Ris og ros til IKYA-klinikken

Skjermbilde 2017 10 19 kl 11 30 30

For en tid tilbake ble jeg kontaktet av en Facebook-venn som var litt bekymret fordi en venninne av henne drev og utdannet seg innen IKYA, eller «vibrational medicine», og hun følte venninnen kastet bort pengene på dette. Hun lurte på hva jeg mente om IKYA, men jeg kunne ikke svare så mye da det var ganske ukjent for meg.

Jeg undersøkte litt mer, og fant ikke noe spesifikt om IKYA, annet enn promotering av opplegget fra folk som tjener penger på dette. Men et par kritiske artikler om «vibrational medicine» dukket opp.

Skeptics Dictionary definerer «vibrational medicine» slik:

Vibrational medicine is a type of energy medicine. Energy medicine is based on vitalism, the metaphysical doctrine that living organisms possess a non-physical inner force or energy that gives them the property of life.

Dette er i praksis det fryktelig mye alternativ behandling handler om, altså ideen om en «livskraft» som skaper liv og helse i kroppen. Fra tradisjonell kinesisk medisin kjenner vi det gjerne som «chi» eller» «qi». Akupunktur baserer seg på å manipulere qi ved bruk av nåler. Den opprinnelige kiropraktikken baserte også behandlingen på å «justere ryggraden» ettersom livskraften strømmet gjennom denne, og «blokkeringer» («subluksasjoner») kunne forstyrre eller hindre denne strømmen. De fleste norske kiropraktorer har forlatt denne tankegangen.

(Les en grundig gjennomgang av både akupunktur, kiropraktikk og qi i boken min «Placebodefekten – Hvorfor alternativ behandling virker som den virker».)

Mystisisme og kommersialisert fornektelse

Det er fascinerende at ideen om qi fortsatt lever i beste velgående i alternativindustrien, ettersom dette er en ide som hører til fra en tid vi ikke visste noe om menneskets biologi og fysiologi. Det var forklaringen på liv og helse før vi visste noe som helst om hva liv og helse egentlig var. Omtrent som at lyn og torden ble forklart med Tor med hammeren i norrøn mytologi fordi vi ikke visste noe om meteorologi, fysikk og elektrisitet. Jeg antar disse alternative behandlerne ikke lenger tror på guden Tor nå som vi har fått bedre forklaringer, men likevel tviholder de på tusen år gamle uvitenskapelige ideer om qi selv i en tid hvor vi vet bedre.

Eller som Skeptics Dictionary skriver:

The fact that no scientific instrument has been able to detect subtle energy and that modern science abandoned vitalism more than a century ago has had little deterrent effect on the belief that health depends on an invisible form of energy. Worse, despite the lack of compelling scientific evidence for any form of energy medicine, there are many pseudoscientific devices on the market that claim to heal by vibrational therapy […]. The sellers of these devices have found a niche market among the desperate who cling to magical thinking against the claims of science.

Det danske skeptikerforumet Skeptica skriver i sin artikkel «New-Age for begyndere» følgende:

Pseudovitenskapelige trossystemer har vært populære siden 1960-årene; kanskje fordi de har større apell til enkelte mennesker enn ekte vitenskapelige ideer har. Mange mennesker frykter vitenskapen. De sier at den er inhuman og skadelig fordi den har avstedkommet slik elendighet som kjernefysiske våpen, CFCs, thalidomide og surt regn. Men på samme tid beundrer de også vitenskapen. De erkjenner at den er suksessfull og virkningsfull fordi den også har fremskaffet antibiotika, mirakuløst store avlinger, hjertetransplantasjoner og sponplater. En pseudovitenskapelig ide er tilstrekkelig “varm og tåket” til å uttrykke deres frykt, og samtidig kan den lyde vitenskapelig nok til å fremkalle deres respekt. De håper å få det beste fra begge verdener.

Men ta ikke feil – for New Agere er vitenskapen i pseudovitenskapen kun emballasje, snaut nok en tiltrekkende pakning. New Agere ser seg ikke om etter forklaringer. De er snarere på utkikk etter emosjonell terapi, slik som hyggen ved kjærlighet og vennskap, massasje og berøring, spenningen ved det paranormale, undrene ved meditasjon, transe og hypnose og komforten ved raske og enkle kurer. Alt som lyder som vitenskap der blir verdsatt ikke for dets testbare sannhet men snarere dets følelsesmessige effekt.

Sagt på en annen måte, New Agere – i motsetning til deres navn – leter etter gamle verdier og sannheter, ikke moderne testbare forklaringer. De pakker inn noen av sine sannheter i pseudovitenskap, men bare fordi suksessen og styrken i vitenskapen låner prestisje og respekt til deres forestillinger. Man bør ikke overraskes over at vitenskapen ikke ønsker å bli forurenset av slikt valgflesk.

IKYA-klinikken

Jeg tok en kikk på nettsidene til den norske IKYA-klinikken hvor jeg fant en del tvilsomme påstander, og sendte dem en mail:

Hei!

Jeg leser med nysgjerrighet på nettsidene til IKYA, og er interessert i å se hva slags dokumentasjon som ligger til grunn for å kunne påberope effekt av slik behandling.

Kan dere sende meg en oversikt over hva slags behandlinger dere gir, priser per behandling, og vitenskapelig dokumentasjon på at dette har effekt som lovet?

På forhånd takk!

Det gikk rundt seks uker uten at jeg fikk svar, så jeg purret på dem, og dagen etter kom svaret. Et svar som var genuint genialt og fascinerende:

Hei.

I henhold til de nye retningslinjene fra Forbrukerombudet og retningslinjer for markedsføring for alternativ behandling, kan vi dessverre ikke besvare ditt spørsmål om vitenskapelig dokumentasjon:

Refererer til Retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling:

#3.4.3 Bruk av kilder i markedsføringen

Autoritative kilder

Bruk av autoritative kilder vil lett oppfattes som en påstand om at behandlingen har effekt og er som hovedregel ikke tillatt.

Eksempler er vitenskapelige studier eller forskning som omhandler behandleren eller den enkelte be- handlingsform. Tilsvarende gjelder uttalelser, an- befalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner og lignende.»

En oversikt over behandlingsformer og priser finner du på nettsiden vår.

Med vennlig hilsen

IKYA Klinikken

Kort sagt: Fordi behandlingsmetoden ikke har vitenskapelig dokumentasjon på effekt, defineres den som alternativ behandling. Men siden det er alternativ behandling har ikke klinikken lov å vise til vitenskapelig dokumentasjon for å dokumentere effekt.

Dette er et vanlig forsvar fra alternativbransjen. De mener det er selvmotsigende at de ikke kan vise til forskning for å demonstrere effekt. Det kan jo høres paradoksalt ut, men årsaken til dette er at folk flest ikke forstår forskning, eller evner å lese denne kritisk, og dermed lett kan la seg forlede av henvisning til enkeltstudier og dårlig forskning.

Det er nemlig ikke slik at vitenskapelige spørsmål besvares gjennom å vise til enkeltstudier. Vi vet at de fleste av slike enkeltstudier er feil eller har overdrevne konklusjoner. (Dette skriver jeg et helt kapittel om i min siste bok, «Håndbok i krisemaksimering«.)

Forskning er en prosess. Man må se på summen av data over lengre tid. Samle studier og deres replikeringer, analysere kvaliteten på dataene, analysere dem statistisk, og se hva disse i sum viser. Og konklusjonen er at denne livsenergien IKYA baserer seg på å jobbe med, ikke kan måles eller en gang defineres, og gode kontrollerte studier finner ikke at slike behandlingsformer har noen effekt utover placeboeffekt – eller uspesifikke behandlingseffekter.

Jeg har skrevet mer utfyllende om dette i bloggposten «En skeptikers forsvar for alternativ behandling».

I praksis betyr dette at det å få behandling gjennom samtale, berøring, håp, en følelse av å bli sett, mestringsteknikker osv, kan ha positive helseeffekter gjennom stressreduksjon og psykologiske effekter, så vel som at det meste av effekten kun handler om regresjon mot normalen og andre statistiske effekter. Men det finnes ingen spesifikk behandlingseffekt knyttet til selve metoden eller til qi. IKYA blir, på samme måte som akupunktur, homeopati og en rekke andre alternative behandlingsformer, bare en «proxy» for å oppnå andre uspesifikke effekter.

Dermed kan man i beste fall si at å motta behandlingen kan virke, selv om behandlingen i seg selv ikke virker.

Det er for øvrig alltid et slags faresignal når mailen signeres av:

Daglig leder og IKYA Master Practitioner™

En tittel som altså er «trademarked», eller merkevarebeskyttet. Det viser ganske tydelig at dette er en kommersialisert tittel hvor businessen består i å tjene penger på å utdanne nye behandlere, som så kan bruke tittelen. Dette er tydelig fremhevet i toppen av alle sidene på IKYA-klinikkens hjemmesider:

Skjermbilde 2017 10 19 kl 12 27 38

Innholdet i kursene holdes som regel strengt hemmelige fordi hele det økonomiske grunnlaget ligger i å tilby kurs og tilby den «hemmelige kunnskapen» mot betaling. Det er altså ikke kunnskap basert på offentlig kjente metoder eller dokumentasjon, slik evidensbasert medisin er. Det er kunnskap basert på mystisisme, guruer, opphøyet visdom og hemmelighold.

Omtrent slik Tankefeltterapi (TFT) i starten var nesten kultisk hvor en mann hadde funnet Svaret på all sykdom, og man kunne lære de ultrahemmelige bankealgoritmene ved å betale enorme summer for å gå på kurs. (Disse hemmelige algoritmene ble senere lekket.) Metoden var altså ikke basert på testbare metoder eller vitenskap, men en slags «opplyst visdom» som bare de som kunne betale nok ville få tilgang til.

En slik beskyttet kunnskap er et stort, rødt flagg når man skal søke behandling. Hvis metodene ikke er offentlige, og alt er basert på dyre kurs for å få tilgang til «visdommen», bør man være særdeles skeptisk. (Som for eksempel med Lightning Process.)

Mer kritikk – og et oppløftende svar

Jeg sendte et svar til klinikken:

Hei!

Takk for svar. Dette er ikke nye retningslinjer. Slik har det vært i veldig mange år allerede.

Men svaret begår en logisk brist. Fordi hvis dere mener at dere ikke kan svare meg med dokumentasjon, så innrømmer dere samtidig å ha fremmet påstander om helseeffekt som ikke er lovlige. Hvis dere derimot ikke har fremmet helsepåstander som ikke er lovlige, så er det ingenting i veien for å sende meg dokumentasjon på disse påstandene. Dere kan ikke både nekte å sende dokumentasjon ved å vise til regelverket, og samtidig hevde å ikke ha fremmet påstander som rammes av regelverket. Det gir ingen mening.

Ergo ber jeg igjen om at dere sender meg vitenskapelig dokumentasjon på de helsepåstander dere fremmer på nettsidene, ellers så må dere fjerne disse påstandene all den tid dere selv nå innrømmer at de rammes av regelverket.

For å være mer konkret: Det meste av det dere skriver på nettsidene er uproblematisk. Dere snakker om en mer abstrakt definisjon av helse og velvære, og det har jeg all sympati for. Det jeg synes er mer bekymringsfullt, er det dere skriver på siden om TKM:

https://www.ikyaklinikken.no/kinesiskmedisin

Her skriver dere bl.a. «Tradisjonell kinesisk medisin benyttes ofte ved:», og lister så opp en rekke konkrete sykdommer og plager som normalt skal og bør behandles av fagpersoner og evidensbasert behandling. Dere skriver ikke at dere kan helbrede disse, men formuleringen er likevel ment for å gi inntrykk av at det dere kan tilby gjennom TKM kan virke mot disse sykdommene/plagene. Ergo gir dere inntrykk av effekt, noe som ikke er lov.

Ingen av metodene dere lister opp (TKM, akupunktur, kopping, krystaller etc) har dokumentert effekt mot noe som helst av dette. Men dere mener åpenbart at det virker, og derfor spør jeg hva dere legger til grunn for dette. Hvis dere altså mener at dere ikke kan fremlegge dokumentasjon iht retningslinjene § 3.4.3, så sier dere samtidig at dere faktisk gir inntrykk av effekt mot sykdom, og bryter derfor retningslinjene gjennom det dere skriver. Hvis dere ikke kan sende meg dokumentasjon, må dere altså fjerne disse påstandene.

Jeg ser frem til å høre fra dere igjen!

Her er et utdrag fra den nevnte nettsiden tilbake da jeg sendte mailen:

Skjermbilde 2017 10 19 kl 12 08 37

Dagene og ukene gikk på nytt, og jeg sendte en ny purring etter en måneds tid. Og så kom svaret:

Hei.

Vi har gått gjennom nettsiden vår og fjernet de påstander som du pekte på, eller omskrevet slik det er forespeilet i den nye utgaven av «Loven om markedsføring for alternativ behandling», som trer i kraft i januar 2018. Vi er blitt oppfordret til å ta denne til etterretning allerede fra i høst. Vi er også blitt forespeilet hvilke begreper vi kan og ikke kan bruke, hvilke formuleringer som er godkjent og ikke. Vi jobber derfor med å oppdatere hele siden vår i henhold til disse kravene og disse henvisningene, og velger derfor å forholde oss til det nye lovverket i sin helhet.

Vi takker for ditt engasjement, og understreker verdien av slike tilbakemeldinger som du har presentert for oss.

Med vennlig hilsen

IKYA Klinikken

Wow. Det er virkelig bra. Kudos til IKYA-klinikken får å lytte til kritikk og rette seg etter denne. Kikker man nå på siden deres om Tradisjonell Kinesisk Medisin, er informasjonen i bildet ovenfor fjernet. Min kritikk spilte kanskje en rolle, men først og fremst skyldes det vel at Forbrukerombudet har gått hardere ut mot alternativbransjen for å be dem skjerpe seg.

Skjermbilde 2017 10 19 kl 12 32 25

Her har også foreningen Skepsis vært på banen for å få fortgang i arbeidet, og hjelpe til å med å rapportere slike lovbrudd.

Når mener jeg fortsatt at en del av informasjonen der er i gråsonen for hva som burde være lov å si. De skriver f.eks. fortsatt:

Tradisjonell kinesisk medisin omfatter både kropp og sinn, og gjør at vi kan behandle begge deler samtidig.

Det foreligger ingen god dokumentasjon på at TKM kan behandle noe som helst. Men de kan jo sånn sett tilby «behandling», så lenge de ikke hevder at den faktisk virker på spesifikke lidelser og sykdommer.

For å gi et bilde av hva IKYA er, kan det også være verdt å sitere dette fra samme side:

Her kombineres tradisjonell kinesisk medisin med IKYA metodikk, en behandlingsform som spesielt arbeider med koblingen mellom kropp og sinn. Utøver inkluderer gjerne krystaller, urtemedisin og blomsteressenser i behandlingen for å forsterke den fysiologiske behandlingen av deg som mottaker. Dermed kan vi i enda større grad åpne opp de bakenforliggende tanker og følelser, og hjelpe deg på veien til varig selvhelbredelse.

Igjen vil jeg påstå at det er drøyt å si at disse metodene «forsterker den fysiologiske behandlingen», så lenge det i utgangspunktet ikke foreligger dokumentasjon på at det er noen fysiologisk effekt av det de gjør. Jeg vil påstå at dette er markedsføring som gir inntrykk av effekt, noe som er brudd på retningslinjene for markedsføring av alternativ behandling. Men det er så pass diffust formulert, at de vel ikke kan tas på det.

Følgende formulering viser ogsp hvor flink disse behandlerne er til å formulere meningsløs svada som ikke bryter retningslinjer, men som likevel kan gi inntrykk av effekt for de som måtte tro på sånt (og som er kondisjonert til å skjønne mumbo-jumbo):

Du kan også kombinere denne form for behandling med andre terapiformer. Fordi det er kroppens programmeringer og lagrede minner som bearbeides, vil du kunne oppleve at dine terapeutiske prosesser konkretiseres og tydeliggjøres. Du får styrket koblingen mellom din indre og ytre verden og øket dialogen mellom kropp, sinn og liv.

Konklusjon

Uansett: Jeg synes det er flott at IKYA-klinikken velger å ta kritikken til etterfølgelse, at de retter seg etter Forbrukerombudets pålegg og endrer på informasjonen sin slik at den i større grad er i tråd med gjeldende lovverk.

Ikke minst er det hyggelig at de også evner å gi en hyggelig tilbakemelding uten at det lyser «butthurt», slik det så ofte gjør.

Bravo!

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!