Filmskaper Margreth Olin jobber med en 3D-film om Joralf Gjerstad, Snåsamannen. Filmen skal hete «God» og har som mål å «vise hva som skjer med oss dersom vi retter oppmerksomheten mot det gode».

Gjerstad har uten tvil hatt til hensikt å gjøre mye godt i sitt liv, og i tillegg til å ha pratet med mange syke mennesker over minst 6 tiår, har han også fått til konkrete prosjekter som «Marthe & Joralfs hjelpefond for funksjonshemmede». Et prisverdig tiltak.

I går la Margreth ut en melding på Facebook hvor hun søkte noen som ville møte Joralf:

Screenshot 2014 05 02 19 27 32

Jeg ser for meg at dette er tenkt å vise et typisk, glorifisert bilde av Joralf som møter en pasient. Det skal vise hans godhet, omsorg, hans «varme hender» og empati for de som lider. Og det er enkelt. Det kan enhver filmskaper klare.

Spørsmålet er om også filmen vil klare å formidle all tragedien i kjølvannet av slike møter. Alle de med kreft som trodde de skulle å hjelp, men som oppdager at de bare blir svakere etter et møte med Joralf. Alle de med kroniske smerter som trodde de nå skulle bli fri fra lidelsene, men som oppdager at ingen forandring skjer. Alle de småsyke som etter et møte med Joralf er blitt fortalt at de kan være alvorlig syke, og derfor får flere helt unødvendige bekymringer i livet sitt.

For faktum er at det ikke finnes et eneste dokumentert eksempel på at Joralf Gjerstad har hjulpet en eneste person med en sykdom som ikke er selvbegrensende, altså går over av seg selv etter en viss tid. Vi kan se midlertidig symptomlindring (placeboeffekt, regresjon mot normalen og naturlige symptombedringer som attribueres Snåsamannen) og folk som får konvensjonell behandling men gir Snåsamannen æren for bedringen fordi det føles psykologisk mer styrkende og tilfredsstillende. Men ikke en eneste gang har vi sett en pasient med en konkret sykdom som ikke ofte går over av seg selv bli virkelig frisk fra sykdommen etter å kun ha fått hjelp fra Snåsamannen. Aldri. Det i seg selv burde være nok til å skrinlegge hele filmprosjektet.

Men verden vil la seg lure. Vi trenger helter. Vi trenger symboler på «det gode». Sannheten er underordnet.

Klarer Margreth å formidle fortvilelsen hos alle de som er blitt lurt av den falske healeren? Skuffelsen? Det bevisste, eller ubevisste, bedrageriet? Hvordan Joralf knuser håp og lurer svake og syke mennesker? Jeg tenkte det kunne være interessant for filmen, og det norske folk, om dette møtet var av en litt mer informativ karakter enn det jeg frykter er tenkt som et glorifisert og ukritisk bilde av Snåsamannen som «den store helbreder».

Jeg sender i dag derfor følgende brev til Margreth Olin:


Kjære Margreth Olin,

På Facebook søker du mennesker som vil møte Joralf Gjerstad i filmen «God», en kanskje ikke helt tilfeldig hentydning til engelsk forståelse av ordet. Jeg ser for meg at du ønsker å filme et møte mellom «healer» og pasient for å vise Joralfs godhet.

Det slår meg dog at dette må være ganske uinteressant for folk flest å se – uansett hvor mange dimensjoner du bruker. Vi har sett og hørt dette hundrevis av ganger de siste 6 årene som media har pleiet sitt symbiotiske og ukritiske forhold med «healeren fra Snåsa». Du vil sikkert klare å gjøre dette vakkert og gripende, men det vil være et falsk bilde av virkeligheten, bare en liten flik av hele bildet.

Jeg tar derfor kontakt for å høre om det kan være av interesse å filme et møte mellom Joralf og en som ønsker å stille ham noen kritiske spørsmål. Det er fryktelig mye jeg ønsker å spørre Joralf om, alt for mye å ta tak i, men for å gjøre dette litt kompakt og tabloid velger jeg her tre viktigte spørsmål som burde ha klare svar.

Dette synes jeg han burde måtte svare på foran kamera:

1) Den blinde jenta

I ditt møte med biskop Tor Singsaas i Nidarosdomen i 2009 sa du følgende:

– En gang kom en blind jente. Trua mi var svak i forhold til om jeg kunne hjelpe henne, men hun reiste seg og så. Hun ser ennå og bor i Levanger. Kanskje er hun her i kirken nå, sa Gjerstad

Vi får også se deg møte denne «blinde jenta», Mari Røhme, i NRK-dokumentaren «Kjenner du varmen?». Problemet er bare at jenta aldri var blind. Hun har en øyesykdom som heter Stargardts sykdom. Det gir gradvis mer svekket detaljsyn og fargesyn, men man mister ikke synet av sykdommen. Jenta var aldri blind.

Da forfatter Ronnie Johanson kontaktet Røhme for et par år siden og spurte om hun kjente til hva du hadde sagt i Nidarosdomen, svarte hun at din historie var «sterkt overdrevet» og at hun aldri hadde vært blind.

Hvorfor lyver du om dine påståtte helbredelser?

Les mer:

2) Feilaktige spådommer

Du hevder å være synsk og kunne forutse fremtiden. Gjentatte ganger har media derfor spurt deg om utfallet på alt fra fotballkamper til ditt eget boksalg. I 5 av 7 slike offentlige spådommer jeg har klart å finne i nettaviser har du bommet. Den ene spådommen som var korrekt hadde to 50/50 sjanse for å treffe. Den andre korrekte spådommen var bare delvis korrekt.

Av 7 konkrete spådommer for siste OL i Sotsji hadde du bare én riktig, og to delvis riktige under tvil – spådommer som også hadde ekstremt høy sjanse for å være riktige. Fire av spådommene var klare bom, to var delvis bom. Ser vi på de helt konkrete spådommene med klare utfall, hadde du null riktige spådommer.

Du spår altså beviselig stort sett feil hver gang det gjøres på en måte som kan kontrolleres i ettertid.

Hvorfor hevder du å kunne spå fremtiden når du åpenbart ikke har bedre treffsikkerhet enn ren gjetning hver gang offentligheten kan kontrollere spådommene?

Les mer:

3) Betaling

Du hevder hardnakket å aldri ha mottatt penger for å hjelpe folk, selv om du innrømmer å ha mottatt gaver nok til å «dekke hele kvisten» din hjemme. Samtidig verserer det mange historier om folk som sier at det var vanlig å ha med en slant til deg når man oppsøkte deg i gamle dager. Det er vel heller ikke urimelig å anta at noen av de tusenvis av brev du har fått tilsendt i løpet av alle tiår har inneholdt noen sedler fra folk som håpet at det skulle hjelpe dem frem i køen.

Forfatter Ronnie Johanson intervjuet flere personer i forbindelse med sin bok «Profeten fra Snåsa», og flere av disse bekreftet at de la igjen penger hos deg, samt at de hadde en forståelse av at dette var vanlig når folk oppsøkte deg.

Det er ingenting galt i å få betalt for å hjelpe, men du har gjort det til et sentralt poeng at dine evner ville bli borte om du forventet betaling for det du gjorde for folk. Likevel peker mange anekdoter i retning av at det faktisk har vært en uuttalt forventning om betaling fra din side.

Det kan hende du aldri har krevd betaling for å hjelpe folk, men kan du med hånden på hjertet si at du ikke gjentatte ganger har fått betaling i form av kroner og øre?

Hvor har du gjort av disse inntektene, og har du noensinne skattet av det?

Til DVDens ekstramateriale kan du også ta med dette:

4) Cold reading

I 2010 fikk du hjemmebesøk av en journalist fra Morgenbladet. Du prøver deg frempå med klassisk cold reading i det du spør det ledende spørsmålet «Kommer du for kreften?». Journalisten har ikke kreft, og du følger derfor opp med et spørsmål om hun er «nervøs for kreften», og at hun har nerver. Du går fra en påstand om at journalisten har kreft, til å vri det til at hun er nervøs på generelt grunnlag. Du vrir en bom til en treff. Dette er «cold reading» etter læreboka.

Hvis journalisten en dag i fremtiden får kreft, noe hun kanskje har 30-40% risiko for, så vil hun kanskje tenke tilbake på deg og lure på om du hadde et syn om henne dengang tilbake i 2010. Helgardering. Du har intet å tape på å påstå at folk har kreft eller andre vanlige sykdommer. Dette kalles «Forer-effekten», og du viser det tydelig senere i intervjuet når du sier til journalisten at hun «ikke må gråte bak kulissene». Din antydning om at hun bærer en maske er et klassisk «Barnum-påstand», en påstand som føles spesifikk for mottaker, men som egentlig gjelder de aller fleste av oss. Igjen et klassisk triks brukt i cold reading.

Spørsmålet mitt blir derfor: Er du klar over dette selv? Tror du virkelig at du er synsk, eller er du åpen for at du lurer deg selv gjennom veldokumenterte psykologiske teknikker?

Jeg tror noen kritiske spørsmål som dette vil være helt sentrale for å gjøre et portrett av Joralf Gjerstad troverdig og balansert. Hans åpenbare overdrivelser, forvrengninger av sannhet, og teknikker for å lure mennesker, er helt fundamentale for å forstå Joralfs suksess.

I mine bloggposter vil du finne mange slike avsløringer og eksempler som kan brukes til å «krydre» filmen. Tenk om noen omsider hadde mot til å lage et Joralf-portrett som også inkluderte kritiske synsvinkler på flere av hans mest kjente påstander, enten det gjelder funn av rasoffer, helbredelse av Petter Northug, helbredelse av døve, eller påstander om klarsynthet.

Lykke til med filmprosjektet!

Med vennlig hilsen
Gunnar R Tjomlid
Snåsa-skeptiker


Les også kommentarartikkelen «Margreth Olins kraft» av Aftenpostens journalist Ingeborg Senneset.

Snåsamannen: En systematisk analyse

Bokselgeren fra Snåsa

Snåsamannen – en koselig løgner lyver igjen

 • crapboi

  På tide at noen setter denne sjarlatanen under lampa og lar han svette litt.

 • Hans Torvaldsen

  Du kan jo håpe.. Jeg tror ikke at du får et svar som tilfredsstiller dine ønsker. Skjønt det hadde det stått respekt av.

 • ErikBergh

  Han påstår også at når telefonen ringer så vet hvor den personen befinner seg før han svarer. Han sier at det ikke kan testes vitenskaplig.
  Er han villig til å motta noen testsamtaler mens vi gir han det nymoderne redskapet «penn» slik at han kan skrive ned stedet før han svarer?

 • Thomas Muller

  Bravo, men jeg tror nok ALDRI du får slippe til i filmen med denne kritikken – det blir nok av kryssklipp med Joralf og pasienter han har «helbredet»…

 • creole

  Prøver å forstå Tjomlid’s tydelig HAT mot det alternative… måten du snakker om glorifisering på er jo også litt morsom der du selv har skapt deg et «navn» på å til stadighet KUN sverte andre som ikke deler ditt tankesett. nok en gang flaut oppgulp av Tjomlid, som aller helst ser at alle mennesker er DØNN like, og da aller helst tydeligvis lik han selv.

  Dette blir et gammelt, banalt hakk i plata.

 • Silja

  Jeg lurer på hvor du har det fra at Tjomlid kun ønsker at alle mennesker er dønn like. Gjennom flere år har jeg fulgt denne bloggen mer eller mindre regelmessig, men har aldri funnet antydninger til noe ekstremt likhetsønske fra hans side. Å kreve håndfast bevis, eller i det minste noe annet enn svake, anekdotiske bevis, på at metodene til Snåsa-mannen faktisk fungerer er ikke et krav om likhet – det er et krav om et visst snev av moral. Det kan godt være at Snåsa-mannen i fullt alvor tror på sine egne evner, men å gi ubegrunnet håp til alvorlig syke pasienter er uten tvil etisk betenkelig.

 • creole

  å gi håp? mannen har faktisk aldri gått ut i avisene og reklamert for seg selv.. mennesker har gått til han fordi at de har hørt om andre som har fått hjelp. han har aldri krevd et rødt øre av noen, men mennesker har gitt han gaver. du snakker om bevis, samtidig som du setter frem falske påstander… det er vel litt i drøyeste laget synes du ikke? Gjerstad har ALDRI ringt til noen og sagt at han SKAL hjelpe dem… de har kommet til han og han har sagt at han skal gjøre så godt han kan, men ALDRI gitt noen håp eller løfter.

  Få fakta dine i rett rekkefølge før du begynner å hoste dem opp lille missy!

 • Silja

  Og så var vi i gang med hersketeknikker, ja.

  Han har kanskje ikke gått ut direkte i media og sagt han skal hjelpe, men det skrev jeg heller ikke. Derimot har han kommet med påstander om at han mener å ha helbredet så mange som 50.000 personer, og i opptakten til en ny bok sier han i et intervju at han «vil bevise at det [han] sier er sant». Slike påstander er ikke tilstrekkelig direkte til å kunne si at han lover å kunne helbrede mennesker, men det er unektelig nok til å frembringe urettmessig håp hos mange, vil jeg tro.

 • Tore Sinding Bekkedal

  Kritiske spørsmål er hverken sverting eller hat, og hvordan du får det til å bli konformisme har jeg ikke filla peiling på.

 • creole

  kan du motbevise det? alltid lett å si at «nei… den tar feil».. hvor er bevisene dine for at hans påstand IKKE er korrekt? og jeg finner det igrunn noe merkelig at du ikke stiller spørsmål ang. en som lever av å skaffe seg et navn på å henge ut andre…

 • creole

  Kritiske spørsmål faktisk.. Tjomlid har i flere år nå hengt ut og svertet alt som har med alternativ tankegang å gjøre, med bastante påstander om dets falskhet. jeg forventer vel ikke at folk skal ha FOR mye peiling når de heier frem en som lever av å sverte andre…

 • oisteing

  Så lenge svindel fortsetter er det ikke rart det blir hakk i plata av å forlange redelighet og etterrettelighet. Snåsamannen har en mulighet til å nyte en alderdom uten at folk er mistroiske, uten at folk anklager han for svindel og bedrag. Han kan til og med komme unna dette med æren i behold bare ved å f.eks. si han kanskje lurer seg selv, eller være ærlig på å ikke vite hva han gjør eller noe sånt. Mange muligheter til å «come clean» i større eller mindre grad.
  Nå har jeg ikke noe sted i Tjomlids blogg kunne finne noe som kan minne om hat, forakt er kanskje et bedre ord. Og det er den eneste riktige reaksjon mot gjentatt svindel og utnytting av svake. Det trengs bare noe så enkelt som dokumenterte resultater og så er både forakt og mistillit så godt som ute av verden. Både for Snåsamannen og andre med «evner». I tillegg hadde det selvsagt vært ønskelig om han delte av sine kunnskaper. Hvorfor ønsker han ikke å la f.eks. leger få undersøke han grundig for å muligens kunne nyttegjøre seg kunnskapen hans?

  Denne dokumentaren er Snåsamannens beste mulighet til redelighet. Håper han tar den. Olins agenda aner jeg ikke, men hun har også sin mulighet til å lage en ærlig og god dokumentar om det gjøres riktig.

 • creole

  Svindel? mannen tar seg ikke betalt for å gjøre NOE av det han gjør, så hvordan kan du kalle det svindel? ikke lover han å hjelpe mennesker, ikke driver han å reklamerer for det, ikke tar han imot penger, ikke får han lønn for det.. han HAR derimot fått gaver fra mennesker som har hjulpet han, og SELV sier at de har fått hjelp… sier du at disse menneskene tar feil, og/eller lyver? du har isåfall en enorm trang til å påtvinge mennesker hva de skal si og tenke.

 • Skeptikeren

  Rett i den logiske fella. Gratulerer med det. Det er HAN som kommer med en påstand, og derfor er det HAN som skal bevise den. Ikke motsatt. Hvis jeg sier til deg at jeg kan fly, så ligger vel bevisbyrden på meg? Ikke deg, vel? Hvordan ville du motbevist det?

 • creole

  her er det vel strengt talt SIlja som legger ut en masse påstander om Snåsamannen som hun ikke har dekning for å si.. hun mener hans ord ikke eier dekning, og kommer selv med påstander om akkurat dette, så jo… hennes egne påstander er det faktisk hun selv som må bevise… som du så kløktig prøver å påpeke.

 • oisteing

  Jeg skrev ikke at Snåsamannen bedrev svindel, men at svindel fører til behov for å forlange redelighet fra alternativbransjen. Når det er sagt er det nok av folk som har uttalt at man mente det var på sin plass å betale Gjerstad. Om det framstod som et uutalt krav, vet ikke jeg. Skattespørsmålet skal jeg ikke legge meg oppi.
  Reklamere trenger han vel knapt, så mange TV-innslag og avisinnslag han har fått, og så mange bøker det skrives om han ved juletider.
  Har ikke nevnt noe om at folk lyver, men ja, det er godt mulig å bli frisk fra nesten hva som helst uten å vite årsaken til det. Jeg vet ikke om det var vaksine eller flaks som gjorde at jeg ikke fikk svineinfluensa. Jeg vet ikke om det var Whiskeyen eller aluminiumshatten som gjorde at jeg ble frisk fra sist forkjølelse. Så ja, jeg tror det er mulig å ta feil i denne verden – også om hva som gjør en frisk og syk. Historien har vel vist at store mengder av mennesker har gjort feil før til tross for at de mente de hadde rett.

  Klarer Gjerstad å vise oss noe som indikerer at det er det han gjør som får folk friske skal jeg MER enn gjerne gi han all kreditt han fortjener og også si til de jeg kjenner som ikke ble friske av å besøke han – at det iallfall er noen som ble det. Dokumentaren er kanskje det som kan vise oss at han har evner ut over det vanlige.

 • Tore Hansen

  Morsomt at du bruker fakta i siste setningen når det er akkurat det som Tjomsland alltid bruker for å forklare hvor stakkarslig det meste av alternativ tull er.

  Det finnes en konto i USA på flere millioner til den første som kan bevise sine evner og ikke kan avsløres som tøv.

  Pengene har stått der i mange år og gjør nok det til evig tid.

 • Skeptikeren

  Du vil ikke en gang være med på en resonnering, så da er en debatt veldig lite fruktbar. Du spurte Silja: «hvor er bevisene dine for at hans påstander IKKE er korrekt?». Men det er uansett ikke Siljas oppgave. Hennes «oppgave» er å etterspørre Snåsamannen for bevis for HANS påstander. Og snåsakallens påstander er av rimelig fantastisk art, så det er meget viktig for oss alle å få tak på den dokumentasjonen som han sier han sitter inne med.

 • Silja

  Som Skeptikeren sier: det er han som kommer med en påstand, derfor er det han som skal bevise den. Ville du godtatt det om jeg påsto at rosa elefanter eksisterte, men forventet at DU skulle bevise at jeg tok feil fremfor at jeg selv skulle vise frem denne elefanten?

  Hvis Tjomlid hadde skaffet seg et navn ved å henge ut andre hadde jeg nok vært skeptisk, ja. Men nå har det seg slik at det å henge ut noen og det å stille spørsmål ved folks praksis er to forskjellige ting. Jeg hadde ikke vært på positiv til bloggen hans om han brukte innlegget sitt på å kalle Snåsamannen en stygg ape eller lignende. :)

 • Silja

  Nei, for det jeg snakker om er skepsis til hans påstander om sine egne påståtte evner. Så lenge vi snakker om -hans- påståtte evner, er det han som har noe å bevise.

 • Tore Hansen

  Tror du har misforstått ett par ting her.

  Han lever med å AVSLØRE de alternative nissene, ikke sverte andre. Klarer du ikke se forskjellen så er det ditt problem.

 • Silja

  Ordboksdefinisjonen av ordet svindel sier ingenting om betaling.

  svindel m. (fra ty)1 bedrageri
  s- med betrodde midler / foretaket var ren s-
  2 bløff, humbug
  hele arrangementet må karakteriseres som s-

 • Tore Hansen

  Finnes ikke hat i det han skriver, men du kan jo heller beskylde han for å bruke FAKTA ! Det er en fin ting det. For de alternativ nissene som han skriver kan ikke bevise ett fnugg i helvete av det pisset de lirer av seg.

 • creole

  et menneske som føler at det har blitt hjulpet, og føler at det har fått forbedret sin helsetilstand har da ikke blitt bløffet… du sitter å vurderer helsetilstanden til alle de som sier at de har blitt bedre, som at de ikke har det, og så er DU den som kaller andre mennesker falske?

  fantastisk godt gjort må jeg si… at du klarer å sitte der og henge ut noen for falske bløffmakere, mens de som sier det motsatte av deg, ja de kaller du løgnere, og det de sier selv de har opplevd, ja det kaller du også løgn/bløff/humbug.

  Fantastisk å se på hvor uendelig mye bedre du tydeligvis vet enn alle andre.

 • creole

  Så de som sier at de har fått hjelp av han, og dem er det MANGE av… det er ikke nok for deg? isåfall går det mere på at du ikke VIL at det skal være sant, enn at det ikke er det. flere tusen har stått frem og sagt de har fått hjelp… av Gjerstad.

  Ja eller nei… sier du at de lyver?

 • creole

  så alle de tusener som har stått frem og sagt at de har fått hjelp av han… de lyver? er det det du sier?

 • Silja

  Jeg har aldri sagt at de lyver. Det kan godt hende at de har blitt bedre, men det er ingenting som tilsier at det er Snåsamannens behandling som har sørget for en bedring i deres helsetilstand. Det finnes ingen beviser på at det er hans behandling som har hjulpet dem, og at det ikke er f.eks. naturlig regresjon av en sykdom eller annen behandling som har kicket inn litt sent. Selvfølgelig har ikke jeg dekning for å si noe om andres sykdomshistorie, men det er bemerkelsesverdig at ingen av de 50.000 tilfellene av helbredelse -beviselig- skyldes Snåsamannens behandling.

 • creole

  Det finnes ikke ETT menneske som påstår at Gjerstad er en sjarlatan, som samtidig ønsker å svare på om de mange tusener som har sagt at de har fått hjelp av Gjerstad, lyver. og OM man får svar, kommer det bare en masse svada om placebo og «de TROR de har blitt bedre»… noe som folk ikke har belegg for å si, såfremt de selv ikke fysisk har undersøkt vedkommende som sier at de har fått hjelp.

  trangsynt verden vi lever i.

 • Silja

  Jeg har aldri kalt personlige opplevelser for verken løgn, bløff eller humbug. Det jeg sier er at det ikke finnes empiriske beviser som tilsier at det er Snåsamannens behandling som har ført til en bedring i deres helse. Igjen – det kan godt være at de har opplevd bedring etter å ha oppsøkt Snåsamannen, MEN DET ER INGENTING SOM TILSIER AT DET ER NETTOPP HANS BEHANDLING SOM HAR HJULPET.

 • creole

  øh vel… når de sier de har besøkt han og blitt vesentlig bedre etterpå så er det faktisk NETTOPP det det gjør. da er det faktisk noe som tilsier at det er pga dette at de har blitt bedre. Det er forøvrig mye som ikke kunne bevises innen medisin og mye annet for så tidlig som 20-30 år siden som vi idag tar som et faktum… når de selv sier at de har fått hjelp av han, så er det MYE som tilsier at de faktisk har gjort nettopp dette. din hyling etter beviser kan ikke sveipe dette under teppenet.

  la oss se på fenomenet stigmata. det er flere beviste tilfeller av at dette er skjedd, men en kan ikke bevise hvorfor… man har også det som på engelsk kalles «spontaneous combustion».. dette har skjedd foran øynene på folk, uten at det kan bevises hvorfor det er skjedd. gud for et kjedelig liv du må leve siden du ikke kan tro på NOE SOM HELST som ikke er bevist via en kjemisk eller matematisk formel på et papir.

  Jeg for min del velger å se mere åpent på verden… du burde prøve det… det kan berike deg endel. case closed for mitt vedkommende, og kan på nytt bekrefte at på tross av at Tjomlid ikke denne gangen heller kan BEVISE sine ord som et faktum, så er dette bevis godt nok for den hjernedøde masse som krever bevis av noen, men ikke så mye av andre.

 • Tom Dahle

  Jeg synes han faktisk er ganske respektfull. Hans innlegg er klinisk fritt for personangrep.
  Og han stiller da bare spørsmål? :P

 • piassavakost

  Det er vel og bra at folk føler de har blitt bedre etter å ha gått til Gjerstad. Jeg tror dem som sier at de føler seg hjulpet av ham. Problemet er bare at opplevelsene deres ikke er noe bevis på at Gjerstad har overnaturlige evner.

  Skal vi finne ut om Gjerstad har overnaturlige evner, må han være villig til å delta i kontrollerte eksperimenter. Bare på den måten kan man være sikker på at forbedringen i folks helsetilstand ikke skyldes andre ting enn Gjerstads «kraft». Det finnes nemlig andre mulige forklaringer, som for eksempel:

  – Kroppen klarer å lege mange helseplager av seg selv
  – Mange pasienter går til annen behandling også, så en forbedring kan skyldes dette og ikke Gjerstads evner
  – Placeboeffekten: Troen på at Gjerstad vil kunne hjelpe en, kan i seg selv føre til at man føler seg bedre

  Vi sier altså ikke at folk ikke kan ha følt seg hjulpet av Gjerstad. Vi savner derimot bevis på at dette skyldes noe overnaturlig, samt kontrollerte undersøkelser som sier noe om hvilken effekt klientene hans har hatt av behandlingen de har fått.

 • creole

  og du har heller NULL som tilsier det motsatte… BEVISELIG. du ønsker beviser… vel… foreslår at du legger frem noen selv… BEVIS at det IKKE er han som har hjulpet dem… nytter ikke med sannsynlighetsberegninger osv… BEVIS at det ikke er han… å vent… det stemmer… det kan du jo ikke.

  Du gjør akkurat det samme som det du beskylder Gjerstad for, men opphøyer deg selv til å ha rett.. hehe… dobbeltmoral er visst for enkelte bedre enn bare helt vanlig moral.

 • creole

  du savner bevis på dette… har du bevis på det motsatte?

 • Silja

  Nei. Det disse alle har til felles er at de har dratt til Snåsamannen og i noen tilfeller følt bedring i helsetilstand, men det er likevel ingenting som tilsier at det er HANS behandling som har ført til denne bedringen. Det er andre faktorer som må tas med i betraktning, blant annet en sykdoms naturlige regresjon og at annen behandling kicker inn. Så lenge man ikke kan utelukke disse er det intet grunnlag for å si at Snåsamannens behandling virker.

  Når det kommer til medisinsk historie er det sikkert mye som vi ikke forstår i dag som vil være generelt akseptert om noen år. Det betyr ikke at vi ikke skal bruke sunn skepsis i dag :)

  Jeg lever for øvrig ikke noe kjedelig liv, til tross for hva du måtte tro. Man kan være skeptiker og fortsatt ha en rik fantasi, for eksempel ;)

 • Silja

  Igjen, det er ikke min oppgave å bevise at hans påstander er feilaktige. Det er hans oppgave å bevise at de stemmer.

  Siden du ikke svarte i stad, gjentar jeg spørsmålet mitt: hvis jeg påsto at det fantes rosa elefanter, ville du sett det som rimelig at jeg krevde at du skulle bevise at de ikke fantes, fremfor at jeg bare viste den frem?

 • piassavakost

  Sier du at vi kan anta at Gjerstads evner er sanne, bare fordi det ikke er fremskaffet bevis på at de ikke er det? I så fall har du begått en tankefeil. Det er den som påstår noe, i dette tilfellet at han har overnaturlige evner, som har bevisbyrden. Man behøver ikke bevis for å være usikker på om noe er sant.

 • piassavakost

  Problemet med argumentasjonen din er at den bygger på en tankefeil: Du mener vi skal godta Gjerstads forklaring inntil vi har bevis på at den ikke stemmer.

  Det finnes imidlertid andre forklaringer som er mer sannsynlige ut fra den kunnskapen vi har om hvordan verden fungerer. Vi er derfor ikke villig til å kjøpe Gjerstads forklaring før disse har blitt bevist å ikke stemme. Det er ikke trangsynt. Det er mye mer trangsynt å ikke ville sjekke ut disse andre mulige forklaringene når det faktisk er mulig å teste dem.

 • martin ludvigsen

  Jeg tror ikke på Joralf, men jeg er også lei av Tjomlid, som kaster seg over nok en sak som er lett og borforklare, selv tror han at han er den enste krtiske, men han er den enste som selv tror han er stor med og skrive omenkle saker. Ufortjent pris for sine lette «skriverier».

 • Balder Vonbrot

  Er det virkelig så vanskelig å forstå at det ikke spiller noen rolle om kritikerne tror eller ikke tror at de som hevder de har fått hjelp av Snåsa’n lyver.
  Om de lyver eller tror på det selv er fullstendig likegyldig!

  Poenget er at så lenge «miraklene» ikke kan verifiseres, så er de ikke annet enn påstander.

  Det er mange som tror på gud. Flere guder, faktisk. Det gjør ikke eksistensen av en gud sann. Og selv om man man aksepterer ideen om at det finnes en gud, så er det så mange forskjellige religiøse retninger at det eneste man kan være sikker på er at man selv høyst sannsynlig fortsatt tar feil.

 • oisteing

  Vanskelig å se om du mener disse påstandene seriøst, eller om det bare er trolling, men jeg skal prøve en siste gang:
  At mange sier de har fått hjelp, til og med tror de har fått hjelp er ikke nok til å si at behandlingen virker. Det var mange som trodde nazismen var rett lære. Synes du det er nok til å godta nazismen som fornuftig? Det er en hel hærskare som tror på Allah og enhjørninger. Du mener det er nok til å være sikker på at, joda, da må de eksistere?

  Jeg svarte «NEI, de lyver ikke» på spørsmålet i stad, og svarer «NEI, de lyver ikke» når du stiller spørsmålet en gang til.

  Jeg lyver ikke når jeg sier at jeg drakk cola og jeg ble kvitt bakfylla. Det betyr ikke at det var colaen som fikset det. Du blander kortene godt når du argumenterer som du gjør. Det er umulig å bevise at det ikke fins guder, det betyr ikke at det MÅ være 100 % sant at det gjør det.

  Takker for diskusjonen, ser det er andre som har litt større tålmodighet her :)

 • oisteing

  Du har et poeng, men jeg tror ikke alle er så kritiske at de offentlige røstene er overflødige. Sjekk annonsene fra spåkoner i avisene, de vet å ta seg betalt, men hadde de HATT evnene ville det vært den enkleste sak i verden å tjene grovt på ærlig vis, dersom det var det de ville.
  Joralf tror ikke jeg på heller, men det hadde vært flott om han motbeviste oss alle sammen. DA hadde det vanket heder og ære, da!

 • crapboi

  Fremdelses vondt i hendene og armene?

 • Skeptikeren

  Øyenvitner holder ikke i medisinsk vitenskap eller vitenskap forøvrig. Om de testet en medisin og tusenvis sa de følte seg bedre, så hadde det IKKE holdt som bevis for at medisinen virket. Virkningen må måles, og det er også alt vi ber om når det gjelder snåsamannen. Blir folk friskere, så kan det måles.

  Stigmata og «spontanous combustion» holder jeg meg for god til å si noe om. Men du sier hendelsene er bevist (og dermed målt og dokumentert), så vis gjerne til disse såkalte bevisene. Her kan vi få publisert mange vitenskapelige artikler sammen. Først må du derimot overbevise meg.

 • Skeptikeren

  Nei, det er faktisk ikke nok at mange sier de har fått hjelp av ham. Det bør det ikke være for noen.

  Jeg er helt sikker på at noen av dem lyver, og at andre ikke lyver.

 • creole

  Når flere tusen tilfeller står frem og sier det samme, er det mere enn NOEN tilfeller… og gjett hva.. hvem er mest troverdige? et par personer som KONSEKVENT sier nei til alt alternativt, eller flere tusen mennesker som unisont sier at det har hjulpet. jeg kan sette penger på at du ikke engang har møtt fyren og prøvd det, men allikevel sier du nei..

  Jeg kan også legge frem håndfaste beviser på at det er skeptikere som har vært der, og etterpå sagt ja. kort konklusjon… du sier NEI utelukkende fordi at det er alternativt.. du har neppe engang prøvd det, vet kanskje ikke HELT hva det dreier seg om og hvilke krefter Joralf snakker om, men du sier NEI konsekvent.. fordi at det er alternativt.

  jeg for min del velger å tro på de som har prøvd det og sier ja.. du burde prøve det… du tar ikke noen skade av å prøve det… annet enn at din overbevisning om det motsatte kan få seg en knekk… og det skal vi vel ikke ha noe av skal vi vel? Det blir mere som å høre på en unge som sitter å sier at fisk er usj uten å ha smakt engang… mange av disse barne elsker fisk som voksne.

 • Skeptikeren

  «Det er forøvrig mye som ikke kunne bevises innen medisin og mye annet for så tidlig som 20-30 år siden som vi idag tar som et faktum»

  Eksempler?

 • creole

  øh.. hallo.. for en person som blir bedre, så driter vel han loddrett i HVORFOR.. alt han bryr seg om er at han har en helsemessig bedre hverdag. trenger ikk overbevise deg om NOE som helst.. jeg er komplett uenig i deg og dine påstander om hva som er mulig og ikke, og hva som MÅ gjøres og ikke. ingen klarer å overbevise NOEN om noe de er fastlåst på er umulig.

  la meg stille ETT spørsmål for å bevise det… er du åpen for at det Gjerstad gjør, er mulig og er sant? om svaret ditt er NEI, så er du ikke mulig å overbevises, for da har du skapt deg et faktum INGEN kan rokke ved, om svaret ditt er ja… så er du allerede overbevist om at det faktisk ER mulig.

 • creole

  min mor plagdes i 40 år med konstant migrene… etter ETT besøk hos han var den borte… den vestlige moderne medisin hadde i mellomtiden de siste 20 år pompet henne full av medikamenter som i tur og orden har ødelagt henne innvendig. pr idag bruker hun NULL medikamenter og har ikke hatt ETT migreneanfall på snart 10 år… selvsagt ikke nok bevis for deg, men gjett hva… det driter både jeg og henne i..

  og ikke si at det PLUTSELIG er medisinen som har hjulpet etter 20 år… dette har null base i sannheten

 • Skeptikeren

  Ett eksempel kan ikke generaliseres. Verken du eller noen andre kan kreve det. Jeg vet ingenting om dine personlige erfaringer med sjarlatanen, men det er også irrelevant i forhold til hva vi alle kan ta for å være sant. Personlige erfaringer er altså totalt uinteressante i en debatt som dette.

 • Skeptikeren

  Dette har jeg prøvd å forklare vedkommende flere ganger i denne tråden. Håper du lykkes bedre enn meg. Men vedkommende INSISTERER på at vi skal bevise det som bør være nullhypotesen; nemlig at snåsakællen ikke har slike evner.

 • creole

  og gjett hva… «HØYST SANNSYNLIG» er ikke godt nok til å motbevise at det faktisk HAR skjedd! ergo kommer du ingen vei med din motargumentasjon. hvem vil du tro på? et menneske som har prøvd noe og sier ja, eller et annet menneske som ikke har prøvd men sier nei fordi at det allerede har gjort seg opp en mening om at det ikke fungerer.

  kverulerende argumentasjon på at ALT må bevises for å være «sant», er visst en standard Tjomlidene har satt.

  Gjett hva… forskerne kunne for noen år siden beviselig si/spå at isen ville være så godt som smeltet over antarktis innen utgangen av 2013… arkitekter som ikke kunne stadfeste beviser om sine teorier sa det motsatte. målinger av de samme forskerne viste at det var 60% mere is enn for 6 år siden…

  Av og til er det som kan bevises feil, og det som noen bare har en teori om, korrekt.

 • creole

  tro eller ikke tro… Joralf får plenty heder og ære av de mange han har hjulpet… jeg tror han bryr seg mere om heder å ære fra disse, enn fra en skeptiker som Tjomlid… du kan være så uenig med meg som du vil, men tror du ikke at dette er den eneste hederen og æren han bryr seg om? Joralf har ALDRI vært en gloryhunter, og hadde det ikke vært fordi at folk gikk ut i avisene og sa hva som hadde skjedd med dem, ville vi ikke hatt denne diskusjonen idag.

  det er ikke Joralf som har brettet seg ut i avisene.. den mannen har aldri likt dette noe særlig.. det er mere mediene som har presset seg inn og SKAL ha en historie på død og liv. skjønner ikke helt hva som feiler dere… hva med å være GLAD på vegne av de menneskene som faktisk føler at de har fått hjelp. er dere så små at dere må tråkke på noe dere ikke forstår, men som mottar takk fra hele landet daglig fra mange andre?

  Hva med å faktisk vise glede over at noen er VILLIGE til å prøve å hjelpe andre uten å ta et rødt øre igjen for det? det er vel for mye å be om det… å glede seg på andres vegne… for en skam.

 • Skeptikeren

  Ja, selvsagt bryr ikke vedkommende som blir frisk seg om hvorfor – man er glad til. Men hadde vi ikke hatt vitenskapskvinner og vitenskapsmenn som brydde seg om det, så hadde vi ikke hatt all de behandlinger vi faktisk har i dag. Medisinsk vitenskap redder millioner av mennesker hvert år nettopp på grunn av at man har brydd seg om HVORFOR og faktisk funnet ut av det. Ja, testet det sønder og sammen. Håper du forstår hvor møysommelig den vitenskapelige prosess er. Kritikken og slaktingen som Gjerstad mottar er forøvrig ingenting i forhold til det forskere utsettes for av sine fagfeller. Bare så det er sagt…

  For å svare på dine spørsmål. Jeg er åpen for alt jeg ikke forstår. Jeg er også åpen for å endre på alt det jeg tror jeg forstår. Men jeg krever også dokumentasjon. Når den som kommer med en påstand ikke på noen som helst slags måte er villig til å komme med dokumentasjon og la påstandene bli testet, så lever jeg opp til nicket mitt: jeg blir skeptisk. Svaret på spørsmålet ditt er altså JA. Men jeg ser på det som MEGET lite sannsynlig, for ellers mistenker jeg at vi hadde hatt dokumentasjon for lenge siden.

 • creole

  så.. du er heller da ikke villig til å godta at de tusener som har stått frem og sagt at det hjelper, snakker sant? det er ikke basert på tankefeil som du sier idet du prøver å styre MINE tanker over i ditt tankesett… problemet er at du NEKTER engang å se på muligheten om at dette kan faktisk like gjerne være sant… og jeg HAR sjekket det ut med å ha vært hos fyren… det vil jeg tro er mere enn man kan si om deg.

 • piassavakost

  Jo, jeg tror dem når de sier at det har hjulpet. Det har jeg allerede sagt i en annen tråd. Det beviser imidlertid ikke at Gjerstad har overnaturlige evner. Det er jeg ikke villig til å tro før andre, mer sannsynlige forklaringsmuligheter er utelukket. Skal vi finne ut hva som er *årsaken* til at folk føler seg bedre etter å ha vært til behandling hos Gjerstad, må vi gjennomføre et kontrollert eksperiment.

  «Tankefeil» betyr «argumentasjonsfeil». Begrepet handler altså ikke noe om at jeg skal styre dine tanker inn i mine tankebaner. I en meningsutveksling er jeg selvfølgelig ute etter å overbevise andre om at mitt syn i saken, er riktig, akkurat som du – men det er ikke det «tankefeil» refererer til.

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Den relativt aktive kommentatoren Creole, som tilfeldigvis ikke kan identifiseres, påstår i en posting her at hennes mor ble kurert for migrene av Joralf Gjerstad. Søren også, nå må hele læreboka for vitenskapsbasert behandling skrives om.

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Jeg synes det hadde vært bedre å skrive med en profil som kunne identifiseres. Jobber du med filmen om Joralf’en, eller?

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Når du skriver at snåsakaillen helbredet din mor, er det selvsagt helt riktig. For øvrig: månen er en gul ost.

 • Erling Andreassen

  La meg stille deg et spørsmål: Er du åpen for at det Gjerstad gjør, er umulig og usant?

 • Freppelepp

  Hahaha. Og her snakker du om hakk i plata. Skjønner dere alternative virkelig ikke at det ikke er mulig å bevise at noe ikke er korrekt. Kan du for eksempel motbevise at jeg har magiske evner som gjør at alle i 5 meters omkrets av meg automatisk blir friske? Ikke det? Nei da må det vel være sant!

 • Adore

  Jeg hadde migrene i mange år, ofte hver eneste uke. Jeg har ikke vært hos Snåsamannen, men min migrene er også borte. Det sies at man ofte vokser det av seg.

 • creole

  i og med at jeg har vært hos han og fått hjelp selv.. nei, jeg er faktisk ikke det.. akkurat på samme måte som at du kanskje har erfart noe som andre ikke tror på, men som du selv vet er sant. eller skal man «føye» seg og være som flokken synes du og benekte det man vet har skjedd?

 • creole

  forskerne så på det som MEGET sannsynlig for 6 år siden at vi kom til å ha omtrent 0 is på antarktis innen utgangen av 2013… fra 2012 til 2013 var det 60% mere… dette er bevist gjennom måling, men ingen kan dokumentere HVORDAN det er skjedd… med andre ord så tror du ikke på det?

 • creole

  gjerne… for noen år siden ble det satt inn et implantat i øynene på en svensk gutt.. gutten var blind men fikk tilbake noe av synes via dette. man har også nanoteknologi, microroboter osv osv… dette var ikke fysisk mulig pr tankegang anno 1980, og til langt utpå 90-tallet. nettopp fordi at man pr da ikke hadde teknologien til det, og fordi at man trodde at det man hadde nå, kom man ikke til å klare overgå på lenge.

  Det er MANGE eksempler, såeh… kanskje ikke HELT heldig med den du.

 • creole

  http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel335027.ece

  http://www.foxnews.com/science/2013/09/09/arctic-sea-ice-up-60-percent-in-2013/

  http://www.isciencetimes.com/articles/6040/20130911/global-cooling-arctic-ice-cap-60-photo.htm

  big fail, og igjen ser man eksempler på at du tydeligvis forholder deg KUN til de som støtter dine teorier, istedenfor å se på litt mere SERIØSE tidsskrifter.

 • Du snur ting fullstendig på hodet og trenger å lese denne:

  http://tjomlid.com/2012/08/31/skivebom-om-naturvitenskapens-begrensninger/

 • Hehe, hvis du mener Arktis så bør du skrive det, og ikke Antarktis. Mulig du ikke er klar over det, men det er to ganske ulike steder på jorden ;-)

  Hva gjelder Arktis, så tar du selvsagt også fullstendig feil der. Les i vei:

  http://tjomlid.com/2013/09/16/global-nedkjoling-absolutt-ikke/

 • Og for øvrig, å hevde at Daily Mail, hegnar.no og Fox News er mer seriøse kilder til god informasjon om klimavitenskap enn en nettside skrevet av eksperter på fagområdet, er jo ganske fantastisk i seg selv. Og siste nettsted, isciencetimes.com, bommer grovt i artikkelen sin, noe kommentarfeltet under avkler dem på.

 • Skeptikeren

  Men i alle dager… jeg blir helt lamslått av denne måten å argumentere på. Jeg kan fortelle deg at det er mye vi ikke kan bevise innen medisin i dag, men som vi om 20-30 år kommer til å ta som et faktum. Jeg har da ikke benektet det. Det du la opp til var at medisinsk vitenskap drev med alternativ medisin (altså ting de ikke kunne bevise at fungerte), men som de 20-30 år senere greide å bevise at fungerte. Det var det du sa, og det er løgn!

  At vi ikke kan behandle alle sykdommer er da helt naturlig. Nye sykdommer dukker opp hele tiden, og vi utvikler stadig ny teknologi og nye medisiner. Hele poenget med å ansette forskere på høgskoler og universiteter at vi ikke vet alt og ønsker å vite mer. Verden forandrer seg hele tiden, og vi ønsker å finne ut av den. Sykdommer (eksempelvis forårsaket av bakterier og virus) dukker opp i nye versjoner hele tiden (long behold: vi vet hvorfor), og vi forsøker å finne vaksiner og behandlinger hele tiden for å behandle disse.

  Ikke heldig med den? Du… jeg var faktisk kjempeheldig med den… fordi:

  Du gikk nok en gang rett inn i en logisk felle. Du ga ikke bare evidens, men faktisk DEMONSTRERTE at du ikke forstår vitenskapen eller den vitenskapelige metode. Vi kan nemlig ikke forutse hvordan bakterier og virus vil utvikle seg, så vi vil alltid trenge vitenskapen for å løse de problemene som denne helvetes evolusjonsmekanismen skaper for oss. Om 20-30 år vil vi vite mer. NATURLIG NOK!

  Gjerstad løser ikke slike problemer, men vitenskapen er pokker ta meg i gang med og løse AIDS-gåten.

 • Erling Andreassen

  ok. Men det du sier er jo en kræsj med all logikk, det er nok både du og jeg enig i, og forklaringen din er at alt ikke kan forklares. Så sier du litt lenger opp: «regner på det sterkeste med å få en tirade om «placebo» Så da lurer jeg på om du tror at Placeboeffekten eksisterer? Spørsmålet har 2 svar, ja eller nei. Dersom du svarer nei så er vi så langt fra hverandre at det ikke er noen vits å fortsette. Dersom du svarer ja så må jeg jo følge opp med å spørre: Er det helt umulig at placeboeffekten kan ha gjort at du fikk din opplevelse. Det er jo veldig mange tester som viser at vi mennesker er svært enkle å påvirke, både av oss selv og av andre.

  Det overrasker meg også den store motstanden mot å prøve å bevise overnaturlige evner. For hvis Snåsamannen har disse evnene så burde jo vi bruke mye mer penger på å dyrke dette, få frem flere som har evnene. Tilby det som elementær legehjelp? Du som er sikker på at dette fungerer må jo ha et brennende ønske om å få bevist dette for oss andre som ikke tror på det?

  Det må jo være utrolig enkelt å få en med såkalte «overnaturlige» evner til å bevise det, er du ikke enig? Og da ikke ved å bare høre de positive resultatene, men ved å utføre en blindtest. Feks la 3 healere og 3 uten healende evner få mulighet til å heale 200 personer under kontrollerte forhold, for så se på resultatene.

 • Stig Bull

  Hvorfor er det slik at det forventes at vi stiller kritiske spørsmål til staten, politiet, oljefondet, Forsvaret, politikere, vitenskap, legestanden, vaksiner, den offisielle 9/11-kommisjonen, og mer, men med en gang noen stiller kritiske spørsmål til Snåsamannen og alternativ behandling generelt, da, DAAAA har de gått for langt?

 • Stig Bull

  Om du går på medisin for noe, og samtidig besøker en selvpåstått healer (Snåsamannen eller noen andre), kan du med sikkerhet si hva det var som egentlig gjorde deg frisk?

 • Hans Petter Nenseth

  Hva fikk du hjelp for? Sinnemestring?

 • Hans Petter Nenseth

  Flyttet du for deg selv på denne tiden?

 • Tulla

  ”Alle de med kreft som trodde
  de skulle å hjelp, men som oppdager at de bare blir svakere etter et møte med
  Joralf. Alle de med kroniske smerter som trodde de nå skulle bli fri fra
  lidelsene, men som oppdager at ingen forandring skjer. Alle de småsyke som etter
  et møte med Joralf er blitt fortalt at de kan være alvorlig syke, og derfor får
  flere helt unødvendige bekymringer i livet sitt.”

  Er dette noe du vet, eller er det noe du antar? Jeg kjenner mennesker som har oppsøkt Gjerstad med sine helseplager. Noen følte at de ble varig bedre; andre satt ikke igjen med noe mer enn et godt møte med et varmt menneske. Ingen av dem angret møtet. Negative reaksjoner har jeg faktisk ikke hørt snakk om. Jeg regner med at du har solid dokumentasjon på det du sier her, ettersom dette er alvorlige anklager. Tall.

  Når det gjelder «Den blinde jenta» går jeg uten videre ut fra at du har førstehånds kjennskap til denne saken, slik at du vet hvilken situasjon hun var i da hun svarte at Gjerstads versjon av historien var «noe overdrevet». Hva vi mennesker sier er alltid påvirket av omstendigheter og personene vi er i kontakt med. Er det rimelig å be om en ny uttalelse fra den aktuelle jenta? Hun vil jo få høre om dine uttalelser nå.

  Det som undrer meg mest nå er dette: Hva er det ved Joralf Gjerstad som gjør ham til en så stor trussel mot det norske helsevesenet og generelt den hellige naturvitenskapen at selveste Gunnar Tjomlid ser seg nødt til å angripe en film som «antagelig» kommer til å fremstille ham i et gunstig lys? Han er ferdig med sitt livsverk. Er han så farlig at det er viktig å sverte hans omdømme på denne måten? Tror du at EN mann kan true den vitenskapen du er en så trofast tilhenger av?

  Spådommer: Når folk ber Snåsamannen om å gjette resultatet av fotballkamper osv. stiller han selvsagt på samme nivå som oss andre. Har han påstått noe annet? Meg bekjent har han aldri påstått at han alltid kan svare på alle spørsmål om ting som er skjult eller ting som kommer til å skje. «Synskhet» forutsetter en spesiell situasjon, og som regel minst to personer. Dette er «ting som skjer» fra tid til annen.Resultatet kan man aldri være sikker på på forhånd. Hvis du hadde kjent Gjerstad, eller i det minste lest noe av det han selv har skrevet eller andre har skrevet om ham, ville du ha visst dette.

 • creole

  og skepticalscience er alle konspirasjonsteoretikeres lille mekka.. og å henvise til din EGEN blogg for å si at noen tar feil var litt VEL kvalmende for mitt vedkommende da du hverken er en forsker, eller har bevbiser for dine ord.

  Du er en «synser» som sitter på gutterommet og spyr ut ditt hat mot omverden, og gjør deg et pisslite «navn» på å være nedsettende mot andre som har kommet seg frem her i verden. dette er jo selvsagt godt mottatt av de 30-40 som mener at din selvforherligelse er som å lese bibelen… andre med øya åpne kler av deg, og selvforherligelsen din.. vel.. LETT.

  Hva med å prøve å FREMHEVE andre og ikke bare seg selv? var vel LITT vel mye å be om når det gjelder deg… for da setter du jo ikke søkelyset på deg selv. anbefaler deg å fortsette å tråkke på andre og å være nedsettende mot alle som har et annet tankesett enn deg… ser ut til å funke bra for deg det, og er visst noe av det eneste du kan

 • makka67

  Ordet du leter etter er ikke sverte, det er AVSLØRE (bruker caps lock siden du er glad i å poengterer på den måten)

 • kingvald

  Tja, når det gjelder konkrete etterprøvbare tilfeller av helbredelse som hr. Gjrstad har påberopt seg, så har jo Tjomlid i blogginnlegget ovenfor vist et bestemt eksempel på hvordan Gjerstad har blitt avslørt i å ha løyet.

  Kjell Ingvaldsen

 • crapboi

  Lite sur du plutselig ble da

 • TomEver

  Hvor har du det fra at noen mener svindleren er en trussel mot helsevesenet og naturvitenskapen? Hvorfor må du ty til løgn og stråmenn for å ha noe å komme med?

  Grunnen til at det er bra å gå etter Snåsasvindleren er at han er en profilert svindler som har oppnådd en slags heltestatus. Men ingen snakker om ofrene i kjølvannet av svindelen hans.

 • TomEver

  Hvor sier han at han tror han er den «eneste kritiske»?

  Lette skriverier? Når man ser på hvor elendig du skriver så er det åpenbart at å skrive tekster av Tjomlids kaliber ville vært en umulig oppgave for deg. Da er det merkelig at du angriper ham bare fordi han skriver tusen ganger bedre enn deg.

  Hvorfor skal han ikke få skrive om det han selv vil på sin egen blogg?

 • TomEver

  Joralf ble brettet ut i avisene fordi han hadde opparbeidet seg en høy status i lokalmiljøet sitt og ut over landet på grunn av svindelen sin. Klart han bryr seg om heder og ære. Alle gjør det. Og alle PR-manipulasjonene til Snåsasvindleren viser at han er veldig opptatt av det. Kanskje sykelig så.

  Det er mange som hjelper andre uten å ta noe for det. Røde Kors, Fattighuset, osv. Det er tusenvis av frivillige som stiller opp.

  Snåsasvindleren,derimot, har tjent seg rik på svindelen sin.

 • TomEver

  Svadaen din er svart på mange ganger. Du burde følge bedre med.

 • TomEver

  og gjett hva… «HØYST SANNSYNLIG» er ikke godt nok til å motbevise at det faktisk HAR skjedd!

  Det som er godt nok til å motbevise at det har skjedd er at det ikke finnes noe bevis for at det har skjedd, men massevis av bevis på det motsatte. F.eks. denne blinde jenta Snåsasvindleren løy om.

  Dessuten er det dere svindeltilhengere som har bevisbyrden.

  Gjett hva… forskerne kunne for noen år siden beviselig si/spå at isen ville være så godt som smeltet over antarktis innen utgangen av 2013… arkitekter som ikke kunne stadfeste beviser om sine teorier sa det motsatte. målinger av de samme forskerne viste at det var 60% mere is enn for 6 år siden…

  Dette er bare pisspreik.

  Det var EN forsker som sa at isen KUNNE potensielt forsvinne på SOMMEREN i løpet av en del år. Det var altså kun et potensiale. Og det som har skjedd er jo at sommer-isen nettopp fortsetter å stupe.

  Arkitekter? Hva er det du babler om?

  Det er ikke 60% mer is enn for 6 år siden, løgner.

 • TomEver

  Hvor er disse tusener som har stått frem?

 • TomEver

  Dobbeltmoralen din er avskyelig og patetisk.

  Tjomlid holder seg til saken og kommer med saklig kritikk. Du og andre tullinger som HATER Tjomlid intenst fordi han er uenig med dere prøver HELE TIDEN å demonisere ham.

 • TomEver

  Dette blir et gammelt, banalt hakk i plata.

  Dobbeltmoral. Det er altså greit med hakk i plata og konstant messing om hvor fantastisk Snåsasvindleren er, men det er ikke greit å påpeke alle problemene med svindelen hans?

 • TomEver

  Migrene er noe som kan gå over av seg selv. Pussig at «beviset» ditt nettopp er enda en ting som kan gå over av seg selv…

 • TomEver

  Svertingen er det alternativtullingene som står for. DE har i alle år trakassert alle som prøver å stille kritiske spørsmål.

 • TomEver

  mannen har faktisk aldri gått ut i avisene og reklamert for seg selv

  Nei, akkurat som han aldri har fått skrevet bøker om seg selv der han har reklamert for seg selv, samtidig som han har tjent seg søkkrik på det.

 • TomEver

  Gjett hva… forskerne kunne for noen år siden beviselig si/spå at isen ville være så godt som smeltet over antarktis innen utgangen av 2013… arkitekter som ikke kunne stadfeste beviser om sine teorier sa det motsatte. målinger av de samme forskerne viste at det var 60% mere is enn for 6 år siden…

  Hvorfor skriver du dette igjen når du for kort tid siden ble informert om at det er løgn?

 • Hilde

  Snåsamannen har laget et eget museum med inngangspenger på tunet sitt, og han har skrevet flere bøker om seg selv. I tillegg selger han blant annet håndavtrykket sitt til en bestemt sum. En beskjeden mann som ikke ønsker penger, sa du?….
  Hadde jeg hatt de påståtte evnene til Snåsamannen, så hadde jeg med glede bevist evnene mine til skeptikere. Hvorfor skulle jeg ikke det?

 • martin ludvigsen

  Ingen som angriper noen her.Dette er en Blogg, hvor Tjomlid kommer med kitikk om et spesielt emne eller person. Skal ikke Tjomlid også tåle litt kritikk?Han er tross alt en av de mest brukte bloggere av Nettavisen. Eller nei, det er bare han som har lov til det? Skjerpe deg, finnes ikke noe stygt eller negativ i min kommentar, kun kritkk om hav jeg mener, du og Tjomlid har lov til og mene noe annet.

 • TomEver

  Det du kommer med er ikke kritikk, bare surmaget oppgulp og rene angrep. Du har ingenting konkret å komme med, men gulper bare opp det samme gamle svada-tullet.

 • Skeptikeren

  Makan til personangrep skal man lete lenge etter. Vet du – dette er så på grensen at jeg lurer på om du er vel bevart.

 • Nils Polden

  Hvem er du «creole»? Hvorfor vil du gjemme deg?

 • Nils Polden

  He-he.

 • Cathrine Sommerseth

  «mannen har faktisk aldri gått ut i avisene og reklamert for seg selv…»

  Haha, det var dagens! Vel, gårsdagens la jeg nettopp merke til. Mannen har skrevet bøker så blekket spruter, noe man vel neppe gjør om man ikke søker oppmerksomhet. Gode penger har det blitt også.

  Fakta er at den hårsåre,inkonsekvente mannen aldri har kommet med faktiske bevis for at han har utrettet noe som helst og det er hans eget valg. At han hevder at det ikke lar seg gjøre å teste evnene hans burde gjøre at det skurrer for ethvert menneske med oksygentilførsel til hjernen.
  «Spådommene» hans feks har ikke bedre treffsikkerhet enn vill gjetning.

  Alle løgnene fra denne oppmerksomhetssyke lystløgneren er ille nok, og når man tar i betraktning hans snevre verdenssyn forøvrig som er farget av trangsynt kristendom, ja så skulle han vært beskyttet fra seg selv, men sist og ikke minst bør andre beskyttes fra ham.

 • Dag Gladmann Sørheim

  Noe av det jeg stusser over er hvorfor de som tror på hans evner, ikke er mer opptatt av dem. Hvorfor er de ikke febrilskt opptatt av dette fenomenet? Hvorfor gjør de ikke et større nummer ut av at vi har med faktiske superkrefter å gjøre? Et hittil uoppdaget område innen fysikken. Hvorfor slutter de ikke i jobbene sine og bruker all sin våkentid på dette temaet? Hvordan får de sove om natta? Har de samvittighet til å ikke gjøre alt de kan for å overtale Snåsamannen til å ta imot pasienter igjen? Jeg kan levende forestille meg en systematisert rekkefølge der han prioriterer de sykeste blant oss – barn med aids, kreft eller andre dødelige sykdommer.

 • Gunnar Brekke

  Alt kan ikke dokumenteres.

 • Gunnar Brekke

  Synes det var litt mye negativt her, utifra hva en «ser for seg at filmen skal bli».

 • Derullandei

  Å jobbe med film krever en viss grad av dyktighet.

 • Arne Pihl Bordi

  «…men for å gjøre dette litt kompakt og tabloid velger jeg her TRE viktigte spørsmål som burde ha klare svar.
  1) …
  2)…
  3)…
  4)…
  ..»

  Alle gode ting er, fire?

 • Henrik Halland

  En liten digresjon, men dere fostår sikkert tegninga…

  http://www.youtube.com/watch?v=QlfMsZwr8rc

 • mersk

  Burde ikke filmen hete «Ond»? Jeg kan med følgende resonnement bevise at Gjerstad er ond (i beste fall en løgner):

  Han har nektet å la sine «evner» testes vitenskapelig. Dermed er han enten fullt klar over at han ikke besitter påståtte evner, og at testen vil vise dette – eller så tror han faktisk oppriktig at han har disse evnene, men vil ikke la dem testes. Dermed må han være ond, all den tid han «vet» at resultatene av testingen kan medføre medisinsk revolusjon.

 • Ole André Slettum

  Personlig sverger jeg til skolemedisinen for behandling. Jeg skjønner allikevel ikke hvorfor det er om å gjøre av tjomlid og visse andre å sverte Joralf Gjerstad og annen alternativ behandling mest mulig. Kunne vært spennende å se om alle de som uttaler seg som vitenskapsmenn faktisk har noen formell utdannelse eller har vært alvorlig syke. Er ikke sånn at alle blir friske av skolemedisinen og selv om de ikke blir kurert men kanskje føler seg litt bedre av å besøke Gjerstad pga f. eks hans omsorg eller medmenneskelighet synes jeg det er fint. Blåse på såret er ikke så dumt, men viktig å sette på et plaster som er kjøpt på apoteket fordet. Tror ikke medisin er så svart/hvitt som noen skal ha det til.

 • PolexiaFixIt

  Ja, det har jeg lurt på mang en gang også. Hvorfor skal de være «the untouchables»?

 • PolexiaFixIt

  nettopp! Sverting er de rimelig gode på blant de alternative og de er ganske drøye når de først setter i gang også!

 • PolexiaFixIt

  Hvorfor er du så innmari opptatt av at vi skal godta at de «tusener» som har stått frem snakker sant?

  Spiller det virkelig en rolle for deg om andre godtar det som en sannhet?

 • PolexiaFixIt

  ja det lurer sannelig jeg på også. Hvor er disse menneskene? en link ville vært nyttig.

 • Lars Petter Arnesen

  Snåsingen er kristen..

  Trenger en å si mer?

 • Elizabeth Darcy

  Jeg tenkte også det. Har hatt migrene hele mitt voksne liv, men oppkast, sterke hodesmerter. Nå er jeg 47 og har ikke hatt et eneste anfall på seks år.

 • Øyvind W.

  Okei, hvis det Tjomlid driver med er uthengning, hva er i dine øyne greit? Hvor går grensen, liksom?

 • Øyvind W.

  Jeg kan løpe 60-meteren på kortere tid enn noe annet menneske på jorda. Nei, nei, legg vekk den stoppeklokka, det kan ikke bevises vitenskapelig.

  Sukk.

 • geirhedemark

  Jeg skrev hovedoppgave basert på en lærebok i analog vlsi skrevet at Carver Mead. Mead jobbet (jobber?) ved Caltech, og skrev læreboka vi brukte på nittitallet i 1989. Halvparten av boka var viet til forskning på silisiummodeller av retina, og løp ut fra Meads tidlige forskning på øyeimplantater. Mer info på http://en.wikipedia.org/wiki/Carver_Mead , se spesielt etter «silicon retina»

  Nanoteknologi var nevnt i hovedfagskursene jeg tok midt på nittitallet, og var jevnlig omtalt i fagtidsskrifter.

  Det at du ikke visste om dette betyr ikke at ikke folk har jobbet med det i mange tiår.

 • May Stenehjem

  Jøss…..dette er ikke skepsis engang….hvordan klarer noen å være så gjennomført negativ til at mennesker får hjelp? Hva er problemet? Å gi folk håp som ikke alltid innfris? Hva med legene? Det er ofte at de heller ikke kan hjelpe, og i tillegg deler de ut medisiner som tar livet av folk, er det moralsk?