31 løgner om vaksiner

Last updated on 10. juni 2014

Screenshot 2014 06 09 13 51 54

Aftenposten publiserte for noen dager siden en flott artikkel opprinnelig skrevet på engelsk av Jennifer Raff: Dear parents, you are being lied to. Den norske versjonen kan du lese her: Kjære foreldre. Dere blir løyet til

NB: Før du leser resten av denne bloggposten bør du lese Raff sin tekst ettersom den allerede inneholder en del informasjon og kilder som er nyttige som grunnlag i tillegg til alt jeg skal drøfte i denne bloggposten.

Pro-sykdom-nettstedet Kilden.info synes ikke det er noe stas at en anti-sykdom- og pro-barn-skal-få-vokse-opp-friske-artikkel fikk nasjonal publisitet, og var raskt ute med å publisere et slags forsøk på motsvar til denne artikkelen. Jeg sier «et slags forsøk», fordi jeg utviklet spontan hjernekreft som reaksjon på alle de åpenbare faktafeilene de lirer av seg.

Jeg har derfor valgt å skrive et mot-motsvar og vil her ta for meg artikkelen fra Kilden.info påstand for påstand. Jeg starter med Kildens egen innledning til originalartikkelen:

1 Paul Offit

Aftenposten har i dag publisert en amerikansk vaksineartikkel som deres journalist har oversatt til norsk. Den har gått sin seiersgang på internett hos de selverklærte skeptikere og inneholder dermed mye ekstrem «dokumentasjon» – deriblant fra Paul Offit, mannen som sa et barn kan kan tåle 10 000 vaksiner på en gang. Offit har og patent på en rotavirusvaksine som det sies han har tjent i størrelsesorden 30-46 millioner USD på.

Paul Offit brukte 25 år av sitt liv til å utvikle en rotavirusvaksine som man regner med vil redde flere hundre menneskeliv hver eneste dag. Ved å selge patentet til et firma som ville produsere vaksinen, fikk han noen millioner dollar i økonomisk gevinst. Et engangsbeløp. Han tjener ikke penger på vaksinen nå, så han har ingen økonomiske interesser i at det blir brukt mest mulig av den. Dette har han vært helt åpen om, og det er en selvfølge at han får betalt for patentet sitt. Hvis det å ha gjort en av de viktigste humanitære bragder i moderne tid gjør at han er positiv til vaksiner, så tror jeg ikke det er et problem i seg selv.

Kilden unnlater å nevne at Offit også har argumentert mot en vaksine som han mente ikke var trygg nok til at den ville veie opp for risikoen den skulle beskytte mot. Det tyder på at han på ingen som helst måte er ukritisk positiv til vaksiner, men forholder seg til en fornuftig vekting av fordeler mot ulemper.

Offit har for øvrig aldri sagt at et barn «kan tåle 10.000 vaksiner på en gang». Det han skrev var at immunsystemet til et barn teoretisk sett kan håndtere antigenene i 100.000 vaksiner på en gang. Dette er basert på en kalkyle som involverer antall B-celler og hvor fort disse kan produsere antistoffer. Det er ikke det samme som at han mener et barn kan tåle 10.000 vaksiner i praksis. Selvsagt kan det ikke det. Men immunforsvaret i seg selv ville kunne håndtere den «immunologiske belastning» det er å produsere antistoffer nok til å svare på antigenene i 100.000 vaksiner på en gang.

En gjennomgang av noen flere myter om Paul Offit, samt drøfting av hans rolle i farmasøytiske selskaper, kan leses her.

2 Grisevirus i rotavirusvaksinen?

Den har senere blitt funnet å være infisert med et grisevirus.

Rotavirusvaksinen var ikke infisert med grisevirus.

Det som skjedde var at man i vaksinen RotaTeq fant fragmenter av DNA fra et par virustyper kalt PCV1 og PCV2 som kan gjøre griser syke. Dette er ufarlig for mennesker av to grunner:

1) Det var fragmenter av DNA, ikke hele virus.
2) Det var fragmenter av DNA fra grisevirus, ikke menneskevirus.

Kroppen din er i dette øyeblikk full av alle slags virus, hvorav de aller fleste ikke vil kunne gjøre deg syk fordi de ikke er tilpasset menneskekroppens celler. Skal et virus kunne kopiere seg selv og gjøre deg syk, må det både være tilpasset riktig art (menneske) og riktig celletype (f.eks. hepatitt -> levercelle eller AIDS -> T-celle).

Et grisevirus vil ikke kunne gjøre deg syk. Fragmenter av et grisevirus vil i hvert fall ikke kunne gjøre deg syk.

Disse vaksinene tas også oralt, altså som dråper i munnen. Har du kost med en katt, spist bacon eller svinekotelett eller en salat, vil du også ha fått i deg både hele og fragmenter av både katte-, grise- og insekt-virus. Det er helt ufarlig og uunngåelig.

Det er ikke unaturlig at det finnes mikroskopiske fragmenter av celler som et virus dyrkes i som forurensing i vaksinen. Grunnen til at Rotarix-vaksinen ble midlertidig trukket tilbake var aldri grunnet bekymring over at det fantes fragmenter av grisevirus-DNA i vaksinen, men derimot at man ville sjekke at det ikke fantes annen forurensning fra produksjonen i tillegg til dette. Forurensing som kunne vært farlig. Det fant man ikke. Dermed ble vaksinen frikjent og tatt i bruk igjen etter kort tid.

At Kilden gjør et nummer ut av dette, viser bare at de ikke forstår hva de snakker om.

3 Lite seriøst?

I artikkelen Aftenposten har oversatt blir Offits studier linket til hele 6 ganger som dokumentasjon. Samtidig er han å finne i andre studier og det linkes i tillegg til organisasjoner hvor han har en aktiv rolle. Ellers inneholder den mye dokumentasjon fra statlig hold, og ikke minst studier med økonomisk støtte fra farmasøytisk industri. Det er lite seriøst hva Aftenposten her bedriver.

Kilden er bekymret over at Offit, som selv har tjent penger på å lage en livreddende vaksine, også får uttale seg i vaksinespørsmål. Heldigvis kan de senke skuldrene og føle seg trygge på at Offit ikke ene og alene styrer vaksineprogrammene i alle verdens land. I denne bloggposten vil jeg lenke til mange studier og artikler som bekrefter vaksiners effekt og trygghet, helt uten at Paul Offit har hatt en finger med i spillet. Vaksineprogrammet granskes så grundig av fagpersoner fra ulike fagmiljøer i ulike land at Kilden ikke trenger å bekymre seg over at én mann styrer hele showet.

Det er derfor vanskelig å forstå hva Kildens kritikk her egentlig består i. Synes de det er et problem at en av verdens fremste vaksineforskere også medvirker i annen forskning? At han brukes som faglig ekspertise i vaksinespørsmål? At farmasøytisk industri finansierer vitenskapelig forskning på egne vaksiner? På den ene siden mener de at vaksiner testes for lite, men på den annen side vil de ikke at hverken produsentene selv eller verdens fremste eksperter på vaksiner skal være involvert i forskningen.

For å bruke deres egne ord: Det er lite seriøst hva Kilden.info her bedriver.


Så over til selve artikkelen opprinnelig skrevet av vaksinemotstander Robyn Charron, som for øvrig er en kvinne, ikke en mann – slik Kilden omtaler vedkommende. Hun har en bachelor i biologi og har jobbet som laboratorieassistent. Det er ikke så mye å slå i bordet med, men det blir enda mer deprimerende når vi ser hva hun faktisk lirer av seg av faktafeil.

4 Pasientskadeerstatning

Kjære foreldre. Dere blir løyet til.

Folk som hevder å handle for dine barns beste ved å pushe vaksiner setter unge liv i fare, fordi de har fått liten eller ingen utdanning om vaksine ingredienser og ​​skader som de forårsaker. De er ikke klar over at Vaccine Injury Compensation Program betaler ut $100 millioner hvert år i erstatning, noe som knapt er en dråpe i havet av vaksineskader i dette landet.

National Vaccine Injury Compensation Program ble nedsatt i 1986 for å gjøre det enkelt for folk som hevder de er blitt skadet av vaksiner å få erstatning. De legger listen veldig lavt og betaler også omkostningene til advokat og kostnader knyttet til saken slik at det er gått sport i advokatbransjen å ta på seg slike saker. Det er «big business», og fører kanskje også til overdrevent mange pasientskadeerstatningssaker i USA.

Derimot er det ingenting som forutsetter at det skal dokumenteres en kausal sammenheng mellom vaksinen og skaden man søker erstatning for. Man opererer, som i Norge, med omvendt bevisbyrde. Det er altså ikke den skadelidte som må bevise at de er blitt skadet av vaksinen, men staten (ved Norsk pasientskadeerstatning) som må bevise at noe annet enn vaksinen forårsaket skaden.

Dette betyr at utbetaling av erstatning ikke beviser at vaksinen har skadet pasienten, men bare at staten ikke har klart å sannsynliggjøre at det finnes en annen årsak – noe som kan være vanskelig. Det er flott at staten tar ansvar og lar tvilen komme den skadelidte til gode, men dette må likevel aldri brukes som noe «bevis» for at en vaksine har medført skade.

Uten et slikt statlig system for erstatning fra påståtte vaksineskader, ville vi ikke lenger hatt vaksiner fordi det da ikke ville være lønnsomt å produsere dem. Mengden av søksmål mot vaksineprodusenter som det har vist seg at var grunnløse, har historisk sett vært så kostbare for legemiddelfirmaene å forsvare seg mot, at svært mange har sluttet å produsere vaksiner. Det er en situasjon som er uholdbar med mindre vi vil tilbake til 1930-tallets tilstander. Derfor har myndighetene overtatt erstatningsansvaret, og legger listen for utbetaling lavt.

5 Paul Offit og RotaTeq

Faktisk så ble legen som roser og synger høyest om tryggheten av vaksiner betalt $ 36M for sin 20% andel av et patent på en vaksine som ditt barn sannsynligvis har fått, etter at første vaksinen mot rotavirus han stemte for å bli lagt til CDCs vaksineprogram ble trukket tilbake fra markedet da den forårsaket skader.

Dette punktet viser med all tydelighet hvorfor du ikke skal stole på Charron og Kildens artikkel. Hun skriver at RotaTeq-vaksinen ble trukket tilbake fra markedet fordi den forårsaket skader. Denne påstanden har jeg allerede drøftet, og som vi så skyldtes det bare mistanke om urenheter. Charron hevder derimot at vaksinen forårsaket skader, men om man følger lenken i Charrons tekst, kommer man til en artikkel fra CDC hvor de viser til en omfattende studie av sikkerheten til vaksinen, og finner at den er helt trygg!

Jeg vet ikke om dette er en tabbe fra Charron/Kilden, eller bare et forsøk på å lure folk, men deres egen referanse sier det motsatte av det de forsøker å påstå.

Uansett glemmer hun altså å nevne at FDA kort tid senere frifinner vaksinen, og godkjenner den igjen. Dette er den type halvsannheter som Kilden er eksperter på.

Oppdatering: Charron henviser muligens til en tidligere vaksine, Rotashield, som riktignok ble trukket tilbake grunnet bivirkninger. Dette fremkommer likevel ikke tydelig av kildehenvisningen hennes da den viser til et dokument om RotaTeq. Nyere studier tyder på at Rotashield-vaksinen neppe førte til et økt antall av en spesifikk bivirkning totalt sett, og at tilbaketrekkingen kan ha vært uheldig og forhastet. Paul Offit var også med i komiteen som valgte å trekke vaksinen tilbake i 1999, så å bruke Rotashield som argument mot Offit, faller på sin egen urimelighet.

6 Meslinger

De sier at meslinger er dødelig, men de snakker om sultrammede land, ikke i Amerika.

Risikoen er større for å dø i den tredje verden, fordi mangel på god legehjelp (antibotika) og feilernæring gjør barna mye mer utsatte. Men også i den vestlige verden, blant annet Norge, vil meslinger ta livet av fra 1-3 per 1000 til rundt 3-4 per 10.000 som får sykdommen, litt avhengig av hvilken del av den vestlige verden man henter tallene fra. Det viktige å merke seg er uansett at selv med den beste medisinske behandling tilgjengelig, i et land hvor innbyggerne er friske og velfødde, vil en del av de som får meslinger dø.

Og om man smittes, får tilnærmet 100% sykdommen. Uansett hvor «sterkt immunforsvar» man har, vil man bli syk. Man kan ikke beskytte seg ved å spise riktig mat eller ta kosttilskudd. Det finnes kun én måte beskytte seg mot meslinger på, og det er vaksinen. Den gir ca 95% beskyttelse fra første dose, og 99% beskyttelse etter andre dose.

Hva ville skjedd om vi ikke vaksinerte barn i Norge? Vel, av hvert årskull på ca 60.000 nye barn ville 10-20 barn dø. Omlag 60 barn ville få varige skader som døvhet og hjerneskader. Rundt 2000 barn ville bli lagt inn på sykehus med komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og diaré. Dette er den situasjonen vaksinemotstandere ønsker seg i dette landet, forstå det den som kan.

Etter at MMR-vaksinen ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1983 er det bare registrert ett barn med varig skade. En eneste alvorlig, permanent bivirkning på 30 år. Uten vaksinen ville rundt 4-500 norske barn dødd, et par tusen norske barn ville hatt permanente skader, og flere titusener ville vært innlagt på sykehus med alvorlige, men forbigående komplikasjoner i løpet av samme periode.

Veier man risiko mot fordeler er statistikken krystallklar i favør av vaksinering.

7 Ineffektiv meslingvaksine?

De sier at meslingvaksinen er effektiv, men sannheten er at utbruddene skjer i befolkning hvor 99,7% er vaksinert og det har ingen enkel forklaring.

Jo, det har en svært enkel forklaring. Utbruddene skjer når uvaksinerte individer fra utlandet tar med seg smitten inn til USA og deretter smitter en uvaksinert gruppe, f.eks. amish-folk eller andre religiøse grupper som har lav vaksinasjonsdekning. I den øvrige befolkning hvor de fleste er vaksinert, får man ikke utbrudd. De beskytter hverandre gjennom flokkimunitet.

Ser vi på de nyeste utbruddene i USA, de høyeste på 20 år, ser vi at rundt 90% var uvaksinerte. Vi kan også ta en kikk på 2011, et av de verste årene i nyere tid hvor over 30.000 europeere fikk meslinger. Hele 96% av de syke var enten uvaksinerte, eller hadde bare fått én dose (altså ikke fullvaksinerte). Dette rammer i hovedsak religiøse grupper, nomader (romfolk o.l.), Steinerskolemiljøer, eller folk som av annen overbevisning er vaksinemotstandere. Det er en tydelig sammenheng mellom lav vaksinedekning i en befolkningsgruppe, og meslingeutbrudd.

Hva gjelder Charrons eksempel fra en «befolkning hvor 99,7% er vaksinert», så lenker hun til en studie fra et meslingeutbrudd ved en skole i USA. Hun skriver at utbruddet «har ingen enkel forklaring», mens studien hun selv lenker til faktisk kommer med forklaring på fenomenet. Årsakene var blant annet at de som ble syke neppe var vaksinert likevel (usikre vaksinasjonsdata), eller var vaksinerte i for ung alder. Tallet på 97,1% var altså ikke pålitelig, og man så en klar sammenheng mellom de som ble syke og upålitelig vaksinasjonsdata for disse individene. Dette står i klartekst i referansen Charron selv lenker til! Hun lenker faktisk til dokumentasjon på at uvaksinerte ble syke mens vaksinerte ikke ble det, men påstår det motsatte i teksten sin.

Atter et forsøk på å villede fra Charron og Kilden, altså.

Et annet poeng som ofte trekkes frem er at det er flere vaksinerte som blir syke i et utbrudd, enn ikke-vaksinerte. Her blander man i så fall sammen absolutte og relative tall i et forsøk på å få det til å virke som om vaksinen ikke virker. Enkel matematikk viser hvordan man kan la seg lure av dette:

Tenk deg en skole med 1000 elever. Ingen har hatt meslinger før. Alle untatt fem elever har fått to doser av meslingevaksinen og er derfor immune mot meslingviruset. Alle de tusen studentene utsettes for viruset. Meslingevaksinen er mer enn 99% effektiv når man har fått to doser, men den er altså ikke 100% effektiv. Noen få vaksinerte vil derfor være ubeskyttet uten å vite det selv. På denne skolen viser det seg at 7 studenter blir syke på tross av å være vaksinerte. Alle de fem uvaksinerte blir selvsagt også syke, totalt 12 sykdomstilfeller.

Vaksinemotstandere vil nå si at ettersom 7 av de 12, altså 58% av de syke var vaksinerte, virker vaksinen åpenbart ikke. Men dette skyldes selvsagt bare at så mange, de aller fleste, var vaksinerte, og hvis vaksinen beskytter over 99% vil fortsatt noen få bli syke. I absolutte tall kan dette overgå antall uvaksinerte som ble syke, men det er fordi uvaksinerte heldigvis er så få, mens de vaksinerte er så mange. Likevel ble 100% av de uvaksinerte syke, mens under 1% av de vaksinerte ble det. I absolutte tall ble flere vaksinerte syke, men relativt sett er andelen vaksinerte som ble syke mikroskopisk sammenlignet med den uvaksinerte gruppen.

Og kanskje viktigst av alt: uten vaksine ville nesten alle 1000 studenter blitt syke.

8 Vannkopper

De overbeviser deg til å vaksinere mot vannkopper slik at sjefen din ikke blir sint når du går glipp av et par dager med arbeid for å være hjemme med barnet ditt.

Vannkopper er ikke helt ufarlig. Hos barn er sykdommen som regel mild, men hos voksne kan det være mer alvorlig. Det kan også føre til misdannelser hos barn om en gravid kvinne smittes tidlig i svangerskapet.

Likevel er dette argumentet fra Charron/Kilden ganske irrelevant ettersom man i Norge ikke vaksinerer barn rutinemessig mot vannkopper.

9 Influensa

De forvrenger antall influensainfeksjoner ved å kombinere de med lungebetennelse, noe som er irrelevant for de fleste unntatt de aller eldste, mens mainstream media skriver overskrifter om dødsfall fra influensa hos barn som hadde andre og langt mer alvorlige infeksjoner.

Argumentet her synes å være at det ikke er så farlig om folk som har underliggende sykdommer dør av influensa, fordi de var allerede svekket, og da kan man ikke skylde på influensa. Selv om det altså var influensa som utløste problemet.

Dette argumentet så vi også etter svineinfluensapandemien i 2009 da over 30 unge nordmenn døde av viruset. Medianalderen hos de som døde var nesten 50 år lavere enn ved vanlig sesonginfluensa, hvor man årlig knytter rundt 100 dødsfall direkte til influensa. Men ettersom de fleste av disse som døde i 2009 hadde en underforliggende sykdomsårsak som gjorde dem ekstra utsatte, synes ikke vaksinemotstanderne at man egentlig kan skylde på svineinfluensa.

Man antar for øvrig også at minst 40 flere nordmenn ville ha omkommet om ikke så mange nordmenn hadde vaksinert seg. Det synes også å være irrelevant for vaksinemotstanderne, fordi dette var jo uansett «svekkede individer». Individer som sannsynligvis ville overlevd pandemien om de ikke hadde blitt smittet med H1N1 i 2009.

Denne hårreisende instilling finner vi også hos vaksinemotstandere som Gro Lystad, som i 2010 uttalte til NRK at hvis uvaksinerte barn døde av for eksempel meslinger, så var ikke det så farlig fordi det uansett er «barn som er svekket på forhånd».

Dette argumentet er bare ondskapsfullt og krever ingen videre kommentar.

10 Kikhoste og flokkimmunitet

De forteller deg at kikhoste er «tilbake» på grunn av at flokkimmuniteten minskes mens sannheten er at kikhoste er syklisk, dermed kan immunitet mot det ikke defineres og forskere ved Johns Hopkins visste selv for 20 år siden at flokkimmunitet til kikhoste aldri kunne oppnås ved vaksinering.

Beklager, men Charron må være stokk dum. Hun argumenterer om at kikhoste er syklisk – og lenker til en artikkel hos CDC som helt korrekt påpeker at kikhoste opptrer i sykluser på 3-5 år. Men så ignorerer hun visst bare at CDC i neste setning skriver at toppene i disse syklusene har økt jevnt og trutt de siste 20-30 år. Den langsiktige trenden er ikke syklisk; den viser derimot at vi stadig får flere kikhostetilfeller av flere årsaker, hvorav en av disse er at immunitetet gradvis synker. Atter en gang skriver hun én ting, men lenker til en kilde som sier det motsatte.

Hun lenker også til en gammel rapport som drøfter flokkimmunitet for flere ulike smittsomme sykdommer og hevder at dette dokumenterer at flokkimmunitet for kikhoste er umulig å oppnå. Åpner vi selve dokumentet kan vi lese forskerne skrive at flokkimmunitet har en vesentlig del av æren for å ha redusert antall tilfeller med kikhoste de siste tiårene med hele 93%. Grunnet usikkerhet om kikhostevaksinens effekt og enkelte andre faktorer, er det likevel vanskelig for forskerne å beregne hvor høy vaksinasjonsdekning man må ha for å oppnå en global flokkimmunitet og dermed kunne utrydde sykdommen, slik man kan med for eksempel polio og meslinger. Men dette er noe helt annet enn hva Charron/Kilden forsøker å forvrenge budskapet til. Det er ingen tvil om at flokkimunitet for kikhoste er ekstremt viktig, noe forskerne også understreker.

Igjen lenker hun til en kilde som sier det motsatte av hva hun selv påstår. Vi er ikke en gang halvveis i teksten, og hun har nå løyet på denne måten minst fire ganger!

11 Immunitet

De sier at vaksiner er effektive i å forebygge sykdom, men sannheten er at antistoffproduksjon bare forteller halve immunitetshistorien.

Måten vaksiner gir immunitet på er ganske komplekst. (Ta gjerne en kikk på videoen i denne bloggposten for å lære mer om hvordan immunforsvaret styrkes, eller rettere sagt gjøres mer målrettet, gjennom en slags evolusjonær prosess når man blir vaksinert.) Likevel er dette argumentet fullstendig meningsløst all den tid vi ser effekten i praksis med en reduksjon på som regel 98-99% av de smittsomme sykdommer det vaksineres mot.

Å hevde at vaksiner ikke forbygger sykdom når man stilles overfor slik statistikk, er ganske håpløst.

12 Celle-mediert immunitet

De vil ha deg til å tro at vaksinasjon er lik naturlig infeksjon, men sannheten er at selv FDA innrømmer at vaksiner med aluminium adjuvant ikke kan produsere celle-mediert immunitet, som er grunnlaget for flokkimmunitet.

Det er delvis korrekt. Vaksiner er ikke perfekte, og det jobbes med å utvikle nye adjuvanser som ikke bare gir antistoffbasert immunitet, men også celle-mediert immunitet. De ulike adjuvansene som brukes, og deres styrker og svakheter, er beskrevet blant annet her – dette er altså ingen hemmelighet.

Å si at celle-mediert immunitet er grunnlaget for flokkimmunitet, er likevel ikke korrekt. Man kan oppnå flokkimmunitet like greit med antistoffbasert immunitet, noe vi ser svært tydelig i praksis. Det er en grunn til at ingen i din familie og skoleklasse lenger er lammet av polio. Vi har utryddet sykdommen i nesten hele verden gjennom et omfattende vaksineprogram.

Å hevde at flokkimmunitet ikke finnes, er som å si at gress er blått. Det er den ultimate og mest desperate fornektelse hvor man rett og slett bare lukker øynene for virkeligheten og håper at andre skal dele vrangforestillingen med deg. Heldigvis er de aller, aller fleste smartere enn det, og velger å vaksinere sine barn. En gjennomført altruistisk handling som bidrar til å beskytte de blant oss som enten ikke kan vaksineres, eller som ikke utvikler en god nok immunitet fra vaksinen.

13 Trygghetstesting

De sier at vaksiner er trygge, men malen der er at sikkerhet er målt i muse-vektøknings test, ikke det faktum at en av seks barn i dag lever med en kronisk sykdom eller funksjonshemming i vårt over-vaksinerte land.

Muse-vektøkningstest er en av flere metoder, og metoden har vist seg å være svært pålitelig.

Det at flere barn lever med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger har beviselig ingenting med vaksiner å gjøre, tvert i mot. Uten vaksiner ville vi garantert sett mange flere barn med funksjonshemninger, skader på syn og hørsel, hjerneskader og lammelser. Spør en av dine slektninger som levde for 50 år siden. Hvor mange poliolammede kjente de? Hvor mange med døvhet, synsskader eller hjerneskader fra ulike barnesykdommer kjente de? I dag er disse problemene i praksis eliminert, takket være vaksiner.

Vaksiner er gjennom sin effektivitet blitt sin egen verste fiende. Så mange skadelige og dødelige sykdommer er utryddet fra vår del av verden, at vi ikke lenger husker en tid hvor barn døde og ble skadet av disse «ufarlige» sykdommene. Det er kanskje også årsaken til at vi nå tilsynelatende har mer kroniske sykdommer, fordi vi først de siste tiårene har vært friske nok til å kunne bekymre oss om disse.

Vi vet også at vaksiner ikke gjør barn mer utsatte for sykdommer. En omfattende studie (KIGGS) på over 17.000 tyske barn og unge i alderen 1 til 17 år viste at vaksinerte barn og unge ikke hadde høyere grad av allergier, astma eller infeksjonssykdommer (som forkjølelser o.l.) enn ikke-vaksinerte barn og unge. Derimot fant de at de uvaksinerte ungdommene hadde 3-5 ganger høyere andel av kikhoste, meslinger, røde hunder og kusma enn hva de vaksinerte ungdommene hadde. Ikke overraskende.

En annen omfattende studie fra Danmark fulgte over 700.000 barn født i perioden 1990-2000 og fant ingen økt forekomst av diabetes type 1 hos de som var vaksinerte.

Det er jo likevel litt søtt hvordan vaksinemotstanderne helt uten fnugg av bevis vil lenke sykdommer til vaksiner. Akkurat på samme måte som strålehysterikerne mener det skyldes mobilstråling og wifi, gifthysterikerne mener det skyldes mer gifter i miljøet, kostholdsfanatikerne mener det skyldes moderne mat osv. Det er likevel ikke noe god grunn til å hevde at det er flere av slike kroniske sykdommer i dag sammenlignet med pre-vaksinasjonsæraen.

Sannheten ser ut til å være at vi i dag er mye flinkere til å diagnostisere disse lidelsene og har utvidet diagnosekriteriene for å kunne gi flere barn riktig type behandling og oppfølging. Mye skyldes også trender og moter hvor folk hevder å ha allergier og intoleranser de slettes ikke har når de testes i kontrollerte studier.

Påstanden om at vaksiner fører til kroniske sykdommer fremsettes av Charron helt uten dokumentasjon. Hun bare føler at det må være slik, og det er visst godt nok. Magefølelsen til en laboratorieassistent skal vi stole på, mens folk som Paul Offit, som har viet et liv til rigid forskning på vaksiner, skal vi visst bare avfeie. Logikken til vaksinemotstanderne er vanskelig å få grep på… og det skader oss alle.

For ikke så mange år siden ble en effektiv vaksine mot Lyme-borreliose fjernet fra markedet fordi salget stupte etter at en liten gruppe høylytte vaksinemotstandere spredte løgner om påståtte bivirkninger fra vaksinen. Nå vil neppe nye legemiddelprodusenter bruke ressurser på å utvikle tilsvarende vaksiner, fordi løgner og hysteri fra folk som Kilden og Charron kan knekke dem helt. Og alle vi andre står igjen som taperne.

14 Peanøttallergi

De vil fortelle deg at vaksine bivirkninger er milde fordi de henviser til aluminium depot i barnets lår hvor det blir hevelse og varmt. De snakker ikke om fire måneder senere når du innser at barnet ditt har utviklet en dødelig peanøttallergi.

Her hevder Charron at peanøttallergi skyldes vaksiner, fordi vaksiner inneholder peanøttolje som adjuvans. Kilden hun viser til hevder også at dette ikke er oppgitt i ingrediensoversikten til vaksinen fordi det ikke er påkrevd av FDA. Dette er tull. Alle ingredienser skal oppgis. Unnlater man det kan det bety fengselsstraffer for de ansvarlige.

Peanøttolje er ikke lovlig å bruke som adjuvans i vaksiner i USA, ergo er hennes påstand beviselig løgn.

Eneste kilde Charron har for å knytte peanøttallergi til vaksiner, er en bok skrevet av en vaksinemotstander som har funnet en påstått korrelasjon, uten å kunne vise noen faktisk sammenheng. Det ville også vært umulig ettersom det ikke er peanøttolje i vaksiner.

15 Aluminium og bivirkninger

Sannheten er at det er et fjell av forskning om farene ved å injisere aluminium – fra IgE antistoffproduksjon ved astma og allergi, til hvordan aluminium angriper myelin tildekkingen av nervesystemet, noe som kan føre til autisme, ADHD, og Alzheimers sykdom.

Aluminium i vaksiner er helt trygt. Virkelig, det er helt trygt. Barna får i seg mer aluminium gjennom morsmelk enn fra vaksiner, og har et så høyt grunnivå av aluminium i blodet til enhver tid at man ikke en gang kan måle noen forskjell etter at de har fått en vaksine.

Studier som viser at det å la hjerne og nerver bli utsatt for store doser aluminium over lang tid kan være skadelig, er fullstendig irrelevant for spørsmålet om de mikroskopiske mengder aluminium i noen få vaksinedoser er det.

Til sammenligning inneholder et eple eller en banan formaldehyd i så små mengder at det er fullstendig ufarlig. Det at formaldehyd i større konsentrasjoner kan være giftig, er derfor helt uinteressant. Vi advarer ikke mot å spise frukt fordi de inneholder små mengder av stoffer som i store mengder kan være farlige. Dette handler om doser og hvor fort kroppen kvitter seg med stoffene.

Vaksinemotstandere forsøker gang på gang å skremme ved å sammenligne størrelser som ikke har noe med hverandre å gjøre. Ikke la deg lure.

16 Vaksiner og autisme

De vil insistere på at en viral vaksine ikke kan forårsake autisme, samtidig som forskere i det stille gjør mus autistiske i laboratoriet ved å skape en viral infeksjon hos gravide mødre. Med nonsens vil de vil ha deg til å tro at regressiv autisme ville begynne hos 1 million barn ved 12, 15, 18 eller 24 måneder uansett, på egen hånd, og timingen med vaksinen er en tilfeldighet til tross for ingen forklaring på en slik teori, og selvfølgelig ingen kontrollgruppe for å bevise de har rett.

Det er gjort mer enn 20 store studier av høy kvalitet som har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom vaksiner og autisme. Nei, vent litt, tar man med alle relevante studier, er vi faktisk oppe i 107 slike studier som avviser en sammenheng!

I en ny metaanalyse som ble publisert i mai 2014 ble over 1,25 millioner barn undersøkt, og det var ikke flere barn med autisme hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte. Man fant ingen slik sammenheng for noen vaksine eller hvis man så på eksponering for tiomersal/kvikksølv alene. Denne frykten kan legges fullstendig død.

Stadig mer dokumentasjon peker for øvrig i retning av at autisme skyldes endringer i hjernen allerede på fosterstadiet, lenge før barnet utsettes for vaksiner. Det burde i seg selv være siste spiker i kisten for autisme-argumentet.

17 Kvikksølv

De vil fortelle deg at kvikksølv ikke forårsaker autisme, selv om Merck innrømmet i 1991 de utsatte barn for 87 ganger de giftige nivåer av kvikksølv som bør spises og FDA ikke grep inn på nesten et tiår. De vil tilby sin fjerning av kvikksølv som et slags bevis på at MMR ikke forårsaker autisme, til tross for at MMR aldri inneholdt thimerosal i første omgang.

Det har ikke vært kvikksølv i vaksiner i det norske barnevaksinasjonsprogrammet siden 1997. I USA ble det fjernet i 2001. Og siden dengang har det ikke vært noen nedgang i antall autisme-diagnoser. Den samme trend har man også funnet i Japan. Det burde egentlig si det meste.

Det er uansett ingenting som tyder på at kvikksølv/tiomersal i vaksiner er farlig. I sin første kilde viser Charron til en sak som er fra en tid før man visste at etylkvikksølv, som er den varianten som finnes i vaksiner/tiomersal, er vesentlig mindre giftig enn metykvikksølv, som man kan få i seg ved å spise fisk og som Merck dengang sammenlignet med. Hennes artikkel er derfor basert på utdatert kunnskap og er irrelevant for dagens forhold.

Etylkvikksølv skilles nemlig ut av kroppen mye raskere enn hva metylkvikksølv gjør, hhv ca 4 dager vs 70 dager, og det er kun om man eksponeres for dette tungmetallet over lang tid at det kan gjøre skade. Tiomersal forsvinner ut av kroppen veldig fort, og kan derfor ikke gjøre skade på hjernen.

18 Skjult kvikksølv

De vil fortelle deg at vaksiner «ikke lenger inneholde kvikksølv», og håper på at du ikke skjønner hvor mange vaksiner som er badet i kvikksølv, og det som er gjenværende er rester det ikke er verdt å fortelle deg om.

Dette er bare fri fantasi og Charron oppgir selvsagt ingen kilde. Påstanden er svært overdrevet. Ingen vaksiner som er oppgitt å ikke inneholde kvikksølv er «badet i kvikksølv». Noen inneholder rester av kvikksølv, rester som begrenser seg til 1 milliondels gram (mikrogram) per vaksinedose.

Man får i seg mange ganger denne mengden via maten hver eneste dag – og tilnærmet 100% av kvikksølvet går rett i blodet selv om maten inntas gjennom munnen. Argumentet om at det er en vesensforskjell på å få kvikksølv injisert eller inntatt via mat, er derfor feil.

Grenseverdien for metylkvikksølv, som altså er mye giftigere enn etylkvikksølv, er satt til 1,6 mikrogram per kilo kroppsmasse per uke. Altså kan en voksen person få i seg 14-20 mikrogram hver eneste dag uten at man anser det som farlig. Det er ikke satt noen grenseverdi for etylkvikksølv, men ettersom det skilles ut av kroppen 15-20 ganger så raskt som metylkvikksølv, vil toleranseverdien her naturlig nok ligge høyere.

Studier gjort på barn viser at man ikke kan måle høyere verdier av kvikksølv i blodet etter vaksinering. Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker også at tiomersal i vaksiner er helt trygt.

Det er også rart de sier at disse kvikksølvrestene er noe myndighetene ikke synes det er verdt å fortelle om, og så lenker de til FDA sine hjemmesider hvor de forteller om nettopp dette…

19 Aluminium igjen

De vil ta oppmerksomheten bort fra den kroppslige skaden forårsaket av aluminium ved å diskutere de store mengder aluminium som finnes i jordskorpen, eller i en mors morsmelk mens de ber deg om å tro at å drikke morsmelk er lik å injisere aluminium inn i menneskekroppen – som om aluminiums forgiftning av våre mødres morsmelk er noe å feire. De håper du ikke lærer at mengden av injisert aluminium i de to første måneders vaksinasjonsprogram overskrider mengden av aluminium som tillates intravenøst ​​med en faktor på 20.. De vil spydig si, «Det er en god ting det er injisert subkutant og ikke satt inn i en blodåre», som om kapillærene ikke bærer de injiserte stoffer til blodet.

I tilfeller hvor man har funnet at aluminium skader et menneske, har de hatt defekte nyrer og blitt eksponert for store doser aluminium over lang tid. Da har man målt minst 100 ganger høyere nivåer av aluminium i blodet enn hva som er normalt. Etter en vaksine er den ekstra dosen aluminium så liten at man ikke kan måle noen endring i blodverdiene. Rundt 50-70% av aluminium man får inn i kroppen skilles ut i avføringen i løpet av 24 timer.

Og for bare å understreke hvor håpløs dokumentasjon Charron lenker til, så er hennes dokumentasjon for at barn får i seg 20 ganger de trygge verdiene for aluminium gjennom en vaksine basert på en artikkel som viser til anbefalte maksimumsverdier for for tidlig fødte barn med nyreskader… Det som drøftes i studiene det vises til er aluminiumsmengder i diverse legemidler eller næring som gis intravenøst til disse barna, ikke vaksiner. Artikkelforfatteren tar altså grenseverdier for undervektige babyer med nyrer som ikke klarer å skille ut aluminium fra blodet, og overfører dette til friske babyer som vi vet håndterer disse mengdene aluminium helt fint.

I artikkelen lister man til og med opp aluminiumsinnhold for HPV-vaksinen, og glemmer at den ikke gis til babyer, men til 12 år gamle jenter. Dette er direkte flaut, Charron og Kilden.

De harde fakta er at i amerikansk vaksineprogram får barn i seg ca 4,4 milligram med aluminium fra alle vaksiner de får i første levehalvår, så får de i samme periode i seg minst 7 milligram fra morsmelk, eller 38 milligram fra morsmelkerstatninger, i samme periode. For soyabasert morsmelkerstatning, får de hele 117 milligram aluminium i seg.

Voksne mennesker får normalt i seg 7-9 milligram hver dag fra mat og drikke. I tillegg kommer større mengder fra legemidler som aspirin og mageregulerende brusetabletter, samt antiperspiranter og matemballasje, maling og ulike byggematerialer. Mengden aluminium vi får i oss fra vaksiner er så bagatellmessig sammenlignet med den daglige eksponering at det er absurd å fremstille dette som en isolert risiko.

Enkelte vaksiner, som f.eks. MMR-vaksinen, influensavaksiner, poliovaksine og vaksine mot vannkopper, inneholder uansett ikke aluminium.

Det finnes mer enn 75 år med data som viser at aluminium i vaksiner er trygt. Det er på tide at vaksinemotstanderne våkner opp.

20 VAERS

De vil fortelle deg vaksinereaksjoner registrert av foreldre i VAERS ikke er troverdige, som om de vet mer enn foreldrene som står som vitner til de ødeleggende effektene av vaksinasjon i sine barn. De vil undervurdere rapportene i VAERS til tross for det faktum at FDA innrømmer at bare 10-20% av alle vaksine reaksjoner blir rapportert.

Ja, det er dessverre tilfelle at vår trang til å se sammenhenger mellom hendelser gjør at vi ofte ser falske sammenhenger. Dette er godt dokumentert. For å finne ut om en vaksine er farlig må man derfor se om det opptrer flere tilfeller av en type bivirkning/lidelse hos uvaksinerte sammenlignet med vaksinerte innenfor et gitt tidsrom. Negative hendelser som spontanaborter, dødsfall eller sykdom skjer hele tiden, og man må altså ta hensyn til statistisk bakgrunnsstøy.

Det eneste som ville vært virkelig overraskende var om folk sluttet å bli syke, spontanabortere, få blodpropp, hjerteinfarkt, pollenallergi, diabetes type 2 eller dø innefor en gitt tidsperiode etter å ha mottatt en vaksine. Det gjør de selvsagt ikke, og derfor vil vi alltid og av helt naturlige årsaker finne en del slike tilfeller kort tid etter at noen har fått en vaksine. Det betyr ikke at vaksinen forårsaket hendelsen.

Vi kan også snu på det. De fleste barn begynner å gå og snakke kort tid etter å ha mottatt sine barnevaksiner. Betyr det at vaksiner gir dem taleevne eller styrker deres motoriske ferdigheter? Det at en rekke helseproblemer opptrer omtrent i samme alder som vaksiner gis til barn, er en tilsvarende tilfeldighet. Det gjelder i like stor grad for de uvaksinerte barna, noe studie etter studie viser. Sammenhengen er bare tilsynelatende fordi vi er «programmert» til å se slike mønstre.

Det er også slik at VAERS-databasen regstrerer alle hendelser, uten å ta hensyn til om de har noe med vaksiner å gjøre. Et eksempel er at «dødsfall etter HPV-vaksinen» også inkluderer jenter som er påkjørt i trafikken… Vaksinemotstandere nevner merkelig nok aldri dette.

Det at bare rundt 10% av alle bivirkninger blir innrapportert, er ikke spesielt rart eller nødvendigvis bekymringsverdig. De aller fleste bivirkninger er fullstendig bagatellmessige og forbigående. Hvem gidder vel rapportere en kløe eller et utslett som går over etter en dag eller to? Det rare er at vaksinemotstandere har en tendens til å hevde at disse 10% også gjelder dødsfall, som om sjansen for underrapportering av en kløe og et dødsfall er identisk.

VAERS-databasen er ingen dokumentasjon i seg selv, men analyseres jevnlig for å se om det dukker opp mistenkelig mange tilfeller av bivirkninger etter en vaksine. Når det skjer kan man gå inn og granske tilfellene nøyere. Først da kan man se om det faktisk finnes en kausal sammenheng, og så langt har man ikke funnet dette for de vaksiner som er i bruk.

21 Tidsplan

De vil fortelle deg at tidsplanen for vaksineprogrammet er trygt, men de kalde harde fakta er disse: det har aldri vært en laboratorium dobbelt-blind studie av CDCs vaksinasjonsprogram. Ikke i 1980, ikke i 2010, ikke noen gang. Folk som forteller deg hvor trygg tidsplanen er ble ikke engang vaksinert under den tidsplanen.

Det er korrekt at man ikke har veldig gode data for å vite akkurat når man helst bør gi vaksiner. Målsetningen er likevel å balansere risikoen ved å gi vaksiner for tidlig, mot risikoen ved å vente for lenge slik at barnet kan utsettes for smitte i mellomtiden. Erfaringer og analyser gjort over flere tiår har gitt den tidsplanen for vaksiner som er i bruk i dag, og Charron gir ingen dokumentasjon på at denne er problematisk. Hun beskriver altså et ikke-problem.

Gode data har altså manglet, men fascinerende nok ble det nettopp publisert en studie som undersøkte dette – etter at Charron skrev sin artikkel. Her fant forskerne at ved å holde seg til de anbefalte tidene for vaksinering, var risiko for bivirkninger vesentlig lavere enn om man ventet og tok vaksinene senere. En del foreldre som er skeptiske til vaksiner mener at man bør vente så lenge som mulig med å vaksinere slik at barna skal være bedre rustet. De nyeste data viser altså at dette neppe er smart. Følg den vaksineplan som myndighetene anbefaler!

22 Farlig flokkimmunitet

De slenger rundt seg med uttrykket flokkimmunitet som om det er bevist faktum, snarere enn en håpefull teori utledet fra naturlig ervervet viral sykdom. De unnlater å nevne at man aldri kan bli immun mot bakterier av samme grunn antibiotika fører bakterier til å utvikle seg til superbugs. De vil ikke innrømme at vaksinasjon har snudd konvensjonell upraktisk sykdom til dødelige infeksjoner.

Dette er bare vås, og Charron gir heller ingen kilde for påstanden. Jeg har derimot gitt mye data og statistikk i tidligere referanser i denne bloggposten som viser at flokkimmunitet i aller høyeste grad er et faktum.

Påstanden om at man ikke kan bli immun mot bakterier fordi disse hele tiden evolverer, er i beste fall upresis. Ja, hvis vaksinen ikke gir god nok immunitet over lang nok tid, så kan dette være et potensielt problem. Vi har sett at dette muligens har skjedd med kikhostebakterien. Men å hevde at nettoeffekten av vaksinering derfor er negativ, er virkelighetflukt. Alle millioner av mennesker som beviselig er spart fra død, lammelser, permanente skader og mye lidelse, er god nok dokumentasjon på at vaksiner har vært verdt det.

Ingenting tyder heller på at vaksinering bidrar til økte problemer med bakterieresistens. Tvert i mot viser det seg at vaksiner faktisk bidrar til å redusere problemet med resistens fordi man hindrer bakterier i å gjøre folk syke, og dermed at de må få antibiotikabehandling. Når bakteriene aldri får «fotfeste» i utgangspunktet, vil de heller ikke skape noe resistensproblem.

Her klarer altså Charron å snu fakta på hodet atter en gang, fordi hun baserer seg på ren synsing og magefølelse uten dokumentasjon, heller enn å se på hva slags vitenskapelige data som finnes.

23 Ødelegger immunsystemet

De gråter for å beskytte immunsupprimerte barn som «ikke kan» motta vaksiner når sannheten er at disse barna ikke bør få ytterligere vaksiner, fordi vaksiner er det som fikk dem til å bli immunkompromitterte i første omgang. For å strø salt i såret har CDC fjernet nesten alle kontraindikasjoner for vaksinasjon slik at «umiddelbar anafylaksi etter vaksinering» er nesten den eneste grunnen til at man kan stole på å få medisinsk fritak for vaksiner. Faktisk, selv barn med kreft forventes å være fullt vaksinert med unntak av de levende virus i MMR + V.

Igjen en påstand tatt ut av løse luften uten noen kildehenvisning. Sorry, hvis Charron og Kilden forventer å bli tatt seriøst ved å bare dikte opp påstander etter eget forgodtbefinnende, så bommer de nok litt.

Som den tyske KIGGS-studien viste, så er ikke vaksinerte barn «immunkompromitterte». Tvert i mot er de mindre syke enn uvaksinerte barn. Husk også at de antigener barn får i seg fra en vaksine er bare en håndfull av trillioner av bakterier som de får i seg hver eneste dag gjennom øyne, nese, munn og skrubbsår. I blant kunne man tro at vaksinemotstandere tror barn lever i sterile miljøer og ikke utsettes for patogener utover de som kommer fra de «skumle vaksinene». Sannheten er at vaksiner er en dråpe i havet av alt immunsystemene til barn utsettes for daglig – og det håndterer de helt fint.

Charron hevder også at CDC har endret listen over kontraindikasjoner slik at «umiddelbar anafylaksi etter vaksinering er nesten den eneste grunnen man kan stole på for å få medisinsk fritak for vaksiner». Vel, her bommer hun grovt. Listen hun viser til inkluderer faktisk flere kontraindikasjoner enn tidligere, så den er faktisk utvidet, ikke innskrenket. Og oversikten hun lenker til lister opp minst 8-10 unntaksårsaker, ikke bare den ene hun nevner. Det er for øvrig kun for barnevaksinene. For voksne finnes det en egen liste.

Ren løgn fra Charron og Kilden atter en gang, altså. (Holder noen tellingen?)

24 Big Pharma og kosttilskudd

De er raske til å slå ned på en behandling som et farmasøytisk selskap ikke eier en patent på, selv de som er viden kjent for å være gunstige, slik som cannabisolje, kelat-terapi, eller kosttilskudd for vitaminer og mineraler som mangler i våre plantevernmiddel-tunge amerikanske dietter, eller på grunn av malabsorpsjon i de som bærer MTHFR defekter.

Cannabisolje har ingen dokumentert effekt på kreft (som det promoteres for) per i dag. Kelat-terapi brukes også innen skolemedisinen for enkelt tilstander. Men i alternativ sammenheng, som Kilden her viser til, finnes det ikke dokumentasjon på effekt. Kosttilskudd har ingen positiv helseeffekt for folk flest, kanskje tvert imot.

Det finnes heller ingen grunn til å hevde at moderne mat inneholder mindre næring enn maten gjorde før i tiden. Individer som av ulike årsaker kan lide av mangelsykdommer, vil kunne ha nytte av spesifikke tilskudd, men å hevde at alle derfor trenger kosttilskudd er like usaklig som å påstå at alle bør ta insulininjeksjoner bare fordi diabetikere trenger det.

Dette er det vanlige mantraet fra vaksinemotstandere og alternativmiljøer om at legemiddelindustrien motarbeider «naturlig medisiner» og ting som ikke kan patenteres. Dette er beviselig feil, noe jeg har drøftet i flere bloggposter. Legemiddelindustrien tjener mye mer på å behandle sykdom enn ved å forhindre sykdom gjennom vaksiner. De tjener også mer på å selge kosttilskudd enn på å selge vaksiner. Hvis vaksinemotstanderne faktisk trodde på sitt eget økonomiske argument, ville de bli pro-vaksine.

25 Vaksiner eller rent vann?

De vil fortelle deg at vaksinering er en større prestasjon enn oppfinnelsen av vannrensende systemer, som gjør at vi ikke lenger drikker vår egen sykdomsfulle avføring. De vil ha deg til å tro at Afrika trenger flere vaksiner i stedet for rent vann å drikke.

Det gis ingen kilde for disse påstandene, og det settes her opp en såkalt falsk dikotomi. Det er ikke enten/eller. Begge deler er viktig, både vaksiner og rent vann. Det pågår en massiv innsats for å styrke begge deler.

26 Farlige leger

Hvorfor lyver de til deg? Av flere grunner. Mange av dem vet ikke bedre, ernæring er ikke gitt mye tid i medisinske skoler og deres forutinntatte læringsinstitusjoner er finansiert av farmasøytiske selskaper. De tror virkelig på løgnene de gjentar til sine pasienter. Mange av dem er ofre for sitt egen “leger er gud” kompleks. Mange av de ser hva som skjer med leger som tørr å advare andre om farmasøytiske farer og de ser varslere kalles kvakksalvere og blir ofre for medias heksejakt. Mange av dem vet at å innrømme sannheten betyr å innrømme sin rolle i den tragiske skaden som er blitt forårsaket de siste 30 årene. Å forvente disse legene å ta ansvar er som vente på den siste av de nazistiske soldater å komme ut av skjul for å ville stilles for retten.

Så leger gjør mer skade enn godt? Igjen en hårreisende påstand uten dokumentasjon. Selvsagt finnes det dårlige og arrogante leger. Selvsagt finnes det problemer med bivirkninger, feilmedisinering, overmedisinering og problemer både av menneskelig og systemisk art. Men å bruke dette som et generelt argument mot vaksiner, slik man forsøker her, gir ingen mening.

Vel, helt uten mening er det ikke, fordi det viser oss at vaksinemotstanden fra Charron og Kilden ikke egentlig handler om forskning og vitenskapelige data. Det handler ikke en gang om en reell bekymring for barns ve og vel. Det handler derimot om at alternativbransjen er hardt truet av at «skolemedisinen» stadig blir bedre, og at den vitenskapelige forskning på alternativ medisin viser tydeligere og tydeligere at den ikke har noe å tilby utover placebo. Det er et problem for disse menneskene som lever av å selge ineffektiv behandling, og derfor er deres hovedagenda å underkjenne hele helsevesenet gjennom påstander om korrupsjon og uærlighet.

De overser dessverre at det ikke er legene selv som bestemmer. De er underlagt etiske komiteer og regulerende myndigheter som følger med på hva som skjer. Systemet er langt i fra perfekt, men det er milevis bedre enn det ikke-eksisterende kontrollsystemet som ikke finnes for alternativbransjen.

27 Utdann deg selv

I bare ett henseende er mitt budskap det samme som pro-vaksine propaganda: Utdann deg selv. Men mens de mener «Les alle disse nettstedene som vi sponser for å støtte vår posisjon», foreslår jeg at du bør lære hva det vitenskapelige samfunn som ikke tjener på vaksiner sier.

Skal vi tro Charron og Kilden så er en lang og grundig medisinsk utdannelse fullstendig bortkastet. Alle kan nemlig vite like mye som fastlegen bare ved å lese i et mammaforum eller på et antivaksinenettsted. Mener de det samme når de leverer bilen inn på verkstedet? Eller leier inn en elektriker til å kable opp det nye huset? Eller får en regnskapsfører til å ordne regnskapet? Eller en arkitekt til å tegne huset? Eller en pilot til å føre flyet til neste sydentur? Jeg vil gjerne se Charron innta pilotsetet neste gang hun skal fly på tvers av USA, fordi det kan hun vel kjapt lære seg ved å google litt? Det er rart at mens man normalt har en viss respekt for fagkunnskap når det gjelder de fleste områder av livet, så kan visst alle selv være verdens fremste eksperter når det kommer til medisinske spørsmål.

Rammer jeg ikke meg selv her? Jeg er jo ingen lege. Nei, det er korrekt. Og derfor fremsetter jeg heller ikke påstander som er i strid med vitenskapelig konsensus. Jeg gjengir kun kvalitetssikret informasjon som de aller fleste leger og forskere ville kunne skrive under på. I motsetning til Charron tror jeg ikke at jeg kan motsi hele det medisinske fagfelt ved å google litt.

Det er faktisk slik at ikke alt kan læres ved å bare lese de kilder man selv føler passer best med ens eget syn på ting. Man må kunne en del om å vurdere kilder kritisk og forstå den vitenskapelige prosess for å kunne gjøre de beste helsevalg for seg selv. De færreste kan det. Derfor trenger vi informasjon og hjelp fra fagpersoner. Det finnes et utall instanser som regulerer og overvåker legemiddelprodusenter og helsearbeidere for å sørge for at sluttbrukerne, pasientene, får den mest korrekte og hensiktsmessige behandling. Tragediene i kjølvannet av folk som har gått i mot evidensbaserte helseråd, er lang og vond.

28 Immunforsvaret

Lær hvordan immunforsvaret fungerer. Les historien til sykdommen før vaksiner, snakk med eldre folk som vokste opp når polio, meslinger og andre sykdommer som ble forhindret av moderniseringen av samfunnet og rent vann – før vaksiner var tilgjengelig.

Vaksinemotstandernes kjerneargument er at det ikke er vaksiner som tilnærmet har utryddet de smittsomme sykdommene, men derimot et mer moderne samfunn med bedre hygiene, renere vann og bedre kosthold. Dette er for det første litt ironisk når de samtidig hevder at det nettopp er den moderne livsstil som gjør at alle er så syke. Men selv om man ser bort fra denne selvmotsigelsen, så er påstanden beviselig feil. Jeg har allerede vist dette tidligere i teksten gjennom statistikker som viser en tydelig tidsmessig sammenheng mellom innføring av vaksiner og en nesten eliminasjon av sykdommer. Men et annet viktig poeng er at mange av disse vaksinene ble innført i så ny tid at det ikke er skjedd noen endringer i hygiene og kosthold.

Ta for eksempel vaksinen mot Hib. Den ble innført i 1992 i Norge, og se hva som skjedde med antall syke:

546651783d1

Som med de fleste andre slike vaksiner, går antall sykdomstilfeller rett i bakken i løpet av 1-5 år etter at vaksinen tas i allmenn bruk.

Hvis man derfor argumenterer med at Hib-vaksinen ikke egentlig virker, så må man samtidig kunne argumentere for at det skjedde dramatiske endringer i norske barns kosthold, hygiene og øvrige helsetjenester i 1992. Det gjorde det selvsagt ikke. Den eneste forklaring på dette dramatiske fall i antall syke barn er vaksinen selv. Vaksiner virker.

29 Dårlig testing

Gå og les om hvordan vaksiner har en rask godkjenningsprosess uten skikkelige sikkerhets studier.

Dette er allerede tilbakevist i Jennifer Raff sin originalartikkel, men her henviser Charron spesifikt til HPV-vaksinen Gardasil. Hun hevder at denne var dårlig testet, men sannheten er at det er en av de best testede vaksiner i historien.

Nå har vi også solide data som viser at Gardasil er trygg, blant annet en fersk studie som så på nesten en million svenske og danske jenter og fant at de som hadde fått vaksine ikke hadde høyere antall tilfeller av en lang rekke helseskader/sykdommer som de kontrollerte for. Norske tall viser det samme: Ikke et eneste tilfelle av alvorlig, permanent helseskade fra HPV-vaksinen.

Igjen argumenterer Charron mot et ikke-problem. Hvis man må ty til falske problemstillinger for å argumentere mot en sak, har man kanskje ikke en så veldig god sak i utgangspunktet…

30 Andrew Wakefield

Lær om Andrew Wakefield, og hvordan hans studie som foreslo det kan være en mulig sammenheng mellom barnevaksiner, tarmbetennelse, og nevrologiske skader hos barn har blitt kopiert og bevist gang på gang, og hvordan hans partner Professor John Walker Smith ble frikjent for alle anklager, som igjen beviser at påstandene om svindel lagd mot Dr. Wakefield var ubegrunnet.

De forsøker også å renvaske Andrew Wakefield, men om du virkelig ikke ennå har forstått at han er en løgner og svindler som bedrev uetiske forsøk på barn og selv hadde økonomiske interesser i en alternativ vaksine, så kan du i det minste pløye deg gjennom Wikipedia-artikkelen om mannen og følge kildehenvisningene der for mer informasjon. Det finnes ingen fagpersoner i dag unntatt de mest rabiate vaksinemotstandere som fortsatt forsøker å forsvare denne kjeltringen.

Påstanden om at hans studier er blitt «kopiert og bevist gang på gang» er feil. De viser til én enkelt studie av Stephen Walker, men unnlater å nevne en tilsvarende studie som ikke klarte å replikere Wakefields funn. Men det er bare ett av mange eksempler. En grundig gjennomgang av Walkers forskning og påstander om at Wakefields data er «kopiert og bevist» kan leses her og her. Kort sagt er påstanden fra Charron og Kilden ren og skjær løgn.

31 Vaksiner og autisme – igjen

Les de mange store studier som uttrykkelig har undersøkt om autisme er forårsaket av vaksiner … og har funnet at ja faktisk, det er en sammenheng. Mens du er i gang, forstå at vi har brukt 27,4 millioner dollar på 127 genetiske studier siden 2006, og er ikke nærmere å finne en årsak.

De forsøker til slutt å atter en gang dra «vaksine fører til autisme»-kortet, og lenker til et antivaksinenettsted med en liste over studier som ikke er relevante for det faktiske spørsmålet, og som samtidig overser de 100+ nyere, bedre og mye mer omfattende studiene som viser at det ikke finnes noen slik sammenheng.

Vi er kanskje ikke nærmere å finne en årsak til autisme, men ny forskning viser altså at autisme opptrer mye tidligere i hjernens utvikling enn man tidligere trodde, allerede før fødselen. Ergo tyder mindre og mindre på at miljømessige faktorer som vaksiner kan ha noen som helst relevans ettersom disse blir introdusert lenge etter at autisme allerede er et faktum.

Til slutt

Det kan virke som mye arbeid, og skremselspropaganda fra media kan virke skremmende. Men lære å skille mellom sannhet og propaganda er en ferdighet som kan mestres. Du skylder det til dine barn og deg selv å grundig undersøke sikkerheten og effektiviteten av vaksiner. Ikke stol på hva noen fremmede på internett sier (ikke engang meg!). Les de vitenskapelige studier som jeg linket til i dette innlegget for deg selv. Til tross for hva noen forteller deg trenger du ikke å bli mobbet av skremselspropaganda. Du bør i stedet være redd for det faktum at vaksiner innrømmes å være «uunngåelig usikre», og National Childhood Vaccine Injury-loven som fritar alle produsenter og forvaltere av vaksiner fra alt ansvar fra enhver skade forårsaket av en vaksine.

Jeg er enig i at du ikke skal stole ene og alene på «hva noen fremmede på internett sier». Og ja, les gjerne studiene Charron lenker til. Men deretter skal du lese studiene jeg lenker til og tygge litt på hvilke som er størst, mest grundige, og kommer fra de mest pålitelige kilder. Du skal også dvele litt ved spørsmålet om hele det globale helsevesen er en stor konspirasjon for å tjene penger på å gjøre ditt barn sykt. Hvis du virkelig tror det, er nok meslinger en av dine minste bekymringer.

En slik prosess kan gi deg noen nyttige tanker om vaksinespørsmålet. Men til syvende og sist er dette en øvelse du egentlig ikke trenger å gjøre, fordi hele det medisinske fagmiljøet verden over er enige om at de vaksiner som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet i den vestlige verden er trygge, viktige og effektive.

Hvis du ved å google litt og ved å lese på konspirasjonsnettsteder og mammaforum kommer til motsatt konklusjon, vel, da håper jeg bare at barna dine overlever slik at de kan få en bedre skolering enn hva du selv fikk.


I denne bloggposten hender det at jeg lenker til noen av mine tidligere bloggposter som dokumentasjon. Det er ikke fordi jeg mener min egen blogg er dokumentasjon nok, men fordi disse bloggpostene inneholder mange kildehenvisninger til solid forskning og fagartikler som er relevante. Heller enn å lenke opp alle på nytt, lenker jeg til en tidligere bloggpost hvor disse er samlet på ett sted og satt i riktig kontekst.

Les også:

FreethoughBlogs: Dear parents, You are being lied to – enda en grundig gjennomgang av en annen «kritikk» av Jennifer Raff sin originalartikkel.

Her er en til: Dear Parents, You Are Being Lied To…But Who is Lying?

Jeg skrev i 2011 en lang og omfattende bloggpost hvor jeg også tok for meg svært mange argumenter fra vaksinemotstandere. Les gjerne den også for mer informasjon: Svar til Gro Lystad om Skavlan og vaksiner.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!