Covid-vaksiner og risiko for myokarditt hos unge menn

Last updated on 5. juni 2022

George Gooding igjen. Jeg er lei denne saken, men siden han skrev en ny bloggpost på sin Substack med en del nye påstander rundt myokarditt og covid-vaksiner, er jeg nødt til å gå ut og korrigere. Here goes…

I sin bloggpost «Et kort eksempel på Gunnar Tjomlids grunnleggende uredelighet» forsøker Gooding å vise at jeg er uredelig i min kritikk av ham i de to tidligere bloggpostene «Farlig vaksinemotstand fra vitenskapelig inkompetent Nettavisen-kommentator» og «Hva er en vaksinemotstander?».

Han første poeng er at han ikke er mot vaksiner, og derfor ikke kan kalles vaksinemotstander. Dette har jeg allerede redegjort for i min forrige bloggpost.

Jeg betviler ikke at Gooding kan være positiv til vaksiner (noe jeg også eksplisitt skrev), og til og med positiv til covid-vaksiner for de mest risikoutsatte. Men når han over lang tid legger ut post etter post med skremselspropaganda rundt vaksinen – for alle aldersgrupper, med de samme kilder, de samme dårige studier, de samme misforståelser og faktafeil som alle kjente vaksinemotstandere har gjort i samme periode, ja, da må det kalles vaksinemotstand.

Når han gang på gang poster påstander som skal vise at vaksinen enten er potensielt farlig (for alle, ikke bare for unge menn – slik han forsøker å vri det til), eller ineffektiv, med de samme kilder som internasjonale faktasjekkere må ut og debunke fordi kjente vaksinemotstandere har spredt slike påstander, da er det vanskelig å ikke kalle også ham for «en spreder av vaksinemotstand» – som han selv kaller det når han omtaler andre kjente vaksinemotstandere.

Han går så over til å vise til mitt «Eksempel 2» (fra forrige bloggpost) om risiko for myokarditt etter vaksinen, og mener jeg tar feil. Han skriver:

Skjermbilde 2022 05 31 kl 13 18 12

Vel, ikke helt. Gooding skriver i sin Facebook-post om «hjertesykdom». Studien ser på myokarditt spesifikt, og som vi skal se senere er det bare én av flere hjertesykdommer som er relevante her.

Det er riktig at den britiske studien finner en økt risiko for myokarditt hos unge menn, men man skulle tro det var mer relevant hvilke av dem som ble alvorlig syke eller døde. Og studien han refererer til fant følgende:

Of the 42,200,614 persons included in the study population, 2,539 (0.006%) were hospitalised or died from myocarditis during the study period; 552 (0.001%) of these events occurred during 1-28 days following any dose of vaccine.

[…]

SARS-CoV-2 infection was associated with a substantial increase in the risk of hospitalization or death from myocarditis, pericarditis and cardiac arrhythmia.

Med andre ord: En betydelig høyere risiko for å bli alvorlig syk eller dø av myokarditt hos uvaksinerte. Dette gjelder riktignok for alle aldersgrupper, og de viser ikke data for unge menn spesifikt ettersom det var for få tilfeller av myo-/perikarditt hos disse til å kunne dra noe troverdige konklusjoner. Men gitt at det ikke har vært noen registrerte tilfeller av alvorlig sykdom eller død fra myokarditt etter vaksine i Storbritannia, følger det at samme risikobilde gjelder unge menn.

Men dette er altså fra én enkelt upublisert studie. Og da han skrev bloggposten hadde FHI allerede for flere måneder siden gått ut og anbefalt Pfizer, heller enn Moderne, sin vaksine til unge menn, slik at hele premisset for den lange posten hans var feil.

Han kunne jo også tatt seg bryet til å se på andre mer solide data som var publisert før han skrev sin Facebook-post. Allerede i desember 2021 var det publisert en dansk studie som så på rundt 5 millioner mennesker. Også her fant man en økning i myokarditt etter vaksine hos unge, noe som er ukontroversielt (og som jeg omtalte allerede i juli 2021 i denne bloggen), men mer viktig er det de skriver her:

Among individuals aged 12-39 years, we also found a significantly increased rate of myocarditis or myopericarditis compared with unvaccinated follow-up (5.24, 2.47 to 11.12). Additionally, we found that both BNT162b2 and mRNA-1273 were associated with a markedly reduced hazard ratio of cardiac arrest or death (0.51 (0.49 to 0.53) and 0.41 (0.37 to 0.46), respectively) compared with unvaccinated follow-up.

Altså mer enn en halvering i dødsrisiko fra hjertesykdom hos de vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte. Skal man vurdere om det er nyttig med vaksine må man se på alle type sykdommer og bivirkninger, ikke bare én isolert.

Gooding velger merkelig nok å fokusere på risikoen for å få myokarditt, ikke risikoen for å bli alvorlig syk eller dø av myokarditt eller andre hjertesykdommer. Ja, risikoen etter vaksine er noe forhøyet hos unge menn, men ved å vaksineres er risikoen for å få alvorlig hjertesykdom eller å dø av hjertesykdom fortsatt vesentlig lavere.

Tilfellene av myokarditt hos ung menn etter vaksine har i så godt som alle tilfeller vært milde og enkle å behandle.

CDC skriver derfor:

CDC continues to recommend that everyone ages 5 years and older get vaccinated for COVID-19. The known risks of COVID-19 illness and its related, possibly severe complications, such as long-term health problems, hospitalization, and even death, far outweigh the potential risks of having a rare adverse reaction to vaccination, including the possible risk of myocarditis or pericarditis.

I en artikkel i Nature Reviews Cardiology, også publisert før Gooding sin post, kan vi lese:

Despite these rare cases of self-limited myocarditis, the benefit–risk assessment for COVID-19 (mRNA) vaccination underscores a very strong favourable balance for all age and sex groups.

[…]

COVID-19 vaccination also reduces the risk of COVID-19-associated acute kidney injury, arrhythmia and thrombosis. Moreover, with COVID-19 vaccination, the risk of myocardial injury and myocarditis decreases 1,000-fold in the general population, with a minor 1–5-fold increased risk of mild myocarditis in young adults. Therefore, COVID-19 vaccination has an extremely favourable risk ratio for myocarditis and should be recommended in adolescent and adult populations.

Ettersom covid-19 også kan føre til MIS-C hos unge, noe som også fører til myokarditt hos halvparten av barna, sier en fersk rapport fra CDC (april 2022) følgende:

Data from 40 health care systems participating in a large network found that the risk for cardiac complications was significantly higher after SARS-CoV-2 infection than after mRNA COVID-19 vaccination for both males and females in all age groups.

Mm7114e1 Post infectionMyocarditis IMAGE 1April22 1200x675 1 medium

Og ikke minst, fra factcheck.org:

No one in the U.S. is known to have died from vaccine-associated myocarditis, according to the CDC as of Jan. 13. In contrast, as of Feb. 23, there have been 5,796 COVID-19 deaths among people ages 18 to 29, and 851 COVID-19 deaths among those 17 and younger. Specifically in adolescents ages 16 to 17, where vaccine-associated myocarditis has occurred at the highest rate, there have been 1.8 million cases of COVID-19 reported and 327 COVID-19 related deaths, as of Feb. 24.

CDC presenterer den totale risikovurderingen slik:

Benefits risks moderna males

For å understreke hvor feil jeg tar går Gooding videre med å vise til tre studier som skal vise forhøyet risiko for myokarditt hos unge menn etter vaksinering. Og ironisk nok skriver han:

En av disse studiene har norske forskere vært med på, som dannet noe av grunnlaget for at man plutselig sluttet å bruke Moderna-vaksinen på menn under 30. Før dette ville sånne som Tjomlid sagt skråsikkert at vaksinen er helt trygg og at alle bør ta den, uansett.

Men dette sluttet man altså med før Gooding postet sin kritikk på Facebook, hvor han blant annet skrev:

[…] men nå må Folkehelseinstituttet begynne å ta dette på alvor […]»

… noe de altså hadde gjort for lenge siden. Snakk om å rasere stråmenn.

Uansett, den første studien han viser til er den beryktede VAERS-analysen fra Tracy Høeg som er blitt massivt kritisert bl.a. her og her og her og her.

Kritikken går i all hovedsak på at dette er dårlig metodologi og at en av medforfatterne er medlem av en covid-fornekter-gruppe uten at det ble oppgitt som interessekonflikt. Jeg skal ikke bruke mer tid på denne studien.

Hans andre studie er basert på nordiske data og ser ut til å være solid. Den finner, som tidligere nevnt, en forhøyet risiko for myokarditt hos vaksinerte unge menn. Men den ser altså bare på risiko for myokarditt, ikke risiko for alvorlig sykdom eller død fra myokarditt. Og den vet vi altså er vesentlig høyere hos de som får covid-19.

De påpeker til og med:

[…] there were no deaths among cases for patients younger than 40 years […]

Og setter dette inn i en større kontekst:

We studied rates of myocarditis after a positive test result for SARS-CoV-2 infection. However, SARS-CoV-2 infection is associated with acute and postacute events other than myocarditis, including hospitalizations, intensive care unit admissions, and death.

I min tidligere bloggpost har jeg vist at tallene for dette hos barn under 18 år i Norge er mye høyere fra covid-19 enn fra vaksiner eller myokarditt. Det ser ikke ut til å interessere Gooding.

Hans tredje studie er mer av det samme. Og jeg har tidligere sitert fra denne studien da den viste vesentlig forhøyet risiko for død fra myokarditt hos uvaksinerte. Så ja, det er noe forhøyet risiko for myokarditt hos unge menn etter vaksine, men ser vi på det mest relevante endepunktet om alvorlig myokarditt eller død fra myokarditt kommer vaksinerte best ut.

Goodings take-away er likevel:

Åpenbart er disse funnene ekstremt ubeleilige for Tjomlids verdensbilde, derfor er han nødt til å lyve og feilsitere og late som de ikke finnes.

Men nei, de er ikke det. Jeg har selv snakket om dette både i podcast og på YouTube flere ganger. Jeg skrev også om det i denne bloggen allerede i juli 2021, og igjen i september, og så i oktober. På den tiden var det ikke utført gode studier som analyserte risikoen for myokarditt fra vaksine vs fra SARS-CoV-2 hos unge. Men jeg påpekte allerede da at tilfellene etter vaksinering var milde, mens tilfellene fra SARS-CoV-2 mye oftere var alvorlige og kunne medføre død.

Konklusjon

Gooding skriver:

Strategien er åpenbar: det skal ikke gå an å løfte fram ulemper, risiko eller noe annet negativt ved vaksinene, uansett hvor nyansert og korrekt det formidles. Hvis det virker dogmatisk og religiøst, så er det ikke et uhell.

Dette er vaksinefanatisme.

Tjomlid er en simpel løgner som forsøker å dra folk ned og slite dem ut med konstante usaklige personangrep som ikke har rot i virkelighet, i håp om at man bare gir opp og slutter å formidle opplysningene han ikke vil at folk skal lese.

Men dette er altså feil. Jeg har gjentatte ganger, lenge før Gooding, skrevet om risiko for myokarditt etter vaksine. Men jeg har også tatt meg bryet til å sette det inn i en større kontekst, et komplett risikobilde. Og der ser man at evidensen går i favør av vaksinering, også hos unge menn. Dette kan likevel være en hårfin balanse, og derfor har jeg også gjentatte ganger uttrykt usikkerhet rundt vaksinering av barn, i motsetning til det Gooding tror.

Det er helt topp at Gooding og andre løfter fram «ulemper, risiko eller noe annet negativt ved vaksiner», men da må man også fortelle hele sannheten, ikke bare den lille fliken som er tabloid og fryktinngytende nok til å gi likes på Facebook.

Gooding er åpenbart vaksinert mot å ta til seg fakta, så han skriver videre:

For implikasjonene av det jeg siterer fra flere studier er jo at folk som Tjomlid har presset unge menn til å ta en vaksine som i verste fall utsatte dem for større fare for alvorlig sykdom enn å la være, til tross for at sannsynligheten for begge deler er svært lav.

Men igjen, jeg har aldri gått ut og sagt at unge menn skal ta vaksinen! Det er rent oppspinn fra Gooding. Og det er ikke sant at hvis unge menn vaksineres så utsettes de for «større fare for alvorlig sykdom» enn ved å la være. Alle de beste data, inklusiv Goodings egne kilder (!), sier dette.

Gooding er fanatisk opphengt i risiko for å få myokarditt, men ignorerer totalt aspektet med sykdommens alvorlighet. Den er ulik basert på om man får myokarditt fra vaksine eller fra SARS-CoV-2. Og i sistnevnte tilfelle øker også risikoen for en hel kaskade av andre alvorlige sykdommer, som MIS-C, nyresvikt, hjertesykdommer, lungeskader, nevrologiske skader osv.

Man kan ikke bare se på ett endepunkt isolert sett. Man må se på det totale risikobildet. Og gjør man det er jeg altså helt på linje med både CDC, WHO og FHI som alle anbefaler vaksinering av unge menn den dag i dag. Ikke fordi de ikke tar myokarditt på alvor, men fordi de vurderer det totale risikobildet.

At Gooding mener han forstår vitenskapen i alt dette bedre enn de største og tyngste faglige institusjonene på kloden, er mildt sagt interessant.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!