VG sår nye frø av frykt

Skjermbilde 2015 09 21 15 57 40

VG skriver i dag om en norsk mamma som stiller spørsmålet om hennes datter kan ha blitt syk av HPV-vaksinen. Det er viktig å få klarlagt, men er det riktig av VG å slå dette opp på forsiden?

Etter flere rapporter om sykdommene POTS og CRPS fra Danmark, vil nå det europeiske legemiddelkontoret (EMA) granske vaksinen. Det er bra. Mistanker om alvorlige og hittil ukjente bivirkninger skal man ta på alvor, og det er viktig å avdekke en eventuell sammenheng for å kunne forhindre flere tilfeller.

* Les også: HPV-vaksinen: Svar til Charlotte Haug og alle usikre foreldre

12009789 10153549534677254 5366949702882534854 nFør vi går videre kan det være fristende å vise til Betteridge’s law of headlines som sier at:

«Any headline that ends in a question mark can be answered by the word no.»

OK, det vet vi ikke ennå, men som regel vil man finne at svaret på denne type spørsmål i titler kan besvares med nei når man leser resten av teksten.

Hva er POTS/CRPS?

Folkehelseinstituttet skriver følgende om POTS:

POTS kjennetegnes av svimmelhet, besvimelser, trøtthet og stigende puls og blodtrykk når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling. Symptomene må vare i minst 3-6 måneder for å klassifiseres som POTS. Diagnosen kan være vanskelig å stille fordi symptomene er uspesifikke. POTS er vanligst hos kvinner (80 % av tilfellene), og rammer oftest i aldersgruppen 15-50 år. Årsaken til POTS er fortsatt ikke avklart, men det er kjent at det kan oppstå etter større kirurgiske inngrep, traumer eller graviditet. Sykdomsgraden kan variere fra lett til alvorlig avhengig av hvor sterkt man er plaget.

FHI har på grunnlag av rapportene fra Danmark sendt ut brev til norske leger og bedt dem være ekstra observante på disse symptomene. I den sammenheng skriver de også følgende om POTS/CRPS:

Det er for tiden oppmerksomhet rundt diagnosen POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome) hos danske jenter/kvinner som har fått HPV-vaksinen Gardasil. POTS er et syndrom med mange ulike symptomer. Årsaken er foreløpig ukjent. POTS har vært sett i etterkant av for eksempel kirurgiske inngrep, infeksjonssykdommer, hurtig vekst i tenårene og graviditet. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har nå startet en utredning for å avklare om HPV-vaksiner gir økt risiko for POTS. Samtidig utredes også mulig sammenheng mellom HPV-vaksine og CRPS(complex regional pain syndrome), en tilstand som gir kroniske smerter i armer og ben.

Bakgrunnsstøy

Likevel er det viktig å ha et edruelig risikoaspekt i bakhodet her. For det første er det aldri påvist noen sammenheng mellom HPV-vaksinene (Gardasil og Cervarix) og POTS/CRPS. Det at noen får en slik sykdom etter å ha blitt vaksinert, betyr selvsagt ikke at det er en sammenheng.

* Les også: Bloggdask for grovt uansvarlig artikkel om HPV-vaksinen

POTS er en sykdom som kan utløses av flere ulike faktorer, og opptrer også hos uvaksinerte jenter. Hvor utbredt sykdommen er, vet vi ikke, men et estimat er at rundt 170 per 100 000 personer har denne lidelsen. Men vi ønsker så gjerne en forklaring når noe uheldig rammer oss, og da er det naturlig å stille seg spørsmålet om for eksempel en nylig vaksinedose kan ha utløst sykdommen.

Skjermbilde 2015 09 21 15 49 52Det er ikke første gang slike hypotetiske sammenhenger blåses opp av norske medier. For et par år siden slo Dagbladet opp en tilsvarende sak hvor en mor fryktet at hennes datter hadde fått ansiktslammelse av HPV-vaksinen. Jeg blogget dengang om saken, og minnet leserne på det vi kaller «statistisk bakgrunnsstøy».

Det er nemlig slik at ansiktslammelser opptrer med en viss frekvens i befolkningen, uavhengig av om de er vaksinert eller ikke. Det at en jente får ansiktslammelser etter vaksinering, betyr derfor ikke at vaksinen utløste det. Man må se på risikoen for å statistisk sett få ansiktslammelse i løpet av ulike tidsperioder etter en vaksinering, og når man gjør den øvelsen finner man oppklarende tall:

Ser man nøyere på tabellene fra studien ser man at hvis man vaksinerer 1 millioner mennesker under 18 år vil man kunne forvente 1,32 tilfeller av ansiktslammelser innen 7 dager, og 7,94 innen 42 dager. Ser man derimot mer enn 6 tilfeller innen 7 dager, eller 16 tilfeller innen 42 dager, kan man være 99% sikker på at vaksinen fører til lidelsen, fordi da er antall tilfeller alt for høyt i forhold til det man burde forvente i bakgrunnstøyen. Caroline fikk ansiktslammelsen rundt to uker etter vaksinen, og ut fra denne studien se vi at vi normalt vil kunne forvente om lag 3-4 tilfeller av ansiktslammelser innen et par uker etter vaksinen er tatt – uten at det har noe som helst med vaksinen å gjøre.

I Norge er det gitt rundt 200 000 vaksinedoser siden 2009, så det er vanskelig å overføre tallene fra denne studien direkte til HPV-vaksinen i Norge, men poenget er at man altså forventer å se noen få tilfeller av denne lidelsen innen et par uker etter vaksinering gjennom ren tilfeldighet alene. Til sammenligning vil man også forvente to dødsfall hos unge innen 42 dager etter en vaksine gjennom ren tilfeldighet alene, men om en tenåring dør uforklarlig innen en drøy måned etter å ha mottatt en slik vaksine vil mange dessverre utomatisk anta at vaksinen var årsaken. Denne feilslutningen har vi sett mange tilfeller av når det gjelder spesielt HPV-vaksinen.

Den samme øvelsen må nå EMA gjøre for POTS og HPV-vaksinene. Er det en statistisk overhyppighet av POTS-tilfeller hos vaksinerte sammenlignet med «normalbefolkingen» eller uvaksinerte jenter? Hvis ikke, kan man fortsatt ikke utelukke at vaksinen forårsaket POTS i isolerte tilfeller, men man kan slå fast at vaksinen på befolkningsnivå ikke øker risikoen for denne bivirkningen.

* Les også: Risikobløff om HPV-vaksine

Risikoanalyse

Vi må også gjøre den vanlige øvelsen med risikoanalyse. Risikoen for å dø av livmorhalskreft i Norge er to per tusen kvinner, altså 0,2 prosent. Dagens HPV-vaksine vil i følge de data vi har og biologisk forståelse av sykdommen beskytte mot rundt 70 prosent av livmorhalskrefttilfeller.

Hva er så risikoen for POTS? Vel, la oss se hva Legemiddelverket skriver:

På verdensbasis er 55 millioner kvinner vaksinert med Gardasil/Silgard, mens 17 millioner kvinner er vaksinert med Cervarix. EMA opplyser at det er det meldt om 66 tilfeller av POTS og 47 tilfeller av CRPS ved bruk av Gardasil og 48 tilfeller av CRPD ved bruk av Cervarix. I Norge er det nylig meldt om ett tilfelle av mulig POTS.

113 tilfeller av POTS/CRPS dividert med 55 millioner vaksinerte kvinner gir en risiko på 0,003 prosent. Rundt tre per hundre tusen vaksinerte jenter har meldt om POTS/CRPS. Det er om lag 50 ganger lavere enn risikoen for å dø av livmorhalskreft om man ikke vaksinerer seg, gitt at vaksinen gir beskyttelse mot 70 prosent av tilfellene.

I Norge er det kun rapportert inn ett tilfelle av POTS etter at rundt 157 000 jenter er blitt vaksinert. Det gir en risiko på 0,0006 prosent. Ut fra norske tall er det altså over 230 ganger større risiko for å dø av livmorhalskreft ved å ikke vaksinere seg, enn å få sykdommen POTS av å vaksinere seg.

* Les også: Flere unge kvinner får livmorhalskreft

Hvis vi er rause og sier at bare 10 prosent av tilfellene faktisk er meldt inn, så er det fortsatt over 20 ganger større risiko for å dø av livmorhalskreft uten vaksine enn å få sykdommen POTS med vaksine – en sykdom som kan være alt fra ganske mild til mer alvorlig.

Husk også at om «bakgrunnsstøyen» er at 170/100 000 personer har POTS, så vil vi altså forvente at noen jenter får POTS også helt uavhengig av vaksinen. Vi vet heller ikke noe om i hvilken grad en alvorlig og vedvarende HPV-infeksjon eller kreft kan utløse POTS.

Nå har vi også bare sett på dødsfall, og kun fra livmorhalskreft alene. HPV er også involvert i flere andre krefttyper, blant annet i munn/svelg/nakke, penis, anus med flere. Risikovurderingen går altså enda mer i favør av vaksinering om man også regner inn disse sykdomstilfellene. Tar vi også med at 3000 kvinner årlig må opereres for å fjerne forstadier til kreft, noe som både er en psykologisk belastning og ofte hemmer deres evne til å bære frem barn senere, så styrkes anbefalingen om vaksinering ytterligere.

Og alt dette forutsetter fortsatt at det finnes en sammenheng mellom HPV-vaksinene og POTS/CRPS. Noe vi enda ikke vet.

* Les også: Spetalen sprer ubegrunnet frykt rundt HPV-vaksinen

Flere grunner til forebehold

Bloggeren Skeptical Raptor lister opp noen viktige momenter som gjør at vi bør stille oss avventende før vi antyder det som VG dessverre gjør:

  • Det er foreløpig kun relativt få rapporter.
  • Det finnes ingen kontrollgruppe, så vi vet ikke noe om antall tilfeller hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte.
  • Det er få tilfeller og dermed vanskelig å trekke solide statistiske slutninger.
  • Det mangler en plausibel biologisk virkningsmekanisme som kan få vaksinen til å gi POTS.
  • Det finnes fryktelig mange årsaker til at POTS kan utløses, og da blir det spekulativt å peke på vaksinen uten bedre data.
  • POTS er «ganske vanlig» hos tenåringsjenter og unge kvinner. Sykdommen dukker altså opp omtrent i samme periode som de får vaksinen, og da gir det inntrykk av en årsakssammenheng som kanskje bare er tilfeldig.
  • Det er ikke rett frem å diagnostisere POTS, noe som også skaper usikkerhet rundt det faktiske antallet syke.

Og ikke minst at flere store studier på over en million jenter har ikke klart å avdekke en sammenheng mellom HPV-vaksinene og alvorlige bivirkninger som POTS.

* Les også: Aftenposten: – HPV-vaksinen har vist seg bedre og tryggere enn selv de mest optimistiske håpet på

Konklusjon

Foreløpig er alt dette basert på enkelttilfeller som kun kan danne grunnlag for å formulere en testbar hypotese. De data som foreligger så langt sier ingenting om en årsakssammenheng. Derfor blir det så spekulativt av VG å slå opp bildet av en fortvilet mor med et sykt barn og det tendensiøse spørsmålet om vaksinen kan ha skadet barnet.

Det fører til at det sås et frø av frykt hos foreldre som bare ønsker det beste for sine barn. Slike krigstyper og bilder virker mye sterkere enn all verdens statistikk de måtte ta med i selve artikkelen. Og hvis fem hundre foreldre skremmes fra å vaksinere sin datter, vil statistisk sett en av disse jentene dø av livmorhalskreft før de er 75 år gamle. Helt unødvendig.

Det er viktig å ta slike bivirkningsrapporter på alvor, men husk at det kun er meldt inn ett slikt tilfelle i Norge etter at over 150 000 jenter er vaksinert. Risikoen er uansett mikroskopisk, i den grad den i det hele tatt er reell.

Derfor er det også viktig igjen å understreke at selv den danske Sundhetsstyrelsen sier at «fordelene er større enn ulempene», og at vaksinering mot HPV derfor er anbefalt på tross av denne mulige bivirkningen. Både fordi det foreløpig bare er spekulasjoner, men også fordi en eventuell sammenheng med vaksinen ikke gir et risikobilde i favør av å avstå fra vaksinen.

Som med de fleste slike vaksinebivirkningssaker må vi aldri glemme at det i moderne tid alltid har vist seg å være større risiko å ikke vaksinere, enn å vaksinere.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!