Lyskilden hageblogg

Samtidig som jeg skrev på «En historie om sitatfusk og løgner – del 1», dukket det opp atter en bloggpost skrevet av Dag Fallet. Denne bloggposten er enda en variant av samme bloggpost han i praksis har skrevet ørten ganger nå, og den inneholder også så grove feil at den må kommenteres.

Bloggposten innledes med en tragisk historie om en ung jente som ble misbrukt i produksjon av barnepornografi og døde som resultat av dette. Dag Fallet og jeg er helt på linje med at dette er dypt tragisk. Enhver produksjon av barnepornografi, eller som Fallet og andre korrekt omtaler som dokumentasjon på overgrep mot barn, må straffes hardt. Barn skal ikke være involvert i produksjon av denne type materiale, og dessverre lider mange barn verden over under dette.

(Jeg kommer likevel til å bruke begrepet «barnepornografi» som fellesbetegnelse i bloggposten, fordi det er enklere og folk vet hva man mener.)

Men så skjærer Fallet ut i en lang tirade av grove personangrep og løgner rundt ting jeg skal ha skrevet i bloggen min. Dette gjør han på tre måter:

 1. Han siterer meg feil.
 2. Han siterer ordrett korrekt, men plasserer sitatet i en kontekst han selv skaper i egen blogg.
 3. Han tillegger meg meninger jeg slettes ikke har, basert på vranglesing av løsrevne bruddstykker av noe jeg har skrevet i blogg eller kommentarfelt, ofte i en helt annen sammenheng.

Eksempel på det første avslører jeg i denne bloggposten og i denne bloggposten, hvor han altså utelater sentrale deler av sitater for å forvrenge budskapet mitt.

Videre i denne bloggposten skal vi se flere eksempler på punkt 2 og 3.

Besittelse av barneporno

Dag Fallet skriver:

Nettavisens blogg Saksynt støtter pedofiles kamp for å besitte bilder og filmer av seksuelt misbrukte barn

Som jeg viste i del 1 er dette feil. Her har han altså tatt et sitat hvor jeg peker på at det er mer nyttig å rette ressursene mot å ta de som produserer, distribuerer, eller anskaffer seg slikt materiale mot betaling, heller enn å ta de som har slike bilder i nettlesercachen fordi de har besøkt en pornoside som inneholdt bilder som i følge norsk straffelov kan defineres som barneporno. Det kan for eksempel være bilder av voksne kvinner som poserer i skoleuniformer.

Denne drøftingen av ressursbruk for å bekjempe barneporno mest mulig effektivt, forvrenger altså Fallet til å være et forsvar for folks rett til å besitte barneporno. Ekkelt gjort.

Han skriver videre:

Nettavisens blogg «Saksynt»,er høyst uenig i dette, og i bloggposten “Seksuelle overgrep mot en blyantstrek” fra 2012, kan vi lese hvor “absurd” det er at Redd Barna vil ha slutt på å kalle det barneporno og heller bruke betegnelsen ”dokumentasjon på overgrep”.

Det har han rett i, men igjen ser vi hvordan han først skaper en kontekst innledningsvis i sin egen tekst, for så å plassere påstander fra min blogg inn i denne. Selv om det jeg har drøftet er noe helt annet.

Det er ingen tvil om at materiale hvor barn voldtas ikke kan kalles porno i ordets rette forstand. Der er vi helt enige. Det jeg har drøftet i min blogg er derimot absurditeten ved at mye «barneporno» faktisk er bilder unge har tatt av seg selv, eller som er tatt uten at det har forekommet noe overgrep, for eksempel private bilder av lovlig seksuell omgang. Å kalle bilder av en 17-åring som tar bilde av seg selv naken på webcam for «dokumentasjon på overgrep», blir absurd. Denne nyanseringen visker Fallet som vanlig bort når han drar mine påstander helt ut av den drøftende kontekst jeg har i mine egne bloggposter. Stygt.

Videre:

Gunnar Tjomlid som skriver bloggen Nettavisen publiserer, har en helt annen vinkling enn folk flest på problematikken rundt bilder og filmer av seksuelt misbrukte barn. Han mener at den type materiale bør være tillatt å besitte.

Slik som bilder og filmer av 6 år gamle Thea som døde av en overdose kokain, mens hun ble voldtatt.

Nei, dette er vås. Jeg har aldri argumentert for at denne type materiale skal være lovlig for noen å besitte isolert sett. Jeg har derimot sagt at i valget mellom å rette ressursene mot de som produserer, distribuerer og kjøper barneporno, og å prøve å ta alle som også besitter barneporno, så burde man kanskje ikke forby besittelse av barneporno fordi definisjonen av barneporno er så vid at det vil skade mange uskyldige individer. Det betyr ikke at jeg synes det er greit med overgrepsmateriale, men at deler av «barnepornoen» er av en slik art at det etter mitt syn mer skadelig å forby det, enn å ikke forby det. Da frigjør man også mer ressurser til å finne og straffe de som står bak produksjon og spredning av overgrepsmateriale.

Han er også frekk nok til å atter en gang gjengi det amputerte sitatet fra min blogg som jeg omtalte i del 1. Et sitat hvor han utelater siste setning fra avsnittet, slik at meningen forvrenges.

Så konkluderer han:

Har du ikke sett pedofili aktivisme før, så så du det der.

Han bruker også begrepet «pedofili aktivisme» i tittelen på sin bloggpost. Jassåja. I en blogg hvor jeg skriver gang på gang at overgrep mot barn skal straffes, at sex med noen som ikke kan gi sitt samtykke skal straffes, at sex med barn aldri er greit, og at vi må effektivisere kampen mot produksjon og omsetning av overgrepsmateriale av barn, så trekker han ut at budskapet mitt er «pedofili aktivisme». Hvordan er det mulig?

Fører barneporno til overgrep

Fallet går så over til en ny del hvor han igjen apellerer til lesernes følelser ved å gjengi en dypt tragisk historie om en jente som ble misbrukt til produksjon av barneporno. Han sier seg så uenig i at tilgang til barneporno kan virke preventivt mot overgrep. For å dokumentere dette går han i en grov statistisk felle. Han viser til forskning som viser at en stor del av dem som forgriper seg på barn besitter overgrepsmateriale («barneporno»). Men dette forteller oss da ingenting. En stor del av de som voldtar voksne har sikkert også porno på sin PC. Betyr det at det var pornoen som fikk dem til å voldta? Selvsagt ikke. Tvert i mot viser globale statistikker en tydelig korrelasjon mellom tilgang på porno og nedgang i antall voldtekter. Dette gjelder også materiale som i dag ville bli klassifisert som barneporno, og overgrep mot barn.

Fallet mener å kunne dokumentere sitt syn, og lenker til en rapport som drøfter sammenhengen mellom barneporno og overgrep. Her hevder han at det finnes tonnevis av dokumentasjon på at jeg tar feil. Igjen gambler han vel på at ingen kommer til å sjekke denne kilden, for hvis vi faktisk leser den så finner vi blant annet informasjon som dette:

Broadly speaking, the risk that those who possess IIOC [«barneporno»] pose to children has traditionally been assessed by the criminal justice system on the basis of the quantity and level of images held. Research has shown however, that these are not the most reliable indicators of the risk that these individuals may also be contact sexual offenders.

og

A comparable volume of research addresses offender and offending characteristics. To the extent that it is helpful to draw conclusions from this disparate body of research it is clear that some contact offenders abuse children before they engage in viewing IIOC, some view IIOC to increase sexual arousal before committing a contact offence whilst others may view IIOC to fuel fantasy which may escalate to contact offending. Undoubtedly there will also be a proportion of offenders who, for a variety of reasons, will not contact offend at all. Although current research has not reached a consensus with regard to the extent of the link, largely as a result of the inherent unreliability of much of the data, each hypothesis in relation to causation has merit.

De to hypotesene som omtales er altså hypotesen om at barneporno fører til overgrep, versus at det forhindrer overgrep. Rapporten Fallet viser til sier altså at det finnes gode argumenter og forskning som støtter begge hypoteser. Fallet fremstiller det likevel i bloggen sin som om nesten all forskning peker i retning av at besittelse av barneporno fører til overgrep. Han fremmer altså en ren løgn om innholdet i kilden han lenker til. Det er ikke første gang han bruker kilder på denne måten.

Fallet fortsetter sitt sitatfusk:

Nettavisens blogg mener pedofile gjennom ytringsfriheten har en rettighet til å besitte bilder og filmer av seksuelt misbrukte barn.

Fra samme bloggpost kan vi og lese noe som går igjen i Tjomlids bloggposter. Å kunne besitte bilder av barn som er seksuelt misbrukt handler om å ivareta de pedofiles ytringsfrihet: “Bør man ha rett til å oppbevare barneporno til personlig bruk? La meg først presisere at jeg ikke selv kan forstå at noen mennesker skulle ønske dette. Likevel er det nettopp dette ytringsfrihet og rettferdighet dreier seg om, nemlig å ivareta rettighetene til de som er annerledes enn deg selv, og som har meninger og syn som ofte kan bryte med alt man selv føler er riktig.”

Hadde han sitert videre fra samme bloggpost ville hans lesere kunn se at jeg skriver:

Det bør helt klart være forbudt å produsere pornografisk materiale som involverer barn under den seksuelle lavalder […]

og

Målet med en lov om barneporno må være å beskytte barn fra å bli misbrukt, ikke å straffe voksne mennesker for deres «perversiteter» og avvikende seksuelle preferanser. Hvis man derfor tar utgangspunkt i at seksuelt misbruk av barn reguleres av andre lover, det ikke finnes noen sammenheng mellom det å kikke på barneporno og det å forgripe seg på mindreårige, produksjonen av materialet ikke skader barnet eller det ikke er barn involvert i det hele tatt (tegninger, datagrafikk, voksne kvinner fremstilt som «barn» osv), hvorfor er da besittelse av såkalt barneporno ulovlig?

Sett det opp mot Fallets fiktive kontekst hvor han maler emosjonelt med tragiske historier om barn som misbrukes, og hevder at «Tjomlid synes dette er helt greit». Det er så grovt og uredelig og stygt at det nesten ikke finnes ord.

I bloggposten han siterer selektivt fra fremkommer det krystallklart at jeg mener «barneporno» er forferdelig når barn misbrukes i produksjonen av dette, men jeg påpeker også at det er grusomt at enkelte får sine liv ruinerte fordi de besitter materiale som de færreste av oss ville hevet et øyenbryn over eller hvor ingen barn har vært involvert i produksjonen. Det er denne nyansering Fallet ikke nevner med et ord. Enten fordi han ikke forstår det, eller fordi han ikke vil at leserne hans skal få greie på det.

COPINE

Så går Fallet over til min drøfting av det reelle antall barn som misbrukes i produksjon av «barneporno». Her skriver han:

Tjomlid bruker tall fra COPINE prosjektet for å underbygge påstanden om hvor forsvinnende lite bilder og filmer av seksuelt misbrukte barn som finnes,og han skriver i bloggposten “Tanker om barneporno.” følgende: (uthevinger gjort av Tjomlid)

Han siterer så et langt stykke tekst fra en av mine bloggposter, men igjen lar han være å ta med det som kommer like etterpå. Der skriver jeg:

For ethvert menneske som blir offer for tvang av seksuell eller annen alvorlig art, så er dette selvsagt en tragedie. For de barn som har blitt traumatisert av voksnes kyniske overgrep, så er det verdt å felle en tåre. Og overgriperne skal straffes for sin ugjerning.

Men vent litt. Litt lenger opp i bloggposten sin har Fallet også sitert teksten jeg skriver like etter dette. Med andre ord har han atter en gang tatt med teksten før og etter den delen av bloggteksten hvor jeg understreker hva jeg mener om barneporno og hvor tragisk det er at barn misbrukes til å lage slikt materiale. Næmmen så hendig da, Dag.

I følge EU-prosjektet COPINE sin studie trakk jeg frem dette:

Jo, at det finnes ca 300-350 barn som er blitt seksuelt misbrukt i forbindelse med barneporno i løpet av de siste 15 år.

Dette var bildet COPINE-forskerne fant ved å studere noen titalls Usenet-grupper over tid (noen år tilbake). De fant i snitt to nye barn i slikt materiale hver måned. Fallet skriver følgende om min påstand:

Dette er er en ren forfalskning av hva han har lest.

Hvorfor? Jo, fordi han mener at tallet skal være 400 barn, ikke 300-350 som jeg skrev. Så Fallet bekrefter altså i bunn og grunn min påstand. Han understreker at jeg hadde rett selv om han prøver å si til leserne at jeg tok feil.

Og min påstand handlet ikke om å finne det absolutte tall på misbrukte barn. Det finner man selvsagt ikke ved å overvåke en begrenset del av der slikt materiale distribueres. Poenget mitt var å vise at tallet er vesentlig mindre enn det mange tror ved å følge med i tabloidene. Dette skriver jeg også i min gamle bloggpost fra 2007:

I sistnevnte referes det mye til COPINE-prosjektet, som bl.a. studerer barnepornografi. Her har de prøvd å lage statistikk på hvor mye barnepornografi som eksisterer. De har fulgt med på Usenet og i andre forum hvor barnepornografi distribueres, og sitter i dag på en lovlig database over barnepornografi. Mens tablidene, Kripos, Redd Barna og norske myndigheter går ut med skremselspropaganda som får den jevne nordmann til å tro at nettet flommer over av barneporno og at titusener av barn misbrukes hvert år, så er heldigvis sannheten en helt annen.

Poenget mitt er å vise at det heldigvis ikke står så ille til som man kan la seg forlede til å tro. Poenget er ikke at dette ikke er noe problem i seg selv. Hvert misbrukte barn er en tragedie i seg selv.

Det Fallet derimot har rett i er at jeg nok burde uttrykt meg mer varsomt og understreket at dette nok er et konservativt anslag. Jeg burde påpekt at det sikkert er mørketall, men at vi ikke kan vite hvor store disse er. Nettopp fordi folk som Fallet tråler mine 6-7 år gamle bloggposter for å finne slike litt for bombastiske uttalelser i tekstene mine, har jeg måtte legge inn den røde disclaimeren i toppen av disse bloggpostene. I dag ville jeg nok uttrykt meg mer forsiktig og med større forbehold. Jeg vil også anta at tallet på misbrukte barn dessverre er høyere nå 10-15 år etter at disse dataene ble innhentet av COPINE.

Vranglesing

Fallet reagerer også på mitt ordvalg i en annen del av bloggposten hvor jeg forsøker å nyansere mellom to helt ulike typer «barneporno». Fallet skriver:

Dette er en bloggpost som kom 3 år senere enn den første jeg viser til hvor han nevner COPINE, og her benytter han i tillegg et vulgært språk om «en fem år gammel jente som knulles av en voksen mann». Det er hva andre foretrekker å kalle voldtekt, seksuelt overgrep eller mishandling av barn.

Selvsagt har han rett i det. Det er uten tvil voldtekt og noe av det mest alvorlige overgrep man kan tenke seg. Men så velger også Fallet å lese dette med vrangvilje, fordi det er ganske klart at poenget mitt er å vise forskjellen på nettopp den brutalitet det er å «knulle et lite barn», noe som altså impliserer vaginal/anal penetrering av et ikke kjønnsmodent og ikke ferdig utviklet barn, og på modellbilder av «russiske preteens».

Jeg forsøker altså å påpeke hvor grovt det er med den type barneporno som involverer samleie med unge barn, men Fallet snur 180 grader på det og fremstiller det som om min bruk av ordet «knuller» impliserer at jeg synes det er helt greit sex. Herregud. Vi snakker om små barn her.

Nyanseringer igjen

Fallet går deretter over til å kritisere meg for å ville nyansere ulike typer «barneporno». Han viser da til en skala som brukes for å klassifisere alvorligheten i slikt materiale, og synes det er ille at jeg ikke synes at alt er like ille. På denne skalaen er klasse 1 definert som:

Screenshot 2014 01 05 17 18 47

Mens klasse 10 er:

Screenshot 2014 01 05 17 19 03

Jeg synes faktisk det er hensiktsmessig å skille mellom de to typer bilder. Ja, bilder i klasse 1 kan også «nytes» av pedofile, men så lenge ingen har tatt skade i «produksjonen» av materialet, skal vi heller ikke straffe noen for besittelse av det.

Her skiller Fallet og jeg oss tydelig fra hverandre, fordi Fallet ønsker et tankepoliti. Han vil ha det slik at man skal kunne straffe noen for sine lyster. For at de har «umoralske følelser». Jeg mener at vi i et fritt samfunn må tåle at noen har lyster og tanker vi ikke liker. Det er først når noen tar direkte skade av vi skal straffe noen. Altså hvis produksjon av bilder og video involverer seksualisering av mindreårige, eller hvis en voksen forgriper seg på et barn. Vi kan ikke straffe noen for å tenne på bildene i barneseksjonen av H&M-katalogen, selv om vi synes de er «syke i hodet» som gjør det.

Fallet må gjerne mislike meg for å ville forsvare folks rett til å ha mørke fantasier, men det vil jeg kjempe for med alt jeg har og eier.

For ordens skyld så opererer for eksempel justisdepartementet i Canada også med de samme tall som jeg gjør, basert på COPINE-forskningen. De skriver på sine nettsider:

Estimate 300 – 350 children included in new/recent category subjected to serious sexual assaults – about 202 boys and 130 girls (individual identities not always clear)

Vi finner også de samme tallene gjengitt i pensummaterialet for et studie om barnepornografi fra et amerikansk universitet.

Kanskje Fallet mener at også disse driver med «pedofili aktivisme»?

Rind-studien

Fallet angriper så Rind-studien atter en gang, men dette har jeg tilbakevist i min tidligere bloggpost om Fallets (og andres) sitatfusk og forvrengninger av bloggpostene mine. Les gjerne den for en grundig drøfting.

Noe av det mest interessante er likevel at Fallet trekker frem en artikkel fra Tidsskrift for Den norske legeforening som han siterer en setning fra. Han siterer derimot ikke følgende fra samme artikkel:

Dette betyr ikke at seksuelt misbruk er synonymt med senskader. Graden av misbruk, varighet, om det skjedde i eller utenfor familien, om det var fremmed eller kjent person og familiens funksjonsevne er faktorer som er med på å bestemme hvilke senvirkninger seksuelt misbruk gir.

Som er nettopp det budskapet jeg fremmer i bloggen min. Ikke at sex med barn er greit. Ikke at det er ufarlig. Ikke at ingen tar skade av det. Men at skaden avhenger av kontekst, og at vi nå se hver sak individuelt. Dette tok jeg også opp i min bloggpost om voldtekt og seksuelt misbruk av barn.

Han nevner heller ikke en annen artikkel i Tidsskriftet som også omtaler Rind-studien og hvor artikkelforfatteren skriver:

Andre familiebelastninger enn seksuelle overgrep kan ofte bedre forklare vanskene i voksen alder. Ved gjennomgang av 59 studier basert på amerikanske collegeutvalg fant Rind og medarbeidere at studenter som rapporterte om seksuelle overgrep var noe mindre sosialt tilpasset enn kontrollpersoner. Men denne dårligere tilpasningen kunne ikke uten videre tilskrives seksuelle overgrep. […] Analysen beviser ikke at seksuelle overgrep ikke kan føre til senskader, men observasjonene støtter ikke påstanden om at seksuelle overgrep vanligvis forårsaker senskader, eller at disse ofte er av alvorlig natur. Studien har feilkilder, som upålitelige data og målefeil, for små enkeltstudier og skjeve utvalg, men det rokker neppe ved hovedkonklusjonene. Personlig sårbarhet og familiebelastninger av ikke-seksuell art er trolig langt mer sannsynlige forklaringer på psykiske problemer i voksen alder enn seksuelle overgrep i barndom og ungdom.

Rind-studien er mye omdiskutert, men de generelle konklusjoner er også bekreftet i senere reanalyser av dataene. Problemet med studien er ikke så mye konklusjonene, men at også denne studiens resultater så ofte forvrenges på samme måte som innholdet i bloggen min blir. Rind-studien skiller tydelig mellom ulike typer overgrep, og er helt tydelige på at deres resultater ikke er noe forsvar for sex mellom barn og voksne og at den heller ikke må brukes slik. Dette overser Fallet – på samme måte som han overser mine tydelige forbehold i min blogg.

Fallet og jeg er ikke uenige i synet på at voksne ikke skal ha sex med barn. Han bare liker å fremstille det slik ved å forvrenge mine ord for å fremstå som moralsk høyverdig. Det er rørende når det kommer fra en vaksinemotstander som synes at barn heller skal få risikere å bli syke og dø av sykdommer det er lett å forhindre med en enkel vaksine.

Kildebruk

Fallets neste poeng er å hevde at jeg lenker til studier som brukes av «pro-pedofile» organisasjoner. Han sier jeg også viser til bøker som disse omfavner. Ja, jeg har vist til to bøker (denne og denne). Begge bøker som er skrevet av anerkjente psykologer og som er fullstendig mainstream. Det at noen aktivister velger å forvrenge budskapet i disse bøkene til å tale sin sak, akkurat slik Fallet selv gjør, kan ikke jeg ta ansvaret for.

Det er også igjen interessant å se Fallets dobbeltmoral her. Han kritiserer meg for å lenke til studier omtalt på nettsidene til tvilsomme organisasjoner, noe han kanskje har rett i. Jeg burde nok ha sjekket agendaen til disse nettstedene før jeg lenket til dem – selv om jeg kun har lenket til studier gjengitt der, ikke til tekster som forsvarer sex med barn. (Atter en grunn til at jeg har plassert den røde disclaimeren på disse bloggpostene.) Men Fallet bruker selv hyppig nettsteder som er antisemittiske, homofiendtlige og fulle av syke konspirasjonsteorier når han skal lenke til kilder som støtter opp under sitt antivaksinesyn. Men da vil ikke han ta ansvar for all den andre dritten som skrives på disse nettstedene. Det er det visst bare jeg som må.

Ungdom

Så føles Fallet at han skal slenge trumfkortet sitt på bordet under tittelen:

Gunnar Tjomlids aktivisme sprer seg i ungdomsmiljøer på nett

For å bevise dette viser han til to eksempler. Det ene er en for meg helt ukjent person med kallenavnet Warz som har skrevet over 2000 innlegg på diskusjon.no. Jeg har kikket på noen av innleggene hans (eller hennes), og er fundamentalt uenig i mye av det denne personen står for.

Fallet hevder at Warz bare er 18 år. Hvor han har det fra aner jeg ikke, for jeg har googlet for å forsøke å finne noe sted Warz skriver dette, men uten hell. Og Fallet oppgir selvsagt ingen kilde. Men Warz sin brukerkonto ble opprettet i 2007, og jeg tviler på at Warz bare var 12 år gammel da han begynte å skrive på diskusjon.no. Ut fra det lille jeg har lest av Warz sine kommentarer, er han nok eldre enn 18 år. Men selv om han ikke er det, så er han uansett allerede myndig og kan neppe anses som en ungdom lengre.

Fallets kritikk av meg er altså at en ukjent voksen person har lest bloggen min og gjengitt noen av mine argumenter inne på Norges sikkert største diskusjonsforum, hvor det er brukere i alle aldre. Huff, jeg burde virkelig skamme meg.

Hans andre eksempel har han brukt i mange bloggposter tidligere, men han er visst så slående fornøyd at han jammen meg trekker det frem atter en gang. Det triste er at han på tross av denne gjenbruk aldri har tatt seg bryet til å sjekke om han faktisk har rett. Han viser til at jeg en gang har anbefalt en blogg ved navn «Nakenkultur» til en jente som ville skrive om pedofili. Dette innleder han ved å skrive:

Tjomlid fortsetter aktivismen uavbrutt

Eh, fordi jeg én gang i løpet av mine 7 år som blogger har anbefalt en ekstern blogg som bakgrunnsmateriale til en student som ville skrive om pedofili? Ja, der har du uavbrutt aktivisme, gitt! Det sier ganske mye om Fallets etterhvert sykelige engasjement for mine gamle bloggposter, og hans tilhørende forvrengte syn på mitt interesseområde.

Han fremstiller hele tiden dette som en «jente», underforstått at hun er svært ung, men jenta, som jeg kjenner, er født i 1991. Kommentaren min ble skrevet i 2010. You do the math.

Fallets bevis for at jeg infiltrerer ungdomsmiljøer med min «pedofile aktivisme» er altså at:

1) En voksen mann har lest bloggen min og har omtalt den andre steder.
2) En voksen kvinne fikk en gang et tips av meg om å lese en annen blogg (ikke min).

Dette er imponerende håndtverk, Fallet.

Mer tull om kildebruk

Siste del av Fallets lange bloggpost handler om ting skrevet i andre blogger og fora, ikke ting jeg selv har skrevet eller ytret. Derfor føler jeg ingen trang til å kommentere det her.

Han hevder også at jeg skal ha brukt en «Edward Brongesma» som dokumentasjon i min blogg, en mann jeg aldri har hørt om og aldri har lenket til i mine bloggposter. Det han derimot har funnet ut er at en kilde jeg brukte i en kommentar i bloggen min for 3 år siden visstnok også hadde sitert noe fra denne Brongesma. Men for Fallet er det identisk med at jeg bruker Brongesma som dokumentasjon i bloggen min hele tiden. Fallet liker jammen meg å dikte opp sin egen virkelighet.

Fallet er desperat etter å finne noe å ta meg på, så han lirer også av seg:

Artikkelen som Tjomlid anbefaler er forøvrig utsmykket med pornobilder av kvinner og menn, noe han tydligvis synes er helt greit å anbefale unge jenter som vil lære om pedofili.

Ja, jeg anbefalte en nudistblogg til en voksen kvinne. Dette forvrenger Fallet til å være at jeg har anbefalt en ung jente en blogg med porno. Herrejemini.

Nettavisen

Fallets er blitt veldig opptatt av å knytte meg til Nettavisen, og avslutter sin bloggpost med å oppgi mailadressen til Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum. Han håper åpenbart på at Nettavisen skal føle for å ta avstand fra meg og bloggen min. Heldigvis er Stavrum en oppegående fyr. Fallets kampanje for å få folk til å maile Nettavisen med info om hva slags grusom person jeg er, som har pågått en stund, har lykkes svært dårlig, fordi intelligente mennesker gjennomskuer Fallets vrøvl.

Det er tragisk at jeg skal måtte bruke dyrebar tid på å tilbakevise et tonn med løgner og sitatfusk fra en vaksinemotstander som driver en organisert aksjon for å sverte mitt navn, men sånn er det beklageligvis blitt. Jeg håper at de som har lest de tre bloggpostene om dette temaet nå skjønner at Fallet ikke er til å stole på.

Mer lesestoff:

(Og så er det vel bare å vente på at Dag Fallet skal produsere 15 nye bloggposter om akkurat det samme som før, som om han ikke aner at dette er blitt korrigert og tilbakevist. Jaja.)

 • Dette er jo injurier… Har du vurdert å anmelde?

 • Feynman32

  I Kripos (og domstolene) benyttet man tidligere begrepet: «dokumenterte overgrep mot barn», ikke barnepornografi. Pornografi og overgrep er to helt forskjellige ting. Om noen filmer en voldtekt, er ikke dette pornografi men et dokumenert overgrep.

  Jeg frykter vi er på vei inn i en ny tid der moralsk panikk bli normalen. Munch og andre kjente internasjonale kunstnere, ville i dag sittet inne for å ha malt nakne barn.

  Alternativ-bevegelsen er dyktige til å manipulere, det er faktisk det eneste de kan. Hvordan kan man ellers få solgt vann til 500 kroner pr desiliter?

 • Knut Jørgenson

  Hvorfor ikke anmelde? Dette begynner jo å bli ganske så grovt.

 • Jeg har snakket med Politiet tidligere, og responsen der er at det neppe nytter å anmelde.

 • Se kommentar om det i svaret til @fuzzy76:disqus

 • Knut Jørgenson

  Og du blir vel bare møtt med kommentarer som
  «Tjomlid knebler ytringsfriheten»,
  «Tjomlid tåler ikke sannheten» eller annet tull som du så må forsvare deg mot. Synd det er slik, men du klarer å forholde deg til dette på en bra måte og holder deg saklig, noe det står respekt av.

  Og de er heldigvis bare en liten minoritet som skriker veldig høyt. De aller fleste holder heldigvis med deg. Det vet du sikkert, men lett å glemme når man får mye dritt slengt i mot seg.

 • ftw

  Har du vurdert sivil rettssak? Det er vel mulig å trekke ham for retten uten politianmeldelse?
  (IANAL)

 • Baker Gurwitz

  En anmeldelse vil bringe klarhet i eventuelle misforståelser om hva Tjomlid egentlig mener. Dag Fallet bør fremprovosere en slik reaksjon,

 • Kari W. Romøren

  All ære til deg som orker å møte den typen propaganda med saklig argumentasjon. I den grad jeg kommer over noen i mine digitale nettverk som sprer påstander av typen du omtaler her, skal jeg gjøre mitt beste for å ta til motmæle. En fattig støtte, men det er da noe.

 • Lollo_Lolsen

  Altså, jeg blir svett jeg. Hvis jeg noen gang treffer deg på gata skal du få en glasscola og en high five. Helt ikke-sponset av legemiddelindustrien.

  Tok en gang et fag om nyreligiøsitet og diverse new age, under brilliante Asbjørn Dyrendal ved NTNU. Denne skitstormen mot deg er litt som at pensum fra den gang klasker meg i trynet. (Pensum var forøvrig Christopher Partridges «The reenchantment of the west». Anbefales!)

 • Eirin Mikalsen Orum

  Da disse to bloggpostene dukket opp i går, orket jeg ikke å lese alt, for jeg kunne ikke for mitt bare liv forstå hvorfor noen skulle lese, langt mindre tro på, slike påstander fra mennesker som er så beyond alternative at de nesten kan kalles alternative alternative.

  I dag lenket jeg til din gamle bloggpost http://tjomlid.com/2010/06/06/trene-nei-jeg-onanerer-heller/ fordi den var morsom og oppfriskende (ikke på grunn av de flåsete setningene om onani, men fordi noen faktisk hadde tatt seg bryet med å sjekke den oppleste og vedtatte sannheten om at trening er så bra for alle). Det tok ikke lang tid før jeg da fikk bevis for hvorfor du har lagt ned så mye innsats i å dementere tilfellet Fallet: når mine facebookvenner kommenterer denne posten med en lenke til Trude Helen Hole skjønner jo selv jeg at dette er større og styggere enn jeg kunne ha forestilt meg!

  Min facebookvenn skrev: «om du lleser bloggene hans ser du at Tjomlid nærmest latterliggjør dagens seksuelle lavalder her til lands og mener den burde være ned mot 12-13år! mannen er jo syk i hue» Jeg ba selvsagt om kilde, og hun mener det står her: http://tjomlid.com/2008/10/29/nar-lovverket-rammer-feil/. Jeg har nå lest gjennom hele den teksten et par ganger, men klarer ikke å finne en eneste referanse til 12-13 år, eller i det hele tatt noen endring av seksuell lavalder, for den del.

  Kommentarene på Trudes blogg gir et nedstemmende bilde av folks evne til å lese en tekst og videreformidle innholdet. Er det å bagatellisere voldtekt av barn når man tar til orde for å rette innsats mot produksjon og distribusjon av barneporno? På hvilket språk, da? Ikke på norsk, i hvert fall!

 • Svarklar

  Hva med å rådføre deg med advokat som har erfaring med lignende saker?
  Evt be Fallet på en kopp kaffe og prate ut? Kanskje han da får bedre forståelse av at han rakker ned på et annet menneske, ikke bare en blogg?

 • Derullandei

  Helt enig. Det mest nærliggende alternativet, altså å bare lese det som Tjomlid faktisk har skrevet, er alt for rimelig og rasjonelt. Denslags kan man ikke være bekjent av.

 • Misterkul

  På Gunnar Stavrums blogginnlegg fra i går finnes det et par debattanter som påstår at du har sperret deres ip-adresser, samt slettet deres innlegg. Vil ikke dette gjøre at dine egne påstander om sperring fra alternativsidene faller litt til stengrunn? Kan du gråte over at du blir sperret ute dersom du gjennomfører samme politikk selv? Kan du skrive litt om det medfører riktighet at du har sperret folk ute herfra, evt litt om hvorfor?

 • Dette har jeg nettopp skrevet et svar til på ask.fm:

  http://ask.fm/civix74/answer/107370347126

  Regler for kommentering kan leses her:

  http://tjomlid.com/kommentering/

 • Alf M. Haga

  Har pløyd meg gjennom kommentarfeltet til Gunnar Stavrums blogg fra 7.1. Hvilket «herlig» vepsebol.

  Spørsmålet jeg stiller: Hvilken hensikt har det å imøtegå slike absurde beskyldninger som slenges mot f.eks Gunnar Tjomlid? Vi snakker tross alt om mennesker som for det aller vesentligste lever på samfunnets skyggeside. Å få dem til fornuft vil jo enhver oppegående person se er et dødfødt prosjekt.

  Jeg ser jo likefullt at det må være usannsynlig irriterende å få slike grunnløse beskyldninger kastet mot seg, og jeg hadde nok tatt til kraftig motmæle hadde jeg selv blitt møtt med slike løgnaktige beskyldninger. Problemet er at det er som å forsøke å vifte bort knott en mild sommerdag – det er umulig. Ja, faktisk blir det bare verre. Men likheten mellom knott og alternativbransjen stopper jo ikke ved irritasjonsmomentet..

  Er det frykten for at slike absurde/løgnaktige/farlige holdninger som disse menneskene kommer med skal få spre seg til «A4-samfunnet», som motiverer? Har alternativbransjen økende oppslutning?

 • Misterkul

  takk for fyldig svar på ask.fm. Antar at de det gjelder har gått langt utover normal debattskikk.

  Har i det store og hele kost meg ganske godt gjennom dine blogginnlegg. Du har blitt angrepet fra mange kanter. Men du har alltid slått tilbake angrepene med fakta og forskning. Det har vært en fryd å se deg plukke fra hverandre argumentene til dine meningsmotstandere med fakta. Takk for en underholdende blogg.

 • Dag Fallet har skrevet en lang rekke tilsvarende bloggposter om meg over en periode på flere måneder/år, men jeg har valgt å ikke svare på beskyldningene nettopp fordi det nok er nytteløst og fordi jeg ikke vil gi disse folkene oppmerksomhet. Det er også en håndfull andre blogger som sprer de samme beskyldninger, i tillegg til hundretalls diskusjonstråder på Facebook og andre steder.

  Det som fikk meg til å reagere denne gang var at det nådde ut til forsiden av Nettavisen, og jeg begynte å få spørsmål fra «vanlige mennesker». Da må jeg dessverre bruke tid på å oppklare, selv om det burde være unødvendig.

  Jeg kommer ikke til å drive noen 1:1-kamp mot disse folkene hvos jeg fortløpende tar til motmæle. Det har ingenting for seg. Men en gang i ny og ne må man, slik som i dette tilfellet, si tydelig fra om at dette er løgner og falske beskyldninger slik at ikke «folk flest» begynner å lure på om det kan være noe i beskyldningene når jeg er taus om saken.

 • eirik

  Ah, det var lurt. Kanskje vi skal beskylde DEG for pedofili, bare sånn for å oppklare hva du egentlig mener? Det er jo derfor vi har politi, slik at folk ikke skal mene feil.

 • Gurwitz, B.

  Det må du gjerne gjøre. Hva politiet vil si til en slik anmeldelse er vel en annen sak. Men dette er vel i Tjomlids egen interesse? Å få avklart pedofilibeskyldningene? I en rett med sakkyndig-vurderinger?

 • Baker G.

  Det er vel Viggo Fransen du sikter til i ditt svar?

 • Vilhelm Kronberger

  Du kan selv gå inn på Tjomlids blogg og vurdere om hans sensur av Wiggo Frantzen.
  «Det er lett å akseptere ytringer man er enige i, men ytringsfriheten gjelder for nettopp upopulære ytringer». Sitat Gunnar Stavrum. Tydeligvis ikke for Tjomlids blogg.

 • Wiggo har over 200 kommentarer her inne, alle uenige med meg. Han er skikkelig sensusert altså! ;-)

  I WordPress sin 2013-kavalkade for bloggen min, som jeg lenket til i min nyeste bloggpost i dag, ser du til og med at Wiggo er den personen med nest flest kommentarer her i løpet av hele 2013! Å hevde at han er kneblet, er altså en temmelig absurd påstand.

  Og for øvrig har ikke kommentarfelt/blogg noe med «ytringsfrihet» å gjøre. Ikke misbruk begrepet. Jeg har et redaktøransvar for kommentarfeltet mitt for å sikre at alle kan ytre seg uten å bli trakassert. Da må en sjelden gang enkelte som driver systematisk overtramp blokkeres dessverre. Det er ikke som om de ikke får advarsler først heller…

  Ta deg en rusletur i kommentarfeltet til bloggpostene mine, og du vil se at alle kritiske kommentarer, ja selv ganske grove usaklige personangrep mot meg, får stå. Jeg sletter ytterst sjelden, og kun hvis andre utsettes for grove personangrep eller noen spammer.

  Fint om du dropper løgnene dine.

 • Trond Danielsen

  Jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke lest bloggen din før jeg. Og det burde jeg nok gjøre. Men denne leste jeg til ende. Mest fordi jeg synes det er fasinerende å lese hva noen mennesker oppfatter som akseptable argumenter. Jeg skjønner også hvorfor du har valgt å ikke komentere før nå. Det er ikke enkelt å finne noe fornuftig å si om dumskap.

  MEN det er allikevel viktig å gjøre det. For det er slettes ikke slik at svada er ufarlig. Og til det vil jeg fortelle om min egen virkelighet.

  Mine to første barn har begge autisme. Den gangen viste jeg ikke noe om autisme og arvelighet, så vi fikk en til en vi. Alt vel, han slapp unna. Men så kom den dagen hvor han fikk innkalling av helsesøster til MMR-vaksine. Hva nå? Jada man hadde jo lest at de engelske undersøkelsene var feil og grunnløse. Tenk deg nå i vårt sted. Man trenger ikke å være noen stor menneskekjenner for å forstå vår usikkerhet. Og det var resultat en svadaforskning. Så man kan trygt si at det tar lengre tid å tilbakevise svada enn å produsere den. Derfor er jeg oppriktig glad for at du gjør nettopp det.

  Det hører med til historien at også vår yngste sønn fikk MMR, og det gikk krute godt :-)

  Men en ting kan i alle fall tale til Fallets fordel. Han har skaffet Tjomlid en ny leser :-)

 • eirik

  Du misforstår. Jeg skal da ikke anmelde deg for pedofili. Jeg skal bare bruke nettverket mitt til å spre rykter og stille spørsmål om du er pedofil på facebook og blogger, og gjerne til dine kolleger og familiemedlemmer.
  Så må du politianmelde *meg* for å få meg til å slutte. Det er jo nyttig for å få avklart hvor du står ifht. pedofili.

 • Pingback: En historie om sitatfusk og løgner – del 1 | SAKSYNT()

 • hclagopus

  Det er helt utrolig hvordan disse menneskene opererer, og forstemmende at de ikke kan stanses. Du må virkelig være laget av hard ved, Tjomlid, som klarer å stå oppreist og argumentere saklig i den drittstormen som enkelte i alternativbevegelsen har satt igang. Takk for at du orker.

 • Gurwitz B.

  Ja nettopp. Så vil det nok bli en avklaring. Og så vil vi jo få brakt på det rene om hvorfor du fremmer slike rykter. Nyttig oppklaring for alle parter. Setter du i gang med dette umiddelbart?

 • Vilhelm Kronberger

  Lyver også Wiggo Frantzen når han hevder i Stavrums blogg at han er utestengt og sensurert fra Nettavisen/Tjomlid Blogg?

 • Nei, WIggo ble til slutt blokkert etter å ha systematisk drevet overtramp i dette kommentarfeltet. Likevel fikk han kommentere så mye at bare en person overgikk ham i hele 2013. Det sier vel noe om at takhøyden er stor. Likevel må grensen gå et sted.

  Reglene er de samme for alle. 99,9% klarer å følge dem. Wiggo nektet, på tross av advarsler. Det er hans frie valg.

 • Vilhelm Kronberger

  Er det hans meninger vedrørende Kleven Bergh-saken som medførte utestengelse av Frantzen?

 • Nei, selvsagt ikke. I den bloggposten er det vel nesten 1500 kommentarer. En svært stor andel av dem er mot meg og støtter Kleven-Bergh. Ingen er slettet eller blokkert.

  Wiggo er blokkert fordi han bedrev spamming av de samme kommentarer om og om igjen, og for «trolling» hvor han aldri svarte på spørsmål men bare gjentok det samme hele tiden. Det fører kun til søppel i kommentarfeltet og har ikek noe med debatt å gjøre.

 • Emil Muller

  Godt nytt å se at bloggeren Hole har funnet frem sin «Journalism 101» og slår et slag for den undersøkende og kunnskapsbaserte journalistikken. Åpningssetningen er jammen rik:

  «Jeg
  etterlyser nå som så mange ganger før, undersøkende journalistikk og en
  presse som formidler kunnskap om saker som øker vår bevisshet om og
  rundt emner som betyr noe til eller fra.»

  Antallet «liker klikk» er kanskje ikke noen som helst indikasjon utenom det anekdotiske, men likevel: Holes første oppgulp står p.t. med rundt 4200 tomler opp, deretter ramler det ned til 16- og 1700 på de to neste, før det suser opp til over 3000 i den der hun spiller ut kjønnskortet (100 menn mot en kvinne og sannheten). Før det ramler ned på rundt 1000 i den siste krampetrekningen. En viss indikasjon på at enkelte også har tatt seg bryet med å lese den kraftige kritikken mot henne og Fallet i kommentarfeltene?

 • kellyjone

  Nice post. Thanks for sharing and have good time!
  here my website