Vaccine

I debatter om vaksiner ser jeg stadig vekk folk hevde at vaksiner kan føre til autoimmune sykdommer. Stemmer egentlig det?

Påstanden er ikke helt på jordet. En autoimmun sykdom oppstår når kroppens eget immunforsvar går til angrep på kroppens egne celler. Immunceller oppfatter enkelte av kroppens celler som en trussel, og prøver å uskadeliggjøre dem og dermed vevet de er en del av. Det kan føre til en rekke sykdommer, alt fra leddgikt, Crohns sykdom og cøliaki til diabetes type 1, multippel sklerose og psoriasis.

Når man injiserer hele (døde/svekkede) bakterier eller virus, eller overflateproteiner fra disse, inn i kroppen, er hensikten nettopp å trigge en immunrespons. Kroppens immunforsvar skal da lære seg å kjenne igjen disse «fiendene» og dermed være klar til å gå til angrep hvis vi en dag blir smittet med levende og robuste bakterier og virus av samme type.

Så langt, så godt.

Men hva om egenskaper ved disse bakterier og virus minner om proteinstrukturer på våre egne friske celler? Hva skjer da? Vel, tanken er da at vi gjennom vaksiner kan risikere å lære kroppen til å anse enkelte av våre egne celler som skadelige slik at disse angripes og ødelegges.

Det er en hypotese som er interessant, men er det noe reell fare for at dette skal skje?

* Les også: 31 løgner om vaksiner

I all hovedsak nei. Men i svært sjeldne tilfeller har det skjedd.

Svineinfluensa

De to store tilfellene vi kjenner til er begge knyttet til svineinfluensavaksiner.

Den første gangen var i 1976 da et utbrudd av svineinfluensa ved Fort Dix i New Jersey førte til at man iverksatte massevaksinasjon av det amerikanske folk for å hindre en pandemi. Rundt 40 millioner mennesker ble vaksinert, men vaksineringen ble stoppet da man så en overhyppighet av den autoimmune sykdommen Guillan-Barré syndrom (GBS).

GBS er en nervesykdom som heldigvis som regel er forbigående (rundt 80% er friske innen 6-12 måneder), men som kan gi permanente skader, og i verste fall føre til død. Det er estimert at rundt 500 amerikanere fikk sykdommen etter vaksinering. Hvorfor dette skjedde vet vi ikke, men man er ganske sikker på at vaksinen utløste denne sykdommen hos rundt én per 105.000 vaksinerte.

Også dagens vaksine mot sesonginfluensa ser ut til å kunne forårsake GBS hos rundt én per million vaksinerte.

* Les også: Det naturlige er at barna dine dør

Det andre kjente tilfellet er de som fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen i 2009. I Norge ser tallet ut til å være rundt 1 per 22.000 vaksinerte.

Andre sjeldne tilfeller

I tillegg til disse mer omfattende, om enn fortsatt uhyre sjeldne, tilfellene, ser det ut til at det kanskje kan være en sammenheng mellom MMR-vaksinen og den autoimmune sykdommen primær immun trombocytopeni (ITP) hos rundt 1 per 40.000 vaksinerte barn. Denne sykdommen er forbigående, men kan være alvorlig, om enn sjelden livstruende.

Myoperikarditt etter koppervaksinering var også en sjelden bivirkning, men ikke relevant nå som kopper er utryddet og ingen sivile har fått denne vaksinen de siste 40 år.

Risikoanalyse

Etter at milliarder av vaksinedoser er gitt verden over, kjenner vi altså til noen svært få tilfeller av denne type autoimmune vaksinebivirkninger.

Det er uhyre sjeldent, og, enda viktigere, i alle tilfellene er risikoen for å få de samme autoimmune sykdommer fra sykdommen vaksinen beskytter mot like stor – eller som regel vesentlig høyere.

Hos de som får influensa vil rundt 40-70 per million smittede få GBS. I Kina så man en tredobling av antallet tilfeller narkolepsi hos de som fikk svineinfluensa i 2009/2010, men ikke var vaksinerte. Like mange barn får ITP hvis de får meslinger (noe i praksis alle gjør i en uvaksinert befolkning), som de som får det av vaksinen.

Og da har vi kun regnet med disse spesifikke, sjeldne autoimmune sykdommene. Ser vi på alle andre skader man kan få av sykdommer som meslinger og influensa, er summen av risiko for alvorlige bivirkninger fra sykdommene langt større enn risikoen fra vaksinene.

* Les også: Vaksiner og det falske nullpunkt

Mange av de påståtte sammenhengene mellom vaksiner og autoimmune sykdommer er også grundig tilbakevist. Hepatitt B-vaksinen utløser ikke autoimmun sykdom, ei heller spesifikt multippel sklerose. HPV-vaksinen fører ikke til noen autoimmune sykdommer. Det ser ikke ut til å være noen risiko ved å vaksinere barn og tenåringer med reumatiske sykdommer, selv om disse ofte går på immunhemmende medisiner og kan være ekstra utsatt. Vaksinering er heller ikke knyttet til noen økt risiko for diabetes type 1. Vaksinen mot meningokokksykdom førte sannsynligvis ikke til ME hos enkelte vaksinerte (i den grad det er en autoimmun sykdom).

En litteraturgjennomgang publisert i 2010 i International reviews of immunology oppsummerer det slik:

Autoimmune reactions to vaccinations may rarely be induced in predisposed individuals by molecular mimicry or bystander activation mechanisms. Autoimmune reactions reliably considered vaccine-associated, include Guillain-Barré syndrome after 1976 swine influenza vaccine, immune thrombocytopenic purpura after measles/mumps/rubella vaccine, and myopericarditis after smallpox vaccination, whereas the suspected association between hepatitis B vaccine and multiple sclerosis has not been further confirmed, even though it has been recently reconsidered, and the one between childhood immunization and type 1 diabetes seems by now to be definitively gone down. Larger epidemiological studies are needed to obtain more reliable data in most suggested associations.

En artikkel publisert i Pediatrics i 2003 oppsummerer det slik:

Consistent with critical differences between natural infection and immunization, well-controlled epidemiologic studies do not support the hypothesis that vaccines cause autoimmunity. Flaws in proposed biological mechanisms that explain how vaccines might cause chronic diseases are consistent with the findings of many well-controlled large epidemiologic studies that fail to show a causal relationship.

* Les også: Om bilbelte og vaksiner

Store studier finner heller ingen sammenheng mellom barnevaksiner og allergier eller astma.

Konklusjon

Det er en utbredt ide at vaksiner kan gi økt risiko for autoimmune sykdommer. Selv om det finnes noen sjeldne tilfeller hvor dette kan ha vært tilfellet, er fellesnevneren for alle disse at risikoen for de samme autoimmune sykdommer er vesentlig høyere hvis man ikke vaksinerer.

En sammenheng mellom vaksinen og den autoimmune sykdommen er i mange tilfeller heller ikke spesielt godt etablert, selv om man i noen tilfeller ikke kan se bort fra at vaksinen kan ha utløst sykdommen. Disse sykdommene vil ofte være av forbigående art, mens skadene man kan få ved å få sykdommen vaksinen beskytter mot ofte kan være både permanente og livstruende.

Konklusjonen blir atter en gang at skal man veie risikoen for en sjelden autoimmun sykdom fra vaksinen mot autoimmun sykdom og andre bivirkninger fra sykdommen vaksinen beskytter mot, er svaret enkelt: Vaksinering er det tryggeste valget.

 • MaLex

  Tusen takk for denne. Har diskutert en del med vaksinemotstandere på facebook i det siste, og dette var ett av de tingene som ofte ble nevnt. Henviste da også til flere studier, men dette hjelper ingenting mot de helt ekstreme motstanderne. Brukte en del tid på å finne studier som ikke hadde noe med CDC, Fhi, WHO (disse tre er visst fy fy) og legemiddelprodusenter å gjøre; sjekket til og med om artiklene hadde blitt nevnt på anti-vaksine-skrulle-sider for å være på den helt sikre siden.. men så ble lenkene ikke engang rørt. (Det finnes visstnok ikke uavhengige forskere blir man da møtt med.. sukk)

  Heldigvis er det ikke mange av disse, men de sprer kunnskapsløsheten sin i hvert eneste kommentarfelt om vaksiner og kan påvirke folk negativt… Synes det derfor er kjempebra at du skriver om dette!

 • J. Johansen

  Så vidt jeg kan se i farten nevner du ikke adjuvans som mulig årsak til autoimune sykdommer. Adjuvans er tilsetningsstoffer som av og til benyttes for å forsterke imunforsvarets respons på vaksinen. Adjuvanser ble benyttet i svineinfluensavaksinen, og benyttes typisk i pandemivaksiner for at man da kan få så mange doser som mulig av den produserte vaksinen. Det er ikke vanskelig å se for seg en mekanisme hvor adjuvans kan trigge en latent autoimun sykdom eller hva? Jeg vet ikke om det har kommet til ny forskning på dette de siste årene.

 • Jeg nevner ikek adjuvans fordi den ikke er en årsak til autoimmune sykdommer i seg selv. Den forsterker kanskje effekten nevnt i dette med molekylær liket av overflateproteiner, og jeg har forklart makenismen knyttet til svineinfluensaen i 2009 i en del tidligere bloggposter. Der var nok adjuvansen en viktig faktor da den forsterket immunresponsen. Men jeg orket ikke gjenta det atter en gang da det i seg selv ikke var så sentralt her.

 • Kalle
 • Glibert

  Autoimmune sykdommene oppstår ikke naturlig, de er symptomer på at kroppen er forgiftet av bla kjemikalier og tungmetaller.
  Og nettopp vaksiner er en av hovedkildene til slik forgiftning.

 • Scrotumsen

  Og det har du funnet ut helt selv? Eller hva er dine kilder?

 • hvaiallverden

  Ikke vet jeg hva dere mener med Vaksine motstandere ovehode, men at vi liiisssom skal være kunnskapløse antivitenskaplige sosialistiske muslimkterrorelskere eller noe sånt noe.
  huh
  Jeg knuser de fleste av dere kunnskapløse «genier» i f.eks. fysikk.
  Men siden vi er i dette emne skal jeg vise til noe annet.
  Og atter en gang må jeg spørre dere genier om, smitter vaksinen, og hvordan kan vaksinerte smitte hværandre.
  Noe ingen av dere genier hevder er mulig, mens i UssA har de faktisk innrømmet dette.

  Jeg gremmes over hvor ignorante dere faktisk er, ikke er det noe i dette makkværket av en blogg i nærheten av å fortellle sanheten om svindlet med Vaksiner.

  Noen linker om vaksine svindlet som har foregått i flere tiår, helt i fra den såkalte Spanske syken som overhode ike har NOE som helst me Spania å gjære da den oppsto i UssA, som en bi effect av Medisiner/Vaksine.
  http://nsnbc.me/2013/05/10/the-vaccine-hoax-is-over-freedom-of-information-act-documents-from-uk-reveal-30-years-of-coverup/
  Og enda værre/bedre alt etter som.
  http://naturalsociety.com/vaccine-fraud-the-polio-elimination-by-vaccine-hoax/

  Så genier.
  ER dette løgn og fanterier.
  huh

  peace

 • plasmaranger

  Hva ville gagnet verden mest; Alle krefter inn på å fø de sultende, eller vaksiner til alle?

 • Å gjøre det ene gjør at man ikke kan gjøre det andre, er det det du mener? Jeg trodde det var mulig å ha to tanker i hodet samtidig nemlig, og gjøre to ting samtidig… Hva kan jeg personlig gjøre for å hjelpe andre? Skal jeg bli blodgiver, organdonor, fadder, trener for lilleputtlaget, passe på bikkja til naboen når han reiser på ferie? Hvorfor skulle jeg måtte velge? Jeg kan gjøre dette (som var ting jeg trakk frem av den enkle grunn at jeg gjør nettopp alle sammen, og ikke må velge ut en av dem…), og en masse til. Skal jeg la være å bry meg om at dyr i Norge blir mishandlet fordi det finnes dyr og mennesker rundt om i verden som har det fælt? Eller kan man tenke to ting samtidig (nåja, i sekvens, hjernen kan per def ikke tenke to ting helt simultant) og både sette inn krefter på å hjelpe de sultende, samtidig som man gjør sitt beste for å få vaksiner til alle?
  Men hvis det var et legitimt spørsmål (og ikke bare JAQing) så kan det faktisk være en interessant problemstilling. Hva «gagner verden» mest. Mener du da verden som helhet? Hvis man før alle sultende, slik at ingen dør av sult, og gir alle overlevende vaksiner, slik at ingen lenger dør av alle vaksinerelaterte sykdommer og følgesykdommer, så vil befolkningsveksten bli enda større. På kort sikt i hvert fall. På lang sikt ville dette muligens ført til at befolkningsveksten ville avta (da man ikke lenger trenger enormt store barnekull for å sikre egen alderdom…) slik tilfellet er i vestlige land med lav barnedødelighet både av matmangel og sykdom. Så da er spørsmålet hvorvidt verden vil overleve den kortsiktige økningen i befolkning, og her er vel din hypotese like god som min…

 • Pocahontaz

  Jeg har fått Sarkiodose. Merket etter jeg fikk BCG vaksinen på ungdoms skolen at energien min forsvant. akkurat som 50 % av energien min ble borte. Jeg begynte å sove sinnsykt tungt og hadde vanskelig for å våkne. Det er akkurat som om jeg var fysisk sliten i kroppen hele tiden selv uten grunn. Nå som jeg i voksen alder har fått Sarkoidose forstår jeg at det er dette jeg har kjent hele tiden ,men nå er det mye værre. Hele kroppen verker, null energi, slimete i halsen, kaldsvetter og har varmebølger i kroppen. Lyssky, slapp. Og nå kjennes det ut som 80-100% av energien min er borte :/ Dette er det ingen leger eller sykehus som har fortalt meg jeg måtte lese det store medisinske leksikon for å finne ut ting selv. Og der fant jeg ut at man kan ta en blod prøve som heter Tuberkinprøve for å fa påbevist Tuberkulose og BCG bakterier i blodet. Det jeg også ikke viste var om man får en kul på stikk stedet og denne kulen ikke forsvinner innen 6 måneder må den kirurgisk fjernes. Dette skjedde ikke med meg, kulen min løste seg opp i 2013 eller 2014. Og den som nå har skjedd er at kulen har blitt til løspuss med Tuberkulose og BCG bakterier som har gått ut i blodet som syrestaver. Og det var etter dette beina mine hovnet opp og jeg ble ikke tatt seriøst av legene og måtte innom Fastlege, raumalege. 3 legevakt leger før jeg ble tatt seriøst. Da klarte jeg ikke gå. Kjentes ut som jeg hadde forstua begge beina. Da fikk jeg hastehenvisning å ble lagt inn på Batanien sykehuset. Men ingen har fortalt meg dette. Dette måtte jeg lese meg fram til selv!
  Sarkoidose er lettest forklart at det er en betennelse i sentralnærvesystemet. De hvite blodcellene angriper nå friske celler pga de får et feil signal om at noe er galt :/
  Sliter også med leddene i hele kroppen. Og jeg har Atopisk eksem. leste for litt siden at folk med eksem IKKE skal ha vaksinen. Og dette viste helsesøster!