det forskes lettbent på alt mulig rart i alle himmelretninger, tenkte
  jeg dette kunne være en ditto spekulasjon, som en liten protest mot alle
  konklusjoner som ensidig baserer seg på målbare parametre. Altså enig med Tjomlid,
  selv om det neppe finnes indikasjoner i hans artikkel som tilsier at han er
  enig med meg eller bruker et tilsvarende beslutningsunderlag.

 • Tore Uttisrud

  Hvor har du det fra at jeg vil ta knekken på Monsanto? Jeg ønsker bare at maten skal merkes med det den inneholder jeg. Dersom det knekker Monsanto…er det litt merkelig :)

 • Tore Uttisrud

  Godt argument…eller?

 • Tore Uttisrud

  At matvareproduksjonen har økt er sant. Det som er mer tvilsomt er om det kan tilskrives roundup alene. Send gjerne link på studie som beviser dette

 • Ron Dan

  Ikke Roundup alene selvfølgelig ikke det ville vel være å tilskrive de litt mye ære, men moderne landbruk har reddet millionvis ut av matmangel og sultedøden, og Monsanto har bidratt. Akkurat som fremskritt med Norsk Hydro og kunstgjødsel. som er en kjemisk framstilt plantenæring, ingen bestrider dette. At Monsanto har fryktelig dårlige PR rådgivere benekter ingen..:-) Jeg har ikke noen grunn til å forsvare eller bli et talerør for Monsanto, liker ikke forretnings modellen deres noe særlig. Men sannheten er at de har bidratt i stor grad.

  Of the 200 million acres of biotech crops planted in 2004, the US ranked first in
  total planted acreage with nearly 118 million acres of biotech crops – mainly
  in soybeans, corn, cotton, and canola.

  The
  US is followed by Argentina (40 million acres), Canada (13 million acres),
  Brazil (12 million acres) and China (9 million acres). An additional nine countries planted biotech
  crops in 2004 and 14 countries planted more than 125,000 acres of biotech crops
  in 2004. ISAAA calls these countries
  plant-biotech “mega-countries” or countries that have moved well beyond the
  trial stage of adoption and into commercial scale production.

  For
  the first time, in 2004, the total growth in planted acreage of biotech crops
  was greater in low-to-medium income countries than higher income
  countries. Annual growth in planted
  acreage was greatest in India (+400%), Uruguay (+200%), Australia (+100%),
  Brazil (+66%), China (+32%), South Africa (+25%), Canada (+23%), Argentina
  (+17%), and the US (+11%).

  90%
  of the number of farmers planting biotech crops are now located in
  low-to-medium income countries – solid evidence of the fact that biotech crops
  create benefits for farmers regardless of the relative size of their farms.

 • Ron Dan

  Veldig bra skrevet og så fryktelig presist og korrekt.

 • Er det noe vitenskapelig forskning som har funnet noe bevis for at autisme kan ha denne metafysiske forklaringen?

 • kallestokka

  hva er farlig med noen av de stoffene du nevner?kan du si det konkret?

 • kallestokka

  kan du dokumentere noen av påstandene dine?

 • kallestokka

  kan du dokumentere skadene som følge av aspartam?

 • kallestokka

  hjelper lite om du vet hva som er i maten når du alltid kommer til å mene noe er farlig..gmo,aspartam og gudene vet..hva blir det neste?du vet at vann dreper deg?

 • kallestokka

  det påvirker ikke kvaliteten om kua har spist mais istedet for gress.spør hvilken slakter som helst,bortsett fra de som selger «økologisk» kjøtt :)

 • kallestokka

  når du tror noe så har du nesten tapt diskusjonen mister

 • kallestokka

  Snø fører visstnok til at flere og flere dør hvert år.og det å hete Tore gjør at man ligger an til å få kreft i ung alder.er ikke motbevist så da stemmer det ifølge din retorikk..

 • Hva slags dokumentasjon skal du ha?

 • Patrick Jensen

  Er ikke monsanto som har utviklet golden rice. Men antigmo- aktivistene saborterer også golden rice, av en eller annen merkelig grunn.

 • Ron Dan

  Sorry ja du har helt rett, bare fikk det for meg når jeg så all motstanden mot Monsanto ang. dette.. Og de linker det til Monsanto fordi de vet dette gir de vann på mølla til aktivistene, men desverre går dette utover de som trenger Golden rice:

  AC: These groups tap into public opposition to GMOs. Why do you think there is such vehement opposition?
  IP: Since the early 1990s, the majority of the media has repeated the mantra that GMOs are highly dangerous for the environment and the consumer. This mantra is fuelled continuously by a well-financed and -organized anti-GMO lobby. One of the cleverest tricks of the anti-GMO movement is to link GMOs so closely to Monsanto and other multinational corporations, because Monsanto has no friends. That strategy guarantees millions of supporters because people are emotionally against multinationals and in favor of organic farming because of the perception that it’s run by idealists who protect nature and don’t make money from it.

  AC: For you, the controversy over golden rice must be incredibly frustrating.
  IP: I am very much frustrated, offering a technology for free that can save so many children and pregnant mothers. Since the invention of golden rice, 2.5 million children are estimated to have died each year from vitamin A deficiency. Around 500,000 go blind each year, of whom 70 percent die. They wouldn’t all have been saved by golden rice, but every delay means many unnecessary dead or blind children.

 • Tore Uttisrud

  Er det spiseplikt på aspertam dersom helseskader ikke kan dokumenteres?

 • Tore Uttisrud

  Jeg gir egentlig fullstendig faen i hva du spiser. Det er grreit for meg om du gjør det samme om mitt kosthold. Pussig at du er så opptatt av å få i meg aspartam

 • Varm_kaffe

  Dette hadde holdt å svare nei.

 • Tore Uttisrud

  Spis akkurat hva du vil du. At du ikke bryr deg om fettsyresammensetningen i kjøttet holder ikke meg våken om natta

 • Tore Uttisrud

  Hvis du blir lykkelig av å tro at du har «vunnet diskusjonen» kan jeg leve godt med

 • Varm_kaffe

  Kan jeg spørre om en liten ting?

  Hvorfor akkurat aspartam?

  Seriøst, hva er det med akkurat dette ene stoffet som gjør at dere gå så fullstendig av hengslene? Tror det er blitt beskyldt for å forårsake alt fra autisme til steinsprang, og det er liksom ikke måte på hvor populært det er i alternativmiljøet å angripe aspartam, og dette er et stoff som man så vidt jeg vet har forsket på i 20+ år uten å finne skadelige virkninger.

  Så hvis noen, enten Tore Uttisrud eller noen andre, kan svare meg på hvordan aspartam ble så forhatt, hadde jeg blitt veldig takknemlig. Men da mener jeg virkelige svar, ikke «jammen milliardindustri» eller «så du tror blindt på hva myndighetene sier?». Hvorfor akkurat aspartam?

 • Varm_kaffe

  Har ikke tro på merking av matvarer for ufarlige, ubetydelige ting. Er bekymret for at det bare vil føre til mer ubegrunnet frykt hos befolkingen. Bare se på hvor redde folk er for e-stoffer, uten at de vet hva det er engang. Så hadde du hatt masse sleip markedsføring fra bloggere, matvareprodusenter osv. som fyrte opp ytterligere under dette. Vi har nok av det i samfunnet allerede.

  http://xkcd.com/641/

 • Tore Uttisrud

  Kan du dokumentere med 100 sikkerhet at det er ufarlig da. Såvidt jeg husker var også DDT fullstendig harmløt….inntil det plutselig ble farlig…i 1970

 • Tore Uttisrud

  Jeg går ikke «fullstendig av hengslene». Ønsker bare å kunne velge dette vekk fra kostholdet mitt uten å måtte bevise vitenskaplig at det er helsefarlig. Synes ikke at det ønsket er så urimelig:))

 • Tore Uttisrud

  DDT var en «ufalig, ubetydelig ting» som ikke ble merket i matvarene frem til 1970…da det ble forbudt. Før dette var DDT rene helsekosten, og verdens redning i forhold til matvareproduksjon

 • Tore Uttisrud

  Føler ikke noe behov for å overbevise deg om hva du skal spise og ikke spise. Det valget overlater jeg fullstendig til deg. Jeg er bare fornøyd med at dette er merket, slik at jeg kan velge det vekk…uten å måtte bevise vitenskaplig for deg at dette er usunt :))

 • Tore Uttisrud

  Såvidt jeg husker var DDT «en ufarlig, ubetydelig ting» inntil det plutselig ble helsefarlig etter 26 års bruk….

 • Tore Uttisrud

  «Moderne, god matvitenskap» mente at DDT var for helsekost å regne…frem til 1970

 • Tore Uttisrud

  Føler ikke et stort behov for å komme med vitenskapelig dokumentasjon for å rettferdiggjøre kostholdsvalgene mine. Du som vet alt kan kanskje forklare hvorfor det har vært en eksplosiv økning av såkalte livsstilssykdommer i den vestlige verden. Da mener jeg en mer utfyllende forklaring enn å være skråsikker på at aspartam og glyfosat ihvertfall IKKE er årsaken…

 • Lars Olsen

  Der står det ingenting som motsier rekken av vitenskapelige institusjoner som bekrefter at GMO-mat er et trygt alternativ.

 • babelfisken

  Du husker dårlig.

 • Lars Olsen

  Nei, de mente den var ufarlig – som er en vesentlig forskjell fra helsekost. Og ingen benekter at det har vært enkelte produkter som har blitt tatt i bruk før tilstrekkelig testing har vært gjennomført, men jeg ville ikke tatt i bruk anekdoter for å bedømme en hel gren av den internasjonale forskningen.

  Glyfosat har vært forsket på i flere tiår. Det finnes ingen, bortsett fra tøvet til bl.a Seralini og Seneff, forskning som viser at dette middelet er så farlig som gmo-motstanderne vil ha det til.

 • Tore Uttisrud

  Kan du referere til når og hvor Norske myndigheter…eller Monsanto….sa at dette var helsefarlig da…før 1970?

 • Varm_kaffe

  Så istedenfor å svare, begynner du å stille masse spørsmål tilbake?

 • Tore Uttisrud

  Er det greit for dag at jeg ikke ønsker glyfosat i kostholdet mitt? Jeg velger forresten å se på forskningen som er finansiert av Monsanto…med en klype salt. Dessuten synes jeg det er en smule betenkelig den knytningen som er mellom matvareindustrien og FDA i USA. Uansett om glyfosat ikke ennå er bevist skadelig, velger jeg å holde meg unna. Håper det går greit for deg :)

 • Tore Uttisrud

  Glyfosat er produsert av samme firma som DDT. De hevdet at DDT var fullstendig harmløst i 26 år…inntil det ble bevist svært helsefarlig i 1970. Siden 1976 har de hevdet at glyfosat er fullstendig harmløst. Jeg velger å være skeptisk…håper det er ok for deg. Kan du vise til studier som beviser at glyfosat i stadig økende mengder er helt ufarlig?

 • Lars Olsen

  Ja bevares. Spis det du vil, men du trenger ikke å uroe deg unødig heller. Men pass på saltet.

 • Tore Uttisrud

  Er ikke urolig, men vil vite hva maten inneholder. salt bekymrer meg lite.
  Til deg som stoler så mye på mattilsynet er det greit å opplyse om at de ikke begynte å jobbe med å redusere innholdet av transfett før på 1990-tallet, til tross for at forskning allerede i 1958 ga sterke indikasjoner på sammenhengen mellom transfett og hjerte- og karsykdommer. Mattilsynet har ennå ikke innført merking av transfett i matvarer…og det er fortsatt tillatt. Synes du dette gir stor grunn til å stole blindt på mattilsynet?

 • babelfisken

  Det var vel du som påsto at DDT ble omtalt som rene helsekosten, ikke jeg.

 • Tore Uttisrud

  Det er vel du som stoler blindt på mattilsynet…ikke jeg. «rene helsekosten» var en overdrivelse for å få frem poenget mitt…og det trodde jeg du skjønte

 • Tore Uttisrud

  Norske myndigheter uttalte at DDT ikke utgjorde noen helserisiko….men det var jo før 1970

 • Tore Uttisrud

  Transfett var visst også ufarlig…frem til for 20 år siden…og etter det har det «vært jobbet med å redusere transfett i maten» Frem til i år har inntil 40% transfett vært helt greit i matvarer. Fortsatt er transfett tillatt i Norge, og transfettinnholdet i matvarer trengs ikke oppgis. Tillitsvekkende?

 • kallestokka

  kan du dokumentere noen av påstandene dine?er ett spørsmål med ett enkelt svar..

 • kallestokka

  så det er nei til det altså?takk :)

 • kallestokka

  hvor har du det ifra?vil ikke få i deg noe annet enn selvstendige tanker :) «er muligens «mission impossible» men.. :P

 • kallestokka

  kan du ikke svare når noen spør om noe istedet for å spørre om noe urelevant?

 • Tore Uttisrud

  Er det slik at man må legge fram 8000 sider med dokumentasjon for å få lov til å la være å spise aspartam?

 • Tore Uttisrud

  Jeg har faktisk gjort meg opp en selvstendig mening. At du ikke skjønner det er ikke mitt problem

 • kallestokka

  nei,men skal du hevde noe må du jo kunne dokumentere det..hvis ikke får du bare la være å gjenta deg selv :)

 • Tore Uttisrud

  Er det irrelevant at mattilsynet inntil i år har tillatt inntil 40% transfett i matvarer, uten at de synes det er nødvendig å merke dette også? Nå er tillatt mengde justert ned…men fortsatt synes det ikke at dette er nødvendig å merke.

  Ganske festlig at du synes at en eksplosjon i farlige sykdommer er irrelevant….så lenge jeg ikke kan bevise at det er aspartam og glyfosat som har skylden

 • kallestokka

  fortsatt svarer du bare med spørsmål..ikke vits å prøve å diskutere med deg,prøver igjen når du blir litt eldre :) ha ett fint liv og pass på så ikke du får himmelen i hodet når den detter ned ;)

 • Tore Uttisrud

  Har ikke hevdet at jeg kan bevise at aspartam er helseskadelig jeg. Må jeg bevise dette for deg…for å få lov til å la være å spise det?…kan jeg få lov til å ha egne tanker om hva som er riktig kosthold…uten å måtte bevise det for deg?
  Mattilsynet har sagt at både DDT og transfett er helt ufarlig. De har tatt feil før. Dersom du ønsker å spise alt som mattilsynet sier er ufarlig…gjør gjerne det. Jeg velger å gjøre meg opp egne meninger i tillegg til det mattilsynet mener

 • Tore Uttisrud

  Dersom du ser bare spørsmål i innleggene mine, så er du mye dummere enn jeg først antok…og det sier ikke lite. Dersom du tror at en diskusjon er slik at du stiller spørsmål…jeg svarer…og så må jeg vitenskaplig dokumentere det jeg sier…anbefaler jeg deg å finne noen andre å diskutere med. Du opptrer som ei dum. blind hore for matindustrien…men jeg antar at du er altfor dum til å innse det. Med dette innlegget avslutter jeg denne meninsløse debatten

 • kallestokka

  ikke påstå at jeg sier noe jeg ikke gjør er du grei..er du som er dum når du legger ord i munnen på andre bare for å avslutte en diskusjon :)

 • Tore Uttisrud

  Og du har ikke lagt ord i munnen min…les innleggene dine…og se om du ikke har tillagt meg meninger og følelser jeg ikke selv har gitt uttrykk for…jævla idiot!! Selvinnsikt er en fin bil…

 • kallestokka

  jeg har ikke det mister..blir du sinna nå? :) selvinnsikt er forresten ikke en bil..

 • Varm_kaffe

  Spådom: han kommer til å svare med
  1. enda flere spørsmål,
  2. det samme innlegget enda en gang til,
  3. «for x år siden trodde man x», eller
  4. «meningen din er notert».

 • Varm_kaffe

  Tingen er at du nekter å snakke med oss, istedenfor til oss. Du bare sier de samme tingene om og om igjen, og hvis vi stiller oppfølgende spørsmål, eller ber deg underbygge det du sier, forter du deg å legge ut nye påstander eller spørsmål, om du ikke bare svarer snurt at «jeg giddder ikke bevise noe for deg».

  Hvis du ikke er interessert i en diskusjon, så bare si hva du mener, og la det bli med det. Å «drukne» kommentarfeltet med innlegg hvor du bare sier den samme tingen om og om igjen ødelegger for alle andre her inne som prøver å ha en saklig diskusjon.

 • Carl Henrik Janson

  Da Einstein fabulerte, fantaserte og forsket seg frem til Relativitetsteorien kunne han ikke basere seg på «bevis», så hvorfor skal vi da kreve dette? Dersom det gjennom måling fremkommer uforklaring overrepresentasjon av en effekt, i dette tilfellet autisme, og ingen rasjonelle årsakssammenhenger blir funnet for denne, det være seg inntak av plantegift eller annet, så åpner det muligheten for slik fabulering. Eller, man kan velge å avskjære alle slike muligheter og kreve «bevis». Det siste alternativet er mye enklere fordi man da unngår å måtte forholde seg til ting man ikke forstår.

  Jeg anbefaler boken Einstein’s dreams av Alan Lightman, en liten, men fabulerende roman som kan gi innsikt i motivasjonen til en stor vitenskapsmann.

 • Carl Henrik Janson

  Tjomlid: I din «iver etter å avsløre løgnene til» Geelmuyden, lar du deg friste til å bruke samme teknikk. Med følgende formulering skaper du et kunstig oppblåst univers av alternative idioter, og det kan se ut som om hensikten er å rettferdiggjøre din derpåfølgende argumentasjonsrekke.

  «Det er big business å produsere frykt rundt mat. Noen skor seg godt på dette. Store deler av alternativbransjen har dette som et av sine primære fokus.»

 • Guest

  Boken

 • Lars Olsen

  Nå er det ikke nødvendigvis bare det norske mattilsynet jeg setter min lit til. Og hva fett angår, så har jeg ikke brukt nok tid til å sette meg inn i det feltet til å våge å mene så mye om det.

 • Varm_kaffe

  Det var mye tåkelegging i ett innlegg.

 • kallestokka

  det er jo bare fakta..eller har du noe som tilsier at det ikke er det?det ER big business å produsere frykt,ikke bare rundt mat..store deler av alternativbransjen er luringer som svindler til seg penger.se bare på «healeren» som må i fengsel etter å ha rådet ei dame til å ikke ta imot kreftbehandling,han fikk minst 50000 for sine løgner/»tjenester»..

 • kallestokka

  er derfor det blir kalt en teori vet du :)

 • Helt klart et enkelt spørsmål. Svaret er ikke så enkelt, derfor spør jeg pent om hva slags dokumentasjon du vil ha?

  Mens du tenker over hva du krever av dokumentasjon kan du jo sjekke hva jeg har svart her: http://wp.me/pYpP2-1sZ

 • Pingback: Skeptisk? Helt greit, når man vet hva man er skeptisk til | Karavanseraiet()

 • kallestokka

  hva som helst,bare noe som dokumenter påstandene dine..ikke bare en link til bloggen din,den teller ikke ;) men koselig at du skriver om meg,liker det :)

 • kallestokka

  hvorfor er ikke svaret enkelt?er jo ett ja eller nei spørsmål,så ser ikke hva som er komplisert… :)

 • Du kan jo sjekke linkene i den bloggposten, lese landbruksskolepensum for 1981/-83, ungdomsskolepensum i biologi/naturfag for 1974/-77. Etterp kan vi snakkes.

 • kallestokka

  har du ikke noe som er litt up-to-date?kunnskap endrer seg med årene vet du,dessuten vet jeg ikke hva som var pensum på forskjellige skoler på 70- og 80-tallet :)

 • Siden du absolutt vil fikke spliser. Joda, det er enkelt spørsmål. Men hva er dokumentasjon? En fagartikkel? Ei lærebok? Lenke til et nettsted? Du har heller ikke sagt noe om hvilke påstander du vil ha dokumentert. Og siden argumentasjonen min henger sammen, er det ikke bare å si at denne artikkelen, boka eller nettstedet gir et entydig svar. For det er ikke et entydig svar når man har så mange ukjente faktorer. Så derfor les bloggposten min, les deg opp på det pensumet jeg henviser til, så ser du at det er ikke bare å svare på det spørsmålet du stiller.

 • kallestokka

  dokumentasjon=noe som dokumenterer f.eks påstander :) hjalp det deg litt?

 • Du spør om min dokumentasjon, og det er det jeg har, min agronomeksamen. God agronomi har ikke endret seg, bare teknikkene. Sammenhengene i et økosystem er de samme i dag som på 1970-tallet. Forskjellen er at vi i dag har bredere kunnskap, og har sett følgene av hvordan miljøgiftene forflytter seg i næringskjedene.
  Kapitalens arbeidsmetoder har heller ikke endret seg, bare fått større hastighet på grunn av moderne teknologi.

 • kallestokka

  okei..så du sier at din dokumentasjon er i hodet ditt med andre ord?da skjønner jeg at du sliter med å dokumentere på nett :)

 • kallestokka

  bloggen din er jo bare påstander og svada,tror ikke du er den rette til å gi svar på noe som helst…men koselig at du får tiden til å gå og at du har en så god fantasi :)

 • Julibarn

  Men kjære alle sammen, da. All forskning er jo verdinøytral. For ikke å snakke om markedsnøytral. Haha. Hoho. Hihi.

 • Julibarn

  Klarer ikke å dy meg, men det skrives sunt, ikke sundt. Jadda, jadda, du behøver ikke svare.

 • Varm_kaffe

  Forskere er ikke perfekte. De er likevel det aller beste redskapet vi har, og det blir for lettvint å avfeie dem fordi «æh, de er ikke alltid 100% nøytrale».

  Hehe. Hihi. Haha. Knis.

 • Julibarn

  Enig, og nettopp fordi de er det aller beste redskapet vi har (hvilket annet redskap har vi egentlig?) plikter vi å holde et kritisk øye åpent. Det finnes nok av eksempler på at det er viktig
  Forøvrig brukte jeg ordet «forskning», mens du brukte «forskere». Det første representerer sum, det andre enhet. Det er et poeng å forholde seg til sum.

 • Vel, det Einstein «fabulerte» seg til resulterte i etterprøvbare teorier. Så det jeg spurte etter var om fabuleringen du viser til har resultert i noe vitenskapelig forskning? Og hvis ja, har de kunnet konkludere med noe som støtter det du sier om en mulig metafysisk forklaring?

 • Alf Haga

  Hva er grunnen for at du velger bort aspartam?

 • Carl Henrik Janson

  Det er vel sannsynlig at det forskes på autisme. Du får forsøke å spore opp resultater fra et slike prosjekter. Det som generelt kunne støtte en slik «metafysisk» forklaring, er fraværet av tidsforbruk i mitt eksempel ovenfor.

 • Varm_kaffe

  Du svarte ikke på spørsmålet. Hvorfor akkurat aspartam?

 • Varm_kaffe

  Eller, man kan velge å avskjære alle slike muligheter og kreve «bevis».
  Det siste alternativet er mye enklere fordi man da unngår å måtte
  forholde seg til ting man ikke forstår.

  «Hvis du er uenig med meg, er det bare fordi du er trangsynt»-klisjeen.

 • Carl Henrik Janson

  Kaffen blir nok kald mens du venter på bevisene dine

 • Varm_kaffe

  Det er liksom det. Alt du gjør er å komme med påstander om hvordan ting kan være, noe alle kan gjøre. Jeg kan påstå at det kanskje er en drage i garasjen min, eller at Kurt Nilsen egentlig er en bordercollie som ble skapt om til menneske. Så kan jeg bli snurt når noen ber meg fortelle dem hvorfor jeg tror dette, fordi «hvis du ber om bevis, er det bare fordi du ikke vil forholde deg til ting du ikke forstår».

  Undring og åpenhet er fantastiske ting, men hvis du ikke bruker dem til noe annet enn å sitte der og si at «kanskje det er sånn og sånn», kommer vi oss aldri forbi startstreken. Tenk om ingen faktisk prøvde å bevise at det gikk an å bygge en dampmaskin eller kurere kreft med cellegift. Tenk om ingen prøvde å bygge fly, men istedenfor bare satt der på hver sin klippe og forestilte seg måter man kanskje kunne bygd fly på. Long story short, vi ville aldri fått dampmaskiner, moderne kreftbehandling eller fly.

 • Tenkte jeg skulle kjøpe julegave til deg, men så fant jeg denne http://covvha.net/gmo-health-environmental-hazards/

 • kallestokka
 • kallestokka

  jeg kan også linke til div sider jeg finner på nett,er ikke så vanskelig det :)

 • kallestokka
 • kallestokka

  vanskelig å ta bloggen din seriøst når dere kaller dokumentasjon ett moteord..vil si det er litt mer enn det,men det er jo bare min mening… :)

 • Dr. Mae-Wan Ho/ISIS er vist en tanke kontroversiell skjønner jeg. Ser det diskuteres over en lav sko, og når man blander inn Neo-Darwinisme, Mendel og flat overføring av gener skjønner en skarve Master i Organisasjon og ledelse at her er det bare å skygge banen, for slike diskusjoner som det refereres til i den Wikien kan være dødelige.

  Men da står jeg fremdeles med mine spørrende himmelblå. Ikke har jeg sagt noe om dokumentasjon som moteord, tvertimot har mine år i akademia fortalt meg mye om å belegge mine påstander. Kommer ikke gjennom masterstudier uten en smule forståelse for sammenhengen mellom egne påstander og de referansene man bruker.
  Hvis jeg da forstår deg rett. Ungdomsskole- og Landbruksskolepensum i økologi, biologi og økonomi er ikke god nok dokumentasjon. Internettrefreanser er ut. Enten det er avisartikler eller det er fra andre kilder.
  Burde kanskje spurt før, men kan jo, sånn for å ha gjort det, hva er det du mener jeg bør dokumentere?
  Loven om avtakende utbytteauke er om ikke spikret i stein, så iallfall en daglig realitet som enhver økonom kan fortelle deg.
  Det at plantevernmidler og tungmetaller lagres i næringskjeden er grunnleggende økologi, noe du finner i ungdomsskolepensum. Som altså ikke godtas som dokumentasjon i denne sammenhengen. Den såkalte «Cocktail-effekten», at flere miljøgifter virker forsterkende på hverandre har jeg ikke sagt noe om, selv om jeg kanskje burde. Dette er et begrep man ikke bare finner i økologien, men også i medisinen, hvor man må passe på hvordan ulike legemidler samhandler i kroppen. Men det er legevitenskap, som jeg som Ergoterapeut ikke skal si noe om.
  Da er det bare for meg å si at dokumentasjonskravet i denne saken er så høyt at det bare er å gå å finne en passende julegave til deg. Hvilken farge vil du ha på innpakningspapiret? Gull/rødt, grønt/rødt eller blått/hvitt? Fint hvis du sender meg adressen din på en PM, for jeg har vel ikke sånn flaks at du holder til trønderheimen, slik at jeg kan stikke innom og levere gaven på døra?

 • Martin Strand

  Dette med «ubalansert» er morsomt, og går rett inn i kjernen på hele spetakkelet. Balanse handler om å si det som det er dekning for å si, ikke å gi alle uttalelser samme vekt. Om en gjeng biologer i morgen slo seg sammen, og publiserte en rekke dårlige artikler i pseudo-matematiske tidsskrift om hvorfor 1+1 er 3, så er det eneste balanserte å omtale dem som idioter som burde gå første klasse på nytt. Fargerikt språk, javel, men helt klart dekkende.

  Som det er sagt så godt før: Man kan gjerne ha sine egne meninger, men ikke sine egne fakta.

 • kallestokka

  gull/rødt er fint :) adressen min kan du få av en synsk person,regner med du tror på de også ;)

 • Kjenner jo noen som holder på med ting som de ikke har lært på NTNU, men tror ingen av dem er i stand til å finne en adresse slik.

  Uansett skal jeg i bokhandelen for å finne julegaver til mine nærmeste i morgen, og da skal jeg samtidig se etter noe til deg. Så får den heller ligge her til du stikker innom neste gang. Ha ei fin uke :-)

 • kallestokka

  er de bare synske når det passer kanskje?jeg tror ikke jeg vil ha samme glede av de bøkene du leser som du har,tar mye heller ett gavekort el en vennlig tanke takk ;)

 • Tenkte ikke på Paul Watzlawick, Jürgen Habermas eller Mihaly Csikszentmihaly, som alle ligger på bordet her, og som sannsynligvis er kjente navn også i dine kretser.

  Håper det er greit at jeg bruker Wikipedia som referanse til dem?

  Jürgen Habermas, is a German sociologist and philosopher in the tradition of critical theory and pragmatism. He is perhaps best known for his theories on communicative rationality and the public sphere. Global polls consistently find that Habermas is widely recognized as one of the world’s leading intellectuals.

  Paul Watzlawick (July 25, 1921 – March 31, 2007) was an Austrian-American family therapist, psychologist, communications theorist, and philosopher. A theoretician in communication theory and radical constructivism, he commented in the fields of family therapy and general psychotherapy. Watzlawick believed that people create their own suffering in the very act of trying to fix their emotional problems. He was one of the most influential figures at the Mental Research Institute and lived and worked in Palo Alto, California.

  Mihaly Csikszentmihalyi is noted for his work in the study of happiness and creativity, but is best known as the architect of the notion of flow and for his years of research and writing on the topic. He is the author of many books and over 120 articles or book chapters. Martin Seligman, former president of the American Psychological Association, described Csikszentmihalyi as the world’s leading researcher on positive psychology. Csikszentmihalyi once said: «Repression is not the way to virtue. When people restrain themselves out of fear, their lives are by necessity diminished. Only through freely chosen discipline can life be enjoyed and still kept within the bounds of reason.» His works are influential and are widely cited

  Tenkte på noe enklere, på norsk, men du kan gjerne få et gavekort hvis du heller vil ha det :-)

 • kallestokka

  hvorfor skriver du om de folka der til meg?

 • Fordi du spør om hva jeg leser

 • kallestokka

  når gjorde jeg det?

 • Carl Henrik Janson

  Vi er på randen av Tjomlids kontekst, men spørsmålet er vesentlig og jeg tar en pause fra min Java: Jeg snakker ikke på liksom, men om at studier på autisme kan vise til gjentatt OBSERVASJON av uforklarlige effekter, f.eks. fravær av tidsforbruk i kompleks oppgaveløsning. Dette er ikke nødvendigvis MÅLBART på repeterbart og vitenskapelig vis, i den forstand at en «årsak» tilføres og en effekt deretter observeres. Likefullt er det dønn observerbart, men har totalt ukjent årsak.

  Situasjonen krever altså vilje til undring eller grubling, selv om vi alle er enige om at bevisførsel er avgjørende i sluttfasen dersom du f.eks. utvikler medisinprodukter. Det er noe annet.

  Det gir ikke poeng å sette disse situasjonene opp mot hverandre i den (underliggende) hensikt å slippe å forholde seg til uforklarlige saker. Det er nemlig det som ofte skjer og det er ikke ment som klisjé.

  Generelt kan man si at det er ikke innenfor en seriøs forskers mandat å sette en «effekt» som autisme opp mot «Roundup» i en statistikk, og deretter begynne å hevde korrelasjon, så lenge det uforklarlige element ikke er forklart. Det antar jeg du er enig i.

  Hvis du er villig til å ta en liten utfordring til, så søk i Google på «crop circles», og sett deg så ned å beskriv hva dette er for noe.
  Ingen undring, bare spytt ut svaret.

  PS: Du kan også søke på min dampmaskin; FreePad.

 • Varm_kaffe

  Det gir ikke poeng å sette disse situasjonene opp mot
  hverandre i den (underliggende) hensikt å slippe å forholde seg til
  uforklarlige saker.

  Med andre ord er det ikke noe poeng å diskutere med deg. Du påstår noe du ikke har grunnlag for å påstå, jeg påpeker at du tar feil, og svarer med å gjenta påstanden.

 • Derullandei

  Da var det nok ikke like høyt som det stupet HansErikHansen trolig hadde i tankene.

 • Derullandei

  «de ekstreme spesialistegenskaper man ofte ser»

  Hvor ofte ser man egentlig disse?

  «kan forklares med at individet har tilgang til kunnskap som ikke er styrt av tid&rom; ikke av vår 3d verden.»

  De kan også forklares med at Odin pirket dem i hjernen med lillefingeren og mumlet noen besvergelser. Bare for å nevne én mulig forklaring; Her er det tydeligvis fritt valg.

 • Derullandei

  Tore Uttisrud, kom deg til legen umiddelbart! Du har pådratt deg et dødelig tilfelle av hakk i plata, og hvis du ikke får umiddelbar behandling av kvalifisert helsepersonell NÅ, er jeg redd for at du kommer til å gjenta deg i hjel før uken er omme.

 • Når du fortalte at du ikke ville ha like stor glede av de bøkene jeg leser, da var det jo greit å rydde unna eventuelle misforståelser angående tro på paranormale fenomener, eller hva man skal kalle det.
  Fant julegave til deg, tenkte først på «Den store boken om Morgan Kane» men regner med at den kaster alle bokhandlene etter deg på nyåret, og iallfall kommer den på Mammutsalget, så den lot jeg ligge. Med litt mer leting fant jeg ei som passer som hånd i hanske til temaet vårt, økologi/sammenhenger i naturen/næringskjeder, alt på en lettfattelig måte, slik at selv jeg forstår det. Da var det bare adressen?
  PS Morgan Kane boka var lekker, må innrømme det, men falt litt av lasset når det var spørsmål om hvor mange kvinner han har hatt. Det ble litt sånn #denfølelsen

 • kallestokka

  når du feiltolker meg sån mye som du gjør så tror jeg det er greiest å bare la det ligge,vi har nok ikke mer å snakke om :) ha en god jul og pass deg for alt det farlige du mener er i maten ;)

 • Emil Muller

  Dette er jo helt vanvittig. Agronomeksamen, egen blogg (med de samme udokumenterte påstandene), referanse til ungdomskolepensum, etc, er ikke dokumentasjon på noe som helst. Vitnemålet ditt er dokumentasjon på at du er utdannet agronom. Vitnemålet ditt er ikke dokumentasjon på noe som helst annet. Dokumentasjon på at GMO er ille-ille, vil være fagfellevurderte studier som påviser nettopp dette. Den dokumentasjon vil i alle tilfelle være gjenstand for en faglig gjennomgang på mange nivåer og en sammenligning med eventuell motstridende forskning.

  Dersom du virkelig er utdannet agronom, er det noe merkelig at dette skal være så vanskelig å forstå. Skippet du en del forelesninger?

 • Henok

  Og hva har DDT med Aspartam å gjøre ?

 • kallestokka

  det har du nesten rett i.er noe forskning som ikke er nøytral,mye av den er innenfor det vi kaller alternative behandlinger..der er det om å gjøre å tjene penger og da er det ikke så nøye om man ikke kan bevise at f.eks eloverfølsomme faktisk er syke,bare man roper høyt nok om at de KAN være syke og så selger de f.eks «beskyttende tepper/etc» til en formue ;)

 • kallestokka

  så dersom man ikke vet noe 100 % sikkert så er det bare å finne på noe og si at det er sannheten?da har jeg faktisk lært meg å fly,for du kan ikke si at jeg ikke kan det med absolutt sikkerhet :D

 • kallestokka

  forresten,visste du at det er farlig å pynte til jul?er noen stoffer i julepynt som en jeg leste om en vei har funnet ut er dødelige..det er sant,for jeg har eksamen i norsk ;)

 • kallestokka

  du viser det ved å si det er farlig… :D

 • Tusen takk for den opplysningen. Jeg er bortreist det meste av jula, så pyntinga blir nok å begrense seg til en grankvist på døra og den gamle julekrybba. Men jeg skal ha det i mente når det blir aktuelt

 • Skal vi prøve å holde tunga rett i munnen?

  Det jeg har prøvd å få fram er at dyrkingen av GMO, som for eksempel Monsantos mais T25 som det har vært mye snakk om i det siste, er lite miljøvennlig og kan være potensielt helsefarlig. Dette fordi GMO-er som T25 er modifisert for å tåle mer av plantevernmidlet Glyfosat (Round-Up). Alle plantegifter har en nedbrytingstid, og den oppgis gjerne i halveringstid. Altså hvor lang tid det tar før det er halvparten så mye plantevernmiddel igjen. For Glyfosat opereres det med en halveringstid på mellom 2 og 190 dager, med en middelverdi på 47 dager i jord og 90 dager i vann.

  Glyfosat er et systemisk middel, det vil si at plantene tar det opp gjennom bladene og fordeler stoffet i hele seg. Det ser man når for eksempel Veivesenet eller Jernbaneverket har sprøytet i veiskråninger og på fyllinger. Alle plantene som er sprøytet, visner, og området blir helt gult.

  Siden det ofte bygges opp resistens i ugresset, vil økende doser i matproduksjonen føre til at større mengder av sprøytemidlet også bli tatt opp av nytteplantene. Selv om halveringstiden er like lang med større doser, vil det være større mengder tilgjengelig i planten som ikke er brutt ned. Dette er enkel matematikk, og er som sagt en del av agronompensumet. Round-Up kom i salg på 1970-tallet, og var derfor et av de stoffene vi måtte lære oss å håndtere når jeg tok landbruksskolen.

  Det vil alltid være noe av sprøytemidlet som kommer på avveie, uansett hvor nøyaktig man sprøyter og håndterer midlene. Halveringstiden er den samme uansett, men den avhenger av flere faktorer som blant annet lys, temperatur og fuktighet. Plantevernmidler kan derfor komme ut i naturen og bli tatt opp i næringskjedene rundt omkring.

  DDT, som var det første plantevernmidlet man virkelig begynte å forstå at ble konsentrert etterhvert som det fulgte med oppover i næringskjedene, ble forbudt i 1970. Det ble påvist i morsmelk langt borte fra der det var brukt, fordi det fulgte plantene/matvarene det var brukt på.

  Kvikksølvutslippene i Minamatabukten i Japan på 1950-tallet var også en tankevekker i forhold til hvordan naturen håndterer slike utslipp. Wikipedia forteller at over femti mennesker døde som dirkete følge av kvikksølvforgiftet fisk. Her som ellers når det er snakk dødsfall relatert til forurensning må vi kunne gå ut fra at det er mørketall. Ikke minst fordi det er mange faktorer som virker inn, både positive og negative.Underrrapportering er også en feilkilde i slike saker.

  Økologi, læren om sammenhenger i naturen var pensum når jeg gikk på ungdomsskolen, og vi fikk god innføring i hvordan enkle næringskjeder var satt sammen og hvordan uønskede stoffer kunne konsentreres og vandre oppover i næringskjedene. Som vi nå ser i sel, isbjørn og fjellrev i Arktis.

  Siden dette er sammenhenger som det er relativt enkelt å følge i store trekk, ser jeg ingen grunn til å bla opp bunkevis med dokumentasjon, som uansett er tilgjengelig på nærmeste bibliotek og i like stor grad på internett.

  Noen vil kanskje si at det er for enkelt å bruke kunnskap fra ungdomsskole og Landbruksskole i denne sammenhengen. Jeg ser det ikke slik. De grunnleggende sammenhengene i naturen er de samme, selv om man forklarer dem med studier på universitetsnivå. Med en vitenskapelig studie kan man kartlegge og følge en miljøgift fra vugge til grav, vise hvor den blir tatt opp, hvilke organismer som tar opp mer og mindre, hvordan giften følger vann, vær og vind. Man kan vise at PHAS kommer fra det og det utslippet, og at stoffet dukker opp i for eksempel fjellrev på Svalbard, uten at revens habitat og utslippsstedet har direkte kontakt.

  Det er mulig at en GMO som maistypen T25 i seg selv er uskadelig for min helse. Men det at den dyrkes med store mengder giftige plantevernmidler gjør at jeg ikke vil bruke den
  som fòr eller mat. Rett og slett fordi det er ikke bevist at den
  ikke inneholder stoffer som over tid er skadelig for min helse. Langtidsvirkningene i naturen av de samme plantevernmidlene er heller ikke skikkelig utredet. Det vi vet er at man finner målbare verdier av både tungmetaller og miljøgifter i pattedyr i Arktis. Det viser at disse stoffene er mobile i og mellom økosystemer. Hva som skjer i neste omgang vet vi ikke. Vi har lov til å være optimistiske, men vi ser at alligatorer i Florida har misdannede kjønnsorganer som en følge av utbredt bruk av miljøgifter i området rundt der de holder til.

  Det ligger endel lenker på bloggen min, til wiki-er om blant annet DDT og Glyphosat og til avisartikler om noe av Monsantos virksomhet i forhold til bønder som ikke holder seg til Monsantos regler. Men jeg har innsett at det å legge fram dokumentasjon, uansett hvor holdbar den er, rent vitenskapelig, ikke har noe for seg. Det jeg kan, vet og dokumenterer har ganske enkelt
  ikke troverdighet i dette forumet. Synd, men leit.

 • Julibarn

  Helt enig. Men jeg er mer opptatt av vitenskapen, som de fleste skal og bør og tar alvorlig. De har et stort ansvar. Og der kan vi ikke se gjennom fingrene med juks. Men det forekommer, og dessverre oftere enn vi liker å tro. Ref. «Folkeopplysningen» tidligere i høst. Som bare skrapet overflaten.

 • kallestokka

  må ikke være for skeptisk heller,men ellers enig :)

 • Carl Henrik Janson

  Du er på strake vegen mot gapestokken med den der, av med hjelmen.

 • Eirin

  Mat med giftstoffer! Mat uten giftstoffer! Hmm… det var vanskelig å velge gitt! Får vel bli den uten gift vel! Det enkle er ofte det beste! Og dette kom jeg frem til helt av meg selv uten en eneste studie å vise til.. Det går an å bruke SUNN FORNUFT!!

 • Varm_kaffe

  Falskt dilemma. Virkeligheten er mer komplisert enn som så.

 • kallestokka

  hva mener du?følger bare logikken i debatten jeg.men det er kanskje ikke lov siden jeg ikke tror det rette? :)

 • Kornsirkler=hobby

 • Ingen av relativitetsteoriene hadde blitt noe av hvis det ikke hadde begynt å samle seg bevis for at newtonsk fysikk ikke forklarte hele bildet.

  Det jeg ikke forstår er hvorfor du skal dra din søken etter en årsakssammenheng så langt. Det finnes langt mer plausible forklaringsmuligheter på autisme, den desidert viktigste, og etter det jeg har lest den mest sannsynlige, er at det er en genetisk sykdom. Det forskes også på om det kan ha miljømessige årsaker. Imidlertid tror jeg ikke du mener at «effekt» er lik «autisme» i seg selv, men snarere «det man ser autister kan gjøre», ut fra det du skriver… Nemlig: Hva er det som gjør at enkelte autister har en så fenomenal hukommelse, eller evne til å løse komplekse matematiske problemer raskere enn man skulle tro er menneskelig mulig. Du får korrigere meg hvis jeg har oppfattet deg feil.

  Vi vet allerede at den menneskelige hjerne er i stand til veldig mye rart, både positivt og negativt. Vi vet også at den kommer i ekstremt gode og ekstremt dårlige versjoner. En av tingene som kjennetegner hjernen til en autist er det at den ofte er ekstremt spesialisert; den er svært god på én enkelt ting, dårlig på mange andre. Du mener så at det en autistisk hjerne presterer er «for bra» til at det kan forklares ut fra hva en hjerne burde være i stand til å klare. Da lurer jeg på: hvorfor det? Hva er det som tilsier at en menneskelig hjerne har en «maks tillatt hastighet»? Hvorfor kan man ikke bruke de årsakssammenhengene man har i dag, bare «speedet opp» litt?

  Jeg skulle gjerne lest litt forskning på det du hevder her, det er jo interessante påstander om ikke annet. Men hvis jeg søker på autisme og metafysikk så finner jeg bare svada som dette: http://www.examiner.com/article/autism-answers-from-a-metaphysical-view Jeg tar derfor gjerne imot link med litt mer fornuftsbasert lesestoff om emnet.

 • kallestokka

  hvilken mat har giftstoffer i seg?altså nok til at det er skadelig,ikke bare at det er spor av noe… :)

 • kallestokka

  når du sier at noe kan være farlig så er ikke det det samme som at det ER farlig..man kan si alt er farlig men det er jo fortsatt ikke det før man kan bevise det.uansett hva du har eksamen i så gir det ikke noe mer tyngde til argumentene dine når ikke du kan dokumentere noe som helst.jeg kan si at alt du spiser er farlig siden ikke du kan motbevise det,men det gjør vel ikke at det blir riktig?

 • Tulla

  «man kan si alt er farlig men det er jo fortsatt ikke det før man kan bevise det.» Nå må du skjerpe deg, gutt! Du kan ikke regne med å bli tatt på alvor når du serverer en sånn setning.

 • Du vet at alt er giftig gitt nok mengder, ikke sant? Om begrepet sunn fornuft tar til grunn at for å kalle noe giftig, så må man ta mengden tatt i begrepet, så tror jeg du bruker begrepet feil.

 • Jeg kjører ca 15.000 km på motorsykkelen hvert år, og får fra tid til annen spørsmål om jeg kjører på vinteren også? Svarer vanligvis at jeg har ikke noe å bevise, så sykkelen står i ro de kaldeste og mørkeste månedene.
  Jeg har kjørt sykkel på vinteren det er kaldt og vinterstid kan
  føret være så ymse rundt omkring i Mor Norge. Så gleden ved å
  kjøre sykkel er mindre mellom oktober og mars.

  Det er et bevisst valg jeg har gjort.
  Jeg er også bevisst på hva jeg kjøper av mat. Rett og slett fordi
  jeg setter pris på helsa mi. Derfor følger jeg med på hva som
  skjer rundt forbi, hvordan maten min produseres, hvilke reststoffer
  etter miljøgifter som kan finnes i det jeg spiser. Utslippet av
  kvikksølv i Minamatabukten i Japan viste hvordan et tungmetall taes opp i mikroorganismer som alger og plankton, for så å bli
  konsentrert i større mengder dess lenger man kom opp i
  næringskjeden. Helt til det ble dødelige mengder når kvikksølvet
  kom på middagsbordet i form av fisk fra havområdet rundt utslippet.
  Dette skjedde på 1950-tallet og kan vanskelig motbevises. Det var et femtitall dødsfall som man satte direkte i forbindelse med
  kvikksølvutslippet. Det samme med DDT, som kunne spores morsmelk lenge etter at midlet var tatt ut av bruk. Wikipedia har grundige artikler om både Minamata-utslippet og DDT

  Dette er bare et par eksempler på hvordan utslipp av miljøgifter og ukritisk bruk av plantevernmidler påvirker mennesket direkte. Siden det er store, multinasjonale selskaper som forsvarer sine investeringer, må vi regne med at mye av forskningen som de legger fram ikke viser hele sannheten om hvordan sprøytemidler som Glyfosat oppfører seg når de slipper ut i naturen. I det øyeblikket sprøytemidlet er ute av sprøyta har man ikke kontroll lenger. Nedbrytingstid og eventuelle reststoffer vil variere alt etter hvor man tar prøvene. DDT har en halveringstid i jord på fra 22 dager til 30 år, når vi vet at det både er dødelig for insekter og
  kreftfremkallende hos mennesker, er det grunn til å være føre var.

  Det at vi enda ikke vet nok om langtidsvirkningene av miljøgiftene, utover at enkelte er dødelige i store nok doser, at de kan være sykdomsfremkallende og at de følger næringskjedene helt opp til å være tilstede i mat for alle store pattedyr, hval, kveg, isbjørn, menneske, gjør at jeg mener at det er bedre å være føre var.

  Det er mitt valg, at andre tar andre valg er opp til dem.

 • kallestokka

  som du sier selv,de forsvarer sine investinger..tror du da de hadde sendt ut mat de ikke var helt sikker på var trygg?kan føre til erstatningskrav i dag det,og det er de nok ikke intr. i..så jeg synes du skal la være å skremme folk med teoriene dine og heller la alle bestemme selv hva de vil spise uten din innblanding :)

 • kallestokka

  er din logikk,jeg sier samme som deg..så da blir ikke du heller tatt alvorlig mener du? :)

 • Ja, jeg tror faktisk at det er mulig å selge mat som er usunn/helsefarlig og slippe unna med det. Og da ikke bare mat med miljøgifter. Ta bare kylling med antibiotikaresistente bakterier som selges i butikkene i dag. Er ikke for ingenting at Presidenten i legeforeningen fortalte på riksdekkende media i går, at hun ikke har spist kylling i høst. Det er heller ikke for ingenting at Folkehelseinstituttet er bekymret for det samme http://www.dn.no/nyheter/2014/11/25/1550/stoltenberg-er-bekymret-over-maten-vi-spiser
  Så det er ikke bare meg som er klar over at det er sammenhenger i naturen og i landbruket som kan være skadelige for helsa.
  Men nå er det kanskje på tide at noen legger fram bevis for at det jeg forteller om hvordan miljøgifter påvirker naturen og maten vi spiser ikke stemmer? For de må da finnes med så hardnakket motstand som jeg har møtt her?

 • kallestokka

  hvorfor kan du ikke bare holde teoriene dine for deg selv og la oss andre forholde oss til seriøs forskning?

 • Håkon Sønstebø

  Så med andre ord, du vil dermed slutte å spise mat; siden mer eller mindre all mat inneholder ett eller annet stoff som vil være skadelig for oss om vi får i oss mer enn, si, ett gram daglig.

 • Selvsagt kan jeg det.
  Ha ei god helg :-)

 • Carl Henrik Janson

  Min hensikt med å bruke autisme som eksempel har ikke årsak
  i at jeg kan noe mer om autisme enn andre, men var en oppfølger til Tjomlids bruk av dette «syndromet» som eksempel på tvilsom korrelasjon. Autisme er et tema som er egnet for «undring», og kan du fortelle meg hvorfor det er en motsetning mellom dette og «sant» vitenskapsarbeid der man etterprøver og måler og bedriver bevisførsel?

  Jeg har lest et sted at våre «belief systems» («forståelse»),
  kan ha opptil 32 millioner komponenter. Når du kaller andres debattinnlegg for svada, så forteller det noe om at du muligens ikke er ute etter å utvide din forståelse, men å forsvare den ved å avskjære synspunkter som ligger utenfor din hage, men:

  I seriøst vitenskapelig arbeid, har du da anledning til å
  utelukke mulige årsaker bare fordi de ligger utenfor din forståelse?

  Til dine forslag: Det kan se ut som et mangfold av «effekter» er plassert i sekkeposten autisme. Hvis man tar en titt på
  eksemplene tilgjengelig på http://geniusofautism.org, så er jo ikke genetisk sykdom det første man tenker når man skal forsøke å forklare det observerte geni aspektet, eller hva? Om det så finnes genetisk sykdom koblet til autisme, evt også for disse geniene, har jeg ikke noe synspunkt på. Det er mulig.

  Om hjernen har en høyere «maks speed» under spesielle omstendigheter kan vi også plassere som en av mange mulige forklaringer. Her vil jeg anbefale P. Ouspenskys legendariske klassiker; «Psykologien om menneskets mulige evolusjon» som bl.a. forklarer om slike hastigheter. Den forklarer også om «væren» som en funksjon av «forståelse».

  Du sier at jeg drar den langt, og da må jo bare svaret bli
  at alt er relativt, hilsen en viss herremann Einstein. For meg er ikke dette «langt», men den mest sannsynlige forklaringen på geniale effekter hos autister.

  Litt av årsaken til min interesse for bl.a. autisme og de
  mulige metafysiske årsaker, er at vi har et flyvende familiemedlem som litt lettbent må kunne sies å være intet mindre enn en slags «autistisk-genial» undulat, da i den forstand at «fuglens» «geni» er en snakkesalighet uten sidestykke. Timevis hver dag i en jevn strøm av ord. (Merk hermetegnene). Undulat Noa er allerede filmet av både Dagbladet, NRK og Arbeidets rett, og han ble i 2014 debattert på NRK P2s program «Abels tårn», hvor bedreviterne ble svar skyldig og kremtet veldig. Hvis jeg sier at du fikk ikke-godkjent med «hobby» som svar på kornsirkel mysteriet, får du en ny sjanse. Hva sier du etter å tatt en titt på et par av videoene her, f.eks. Noas kommentarer til kunstverket «Femme fatale»? Merk at Noa var noen måneder gammel da disse opptakene ble gjort. Nå er han 7 år gammel og stadigvekk på hugget.

  http://www.noachsw.com/quantum-life/the-noa-material/more-noa-examples/

 • Carl Henrik Janson

  Min hensikt med å bruke autisme som eksempel har ikke årsak
  i at jeg kan noe mer om autisme enn andre, men ble gjort som en oppfølger til bloggens bruk av dette «syndromet» som eksempel på tvilsom korrelasjon. Autisme er et tema som er egnet for «undring», og kan du fortelle meg hvorfor det er en motsetning mellom dette og «sant» vitenskapsarbeid der man etterprøver og måler?

  Jeg har lest et sted at våre «beliefsystems» («forståelse»),
  kan ha opptil 32 millioner komponenter. Når du kaller andres debattinnlegg for svada, så forteller det noe om at du muligens ikke er ute etter å utvide din forståelse, men å forsvare den.

  I seriøst vitenskapelig arbeid, har du da anledning til å
  utelukke årsaker bare fordi de ligger utenfor din forståelse?

  Til dine forslag: Det kan se ut som et mangfold av «effekter» er plassert i sekkeposten autisme. Hvis man tar en titt på eksemplene tilgjengelig på http://geniusofautism.org, så er jo ikke genetisk
  sykdom det første man tenker når man skal forsøke å forklare det observerte geni aspektet, eller hva? Om det så finnes genetisk sykdom koblet til autisme, evt også for disse geniene, har jeg ikke noe synspunkt på. Det er mulig.

  Om hjernen har en høyere «maks speed» under spesielle omstendigheter kan vi også plassere som en av mange mulige forklaringer. Her vil jeg anbefale P. Ouspenskys legendariske klassiker; «Psykologien om menneskets mulige evolusjon» som bl.a. forklarer om slike hastigheter. Den forklarer også om «forståelse»

  Du sier at jeg drar den langt, og da må jo bare svaret bli
  at alt er relativt, hilsen en viss herremann Einstein. For meg er ikke dette «langt», men den mest sannsynlige forklaringen på geniale effekter hos autister.

  Litt av årsaken til min interesse for bl.a. autisme og de mulige metafysiske årsaker, er at vi har et familiemedlem som litt lettbent må
  kunne sies å være intet mindre enn en slags «autistisk-genial undulat», da i den forstand at «fuglens» «geni» er en snakkesalighet uten sidestykke. Timevis hver dag i en jevn strøm av ord. (Merk hermetegnene). Undulat Noa er allerede filmet av både Dagbladet, NRK og Arbeidets rett, og han ble nylig debattert på NRK p2s program «Abels tårn», hvor bedreviterne ble svar skyldig og kremtet veldig. Hvis jeg sier at du fikk ikke-godkjent med «hobby» som svar på kornsirkel mysteriet, får du en ny sjanse. Hva sier du etter å tatt en titt på et par av videoene her, f.eks. Noas kommentarer til kunstverket «Femme fatale»?

  http://www.noachsw.com/quantum-life/the-noa-material/more-noa-examples/ (bruk Internet Explorer på Windows)

 • Tulla

  Det du sier (i den setningen jeg siterer) er at noe ikke kan være farlig før det er bevist at det er farlig. Logisk feil. Ville du for eksempel si at røyking var uskadelig inntil det ble bevist at røyking var skadelig? Det du kunne ha sagt er at vi ikke kan vite om noe er farlig før det er bevist at det er farlig. Siden du er så opptatt av å være vitenskapelig korrekt bør du unngå elementære logiske feil!

 • kallestokka

  så alt vi ikke kan si helt sikkert er ufarlig er altså farlig?

 • Hydrokult

  Syns det er rart hvordan folk reagerer når en diskuterer mat som sunn eller usunn. Dersom en kommer med kommentar om at økologisk mat er sunnere enn annen produsert mat blir noen provosert og prøver og vil komme med motbevisende argumenter som ofte ikke holder mål. For meg handler det ikke om det er sunnt for kroppen. (vi velger jo livsstil selv, noen røyker, drikker osv.) Det som det egentlig handler om er bærekraftig utvikling og effekten sprøytemidler får for samfunnet generellt. Tenker på grunnvann som forurenses og elver og jord som ikke lenger har nedbrytere eller noen form for ett økosystem. Det er jo ikke tull når en tenker at nesten 50% av antibiotika produksjonen går til dyrefor for å unngå sykdommer som oppstår når en presser dyr tett sammen hvor de oppfostres i egen avføring. Det at det ikke er krav til merking av produkter som inneholder antibiotika, veksthormoner eller andre stoffer som i seg selv ikke er bra for person eller miljø. Men dersom en vil merke ett produkt med at det er dyrket frem uten bruk av sprøytemidler er betraktet som negativ reklame og kan få forbrukeren til å velge ett produkt for det vil da implementere at de uten den merkingen ikke er like bra. I australia såg jeg i butikker at kjøtt var merket med «No added hormones, no antibiotics». Detter er ikke lov i Norge. Hvorfor?

 • Ole J. Hansson

  «faktum er at vi i fremtiden er avhengig av GMO-mat for å overleve»
  Dette er ikke et faktum, men en påstand. Du burde derfor skrevet «Jeg påstår at vi i fremtiden er avhengig av GMO-mat for å overleve.»

 • Ole J. Hansson

  «VIDUNDERSTOFFENE

  Da kjemikaliet PFOS (perfluoroktylsulfonat) først ble fremstilt, på tampen av 1940-tallet, ble det ansett som et vidunderstoff: Snart ble det brukt i impregnering, i teflonpanner, allværsjakker, sko – og brannskum. Da PFOS ble forbudt i Norge, først i 2007, hadde kjemikaliet vært i utstrakt bruk i over 50 år.

  Historien om PFOS er ikke enestående: Da PCB ble forbudt i Norge i 1980, var det 50 år siden miljøgiften ble fremstilt for første gang. Kjemikaliet DDT, idag forbundet med fødselsskader, kreft og ufruktbarhet, ble i etterkrigstiden ansett som et vidunderstoff mot skadeinsekter i landbruket.

  Forskningen på nye kjemikalier klarer ikke å holde tritt. Mens det i 1912 var registrert 12.000 substanser i verdens største base over registrerte kjemikalier, Chemical Abstract Service (CAS), var antallet ifjor steget til 75 millioner. De aller fleste av kjemikaliene som er i kommersielt bruk i dag, er aldri blitt testet i det hele tatt, ifølge World Health organization (WHO).

  – Vi ser bare toppen av isfjellet, sier Ethel Forsberg, tidligere sjef i den svenske Kemikalieinspektionen.

  – Vi er forsøksrotter.»

  «Myndighetenes grenseverdier er den maksimale mengden av et stoff som er tillatt i mat eller produkter: Det finnes grenseverdier for plantevernmidler i maten vi kjøper, for dioksiner i fisken vi spiser og parabener i kosmetikken vi bruker.

  Men hva hvis den gamle læresetningen om at det er dosen som avgjør, ikke er gyldig lenger?

  –Vi ser at noen stoffer er vist å ha sterkere effekt ved lavere doser enn ved høyere doser, sier Anders Goksøyr, professor i toksikologi ved Universitetet i Bergen.

  For Goksøyr er dette bare ett eksempel på at forskningen på miljøgifter går gjennom et paradigmeskifte – hele tenkningen rundt stoffenes virkemåte er i ferd med å endres, mener professoren.

  – Det er et skifte som har pågått en stund, men det har ikke trengt igjennom hos dem som styrer regelverket, sier Goksøyr.

  I et laboratorie ved Universitetet i Bergen sitter Jérôme Ruzzin, valgt ut som «ungt forskertalent» av Forskningsrådet, og forsker på sammenhengen mellom miljøgifter og type 2-diabetes. Om Ruzzin mener forbrukeren kan stole på dagens grenseverdier?

  Han blir stille en liten stund.

  – Nei, sier han.»

  «Det har vært en eksplosjon i kunnskap på dette området, bare i løpet av de siste ti årene, sier Philip Landrigan, forsker og epidemiolog ved Mount Sinai School of Medicine i New York.

  Han var en av de første som forsket seg frem til at bly kan føre til hjerneskader hos fostre og barn, selv om eksponeringen er så lav at den ikke fører til noen andre, synlige symptomer.

  Ifølge Landrigan er nå listen over antall stoffer som beviselig kan skade barns nevrologiske utvikling doblet, bare siden 2007. Tidligere i år publiserte han og Harvard-kollega Phillippe Grandjean en artikkel i prestisjetidsskriftet The Lancet Neurology, der de listet opp de tolv «hjernegiftene», deriblant såkalte organofosfater, som fremdeles er i bruk i sprøytemidler.

  De tolv nevrotoksinene, giftstoffer som særlig angriper nervesystemet, kan ikke bare føre til ADHD og autisme, men også påvirke fremtidige akademiske prestasjoner og øke risikoen for kriminell adferd. «En lydløs pandemi», kalte de effektene.»

  «Å finne ut hvordan ett syntetisk stoff virker i menneskekroppen er et dyrt og tidkrevende prosjekt. Hva som kan skje når to, tre – 300 – kjemikalier virker sammen i kroppen, begynner forskningen derfor så vidt å ane konturene av.

  – Det er alltid vanskelig for forskere å si at man er helt sikre på noe som helst, sier Ulla Hass, forskningsleder og professor ved Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

  – Men vi har en hel del solide studier som viser at hormonforstyrrende stoffer i doser, som alene ikke gir noen effekt, kan ha alvorlige effekter når de virker sammen.

  I laboratoriet sitt har Hass servert «cocktails» til drektige hun-rotter og sett hankjønnene bli født med brystvorter og misdannede kjønnsorgan. Hun har servert dem en miks av ulike plantevernmidler mot sopp – alle i doser som alene ikke gir effekt – og observert lengre drektighet og færre fødsler av friske, levende avkom. Jo større doser de drektige hun-rottene fikk, desto dårligere læringsevne og sædkvalitet fikk hankjønnene da de ble
  kjønnsmodne.

  Hass mener inntaksverdiene for en rekke sprøytemidler i dag kan være for høye, med hensyn til kombinasjonseffekten. Forskningen hennes har vakt stor oppmerksomhet, og European Food Safety (EFSA) arbeider nå med å finne en modell for å vurdere
  kombinasjonseffektene i matvarene våre.»

  http://www.dn.no/d2/2014/05/29/Milj/farlige-forbindelser

 • Jens Kristian Folkestad Wicklu

  Hei, Kalle. Jeg er 6 måneder for sen med å svare deg. Du MÅ lese alt du skal kommentere…

 • Kalle

  Jeg leser selvfølgelig før jeg kommenterer..Hvis ikke blir det vanskelig å stille spørsmål..Spør hva som er farlig med de stoffene du nevnte,har du ikke noe svar på det?

 • Jens Kristian Folkestad Wicklu

  Kalle kalle kalle… Les gjerne flere ganger. Kan DU konkret nevne hva jeg sier om ett stoff?

 • Kalle

  Jens,jens,jens..Du sier jo ingenting konkret om noen av stoffene,det er derfor jeg spør deg hva som er farlig med de stoffene du nevner som f.eks : Apartam og Roundup.Kan du ikke bare svare på det enkle spørsmålet?Kanskje nevne litt om hvorfor du mener genmanipulert mat ikke er sunt også?

 • Kalle

  Det kom en du ikke forventet : Han skjønner ikke spørsmålet :D

 • Jens Kristian Folkestad Wicklu

  les den første setningen igjen… Legg merke til at det er en kolon på slutten…

 • Kalle

  Har du virkelig limt inn ett helt innlegg??Så ikke det jeg,beklager.Trodde du skrev det selv,siden det stod som ett langt innlegg.Skal ikke gjenta seg :)

 • Kalle

  Jeg tok feil,kjempefeil!Beklager Jens Kristian.

 • Jens Kristian Folkestad Wicklu

  Hehe glad du skjønte det til slutt :)

 • Disqusor

  Kvikksølv i vaksiner ???

 • Oddmar Pedersen

  Sunnheten på bordet bør muligens anmeldes