Dag Fallet og barneporno – stadig like unyansert og uærlig

Det kan ikke være lett å være Dag Fallet nå om dagen. Frisøren fra Cambridge er en iherdig vaksinemotstander, og antivaksinekampen gikk på en solid smell i vinter da meslingeepidemier og medieskriverier førte til at foreldre oppsøkte helsestasjoner og legekontor en masse for å få vaksinert barna sine.

Så da faller Fallet tilbake til det han egentlig ser ut til å like best, bedrive pedosverting mot de som er for vaksiner – eller enda verre – er medlem i Human-Etisk Forbund.

I går kom han på banen med en ny bloggpost. Denne gangen en lenge forventet reaksjon på min bloggpost om VG-serien «Nedlasterne». Min bloggpost, ««Nedlasterne» – spennende journalistikk med store svakheter», er en grundig gjennomgang av debatten rundt barneporno, spesielt animert barneporno, og konklusjonene der faller ikke i smak hos Fallet.

Så hva gjør han når forskning ikke viser det han ønsker, sånn som med vaksiner? Jo, han cherry-picker, friserer sitater, forvrenger forskningsresultater, og maler det bildet som passer ham selv.

Så også her. Det kunne nesten vært sjarmerende om det ikke var for at bloggen hans allerede har vært gjenstand for en rettsprosess hvor dommeren totalslaktet den. I rettssaken var Tore Krudtaa blant annet anklaget for å ha bedrevet «pedohetsing» ved å spre bloggpostene til Fallet.

La meg sitere fra dommen, hvor dommeren altså skriver:

Krudtaa har linket til flere innlegg av bloggeren Dag Fallet, som har engasjert seg sterkt i debatt med Tjomlid, men uten å være like nyansert.

Ut fra gjennomgangen av Fallets og mine bloggposter, så altså dommeren at Fallets skriverier var mindre nyanserte. Dommeren skriver videre om Fallets bloggposter:

Samlet sett kan det ikke være noen tvil om at innleggene Krudtaa linker til gir inntrykk av at Tjomlid fremmer pedofili. Retten er ikke enig med Krudtaa i at det dreier seg om en ordinær debatt med forskjellige standpunkt i pedofilidebatten. Med overskrifter som «Normalisering av pedofili i den sekulære bevegelse», «Seksuelt misbruk av barn – no big deal?» og «Vitenskapelig pro- pedofil fra Human-Etisk Forbund» kan det ikke være noen tvil om at man fremstiller det slik at Tjomlid og Human-Etisk Forbund fremmer pedofili. Retten finner derfor at Bergh har ført sannhetsbevis for sine uttalelser om at Krudtaa driver med pedofilisverting. Svertingen fremstår som et forsøk på å stanse debatten eller debattantene, og Bergh hadde derfor en aktverdig grunn til å fremsette disse uttalelsene. Det var heller ikke utilbørlig av ham å fremsette dem.

Det er altså ikke særlig tvil i Tingrettens øyne at Fallets bloggposter ikke har til hensikt å drøfte barneporno eller pedofili på en skikkelig måte, men derimot forsøker å sverte andre meningsmotstandere gjennom beskyldninger om «legitimering av pedofili».

Det som gjør dette ekstra absurd er at Krudtaa anket dommen, og ankesaken kommer opp ganske snart. Men hva gjør Krudtaa? Jo, i går velger han å dele Fallets nyeste bloggpost, på tross av at Tingretten altså så på dette som klar pedofilisverting, og som bidro til at Krudtaa tapte forrige runde. Snakk om å grave sin egen grav.

Sitatfrisering og ytringsfrihet

Men la oss se på Fallets nyeste bloggpost med tittel «Gunnar Tjomlid vil ha animerte overgrepsbilder av barn legalisert».

Han starter med et sitat tilegnet meg. Men i vanlig frisørstil er dette sitatet frisert. Fallet har lest bloggen min grundigere enn noe annet menneske på jorden. Han har trålet alle mine kommentarfelt med titusenvis av kommentarer for å se om han finner noe å ta meg på. Og i en kommentar i 2009 fant han noe verdt å trekke frem:

«Dette er likevel litt ved siden av debatten, ettersom du nå snakker om “ekte barneporno”, ikke materiale med “barn” over den seksuelle lavalder, eller fiktiv barneporno (tegnet/animert). Selv om denne type “barneporno” skulle føre til mer seksuelle overgrep, så sliter jeg likevel med å forby det,..”(sitat, Gunnar Tjomlid)

Han lenker til sin egen blogg som kilde, altså en av bloggpostene som Tingretten spesifikt har påpekt er lite nyansert og primært fungerer som pedofilisverting av meg, ikke som en saklig drøfting av barneporno og pedofili. Men om vi går til originalkilden, altså kommentarfeltet i min blogg, kan vi se konteksten. Her ser vi at Fallet har utelatt slutten av sitatet. I sin helhet lød det altså slik:

Skjermbilde 2015 11 08 13 55 08

Skjermbilde 2015 11 08 13 55 31

Videre i debatten skriver jeg (for seks år siden):

Derfor tror jeg ikke at det å se barneporno i seg selv vil medføre mer overgrep. Men jeg ser ikke bort fra at det å dyrke barneporno i fellesskap med andre, altså være del av et nettverk hvor slikt materiale utveksles og diskuteres, kan bidra til lavere terskel for å utføre overgrep, pga en normalisering/aksept for handlingene. Likevel mener jeg altså ikke at fiktiv barneporno kan forbys på dette grunnlag fordi det rører ved ytringsfriheten vår og skaper så mange unødvendige offer. (Han jeg nevnte som nå er fengslet for å ha «produsert barneporno», har forsøkt å ta livet sitt tre ganger og har vært et år på psykiatrisk avdeling kun pga denne politisaken. Mediene har også rapportert om enorm psykisk belastning på de siktede, inkl et selvmord, for den siste barnepornosaken som ble rullet opp for noen dager siden.)

Fyren jeg nevner i kommentaren er en mann i slutten av tyveårene som hadde seg med en jente på 17 år, en handling som de sammen valgte å filme. Jenta og mannen redigerte videoen, la på litt musikk, og han hadde denne til privat bruk på egen PC. Den var laget i samtykke med jenta, sexen var fullt lovlig, og han delte den aldri med andre. Likevel ble han tatt for denne videoen i forbindelse med en annen sak han var involvert i som gjorde at politiet sjekket PCen hans, og media omtalte det som at han var siktet for besittelse og produksjon av barneporno.

Når folk i nærmiljøet plutselig tror du har voldtatt småbarn og laget barneporno av dette for distribusjon, er det klart det er enormt belastende. Og når slike rettslige reaksjonen mot en privat video av helt lovlig og samtykkende sex fører til selvmord, er det bare tragisk.

Det er noe av årsaken til at jeg den gang argumenterte for at animert barneporno burde være lovlig – selv om det skulle føre til flere overgrep. For hva er egentlig konsekvensene av å forby dette? Altså å kneble ytringsfriheten?

Skjermbilde 2015 11 08 16 31 05

Vel, la meg bruke et eksempel Dag Fallet selv burde forstå godt. Vi har dessverre sett mange alvorlige sykdomstilfeller og dødsfall knyttet til antivaksinepropaganda. Spedbarn som dør av kikhoste eller meslinger. Hundrevis av barn som legges inn på sykehus med alvorlige komplikasjoner fra kikhoste og meslinger. Ja, i disse dager er det et nytt utbrudd av kikhoste i Canada grunnet vaksinemotstand.

Skjermbilde 2015 11 08 16 35 33

La oss ikke glemme det spanske, uvaksinerte barnet som døde av difteri. Hvorfor? Jo, fordi folk som Fallet forleder foreldre til å tro at man ikke burde vaksinere. Foreldrene til det spanske barnet sa eksplisitt at de følte seg lurt av vaksinemotstandere. Konsekvensene var at deres kjære lille gutt døde av en sykdom som ingen har dødd av i Spania på 30 år.

Vaksinemotstand dreper. Men bør vi av den grunn forby Fallet å skrive det han gjør? Nei. Selv om antivaksinepropaganda skader og tar liv, så vil jeg ikke forby det. Fordi det handler om ytringsfrihet. Selv om trykking av Muhammedtegninger kan trigge voldelige reaksjoner, så må vi ikke forby det. Og selv om animert barneporno hypotetisk sett kan gjøre at enkelte forgriper seg på barn, så må vi likevel tillate det.

For hva skulle rasjonalet være i å forby en novelle hvor en voksen har sex med et barn, men tillate Fallets blogg som kan føre til at foreldre indirekte dreper sine barn?

Hvis Dag Fallet virkelig ønsker et forbud mot for eksempel tekstlige skildringer av pedoseksuelle handlinger, må han også innse at hans egen blogg må være grunnlag for strafferettslige reaksjoner. Det ønsker han selvsagt ikke. Det ønsker ikke jeg heller. Jeg vil at Fallet skal få skrive det livsfarlige vrøvlet sitt, selv om jeg vet at det vil skade barn.

Det kalles ytringsfrihet, og er noe av det mest verdifulle vi har.

Farlige løgner og forvrengninger

Fallet lirer deretter av seg en del gamle løgner hvor han hevder jeg har sagt at barn som regel ikke tar skade av sex med voksne (det har jeg ikke skrevet), og at jeg kjemper for at dette skal være lov (nei, jeg har utallige ganger skrevet at det skal være straffbart, helt fra min første bloggpost om temaet).

Dette er grundig gjennomgått og redegjort for i bloggpostene «En historie om sitatfusk og løgner – del 1» og «En historie om sitatfusk og løgner – del 2».

Påstandene fra Dag Fallet om mine blogg og meninger ble grundig avkledd i Tingretten hvor Berghs advokat hadde gått gjennom samtlige av hans påstander og sjekket dem opp mot bloggen min i en systematisk oversikt. Hun fant intet annet enn løgn etter løgn etter løgn. Eksempelvis fant hun at Fallet gjentatte ganger skrev at jeg hadde sagt X, og henvist til bloggpost Y som kilde. Men når man leser bloggpost Y ser man at jeg aldri har sagt X. Fallet lurer leserne ved å vise til bloggposter som kilde, i håp om at disse aldri sjekkes.

Effekten av dette så vi i pedogate i januar 2014 hvor blant annet tidligere Nettavisen-blogger Trude Helen Hole gikk rett i fella. Hun tok Fallet på ordet, men glemte å sjekke om hans påstander var korrekte. Dermed endte hun opp med å påstå masse rart om meg, som det ikke fantes grunnlag for om man gikk til bloggen min og leste det jeg selv hadde skrevet.

Slike løgner er farlige. I utlandet har man sett folk bli truet med drap, og sogar myrdet etter tilsvarende falske pedofilibeskyldninger.

MAN WRONGLY LABELED A PEDOPHILE ON FACEBOOK GETS DEATH THREATS

Suspected Pedophile Murdered By Girl Vigilante

Officers deny misconduct over death of man falsely accused of being paedophile

Bijan Ebrahimi Burned To Death After False Pedophilia Accusations

Mother, boy admit killing man they thought was pedophile

Steven Rudderham: Dad falsely accused of being paedophile on Facebook found hanged

‘These false paedophile accusations will kill me’

Jeg har selv mottatt min andel dødsønsker og trusler etter at folk som Fallet, Hole og Krudtaa har spredt sine pedofilibeskyldninger. Det er en farlig og uansvarlig lek de bedriver.

Deretter prøver Fallet å male et bilde av at jeg bagatelliserer alvorligheten av overgrepsmateriale. Det er igjen ren fiksjon fra Fallet da jeg i min bloggpost selv beskriver grovheten i mye av materiale, ting som er ren tortur av barn. Fallet vil likevel at hans lesere skal tro at jeg ikke synes barnepornografi er så ille, selv om jeg bruker mye plass i min bloggpost på å beskrive nettopp hvor grusomt det er, og hvor grusomt det er for ofrene når dette spres.

Jeg ønsker velkommen en debatt om barneporno og overgrep, men det er frustrerende å bare ende opp med at Fallet og hans følgere sprer løgner. Det er nettopp av den grunn Tingretten avfeide hans blogg som unyansert, fordi det er så tydelig at han ikke forholder seg til sannhet, men kun har en agenda om å fremstille mitt syn i et forferdelig lys gjennom rene forvrengninger og løgner. Og dem gjentar han i sin nyeste bloggpost, uten å ha lært noe av dommerens formaninger.

Om eksperter og kilder

Fallet er deretter indignert over at jeg kaller VGs ekspert Joe Sullivan for «ekspert» – i hermetegn. Frisøren viser til at Sullivan har solid kompetanse innen sitt felt, noe jeg ikke er uenig i. Men han selger likevel en kommersiell tjeneste hvor han har direkte økonomiske interesser i å gi inntrykk av at nedlastere er en trussel mot samfunnet.

Og han bruker løgndetektor i sitt arbeidet, noe som ikke gir særlig tillit til hans objektivitet. Den amerikanske psykologiforeningen skriver:

Polygraph testing has generated considerable scientific and public controversy. Most psychologists and other scientists agree that there is little basis for the validity of polygraph tests. Courts, including the United States Supreme Court (cf. U.S. v. Scheffer, 1998 in which Dr.’s Saxe’s research on polygraph fallibility was cited), have repeatedly rejected the use of polygraph evidence because of its inherent unreliability.

Dette gjør at selv om han faglig sett er ekspert på sitt felt, så bruker han tvilsomme metoder. VG unnlater også å vise til den ganske store mengde forskning som sier det motsatte av det Sullivan påstår, og det er dette poenget jeg gjør, og demonstrerer, i bloggposten.

Som motargument peker Fallet på at en av mine mange kilder er en advokat han mener ikke er objektiv. Ettersom denne ene juristen jobber i et advokatfirma som blant annet forsvarer folk som er siktet for besittelse av barneporno, mener Fallet han er inhabil. Kanskje har han rett i det. Men han unnlater å nevne at denne juristen bare er en av fryktelig mange kilder jeg viser til som sier akkurat det samme. Ikke bare enkeltpersoner, men også systematiske litteraturgjennomganger fra for eksempel canadiske myndigheter.

Igjen ser vi et kjent mønster. Fallet plukker ut fragmenter av totalbildet og kritiserer det, og håper at leserne ikke merker at det nettopp bare er fragmenter. Selv om jeg fjernet alt om denne juristen fra min tekst, ville argumentasjonen min være like godt underbygget fra de andre kildene.

Kirsebærplukking

Hans neste poeng er ironisk nok nettopp kirsebærplukking («cherry-picking»), fordi han mener at én av studiene jeg viser til ikke er god nok og er i strid med en annen studie («Hall & Hall») i Wikipedia-artikkelen jeg hentet min studie fra. Fallet skriver:

Kanskje er Tjomlids problem med blant annet Hall og Hall (2007), at den medfører argumentasjonen hans faller sammen. For metastudien viser til tall som forteller at opp til 80% av individer som ser på overgrepsbilder av barn, og 76% av de som ble arrestert for bruk av samme materiale, hadde begått overgrep mot barn.

Det kunne vært et godt poeng om det ikke var slik at jeg ignorerte Fallets foretrukne studie fordi Wikipedia selv skriver følgende om den:

[…] however they note that it is difficult to know how many people progress from computerized child pornography to physical acts against children and how many would have progressed to physical acts without the computer being involved.

I tillegg misforstår Fallet kilden han selv viser til. Hall&Hall er ikke en metastudie, slik Fallet hevder. Det er kun en artikkel hvor man drøfter aspekter rundt diagnostisering, behandling og definisjonen av pedofili og hvordan dette er relevant for etterforskning. Tittelen «A Profile of Pedophilia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes, and Forensic Issues» burde gitt Fallet et hint.

Forskerne i studien sier altså at resultatene er svært usikre. Ikke bare det, men studien Fallet viser til baserer seg på denne kilden. Her fremgår det at de 80% Fallet hevder «ser på overgrepsbilder av barn» i studien er omtalt slik:

According to the United States Postal Inspection Service, at least 80% of purchasers of child pornography are active abusers and nearly 40% of the child pornographers investigated over the past several years have sexually molested children in the past.

Det er altså ikke folk som ser på barneporno på nettet, men som har kjøpt blader og bilder sendt via posten. En kategori mennesker som skiller seg vesentlig fra de som bare ser på barneporno på nett, som nettopp er den distinksjonen jeg har understreket i bloggposten, og som gjør tallene blant annet VG bruker så skeive.

Men det slutter ikke der. Fallet skriver at 76% av de som ble arrestert for å ha sett barneporno hadde begått overgrep mot barn. Men det er slettes ikke det kilden sier. I originalkilden kan vi lese:

In a 2000 study issued by the Federal Bureau of Prisons, 76% of offenders convicted of internet-related crimes against children admitted to contact sex crimes with children previously undetected by law enforcement and had an average of 30.5 child sex victims each.

«Internet-related crimes» involverer alt mulig, inklusive blotting eller det å få barn til å blotte seg på webcam. Det er igjen en helt annen kategori enn å se på barneporno gratis tilgjengelig på nettet, en vesentlig mer passiv handling, som gjenspeiler en helt annen personlighetstype og motivasjon.

Vi ser altså igjen at Fallet ikke egentlig sjekker kildene sine, men bare tar løsrevne tall og setter dem inn i den kontekst som passer ham.

Tsjekkia-studien

Så kommer vi til Fallets største blunder, nemlig forskningen på om tilgang på barneporno kan forhindre overgrep.

I min bloggpost viser jeg til forskning fra flere land, både Tsjekkia, Danmark, Japan og Tyskland. Fallet mener jeg har tolket Tsjekkia-studien feil, og tror at argumentasjonen min derfor faller sammen. Vel, selv om han hadde rett om denne ene studien, ignorerer han likevel at dataene fra flere andre land bekrefter min påstand. Men selv i Tsjekkia-studien bommer han. La oss se litt på dette.

Fallet skriver:

Her kan man da få inntrykk av at når Tsjekkia legaliserte pornografi og overgrepsbilder av barn, ble det en nedgang i antall overgrep – men så enkelt er det ikke. For Tjomlid har kirsebærplukket fra sin kirsebærplukkete studie.

I Tsjekkia var pornografi og overgrepsbilder av barn forbudt til 1989. Sistnevnte ble tillatt å besitte frem til 2007. Men den nedadgående trenden i overgrep mot barn skjedde ikke når de legaliserte overgrepsbilder, derimot var det en trend som begynte tidlig på 70 tallet.

Og videre:

Man kan og stille spørsmål om hvorfor Tjomlid ikke forteller at studien faktisk viser det motsatte av hva han hevder – for det ble rapportert en økning av seksuelt misbruk av barn de 9 første årene etter at Tsjekkia legaliserte overgrepsbilder av barn.

Kan jeg ha bommet så fryktelig? Vel, det første tegnet på at jeg neppe har misforstått studien slik Fallet hevder er at forskerne selv konkluderer helt likt som det jeg selv gjør. De skriver nemlig:

This study, following the effects of a new law in the Czech Republic that allowed pornography to a society previously having forbidden it allowed us to monitor the change in sex related crime that followed the change. As found in all other countries in which the phenomenon has been studied, rape and other sex crimes did not increase. Of particular note is that this country, like Denmark and Japan, had a prolonged interval during which possession of child pornography was not illegal and, like those other countries, showed a significant decrease in the incidence of child sex abuse.

Og hvorfor skriver forskerne dette når Fallet mener at antall overgrep tvert i mot økte? Vel, fordi Fallet lyver. Igjen. Her er grafen som viser utviklingen:

2010 czech porn fig1

Besittelse av barneporno er fortsatt lovlig i Tsjekkia, og har vært det siden 1989. Dataene i grafen går frem til 2007. Det interessante her er den kurven som er øverst i bildet, altså den som viser «Child Sex Abuse». Som vi ser starter den høyt og faller frem til 1980. Deretter er trenden ganske flat frem til 1989. Det er altså ti år uten noen nedadgående trend, før barneporno gjøres lovlig i det landet går ut av kommunismens diktatur og inn i demokratiet i 1989.

Hva skjer da? Jo, antall overgrep nesten halveres umiddelbart. Det går fra rundt 1300 overgrep i året til rundt 750 overgrep. De ni neste år ser vi en stigning igjen, slik Fallet korrekt beskriver, men det han glemmer å nevne er at tallene aldri, med unntak av en liten topp i 1998, overskrider nivået det var på før barneporno ble legalisert. Deretter faller det igjen frem til 2007.

Totalt sett er altså trenden synkende fra 1989 og frem til 2007, i den perioden hvor barneporno har vært lovlig i landet, selv om trenden ikke var synkende i de ti år før demokratiseringen av landet.

Fallet ignorerer også to andre faktorer. Antall husstander med internett steg fra 5,8 % i 2001 til 29,9 % i 2007. I tillegg glemmer han å ta hensyn til befolkningsøkningen:

From 1989 to the present, there has been a steady population increase. Statistical analysis using Pearson’s r for the relation between the number of males aged 15-64 in the population and cases of child sex abuse found a negative correlation (Pearson’s r = -.787; p = .001).

Kombinasjonen av rundt en økning på rundt en halv million mennesker i den vanligste gruppen overgripere (menn 15-64 år), og en massiv økning i internettdekningen, gjør nedgangen i overgrep på tross av lovlig barneporno desto mer slående.

For ikke snakke om dette, som Fallet også ignorerer så fint:

Other countries have been investigated to see if Kutchinsky’s findings would hold across diverse cultures and traditions. Three Asian locations studied, Japan (Diamond & Uchiyama, 1999), Shanghai, China (Diamond, 1999) and Hong Kong (Ng & Ma, 2001) with very different histories and social structures from those studied earlier, also found that available government records showed that, while the amount and availability of pornography increased, the rates of sexual crimes decreased. Reassessment of the situation in the U.S. (Diamond, 1999) also supported this pattern, as did studies conducted in Croatia (Landripet, Stulhofer, & Diamond, 2006) and Finland (Diamond & Kontula, 2009).

Tsjekkia-studien demonstrerer altså, på linje med data fra flere andre land, at antall overgrep synker når barneporno er legalisert. Det er ikke noe argument for å legalisere ekte barneporno, da det per definisjon kan involvere misbruk av barn, men det kan være et argument for å tillate animert barneporno.

Aftenposten: Fagfolk diskuterer: Bør animerte overgrepsbilder av barn være lovlig?

Konklusjon

Fallet konkluderer på følgende uærlige vis:

Tjomlids artikkel sparker i så mange retninger det blir umulig å ta opp alle trådene, og kanskje er det poenget. La en debatt om nedlasting av grove overgrepsbilder bli til en diffus utvannet debatt, som heller handler om for eksempel tenåringer rundt 17 som sender bilder av seg selv til kjæresten sin.

Ja, det er umulig for Fallet å ta opp alle trådene, fordi nesten alle trådene mine viser at han tar feil. De få trådene han velger å ta opp er altså enten bagatellmessige, hvor han griper tak i et halmstrå og ignorerer alle andre kilder, forskere og data som bekrefter det samme som halmstrået han forsøker å knekke, eller rett og slett er hans forsøk på å forvrenge data. Han har ikke et eneste poeng i sin bloggpost som motstrider mine argumenter, og presterer dermed å gjøre seg enda mer irrelevant i debatten enn han var fra før.

Han hevder at jeg forsøker å bagatellisere overgrepsbilder ved å få debatten til å handle om tenåringer som sender bilder av seg selv til kjæresten, men det er bare et fragment av det min lange bloggpost omhandler.

Så hvis du virkelig tror Fallet har et poeng, vil jeg anbefale deg å faktisk lese min bloggpost og se om du er enig i hans karakteristikk. Bloggposten er særdeles tydelig på hvor alvorlig reelt overgrepsmateriale er, og at det skal være forbudt. Det er ingen bagatellisering av problemet barneporno er i seg selv, men derimot en påpekning av at det å besitte barneporno neppe korrelerer med at man er en overgriper selv, og at barneporno ser ut til å kunne forhindre overgrep, noe som er et argument for å legalisere animert barneporno.

Jeg får vel egentlig bare takke Dag Fallet for atter en gang å ha gitt meg muligheten til å hamre inn enda tydeligere hva forskningen viser og hvor uærig han er. Igjen har han demonstrert at han lyver, forvrenger og konstruerer stråmenn.

Ikke minst har han gitt meg muligheten til å vise inkonsistensen i hans syn på ytringsfrihet. Han vil forby animert barneporno fordi han tror det indirekte kan skade barn, men forbeholder seg retten til å skrive utallige bloggposter som beviselig er del av et fenomen som globalt har vist seg å skade og drepe barn. Hykleriet lenge leve.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!