Skjermbilde 2015 10 04 16 52 33

VG har skapt mye debatt med sin serie om «Nedlasterne», norske menn som laster ned barneporno. Og med rette. Det er et svært interessant journalistisk arbeid, og VG synes å ha løst det på en tilnærmet forbilledlig måte. De har vært varsomme, samarbeidet med politiet, og tatt hensyn til mennene de har identifisert og oppsøkt.

Det er likevel et par skrikende problemer med rapporteringen:

 • Påstanden om at nedlasting av barneporno skaper et marked for mer produksjon av barneporno.
 • Påstanden om at en betydelig andel av de som laster ned barneporno selv er overgripere, eller i det minste potensielle overgripere.

Hva er barneporno?

Jeg bruker her begrepet «barneporno», selv om det kan argumenteres for å være misvisende. Dette er i mange tilfeller dokumentasjon på overgrep mot barn, og har sånn sett ikke noe med pornografi å gjøre i ordets rette forstand.

Samtidig er det viktig å minne på definisjonen av barneporno. De fleste synes å tro at barneporno alltid er bilder eller video av voksne mennesker som har seksuell omgang med små barn, eller i hvert fall barn under seksuell lavalder. Slik er det ikke. I følge straffelovens § 204 a («barnepornoparagrafen»), og fra 01.10.20015 erstattet av § 311, er barneporno seksualiserte fremstillinger av «personer som er eller fremstår som under 18 år».

Merk deg det siste. Barneporno kan også være fremstillinger av voksne mennesker, så lenge de «fremstår som» å være under 18 år. En kvinne på 22 år som jobber profesjonelt i pornobransjen, men som i en video sitter på et rom med plakater av Justin Bieber, har musefletter og skoleuniform, kan altså rammes av barnepornolovgivningen. Dette er heller ikke bare teoretisk. Norske menn er blitt dømt for å besitte videoer med voksne skuespillere som «fremstår som» om de under 18 år – selv om de beviselig var voksne.

Ha altså dette i bakhodet når du leser om at noen er dømt for besittelse og produksjon av barneporno. En 25 år gammel mann kan ha helt lovlig ha sex med en jente på 17 år, men om han tar et bilde av det, med jentas fulle samtykke, uten at det deles med andre, og dette bildet blir funnet på hans harddisk eller mobiltelefon, kan han dømmes for produksjon og besittelse av barneporno. Dette er heller ikke bare teoretisk. Slike dommer er falt i Norge.

Til slutt skal vi også huske at barnepornoloven er medienøytral. Det vil si at også dataanimasjoner, tegninger eller tekst som handler om seksuell omgang med barn som er, eller fremstår som, under 18 år rammes av lovverket. Man kan altså bli straffet for å besitte tegninger eller noveller som skildrer slik sex – noe som også har skjedd her i landet.

Jeg bruker derfor i blant begrepet «overgrepsmateriale» og «dokumentasjon på reelle overgrep». Jeg mener ikke av den grunn at ikke også annet materiale kan skape problemer og lidelse for de avbildede, men jeg ønsker likevel å trekke et skille mellom materiale hvor barn misbrukes seksuelt i form av seksuell handling eller omgang, og annen type barneporno som for eksempel modellbilder, bilder fra sexting eller tegninger.

I teksten bruker jeg i blant også begrepet «nedlasterne» for å følge VGs terminologi. Med dette mener jeg «folk som laster ned barneporno over internett».

VG skriver også at det har vært en stor økning i mengden barneporno på nettet, men en undersøkelse fra 2012 fant at dette har en litt annen årsak enn mer den produksjon av barneporno vi gjerne ser for oss i klassisk forstand:

Arrests for crimes involving CP production more than quadrupled between 2000 and 2009; the growth is largely attributable to cases of “youth‐produced sexual images” solicited from minors by adult offenders.

Det er altså ikke primært bilder eller videoer av voksnes seksuelle omgang med barn som står for økningen, men voksne som får barn til å frivillig eller ufrivillig, gjennom manipulasjon eller press, ta bilder eller videoer av seg selv foran webcamet sitt. Det er selvsagt ille nok, ja, lite gjør meg mer forbannet enn å tenke på voksne som truer og «blackmailer» unge til å gjøre slikt, med all den redsel og angst det skaper, men det er en viktig nyansering å ha i bakhodet.

Skjermbilde 2015 10 05 12 17 35

En betydelig del av dette materialet stammer også fra «sexting», altså bilder som unge frivillig tar av seg selv og deler med andre. Slikt materiale kommer fort på avveie, og ender opp i arkivene til de som distribuerer og selger barnepornografi. Det kan vanskelig kalles dokumentasjon av overgrep, men kan bli et overgrep når den avbildede mister kontrollen over spredningen.

Likevel tyder mye på at de fleste sakene politiet går etter er legitime. Og filene som er lastet ned av mennene i VGs artikkel er utvilsomt i kategorien grov barneporno, som dokumenterer alvorlige og reelle overgrep mot barn. Noe av grovheten i slikt materiale er også tidligere beskrevet av Kripos:

Tidligere Kripos-sjef, Arne Huse har beskrevet brutaliteten i barnepornoen slik:

– Scenene som daglig avdekkes i dette arbeidet er sterk kost: brutale voldtekter av barn helt ned i spedbarnsalderen … Bildene viser barneansikter forvridd av smerte, frykt og panikk, mens overgriperens ansikt ofte er sladdet.

– Det er heller ikke uvanlig å se barnehender bakbundet med remmer og lenker, og barn som er lenket til vegger og tak mens overgrepene utspiller seg.

Det er dog verdt å merke seg at Interpol har et annet fokus enn Kripos i sin jakt etter barneporno på nettet:

– Interpol benytter seg av et sett klare kriterier for hva de definerer som seksualiserte fremstillinger av barn. Disse retningslinjene er til for at alle land skal kunne slutte seg til en felles forståelse.

Barnet må for eksempel være eller fremstå som under 13 år, materialet må vise seksuelle overgrep eller fokus på kjønnsorgan eller analområdet.

Materialet må også inneholde ”ekte” barn, det kan ikke være animasjoner, tegninger eller lignende.

Kripos benytter imidlertid straffelovens § 204 a som åpner for mer bruk av skjønn.

Før vi går videre må jeg altså slå fast at produksjon, distribusjon og det å aktiv oppsøke og laste ned barneporno er, og skal være, straffbart. La det ikke være noen tvil om det. Likevel er det viktig å holde riktig fokus når vi skal søke de beste tiltak mot det problemet som barneporno er. Da må vi evne å skille ulike saker fra hverandre, og angripe problemet der det er mest hensiktmessig.

(Merk at jeg mener det finnes mye materiale som faller inn under «barnepornoparagrafen» som ikke bør være forbudt å besitte, blant annet bilder av tenåringer som er laget av vedkommende selv (webcambilde sendt til kjæresten sin), eller med personens fulle samtykke, såvel som tegnet og tekstlig barneporno. Merk også at jeg her presiserer besittelse. Det å distribuere slikt materiale, eller selge det, bør fortsatt kunne være straffbart i en del tilfeller, for eksempel i forbindelse med hevnporno.)

Skjermbilde 2015 10 05 02 11 03

Bidrar nedlasterne til flere overgrep mot barn?

Det primære argumentet for å forsvare straff av noen som besitter eller «planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn» er at dette skaper et marked for slikt overgrepsmateriale, og dermed direkte eller indirekte medfører økt produksjon, som igjen fører til at flere barn misbrukes seksuelt.

Justiskomiteens leder, Hadia Tajik, sier til VG:

– Mange av dem forstår åpenbart hva de har gjort, men gir ikke alltid uttrykk for å forstå at de opprettholder et marked for overgrep mot barn, sier hun.

VG skriver selv i sin første artikkel om nedlasterne:

Nedlasterne har bidratt til opprettholdelse av næringen både ved å vise interesse, og ved å forsyne kretsløpet med friske midler.

I alle debatter om dette jeg har sett på Facebook og Twitter synes dette å være det underliggende premiss. En selvfølgelighet. Nedlasting av barneporno er galt fordi det bidrar til at flere barn skades i produksjon av ny barneporno. Det er likevel kanskje ikke så sort/hvitt.

Skjermbilde 2015 10 05 02 05 08Ja, nedlasting av barneporno skader barn i den forstand at det sprer og forlenger den skade, ydymykelse og overgrep selve handlingen som er festet til foto eller video viser. Det er fryktinngytende godt skildret i denne artikkelen fra New York Times.

VG har også en oppfølgingsartikkel hvor en norsk kvinne, «Aurora», forteller om sin opplevelse og traumatisering av slike overgrep. Det er forjævlig lesning.

Det er et gjentakende overgrep mot barna at det opprinnelige overgrep de er påført av en voksen blir spredd og sett av gud og hvermann. Det i seg selv er ille nok til at nedlasting av overgrepsmateriale må og skal være forbudt, på samme måte som at hevnporno bør være det – uten sammenligning for øvrig.

Det er dette fokus politikere og bekymrede medborgere bør ha: Nedlasting av barneporno bidrar til ytterligere skade på offeret. Men å hevde at de som laster ned barneporno bidrar til å opprettholde og øke produksjonen av barneporno, ser derimot ut til å være upresis.

Skjermbilde 2015 10 05 10 58 26

For en dyptpløyende gjennomgang av denne industrien anbefaler jeg å lese Wikileaks-artikkelen «An insight into child porn». Her kan vi lese en rapport fra en anonym som har vært dypt inne i barnepornoindustrien i mange år. Han skriver blant annet:

Ever since child pornography has been exchanged on the Internet, pictures that were the cruelest have originated from people that belong to the family circle. They publish the images out of self-promotion and totally free – it is simply an «outbidding» for the atrocities one can do to their own child.

NB: Den anonyme skribenten forsøker i stor grad å forsvare og ufarliggjøre barneporno. Jeg går slettes ikke god for det budskapet, men det vil være vanskelig å finne en innsiktsfull rapport fra innsiden av industrien uten at man får med denne type «selvforsvar» samtidig. Ta det for hva det er.

Den grove barnepornoen produseres primært av folk som ønsker seg tilgang til mer barneporno. Det handler om å få innpass i internettforum og grupper hvor slikt materiale deles. De må vise seg «verdige», bevise at de ikke selv er politi eller tyster, og «betale» med eget originalmateriale for å få lastet ned andres materiale. Det driver enkelte til å produsere barneporno med egne, eller i sjeldnere tilfeller andres barn.

Dette innrømmer også Kripos selv:

– Hvor stammer bildene fra?

– De tas i overgripernes hjem og er som oftest deres egne barn. Og det skjer i alle land. Det er helt sikkert bilder av norske barn i dette materialet, uten at vi nødvendigvis har identifisert dem som norske.

Og i en sak på VG i dag hvor Kripos svarer på spørsmål, svarer de selv:

Noen markedskrefter er det, noe kommersiell distribusjon forekommer. Noen tjener penger på at andre ønsker å laste ned slikt materiale, men det er ikke lenger noen kommersiell produksjon av overgrepsmateriale. Det aller meste produseres i de tusen hjem og distribueres til andre med interesse for dokumenterte overgrep mot barn uten vederlag. Det finnes personer som samler opp og selger tilgang til «samlinger» med overgrepsmateriale de har lastet ned fra andre steder, og noen kjøper seg tilgang til dette.

Overgrepsmateriale er i seg selv «valuta» som kan øke noens betydning eller viktighet i en gruppe med slike interesser – der det å ha tilgang til barn som kan misbrukes og overgrep dokumenteres hever dennes status. Noen steder fordres det at man kan bidra med eget materiale for å få adgang eller kan produsere overgrepsmateriale av en spesiell type eller på oppfordring fra de andre.

Selv om noen tjener penger på deler av distribusjon av overgrepsmateriale, er hovedregelen at tilgang til dette er gratis eller at det byttes/utveksles.

Politikere roper nå etter mer fokus og ressurser rettet mot å ta disse nedlasterne. Det høres handlekraftig ut, men er primært sløsing med penger og gjør lite for å beskytte barn.

Skjermbilde 2015 10 05 11 11 11

Men er ikke alle tiltak mot barneporno og seksuelle overgrep mot barn bra? Nei, ikke nødvendigvis. Et godt eksempel er «Megan’s Law» i USA, en lov som gjør at ferdig sonede overgripere føres opp i et offentlig register slik at alle kan sjekke hvor de bor.

Det høres jo ut som et godt tiltak, og Frp har sogar ønsket å innføre det også i Norge. Problemet er at det ikke virker, og det er dyrt. USA har kastet bort utallige millioner dollar på «Megan’s Law», på å kartlegge og oppdatere registre over disse tidligere straffedømte, men det har hatt null effekt på antall overgrep.

Det er både fordi det er svært sjeldent at noen forgriper seg på fremmede barn (noe jeg kommer tilbake til senere), og fordi det vanskeliggjør det å komme seg tilbake i samfunnet for disse menneskene. Og når folk føler seg utstøtt, når de ikke kan få jobb eller venner, kan det øke risikoen for nye kriminelle handlinger.

Men hva med «Aurora»? Hun sier at overgriperne fikk betalt for filmene og bildene de laget. Vel, husk at disse overgrepene skjedde på 80-tallet, lenge før internett. Den gang ble slikt materiale trykket på papir eller solgt på videokassetter. Da fantes nok et kommersielt marked i større grad enn nå fordi man ikke fikk tak i slikt materiale uten å kjøpe det. Lovverket var også i mange land mindre strengt på dette området, slik at omsetningen var knyttet til betydelig mindre risiko enn hva det er i dag.

Ironisk nok kan man nok argumentere for at liberaliseringen av informasjon på internett, hvor barneporno nå er mer fritt tilgjengelig grunnet enkle krypteringsmetoder (som TOR og vanlig VPN), enklere fildelingsprogramvare og det mørke nettet, gjør at det kommersielle aspektet ved barneporno i større grad forsvinner. Tidligere måtte man kanskje kjøpe tilgang til slikt materiale, eller selv produsere materiale for å få innpass i lukkede ringer/grupper, men i dag kan man (dessverre) enklere få tak i dette helt gratis. Det gjør at argumentet med at etterspørsel fører til overgrep blir enda svakere.

VG skriver:

Nedlasterne er det siste leddet i en industri hvor råvaren er mishandling av barn. Bakmennene som distribuerer overgrepene, kan tjene millioner av kroner – penger som skal ha kommet fra blant andre mennene vi har identifisert.

Kanskje bærer de på en mørkere hemmelighet. Ifølge politi og eksperter har mellom 30 og 80 prosent av de som laster ned overgrepsfilmer, selv begått fysiske overgrep mot barn.

Hvis dataene våre er korrekte, kjenner dermed VG identiteten til opp mot 60 seksualforbrytere.

Det er riktig at de som distribuerer overgrepsmateriale kan tjene mye penger. Det amerikanske justisdepartementet skriver i sin rapport «The National Strategy for Child Exploitation Prevention and Interdiction» følgende:

Organized criminal groups are becoming more prevalent in child exploitation investigations. Such groups include commercial enterprises that produce and distribute child pornography material for profit as well as non-commercial enterprises that produce and distribute child pornography images not for material gain, but to fuel the group members’ common sexual interest in minors.

Og videre:

Such enterprises are responsible for extremely large-scale distribution of child exploitation material, and, as a result, have netted significant profits.

Men igjen, dette handler primært om å redistribuere allerede eksisterende materiale. Det å laste ned, eller kjøpe tilgang til, barneporno kan sjelden knyttes direkte til produksjonen.

Det finnes dog unntak. Det er avdekket grove og omfattende tilfeller hvor barn i den tredje verden er blitt misbrukt for å produsere barneporno som selges både lokalt og til vesten over internett. Lite tyder dog på at dette utgjør en vesentlig del av det materialet som er tilgjengelig.

Noe originalmateriale blir også gjort på bestilling, skal vi tro VG, men igjen kan det vanskelig knyttes til den vanlige nedlasting av barneporno. De som har bestilt slikt materiale bør derfor straffes betydelig hardere, som medvirkning til voldtekt av barn, enn de som har lastet ned allerede eksisterende materiale. Det er to helt forskjellige ting. Det er juridisk skivebom å gjøre alle ansvarlige for handlingen til noen få gjennom mer eller mindre indirekte, hypotetiske sammenhenger.

Skjermbilde 2015 10 05 11 20 23

Så hvor stor er denne industrien av kjøp og salg av barnepornografi? Ingen vet. En rapport fra FN og UNICEF sier:

[…] UNICEF estimates that the production and distribution of child pornographic images generates in between 3 and 20 billion dollars a year.

En nesten latterlig stor usikkerhetsmargin i seg selv. Og kilden til dette tallet kan blant annet finnes i en Interpol-rapport fra 2011, «Child abuse material and the Internet: Cyberpsychology of online child related sex offending»:

Ropelato (2006) reported that trade in CAM was worth $3 billion annually; however Bourke and Hernandez (2009) cite that CAM is now estimated to be worth around $20 billion annually, evidence of profound escalation in a global context.

Dessverre synes det å være umulig å finne den opprinnelige kilden til dette tallet, og jeg mistenker at det er et tall som er blitt estimert av noen et sted en gang, for så å bli sitert som en sannhet. Alle viser til en kilde som ikke egentlig har noen god kilde selv.

Omtrent som påstanden om at det til enhver tid er 750 000 pedofile som leter etter barn på internett, et tall som er blitt gjengitt så mange ganger at det er blitt en sannhet, men uten at det egentlig finnes noen troverdig kilde. FN har selv brukt dette tallet i en av sine rapporter, helt uten at det finnes noe grunnlag for tallet.

Og når man graver litt dypere, ser min mistanke ut til å stemme:

Mr. Allen faxed me an NCMEC paper that cites the McKinsey study in placing the child-porn industry at $6 billion in 1999, and $20 billion in 2004.

But a McKinsey spokesman painted a different picture for me: «The number was not calculated or generated by McKinsey,» he wrote in an email. Instead, for a pro bono analysis for Standard Chartered, he said, McKinsey used a number that appeared in a report last year by End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, an international advocacy group.

But the trail didn’t end there: That report, in turn, attributed the number to the Federal Bureau of Investigation, as did a report last year from the Council of Europe, a Strasbourg, France-based human-rights watchdog. Both of those reports noted that estimates range widely, from $3 billion to $20 billion.

FBI spokesman Paul Bresson told me in an email, «The FBI has not stated the $20 billion figure… . I have asked many people who would know for sure if we have attached the $20 billion number to this problem. I have scoured our Web site, too. Nothing!»

Ingen vet. Dermed går man heller over til å si «billions and billions of dollars», uten at noen egentlig aner om det heller stemmer. Men det funker bra for å skape oppmerksomhet rundt problemet, og mer bevilgning av penger til de som jobber med sakene.

Og igjen, dette tallet er uansett også knyttet til distribusjon av barneporno, ikke primært produksjon av barneporno. Det skilles heller ikke mellom barneporno som ikke dokumenterer overgrep, og materiale som faktisk gjør det. Med andre ord er den kommersielle verdien knyttet til reelt overgrepsmateriale ukjent, og neppe i nærheten av de tall som kastes rundt i enkelte rapporter og i media – noe også den anonyme skribenten i Wikileaks-teksten bekrefter.

Det amerikanske justisdepartement skriver også i sin rapport:

The authors of this chapter in a book about various Internet crimes discuss factors contributing to the rapid growth of online sexual exploitation of children, linking it to increased Internet accessibility and anonymity, commercialization of exploitative media, and digitization in the production and dissemination of images.

[…]

The authors discuss types of images of child abuse, distinguishing between images, pornography, and erotica produced commercially and those that are homemade. Homemade images, although never produced for commercial profit, circulate repeatedly in the pedophile community, forming a substantial portion of currently circulating images.

Med andre ord: årsaken til at det er blitt mer barneporno er primært av teknologisk art. Det er lettere og billigere å produsere og distribuere slikt materiale i dag enn det var for 10 og 20 år siden, og brorparten av økningen skyldes materiale laget frivillig eller ufrivillig av offeret selv. Større etterspørsel trenger ikke i seg selv være noen drivende faktor for selve produksjonen da brorparten av materialet er laget i privat regi uten kommersielle interesser.

Hvorfor er dette viktig? Er det ikke ille uansett? Jo, det er det selvsagt. Men på samme måte som med den mislykkede «Megan’s Law», så er det viktig å bruke pengene der de gjør mest nytte for seg. Å bedrive massiv overvåking av nettet for å ta de som laster ned barneporno, vil neppe føre til at færre barn misbrukes i produksjonen. Da er det etter mitt syn dårlig anvendte ressurser.

Skjermbilde 2015 10 05 02 06 42

Er nedlasterne selv overgripere?

I VG sin første artikkel om nedlasterne kan vi lese:

LENA REIF, LEDER FOR SEKSJON FOR SEKSUALLOVBRUDD ved Kripos, mener også det er en sammenheng mellom det å laste ned overgrep, og det å utføre dem selv.

– 30 prosent av de personene vi kjenner til som har lastet ned overgrepsmateriale, har også begått fysiske overgrep. Det kan virke som om mange bruker nedlasting av overgrepsbilder for å normalisere sine egne fantasier om overgrep, sier Reif.

Dette er grunnen til at Kripos tar nedlasting alvorlig, forteller politioverbetjent ved Kripos, Bjørn-Erik Ludvigsen.

Jeg vet ikke hvor hun har dette tallet fra, men et stort problem med slike tall er at de baserer seg på personer som allerede er dømt for lovbrudd. Det er ikke en representativ gruppe av de som laster ned barneporno. Det kan lett argumenteres for at de som tas er de mest iherdige nedlasterne, eller de som er kommet i politiets søkelys fordi de er mistenkt for å ha forgrepet seg på barn eller selv har distribuert originalmateriale.

VG har også intervjuet en annen ekspert:

Irske Joe Sullivan er en av Europas mest anerkjente eksperter på risikovurdering av overgripere:

– Åtte av ti som er dømt én gang for å ha vært i besittelse av overgrepsmateriale, kommer i løpet av behandlingsprosessen eller rettsprosessen til å innrømme at de også har begått fysiske overgrep mot barn. Det er min erfaring fra behandling og forskning, sier han til VG.

Igjen et tall basert på intervjuer av nettopp allerede dømte nedlastere. At VG baserer seg på en slik kilde blir også ekstra problematisk når vi leser videre:

Sullivan er psykologisk sakkyndig og driver firmaet Mentor Forensics. De siste 20 årene har han arbeidet med risikovurdering, blant annet for britiske National Crime Agency, som kan sammenlignes med norske Kripos.

Sullivan har altså direkte kommersielle interesser i å opprettholde ideen om at hans arbeid er viktig og verdt å betale for. Det synes jeg er et svært uheldig kildevalg, spesielt når det finnes så mye forskning som strider mot hans påstander.

Her kunne jeg selvsagt sporet litt av med en raljering om hvordan VG igjen benytter seg av en «ekspert» som sier det som passer deres budskap, heller enn å se til den mer objektive forskning som foreligger. Omtrent som når de har rapportert om HPV-vaksinen og påståtte bivirkninger.

Det er en svært uheldig tendens i journalistikken, og forsvaret fra pressen er alltid at «de bare rapporterer det som blir sagt». Men hvor er den egentlig gravende journalistikken? Hvorfor oversees de mange forskningsartikler på temaet? Hvis jeg kan finne dem og gjengi dem på min fritid, burde også journalister som har jobbet i nesten et år med en sak klare det. Uheldigvis hadde det nok i stor grad ødelagt saken, og der ligger vel svaret…

Forskeren Milton Diamond, professor ved avdeling for anatomi, biokjemi og fysiologi ved Universitetet i Hawaii og leder av The Pacific Center for Sex and Society, skriver:

In terms of the use of pornography by sex offenders, the police sometimes suggest that a high percentage of sex offenders are found to have used pornography. This is meaningless, since most men have at some time used pornography. Looking closer, Michael Goldstein and Harold Kant found that rapists were more likely than nonrapists in the prison population to have been punished for looking at pornography while a youngster, while other research has shown that incarcerated nonrapists had seen more pornography, and seen it at an earlier age, than rapists. What does correlate highly with sex offense is a strict, repressive religious upbringing. Richard Green too has reported that both rapists and child molesters use less pornography than a control group of “normal” males.

Det har vært mye debatt om dette i USA, hvor straffene for besittelse av barneporno er helt absurde. Der kan man straffes mange ganger strengere for å besitte fem barnpornografiske bilder, enn for å voldta et barn.

Det amerikanske justisdepartement skriver i sin tidligere nevnte rapport:

An offender who purchases child pornography from a commercial web site, however, is not necessarily high-risk and may even be an entry-level offender. Paying for child pornography has not been shown to be an indicator of risk, and offenders buy child pornography for a variety of reasons. The fact that an offender resorts to paying for images may or may not signal a relative lack of sophistication. In addition, while some commercial sites have freshly produced sex abuse images, many simply recycle old images that are otherwise available elsewhere on the Internet. By contrast, some private trading groups have more extreme and new material and membership in some of these groups is strictly vetted by the offenders operating the groups. Individuals must actively seek these groups to gain access, create usernames and passwords to gain entry, and often dedicate significant amounts of time to a particular group to maintain membership.

Derimot skriver de:

Academic research also supports the conclusion that repeated viewing of the images, exposure to the community of other offenders, and the resulting normalization of the aberrant behavior, along with the community’s encouragement of sexual abuse of children, increases the risk that offenders will sexually abuse children.

Ja, den indirekte effekten av at enkelte individer blir med i miljøer og grupper hvor slikt materiale deles, kan senke terskelen for at noen av dem selv vil misbruke egne barn for å lage materiale som gir dem tilgang til mer barnepornografi og mer lukkede grupper. Det er dog ikke det samme som å si at en hvermansen som laster ned barnepornografi fører til at andre produserer mer barnepornografi. Her er det viktig å holde tunga rett i munnen.

Skjermbilde 2015 10 05 03 26 37

I forbindelse med den amerikanske debatten rundt dette, er det flere jurister som har skrevet rapporter om emnet. En av disse er «Disentangling Child Pornography from Child Sex Abuse» skrevet av jusprofessor Carissa Byrne Hessick. Hun peker på flere problemer med måten vi (dvs USA) håndterer barneporno strafferettslig i dag, blant annet:

 • at straffeloven (i USA) anser besittelse av barneporno som mer alvorlig enn seksuelle overgrep (Norge er heldigvis mye bedre her)
 • at «preventiv straff» kan være problematisk juridisk og etisk sett
 • at å straffe «nedlasterne» i håp om å ta noen overgripere kan være problematisk juridisk og etisk sett
 • at man sprer myten om at seksuelle overgrep mot barn primært utføres av fremmede (i realiteten utføres 93% av overgrepene av noen i nær familie eller omgangskrets)
 • at det gir et falskt inntrykk av hvor effektivt politiet bekjemper problemet med seksuelle overgrep mot barn

I artikkelen hennes kan vi blant annet lese:

The utilitarian argument rests on the assumption that those who view child pornography want to engage in sexual conduct with children, and that possessing the images makes it more likely that they will engage in contact offenses. But there are significant reasons to doubt this assumption. There is anecdotal evidence that some child pornography possessors, although they want to view pornographic images of children, actively seek adult sexual partners. And the empirical literature is unable to validate the assumption that there is a causal connection between possession of child pornography and child sex abuse.

Og videre:

Ultimately, the available empirical evidence simply does not support the preventative punishment model. As Malamuth and Huppin noted, while individuals who have previously been convicted of contact offenses may pose a recidivism risk if exposed to child pornography, “studies show little demonstrable risk for other individuals (including child-pornography offenders without a history of contact sexual offending) to commit future molestation pursuant to pornography consumption.”

Canadas regjering har også publisert en rapport om dette: The Relationship between Child Pornography and the Commission of Sexual Offences against Children: A Review of the Literature. Her kan vi lese:

In other words, sex offenders may become involved with pornography for a variety of reasons. Despite this involvement, there is no evidence of a causal link between viewing adult or child pornography and the commission of sexual crimes. The fact that some sex offenders, including child molesters, consume pornography, and some use it during the commission of a sexual offence does not mean that the pornography caused the offence to occur.

[…]

In summary, child and/or adult pornography is a feature in the lives of many pedophiles and other sex offenders, just as it is a feature in the lives of some persons who do not commit sexual offences. Alternatively, some sex offenders do not use pornography of any kind. There appears to be no strong and consistent evidence that sex offenders are more avid consumers of pornography than other males. A simple, direct causal link between pornography and sexual offending is not supported by the literature.

Ekspert i straffelov, Melissa Hamilton, har også skrevet en svært interessant artikkel: The Efficacy of Severe Child Pornography Sentencing: Empirical Validity or Political Rhetoric?. Her kan vi lese:

As a result of a moral panic about sexual abuse involving children, severe sentencing proponents fundamentally appear to use child pornography offenses as a proxy to punishing undetected child molestation. The theory underlying the proxy approach is that child pornography is a causative or correlative factor for contact sex offending against children.

This paper addresses the debate with various analyses. It reviews Congress’ ongoing interventions into child pornography sentencing and summarizes recent developments in the trend toward rising guidelines ranges. Disparities in final sentences are observed in a comprehensive review of case law showing the division of opinion in the federal judiciary and deriving judicial rationales for either downward variances from or adhering to the strict child pornography guidelines ranges.

The efficacy of the proxy approach is challenged through a substantive review of the empirical evidence concerning any nexus between child pornography and child sexual abuse. Overall, the studies fail to support any causative connection and generally find a relative few studies that show weak support for any direct correlation. Rather, the evidence generally indicates that child pornography offenders and child molesters are not synonymous groupings.

This paper illustrates that sentencing policy would be better served if the interested parties rationally assessed the social science evidence indicating that most child pornography offenders fail to pose a substantial risk of contact offending against children and, thereby, substantively reconfigure the sentencing guidelines accordingly.

Hamilton har også skrevet en annen artikkel: The Child Pornography Crusade and its Net Widening Effect. Her skriver hun:

This article challenges the presumption by comprehensively analyzing certain of the most commonly cited studies that purport to empirically support correlations between child pornography, pedophilia, and child molestation. It also highlights other empirical evidence, as well as some practical considerations, that instead tend to show that most child pornography offenders are at low risk of committing contact sexual offenses. In sum, the concentration on child pornography crimes appears to be a misinformed policy that fails to directly protect real children from harm.

Wikipedia-artikkelen «Relationship between child pornography and child sexual abuse» viser til flere slikt studier, blant annet en fra Sveits:

A Swiss study reviewing the criminal record of 231 men who were charged with viewing child pornography found that those without a prior sexual conviction are unlikely to sexually assault a child. The study found that in the 6 years before the 2002 police operation only 1% were known to have committed a hands-on sexual offence and only 1% committed a hands-on sex offence in the 6 years afterwards.

[…]

«Our results support the assumption that these consumers, in fact, form a distinct group of sex offenders. Probably, the motivation for consuming child pornography differs from the motivation to physically assault minors. Furthermore, the recidivism rates of 1% for hands-on and 4% for hands-off sex offences were quite low.»

Jurist med seksualkriminalitet som hovedfelt, Mark Satawa, skriver også følgende om påstanden om at «nedlasterne» er en fare for barn:

In fact, the science suggests just the opposite to be true. The highly regarded, and universally cited study by Seto & Eke (the first study to ever study the issue of recidivism by child porn offenders), Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Vol. 17, No. 2, pp. 201, et seq., (April 2005), found that in an average of 2.5 years only 3.9% of child pornography offenders reoffended for that offense, and those with no prior criminal record of any offense had a contact sexual offense only 1.3% of the time, which in this study was a single subject in the sample. Only one of the offenders with only child pornography offenses committed a later contact sexual offense in the follow-up period. More of this group of offenders might subsequently commit a sexual offense as the duration of the follow-up period increases, but the finding does contradict the assumption that all child pornography offenders are at very high risk to commit contact sexual offenses involving children.

Furthermore, Volume 7 of “The Sex Offender,” published by the Civic Research Institute, by Richard Wollert, Ph.D., Jacqueline Waggoner, Ed.D., and Jason Smith, Psy.D., entitled “Federal Internet Child Pornography Offenders (CPOs) Do Not Have Florid Offense Histories and Are Unlikely to Recidivate,” confirms Seto & Ecke’s findings. It found that few federal child pornography offenders have any history of child molestation, and none of the 72 child pornography offenders who were monitored over 4 years committed contact sex offenses against children, and that these results were consistent with other studies and Department of Justice research.

Risikoen for at en nedlaster vil gjenta handlingen, eller forgripe seg på barn, er svært liten. Mye mindre enn for annen kriminalitet. Det undergraver argumentet om at strenge straffer for å beskytte samfunnet mot disse menneskene er på sin plass.

I en artikkel på Slate, Passive Pedophiles: Are child porn viewers less dangerous than we thought?, kan vi lese:

In a study of 610 offenders convicted of possession or receipt of child pornography (not distribution or production), the commission found that the rate of committing more crimes of any sort was 30 percent, and the rate of sexual reoffending was 7.4 percent.

The first number is similar to the rate of recidivism for all federal prisoners. Bad, but not worse. And the second number, 7.4 percent, is lower than the rate of sexual reoffending for people convicted of contact offenses—in other words, molestation. The commission cites two other studies that back up its findings. Maybe child pornography offenders often do only look, though looking is its own harm. In a fascinating New Yorker piece by Rachel Aviv, University of Toronto psychiatry professor Michael Seto says that men who collected child pornography online “did not have the antisocial traits, like lack of empathy and impulsiveness, that are common to all types of criminals.” Seto calls these men “fantasy offenders.” He tells Aviv, “In this weird, disinhibiting space, which lacks the usual social cues, they may do and say things they would never dare in real life.”

En amerikansk studie fra 2014 som analyserte data fra 605 personer dømt for besittelse av barnepornografi fant også følgende:

Ironically, only 5 percent were registered sex offenders, and pedophilia or other sexual disorders were diagnosed in 1 percent.

Med andre ord kan det hende at mildere straffer, sammen med obligatorisk behandling, er en bedre vei å gå, fordi dette er svært sjelden mennesker som faktisk står i faresonen for å forgripe seg på barn selv. Det er som oftest mennesker som trenger hjelp til å forstå sitt problem, og hjelp til å slutte med å oppsøke slikt ulovlig materiale.

Til VGs forsvar har de i en oppfølgingsartikkel nyansert dette noe ved å intervjue forsker og spesialist i klinisk sexologi, Knut Hermstad, som også påpeker at det ikke finnes noe forskningsmessig belegg for å hevde at det er en klar sammenheng mellom bruk av barnepornografi og det å utføre overgrep selv.

Dessverre har denne artikkelen tittelen «Etterforsker: 8 av 10 nedlastere kan begå egne overgrep», og hvis folk ikke leser lenger enn tittel og halve teksten, får de aldri med seg at påstanden bestrides. VG kunne, basert på sine kilder, like gjerne kjørt tittelen: «Ekspert: Intet forskningsmessig belegg for at nedlastere begår egne overgrep» Men det gjør de selvsagt ikke.

Skjermbilde 2015 10 05 03 32 30

Kan barneporno redusere overgrep?

Argumentet om at det å oppsøke barneporno bidrar til overgrep mot barn, mangler som nevnt et solid fundament. Men enda mer interessant er det at tilgang på barneporno kanskje tvert i mot kan redusere antall overgrep.

I jusprofessor Hessick sin tidligere nevnte artikkel, kan vi lese:

In addition to the lack of affirmative support for a causal connection, there are a few controversial studies which suggest that, if individuals have access to pornography, then it may reduce contact offenses. One study — which was based on an anonymous internet survey — found that the vast majority of respondents who had viewed “boy erotica” reported that viewing this form of child pornography “redirected their sexual urges away from actual sexual contacts with boys.” The respondents from that survey also overwhelmingly reported that viewing child pornography did not increase their tendency to seek out children for sexual conduct. Of course this survey data is of limited empirical value because the respondents were self-selected, their responses were anonymous, and the veracity of their answers cannot be verified. It is, nonetheless, of some value because it captures information from those who possess images of child pornography, but have not yet come in contact with the criminal justice system.

Og videre:

As a general matter, whether viewing any sexually explicit materials encourages individuals to engage in sexually aggressive behavior has long been a contested issue. For some time the public debate surrounding non-child pornography included assertions from some anti-pornography advocates that viewing pornography — which is often filled with degrading images of women — caused men to treat women poorly. Other advocates made more specific claims about violent pornography causing men to rape or otherwise physically abuse women. These claims were disputed and refuted by a number of prominent commentators. Not only does adult pornography not appear to cause violence against women, but there also “may be an inverse relationship between exposure to sexually explicit expression and violence.” As one commentator noted, the increasing availability of pornography on the internet has made young men “ultimately less libidinous.” While some undoubtedly persist in their claims about the bad effects about pornography, the modern view of non-child pornography is more nuanced and tolerant.

Så la oss se litt på hva forskningen viser. Flere studier har sett på hva som skjer med voldtekt og overgrep når besittelse av ulike former for pornografi kriminaliseres eller legaliseres. Jeg har tidligere skrevet om det i bloggposten «Fører nettporno til flere overgrep?», da mest med fokus på voldtekt og seksuelle overgrep mot voksne. Men hva med overgrep mot barn?

Studien «Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic» er således opplysende:

This study, following the effects of a new law in the Czech Republic that allowed pornography to a society previously having forbidden it allowed us to monitor the change in sex related crime that followed the change. As found in all other countries in which the phenomenon has been studied, rape and other sex crimes did not increase. Of particular note is that this country, like Denmark and Japan, had a prolonged interval during which possession of child pornography was not illegal and, like those other countries, showed a significant decrease in the incidence of child sex abuse.

Tilsvarende utvikling finner vi i Japan. I studien «Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan» kan vi lese:

Most significantly, despite the wide increase in availability of pornography to children, not only was there a decrease in sex crimes with juveniles as victims but the number of juvenile offenders also decreased significantly.

[…]

Similar to our findings, in Denmark and West Germany the most dramatic categories of sex crime to show a decrease were rapes and other sex crimes against and by juveniles. Between 1972 and 1980 the total number of sex crimes known to the police in the Federal Republic of Germany decreased by 11 percent; during the same period the total number of all crimes reported increased by 50 percent. Sex offenses against minors (those under 14 years of age) had a similarly slight decrease of about 10 percent during this period. For those victims under six years of age, however, the numbers decreased from 1,421 cases in 1972 to 579 in 1980, a decrease of more than 50 percent (Kutchinsky, 1985b; pp. 319).

Other researchers have found similarly. In Denmark homosexual child molestation decreased more than 50 percent from 74 cases in 1966 to 20 cases in 1969 (Ben-Veniste, 1971; pp. 254). These decreases in sex crimes involving children are particularly noteworthy since in Japan, as in Denmark, for the time under review, there were no laws against the personal non-commercial possession or use of depictions of children involved in sexual activities; so-called «childporn» (Kutchinsky, 1985a; pp. 5). Considering the seriousness in how sex crimes against children are viewed in both cultures, this drop in cases reported represents a real reduction in the number of offenses committed rather than a reduced readiness to report such offenses.

Og fra vårt naboland Danmark, «The Effect of Easy Availability of Pornography on the Incidence of Sex Crimes: The Danish Experience», ser vi altså samme tendens:

The Danish liberalization of legal prosecution and of laws concerning pornography and the ensuing high availability of such materials present a unique opportunity of testing hypotheses concerning the relationship between pornography and sex offenses. It is shown that concurrently with the increasing availability of pornography there was a significant decrease in the number of sex offenses registered by the police in Copenhagen. On the basis of various investigations, including a survey of public attitudes and studies of the police, it was established that at least in one type of offense (child molestation) the decrease represents a real reduction in the number of offenses committed. Various factors suggest that the availability of pornography was the direct cause of this decrease.

Dette er et minefelt, fordi man kan ikke på grunnlag av dette argumentere for at barneporno bør legaliseres. Det vil i så fall per definisjon føre til flere overgrep mot barn. Men man kan argumentere for at det å forby animert, tegnet eller skriftlig barneporno rett og slett kan være uetisk – fordi det kan føre til flere overgrep.

I boken «Perv: The sexual deviant in all of us» (les The Guardians omtale av boken her), av psykologen Jesse Bering, drøfter han dette, og skriver:

Yet it’s also difficult to know what to do with these data in practice. I mean, sure, fewer children may be molested due to child porn availability, but what about those children being abused and exploited in the production of this “displacement” material? It’s not displacement for them; it’s their actual, flesh-and-blood exploitation and abuse. This isn’t an airy hypothetical problem one tosses out in philosophy seminars as a sort of morally gray ethical dilemma; it’s a very real scenario involving very real children.

Forskerne bak en av studiene skriver:

«We do not approve of the use og real children in the production or distribution of child pornography, but artificially produced materials might serve.»

Selv om tilgang på barneporno altså ser ut til å kunne ha en preventiv effekt på overgrep, kan det selvsagt ikke brukes som argument for å legalisere reelt overgrepsmateriale. Men kanskje vi burde ta en ny kikk på forbudet, som etter mitt syn primært er et moralsk tankepoliti, mot «virtuell barneporno».

Konklusjon

Basert på alt dette står vi igjen med følgende konklusjon – og dilemma: Politiet kan fengsle tusen norske menn for å laste ned barneporno, og likevel ikke spare et eneste nytt barn fra å bli rammet av tilsvarende overgrep i fremtiden.

Det er den harde virkelighet som få ønsker å ta innover seg. Det virker jo så riktig å ta nedlasterne, ikke sant? Da gjør vi noe med problemet, ikke sant? Vel nei, vi gjør ikke nødvendigvis det. Og når politiet bruker sine ressurser feil, så ender vi bare opp med å kaste bort dyrebare ressurser uten å bekjempe det egentlige problemet, noe som igjen gjør at flere barn kan skades i slik produksjon.

Ideelt sett skulle vi kanskje gjort begge deler. Både gå etter nedlastere og de som produserer slikt materiale, men politiet har ikke ubegrensede ressurser, og da er det uhyre kritisk at de som bevilger penger klarer å tenke klart og retter inn støtet der hvor det faktisk nytter. Der hvor det faktisk beskytter barn best. Ikke bare drive symbolhandlinger for å virke som om de gjør noe slik at folk blir fornøyde, a la «Megan’s Law».

Jeg tror strengt tatt også at politiet har et mer fornuftig fokus enn den publikumsreaksjon VG-artikkelen har skapt grunnlaget for. Politiet synes å være mest opptatt av å sprenge barnepornoringer og identifisere misbrukte barn slik at disse kan få hjelp. Det bør også være det primære fokus. Ta bakmenn, og hjelpe de misbrukte barna. VG-artikkelen har derimot bidratt til å spre myten om at ved å overvåke nedlasting av barneporno og gå etter nedlasterne, så løser man et samfunnsproblem.

Det gjør man ikke. Ettersom det ikke finnes noe solid dokumentasjon på at slik nedlasting bidrar til mer produksjon av noe kvantifiserbart omfang, og heller ikke at nedlasterne selv er potensielle overgripere, har man ikke gjort noe for å hindre overgrep. Man har derimot bidratt til å skremme folk fra å oppsøke slikt materiale, noe som er viktig og bra for de barn som allerede er rammet og som får videreført ydmykelsen og traumet ved at stadig flere ser dokumentasjonen av overgrepene. Men det stopper neppe nye overgrep. Dessverre.

Dette føyer seg egentlig inn i det klassiske problemet rundt barn og seksualitet. Vi ønsker å putte folk i båser, de gode og de onde, de pedofile og de normale, og ønsker synlige og enkle løsninger. Og så glemmer folk at de færreste barneovergripere faktisk er pedofile. Og de glemmer også at trusselen ikke er en hypotetisk pedofil som kidnapper et barn langs skoleveien, noe som skjer så sjelden at barna står i større fare for å dø av lynnedslag, men derimot er et nært familiemedlem. Det som gjør at barn er mest utsatt for overgrep er fattigdom, psykisk sykdom og rus, ikke en pedofil legning eller tilgang på barneporno.

Folk vil gjerne se nedlasterne bak murene, og så kan vi gå videre i livet i den tro at verden er blitt tryggere for barn. Men slik er det ikke. Politikere og politi må evne å heve seg over folkets røst og forholde seg til harde data og fakta.

Ved å gå bredt ut for å ta nedlasterne vil man uunngåelig også ta noen produsenter av slikt materiale. Det er vel og bra. Men det blir litt som å arrestere cannabisbrukere for å stoppe narkotikaindustrien. Det funker ikke. Det er feil fokus, og sløsing med ressurser.

Vi kan derfor fordømme mennene som laster ned barneporno fordi de ved å se på bildene/filmene tar del i en videreført ydmykelse av barna som er involvert. Deres handlinger bidrar til større spredning av slikt materiale, med tilhørende kommersiell gevinst til de som tilrettelegger for dette, og for det skal man kunne straffe. Men jeg klarer ikke å se at de kan fordømmes på det grunnlag at de bidrar til produksjon av slikt materiale.

Enda mindre skal de mistenkeliggjøres for å selv ville forgripe seg på barn. Fantasi og virkelighet er to svært ulike sfærer for de aller fleste.

Det er problematisk at denne type påstander og journalistikk møter så lite kritisk gransking, og jeg håper de politikere som jobber med å bevilge penger til bekjempelse av barneporno setter seg godt inn i de rapporter som finnes internasjonalt slik at pengene brukes der de gjør best nytte for seg.

For til syvende og sist ønsker vi alle det samme: Skape en verden som er trygg for barna våre.


Og forresten:

Selv om det ikke er noen tvil om at det å se på overgrepsmateriale er moralsk forkastelig, er det likevel verdt å tenke litt over følgende: Hvis et barn filmes mens det voldtas, for deretter å bli torturert, drept og partert, så er videoen bare ulovlig om voldtektsdelen er med. Kutter man vekk den «seksuelle» delen, blir videoen plutselig helt lovlig. Man kan da laste ned videoen hvor barnet tortureres, drepes og parteres, uten at politiet kan ta deg for det.

Det sier noe om hvordan vi opererer etter helt andre moralske standarder straks seksualitet er involvert, noe som også drøftes på glitrende vis i den tidligere nevnte boken «Perv» av Jesse Bering. Denne psykologiske mekanismen rundt moralitet og seksualitet er godt dokumentert i forskningslitteraturen, og bør være en tankevekker når vi drøfter slike spørsmål. Boken anbefales for alle som ønsker en provoserende, men nyansert og forskningsbasert, drøfting av disse fenomener.


Les også:

Time: Study: Making Pornography More Accessible May Curb Child Abuse

Saksynt: Håpløst EU-utspill om seksuelt misbruk av barn

Huffington Post: Why Current Child Porn Laws Imprison the Wrong People

Washington Post: Our misguided child porn laws do little to protect children

New York Times: Debate on Child Pornography’s Link to Molesting

Pop center: Child Pornography on the Internet

 • Denne gangen synes jeg du er helt bak mål. Må innrømme at jeg ikke engang giddet å lese hele utredningen din. Det finnes ingen unnskyldninger, ingen formildende omstendigheter oppi dette. Det er skremmende å lese at menn med noenlunde normal IQ kan være en del av dette, enten som nedlastere og/eller som overgripere. I tillegg at de kommer med unnskyldninger henger ikke på greip for meg.
  For en gangs skyld, all ros til VG, synes nesten de er for varsomme. Vi snakker om barn, om barns liv, kynisk utnyttet av kyniske menn (ja, det er et flertall menn). Det finnes ikke forsvar, bortforklaringer eller unnskyldninger rett og slett.
  At du sitter her og analyserer ihjel deres motiver, metoder og konklusjoner synes jeg er lavmål. Beklager Tjomlid men der mistet du all din troverdighet for meg.

 • Stian Peeters

  Fra et rent følelsesperspektiv som far er min første reaksjon også at dette er menn som bør henges i nærmeste tre. Må dog si meg uenig i at Tjomlid forsvarer, bortforklarer eller unnskylder noe som helst.
  All kriminalitet og alle samfunnsmessige problemer må angripes fra en kost/nytte tankegang og tiltak må settes inn der de gir størst mulig uttelling, ikke der de gir størst effekt ift. den enkeltes opplevde hevnbehov og her synes jeg Tjomlid gir en god utgreining av driverene bak dette som et samfunnsproblem og hvordan det bør angripes.

 • Jørn Løkken

  Så du kritiserer et innlegg du ikke engang har lest, uten å bidra med noe fornuftig i diskusjonen….

  Er det baksiden av et mål du ser fremfor deg?

 • Lars Olsen

  «Beklager Tjomlid men der mistet du all din troverdighet for meg»

  Ærlig talt, les i det minste konklusjonen før du dummer deg ut. Du illustrerer perfekt den utålmodige tl;dr – generasjonen i norske avisers kommentarfelt. Mennesker som bare vil skjære gjennom, ignorere de vanskelige spørsmålene og gråsonene for å kjøre på med løsninger vi vet ikke virker.

 • Scott

  Nope, nope, nope…… getting lost in the details and losing the ethical viewpoint…. It’s wrong and cannot be justified by focusing on nuances and degree of involvement !

 • babelfisken

  Jeg er ordløs.

 • Marianne Karlsen

  Vi kan ikke få et samfunn
  som fungerer om vi skulle basere alle avgjørelser på følelser.

  Noen må
  faktisk skru av følelsene i noen minutter, og gjøre en grundig gjennomgang av
  hva som foregår, skal vi klare å få noe produktivt til å skje.

  Selvfølgelig
  vil de fleste foreldre tenke at det VG gjør er bra. Sett de i fengsel. Et
  menneske mindre til å skade barnet mitt.

  Men som
  det blir beskrevet her, så er det ikke det som skjer. Barnet ditt beskyttes
  ikke av slike artikler som VG skriver. Det hjelper ingen at disse mennene
  offentliggjøres, henges ut eller fengsles.

  Vi kan ikke få et samfunn
  som fungerer om vi skulle basere alle avgjørelser på følelser.

  Noen må
  faktisk skru av følelsene i noen minutter, og gjøre en grundig gjennomgang av
  hva som foregår, skal vi klare å få noe produktivt til å skje.

  Selvfølgelig
  vil de fleste foreldre tenke at det VG gjør er bra. Sett de i fengsel. Et
  menneske mindre til å skade barnet mitt.

  Men som
  det blir beskrevet her, så er det ikke det som skjer. Barnet ditt beskyttes
  ikke av slike artikler som VG skriver. Det hjelper ingen at disse mennene
  offentliggjøres, henges ut eller fengsles.

  Noen må klare å sette fokuset der fokuset bør være. Og det er på hva som
  faktisk talt beskytter barna våre.

 • Steffan13

  Gjør som i Amerika, overvåk hele befolkningens pornoaktivitet, lag et online oversiktskart over sexforbrytere og innfør opplysningstvang av sexforbrytere (at sexforbrytere må opplyse sine naboer om sin dom).

 • Tobb86

  Leste du innlegget? USAs måte å håndtere dette på har _ikke_ gitt færre overgrep, samtidig som det koster masse ressurser og gir livet surt for folk som _ikke_ har forgrepet seg på barn (men som f.eks. har hatt sex på offentlig sted). Så hva er det egentlig du prøver å oppnå ved å innføre noe slikt?

 • Tobb86

  With this comment you show that you are not really interested in finding the best possible solution for the problem, given limited resources, you just want a solution that makes you feel good, even it’s just a mirage.

 • So you think it’s OK labelling people as sexual molesters when there exists no good causal link for such a reasoning in the scientific litterature? What if it was yourself, your mother or son being stigmatized like that?

  And you think it’s ok throwing away money on the wrong methods (for the right reasons) just to make us all feel good – while not really protecting children?

  I think our government should be very careful to always use evidence based politics. It’s the only way to effectively combat the problem.

 • Scott

  Actually I see the issue as pretty much unsolvable. If we take into account the nature of national borders and laws, contrasted with the borderless nature of the open internet (not to mention TOR and similar networks). It’s a very difficult nut to crack…. therefore I conclude that (assuming you want to know my actual opinion) the only thing countries like Norway can do; is clamp down on offenders within Norway and hope/encourage other nations to do the same.

 • Det er trist at du dømmer meg på grunnlag av en tekst du ikke har lest. Men verre enn det: Det er nettopp slike holdninger som du her utviser som gjør at kampen mot barneporno og seksuelle overgrep mot barn beveger seg for sakte fremover. Dine holdninger og uvilje til å bruke en rasjonell, evidensbasert tilnærming til problemet medfører at barn ikke beskyttes slik de kanskje kunne blitt.

 • laysee

  Muhammedkarikturer er innenfor ytringsfriheten.

  Men ikke erotiske tegninger av barn.

 • Ola Hansen

  Et annet problem med saken til VG er at det virker som de tar for gitt at en IP-adresse = en Person.
  Det er jo ikke tilfelle.
  Bare i leilighetskomplekset jeg bor i, er det 4 åpne trådløse nettverk som alle fungerer mot Internett.
  Jeg ville bli overrasket om det var annerledes andre steder.

  De personene VG har snakket med og innrømmer dette er jo greit nok, men utover det kan man ikke anta en person er skyldig kun fordi vedkommende har hatt en IP-adresse på sin hjemmerouter i en gitt tidsperiode.

 • Tobb86

  But the Norwegian police (like any other police) have limited resources. The question is then, spend these resources targeting people who actually abuse children, or spend them targeting people who download child pornography (which this article has demonstrated is not necessarily the same as the aforementioned group.)

  In a theoretical discussion I would of course agree with you, we should spend resources prosecuting both these groups, but from a pragmatic point of view it’s just not that simple. One has to choose, and prioritize in a way that will never feel quite «right».

 • Tobb86

  Tja, synes nå det minst er en glidende overgang her, for hvis jeg tegner to store strekmennesker som har seg er det greit, tegner jeg to små som har seg er det barneporno. Gir ikke helt mening i mine øyne.

 • Scott

  No I don’t ! In many respects I agree with your analysis. For example it seems common sense to me that teenagers that are sexually active(and mature) shouldn’t be considered in the same fashion as younger children under the law in this respect…. You also ask some good questions regarding reports/conclusions published by others, but over-go others

  I also disagree with some of your points; for example you point to debate in social media where the general conclusion is that downloading leads to the production of more material. You write that this isn’t necessarily the case and this is fine, but to my mind this is beside the point. Production of such material is ethically wrong and regardless of whether people downloading leads to more production it is still wrong!
  You also mention ‘Megans Law’ in the USA (I have not read anything about it and am not informed as to the details), just because it cost ridiculous amounts of money in that instance doesn’t mean such measures would have to cost as much if similar ideas were put into practice in Norway.

  The notion that viewing such types of pornography can reduce the numbers of physical offenders may be correct statistically but I can’t see how it can be morally justified.

  And finally I fully admit that as a father I find the WHOLE topic disturbing and I still would hold my first comment as my over-riding answer to the article

 • Scott

  I guess we’re kind of in agreement then!

 • DoktorS

  Godt at noen går grundig til verks når VG bruker noen årsverk på å spre moralsk panikk.

 • ftw

  De har mye mer data enn det noe de redegjør for ganske under «Slik fant vi nedlasterne»

 • anne marie hovgaard

  Selvsagt «kan» 8 av 10 nedlastere begå overgrep – akkurat som (sannsynligvis mer enn ) 8 av 10 av en hvilken som helst gruppe personer – unntatt de som er innesperret, i koma eller bor i Antarktis.

 • TomEver

  Internett-synsing i et nøtteskall: Synse i vei uten å faktisk lese først!

 • TomEver

  Et annet problem med saken til VG er at det virker som de tar for gitt at en IP-adresse = en Person.

  Det gjør de ikke. De påpeker flere ganger at det bare eventuelt angir et område.

  Identiteten til personene er basert på langt mer enn IP-adressen. Det virker som de for eksempel ser på epost-adresser. Ofte kan den brukes til å identifisere noen hvis de bruker samme over alt.

 • Tobb86

  Yeah, kind of, and I suspect you kind of agree with the article as well, since my postings are not in any direct opposition to the message. Given limited resources we have to put in the effort where it matters, and the article brings evidence which leads to the conclusion that proscecuting people for downloading child pornography is perhaps not the best way to spend these resources, especially if the most important goal is to limit the number of cases of child abuse.

 • Mephid

  Det står flere steder i teksten at de kun har bevis på at noen på den bopelen / IP adressen har lastet ned, og at det ikke finnes noe bevis for at det er den som lastet ned de har kommet i kontakt med.

  Men de har i tillegg også brukernavn og epostadresse til vedkommende, som ofte sier mye om at det er rett person de har fått tak i. Brukernavnet kan f.eks. avsløre twitterprofil, bosted eller yrke (hvis vedkommende har valgt brukernavn utfra dette, eller et brukernavn han også bruker i sosiale medier), epostadresse kan matches mot profiler i sosiale medier som Facebook og Twitter dersom personen har brukt samme adresse flere steder.

  Så her synes jeg VG faktisk har vært mer varsomme en de strengt tatt trenger å være. Det er mange ting som peker på at det er de rette personene de har fått tak i

 • laysee

  Sensur av tegninger er helt håpløst, det er tankepoliti.

 • Kenneth Lien

  I sympathize with your position as a father. I am not one myself, but I work at school/daycare and the thought of anyone harming the children in any way makes rational discussion hard to maintain.

  What Gunnar does, which he has received horrendous accusations because of, is to try and bring nuance to the discussion, even one as pitch black and depressing as the sexual abuse of children. Because while my heart yells «kill them all, those who download, those who molest, those who produce, distribute…torture them, kill them, walk their corpses around the town square»…it might make me feel good, but it will not make children more safe from abuse. And I think this article shows that fairly well. So until our criminal justice system has an unlimited amount of resources, I agree that the money should be spent in a way that maximizes the reduction of children’s suffering.

 • Espen

  Mange overgrep skjer i fengsel. Det går sikkert an å forgripe seg på sel og pingviner også..

 • Kvaløya

  Dette synes jeg er en sykt vanskelig debatt å ta.
  Overgrep er ikke lov, uansett om det er barn, dyr eller mot voksne.

  Men om det skal være lov å tegne hva man vil? Hodet mitt sier ja – ref ytringsfrihet og tegninger fks Muhammed. Men hjertet sier nei – (barn som har gruppesex med en voksen???) dette er noe jeg hadde hatt vanskeligheter med å tåle. Ser ikke helt poenget med det?

  Hvor skal vi sette grensen ved tegninger? Tar gjerne i mot innspill da diskusjonen går varmt her i huset :).

  Nedlasterne til VG må få sin straff og ikke minst hjelp til å bryte sitt tankesett.

 • Scott

  @Tobb86:disqus @kennethlien:disqus I can follow the reasoning without issue and don’t see anything wrong there but the conclusions drawn from it are not something I agree with (I suspect a lot of other people would also disagree)….pragmatism vs ethic!
  If VG can afford a data analyst to do such an investigation then why not the police(I understand from what I read of VGs articles that they had a data analyst and a journalist do most of the investigating)

  Of course it is not for me to know what is the best way for the police to use their funding; but I’m allowed to wonder ;)

 • trondandreass1

  Der ser det ut til at du har gjort en svært grudig jobb Tjomlid. Intressant lesning. Faktisk mye grundigere enn VGs følgetong om emnet.
  Du kan når du vil.

 • Kenneth Lien

  Well, remember it is productive pragmatism…and is it really ethical to use the resources in a way that leaves children in as much danger as they were before?

 • Tobb86

  If the police were to do this, they would have to take a few people from the vice department and have them use their time for this. And since there is already a lack of resources, the countless hours spent looking for the downloaders could not be spent chasing the people who are physically abusing children. Simple as that.

 • svada123

  Når de ser at noen i ditt nabolag laster ned, med brukernavnet «OHansen», registrert på eposten «[email protected]….» og du er den eneste med navnet Ole Hansen i området kan ihvertfall jurnalisten anta at det er deg. Det er riktignok ikke bevis nok til å straffe noen, men man kan jo med ganske stor sikkerhet anta hvem det er…

  Ikke at jeg anklager deg for noe, men det var slik de gikk frem. En IP er ikke en person, heller ikke en e-post, heller ikke en facebookprofil, twitterprofil osv. knyttet til den e-posten. Men man kan nøste det sammen til å være ganske sikker på at det er en person når man har flere kilder som matcher mot samme person.

 • DoktorS

  Det er da fundamentalt mot ytringsfriheten når noen blir dømt til fengsel fordi tegningene er «graverende». Sett i etterkant av karikaturstriden, blir jo det spesielt merkelig at det norske rettsvesenet dømmer folk får å være i besittelse av tegninger.

 • Antounius Crixus

  «Merk deg det siste. Barneporno kan også være fremstillinger av voksne mennesker, så lenge de «fremstår som» å være under 18 år. En kvinne på 22 år som jobber profesjonelt i pornobransjen, men som i en video sitter på et rom med plakater av Justin Bieber, har musefletter og skoleuniform, kan altså rammes av barnepornolovgivningen. Dette er heller ikke bare teoretisk.»

  Dette er feil!!!!!

  Tror du burde lese forarbeidene!
  «Å fremstille en person som under 18 år, er ikke omfattet av definisjonen. Skildringer som viser personer som verken er eller fremstår som under 18 år, kledd ut som barn, skal følgelig ikke regnes som barnepornografi. Slike fremstillinger må bedømmes etter den alminnelige definisjonen av pornografi.»

 • Andre Johnsen

  Ein lang og djupgåande artikkel. Likevel litt myke og lange engelskspråklege sitat. Desse kunne du med fordel ha skreve om med eigne ord for å betre flyt. 5/6.

 • Vel, nei. Det er altså falt minst en dom i Norge på dette grunnlag. Kripos bekrefter også dette i sine svar på VG Nett i dag:

  Etter norsk lov så er det hvordan vedkommende oppfattes som er avgjørende. Dersom personen «fremstår å være» et barn, altså yngre enn 18 år, KAN innholdet være straffbart – selv om personen i realiteten er over 18 år. Dette blir opp til retten å avgjøre.

  http://tpn.vg.no/intervju/kripos-svarer-om-nedlasterne/3444

 • Vel jeg mener det er to forhold her:

  1) Ytringsfrihet. Hvis det ikke er noe konkret offer i handlingen, altså at et ekte barn er blitt misbrukt i fremstillingen av materialet, så bør ikke skildringer være forbudt.

  2) Preventiv effekt. Hvis det er slik som jeg skriver i bloggposten at tilgang på barneporno kan hindre overgrep, må vi tåle at folk kan like det forkastelige.

  Og kanskje enda viktigere, vi bør ikke forby noe bare fordi vi kan, hvis man ikke kan dokumentere at det skader noen (annet enn folks følelse av «ekkelhet»).

 • I am also a father. Therefore I want a system that actually protects my daughter. That won’t happen if we don’t dare to discuss the finer details and look to science to inform us, however disturbing it might be.

 • Scott

  Well in the same way it is not for me to know how it is best they use their funding, it is also beyond me how they arrange their internal structure…
  If it is a question of funding then perhaps ‘VGs’ and ‘Saksynts’ articles will create the political will to create such funding (I’m sure there will be debate on many sites over the next while) .

  I appreciate the pragmatic attitude you and others present, but wonder is that enough, is that an OK attitude to carry? I don’t pretend to have solutions and this is just a discussion on the internet; but if this was a situation where my actions would have an effect then I wouldn’t feel comfortable shrugging my shoulders and saying ‘meh let’s be pragmatic’.

  Another perspective that occurs to me is that the police (maybe) should perhaps be somewhat embarrassed that a newspaper has in a sense, used their lack of action to create a story that will help them sell extra copies of their print!… but that’s another discussion ;)

 • finansreven

  Jeg synes det blir feil å problematisere VGs sak om nordmenn som laster ned filmer og bilder av folk som voldtar 10-åringer og andre åpenbare barnepornosaker med å trekke frem de mer spesielle delene av definisjonen på barneporno (at bilder av 17-åringer kan rammes).

  Grenselandsdefinisjonen er jo ikke relevant i det hele tatt i forhold til de sakene VG har tatt tak i.

 • Scott

  On that I also agree with you ;)
  Generally I see that in the time you’ve spent on this you’ve come to some reasonable conclusions and done considerably more reading on the topic than I have (I’m not attacking you, just in case you think I am) but I think some of the conclusions you’ve drawn could be revised. I’m also kind of surprised you’re bothered to answer ;)

  I would note that when I comment I am doing so with the idea that CP mainly concerns early and pre-teenage persons (mature teenagers are a bit of a grey area in my mind assuming they are not under duress).

  I would agree that the police(system) who work in this area have to prioritise and that doing so isn’t going to be an easy task, they have to be practical given their limited resources, but if they know of people who are downloading this type of material then they should do something about it.
  As I came to the end of reading your article I got the impression that you concluded that we should choose «the lesser of two evils» and that is a reasonable stance given the status quo, but perhaps it would be better to also raise the question of whether to pressure the politicians who control the funding for the police to commit further funding!
  …Just my two cents!

 • Den innledende definisjonen av barneporno er ikke ment som noe problematisering av det VG har skrevet. Det er kun ment fordi det er viktig å forstå hva vi diskuterer, og svært mange aner ikke hva definisjonen av barneporno er. Det er en gylden anledning til å informere litt om dete.

  Men etter denne innledende drøftingen av definisjonene, presiserer jeg at det materialet VG omtaler synes å være grov barneporno, altså reelle dokumentasjon av alvorlige overgrep mot små barn.

 • Espen

  VG har skrevet om mer enn bare personene de oppdaget. De har også hentet inn uttalelser fra politikere, politi og andre. De ønsker å skape debatt, og i en debatt er det viktig å få alle synsvinkler frem i lyset, ikke bare de VG velger å inkludere.

  Når de har som overskrift i en sak: «Etterforsker: 8 av 10 nedlastere kan begå egne overgrep,» så er det viktig å presisere hva som egentlig menes. VG har vært flinke og brukt ordet «overgrepsbilder» istedenfor «barneporno», men ikke alle lesere er klar over forskjellen. En «nedlaster» er et særdeles vagt begrep.

 • putetrekk

  Hvordan er det om noen tjuvlåner din bil og kjører ned noen, intet signalement på føreren er observert. Er du da skyldig om du ikke klarer og dokumentere at du ikke var fører av bilen? Slik jeg har forstått det så er det straffbart å ikke klare å passe nøklene til egen bil, for eksempel om den fjorten år gamle sønnen i huset klarer å få tak i nøkkelen så mener jeg å huske at foreldre har blitt straffet for uansvarlig håndtering av bilnøkler. Korriger meg der jeg tar feil.

 • Jan Erling Klausen

  Takk for informativt og godt referert innlegg om «Nedlasterne».

  Slk jeg leser dette, er noen av dine mest sentrale punkter de følgende:

  Det kan ikke dokumenteres at bruk av overgrepsporno øker risikoen for selv å begå overgrep. Og de som påstår at det er slik, gjør det antagelig for å fremme egne kommersielle interesser. Det er ikke noe betydelig marked for overgrepsporno, så bruk av slik porno fører ikke til nye overgrep av profitthensyn. Det er lite lønnsomt og ikke noe særlig poeng å straffeforfølge brukere av overgrepsporno. Det er mye mindre alvorlig å laste ned allerede foreliggende overgrepsporno, enn å bestille ny overgrepsporno. Alle tallene om det store omfanget av dette er antagelig tatt ut av lufta. Det å se på overgrepsporno kan faktisk redusere riskoen for overgrep.

  Hver for seg er mange av argumentene relevante og troverdige. Likevel synes jeg artikkelen samlet sett fremstår som en apologi for «brukerne» av overgrepsporno. Dette er en artikkel som vil leses med argusøyne av disse brukerne. De kan tolke den som en normalisering av egen praksis. Dermed kan dette oppfattes som et signal om at dette er noe samfunnet stilletiende bør la ligge.

  Du sammenligner det å gå etter nedlasterne med det å gå etter cannabisrøykere. Jeg synes denne sammenligningen halter sterkt, og den føyer seg inn i det samlede bildet av relativisering, slik jeg leser artikkelen. Vi snakker om personer som søker opp, og gleder seg over, å se spedbarn bli voldtatt – noen ganger av sine egne foreldre.

  Hvordan vil du gå frem for å sikre at de som gleder seg over å se barn blir voldtatt, får sin milde straff og sin obligatoriske behandling – dersom det er ressurssløsing å overvåke nettet?

  Studiene som viser at økt tilgjengelighet av porno ikke øker forekomsten av seksuelt relaterte forbrytelser er publisert i anerkjente tidsskrifter, med peer review. Men jeg er usikker på relevansen for fenomenet vi snakker om her. Jeg tviler for det første på om man kan registrere bruken av overgrepsporno særlig presist, siden distribusjonen i stor grad skjer på det mørke nettet. Dermed er det vanskelig å undersøke om de samme kausale mekansimene er gjeldende i dette tilfellet. Og for det andre, man eksponeres ikke for slikt materiale dersom man ikke søker det opp aktivt. Dette innebærer at «brukerne» har en sterkt avvikende seksualitet – nærmere bestemt, en tilbøyelighet til å glede seg over å se at barn blir voldtatt. Det er ikke innlysende at sammenhengen mellom det man ser, og det man gjør, er den samme som for personer som ser på ordinær pornografi.

 • putetrekk

  Hvordan var det egentlig med spillefilmer? Det finnes mange kritikerroste filmer som ganske så levende skildrer overgrep mot barn av en seksuell karakter, som for eksempel i Game of thrones, fjorten suger, ken park, banditt queen, du skal være takknemlig, sønner, purpurfargen, med mange flere, husker jeg så flere av dem på ungdomskolen som en del av samfunnsfagstimen, samt at jeg driver å får en annonse for å redde regnskogen delt på facebook hele tiden med lekne små nakne indianerbarn, de som har delt den linken, hva skjer om noen vil teste systemet og anmelder dem? Vigelandsparken? Jeg har faktisk en liten samling med bilder av meg selv som sitter i en naken i en vask som spedbarn, på et av bildene så kan man klart se at jeg tukler med min egen tiss, bildene kommer fra min avdøde grandtante. Er det irrelevant at bildene er av meg selv? For noen år siden så fant jeg også et penisbilde på en mobiltelefon jeg hadde når jeg gikk på ungdomskolen, bildet var tatt av meg av meg selv, kunne jeg ha blitt straffet om det ble funnet av noen andre enn meg, med tanke på at jeg var tretten eller fjorten da bildet ble tatt? Hva hadde skjedd om jeg hadde vist bildet til dama mi og sagt «Hey, sjekk, jeg fant et bilde av penisen min fra ungdommskoletiden»? Det er nok en god del bestemødre der ute som burde svinge seg rundt å få fyrt opp en del familiealbum i peisen. samt mødre som har distribuert og delt bilder seg immellom på facebook. Mener å huske at det var en barnepornoring i sverige som ble tatt, 1 mann og 23 kvinner, opplysningene du kommer med gir den saken et helt nytt lys i mine øyne.

 • TomEver

  Poenget er hvor ressursene skal settes inn: På de som ikke fysisk begår overgrep selv, eller de som faktisk begår overgrep mot barn?

  For hver nedlaster man rettsforfølger går en reell overgriper fri.

  Er det dette du ønsker?

 • TomEver

  Det er feil å gjøre annet enn å bukke, nikke og neie. Kritisk tenkning er fy-fy. Kritikk er bare tull. Så lenge noe føyer seg inn i det som føles behagelig for oss å tro så skal det ikke kritiseres.

  Spesielt nye vinklinger på kontroversielle temaer må begraves raskest mulig.

  Slik leser jeg finansrevens tankeløse nonsens.

 • Mads W. Schneider

  Hardu link til dette sitatet?

 • Derullandei

  Vet ikke hvordan det er i Norge, men i USA ble nylig noen 17-åriger dømt for å ha nakenbilder av seg selv. Ungdommene var altså både ofre og overgripere i samme sak. Som ofre var de definert som mindreårige, og som overgripere dømt som voksne. I Norge definerer jo ikke rettsvesenet mindreårige som voksne når det passer dem, men hvor mange andre aspekter i en slik sak som hadde blitt behandlet forskjellig eller likt hadde vært interessant å vite.
  http://www.theguardian.com/us-news/2015/sep/20/teen-prosecuted-naked-images-himself-phone-selfies

 • Mads W. Schneider

  Førsteklasses bloggpost! Så grundig, så nyansert og balansert at den burde ta pusten fra de tendensiøse tabloidhodene i Akersgata. VG har ikke plass, og de har ikke lyst, de har ikke tid, de har ikke behov for å fortelle oss verden slik den faktisk er i alle sine fasetter og all sin detaljrikdom. VG ønsker et oppslag, de vil ha sjokk og vantro og politikere som ser alvorlig inn i kameraet og sier at de synes det er forjævlig.

  Det er så regissert, det er så forutsigbart, det er en pakke, det er et kjør, det er en mal.

  Jeg velger meg Gunnars fyldige bloggpost, som får meg til å tenke, reflektere og lære. Og her er mitt lille bidrag i denne runden, i form av et skjermbilde. Et enkelt forslag om en forbedret barnepornoparagraf § 311 – ved noen få strykninger.

 • Col. Birger Kristian Eriksen

  TFW min interesse for japanske tegneserier gjør meg til lovbryter

 • Col. Birger Kristian Eriksen

  Ojoj, må nokk slette noen av Oculus Rift demoene mine, og doujinshi jeg har betalt for (Fakku), brenne litt manga og anime (kjøpt over disk i Norge), og vaske øynene med avløpsrens basert på det jeg har kommet over på 4chan.

 • Bjørn T. Dahl

  Det er skjønnsmessige unntak for kunst.

 • swebby

  Du siterer jo selv: «…as well as non-commercial enterprises that produce and distribute child pornography images not for material gain, but to fuel the group members’ common sexual interest in minors.»

  Her spenner du, så vidt jeg har klart å lese, bein på resten av argumentasjonen om at nedlasterne ikke bidrar til produksjonen av barneporno. De bidrar ikke nødvendigvis med monetær støtte, men de er publikum, som for enkelte sikkert er motivasjon alene til å forsette (det samme gjelder jo f.eks. når man lager vanlig youtube-filmer for å få flest mulig views).

 • Kåre Larsen

  «Det er dog ikke det samme som å si at en hvermansen som laster ned
  barnepornografi fører til at andre produserer mer barnepornografi.» Denne formuleringen er helt hinsides all fornuft. Hvermansen laster IKKE ned barneporno! Disse folka trenger etterforskning og påtale fra politiet, samt omfattende psykologisk hjelp i etterkant og under eventuell soning. Alt må selvsagt også på rullebladet enten det er forelegg, bøter eller fengselstraff som idømmes.

  Det er rart du har en trang til å rakke ned på arbeidet med å fjerne pedofile og andre psykisk syke fra gata og få gitt dem behandling. Nedlastning av dette materialet er ikke greit under noen omstendigheter uansett om bildene er tatt med en grad av frivillighet. VG har heller ikke satt fokus på at straffeloven inkluderer tilfeller der noen utgir seg for å være yngre, de har kun gått etter de groveste og styggeste tilfellene. Ingen av nedlasterne VG har intervjuet har kommet over dette tilfeldig under en kveld med porrsurfing. Medlemskap i lukkede forum, samt aktive søk etter barneporno over en lengre periode har resultert i at de har blitt avslørt.

  I tillegg er skriver og syter du mye om andre lands straffelover. Jeg forstår at det er lett å sitere/kopiere artikler og blogginnlegg du kommer over når du gjør research, men dette er strengt tatt ikke relevant i Norge der vårt juridiske system og straffelov er bygget opp annerledes enn det Nord-Amerikanske (heldigvis)

 • Kåre Larsen

  Økte ressurser er ikke en mulighet?
  Så for vært tyv vi fakker går en voldtektsmann fri? For hver voldtektsmann som blir tatt går en drapsmann fri?
  Er det dette du ønsker?

 • Kalle

  «Det er rart du har en trang til å rakke ned på arbeidet med å fjerne pedofile og andre psykisk syke fra gata» Er man psykisk syk hvis man liker noe du ikke liker?Har du samme tanker om homofile også,at de er psykisk syke?

 • Kåre Larsen

  Hva vet du om jeg er homofil eller ikke? Hva voksenpersoner gjør seg imellom frivillig bryr jeg meg ikke med, men nå har de seg sånn at barn har et spesielt rettsvern og det av en spesiell grunn. De er barn, umyndige, ikke ferdig fysisk og psykisk utviklet, de er sårbare. Å være seksuelt tiltrukket av dette er er tegn på psykisk sykdom og må behandles slik at ikke overgrep finner sted.

  Man er psykisk syk hvis man liker å se seksualiserte bilder/videoer av
  barn, spesielt hvis de utføres seksuelle handlinger, i særdeleshet
  ufrivillige, også kjent som voldtekt.

 • anne marie hovgaard

  Jo, jo. Men man kan i det minste ikke overgrep mot barn – når det ikke er noen der.

 • anne marie hovgaard

  Skal jurister avgjøre hva som er kunst?

 • svada123

  Men, nå er det ingen som straffet heller, som jeg nevnte, så holder det for å sansynliggjøre for en journalist, ikke for å straffe i en rettsak. En journalist er verken dommer eller bøddel…

 • Kalle

  Det er ikke bestemt om pedofili er en legning eller ei,så det kan du ikke si så bestemt.Ikke misforstå,jeg synes ikke noe om pedofile som misbruker barn.
  Men jeg vil ikke definere det som en psykisk lidelse,og jeg vil heller ikke at en 19-åring som har sex med ei på 15 automatisk skal bli stemplet som pedofil sånn som det er i teorien nå.

 • Karl Bedding

  «Har du samme tanker om homofile også,at de er psykisk syke?»

  For et syltynt argument. Det går ikke an å sammenligne frivillig sex mellom samtykkende voksne mennesker, og sex mellom voksne
  og barn. Vi har seksuell lavalder av meget gode grunner.

 • Veronika H. Drageid

  Det er flere problematiske aspekter ved din framdtilling, og jeg vil bare kommentere et par (natt osv).
  For det første angir du først i artikkelen din at det er to punkter du mener VG gjør feil. Deretter pøser du på med svært mye info som ikke er relevant for de to punktene. Det virker på meg som en form for tåkelegging.
  For det andre bruker du uttrykket «en hvermansen» om en som laster ned dette. Det er lite hensiktsmessig, da VG åpent beskriver hvor mange barrierer nedlasterne måtte gå gjennom for å få tak i dette materialet, og hva slags type det er, jamfør «Baby 1-3 yo crying, 10 år analvoldtatt av stefar». Med mindre du mener hvermansen er pedofil, eller har laget deg en egen definisjon på hva pedofil eller hvermansen betyr, så er dette begrepsmisbruk kun egnet til å villede eller avlede debatten.
  For det tredje er VG helt åpne på hva slags materiale de intervjuede mennene hadde lastet ned. Ingenting av det havnet i «offerprodusert materiale»-kategorien din. Og når du påstår at saken til VG hadde falt hvis de så bort fra utsagnet om at spredning fører til økt konsum, så er det en sak du IKKE har argumentert for. Ikke rart siden det hadde falt på sin egen urimelighet da saken belyser mange andre sider også.
  Til slutt, i markedsføring vet man at det er utallige måter å øke konsum på selv om markedet ikke vokser, derfor kan jeg ikke uten videre vil akseptere påstanden om at spredning ikke fører til økt konsum. Igjen, denne VG-saken handler ikke om «barneporno ligth», for å bruke et forskjønnenede uttrykk. Det nevnes i serien i VG at gamle overgrepsfilmer digitaliseres og spres. I et intervju forteller offeret om overgrepsfilmer som ble laget. Hadde hun opplevd det samme om det ikke var et marked? Hun hadde nok opplevd noe, men neppe alt (jamfør kommandoer om gråt/ikke gråt/ikke se redd ut). Og nøyaktig det samme gjelder for barn som misbrukes i nære relasjoner. Kanskje man ikke gjør det for å tjene penger, men spredningen bidrar til å dele ideer og sende ønsker. Noe som igjen åpenbart fører til økt frekvens og/eller grovere og/eller flere varianter av overgrep mot barn.

 • Veronika H. Drageid

  Kaller du voldtekt av babyer moralsk panikk, trenger du virkelig behandling selv.

 • Veronika H. Drageid

  Det skal vel litt mer til at noen tjuvlåner din e-post og facebook og twitter i månedsvis uten at du merker det.

 • Veronika H. Drageid

  De som var intervjuet hadde de treff på via flere kilder, dvs både e-post og feks twitter, face eller andre sosiale medier. Politiet har mer nøyaktige metoder.

 • Veronika H. Drageid

  Pedofili er en diagnose enten du liker det eller ikke. Så det er riktig å kalle pedofile for syke.

 • Jeg tviler vel på at en slik dom ville falt i Norge, men vi skal likevel huske på at ALT seksualisert materiale (bilder/video) av noen under 16 er barneporno, uansett hvem som besitter det. Unntaket for jevnbyrdighet i alder og utvikling gjelder KUN for materiale med noen mellom 16-18. Så om en gutt på 15 tar bilde av sin erigerte penis, så har han selv produsert barneporno. Og om dette sendes på snapchat til en kjæreste på 15, så kan hun straffes for å besitte barneporno. Er han derimot 16 år og sender bildet til sin 16 år gamle kjæreste, er det uproblematisk. Er han 17 år, og sender bildet til sin 25 år gamle kjæreste, er det derimot barneporno igjen. Er han 19 år, men hårløs og ser ung ut, og sender det til sin 25 år gamle kjæreste, kan det også være barneporno.

 • Kalle

  Er stor forskjell på teori og praksis,det er viktig å huske.Forsvarer ikke pedofiles rett til å forgripe seg,kun det å tenke hva de vil.

 • Kalle

  Er ikke så lenge siden homofili også var en diagnose,så det er ett dårlig argument.

 • Pedofili er strengt tatt ansett som en parafili. Ser man på andre parafilier, blir det strengt tatt feil å kalle pedofile for syke i klinisk forstand.

 • Et rart innlegg med lite rot i det jeg faktisk skriver.

  1) Selvsagt laster ikke hvermansen ned barneporno. Poenget er å skilel mellom ulike typer barnepornonedlastere. Det tror jeg du forstår om du leser teksten på nytt.

  2) Jeg rakker da ikke ned på arbeidet med å etterforske nedlastere av barneporno. Jeg skriver tvert imot et par ganger at jeg synes politiet har riktig fokus i de nedlastere de går etter. Det er dog feil å snakke om «pedofile», da bare en ørliten andel dømte nedlastere har en pedofil «diagnose». De aller fleste som laster ned barneporno er ikke pedofili. Det samme gjelder de fleste som forgriper seg på barn. Hvordan disse straffes/behandles avhenger derfor av om de faktisk er pedofile, eller sliter med andre problemer.

  http://tjomlid.com/2013/01/16/vanskelig-nyansering-rundt-pedofili/

  3) Jeg presiserer at VG sitt fokus omhandler grove overgrep mot små barn. Jeg skriver ikke noe sted at VGs saker handler om eldre tenåringer eller voksne. Derimot er det relevant for å forstå den økning i barneporno som har vært, da den primært er knyttet til nettopp denne eldre gruppen, eller barn som tar bilder/videoer av sex selv og deler. Derfor må en definisjon av hva barneporno faktisk defineres som juridisk være på plass innledningsvis.

  4) Jeg skriver ikke mye om andre lands straffelover. Jeg nevner at det har vært en stor debatt i USA grunnet dere ekstremt strenge lover, men det er kun som en kontekst for hvorfor det derfor også finnes så mye fagartikler og litteraturgjennomganger på dette i USA, noe som i større grad mangler her til lands. Det de har funnet ut vedrørende sammenhengen mellom barnepornonedlasting og risiko for overgrep, skiller seg neppe fra Norge.

 • Nå har jeg svart deg på Facebook allerede, men kan ta en del på nytt her.

  1) Det du mener er å «pøse på med info som ikke er relevant» handler om å gi folk riktig bakgrunnskunnskap. Dette gjør jeg klok av skade fordi jeg har en del erfaring med å skrive om dette, og om man unnlater mye av dette, ender debatten bare opp med en masse faktafeil og tull som jeg ønsket å unngå denne gangen. Jeg er nøye på å presisere hva jeg faktisk relaterer spesifikt til VGs oppslag.

  2) Hele avsnittet hvor hvermansen er nevnt handler om å skille mellom de som går langt inn i slike miljøer/grupper, og de som ikke gjør det. Jeg synes denne type presiseringer og nyanseringer nettopp er sentralt for saken. Det er enorme forskjeller på de som laster ned barneporno.

  3) Jeg skriver at saken til VG halt falt sammen om de hadde vinklet tittelen basert på den andre av de to personene de brukte som kilder i artikkelen. Det er vel ingen urimelig påpekning. Her har de klart valgt den vinklingen de vil, og først i slutten av teksten ser man at en fagperson på området bestrider påstanden i tittelen.

  At du mener jeg ikke har argumentert godt for at nedlaster != overgriper, er noe du selvsagt har lov til å mene. Jeg mener dog at jeg har vist til så pass mye litteraturgjennomganger utført av høyt kompetente fagpersoner på feltet at det ville være rart om det ikke skulle løftes frem i debatten – noe VG altså har valgt å ikke gjøre. Om du skulle kritisere noe burde det vel heller være at VG glatt har ignorert all forskning, og kun basert seg på to kilder som viser til noen studier som selv det amerikanske justisdepartementet ikke lenger går god for?

  4) Bidrar man til drap av mexicanere ved å røyke hasj? Jeg vil si nei, selv om det å bruke narkotiske stoffer helt klart stimulerer markedet og dermed også tilhørende kriminalitet, vold og drap – i mengder som langt overgår f.eks. IS.

  Det er synes å være på det rene at det finnes en del bestillingsmateriale, og de som kjøper dette bør straffes vesentlig hardere enn de som har kikket på redistribuert barneporno for øvrig. Begge deler er galt, men jeg vil likevel si det finnes graderinger her. Og jeg synes ikke man uten videre kan si at ved å kikke på eller laste ned barneporno på en åpen nettside, så har man bidratt til at flere barn misbrukes – på lik linje med hasjanalogien.

  Dette er dog et litt tricky felt å diskutere, fordi det er fryktelig lett å si at alt «konsum» av barneporno fører til at markedet opprettholdes. Men all konsum av alkohol fører til det samme, og fryktelig mange barn, sannsynligvis mange ganger flere enn de som skades av barnepornoproduksjon, ødelegges av det her i landet. Men skal vi da forby alkohol? Å trekke slike indirekte årsakssammenhenger er prinsipielt gyldige, men i praksis svært problematiske.

  En overveldende stor del av all kriminalitet, sykdom og misbruk av barn er knyttet til alkohol, men jeg ser svært få hevde at alle som drikker øl bidrar til kriminalitet, vold og tusenvis på tusenvis av tragedier knyttet til norske barn. Det kan jo være no å ta inn over seg.

  (NB: Ettersom noen helt sikkert vil få lyst til å vranglese den analogien som at jeg sidestiller bruk av cannabis eller alkohol med barneporno, så gjør jeg selvsagt ikke det isolert sett. Men det er liten tvil om at skadevirkninger på barn er mangeganger større fra disse normale aktivitetene enn barneporno, og kausalitetsforholdet sammenlignbart om man først velger den type argumengtasjon. Ergo mener jeg man bør være forsiktig med å trekke slike svært indirekte årsakssammenhenger.)

 • Karl Bedding

  Hva er det du legger i ordet «teori» i denne saken? Det handler altså om porno som viser reelle overgrep mot barn. En som laster ned dette, befester etterspørselen etter mer overgrepsmateriale.
  Det er et reelt praktisk problem.

 • Kalle

  Teori vil si at de er pedofile,men ikke gjør noe som skader noen.Feks at de tenker det de vil,ser på animert porno eller leser skrevne historier.

 • Kaller du VGs artikkel for voldtekt av babyer trenger du virkelig optiker.

 • Karl Bedding

  VGs artikkel er ikke et eksempel på «moralsk panikk».

  VG setter fokus på et eksisterende samfunnsproblem som det tydeligvis ikke gjøres nok for å få bukt med. Det er helt åpenbart en sammenheng mellom grove overgrep og de videoene som skal være lastet ned. Tjomlid må selvsagt få kommentere og kritisere VG, men dette fremstår som flisespikking og bagatellmessig pirking i forhold til det temaet artikkelen omhandler.

 • Helt irrelevant akkurat her. DoktorS sa at VG’s artikkel spredte moralsk panikk. og Veronika ser ut til å ha trodd… at det var synonymt med voldtekt av babyer? Noe sånt. Det ga ingen mening for meg heller.

 • Ralieur

  Jeg er ikke alltid enig i synspunktene eller konklusjonene dine (ganske ofte uenig i grunn), men det er alltid en fryd å lese bloggen din. Man lærer alltid noe nytt, horisonten vides ut og kildekritikk-refleksen kalibreres.

  Tjomlid, Steigan og mange andre bloggere innen- og utenlands setter stadig en standard «gammelmedia» ikke når opp til.

  Hva tema angår: Lupe Fuentes har gitt meg mye glede, men aldri i kraft av å bli fremstilt som barn eller underårig. Det står kanskje ikke til troende, men det er heller ikke slik at jeg fantaserer om å beise over datteren, bare fordi jeg tilfeldigvis kommer over en snutt med «Daddy…» i tittelen.

  VG – Tjomlid 0-2.

 • Hed

  Vet du om det å oppsøke kommentarfelt og komme med tøvete påstander om tema man ikke kan noe som helst om også er en diagnose?

 • Hed

  Det skal ikke mye bevis til for å straffe noen. Mye mindre enn du innbiller deg.

 • Hed

  «TFW»??

 • Hed

  Her er begrunnelsen i dommen der en mann ble dømt til 90 dager fengsel for «barneporno» der alle aktørene vitterlig var over 18 år gamle. HUSK: Ikke ha porno i mapper merket ‘tenåringer’ da blir det barneporno, selv om 18-19 åringer «formelt» er tenåringer. Og: Fordi asiatiske jenter er naturlig små, så skal de vurderes på en helt spesiell og annen måte enn andre raser. Det holder ikke at asiatiske jenter ser ut som 18 år gamle asiatiske jenter. Dette fordi asiatiske jenter ser yngre ut, tilsynelatende i.flg. dommen.

  Tullete!

  «Det avgjørende for lagmannsretten er hvordan de aktuelle aktørene fremstår i filmmaterialet. Retten ble vist utsnitt av filmene og finner det ikke tvilsomt at et klart flertall av aktørene i filmene fremstår som barn under 18 år. Politiet har estimert at de befinner seg i aldersgruppen 12-17 år. Lagmannsretten finner at dette er treffende. Aktørene er småvokste/ikke utvokst, spede og ser hva særlig ansiktene, men også kroppene angår forholdsvis barnslige ut. Noen ser klart ut til å være ned i 12 års alderen. Selv om noen av aktørene er asiater, endres ikke helhetsintrykket av at de fremstår som under 18 år.

  Lagmannsretten finner det på denne bakgrunn ikke tvilsomt at et stor antall av aktørene i filmene/filmsnuttene som tiltalen gjelder, er eller fremstår som under 18 år; og at A var seg bevisst dette. Et tilleggsmoment som støtter dette er at han selv har klassifisert dem i en mappe som han har opprettet under tittelen tenåringer. Riktignok er det også slik at 18-19 åringer formelt sett er tenåringer, men filmer med aktører i den aldersgruppen ville det vært mer nærliggende at han hadde rubrisert som unge voksne i sin pornografisamling.

  Lagmannsretten finner følgelig at A blir å straffe for forsettelig overtredelse av strl. § 204a første ledd bokstav a, jf. annet ledd. »

  Hele dommen kan leses i kommentarfeltet her : http://eivindberge.blogspot.no/2012/05/thoughts-on-trial.html

 • Hed

  .

 • Fikk notification på denne per mail, men ser du nå har tatt bort kommentaren. Antar du da selv forstod at du misforstod kommentaren min ;-) Det jeg skrev er altså korrekt.

 • Col. Birger Kristian Eriksen

  «That feeling when»

 • svada123

  Vet man kan bli straffet uten konkrete beviser som å faktisk finne materialet, men hva som skal til for å få straff er uinteressant for journalister i en slik sak, ettersom journalistene ikke straffer folkene.

  En del av de kunne nok blitt straffet kun av materialet skaffet av journalistene, men nå var det ikke hva som skal til for å straffe som er relevant her, men at journalisene ikke trenger samme beviser som i en rettsak for å anta hvem som laster ned og ikke.

 • Hed

  Jepp, det kunne se ut som at du mente barneporno var definert som seksualisert materiale av noen under 16 år. Men det korrekte er jo at grensen er på 18 år, men det er du jo klar over.

 • Hed

  Journalistene trenger trolig sterkere bevis enn hva som kreves for å dømme noen for å ta sjansen på å oppsøke noen på denne måten. Du tar nok feil.

 • svada123

  Jaha?
  Så man må ha bedre bevis for å snakke med noen enn for å fengsle noen?
  Tvilsomt.

 • Feynman32

  I Kripos benytter man uttrykket «dokumenterte overgrep mot barn», ikke barnepornografi av nettopp denne grunnen som nevnes.

  I England foregår det nå en debatt i etterdønningene av Jimmy Savile-saken. Det sies at politiet av medier og samfunn ble presset til å senke terskelen for å pågripe mulige overgripere. Plutselig var nesten alle kjente ansikt fra tv på 70-80 tallet pederaste overgripere.

  Stephen Fry har gått til angrep på det britiske Arbeiderpartiet for denne moralske panikken.

 • Feynman32

  Her hadde de vel også fått tak i kredittkort-info til en nedlastingstjeneste. Denne tjenesten fungerer akkurat som mange andre betaltjenester, som Megaupload.

  Den var dog favoritttjenesten til opplasterne fordi filen ikke ble filtrert eller noe.

 • Feynman32

  Stephen Fry om Oscar Wilde og seksualmoral.

 • anne marie hovgaard

  Det hang ikke helt i hop… de lager dette pga. egen (felles for medlemmene av gruppen) seksuell interesse for mindreårige, står det jo. De legger det vel ikke ut på Youtube for å få upvotes?
  «de er publikum, som for enkelte sikkert er motivasjon alene til å forsette»
  Tanken på at en eller annen, et eller annet sted i verden, kan finne på å laste ned bilder av overgrepet er motivasjon nok til å begå overgrep? Det var en særdeles tynn begrunnelse.

 • Hed

  Redaksjoner risikerer faktisk noe ved å gå ut med feil informasjon, i form av fare for søksmål og fellelse i PFU. Dommere risikerer ikke noe som helst for alle feilene de gjør, da det ikke finnes noe organ som en gang vil tenke tanken på å straffe en dommer for en ulovlig handling under dennes tjeneste. Du vet ingenting.

 • svada123

  Redaksjonen rrisikerer vitterlig ingenting så lenge de ikke går ut med navn eller noe annet som kan identifisere noen. Redaksjonen kunne diktet opp hele historien og ingen ville kunne tatt de på det ettersom ingen av de redaksjonen har snakket med kan kontaktes ettersom de er anonyme. Så fort redaksjonen går ut med navn og/eller identifiserbart bilde/informasjon risikerer de en hel del.

  Det virker som om du tror journalisten har både publisert navn, adresse, bilde og puttet vedkommende i fengsel uten dom.

 • Hed

  De har publisert bilde av en av disse såkalte «nedlasterne». Riktignok sladdet/blurret, men folk som vet om vedkommende kan hende gjenkjenner han. Følgelig risikerer redaksjonen noe.

 • Lyta Hall

  Well now, what have we here?

  Let’s try and plough through this article, in the hopes that Tjomlid can outdo some of the most chatty, self-flagellating and narsissistic suck-up pedos out there, like this Ender dude: https://medium.com/@enderphile/thought-crime-f129cafb6bcd

  Not a tall order by any measure.

  Focusing on the flaws to start:
  First of all, 1) being under 18 does not make one a «child». It makes one a MINOR. Let’s try and use proper words lest we reduce ourselves to apes picking lice off of eachother and grunting in mutual social appreciation.
  Tracy Lords producing porn at 15 and lying about her age, did not make the people masturbating to her porn dangerous or perverted in any sense, neither did the people who watch Lupe Fuentes or a gazillion of tiny chicks fucking, suddenly become «pedophiles» or «pervs» or «dangerous» or «criminals» just because some or another overzelaus prosecutor was of the opinion that Lupe was 13 in one of her vids – she was 19 at the time.

  As an aside, reflections on the law’s failure to distinguish between children, minors, and adults, is left as an exercise to the reader. Perhaps the law was never intended to take into account individuals’ well-being, but merely measuring out punishment on behalf of special interest groups.

  In any event, moving on, criticising what we can. I think I’m mostly going to agree with Tjomlid, and I’ll be explaining why, on the way.
  But briefly, I’m a MAP (minor attracted person) and I have watched a child pornography, so I hope at least my perspective can bring some unique perspectives to the table.

  Next up, 2) adults manipulating minors to moan and groan and whimper and whine their way to orgasm after orgasm, in full frontal exposure to a live audience, literally glistening wet.

  Yeah. «Manipulating». Because as we all know, men are evil and children are not sexual and a fifteen-year-old is a child and magically becomes a fully responsible and sexually mature person capable of giving her consent to engage in «the activity» at midnight on her 16th birthday.

  [img-macro-this-is-what-normies-believe]
  See where the insanity in the current laws, is becoming apparent?

  Also, covering your bases and addressing invalid or irrelevant points in order to sound sympathetic and appeal to others who you want to approve of you is a clear sign of narcissism.

  But hey. First question to ask, if you want to know if somebody is a narcissist: «Do they have a blog?»

  Moving on, 3) «bli et overgrep når den avbildede mister kontrollen over spredningen».
  More acknowledgement of invalid points, thus keeping within the Overton window and further legitimizing how law enforcement is bullshitting the public on CP.
  For every Amanda Todds there are 100.000 girls who never have any problems sexting. And that’s a true statistic, I checked with both Abraham Lincoln and Kurt Cobain.

  4. «Likevel tyder mye på at de fleste sakene politiet går etter er legitime»
  Except for some reason we never hear about CP consumers having been caught actually commiting offences. http://www.presstv.ir/detail/2014/10/21/383015/uk-pedophiles-too-many-to-prosecute/
  660 people arrested, carefully picked from tens of thousands, not a single mention of an offender found.
  If that’s an example of «legitimate» use of police resources and tax-payers money, then my job is trucking, I’m the best at fucking, keep on sucking, biatch.
  You’ll win the war on drugs in no time at all also let’s not give 12 year old girls a vaccine against HPV which is most effective before they become sexually active because hey that just encourages them to have sex we need to put the fear of GAWD into these hot little minxes showing their hairbrush-handles into their wet & willing pussies at nine, craving a real dick so bad they make the family dog eat them out.

  Yeah, they do.
  Trust me, a female who has not grown up with a dog and made it eat her out at an early age, isn’t going to suddenly buy a dog at twenty-something and make it fuck her, right out of the blue.
  And judging by the amount of women getting doggy-fucked, there’s a metric shitton of *very* young girls out there who coerce dogs to polish their little satan’s doorbell and bring them to shivering orgasms from canine cunnilingus.
  Not my coup of tea exactly, but it can be a fascinating study of human sexuality I guess.

  5. «Tidligere Kripos-sjef, Arne Huse har beskrevet brutaliteten i barnepornoen slik»
  Yeah, and KRIPOS can go eat a big bag of smoldering horsecocks.
  It’s not like they only see things from one very narrow moralistic angle, nor do they have any vested interest in justifying what they are doing from the perspective of the absolute worst cases, misrepresenting 99.99% of everything that from the definition of the law is «child pornography», oh no.
  They tried – and that fuckface machiavellian psychopath Bjorn Erik Ludvigsen has been at the forefront of international efforts to rebrand CP in the interest of supporting mass surveillance – to even make wikipedia accept defining CP as «documentation of sexual abuses of minors».

  Which the nerds would have none of, having an understanding of lexical semantics of course, and not being complete idiots but knowing that the law defines cartoons as CP.

  Fuck that Orwellian newspeak, and fuck these snivelling shitheads sucking up to a Staziesque violation of UDHR #12 by monitoring traffic on the internet. Even going so far as letting commercial special interests such as the lawyer-firm Simonsen suck Hollywood’s dick and do mass surveillance of filesharers.

  Your days are numbered, mark my words.

  Moving on.

  6. «Før vi går videre må jeg altså slå fast at produksjon, distribusjon og
  det å aktiv oppsøke og laste ned barneporno er, og skal være,
  straffbart. La det ikke være noen tvil om det. »
  It’s hard to be logically consistent about this issue, it seems. For bloggers and the law alike.
  An aside in this respect: http://falkvinge.net/2012/05/23/cynicism-redefined-why-the-copyright-lobby-loves-child-porn/

  Now, our western societies have progressed quite a bit this past century – allowing things that have turned out not to be inherently damaging. Such as homosexuality, just to mention one example. You can no doubt come up with many more.

  So what if a minor masturbates in view of minors?
  Is that inherently harmfull?
  Is it the viewing of the images, that hurts the child?
  Why?
  Can it be measured?
  Because if it can be measured, then I have a brilliant idea for a revolutionizing new global transportation protocol:

  I.
  Set at least eight girls up in a row – you wouldn’t even need Hamming error-correction because the hurt is integral to the system and happens without fail or exception, right?

  II.
  Take a picture of their bald pussies

  III.
  Send them to some far away country, put them in a row in the same order

  IV.
  Put eight pedophiles up in a row – remember, they HAVE to be pedophiles or else it doesn’t work because normies don’t get sexually exited by minor’s bald pussies, ever

  V.
  Flash the pictures in front of the pedophiles

  VI.
  Measure the distress it causes to the girls in a country far, far away, a signal being sent untraceable like god damned ninja neutrinos, through thousands of kilometers of rock, untill it hits its target without fail

  It’s ingenious.
  In fact, I think I may fucking be getting a Nobel price for this.

  What I will not be getting, however, is the unquestioning respect and appreciation that that retard Ludvigsen is getting, from hunting down the non-techie pedos with his little toy that identifies files being shared on the clearnet.

  And all that he is achieving, is CP consumers wising up to the piggies ways, doing LUKS full disk encryption, paying attention to /tech/ and /baphomet/ and the rest of it, TOR’ing it up full freenet-style with a serving of I2P on the side, joining reputable VPNs such as cryptostorm, and generally giving the man the finger whilst tweens are flooding the internet with CP, making a change in the laws impossible to withstand as they are growing older and still hanging on to the pictures and movies of their first love.

  Fuck the man, fuck the piggies, and fuck the antis.

  You normies are okay though, you just don’t know any better, so we can hang.

 • Lyta Hall

  Well, dividing CP into soft-core and hard-core (and hurt-core), the «producers» of HC CP are publishing their sexual abuse and exploitation because they want to show other producers what they are doing.
  It’s the same as people taking pictures of where they are going on a holiday – they enjoy it, they want others to see how much fun they are having and what they are capable of.

  http://www.cracked.com/personal-experiences-1760-5-things-i-learned-infiltrating-deep-web-child-molesters.html

  It’s mostly fathers and step-fathers abusing their young daughters.

  Which cannot really be stopped, but given that the authorities can track down these people in ways that they cannot imagine, it’s actually a good thing that they are uploading what in that specific and very narrow case, is actually documentation of abuse.

  That way the children can be found, and the abuse stopped.

  Nastya «Cat Goddess» Naryzhania from Moldovia, was found that way, by her step-faughter being a total idiot and filming his abuse, trying to sell it.

 • Lyta Hall

  Yeah, and I tried talking to the journalist and the paper (as well as other papers) but they are not interested in covering the issue in any other way than «same procedure as last year».

  Traditional journalism is mostly dead, anyway.

 • Lyta Hall

  I agree, it is a huge problem that the authorities defend their surveillance of the entire population by going after pervs on sex-moral thought-policing grounds, claiming that it helps reduce sexual abuse of minors whilst at the same time down-prioritizing actual reports of minors being sexually abused.

  It’s almost like they think people are ignorant fools.

 • Lyta Hall

  So is downloading movies of girls craving the dick, not being raped at all but riding a cock willingly, a-okay?

 • Lyta Hall

  Yes, because of a tiny percentage of the sex-workers in the slums of London in 1877, being teenage victims of human trafficking.

  Not that that prevents people from imagining that there are «very good reasons» for why a thirteen year old girl cannot possibly enjoy being reamed by an adults’ cock.

 • Lyta Hall

  Incorrect, pedophilic disorder is a diagnosis, pedophilia is strictly speaking, from DSM-V onwards, no longer considered a diagnosis.

  Also when you define a paraphilia as a disorder based on whether it bothers the person having the paraphilia, and at the same time the entirety of society hates the person for having said paraphilia, you’re kind of in catch-22 land.

 • Lyta Hall

  And you could write Norwegian so that google translate could help people understand what you say, but hey, we don’t live in a perfect world now do we.

 • Lyta Hall

  If I were an evil man, I would socially engineer people to give away their IP’s and then find a ‘sploit somewhere that would infect their computer, and make it download hard-core hurt-core snuff CP in a way that they didn’t notice, and then alert the authorities.

  Or just extort them. Could be profitable.

 • Lyta Hall

  «Dette er en artikkel som vil leses med argusøyne av disse brukerne. De
  kan tolke den som en normalisering av egen praksis. Dermed kan dette
  oppfattes som et signal om at dette er noe samfunnet stilletiende bør la
  ligge.»

  Assuming that we need society’s approval.

  I don’t think you have thought through your choice of words, and what they mean. The opposite of «normalizing», is «pathologizing».
  Meaning, convincing people that they are sick, mentally ill, and cannot controll themselves.
  Mix that together with society’s hatred, an absolute and total lack of therapeutic alternatives, and somewhere, some guy who’se having mental issues might just believe that he is bound to offend sooner or later.

  Does that reduce or increase the risks of offending, do you think?

  «Normalizing». What a useless, pathetic term used to legitimize moralistic condemnation.

 • Lyta Hall

  One year in prison costs 800k NOK.
  The backlog of people waiting to serve their time in prison is currently 5k, and there have been arrangements made for exporting Norwegian prisoners to other EU countries, effectively moving money out of circulation in Norway and as Hadji put it, «financing other countries’ district politics».

  Do keep in mind that none of the now 200 people who have been convicted for possession and distribution of CP, since 2013 when KRIPOS got a copy of the DNA imageidentifying database from the US, have been found to have committed any sexual offenses (to my knowledge), so what is being done is basically punishing people for victimless crimes.

  Thoughtcrime.

 • Lyta Hall

  Somebody please listen to this man.

 • Lyta Hall

  Oh, and I forgot a tiny little thing.

  «Det er dette fokus politikere og bekymrede medborgere bør ha: Nedlasting av barneporno bidrar til ytterligere skade på offeret. »

  No.

  People being complete psycho wankers, hunting down Reanna «Tara» Huskey and messing with her on twitter, contributes to some degree of vexation.
  http://8ch.net/hebe/res/75113.html#80885

  \
  «Please people just leave me alone.. PLEASEEEEEEE!!!!!!!

  I will pray for your souls.»
  ///

  What’s a «soul», preciousss?

  Anyway, not being a total asshole, I had a little chat with her, too. Before she made her twatter private.

  «Hate My Life».
  Lel.
  I have no idea why those morons over at /hebe/ are finding it amusing to be messing with her, but whatever, she’s gotten the therapy she needed and is moving on with her life, and at the end of the day I just don’t see how it could help her, to push the myth that she is supposed to be «further damaged» by pedos downloading the movies of Bart cornholing her eight year old asshole.

  What if she believed that, and was made to feel miserable because society and / or her therapists, kept telling her that?

  That would be almost as stupid as telling pedos that they are bound to offend against children sooner or later, wouldn’t it?

  Think about the pedagogical impact of that: Telling people that they should feel hurt and miserable, telling people that they are evil and criminals, and telling people that there is no way out of negativity and hatred and being despised or felt sorry for to the goddamned fucking grave.

  Me, I found my remedy.

  Oh and also: http://motherboard.vice.com/read/one-step-ahead-pedophiles-on-the-deep-web

 • Lyta Hall

  Stephen Fry – and the late Christopher Hitchens – are some of the few people in the world of mass media and entertainment, who are articulate enough, and have sufficient integrity and also a track-record of being defenders of human rights, and supporting controversial issues whilst at the same time being nice about how they criticise the powers to be, and challenge ingrained assumptions on issues about right and wrong.

  And especially for Stephen (him being a homosexual), I think maybe one can make a case for arguing that hardships hones the man; in that if you have had it tough and have been exposed to ignorance, prejudice, unreasonable hate and stupid arguments.

  And here’s an interesting point: There are no other groups in society today, that people who are hatefull and spitefull, can get away with hating without being called out on it.

  Hate jews? You’re an anti-semite.
  Hate muslims? You’re a rasist / islamo-phobe.
  Hate women? You’re a sexist pig.
  Hate kids? You are bloody unsympathetic.

  Hate pedophiles? Wow what an upstanding citizen you are, here have a medal, nevermind that around 1% of all male *children* growing up, are going to recognize within themselves, an attraction to younger kids.
  Please, do keep telling them that pedophiles are all molesters, and that they should be killed slowly with a dull knife, as one SFO-aunt expressed in front of a bunch of kids, some of which may grow up to be pedophiles.

  Not helpfull, that. As hatred and condemnation seldom is.

  And what if an older teenager or a relative fingers a young girl a little, and that young girl has come to understand that society hates on child molesters so much that if she reports him (or her), that person’s life is virtually going to be over.
  What if she appreciates him or her, but doesn’t have any alternative ways to make the sexual contact stop?

  I miss a more nuanced approach to the debate around such issues, in particular I miss the willingness to take a closer look at the consequences of convicting people for consuming CP alone.
  What that costs for society, for their families, and yes, what that cost is for children of convicted CP consumers.

  Is it fun going to school, being the son or daughter of a convicted CP consumer?

 • Lyta Hall

  Problem is, the reality is not what you think it is.

  https://archive.is/G1YAO

  \
  Children as young as SIX questioned by police over sending indecent images as number of child arrests increases five-fold
  Figures show 500% increase in the number of children arrested for sexting
  Children as young as 6 questioned by police over sending indecent images
  Details of growing trend published by police forces in England and Wales
  Campaigners voiced concerns pictures may fall into hands of paedophiles
  ///

  We are criminalizing not only minors, but also children – and it’s quite the paradox, when a minor / child can be tried as an adult for having distributed CP of him- / herself, but is not allowed to have sex with an older person.
  Or purchase porn of adults.
  Or purchase sex-toys.

  It’s almost like we don’t want to accept that children are sexual.

  Well, by «we» I mean «YOU», though.

  ‘Cause I have no reason to doubt that a nine-year-old girl can enjoy exposing herself on a web-cam to strangers, and masturbate to orgasm.

 • Lyta Hall

  I’m not much impressed with his «analysis».

  It’s pretty much known in the CP-community that there are timing-attacks that can be run against TOR users by nation-state agencies (not very effective though), some traffic-analysis against TOR hidden services (which are being developed to become more distributed in nature and should jump around anyway, linking to clearnet encrypted packages), and correlation attacks against freenet users (not so much anymore, but still, encrypt your shit).

  All of this has counter-measures, some of which are extremely simple to implement as long as you know what you are doing.

  In the same way that US pedos in jail have been found to have about 10 less IQ-points on average than the general population, the people being caught for downloading CP on the clearnet (the internet you normies know) are technically dysfunctional fools.

  The rest of us at least use VPNs, encryption, and some are even more technically competent, using specialized operating systems:
  http://www.tomshardware.com/news/qubes-os-3.0-whonix-integration,30219.html

  And customized hardware: http://motherboard.vice.com/read/hackers-activists-journos-how-to-build-a-secure-burner-laptop

  Never underestimate the dedication and willingness to learn, in somebody who wants to get their rocks off and not end up in prison.

  It’s a battle that has already been lost, and the losers are the piggies: http://motherboard.vice.com/read/one-step-ahead-pedophiles-on-the-deep-web

 • Lyta Hall

  So, what do you prefer, that guys like me download CP of girls willingly masturbating in front of webcams in their bedrooms, getting my rocks off and chillaxing, or guys like me prowling the streets, the beaches, parks, swimming halls and anywhere else young girls are present, because we are horny as hell and we just want to oogle some tight young ass as masturbatory inspiration material?

  Pick one.

 • Lyta Hall

  «Noen må klare å sette fokuset der fokuset bør være. Og det er på hva som faktisk talt beskytter barna våre.»

  Thank you for focusing on constructivity and a rational approach.

  There are some things that help reduce sexual abuse of both young children and minors alike, and that is the recognition that they are sexual and that they need to handle their sexuality and especially their sexual interaction with others, responsibly.

  The most frequent sexual offenders against children and minors, are other children and minors (usually being only a year or two older), after all.

  So, 1) acceptance of child sexuality, 2) giving them age-appropriate information about what sex is and how to have it with others, 3) educating them about issues of consent and coercion, how to say no and handling situations in which one part wants sex and the other does not, and how to distinguish between a willing «yes» and a coerced or unwilling one, 4) how to communicate with adults about sex and intimate experiences and gain an understanding of what is «normal» or consensual and pleasant, and what is abusive, unwilling, exploitativ, uncertain, or felt bad or scary.

  The best way to enable sexual predators to abuse children, is make sex a taboo topic, and make them feel ashamed of their own bodies.
  Do the opposite, and whilst that may lead to them having an easier time being sexually intimate with their peers, I truly do believe that helps reduce exploitation and abuse.

  We have to be responsible, thinking adults about matters such as these, and we have to try and distinguish between thoughts and feelings, which are managable, and actions, which we don’t have a right to force upon others.

  Children are also persons; and they have a right to be respected as such, and informed about their own bodies and their own human nature.

  Be teachers. Not pigs.

 • Lyta Hall

  Only if «The officers have specialist experience in this field and are keen to work with gallery management to ensure that they do not inadvertently break the law or cause any offence to their visitors».

  http://www.cbsnews.com/news/spiritual-america-brooke-shields-naked-photo-removed-from-tate-child-porno-or-art/

  Also http://www.salon.com/2011/01/23/debates_in_child_porn_slide_show/slide_show/

 • Lyta Hall

  «Værsågod bli gal».

  Er det egentlig noen som forventer at slike lover skal gi offentligheten respekt for de menneskene som utformer, håndhever, og dømmer?

  Nei, jeg tror de kan stappe lovboka rett opp i anal-fitta si, hele gjengen, og gå og suge en grisebesetning eller to til de blir mette.

 • Lyta Hall

  Og hva er en «legning»?
  Suger man en ladyboy i Thailand, blir man homofil da?
  Lar man en ti-åring suge seg i Kambodia, blir man pedofil da?

 • Kåre Larsen

  Prater´nte ængelsk sjø! Debbatten daua for ein månte sia!

 • Lyta Hall

  This debate shall never die.

  In fact, it shall only become louder, clearer, involving more people and washing over the piggies and the retarded politicians like a fucking tsunami of Chixculub dinosaur killer asteroid impact (https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater).

  Mark my words, the world shall fucking listen up, cryptostorming it up voodoo-network style (http://pure.cryptohaven.net/voodoo/), exposing the invisible things (http://blog.invisiblethings.org/), raising awareness of reduced attack surfaces Qubes OS-style (http://www.tomshardware.com/news/qubes-os-3.0-whonix-integration,30219.html), Linkageddoning it up on the darknets Hidden Wiki Hard Candy (http://www.npr.org/templates/transcript/transcript.php?storyId=411476653).

  We are unstoppable.
  We are undefeatable.
  We are educated, informed, skilled and creative.

  Call us Legion, for we are many.

 • Kalle

  Homofili er en legning.Man er ikke homofil hvis man suger en ladyboy i Thailand nei,det er andre ting som avgjør legning.Man er heller ikke pedofil hvis man blir sugd av en ti-åring i Kambodia.Har du flere dumme og usaklige spørsmål?Prøv å spør en voksen,eller bruk google. :)

 • Cato Snarheim
 • Håkon Høydal

  Hi Lyta, I am the journalist who wrote the article for VG. If you have tried to contact me, please do again. I can’t see that you have so far.

 • Cato Snarheim

  Enda en større smell med den bloggen.

  Du bruker en blog til å motbevise et svar på din egen blog, som du igjen fornekter og det skal være bevis på mener du? De som gidder lese rapportene ser at du klipper ut det som passer inn for deg. Som det nevnes, denne internett forskningen din er lett gjennomskuelig. I forhold til forskning gjør du en generaltabbe. Du leter etter bevis for dine meninger og da begynner det å bli farlig og feil bruk av data. I tillegg er du igjen selektiv på den dataen igjen.
  Dette er i strid mot hovedprinsippene i faget. Det blir også som å kun lese abstraktet i en rapport og dra slutninger. Vet du at en kan finne sammenheng mellom at folk som kjøper bleier som oftes også kjøper øl samtidig på butikken? Ja, det så vi når lette etter det og koblet data sammen tatt ut av kontekst.
  Om du vil være en bedre mann som det virket som i den andre posten, så hvorfor bruker du andre saker om sverting for å sverte ham i denne saken, også saker som ikke omhandlet temaet? Du er jo av samme sorten selv og usakligsynt.
  Du har selv svertet personer i din blog, utfra Internett forskning, ja samme person flere ganger. De som er på insiden ser du har har null forutsetninger for dette, da du ikke er på listen over de som har første hånds fakta. Likevel briljere du med påstander og etikk. Tror du virkelig du kan sitte hjemme forran pcen å finne rasjonelle løsninger på alt og alle? Om dette er å være snever humanetikere så snevert som det etiske system, så er dette virkelig nåtidens folkefiende.
  Du må jo tjene penger du også, selv om det er kvasi intellektuelt svada.

 • Hed

  Ja, homsing vet jo du alt om …

 • Hed

  Alle de tingene der har du selv prøvd, Kalle-homse-gutt …

 • Kalle

  Jeg går ut i sola og tar en øl med dama og vennene mine jeg,nyter livet litt :) Kos deg der du sitter og sprer hat på internettet, håper noen fortsetter å betale strømmen din så du har noe å gjøre i sommer ;)

 • Hed

  Du er på pletten straks jeg legger inn en kommentar . Hver eneste bidige gang! Tyder ganske solid på at du sitter foran skjermen og venter. Særlig at du skal ut. Det tror du selv ikke på en gang. Det blir nok den sedvanlige fredagen for deg, med masse fettdryppende mat, potetgull, brus og homsegalore på skjermen. Hahah.

 • Kalle

  Får mail på tlf hver gang du kommer med noe svada, trenger ikke engang å ta opp laptopen for å svare :) Du bruker fredagskvelden din til å lyve på internettet, hvem tror du koser seg mest av oss? :)
  Vet ikke hva «homsegalore» er for noe,er nok bare homser som bruker det ordet og vet hva det betyr :) Men brus og potetgull blir det, pluss litt biff og diverse tilbehør. Greit å være sammen med ei kokke,ho gjør at livet blir ekstra godt :)

  Bare fortsett å komme med de hatefulle,sinte innleggene dine du :) Jeg koser meg og håper det plager deg at jeg er kjempeglad :D

 • Hed

  Det var da veldig hvordan du gikk inn for å overbevise meg. Du skjønner det selvsagt ikke selv, men dette gjør jo bare at alle blir enda mer sikker på at du lyver. Du er virkelig stakkarslig

 • Kalle

  Hehe,jada :) Ha en fin dag :D