Homeopatetiske beskyldninger og grove usannheter fra rektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin

Screenshot 2013 10 14 03 38 21

For en liten uke siden møtte jeg rektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN), Andreas N. Bjørndal, til debatt i Dagsnytt atten. Jeg har diskutert med Bjørndal i sosiale medier før, og vet at det sjelden tar lang tid før konspirasjonsideene rundt foreningen Skepsis hagler. Han klarte heller ikke styre unna dette i NRK-debatten hvor han hevdet at skepsisforeningen hadde manipulert og infiltrert britiske myndigheter for å skade homeopati og motarbeide forskning på dette. Ganske fascinerende.

Etter debatten satte Bjørndal og jeg oss ned og pratet i nesten en time. Det var en interessant diskusjon, og vi hadde en fin tone. Det første som møter meg dagen etterpå er likevel en posting fra Bjørndal på Facebooksidene til NAN:

Screenshot 2013 10 12 11 22 31

Skuffende. Etter vår samtale kvelden før hadde jeg ikke forventet et slikt personangrep fra hans kant, spesielt når hans hovedpoeng synes å være nettopp at vi skeptikere driver med «latterliggjøring» heller enn saklig debatt. Sannheten er ganske åpenbart motsatt. Jeg har debattert Bjørndal flere gangerfullstendig saklig plan, med grundige gjennomganger av forskningen han viser til. Hans taktikk er likevel atter et angrep på skeptikere.

(Jeg får selv ikke skrevet i kommentartråden da Bjørndal selvsagt stengte meg ute fra siden for et par år siden da jeg våget å påpeke at han faktisk gjenga forskning om virus i oppdrettslaks fullstendig feil.)

Pengestyrt angrep på homeopati?

Merk spesielt det siste han skriver:

Det mange ikke vet er at det sitter 3-4 sentrale personer i skepsis miljøet som får store summer fra anonyme givere for å motarbeide alternativ medisin og særlig homeopati.

Så kan man jo spørre seg hvem som tjener på dette?

«Follow the money»

Dette er en grov beskyldning som man må anta at Bjørndal har god dokumentasjon for. Ellers ville han vel aldri skrevet det?

Mange skeptikere ble nysgjerrige på hva han mente om dette, og han ble utfordret i kommentarfeltet under statusmeldingen. Etter en ganske lang debatt kom det aldri noe som en gang lignet på dokumentasjon for den drøye beskyldningen.

Screenshot 2013 10 14 03 39 17

Bjørndal sitt første svar i kommentartråden er dette:

Screenshot 2013 10 12 11 25 19

Så la oss ta en kikk på lenken han poster. Det er en artikkel skrevet av Tim Bolen som innledes slik:

I have written a series of article on who and what the «skeptics» (pseudo-skeptics) actually are. The articles are not flattering, for there is nothing good about the skeptic organization. Hence, there is nothing good about individual skeptics.

Nothing at all. They are all about «hate.»

OK. Så hva mener Bolen, og dermed implisitt Andreas N. Bjørndal, at skeptikere egentlig er? La oss se hva han skriver:

The so-called «skeptics» are a misinformation campaign run by angry male homosexuals masquerading as atheists whose management has a significant interest in pedophilia, its promotion and protection.

[…]

Skeptic work is little more than employment of young homosexual men whose anger, self-loathing, and bitterness at the Judeo/Christian world and its handling of homosexuality issues normally makes them virtually unemployable in society. So, they have available time – and a computer. They are taught to use that time to focus their self-loathing outward, Using anonymity, lashing out viciously at those targets they are organized to attack, by «Skeptic Central» on the internet.

Resten av artikkelen er rare beskyldninger om det ene og det andre mot eldre mer eller mindre profilerte aktører i den amerikanske skepsisbevegelsen for 20 år siden. Dette er det rektor, akupunktør og homeopat Andreas N. Bjørndal bruker som dokumentasjon på at den norske skepsisbevegelsen er «korrupte». Nettsiden til en person som er så tvilsom at selv andre tvilsomme kilder frastår fra å lenke til ham. Antivaksine-nettstedet «Age of Autism» har blant annet advart mot Bolen. Det sier mye.

Etter flere kommentarer fra Bjørndal og enkelte av hans meningsfeller, som utelukkende er negative personkarakteristikker av amerikanske skeptikere, beskyldninger om pedofili, korrupsjon og løgner, så serverer Bjørndal oss dette:

Latterliggjøring og undergraving av fakta speiler at man ser på lyttere (3. part) som mindre fornuftig. Den gjennomgående manglende respekt og fraværet av interesse for å forstå, er så langt fra en vitenskapelig diskurs som det er mulig å komme.

Skepsis fremmer derfor i minimal grad vitenskapelighet, seriøs undersøkende virksomhet eller ett oppriktig ønske om å avdekke, undersøke eller fremme et kunnskapsgrunnlag.
Svaret et gitt, holdningene er meget forutsigbare og dere står på samme sted som da jeg var medlem for over ca. 25 år siden.

Dette er interessant, fordi jeg har ikke gjort annet enn å nettopp gå vitenskapelig til verks i alle mine bloggposter om homeopati. Jeg har gravd i studier og vurdert data for å forsøke å finne noen svar. Og hva er responsen til Bjørndal? Beskyldninger om økonomisk snusk og det som verre er.

Forklaringen på at skeptikernes holdninger rundt homeopati har stått på stedet hvil i 25 år er ganske enkel: Det har ikke dukket opp noen nye data i løpet av de siste tiår som kan påvirke konklusjonen om at homeopati ikke virker. Dette er ikke for å være vrange eller kjedelige, men som skeptikere må vi følge dataene. Når studie etter studie underbygger samme konklusjon, så kan vi ikke endre standpunkt. Det ville vært vitenskapelig uredelig.

Follow the money!

Lessig FollowTheMoney799Bjørndals «Follow the money!» er også interessant, for hvem i denne debatten er det som har økonomiske interesser i spørsmålet om homeopati? Kun Bjørndal selv. De andre skeptikerne i tråden er alle frivillige vitenskapsnerder som ikke taper en krone om homeopati skulle overtatt det norske helsevesen i morgen. Min inntekt er også helt uavhengig av hva forskningen på alternativ medisin måtte vise.

Den eneste som har noe å tape, er Bjørndal selv. Han lever av å selge homeopatisk behandling. Han lever av å lære opp nye homeopater. Han lever av å drive en skole basert på at folk har tillit til alternativ medisin. Dermed svir det sikkert litt når han opplever at sånne slemme skeptikere som oss peker på hva vitenskapelig forskning viser om homeopati, fordi det kan gjøre at han taper kunder, pasienter og elever. Nettopp derfor mister han også sitt objektive gangsyn, fordi for ham handler dette om levebrødet. Han har ikke råd til å tape denne debatten.

Tråden fortsetter med at Bjørndal blir spurt gang på gang om å dokumentere påstanden om at sentrale skeptikere mottar store økonomiske midler for å motarbeide alternativ medisin, men finner hele veien nye måter å unngå å svare på dette. Det hele oppsummeres egentlig best av følgende to kommentarer:

Screenshot 2013 10 12 12 13 08

James Randi

Homeopatrektoren er også nesten sykelig opptatt av den amerikanske tryllekunstner og «poster boy» for skepsisbevegelsen, James Randi. I Bjørndals hode styrer Randi alt som skjer, og er vårt store forbilde og inspirasjon. Vel, i så fall er det nok bare Bjørndal som ikke har kommet seg videre på 25 år. For min egen del kan jeg si at jeg synes Randi har vært kjedelig i omtrent 15 år.

N708905860 82223 634Jeg leste et par av hans bøker midt på 90-tallet, og som ung skeptiker var de inspirerende og åpnet mine øyne for en del ting. Det var også stort da jeg møtte Randi første gang på The Amazing Meeting i Las Vegas i 2006, fordi han er tross alt en ganske betydelig mediepersonlighet – en internasjonal kjendis. Men utover det har han i svært liten grad påvirket det jeg driver med.

Randi har stort sett fortalt de samme historiene i 30 år. Han er, som mange andre amerikanske skeptikere, kanskje litt for dogmatisk, etter mitt syn. Dette er også noe jeg skriver om helt i slutten av boken min, «Placebodefekten». Han har også et politisk syn som ikke er helt i tråd med det jeg selv står for, så Randi kan definitivt ikke sies å være noe forbilde i enhver sak.

Randi anses heller ikke som noen ufeilbarlig guru i skeptikermiljøet, slik Bjørndal synes å tro. Han har fått sin andel kritikk, blant annet da han for noen år siden uttrykte at han var usikker på menneskeskapt global oppvarming. Da fikk han massiv motbør for å ha brukt tvilsomme kilder. Randi måtte beklage, og endret etter dette syn på saken etter å ha lest seg mer opp på temaet.

James Randi har gjort mye bra for skepsissaken internasjonalt, men han er ingen guru, og hvis det er en ting som forener oss skeptikere, så er det at ingen er beskyttet mot kritikk. Selv om Bjørndal omtaler meg som «skeptiker guru og sjefsblogger», så får jeg kritikk av andre norske skeptikere hele tiden. Og det er bra. De peker ut feil og svakheter i det jeg skriver, slik at jeg kan korrigere dette og bli bedre. Noen er dypt uenige i formen på det jeg skriver, i budskapet på en del av det jeg skriver, eller i andre aspekter ved det jeg driver med. Det får jeg til stadighet høre. Det finnes ingen guruer i skeptikermiljøene. Ingen er unntatt fra kritikk.

Jeg blokkerer heller ikke noen som er uenige med meg. I motsetning til hva Bjørndal gjør, han som har stengt ganske så mange skeptikere ute fra sine debattråder. Den eneste som søker å opprettholde en status som «ufeilbarlig guru» synes altså å være Bjørndal selv.

Ekstremt tvilsomme kilder

Litt senere i debatten, hele 5 dager etter at han la ut beskyldningene om økonomisk snusk i skepsisforeningen, finner Bjørndal endelig ut at han har tid til å underbygge dette med kilder. Og for noen kilder han legger frem.

Folkens, husk at dette er rektor ved en skole. Dette er ikke en hvilken som helst skrulling som skråler i vei om sitt syn på verden, men en mann som utdanner folk som skal behandle syke mennesker. En mann som hele veien mener at skeptikere er så dårlige på kildekritikk. En mann som først lirer av seg en hel rekke svært grove beskyldninger om både enkeltpersoner og organisasjoner, og først fem dager senere klarer å google frem «dokumentasjon» som synes å underbygge dette. Dokumentasjon han strengt tatt burde ha på plass før han slenger ut beskyldningene.

Det er ganske ironisk når han selv skriver følgende om akademiet sitt:

Hos oss kreves det kunnskapsbehandling på ett høyere nivå enn “trening i å finne frem svar som ønskes”.

[…]

Og om du velger å starte på studiet vil du få god hjelp til å trene de ferdigheter som er nødvendige for å lære deg høyere kunnskapsbehandling.

Er det overfladisk googling han mener med sin «høyere kunnskapsbehandling»? Om man skal tro på det han gjør heller enn det han sier, så virker det slik.

Jeff renseSå la oss se hva han legger frem som dokumentasjon. Han lenker blant annet til rense.com, en nettside av talk-show radioverten Jeff Rense.

Rense er rett og slett en gal konspirasjonsteoretiker, og hans påstander kan oppsummeres bl.a. slik:

Among his many topics (the conspiracies are generally endorsed) are 9/11 conspiracy theories, UFOs, Holocaust denial, Jewish conspiracy theories (a British fellow chimes in here), Big Pharma conspiracies, AIDS denial, and the Illuminati, but you’ll find plenty of food for pretty much every other conceivable conspiracy theory on his sites.

Den tidligere omtalte nettsiden om skeptikere på bolenreport.com bruker for øvrig nettstedet whale.to som kilde for å vise at James Randi er pedofil. Whale.to er en favoritt blant konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere. Her er en beskrivelse av dette nettstedet:

It is a notorious dumping ground for all things pseudoscientific… as well as a few other things. Like the complete text of the Protocols of the Elders of Zion, documentations of Illuminati mind control plots, and articles about the Catholic world conspiracy. It contains every (and we do mean every) half-baked pseudoscientific theory ever concocted.

Å lenke til whale.to som kilde anses i vitenskapelige kretser som så tvilsomt at det har fått en egen lov, Scopie’s Law:

In any discussion involving science or medicine, citing Whale.to as a credible source loses you the argument immediately …and gets you laughed out of the room.

Bjørndal ser likevel ut til å akseptere dette som kilde hos sin egen kilde.

Lyskilden Lyskilden nazi vaksinepaastand thumb 1Bjørndal lenker selvsagt også til NaturalNews.com som kilde. Atter et nettsted ingen med det aller minste ønske om å fremstå som vitenskapelig troverdige ville brukt som kilde om de så hadde en pistol mot tinningen:

The site promotes almost every sort of medical woo known to human history, though it specializes in vaccine denialism, AIDS/HIV denial, quack cancer medicine and conspiracy theories about modern medicine. Even other quacks think it’s a quack site. The site has recently broadened to include extreme environmentalism and conspiracy theorizing about Obama and gun control.

Kanskje verst av alt er det at han lenker til nettstedet Big-Lies.org. Dette nettstedet tar skrullete konspirasjonsideer til et helt nytt nivå. De mener nemlig at atomvåpen ikke finnes, og at angrepene på Nagasaki og Hiroshima i 1945 er en løgn. Iblandet de vanlige antisemittiske konspirasjonsteoriene, selvsagt.

I tillegg til disse ganske så groteske kildevalgene Bjørndal gjør, så krydrer han også med noen YouTube-videoer og personlige artikler skrevet av ulike folk som for eksempel synes at et TED-foredrag av James Randi var kjedelig. Det er tung dokumentasjon, folkens. Og Bjørndal innrømmer selv at han egentlig ikke har lest det meste av det han lenker til. Han har bare funnet en hel drøss ting som er kritisk til James Randi, og slengt ut lenkene uten å sjekke dem noe videre. Pinlig.

Det som gjør dette så ekstra ille er altså at våset og personangrepene serveres ene og alene fra rektor og eier av Norsk Akademi for Naturmedisin. I full offentlighet. Det er smertefullt å se på for oss skeptikere, og det må verke i lommeboken til de som har betalt denne mannen for en flerårig tulleutdannelse.

NOKUT-fadesen

Er det bare vi skeptikere som reagerer på dette? Nei. Bjørndal har forsøkt å få en bachelorutdannelse ved NAN akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), uten å lykkes. Hvorfor vil de ikke godkjenne NAN? Vel, Bjørndals kildebruk er nettopp et av problemene også de peker på.

Korrespondansen rundt denne søknaden fra NAN finnes offentlig tilgjengelig, og her kan vi blant annet lese at NOKUT skriver (min utheving):

Et bachelorstudium må vises til ny forskning i undervisningen, og formidle kritisk tenkning rundt vitenskapeligstatus for eget fag. Det er ikke vist godt nok hvordan dette er integrert i studieretningsfagene i fagplanen. Videre framstår ønsket om kritisk analyse av litteratur og forskning som lite troverdig. Det er særlig problematisk at akademiet henviser til at det foreligger et meget stort antall forskningsstudier innen fordypningsfagene. Det er hevet over enhver tvil at de aller fleste av disse studiene ikke har noen vitenskapelig verdi ut over å kunne være hypotesegenererende. Søkers henvisning til disse studiene styrker inntrykket av at akademiet ikke har en reflektert vitenskapelig holdning til forskning.

Au.

Bjørndal karakteriserer seg visst selv som «hovedaktør innen den homeopatiske forskningen ved NAN», men NOKUT bemerker at de ikke finner en eneste publisert studie av Bjørndal.

Au.

Og til slutt:

Videre er kommiteen av den oppfatning at kunnskapsgrunnlaget for er dårlig i studieretningsfaget homeopati, og at den vitenskapelige kvaliteten er bekymringsfull.

Au. Au. Au.

Homeopathy cartoon

Studie-juks fra Bjørndal

I tillegg til at vi nå har sett Bjørndal bruke de mest groteske kilder til å underbygge sine personangrep mot sentrale skeptikere, så viser han også sitt sanne jeg på et annet punkt.

I NRK-debatten hevdet han blant annet at det fantes god dokumentasjon på at homeopati var svært effektivt mot ADHD. I diskusjonstråden på Facebook, som nå har vart i en uke, har han blitt spurt om denne dokumentasjonen mange ganger. Han har ennå ikke klart å legge frem en slik studie.

Heldigvis kan man jo alltids gjøre jobben for Bjørndal, og det er gjort en Cochrane-analyse på bruk av homeopati ved ADHD. Her er konklusjonen:

The forms of homeopathy evaluated to date do not suggest significant treatment effects for the global symptoms, core symptoms of inattention, hyperactivity or impulsivity, or related outcomes such as anxiety in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.

Bjørndal trekker selv frem Cochrane-reviews i mange sammenhenger, så han kan vanskelig avvise at denne review representerer det vi per i dag vet om effekten av homeopati på ADHD. Lite tyder på at det virker, og Bjørndals påstand i NRK-debatten var derfor løgn.

Dette er Bjørndals taktikk i media og i debatter. Han lirer av seg påstander om studie etter studie som skal bekrefte hvor utmerket homeopati virker, fordi de færreste lyttere har kompetanse til å forstå at dette er direkte løgn. Ingen andre enn de mest engasjerte skeptikere gidder heller å sjekke påstanden. Det er en svært uredelig taktikk. Han lyver bevisst til lytterne fordi han vet at han kan slippe unna med det i de korte debattformatene han deltar i. Der hvor ingen kan sjekke hans påstander på sparket.

Bjørndal er her tatt i atter en slik løgn, en av flere han altså lirte av seg i NRK-debatten. Det er direkte skammelig. Og husk igjen: Denne mannen er rektor ved en norsk utdanningsinstitusjon og klager på at meningsmotstanderne er vitenskapelig uredelige – helt uten å kunne dokumentere dette.

Pedofilibeskyldninger

Bjørndal går heller ikke av veien for å bruke det mest kjente trikset i homeopati-bibelen: Hvis du ikke kan vinne debatten ved å vise til god forskning, erklær snarest motstanderen for pedofil!

Gang på gang i debatten hevder Bjørndal at James Randi kan være pedofil. Han skriver blant annet:

Det er så mange spørsmål rundt Randi og det han står for som er preget av løgn og lureri, alt fra falskt navn, samboer som er illegalt importert, anklager om pedofili osv. Men så er han jo skolert forfalsker som har lagt ut på sin misjonsferd i verden og etablert skeptikere.

Som vi har sett mener han å dokumentere dette ved å vise til Bolen-nettsiden som også hevder at flere sentrale ledere i den amerikanske (!) skepsisorganisasjonen er pedofile.

Når Bjørndal senere utfordres på dette svarer han:

Jeg har ikke undersøkt pedofili anklagene, jeg har heller ikke giddet å høre på de opptak som ligger på nettet om dette. Og det er ikke det som er det jeg ønsker å fokusere på. Det bare føyer seg inn i rekken av indikasjoner på ting som ikke er helt optimalt.

Hva!?! Er det faktisk slik at rektor Bjørndal går ut offentlig og kaller meningsmotstandere for pedofile, og når han blir avkrevd dokumentasjon for dette, så innrømmer han at han egentlig aldri har sjekket om det stemmer?

Hvor lavt er det mulig å synke? Hvordan kan noen ville betale titusener av kroner for å la seg undervise av en slik klovn? En mann som gladelig lenker til konspiratoriske nettsider med Holocaustbenektelse, antisemittisme, HIV/AIDS-fornektelse, atombombefornektelse, grunnløse pedofilibeskyldninger, homohets – for å bare rispe i overflaten av galskapen hans kilder fremmer.

Hadde disse ytringene kommet fra en rektor ved en norsk videregående skole, hadde han sannsynligvis fått fyken på dagen. Men Bjørndal opererer i en alternativ virkelighet hvor ingen dokumentasjon er nødvendig for noe som helst – så lenge han selv har noe å vinne på det. Det gjelder både behandlingsmetodene han underviser i, såvel som de grove beskyldningene mot de som våger å kritisere hans religion: homeopatien.

(For de som er interesserte, så kan man lese mer om pedofilibeskyldningene mot Randi blant annet her og her og her.)

På et tidspunkt i debatten lenker også Bjørndal til en norsk blogg fra en ekstremalternativ og vaksinemotstander som blant annet beskylder meg for å være «pro-pedofili». Denne fjernet han etter en stund da en annen homeopatitilhenger påpekte at det kanskje ikke var den mest troverdig kilden å trekke frem. Det er likevel interessant å merke seg at når Bjørndal presses på sak, så velger han igjen å angripe med pedofilianklager. Det er et alvorlig overtramp.

Konklusjon

Jeg skal gi meg her. Dette er langt nok allerede. Jeg tror likevel folk forstår poenget. Bjørndal er en mann som uten skam lyver på radio og TV for å nå sine mål. Han eier ingen begrep om kildekritikk, og lenker gladelig til de ekleste sidene på internett, samtidig som han kritiserer blant annet meg for dårlig kildekritikk. Han skyr ikke det å kalle meningsmotstandere for pedofile, men innrømmer at han egentlig ikke har noe grunnlag for å påstå dette. Han karakteriserer skeptikere som «unge homofile med sinneproblemer», og viser dermed at han lever i en fortid hvor «homofil» fortsatt bet som skjellsord.

I alternativdebatten blir det til stadighet påpekt at vi må skille seriøse aktører fra de useriøse. Men om noen skal anses som en seriøs aktør må det vel være nettopp rektor ved homeopatenes fremste utdanningsinstitusjon i landet. Det er etter mitt syn derfor en skandale at den kanskje fremste forkjemper og representant for homeopati i landet kan lire av seg så alvorlige anklager mot meningsmotstandere og direkte løgner rundt forskningen på homeopati.

Screenshot 2013 10 14 10 14 17

Skal man tolke regnskapstallene til NAN, som viser en halvering i omsetning de siste 5 år, så tyder mye på at skolen får stadig færre elever. Det er i så fall bra, fordi Bjørndals har en særdeles villedende retorikk og unnvikende holdning til alt som handler om kvalitet i utdanningen. Dette kan du lese mer om i Annabelle Tully sin bloggpost om Bjørndal og NAN. Hvis man leser den debatten og fortsatt tror man kan lære noe nyttig på skolen hans, så fortjener man vel egentlig den svindel man får servert fra mannen.

Ta også en kikk på den ferskere bloggposten av Jo Åse om samme debatt som jeg har gjennomgått her.

Kanskje viktigst av alt: Selv etter alle de kommentarer og tusenvis av ord Bjørndal har skrevet i debattråden på Facebook, så har han ennå ikke underbygget den opprinnelige påstandene om at «det sitter 3-4 sentrale personer i skepsis miljøet som får store summer fra anonyme givere for å motarbeide alternativ medisin og særlig homeopati». Det må altså anses som fri diktning fra rektor Andreas N. Bjørndal som et ledd i å sverte sine meningsmotstandere. En taktikk vi har sett så alt for mange ganger før fra den kanten.


Takk til mange saklige og dyktige debattanter i NAN-tråden som jeg altså selv ikke får delta i. En spesiell kudos går til Henning Tveit som fullstendig avkler Bjørndal på hans egen Facebookside.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!