31 løgner om vaksiner

Screenshot 2014 06 09 13 51 54

Aftenposten publiserte for noen dager siden en flott artikkel opprinnelig skrevet på engelsk av Jennifer Raff: Dear parents, you are being lied to. Den norske versjonen kan du lese her: Kjære foreldre. Dere blir løyet til

NB: Før du leser resten av denne bloggposten bør du lese Raff sin tekst ettersom den allerede inneholder en del informasjon og kilder som er nyttige som grunnlag i tillegg til alt jeg skal drøfte i denne bloggposten.

Pro-sykdom-nettstedet Kilden.info synes ikke det er noe stas at en anti-sykdom- og pro-barn-skal-få-vokse-opp-friske-artikkel fikk nasjonal publisitet, og var raskt ute med å publisere et slags forsøk på motsvar til denne artikkelen. Jeg sier «et slags forsøk», fordi jeg utviklet spontan hjernekreft som reaksjon på alle de åpenbare faktafeilene de lirer av seg.

Jeg har derfor valgt å skrive et mot-motsvar og vil her ta for meg artikkelen fra Kilden.info påstand for påstand. Jeg starter med Kildens egen innledning til originalartikkelen:

1 Paul Offit

Aftenposten har i dag publisert en amerikansk vaksineartikkel som deres journalist har oversatt til norsk. Den har gått sin seiersgang på internett hos de selverklærte skeptikere og inneholder dermed mye ekstrem «dokumentasjon» – deriblant fra Paul Offit, mannen som sa et barn kan kan tåle 10 000 vaksiner på en gang. Offit har og patent på en rotavirusvaksine som det sies han har tjent i størrelsesorden 30-46 millioner USD på.

Paul Offit brukte 25 år av sitt liv til å utvikle en rotavirusvaksine som man regner med vil redde flere hundre menneskeliv hver eneste dag. Ved å selge patentet til et firma som ville produsere vaksinen, fikk han noen millioner dollar i økonomisk gevinst. Et engangsbeløp. Han tjener ikke penger på vaksinen nå, så han har ingen økonomiske interesser i at det blir brukt mest mulig av den. Dette har han vært helt åpen om, og det er en selvfølge at han får betalt for patentet sitt. Hvis det å ha gjort en av de viktigste humanitære bragder i moderne tid gjør at han er positiv til vaksiner, så tror jeg ikke det er et problem i seg selv.

Kilden unnlater å nevne at Offit også har argumentert mot en vaksine som han mente ikke var trygg nok til at den ville veie opp for risikoen den skulle beskytte mot. Det tyder på at han på ingen som helst måte er ukritisk positiv til vaksiner, men forholder seg til en fornuftig vekting av fordeler mot ulemper.

Offit har for øvrig aldri sagt at et barn «kan tåle 10.000 vaksiner på en gang». Det han skrev var at immunsystemet til et barn teoretisk sett kan håndtere antigenene i 100.000 vaksiner på en gang. Dette er basert på en kalkyle som involverer antall B-celler og hvor fort disse kan produsere antistoffer. Det er ikke det samme som at han mener et barn kan tåle 10.000 vaksiner i praksis. Selvsagt kan det ikke det. Men immunforsvaret i seg selv ville kunne håndtere den «immunologiske belastning» det er å produsere antistoffer nok til å svare på antigenene i 100.000 vaksiner på en gang.

En gjennomgang av noen flere myter om Paul Offit, samt drøfting av hans rolle i farmasøytiske selskaper, kan leses her.

2 Grisevirus i rotavirusvaksinen?

Den har senere blitt funnet å være infisert med et grisevirus.

Rotavirusvaksinen var ikke infisert med grisevirus.

Det som skjedde var at man i vaksinen RotaTeq fant fragmenter av DNA fra et par virustyper kalt PCV1 og PCV2 som kan gjøre griser syke. Dette er ufarlig for mennesker av to grunner:

1) Det var fragmenter av DNA, ikke hele virus.
2) Det var fragmenter av DNA fra grisevirus, ikke menneskevirus.

Kroppen din er i dette øyeblikk full av alle slags virus, hvorav de aller fleste ikke vil kunne gjøre deg syk fordi de ikke er tilpasset menneskekroppens celler. Skal et virus kunne kopiere seg selv og gjøre deg syk, må det både være tilpasset riktig art (menneske) og riktig celletype (f.eks. hepatitt -> levercelle eller AIDS -> T-celle).

Et grisevirus vil ikke kunne gjøre deg syk. Fragmenter av et grisevirus vil i hvert fall ikke kunne gjøre deg syk.

Disse vaksinene tas også oralt, altså som dråper i munnen. Har du kost med en katt, spist bacon eller svinekotelett eller en salat, vil du også ha fått i deg både hele og fragmenter av både katte-, grise- og insekt-virus. Det er helt ufarlig og uunngåelig.

Det er ikke unaturlig at det finnes mikroskopiske fragmenter av celler som et virus dyrkes i som forurensing i vaksinen. Grunnen til at Rotarix-vaksinen ble midlertidig trukket tilbake var aldri grunnet bekymring over at det fantes fragmenter av grisevirus-DNA i vaksinen, men derimot at man ville sjekke at det ikke fantes annen forurensning fra produksjonen i tillegg til dette. Forurensing som kunne vært farlig. Det fant man ikke. Dermed ble vaksinen frikjent og tatt i bruk igjen etter kort tid.

At Kilden gjør et nummer ut av dette, viser bare at de ikke forstår hva de snakker om.

3 Lite seriøst?

I artikkelen Aftenposten har oversatt blir Offits studier linket til hele 6 ganger som dokumentasjon. Samtidig er han å finne i andre studier og det linkes i tillegg til organisasjoner hvor han har en aktiv rolle. Ellers inneholder den mye dokumentasjon fra statlig hold, og ikke minst studier med økonomisk støtte fra farmasøytisk industri. Det er lite seriøst hva Aftenposten her bedriver.

Kilden er bekymret over at Offit, som selv har tjent penger på å lage en livreddende vaksine, også får uttale seg i vaksinespørsmål. Heldigvis kan de senke skuldrene og føle seg trygge på at Offit ikke ene og alene styrer vaksineprogrammene i alle verdens land. I denne bloggposten vil jeg lenke til mange studier og artikler som bekrefter vaksiners effekt og trygghet, helt uten at Paul Offit har hatt en finger med i spillet. Vaksineprogrammet granskes så grundig av fagpersoner fra ulike fagmiljøer i ulike land at Kilden ikke trenger å bekymre seg over at én mann styrer hele showet.

Det er derfor vanskelig å forstå hva Kildens kritikk her egentlig består i. Synes de det er et problem at en av verdens fremste vaksineforskere også medvirker i annen forskning? At han brukes som faglig ekspertise i vaksinespørsmål? At farmasøytisk industri finansierer vitenskapelig forskning på egne vaksiner? På den ene siden mener de at vaksiner testes for lite, men på den annen side vil de ikke at hverken produsentene selv eller verdens fremste eksperter på vaksiner skal være involvert i forskningen.

For å bruke deres egne ord: Det er lite seriøst hva Kilden.info her bedriver.


Så over til selve artikkelen opprinnelig skrevet av vaksinemotstander Robyn Charron, som for øvrig er en kvinne, ikke en mann – slik Kilden omtaler vedkommende. Hun har en bachelor i biologi og har jobbet som laboratorieassistent. Det er ikke så mye å slå i bordet med, men det blir enda mer deprimerende når vi ser hva hun faktisk lirer av seg av faktafeil.

4 Pasientskadeerstatning

Kjære foreldre. Dere blir løyet til.

Folk som hevder å handle for dine barns beste ved å pushe vaksiner setter unge liv i fare, fordi de har fått liten eller ingen utdanning om vaksine ingredienser og ​​skader som de forårsaker. De er ikke klar over at Vaccine Injury Compensation Program betaler ut $100 millioner hvert år i erstatning, noe som knapt er en dråpe i havet av vaksineskader i dette landet.

National Vaccine Injury Compensation Program ble nedsatt i 1986 for å gjøre det enkelt for folk som hevder de er blitt skadet av vaksiner å få erstatning. De legger listen veldig lavt og betaler også omkostningene til advokat og kostnader knyttet til saken slik at det er gått sport i advokatbransjen å ta på seg slike saker. Det er «big business», og fører kanskje også til overdrevent mange pasientskadeerstatningssaker i USA.

Derimot er det ingenting som forutsetter at det skal dokumenteres en kausal sammenheng mellom vaksinen og skaden man søker erstatning for. Man opererer, som i Norge, med omvendt bevisbyrde. Det er altså ikke den skadelidte som må bevise at de er blitt skadet av vaksinen, men staten (ved Norsk pasientskadeerstatning) som må bevise at noe annet enn vaksinen forårsaket skaden.

Dette betyr at utbetaling av erstatning ikke beviser at vaksinen har skadet pasienten, men bare at staten ikke har klart å sannsynliggjøre at det finnes en annen årsak – noe som kan være vanskelig. Det er flott at staten tar ansvar og lar tvilen komme den skadelidte til gode, men dette må likevel aldri brukes som noe «bevis» for at en vaksine har medført skade.

Uten et slikt statlig system for erstatning fra påståtte vaksineskader, ville vi ikke lenger hatt vaksiner fordi det da ikke ville være lønnsomt å produsere dem. Mengden av søksmål mot vaksineprodusenter som det har vist seg at var grunnløse, har historisk sett vært så kostbare for legemiddelfirmaene å forsvare seg mot, at svært mange har sluttet å produsere vaksiner. Det er en situasjon som er uholdbar med mindre vi vil tilbake til 1930-tallets tilstander. Derfor har myndighetene overtatt erstatningsansvaret, og legger listen for utbetaling lavt.

5 Paul Offit og RotaTeq

Faktisk så ble legen som roser og synger høyest om tryggheten av vaksiner betalt $ 36M for sin 20% andel av et patent på en vaksine som ditt barn sannsynligvis har fått, etter at første vaksinen mot rotavirus han stemte for å bli lagt til CDCs vaksineprogram ble trukket tilbake fra markedet da den forårsaket skader.

Dette punktet viser med all tydelighet hvorfor du ikke skal stole på Charron og Kildens artikkel. Hun skriver at RotaTeq-vaksinen ble trukket tilbake fra markedet fordi den forårsaket skader. Denne påstanden har jeg allerede drøftet, og som vi så skyldtes det bare mistanke om urenheter. Charron hevder derimot at vaksinen forårsaket skader, men om man følger lenken i Charrons tekst, kommer man til en artikkel fra CDC hvor de viser til en omfattende studie av sikkerheten til vaksinen, og finner at den er helt trygg!

Jeg vet ikke om dette er en tabbe fra Charron/Kilden, eller bare et forsøk på å lure folk, men deres egen referanse sier det motsatte av det de forsøker å påstå.

Uansett glemmer hun altså å nevne at FDA kort tid senere frifinner vaksinen, og godkjenner den igjen. Dette er den type halvsannheter som Kilden er eksperter på.

Oppdatering: Charron henviser muligens til en tidligere vaksine, Rotashield, som riktignok ble trukket tilbake grunnet bivirkninger. Dette fremkommer likevel ikke tydelig av kildehenvisningen hennes da den viser til et dokument om RotaTeq. Nyere studier tyder på at Rotashield-vaksinen neppe førte til et økt antall av en spesifikk bivirkning totalt sett, og at tilbaketrekkingen kan ha vært uheldig og forhastet. Paul Offit var også med i komiteen som valgte å trekke vaksinen tilbake i 1999, så å bruke Rotashield som argument mot Offit, faller på sin egen urimelighet.

6 Meslinger

De sier at meslinger er dødelig, men de snakker om sultrammede land, ikke i Amerika.

Risikoen er større for å dø i den tredje verden, fordi mangel på god legehjelp (antibotika) og feilernæring gjør barna mye mer utsatte. Men også i den vestlige verden, blant annet Norge, vil meslinger ta livet av fra 1-3 per 1000 til rundt 3-4 per 10.000 som får sykdommen, litt avhengig av hvilken del av den vestlige verden man henter tallene fra. Det viktige å merke seg er uansett at selv med den beste medisinske behandling tilgjengelig, i et land hvor innbyggerne er friske og velfødde, vil en del av de som får meslinger dø.

Og om man smittes, får tilnærmet 100% sykdommen. Uansett hvor «sterkt immunforsvar» man har, vil man bli syk. Man kan ikke beskytte seg ved å spise riktig mat eller ta kosttilskudd. Det finnes kun én måte beskytte seg mot meslinger på, og det er vaksinen. Den gir ca 95% beskyttelse fra første dose, og 99% beskyttelse etter andre dose.

Hva ville skjedd om vi ikke vaksinerte barn i Norge? Vel, av hvert årskull på ca 60.000 nye barn ville 10-20 barn dø. Omlag 60 barn ville få varige skader som døvhet og hjerneskader. Rundt 2000 barn ville bli lagt inn på sykehus med komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og diaré. Dette er den situasjonen vaksinemotstandere ønsker seg i dette landet, forstå det den som kan.

Etter at MMR-vaksinen ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1983 er det bare registrert ett barn med varig skade. En eneste alvorlig, permanent bivirkning på 30 år. Uten vaksinen ville rundt 4-500 norske barn dødd, et par tusen norske barn ville hatt permanente skader, og flere titusener ville vært innlagt på sykehus med alvorlige, men forbigående komplikasjoner i løpet av samme periode.

Veier man risiko mot fordeler er statistikken krystallklar i favør av vaksinering.

7 Ineffektiv meslingvaksine?

De sier at meslingvaksinen er effektiv, men sannheten er at utbruddene skjer i befolkning hvor 99,7% er vaksinert og det har ingen enkel forklaring.

Jo, det har en svært enkel forklaring. Utbruddene skjer når uvaksinerte individer fra utlandet tar med seg smitten inn til USA og deretter smitter en uvaksinert gruppe, f.eks. amish-folk eller andre religiøse grupper som har lav vaksinasjonsdekning. I den øvrige befolkning hvor de fleste er vaksinert, får man ikke utbrudd. De beskytter hverandre gjennom flokkimunitet.

Ser vi på de nyeste utbruddene i USA, de høyeste på 20 år, ser vi at rundt 90% var uvaksinerte. Vi kan også ta en kikk på 2011, et av de verste årene i nyere tid hvor over 30.000 europeere fikk meslinger. Hele 96% av de syke var enten uvaksinerte, eller hadde bare fått én dose (altså ikke fullvaksinerte). Dette rammer i hovedsak religiøse grupper, nomader (romfolk o.l.), Steinerskolemiljøer, eller folk som av annen overbevisning er vaksinemotstandere. Det er en tydelig sammenheng mellom lav vaksinedekning i en befolkningsgruppe, og meslingeutbrudd.

Hva gjelder Charrons eksempel fra en «befolkning hvor 99,7% er vaksinert», så lenker hun til en studie fra et meslingeutbrudd ved en skole i USA. Hun skriver at utbruddet «har ingen enkel forklaring», mens studien hun selv lenker til faktisk kommer med forklaring på fenomenet. Årsakene var blant annet at de som ble syke neppe var vaksinert likevel (usikre vaksinasjonsdata), eller var vaksinerte i for ung alder. Tallet på 97,1% var altså ikke pålitelig, og man så en klar sammenheng mellom de som ble syke og upålitelig vaksinasjonsdata for disse individene. Dette står i klartekst i referansen Charron selv lenker til! Hun lenker faktisk til dokumentasjon på at uvaksinerte ble syke mens vaksinerte ikke ble det, men påstår det motsatte i teksten sin.

Atter et forsøk på å villede fra Charron og Kilden, altså.

Et annet poeng som ofte trekkes frem er at det er flere vaksinerte som blir syke i et utbrudd, enn ikke-vaksinerte. Her blander man i så fall sammen absolutte og relative tall i et forsøk på å få det til å virke som om vaksinen ikke virker. Enkel matematikk viser hvordan man kan la seg lure av dette:

Tenk deg en skole med 1000 elever. Ingen har hatt meslinger før. Alle untatt fem elever har fått to doser av meslingevaksinen og er derfor immune mot meslingviruset. Alle de tusen studentene utsettes for viruset. Meslingevaksinen er mer enn 99% effektiv når man har fått to doser, men den er altså ikke 100% effektiv. Noen få vaksinerte vil derfor være ubeskyttet uten å vite det selv. På denne skolen viser det seg at 7 studenter blir syke på tross av å være vaksinerte. Alle de fem uvaksinerte blir selvsagt også syke, totalt 12 sykdomstilfeller.

Vaksinemotstandere vil nå si at ettersom 7 av de 12, altså 58% av de syke var vaksinerte, virker vaksinen åpenbart ikke. Men dette skyldes selvsagt bare at så mange, de aller fleste, var vaksinerte, og hvis vaksinen beskytter over 99% vil fortsatt noen få bli syke. I absolutte tall kan dette overgå antall uvaksinerte som ble syke, men det er fordi uvaksinerte heldigvis er så få, mens de vaksinerte er så mange. Likevel ble 100% av de uvaksinerte syke, mens under 1% av de vaksinerte ble det. I absolutte tall ble flere vaksinerte syke, men relativt sett er andelen vaksinerte som ble syke mikroskopisk sammenlignet med den uvaksinerte gruppen.

Og kanskje viktigst av alt: uten vaksine ville nesten alle 1000 studenter blitt syke.

8 Vannkopper

De overbeviser deg til å vaksinere mot vannkopper slik at sjefen din ikke blir sint når du går glipp av et par dager med arbeid for å være hjemme med barnet ditt.

Vannkopper er ikke helt ufarlig. Hos barn er sykdommen som regel mild, men hos voksne kan det være mer alvorlig. Det kan også føre til misdannelser hos barn om en gravid kvinne smittes tidlig i svangerskapet.

Likevel er dette argumentet fra Charron/Kilden ganske irrelevant ettersom man i Norge ikke vaksinerer barn rutinemessig mot vannkopper.

9 Influensa

De forvrenger antall influensainfeksjoner ved å kombinere de med lungebetennelse, noe som er irrelevant for de fleste unntatt de aller eldste, mens mainstream media skriver overskrifter om dødsfall fra influensa hos barn som hadde andre og langt mer alvorlige infeksjoner.

Argumentet her synes å være at det ikke er så farlig om folk som har underliggende sykdommer dør av influensa, fordi de var allerede svekket, og da kan man ikke skylde på influensa. Selv om det altså var influensa som utløste problemet.

Dette argumentet så vi også etter svineinfluensapandemien i 2009 da over 30 unge nordmenn døde av viruset. Medianalderen hos de som døde var nesten 50 år lavere enn ved vanlig sesonginfluensa, hvor man årlig knytter rundt 100 dødsfall direkte til influensa. Men ettersom de fleste av disse som døde i 2009 hadde en underforliggende sykdomsårsak som gjorde dem ekstra utsatte, synes ikke vaksinemotstanderne at man egentlig kan skylde på svineinfluensa.

Man antar for øvrig også at minst 40 flere nordmenn ville ha omkommet om ikke så mange nordmenn hadde vaksinert seg. Det synes også å være irrelevant for vaksinemotstanderne, fordi dette var jo uansett «svekkede individer». Individer som sannsynligvis ville overlevd pandemien om de ikke hadde blitt smittet med H1N1 i 2009.

Denne hårreisende instilling finner vi også hos vaksinemotstandere som Gro Lystad, som i 2010 uttalte til NRK at hvis uvaksinerte barn døde av for eksempel meslinger, så var ikke det så farlig fordi det uansett er «barn som er svekket på forhånd».

Dette argumentet er bare ondskapsfullt og krever ingen videre kommentar.

10 Kikhoste og flokkimmunitet

De forteller deg at kikhoste er «tilbake» på grunn av at flokkimmuniteten minskes mens sannheten er at kikhoste er syklisk, dermed kan immunitet mot det ikke defineres og forskere ved Johns Hopkins visste selv for 20 år siden at flokkimmunitet til kikhoste aldri kunne oppnås ved vaksinering.

Beklager, men Charron må være stokk dum. Hun argumenterer om at kikhoste er syklisk – og lenker til en artikkel hos CDC som helt korrekt påpeker at kikhoste opptrer i sykluser på 3-5 år. Men så ignorerer hun visst bare at CDC i neste setning skriver at toppene i disse syklusene har økt jevnt og trutt de siste 20-30 år. Den langsiktige trenden er ikke syklisk; den viser derimot at vi stadig får flere kikhostetilfeller av flere årsaker, hvorav en av disse er at immunitetet gradvis synker. Atter en gang skriver hun én ting, men lenker til en kilde som sier det motsatte.

Hun lenker også til en gammel rapport som drøfter flokkimmunitet for flere ulike smittsomme sykdommer og hevder at dette dokumenterer at flokkimmunitet for kikhoste er umulig å oppnå. Åpner vi selve dokumentet kan vi lese forskerne skrive at flokkimmunitet har en vesentlig del av æren for å ha redusert antall tilfeller med kikhoste de siste tiårene med hele 93%. Grunnet usikkerhet om kikhostevaksinens effekt og enkelte andre faktorer, er det likevel vanskelig for forskerne å beregne hvor høy vaksinasjonsdekning man må ha for å oppnå en global flokkimmunitet og dermed kunne utrydde sykdommen, slik man kan med for eksempel polio og meslinger. Men dette er noe helt annet enn hva Charron/Kilden forsøker å forvrenge budskapet til. Det er ingen tvil om at flokkimunitet for kikhoste er ekstremt viktig, noe forskerne også understreker.

Igjen lenker hun til en kilde som sier det motsatte av hva hun selv påstår. Vi er ikke en gang halvveis i teksten, og hun har nå løyet på denne måten minst fire ganger!

11 Immunitet

De sier at vaksiner er effektive i å forebygge sykdom, men sannheten er at antistoffproduksjon bare forteller halve immunitetshistorien.

Måten vaksiner gir immunitet på er ganske komplekst. (Ta gjerne en kikk på videoen i denne bloggposten for å lære mer om hvordan immunforsvaret styrkes, eller rettere sagt gjøres mer målrettet, gjennom en slags evolusjonær prosess når man blir vaksinert.) Likevel er dette argumentet fullstendig meningsløst all den tid vi ser effekten i praksis med en reduksjon på som regel 98-99% av de smittsomme sykdommer det vaksineres mot.

Å hevde at vaksiner ikke forbygger sykdom når man stilles overfor slik statistikk, er ganske håpløst.

12 Celle-mediert immunitet

De vil ha deg til å tro at vaksinasjon er lik naturlig infeksjon, men sannheten er at selv FDA innrømmer at vaksiner med aluminium adjuvant ikke kan produsere celle-mediert immunitet, som er grunnlaget for flokkimmunitet.

Det er delvis korrekt. Vaksiner er ikke perfekte, og det jobbes med å utvikle nye adjuvanser som ikke bare gir antistoffbasert immunitet, men også celle-mediert immunitet. De ulike adjuvansene som brukes, og deres styrker og svakheter, er beskrevet blant annet her – dette er altså ingen hemmelighet.

Å si at celle-mediert immunitet er grunnlaget for flokkimmunitet, er likevel ikke korrekt. Man kan oppnå flokkimmunitet like greit med antistoffbasert immunitet, noe vi ser svært tydelig i praksis. Det er en grunn til at ingen i din familie og skoleklasse lenger er lammet av polio. Vi har utryddet sykdommen i nesten hele verden gjennom et omfattende vaksineprogram.

Å hevde at flokkimmunitet ikke finnes, er som å si at gress er blått. Det er den ultimate og mest desperate fornektelse hvor man rett og slett bare lukker øynene for virkeligheten og håper at andre skal dele vrangforestillingen med deg. Heldigvis er de aller, aller fleste smartere enn det, og velger å vaksinere sine barn. En gjennomført altruistisk handling som bidrar til å beskytte de blant oss som enten ikke kan vaksineres, eller som ikke utvikler en god nok immunitet fra vaksinen.

13 Trygghetstesting

De sier at vaksiner er trygge, men malen der er at sikkerhet er målt i muse-vektøknings test, ikke det faktum at en av seks barn i dag lever med en kronisk sykdom eller funksjonshemming i vårt over-vaksinerte land.

Muse-vektøkningstest er en av flere metoder, og metoden har vist seg å være svært pålitelig.

Det at flere barn lever med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger har beviselig ingenting med vaksiner å gjøre, tvert i mot. Uten vaksiner ville vi garantert sett mange flere barn med funksjonshemninger, skader på syn og hørsel, hjerneskader og lammelser. Spør en av dine slektninger som levde for 50 år siden. Hvor mange poliolammede kjente de? Hvor mange med døvhet, synsskader eller hjerneskader fra ulike barnesykdommer kjente de? I dag er disse problemene i praksis eliminert, takket være vaksiner.

Vaksiner er gjennom sin effektivitet blitt sin egen verste fiende. Så mange skadelige og dødelige sykdommer er utryddet fra vår del av verden, at vi ikke lenger husker en tid hvor barn døde og ble skadet av disse «ufarlige» sykdommene. Det er kanskje også årsaken til at vi nå tilsynelatende har mer kroniske sykdommer, fordi vi først de siste tiårene har vært friske nok til å kunne bekymre oss om disse.

Vi vet også at vaksiner ikke gjør barn mer utsatte for sykdommer. En omfattende studie (KIGGS) på over 17.000 tyske barn og unge i alderen 1 til 17 år viste at vaksinerte barn og unge ikke hadde høyere grad av allergier, astma eller infeksjonssykdommer (som forkjølelser o.l.) enn ikke-vaksinerte barn og unge. Derimot fant de at de uvaksinerte ungdommene hadde 3-5 ganger høyere andel av kikhoste, meslinger, røde hunder og kusma enn hva de vaksinerte ungdommene hadde. Ikke overraskende.

En annen omfattende studie fra Danmark fulgte over 700.000 barn født i perioden 1990-2000 og fant ingen økt forekomst av diabetes type 1 hos de som var vaksinerte.

Det er jo likevel litt søtt hvordan vaksinemotstanderne helt uten fnugg av bevis vil lenke sykdommer til vaksiner. Akkurat på samme måte som strålehysterikerne mener det skyldes mobilstråling og wifi, gifthysterikerne mener det skyldes mer gifter i miljøet, kostholdsfanatikerne mener det skyldes moderne mat osv. Det er likevel ikke noe god grunn til å hevde at det er flere av slike kroniske sykdommer i dag sammenlignet med pre-vaksinasjonsæraen.

Sannheten ser ut til å være at vi i dag er mye flinkere til å diagnostisere disse lidelsene og har utvidet diagnosekriteriene for å kunne gi flere barn riktig type behandling og oppfølging. Mye skyldes også trender og moter hvor folk hevder å ha allergier og intoleranser de slettes ikke har når de testes i kontrollerte studier.

Påstanden om at vaksiner fører til kroniske sykdommer fremsettes av Charron helt uten dokumentasjon. Hun bare føler at det må være slik, og det er visst godt nok. Magefølelsen til en laboratorieassistent skal vi stole på, mens folk som Paul Offit, som har viet et liv til rigid forskning på vaksiner, skal vi visst bare avfeie. Logikken til vaksinemotstanderne er vanskelig å få grep på… og det skader oss alle.

For ikke så mange år siden ble en effektiv vaksine mot Lyme-borreliose fjernet fra markedet fordi salget stupte etter at en liten gruppe høylytte vaksinemotstandere spredte løgner om påståtte bivirkninger fra vaksinen. Nå vil neppe nye legemiddelprodusenter bruke ressurser på å utvikle tilsvarende vaksiner, fordi løgner og hysteri fra folk som Kilden og Charron kan knekke dem helt. Og alle vi andre står igjen som taperne.

14 Peanøttallergi

De vil fortelle deg at vaksine bivirkninger er milde fordi de henviser til aluminium depot i barnets lår hvor det blir hevelse og varmt. De snakker ikke om fire måneder senere når du innser at barnet ditt har utviklet en dødelig peanøttallergi.

Her hevder Charron at peanøttallergi skyldes vaksiner, fordi vaksiner inneholder peanøttolje som adjuvans. Kilden hun viser til hevder også at dette ikke er oppgitt i ingrediensoversikten til vaksinen fordi det ikke er påkrevd av FDA. Dette er tull. Alle ingredienser skal oppgis. Unnlater man det kan det bety fengselsstraffer for de ansvarlige.

Peanøttolje er ikke lovlig å bruke som adjuvans i vaksiner i USA, ergo er hennes påstand beviselig løgn.

Eneste kilde Charron har for å knytte peanøttallergi til vaksiner, er en bok skrevet av en vaksinemotstander som har funnet en påstått korrelasjon, uten å kunne vise noen faktisk sammenheng. Det ville også vært umulig ettersom det ikke er peanøttolje i vaksiner.

15 Aluminium og bivirkninger

Sannheten er at det er et fjell av forskning om farene ved å injisere aluminium – fra IgE antistoffproduksjon ved astma og allergi, til hvordan aluminium angriper myelin tildekkingen av nervesystemet, noe som kan føre til autisme, ADHD, og Alzheimers sykdom.

Aluminium i vaksiner er helt trygt. Virkelig, det er helt trygt. Barna får i seg mer aluminium gjennom morsmelk enn fra vaksiner, og har et så høyt grunnivå av aluminium i blodet til enhver tid at man ikke en gang kan måle noen forskjell etter at de har fått en vaksine.

Studier som viser at det å la hjerne og nerver bli utsatt for store doser aluminium over lang tid kan være skadelig, er fullstendig irrelevant for spørsmålet om de mikroskopiske mengder aluminium i noen få vaksinedoser er det.

Til sammenligning inneholder et eple eller en banan formaldehyd i så små mengder at det er fullstendig ufarlig. Det at formaldehyd i større konsentrasjoner kan være giftig, er derfor helt uinteressant. Vi advarer ikke mot å spise frukt fordi de inneholder små mengder av stoffer som i store mengder kan være farlige. Dette handler om doser og hvor fort kroppen kvitter seg med stoffene.

Vaksinemotstandere forsøker gang på gang å skremme ved å sammenligne størrelser som ikke har noe med hverandre å gjøre. Ikke la deg lure.

16 Vaksiner og autisme

De vil insistere på at en viral vaksine ikke kan forårsake autisme, samtidig som forskere i det stille gjør mus autistiske i laboratoriet ved å skape en viral infeksjon hos gravide mødre. Med nonsens vil de vil ha deg til å tro at regressiv autisme ville begynne hos 1 million barn ved 12, 15, 18 eller 24 måneder uansett, på egen hånd, og timingen med vaksinen er en tilfeldighet til tross for ingen forklaring på en slik teori, og selvfølgelig ingen kontrollgruppe for å bevise de har rett.

Det er gjort mer enn 20 store studier av høy kvalitet som har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom vaksiner og autisme. Nei, vent litt, tar man med alle relevante studier, er vi faktisk oppe i 107 slike studier som avviser en sammenheng!

I en ny metaanalyse som ble publisert i mai 2014 ble over 1,25 millioner barn undersøkt, og det var ikke flere barn med autisme hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte. Man fant ingen slik sammenheng for noen vaksine eller hvis man så på eksponering for tiomersal/kvikksølv alene. Denne frykten kan legges fullstendig død.

Stadig mer dokumentasjon peker for øvrig i retning av at autisme skyldes endringer i hjernen allerede på fosterstadiet, lenge før barnet utsettes for vaksiner. Det burde i seg selv være siste spiker i kisten for autisme-argumentet.

17 Kvikksølv

De vil fortelle deg at kvikksølv ikke forårsaker autisme, selv om Merck innrømmet i 1991 de utsatte barn for 87 ganger de giftige nivåer av kvikksølv som bør spises og FDA ikke grep inn på nesten et tiår. De vil tilby sin fjerning av kvikksølv som et slags bevis på at MMR ikke forårsaker autisme, til tross for at MMR aldri inneholdt thimerosal i første omgang.

Det har ikke vært kvikksølv i vaksiner i det norske barnevaksinasjonsprogrammet siden 1997. I USA ble det fjernet i 2001. Og siden dengang har det ikke vært noen nedgang i antall autisme-diagnoser. Den samme trend har man også funnet i Japan. Det burde egentlig si det meste.

Det er uansett ingenting som tyder på at kvikksølv/tiomersal i vaksiner er farlig. I sin første kilde viser Charron til en sak som er fra en tid før man visste at etylkvikksølv, som er den varianten som finnes i vaksiner/tiomersal, er vesentlig mindre giftig enn metykvikksølv, som man kan få i seg ved å spise fisk og som Merck dengang sammenlignet med. Hennes artikkel er derfor basert på utdatert kunnskap og er irrelevant for dagens forhold.

Etylkvikksølv skilles nemlig ut av kroppen mye raskere enn hva metylkvikksølv gjør, hhv ca 4 dager vs 70 dager, og det er kun om man eksponeres for dette tungmetallet over lang tid at det kan gjøre skade. Tiomersal forsvinner ut av kroppen veldig fort, og kan derfor ikke gjøre skade på hjernen.

18 Skjult kvikksølv

De vil fortelle deg at vaksiner «ikke lenger inneholde kvikksølv», og håper på at du ikke skjønner hvor mange vaksiner som er badet i kvikksølv, og det som er gjenværende er rester det ikke er verdt å fortelle deg om.

Dette er bare fri fantasi og Charron oppgir selvsagt ingen kilde. Påstanden er svært overdrevet. Ingen vaksiner som er oppgitt å ikke inneholde kvikksølv er «badet i kvikksølv». Noen inneholder rester av kvikksølv, rester som begrenser seg til 1 milliondels gram (mikrogram) per vaksinedose.

Man får i seg mange ganger denne mengden via maten hver eneste dag – og tilnærmet 100% av kvikksølvet går rett i blodet selv om maten inntas gjennom munnen. Argumentet om at det er en vesensforskjell på å få kvikksølv injisert eller inntatt via mat, er derfor feil.

Grenseverdien for metylkvikksølv, som altså er mye giftigere enn etylkvikksølv, er satt til 1,6 mikrogram per kilo kroppsmasse per uke. Altså kan en voksen person få i seg 14-20 mikrogram hver eneste dag uten at man anser det som farlig. Det er ikke satt noen grenseverdi for etylkvikksølv, men ettersom det skilles ut av kroppen 15-20 ganger så raskt som metylkvikksølv, vil toleranseverdien her naturlig nok ligge høyere.

Studier gjort på barn viser at man ikke kan måle høyere verdier av kvikksølv i blodet etter vaksinering. Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker også at tiomersal i vaksiner er helt trygt.

Det er også rart de sier at disse kvikksølvrestene er noe myndighetene ikke synes det er verdt å fortelle om, og så lenker de til FDA sine hjemmesider hvor de forteller om nettopp dette…

19 Aluminium igjen

De vil ta oppmerksomheten bort fra den kroppslige skaden forårsaket av aluminium ved å diskutere de store mengder aluminium som finnes i jordskorpen, eller i en mors morsmelk mens de ber deg om å tro at å drikke morsmelk er lik å injisere aluminium inn i menneskekroppen – som om aluminiums forgiftning av våre mødres morsmelk er noe å feire. De håper du ikke lærer at mengden av injisert aluminium i de to første måneders vaksinasjonsprogram overskrider mengden av aluminium som tillates intravenøst ​​med en faktor på 20.. De vil spydig si, «Det er en god ting det er injisert subkutant og ikke satt inn i en blodåre», som om kapillærene ikke bærer de injiserte stoffer til blodet.

I tilfeller hvor man har funnet at aluminium skader et menneske, har de hatt defekte nyrer og blitt eksponert for store doser aluminium over lang tid. Da har man målt minst 100 ganger høyere nivåer av aluminium i blodet enn hva som er normalt. Etter en vaksine er den ekstra dosen aluminium så liten at man ikke kan måle noen endring i blodverdiene. Rundt 50-70% av aluminium man får inn i kroppen skilles ut i avføringen i løpet av 24 timer.

Og for bare å understreke hvor håpløs dokumentasjon Charron lenker til, så er hennes dokumentasjon for at barn får i seg 20 ganger de trygge verdiene for aluminium gjennom en vaksine basert på en artikkel som viser til anbefalte maksimumsverdier for for tidlig fødte barn med nyreskader… Det som drøftes i studiene det vises til er aluminiumsmengder i diverse legemidler eller næring som gis intravenøst til disse barna, ikke vaksiner. Artikkelforfatteren tar altså grenseverdier for undervektige babyer med nyrer som ikke klarer å skille ut aluminium fra blodet, og overfører dette til friske babyer som vi vet håndterer disse mengdene aluminium helt fint.

I artikkelen lister man til og med opp aluminiumsinnhold for HPV-vaksinen, og glemmer at den ikke gis til babyer, men til 12 år gamle jenter. Dette er direkte flaut, Charron og Kilden.

De harde fakta er at i amerikansk vaksineprogram får barn i seg ca 4,4 milligram med aluminium fra alle vaksiner de får i første levehalvår, så får de i samme periode i seg minst 7 milligram fra morsmelk, eller 38 milligram fra morsmelkerstatninger, i samme periode. For soyabasert morsmelkerstatning, får de hele 117 milligram aluminium i seg.

Voksne mennesker får normalt i seg 7-9 milligram hver dag fra mat og drikke. I tillegg kommer større mengder fra legemidler som aspirin og mageregulerende brusetabletter, samt antiperspiranter og matemballasje, maling og ulike byggematerialer. Mengden aluminium vi får i oss fra vaksiner er så bagatellmessig sammenlignet med den daglige eksponering at det er absurd å fremstille dette som en isolert risiko.

Enkelte vaksiner, som f.eks. MMR-vaksinen, influensavaksiner, poliovaksine og vaksine mot vannkopper, inneholder uansett ikke aluminium.

Det finnes mer enn 75 år med data som viser at aluminium i vaksiner er trygt. Det er på tide at vaksinemotstanderne våkner opp.

20 VAERS

De vil fortelle deg vaksinereaksjoner registrert av foreldre i VAERS ikke er troverdige, som om de vet mer enn foreldrene som står som vitner til de ødeleggende effektene av vaksinasjon i sine barn. De vil undervurdere rapportene i VAERS til tross for det faktum at FDA innrømmer at bare 10-20% av alle vaksine reaksjoner blir rapportert.

Ja, det er dessverre tilfelle at vår trang til å se sammenhenger mellom hendelser gjør at vi ofte ser falske sammenhenger. Dette er godt dokumentert. For å finne ut om en vaksine er farlig må man derfor se om det opptrer flere tilfeller av en type bivirkning/lidelse hos uvaksinerte sammenlignet med vaksinerte innenfor et gitt tidsrom. Negative hendelser som spontanaborter, dødsfall eller sykdom skjer hele tiden, og man må altså ta hensyn til statistisk bakgrunnsstøy.

Det eneste som ville vært virkelig overraskende var om folk sluttet å bli syke, spontanabortere, få blodpropp, hjerteinfarkt, pollenallergi, diabetes type 2 eller dø innefor en gitt tidsperiode etter å ha mottatt en vaksine. Det gjør de selvsagt ikke, og derfor vil vi alltid og av helt naturlige årsaker finne en del slike tilfeller kort tid etter at noen har fått en vaksine. Det betyr ikke at vaksinen forårsaket hendelsen.

Vi kan også snu på det. De fleste barn begynner å gå og snakke kort tid etter å ha mottatt sine barnevaksiner. Betyr det at vaksiner gir dem taleevne eller styrker deres motoriske ferdigheter? Det at en rekke helseproblemer opptrer omtrent i samme alder som vaksiner gis til barn, er en tilsvarende tilfeldighet. Det gjelder i like stor grad for de uvaksinerte barna, noe studie etter studie viser. Sammenhengen er bare tilsynelatende fordi vi er «programmert» til å se slike mønstre.

Det er også slik at VAERS-databasen regstrerer alle hendelser, uten å ta hensyn til om de har noe med vaksiner å gjøre. Et eksempel er at «dødsfall etter HPV-vaksinen» også inkluderer jenter som er påkjørt i trafikken… Vaksinemotstandere nevner merkelig nok aldri dette.

Det at bare rundt 10% av alle bivirkninger blir innrapportert, er ikke spesielt rart eller nødvendigvis bekymringsverdig. De aller fleste bivirkninger er fullstendig bagatellmessige og forbigående. Hvem gidder vel rapportere en kløe eller et utslett som går over etter en dag eller to? Det rare er at vaksinemotstandere har en tendens til å hevde at disse 10% også gjelder dødsfall, som om sjansen for underrapportering av en kløe og et dødsfall er identisk.

VAERS-databasen er ingen dokumentasjon i seg selv, men analyseres jevnlig for å se om det dukker opp mistenkelig mange tilfeller av bivirkninger etter en vaksine. Når det skjer kan man gå inn og granske tilfellene nøyere. Først da kan man se om det faktisk finnes en kausal sammenheng, og så langt har man ikke funnet dette for de vaksiner som er i bruk.

21 Tidsplan

De vil fortelle deg at tidsplanen for vaksineprogrammet er trygt, men de kalde harde fakta er disse: det har aldri vært en laboratorium dobbelt-blind studie av CDCs vaksinasjonsprogram. Ikke i 1980, ikke i 2010, ikke noen gang. Folk som forteller deg hvor trygg tidsplanen er ble ikke engang vaksinert under den tidsplanen.

Det er korrekt at man ikke har veldig gode data for å vite akkurat når man helst bør gi vaksiner. Målsetningen er likevel å balansere risikoen ved å gi vaksiner for tidlig, mot risikoen ved å vente for lenge slik at barnet kan utsettes for smitte i mellomtiden. Erfaringer og analyser gjort over flere tiår har gitt den tidsplanen for vaksiner som er i bruk i dag, og Charron gir ingen dokumentasjon på at denne er problematisk. Hun beskriver altså et ikke-problem.

Gode data har altså manglet, men fascinerende nok ble det nettopp publisert en studie som undersøkte dette – etter at Charron skrev sin artikkel. Her fant forskerne at ved å holde seg til de anbefalte tidene for vaksinering, var risiko for bivirkninger vesentlig lavere enn om man ventet og tok vaksinene senere. En del foreldre som er skeptiske til vaksiner mener at man bør vente så lenge som mulig med å vaksinere slik at barna skal være bedre rustet. De nyeste data viser altså at dette neppe er smart. Følg den vaksineplan som myndighetene anbefaler!

22 Farlig flokkimmunitet

De slenger rundt seg med uttrykket flokkimmunitet som om det er bevist faktum, snarere enn en håpefull teori utledet fra naturlig ervervet viral sykdom. De unnlater å nevne at man aldri kan bli immun mot bakterier av samme grunn antibiotika fører bakterier til å utvikle seg til superbugs. De vil ikke innrømme at vaksinasjon har snudd konvensjonell upraktisk sykdom til dødelige infeksjoner.

Dette er bare vås, og Charron gir heller ingen kilde for påstanden. Jeg har derimot gitt mye data og statistikk i tidligere referanser i denne bloggposten som viser at flokkimmunitet i aller høyeste grad er et faktum.

Påstanden om at man ikke kan bli immun mot bakterier fordi disse hele tiden evolverer, er i beste fall upresis. Ja, hvis vaksinen ikke gir god nok immunitet over lang nok tid, så kan dette være et potensielt problem. Vi har sett at dette muligens har skjedd med kikhostebakterien. Men å hevde at nettoeffekten av vaksinering derfor er negativ, er virkelighetflukt. Alle millioner av mennesker som beviselig er spart fra død, lammelser, permanente skader og mye lidelse, er god nok dokumentasjon på at vaksiner har vært verdt det.

Ingenting tyder heller på at vaksinering bidrar til økte problemer med bakterieresistens. Tvert i mot viser det seg at vaksiner faktisk bidrar til å redusere problemet med resistens fordi man hindrer bakterier i å gjøre folk syke, og dermed at de må få antibiotikabehandling. Når bakteriene aldri får «fotfeste» i utgangspunktet, vil de heller ikke skape noe resistensproblem.

Her klarer altså Charron å snu fakta på hodet atter en gang, fordi hun baserer seg på ren synsing og magefølelse uten dokumentasjon, heller enn å se på hva slags vitenskapelige data som finnes.

23 Ødelegger immunsystemet

De gråter for å beskytte immunsupprimerte barn som «ikke kan» motta vaksiner når sannheten er at disse barna ikke bør få ytterligere vaksiner, fordi vaksiner er det som fikk dem til å bli immunkompromitterte i første omgang. For å strø salt i såret har CDC fjernet nesten alle kontraindikasjoner for vaksinasjon slik at «umiddelbar anafylaksi etter vaksinering» er nesten den eneste grunnen til at man kan stole på å få medisinsk fritak for vaksiner. Faktisk, selv barn med kreft forventes å være fullt vaksinert med unntak av de levende virus i MMR + V.

Igjen en påstand tatt ut av løse luften uten noen kildehenvisning. Sorry, hvis Charron og Kilden forventer å bli tatt seriøst ved å bare dikte opp påstander etter eget forgodtbefinnende, så bommer de nok litt.

Som den tyske KIGGS-studien viste, så er ikke vaksinerte barn «immunkompromitterte». Tvert i mot er de mindre syke enn uvaksinerte barn. Husk også at de antigener barn får i seg fra en vaksine er bare en håndfull av trillioner av bakterier som de får i seg hver eneste dag gjennom øyne, nese, munn og skrubbsår. I blant kunne man tro at vaksinemotstandere tror barn lever i sterile miljøer og ikke utsettes for patogener utover de som kommer fra de «skumle vaksinene». Sannheten er at vaksiner er en dråpe i havet av alt immunsystemene til barn utsettes for daglig – og det håndterer de helt fint.

Charron hevder også at CDC har endret listen over kontraindikasjoner slik at «umiddelbar anafylaksi etter vaksinering er nesten den eneste grunnen man kan stole på for å få medisinsk fritak for vaksiner». Vel, her bommer hun grovt. Listen hun viser til inkluderer faktisk flere kontraindikasjoner enn tidligere, så den er faktisk utvidet, ikke innskrenket. Og oversikten hun lenker til lister opp minst 8-10 unntaksårsaker, ikke bare den ene hun nevner. Det er for øvrig kun for barnevaksinene. For voksne finnes det en egen liste.

Ren løgn fra Charron og Kilden atter en gang, altså. (Holder noen tellingen?)

24 Big Pharma og kosttilskudd

De er raske til å slå ned på en behandling som et farmasøytisk selskap ikke eier en patent på, selv de som er viden kjent for å være gunstige, slik som cannabisolje, kelat-terapi, eller kosttilskudd for vitaminer og mineraler som mangler i våre plantevernmiddel-tunge amerikanske dietter, eller på grunn av malabsorpsjon i de som bærer MTHFR defekter.

Cannabisolje har ingen dokumentert effekt på kreft (som det promoteres for) per i dag. Kelat-terapi brukes også innen skolemedisinen for enkelt tilstander. Men i alternativ sammenheng, som Kilden her viser til, finnes det ikke dokumentasjon på effekt. Kosttilskudd har ingen positiv helseeffekt for folk flest, kanskje tvert imot.

Det finnes heller ingen grunn til å hevde at moderne mat inneholder mindre næring enn maten gjorde før i tiden. Individer som av ulike årsaker kan lide av mangelsykdommer, vil kunne ha nytte av spesifikke tilskudd, men å hevde at alle derfor trenger kosttilskudd er like usaklig som å påstå at alle bør ta insulininjeksjoner bare fordi diabetikere trenger det.

Dette er det vanlige mantraet fra vaksinemotstandere og alternativmiljøer om at legemiddelindustrien motarbeider «naturlig medisiner» og ting som ikke kan patenteres. Dette er beviselig feil, noe jeg har drøftet i flere bloggposter. Legemiddelindustrien tjener mye mer på å behandle sykdom enn ved å forhindre sykdom gjennom vaksiner. De tjener også mer på å selge kosttilskudd enn på å selge vaksiner. Hvis vaksinemotstanderne faktisk trodde på sitt eget økonomiske argument, ville de bli pro-vaksine.

25 Vaksiner eller rent vann?

De vil fortelle deg at vaksinering er en større prestasjon enn oppfinnelsen av vannrensende systemer, som gjør at vi ikke lenger drikker vår egen sykdomsfulle avføring. De vil ha deg til å tro at Afrika trenger flere vaksiner i stedet for rent vann å drikke.

Det gis ingen kilde for disse påstandene, og det settes her opp en såkalt falsk dikotomi. Det er ikke enten/eller. Begge deler er viktig, både vaksiner og rent vann. Det pågår en massiv innsats for å styrke begge deler.

26 Farlige leger

Hvorfor lyver de til deg? Av flere grunner. Mange av dem vet ikke bedre, ernæring er ikke gitt mye tid i medisinske skoler og deres forutinntatte læringsinstitusjoner er finansiert av farmasøytiske selskaper. De tror virkelig på løgnene de gjentar til sine pasienter. Mange av dem er ofre for sitt egen “leger er gud” kompleks. Mange av de ser hva som skjer med leger som tørr å advare andre om farmasøytiske farer og de ser varslere kalles kvakksalvere og blir ofre for medias heksejakt. Mange av dem vet at å innrømme sannheten betyr å innrømme sin rolle i den tragiske skaden som er blitt forårsaket de siste 30 årene. Å forvente disse legene å ta ansvar er som vente på den siste av de nazistiske soldater å komme ut av skjul for å ville stilles for retten.

Så leger gjør mer skade enn godt? Igjen en hårreisende påstand uten dokumentasjon. Selvsagt finnes det dårlige og arrogante leger. Selvsagt finnes det problemer med bivirkninger, feilmedisinering, overmedisinering og problemer både av menneskelig og systemisk art. Men å bruke dette som et generelt argument mot vaksiner, slik man forsøker her, gir ingen mening.

Vel, helt uten mening er det ikke, fordi det viser oss at vaksinemotstanden fra Charron og Kilden ikke egentlig handler om forskning og vitenskapelige data. Det handler ikke en gang om en reell bekymring for barns ve og vel. Det handler derimot om at alternativbransjen er hardt truet av at «skolemedisinen» stadig blir bedre, og at den vitenskapelige forskning på alternativ medisin viser tydeligere og tydeligere at den ikke har noe å tilby utover placebo. Det er et problem for disse menneskene som lever av å selge ineffektiv behandling, og derfor er deres hovedagenda å underkjenne hele helsevesenet gjennom påstander om korrupsjon og uærlighet.

De overser dessverre at det ikke er legene selv som bestemmer. De er underlagt etiske komiteer og regulerende myndigheter som følger med på hva som skjer. Systemet er langt i fra perfekt, men det er milevis bedre enn det ikke-eksisterende kontrollsystemet som ikke finnes for alternativbransjen.

27 Utdann deg selv

I bare ett henseende er mitt budskap det samme som pro-vaksine propaganda: Utdann deg selv. Men mens de mener «Les alle disse nettstedene som vi sponser for å støtte vår posisjon», foreslår jeg at du bør lære hva det vitenskapelige samfunn som ikke tjener på vaksiner sier.

Skal vi tro Charron og Kilden så er en lang og grundig medisinsk utdannelse fullstendig bortkastet. Alle kan nemlig vite like mye som fastlegen bare ved å lese i et mammaforum eller på et antivaksinenettsted. Mener de det samme når de leverer bilen inn på verkstedet? Eller leier inn en elektriker til å kable opp det nye huset? Eller får en regnskapsfører til å ordne regnskapet? Eller en arkitekt til å tegne huset? Eller en pilot til å føre flyet til neste sydentur? Jeg vil gjerne se Charron innta pilotsetet neste gang hun skal fly på tvers av USA, fordi det kan hun vel kjapt lære seg ved å google litt? Det er rart at mens man normalt har en viss respekt for fagkunnskap når det gjelder de fleste områder av livet, så kan visst alle selv være verdens fremste eksperter når det kommer til medisinske spørsmål.

Rammer jeg ikke meg selv her? Jeg er jo ingen lege. Nei, det er korrekt. Og derfor fremsetter jeg heller ikke påstander som er i strid med vitenskapelig konsensus. Jeg gjengir kun kvalitetssikret informasjon som de aller fleste leger og forskere ville kunne skrive under på. I motsetning til Charron tror jeg ikke at jeg kan motsi hele det medisinske fagfelt ved å google litt.

Det er faktisk slik at ikke alt kan læres ved å bare lese de kilder man selv føler passer best med ens eget syn på ting. Man må kunne en del om å vurdere kilder kritisk og forstå den vitenskapelige prosess for å kunne gjøre de beste helsevalg for seg selv. De færreste kan det. Derfor trenger vi informasjon og hjelp fra fagpersoner. Det finnes et utall instanser som regulerer og overvåker legemiddelprodusenter og helsearbeidere for å sørge for at sluttbrukerne, pasientene, får den mest korrekte og hensiktsmessige behandling. Tragediene i kjølvannet av folk som har gått i mot evidensbaserte helseråd, er lang og vond.

28 Immunforsvaret

Lær hvordan immunforsvaret fungerer. Les historien til sykdommen før vaksiner, snakk med eldre folk som vokste opp når polio, meslinger og andre sykdommer som ble forhindret av moderniseringen av samfunnet og rent vann – før vaksiner var tilgjengelig.

Vaksinemotstandernes kjerneargument er at det ikke er vaksiner som tilnærmet har utryddet de smittsomme sykdommene, men derimot et mer moderne samfunn med bedre hygiene, renere vann og bedre kosthold. Dette er for det første litt ironisk når de samtidig hevder at det nettopp er den moderne livsstil som gjør at alle er så syke. Men selv om man ser bort fra denne selvmotsigelsen, så er påstanden beviselig feil. Jeg har allerede vist dette tidligere i teksten gjennom statistikker som viser en tydelig tidsmessig sammenheng mellom innføring av vaksiner og en nesten eliminasjon av sykdommer. Men et annet viktig poeng er at mange av disse vaksinene ble innført i så ny tid at det ikke er skjedd noen endringer i hygiene og kosthold.

Ta for eksempel vaksinen mot Hib. Den ble innført i 1992 i Norge, og se hva som skjedde med antall syke:

546651783d1

Som med de fleste andre slike vaksiner, går antall sykdomstilfeller rett i bakken i løpet av 1-5 år etter at vaksinen tas i allmenn bruk.

Hvis man derfor argumenterer med at Hib-vaksinen ikke egentlig virker, så må man samtidig kunne argumentere for at det skjedde dramatiske endringer i norske barns kosthold, hygiene og øvrige helsetjenester i 1992. Det gjorde det selvsagt ikke. Den eneste forklaring på dette dramatiske fall i antall syke barn er vaksinen selv. Vaksiner virker.

29 Dårlig testing

Gå og les om hvordan vaksiner har en rask godkjenningsprosess uten skikkelige sikkerhets studier.

Dette er allerede tilbakevist i Jennifer Raff sin originalartikkel, men her henviser Charron spesifikt til HPV-vaksinen Gardasil. Hun hevder at denne var dårlig testet, men sannheten er at det er en av de best testede vaksiner i historien.

Nå har vi også solide data som viser at Gardasil er trygg, blant annet en fersk studie som så på nesten en million svenske og danske jenter og fant at de som hadde fått vaksine ikke hadde høyere antall tilfeller av en lang rekke helseskader/sykdommer som de kontrollerte for. Norske tall viser det samme: Ikke et eneste tilfelle av alvorlig, permanent helseskade fra HPV-vaksinen.

Igjen argumenterer Charron mot et ikke-problem. Hvis man må ty til falske problemstillinger for å argumentere mot en sak, har man kanskje ikke en så veldig god sak i utgangspunktet…

30 Andrew Wakefield

Lær om Andrew Wakefield, og hvordan hans studie som foreslo det kan være en mulig sammenheng mellom barnevaksiner, tarmbetennelse, og nevrologiske skader hos barn har blitt kopiert og bevist gang på gang, og hvordan hans partner Professor John Walker Smith ble frikjent for alle anklager, som igjen beviser at påstandene om svindel lagd mot Dr. Wakefield var ubegrunnet.

De forsøker også å renvaske Andrew Wakefield, men om du virkelig ikke ennå har forstått at han er en løgner og svindler som bedrev uetiske forsøk på barn og selv hadde økonomiske interesser i en alternativ vaksine, så kan du i det minste pløye deg gjennom Wikipedia-artikkelen om mannen og følge kildehenvisningene der for mer informasjon. Det finnes ingen fagpersoner i dag unntatt de mest rabiate vaksinemotstandere som fortsatt forsøker å forsvare denne kjeltringen.

Påstanden om at hans studier er blitt «kopiert og bevist gang på gang» er feil. De viser til én enkelt studie av Stephen Walker, men unnlater å nevne en tilsvarende studie som ikke klarte å replikere Wakefields funn. Men det er bare ett av mange eksempler. En grundig gjennomgang av Walkers forskning og påstander om at Wakefields data er «kopiert og bevist» kan leses her og her. Kort sagt er påstanden fra Charron og Kilden ren og skjær løgn.

31 Vaksiner og autisme – igjen

Les de mange store studier som uttrykkelig har undersøkt om autisme er forårsaket av vaksiner … og har funnet at ja faktisk, det er en sammenheng. Mens du er i gang, forstå at vi har brukt 27,4 millioner dollar på 127 genetiske studier siden 2006, og er ikke nærmere å finne en årsak.

De forsøker til slutt å atter en gang dra «vaksine fører til autisme»-kortet, og lenker til et antivaksinenettsted med en liste over studier som ikke er relevante for det faktiske spørsmålet, og som samtidig overser de 100+ nyere, bedre og mye mer omfattende studiene som viser at det ikke finnes noen slik sammenheng.

Vi er kanskje ikke nærmere å finne en årsak til autisme, men ny forskning viser altså at autisme opptrer mye tidligere i hjernens utvikling enn man tidligere trodde, allerede før fødselen. Ergo tyder mindre og mindre på at miljømessige faktorer som vaksiner kan ha noen som helst relevans ettersom disse blir introdusert lenge etter at autisme allerede er et faktum.

Til slutt

Det kan virke som mye arbeid, og skremselspropaganda fra media kan virke skremmende. Men lære å skille mellom sannhet og propaganda er en ferdighet som kan mestres. Du skylder det til dine barn og deg selv å grundig undersøke sikkerheten og effektiviteten av vaksiner. Ikke stol på hva noen fremmede på internett sier (ikke engang meg!). Les de vitenskapelige studier som jeg linket til i dette innlegget for deg selv. Til tross for hva noen forteller deg trenger du ikke å bli mobbet av skremselspropaganda. Du bør i stedet være redd for det faktum at vaksiner innrømmes å være «uunngåelig usikre», og National Childhood Vaccine Injury-loven som fritar alle produsenter og forvaltere av vaksiner fra alt ansvar fra enhver skade forårsaket av en vaksine.

Jeg er enig i at du ikke skal stole ene og alene på «hva noen fremmede på internett sier». Og ja, les gjerne studiene Charron lenker til. Men deretter skal du lese studiene jeg lenker til og tygge litt på hvilke som er størst, mest grundige, og kommer fra de mest pålitelige kilder. Du skal også dvele litt ved spørsmålet om hele det globale helsevesen er en stor konspirasjon for å tjene penger på å gjøre ditt barn sykt. Hvis du virkelig tror det, er nok meslinger en av dine minste bekymringer.

En slik prosess kan gi deg noen nyttige tanker om vaksinespørsmålet. Men til syvende og sist er dette en øvelse du egentlig ikke trenger å gjøre, fordi hele det medisinske fagmiljøet verden over er enige om at de vaksiner som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet i den vestlige verden er trygge, viktige og effektive.

Hvis du ved å google litt og ved å lese på konspirasjonsnettsteder og mammaforum kommer til motsatt konklusjon, vel, da håper jeg bare at barna dine overlever slik at de kan få en bedre skolering enn hva du selv fikk.


I denne bloggposten hender det at jeg lenker til noen av mine tidligere bloggposter som dokumentasjon. Det er ikke fordi jeg mener min egen blogg er dokumentasjon nok, men fordi disse bloggpostene inneholder mange kildehenvisninger til solid forskning og fagartikler som er relevante. Heller enn å lenke opp alle på nytt, lenker jeg til en tidligere bloggpost hvor disse er samlet på ett sted og satt i riktig kontekst.

Les også:

FreethoughBlogs: Dear parents, You are being lied to – enda en grundig gjennomgang av en annen «kritikk» av Jennifer Raff sin originalartikkel.

Her er en til: Dear Parents, You Are Being Lied To…But Who is Lying?

Jeg skrev i 2011 en lang og omfattende bloggpost hvor jeg også tok for meg svært mange argumenter fra vaksinemotstandere. Les gjerne den også for mer informasjon: Svar til Gro Lystad om Skavlan og vaksiner.

 • Marius Aanonlie

  «Motsvaret» til Kilden var en oversettelse av en «artikkel» fra det ekstreme antivaksnettstedet vactruth.com. Og det slår aldri feil: Et nettsted med «truth», «health» eller «wake up» i navnet er omtrent like troverdig som en 27 kroners mynt.

 • Sondre aal

  Kjempebra artikkel Gunnar, bra lesning og forståelig for Ola Nordmann. :)

 • Anne Lijane

  Veldig bra. Jeg er så takknemlig for at du bruker tid på dette og hint. Du er en viktig stemme!

 • Øyvind W.

  Minner om en vits jeg leste om Sovjet en gang: avsisene Izvestia -nyheter- inneholdt ingen nyheter, og Pravda-sannhet- inneholdt ingen sannheter.

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Vakkert, Gunnar.

 • Gjest

  Fikk et lite flashback fra House.

 • Roger Johansen

  Takk for at du viser med all tydelighet Kilden og folkene bak er totalt utilregnelige og fullstendig på viddene. Ingen fornuftige mennesker med vettet i behold tror på Kilden etter denne fullstendige nedsablingen av feil og vranglære. Takk for at du brukte fridagen din i solen til å gjøre verden til et tryggere sted for alle barn!

 • AshK

  Jeg har en alvorlig lungesykdom og er fullstendig avhengig av at folk vaksinerer seg, så tusen takk for denne artikkelen Gunnar! :)

 • Øivind Bergh

  Veldig bra! Denne fortjener å deles!

 • singularitet

  Snart kommer lobotomerings-vaksinen.

  Tar dere den?

 • Slartibart

  Faktisk er slike nøkkelord nærmest synonymt med artikkler som har et veldig løst forhold til kildekritikk.

 • Nebbdyret Perry

  I Nederland blir alle barn inntil 12 år vaksinert, Nederland er kåret til verdens friskeste land. Tilfeldig?

 • Tina Grimsmo

  Har man ikke funnet kausal sammenheng for de vaksiner som er i bruk? Hvorfor er det listet opp en hel rekke bivirkninger i pakningsvedleggene på vaksinene da?

 • Nei. Bivirkninger listet i pakningsvedlegg forutsetter ikke at det er bevist noen kausal sammenheng. Jeg har skrevet litt om det her:

  http://tjomlid.com/2014/01/05/farlig-falsk-balanse-i-helsejournalistikk/

 • Bjørn Remseth

  Dette synes jeg var en veldig bra artikkel. Den adresserer de spørsmålene som er stilt og, øh, moser «svarene» som er gitt av vaksinemotstandern(e). Det som var spesielt bra var imidlertid at det ble gjort en bra og sakelig jobb med mosingen. Vaksiner er ikke perfekte, ingen medisiner er det, men det er nettopp derfor de er underlagt vanvittig streng kvalitetkontroll slik at vi -skal- kunne vite hva de gjør med oss. Det gjør at det finnes veldig mye dokumentasjon som kan og bør bringes inn i debatten, og det ble gjort her. Hipp hurra :-)

 • Øystein Gudim

  Og «Fri Presse» har ingen pressefrihet. :-)

 • Frank Hansen

  Hvorfor er det nesten ingen som vet at svineinfluensa kom i 1976? Samme vaksine? samme problemer etterpå? Hvorfor var det nære på at mange av de som tok svineinfluensa vaksinen fikk fulgleinfluensa? Hvem infiserte den bachen med vaksiner med fulgeinfluensa? Var det bare flaks at en rutinekontroll fant ut av det og fikk stoppet leveransen? Jeg har ikke gode svar…

 • Nebbdyret Perry

  Noen bilder av hva mangel på vaksine førte til i eldre dager, vær obs på at disse bildene ikke er behagelige! http://imgur.com/gallery/SuGp0

 • Men svarene finnes om du leter. Det kan være lurt å gjøre en liten innsats for å finne svar før du JAQer off i kommentarfelt.

  Her er for eksempel info om den «fugleinfluensaskandalen» du snakker om:

  http://tjomlid.com/2013/01/06/fugleinfluensavirus-funnet-i-vaksiner-vent-litt-ikke-sa-fort/

  Svineinfluensa kom ikke i 1976, den har eksistert mye lengre. Det var ikke samme vaksine. Ingen som tok svineinfluensavaksinen har fått fugleinfluensa.

 • Morten Thomassen

  Jeg er dessverre et levende eksempel på at du tar fei – skammelig feil!
  Er ALVORLIG ME syk og invalidisert etter svineinfluensavaksinen!
  OG jeg kjenner personlig svært mange i samme situasjon!
  Er vi bare en gjeng med løgnere som prøver å snylte på staten?

  Jeg er ingen medisiner, men det er da en enormt stor forskjell å få kvikksølv inntatt i næringsmidler kontra satt direkte i blodbanene!
  Du kan faktisk ta feil du også – spesielt sammensuriumet ditt om kvikksølv.
  Et enkelt eksempel på dette er at Luft i magen er stort sett ufarlig – luft satt med sprøyte i blodbanene er direkte livsfarlig.

  Det merkelige er at jeg er enig med mye av det du skriver, men du er så forbanna bombastisk og skriver som om du har eneretten på sannheten. Men du tilfører bare næring til de «religiøse» vaksinemotstanderne ved å være så forbanna bombastisk!

  Vaksiner er til det gode men vi må også av og til innrømme at det kan gå grusomt galt og da må samfunnet ta ansvar! Pr. i dag så er norsk pasientskadeerstatning en dårlig vits som løper fra ansvaret og opptrer som vår motpart!

 • Patrick Jensen

  »Et enkelt eksempel på dette er at Luft i magen er stort sett ufarlig – luft satt med sprøyte i blodbanene er direkte livsfarlig.»
  Altså her må du forklare sammenhengen litt nærmere.
  Hvis man sprøyter luft inn i blodåren kan man få en gassemboli, og om det farlig kommer helt an på hvor mye luft man får inn i blodåren.

  Og om kvikksølv er farlig ikke eller ikke, kommer helt an på mengden og typen kvikksølv.
  Når de brukte thimerosal i vaksinene, så var mengden ekstremt lav og thimerosal inneholder etylkvikksølv som forsvinner fortere ut av kroppen, enn metylkvikksølv.

 • Tord Steiro

  På grunn av GAVI, og enkelte andre faktorer som er godt kjent, er det nå slik at over halvparten av dødsfallene i et land som Malawi skyldes livsstilsykdommer.

  Til tross for et relativt vellykket eksperiment med landbrukssubsidier de siste 10 årene, blir det patetisk å skylde på bedre tilgang på mat for å forklare den spektakulære nedgangen i dødsfall som skyldes smittsomme sykdommer. Det er fortsatt mer enn nok underernæring og feilernæring i landet, særlig blant barn.

  Samtidig med en reduksjon i byrden fra smittsomme sykdommer, ser man en ganske kraftig økning i sykdomsbyrden fra ikke-smittsomme sykdommer. Men det er ingen kausalitet mellom vaksinasjon og ikke-smittsomme sykdommer. De som vaksineres er i hovedsak barn, de som dør av ikke-smittsomme sykdommer er i hovedsak deres besteforeldre.

  Vi vet hva ikke-smittsomme sykdommer kommer av, og det har ingenting med vaksiner å gjøre. Det er fire faktorer som driver de ikke-smittsomme sykdommene, og alle disse faktorene påvirkes av økonomisk vekst:

  1. Tobakk
  2. Alkohol
  3. kosthold
  4. Fysisk aktivitet

 • Får man symptomer på ME kort tid etter vaksinen, er det naturlig å mistenke at vaksinen var skyldig. Men det kan man aldri vite, fordi folk får ME hele tiden av ukjente årsaker. En av årsakene kan være influensainfeksjon i seg selv.

  Vi hørte det samme etter vaksineforsøket (hjernehinnebetennelse) rundt 1990 hvor mange mente de hadde fått ME av vaksinen. Men da FHI utføte en studie hvor de sammenlignet vaksinerte nordmenn med uvaksinerte nordmenn og de som fikk placebovaksine, fant de ingen overhyppighet av ME i vaksinegruppen. Mange føler at vaksinen ga dem ME, men de ville nok fått ME uansett av andre årsaker. Hvordan vet vi det? Jo, fordi like mange uvaksinerte fikk ME i akkurat samme periode.

  Det er umulig å si at du ikke fikk ME av Pandemrix, men å slå fast så bombastisk som du gjør, blir feil – selv om jeg forstår at du rent psykologisk trenger å finne en årsak til sykdommen.

  Når du skriver jeg er bombastisk, så er det fordi det foreligger så gode data for å hevde det jeg hevder, at å ikke være bombastisk på en del av disse poengene ville være uredelig.

  Kan du forresten forklare forskjellen på å få kvikksølv injisert i blodet, og å spise det slik at det ender opp i blodet uansett, som regel i mye høyere konsentrasjoner? Jeg hører du og andre påstå dette, men jeg har ennå til gode å se noen forklare hvorfor det skule være slik. Lufteksemplet ditt er fullstendig skivebom fordi poenget her er jo hva som skjer når stoffet er i blodet, enten det kommer rett inn fra en nålespiss eller absorberes via tarmene. Forklar.

 • Marius Vasaasen

  Veldig grundig artikkel, Gunnar. Etter å ha lest en del kilder, og blant annet fått med meg et interessant kort foredrag om immunforsvaret, har jeg bare en bitteliten klage, og det er at lenka i setningen «Ta for eksempel vaksinen mot Hib. Den ble innført i 1992 i Norge, og se hva som skjedde med antall syke:», ikke virker :)

 • Mr_Pusten

  Farligste konpirasjonsteorien som har kommet frem og satt seg fast. Barn burde tvangsvaksineres for samfunnets beste, dessuten er man ikke egent som foreldre hvis man vil utsette barna sine for tyfus, tuberkulose osv.
  Man skjønner fint lite av immunforsvaret hvis man nekter vaksine.
  Det er er det viktigste som har skjedd innen medisin noensinne.

 • Marius Aanonlie

  Faktisk. Og legg merke til en annen ting: Alle slike nettsteder har en egen nettbutikk. Seriøse nettsteder gir deg kun fakta, uten å prøve å selge noe i samme slengen.

 • Utenlandsnordmann

  En liten påpekning.

  Synes formuleringen:
  «Men også i den vestlige verden, blant annet Norge, vil meslinger ta livet av fra1-3 per 1000 til rundt 3-4 per 10.000 som får sykdommen, litt avhengig av hvilken del av den vestlige verden man henter tallene fra»

  Var merkelig. Hva med å si «fra 3 per 10000 til 3 per 1000» ? Du starter med det største tallet og avslutter med det minste, i tillegg til at det er 300% forskjell på 1/1000 og 3/1000 ….

 • Privat Privat

  Da har vi et alvorlig problem, jeg kjøper mat ser du, til hunden min.. og da har jeg valget mellom en produsent eller produkt som heter Smart.. og da har jeg et Paradox.. skal jeg kjøpe ett kjent merke som royal «kanin».

  Og som forbruker må jeg da tenke litt.. smart hundemat, eller kaninmat… og da selfølgelig tar jeg det smarte valget å velger smart.

  Dette var selfølgelig før jeg viste at royalkanin var et kjent merke, og dette var min første hund, og hunden fikk diare av «smart» sin hundemat… så jeg ble jo ja litt smartere ved at jeg sluttet å kjøpe den…

  Så det er vist en sannhet i det du sier, trurt, Health, Wake up, smart og healthy osv er vist nesten garantert motsatt produkt..

  jeg setter også spørsmålstegn med andre produkter som «energi», har spist den sjokoladen før jeg trener, og etter trening, legger på meg like mye, uansett om jeg springer runt hele byen på 2 timer.. og har ikke mer energi en når jeg jogger runt hele byen tilvanlig og spiser den sjokoladen jeg vil ha… så var det en forskjell eller heter den bare energi fordi dem tenker folk som trener mye vil kjøpe den i stede… med andre ord, er det bare vanlig sjokolade merket med energi, som markedsøfring for at jeg skal kjøpe den.

  Jeg har nok vært heldig med at den sjokoladen i allefall ikke gav meg diare.
  – by a wise guy

 • Marius Aanonlie

  Det du snakker om er produktnavn. Reklame. Hvis en holistisk veterinær har en nettside som heter f.eks. «The truth about animals THEY don’t want you to know about! WAKE UP!» komplett med egen nettbutikk, da bør det gå et par varsellamper. Spesiellt hvis det er en «veterinær» som skryter på seg «kunnskap» han er den eneste i verden han er i besittelse av.

 • Privat Privat

  Vell, hvis dem hadde kalt vaksinen «Smart vaksine», ville ikke du følt deg veldig dum om du ikke hadde tatt den.

 • Morten Thomassen

  Måten en får kvikksølvet inn på spiller nok en vesentlig rolle også!?

 • ingeborg k

  Nå betyr jo canine hund da..

 • Balder Vonbrot

  Omtrent som «demokratiske folkerepublikker». Navnet skjemmer ingen, sies det. Men:
  Land med behov for å presisere at de er demokratiske – er skjelden det.
  Land med behov for å presisere at de utgår fra folket – gjør skjelden det.
  Land med behov for å presisere at de er republikker – er skjelden ekte sådanne.

 • Balder Vonbrot

  Anbefaler å prøve homeopatisk hundemat. Bikkja får garantert ikke diare.

  Og for den saks skyld også homeopatiske energipiller. Funker som f… – også er de ikke bare ute etter pengene dine, slik som de som selger energibaren. Tror du meg ikke så kan du jo bare spørre deg for i alternativmiljøet.

 • Fredrico Mezzano

  jeg må bare le av norske «eksperter». De tror de er verdens beste og har svar på alt. Det at avisene i den siste tiden pusher på å publisere artikler som taler i favør vaksiner og prøver å slå ned på «mytene» om vaksinene – sier vel seg selv har en agenda…. Det er veldig lett å avskrive en myte ved å bare skrive «det er tull og tøys» og ikke kunne begrunne det med argumenter. Sett gjerne økt vaksinasjonsbruk og økte kreftformer og krefttilfeller, spesielt i den vestile verden, i sammenheng.

 • Vegard Lysne

  Kvikksølvet du får i deg via maten, som er metylkvikksølv, altså den farligste og mest bioakkumulative varianten, absorberes nærmest 100% i tarmen. Det vil i klartekst si at absolutt alt du spiser av kvikksølv ender opp i blodet.

  Vaksiner settes ikke i blodet, de settes intramuskulært. I tillegg var det i vaksiner brukt etylkvikksølv, som er mange ganger mindre farlig og bioakkumulativt enn metylkvikksølv. Ganske basic toksikologi egentlig.

  Mengden kvikksølv som har vært brukt i vaksiner er ekstremt liten. Det går ikke an å dra det kortet som du drar her, for mengdene kvikksølv i blodet etter en fiskemiddag er uendelig mye større enn hva du får i deg via en vaksine. Uansett hva du tror om måten man får det inn på.

  Og viktigst av alt, man har (med svært få unntak) sluttet å bruke kvikksølv i vaksiner. Ikke fordi det var noen som helst grunn til å tro at det var farlig, men fordi man ikke trengte det lenger (man tilsetter ikke kvikksølv for gøy, det hadde en funksjon).

 • Nå har vel jeg dokumentert alle påstander i denne bloggposten. Jeg har aldri avskrevet noe med «det er tull og tøys». Alt er argumentert og dokumentert.

  Så da blir spørsmålet: Har du dokumentasjon på at du tror det er en sammenheng mellom flere krefttilfeller og vaksiner? Eller kan du ikke begrunne det med argumenter? Jeg mistenker at du nettoppp skjøt deg selv i foten.

 • Oda Ninja Hammerstad

  En tydelig agenda er jo nettopp å få frem at vaksiner er trygt, slik at folk skal fortsette å vaksinere. Du tar ikke frem noe saklig argumentasjon og viser ikke på noen måte at du har noe kunnskap om dette. Argumenter finnes det rikelig av fra Gunnar sin side, og alt er godt støttet med solide kilder. Norske «eksperter» som refererer til det beste av internasjonal forskning og konsensus er på alle måter verdt å lytte til, og det er helt umulig å skjønne hvor du vil hen med dette. Hvis du vil ha frem et poeng må du snakke i klartekst, slutte å skrive i gåter og underbygge med solid støtte i anerkjente fagmiljøer. Sålangt er innlegget ditt verdiløst.

 • singularitet

  Jeg har tatt min siste vaksine.
  Mange andre også.

  Legemiddelindustriens lakeier tegner et falskt glandsbilde av vaksiner.
  Vaksiner må være frivillig.

 • Frank Hansen

  nå tenkte jeg på «epedemien» i 1976 som har veldig mange likhetstrekk til det vi opplevde her i Norge.
  http://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak
  Denne var det veldig lite info om i Norge når alle skulle ta denne vaksina…

  neida, for bachen med fugleinfluensa ble stoppet…
  http://www.bloomberg.com/apps/news?sid=aTo3LbhcA75I&pid=newsarchive

  Baxter innrømmer levende fuleinfluensavirus
  http://www.ctvnews.ca/baxter-admits-flu-product-contained-live-bird-flu-virus-1.374503

  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/03/26/were-tainted-vaccines-a-conspiracy-to-provoke-a-pandemic.aspx

 • Vaksiner er frivillige, men når man ser hvor dårlige valg enkelte gjør for seg selv, lurer jeg på om det egentlig er en god ting.

  Jeg regner med du også har sluttet å bruke bilbelte. Big Car er noen kyniske jævler.

 • 1) Ja, epidemien i 1976 var et tilsvarende virus. Jeg forstår dog ikke hva du mener er relevant med en epidemi som skjedde i USA mer enn 30 år før 2009-pandemien? Hvilken info mener du folk i Norge burde hatt om denne? Du er klar over at det ikke var samme vaksine?

  2) Ja, leste du bloggposten jeg lenket til? Der forklarer jeg jo hele hendelsesforløpet ganske detaljert. Denne vaksinen ble ikke brukt på mennesker. Den har ingenting med svineinfluensapandemien og massevaksinasjonen å gjøre. Hva er poenget ditt?

 • Sonia Arisland

  Takk for nok et gjennomført og godt dokumentert innlegg mot vaksinemotstand, Gunnar!

  Med fare for å bli anekdotisk så vil jeg understreke hvor skumle jeg synes alternativerne blir i punkt 9, om hvor lett det går an å ta på at utsatte individer blir livstruende syke av sykdommene vi vaksinerer mot. Selv har jeg opplevd hvordan det er å bo på sykehus i en uke med en baby som ikke greide å puste på egenhånd pga RS-virus. Min sønn hadde barneastma og var svært sårbar for smitte og var syk mye av tiden, samtidig som han ble ekstremt dårlig av enkle forkjølelser. Vi satt mange lange netter og timer med inhalatorer og forstøverapparater med gutten over flere år. Lungene hans greide rett og slett ikke å hamle opp med ting på egenhånd, noe han har vært så heldig å vokse av seg senere.

  Hva ville skjedd med ham om vi ikke vaksinerte oss i Norge? Det er stor risiko for at han ville pådratt seg en av de alvorlige sykdommene vi vaksinerer oss mot, som f.eks meslinger og kikhoste, og det er stor risiko for at den lille kroppen hans ikke ville klart seg gjennom det. Det funker dårlig å «bygge opp immunforsvar naturlig» i en kropp som ikke lever lenger. Vaksineprogrammet i Norge har vært en uvurderlig beskyttelse for mitt barn, og jeg har mange ganger kjent på en enorm takknemlighet for at vi er så heldige at vi lever i et land i en tid der den medisinske hjelpen er så god og så tilgjengelig.

  Grunnen til at jeg bruker personlig erfaring med sykdom i denne diskusjonen er at jeg iblant får litt inntrykk av at noen alternativere nærmest ikke tror på at reell sykdom eksisterer. Reell sykdom som trenger reelle medisiner eksisterer i aller høyeste grad, og det rammer folk uansett om de er positive gledesspredere, negative surpomper eller tror på auraer eller ei. Men om mistro mot reell livstruende sykdom er en stråmann, og alternativere tror at dette finnes, da sitter vi igjen med konklusjonen i punkt 9 over. Nemlig at for vaksinemotstandere mener utsatte individer med reelle sykdommer er unnværlige, i et slags misforstått hyperdarwinistisk kun-de-sterkeste-*fortjener*-å-overlevetankesett. For det er faktisk uomtvistelig bevist at mange flere vil dø eller bli varig skadet om man ikke vaksinerer. Hvordan man kan synes dette er greit er for meg helt ubegripelig.

  Det er en helt absurd idé at jeg skulle tenkt at Big Pharma og såkalt «skolemedisin» var Satan sjøl da jeg levde gjennom natt etter natt med en unge hvis lunger feilfungerte, men som ble reddet av inhalatorer og forstøverapparat. At disse medisinene var livsviktige for ungen min var det umulig å betvile. Så hva var den onde konspirasjonen der? At ungen min fikk leve? Skulle jeg veiva noen eucalyptusblader under nesa på ham og håpa at det gikk greit?

  Hvis du er alternativmedisiner og/eller vaksinemotstander og leser dette så vil jeg innstendig bønnfalle deg om å lese de innleggene og kildene som Tjomlid her henviser til. Prøv å ta det til deg. Prøv å tenke over viktigheten av medisinske framskritt i verden. Og vær så snill og slutt å spre livsfarlig feilinformasjon!

 • singularitet

  En myte.

 • singularitet

  Jeg lever ikke i frykt som deg.
  Jeg trenger ingen ytre faktorer for være trygg.

 • @singularitet:disqus
  Hvis dette er en myte må du dokumentere dette. Å bare slenge ut ubegrunnede påstander, holder ikke. Hvis du fortsetter å forsøple kommentarfeltet, vil du bli blokkert. Anse dette som en advarsel.

 • singularitet

  Hvorfor skriver det ikke om den aids-infiserte vaksinen som Bayer sendte til Afrika med viten å vilje på 80-tallet?

  Den var ment for det amerikanske markedet og ble stoppet av kontrollmyndighetene.
  Det stoppet ikke dette firmaet.

  Legemiddelindustrien tjener grovt på å holde mennesker syke.

 • Da synes jeg du skal flytte til Sør-Sudan. Vi får se hvor lenge du nyter en tilværelse hvor ikke andre tar ansvar og passer på at du kan være trygg.

 • singularitet

  Så sinna da.

  Du kan ikke kontrollere andres meninger.
  Du sitter ikke med fasiten over «sannheten» heller.

  Tro og men hva du ønsker.
  Men ikke forlang at jeg skal tro din tro.

 • singularitet

  Trygghet er en følelse.

  Jeg er meget trygg. Og uredd.

  Ta vaksinene dine du, hvis det får deg til å føle deg bedre.

 • Trygget er en følelse som skapes i en kontekst. Konteksten for at du skal føle deg trygg er at du bor i et rikt samfunn nesten blottet for smittsomme sykdommer fordi alle andre vaksinerer seg. Den dagen du fikk oppleve hvordan det er å bo et sted hvor du ikke kan snylte på andres ansvarsfølelse og et samfunn rikt nok til å vaksinere, ville denne tryggheten forvitre.

  Derfor er det en arrogant holdning. Det er også en farlig holdning, fordi din vaksinefornektelse settes oss andre, spesielt våre barn, i risiko. Meslinge- og kikhosteepidemiene i andre land, som har tatt livet av flere småbarn, starter som regel ved at uvaksinerte individer drar på ferie et sted og drar med seg sykdommen hjem. Det kan ta liv. Du er problemet.

 • Dukan tro hva du vil, men om du vil dele denne tro i et kommentarfelt, må du også kunne argumentere for den. Kan du ikke det, får du holde troen for deg selv.

  Du får en sjanse til: Kan du underbygge påstanden om at vaksiner er noe av det beste som har skjedd medisin/folkehelsa noensinne er en myte? Hvis du ikke kan det, er din ytring fullstendig verdiløs, og det har jeg ingen interesse av i mitt kommentarfelt.

 • Det er allerede drøftet her:

  http://tjomlid.com/2013/01/12/vaksinemotstandere-kjopt-og-betalt-av-legemiddelindustrien/#comment-1380645973

  Du forvrenger også historien. Det som virkelig skjedde kan du lese her:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Contaminated_haemophilia_blood_products

  Var det kritikkverdig? Absolutt. En kynisk handling. Men det skjedde i en overgangsfase i det man begynte å bli obs på HIV-problematikken og nettopp hadde begynt å varmebehandle blod for å drepe HIV-viruset. Det er fullstendig irrelevant for vaksinedebatten.

  Ingen hevder at ikke legemiddelindustrien har sine svin på skogen. Jeg har et eget kapittel om det i min bok Placebodefekten, og har drøftet det i en time på podcasten Saltklypa. Problemet oppstår når sånne som deg generaliserer fra enkelthendelser til at vi derfor må anta at alle medisinske fremskritt de siste 50 år egentlig er tilbakesteg. Det er pur idioti og en massiv logisk tankefeil.

 • Jon

  Skjønner virkelig ikke hvorfor disse giftsprøytene til illuminati er så populære..

 • Emil Muller

  Særdeles grundig gjennomtenkte argumenter du kommer mister Singularitet.

  Ellers må jeg si du er ganske dyktig til å proppe opp eget ego her. Kjempekjekt å høre at du er en trygg person. Irrelevant for alle som leser, men for deg føltes det sikkert godt å få det sagt på nettet. Får vi høre om hvor god råd du har også? Kanskje noe om tiltrekningskraft på det motsatte kjønn?

  Her på denne bloggen dreier det seg altså om et faglig spørsmål. Har du noe å bidra med i så måte? Eller mener du at din trygghet er et godt og utfordrende innlegg i debatten?

 • Tom Lasse Lysen

  Vaksiner er mot og ikke for noe. Så det er pr. definisjon de uten vaksine som blir lobotomert.

 • Morten Thomassen

  «Forklar» – er det en ordre eller?

  Lufteksempelet var et forsøk på en banal enkel illustrasjon på at det er en viss forskjell på hvordan kvikksølvet kommer i kroppen. Det samme gjelder også f. eks. alkohol…. Ser det er flere som påpeker at jeg tar feil og det er jeg villig til å vedgå – jeg er ingen medisinsk ekspert – bare kjempesyk etter vaksinen og forbanna på bedrevitere som deg og andre som uten noen som helst tvil avviser enhver sammenheng på tross av stadig flere rapporter om sykdom etter vaksinen!
  Det samme gjelder bedreviterne «i antivaksineleiren» som framstiller oss som idioter som lot oss vaksinere – de er ikke et hakk bedre!

  Årsaken er fastslått av en av landets fremste nevrologer og med enorm ME kunnskap. Konklusjonen er klar «ME som senskade etter svineinfluensavaksinen» så jeg har intet annet psykologisk behov for bedre forklaring enn det jeg allerede har fått.

  Men mulig psyken min ikke har godt av å lese spaltene dine(?)

  Så vidt jeg vet så finnes det ingen vitenskapelige undersøkelser som avkrefter sammenhengen mellom ME og svineinfluensavaksinen. Den svenske undersøkelsen som brukes som «bevis» for at det ikke finnes sammenheng er ikke verdt papiret den er trykket på!

  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2013/11/Inget-samband-mellan-Pandemrix-och-neurologiska-eller-immunrelaterade-sjukdomar–forutom-narkolepsi/#comments

  Se spesielt kommentaren «Incidensundersökning Pandemrix, slutsatsen »betryggande information« övertygar ej» datert 2013-12-28.

  Et annet moment er at vaksineprodusenten fraskrev seg ethvert ansvar for skader før den ble gjort tilgjengelig for staten.
  http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ville-ikke-ta-ansvar-for-vaksinen/

  Når det gjelder forsøkene med vaksine mot hjernehinnebetennelse så viser det seg at placebo’en som ble brukt inneholdt hele koktailen av hjelpestoffer, herunder kvikksølv osv. Så å påstå at den vaksinen ikke ga ME da det er like mange som fikk ME av de som har fått placebo er dessverre en alvorlig feil! Det er tvert i mot et moment som taler for en sammenheng.
  http://www.nettavisen.no/1390507.html

  MEN staten burde ikke være så smålig og avvise disse sykdomstilfellene – tvert om så burde de vært kompensert for lenge siden. Statens handlemåte nører kraftig opp under vaksineskepsisen og gir svært god grobunn for konspiratoriske vaksineteorier med tvilsom troverdighet!

  OG samme kardinalfeilen begås nå med oss skadede etter svineinfluensavaksinen. Aavitsland og andre «eksperter» lurer på hvorfor det var så få som lot seg vaksinere mot influensa i vinter – svaret er vel åpenbart?!?
  http://www.nrk.no/nordland/_-helsetoppene-slapp-billig-unna-1.11595239

  At du er bombastisk og påståelig er egentlig ikke så forbaska farlig – verre er det at deler av legestanden er like ille.
  Jeg husker forresten at jeg for lenge siden leste at asbest var fullstendig harmløst… så det er ikke alt som er «evige sannheter»

  Men jeg savner fortsatt ditt svar på spørsmålet mitt;
  Er vi bare en gjeng med løgnere som prøver å snylte på staten?

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2014/01/16/svineinfluensa-over-400-har-soekt-vaksineerstatning

  http://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384

 • Alf M. Haga

  …eller når stillingsannonser avsluttes med «kun seriøse henvendelser». Da vet man at det er noe humbug på gang.

 • AshK

  Makan til egoisme. Pågrunn av deg og dine likesinnede er det tusenvis bare i Norge med risiko for å bli syke, meg bl.a. Men så lenge dú føler deg trygg, er vel ikke dette noe problem…

 • kyg

  NO MATTER WHAT the story, DO NOT get vaccinated, a new bioweapon is being distributed via vaccines
  http://www.jimstonefreelance.com/phages.html

 • kyg

  http://www.jimstonefreelance.com/phages.html
  NO MATTER WHAT the story, DO NOT get vaccinated, a new bioweapon is being distributed via vaccines

 • Den svenske undersøkelsen som brukes som «bevis» for at det ikke finnes sammenheng er ikke verdt papiret den er trykket på!

  Hvorfor ikke? Den viser jo med all tydelighet at man ikke fant noen overhyppighet av nye ME/CFS-tilfeller hos de som ble vaksinert. Derimot fant de en overhyppighet av narkolepsi. Ergo virker det svært betryggende med tanke på nettopp ME/CFS.

  Hvorfor avviser du denne studien? Kommentaren du viser til er ikke spesielt overbevisende. Den viser til anekdoter og uverifiserte påstander om at ME/CFS ikke diagnostiseres godt nok. Men dette ville i så fall rammet våde uvaksinerte og vaksinerte like mye, så forholdstallet burde uansett være representativt.

  Her virker det som, på samme måte som den norske studien på meningokokkvaksinen, at man bare nekter å innse fakta, på tross av overbevisende data.

  At vaksineprodusenten fraskrev seg ansvaret er helt forståelig. Hadde de ikke gjort det hadde vi neppe fått produsert noen vaksine. Jeg er glad staten tok ansvaret slik at legemiddelfirmaer vil utvikle/produsere vaksine. Skulle produsenten stå med alt erstatningsansvar for en vaksine som må produseres uten like rigid testing som andre vaksiner, ville de utsette seg selv for ekstrem risiko. Det er intet mystisk eller kritikkverdig ved dette.

  Ditt argument om at placebovaksinen ikke var placebo nok, hadde jeg opprinnelig med i denne bloggposten, fordi det er et kjent antivaksineargument og brukes også om HPV-vaksinen. Men det argumentet er fullsyendig ugyldig, fordi vi vet etter flere hunre millioner doser gitt av de samme stoffer at de er trygt. Hvis du mener at placebovaksinen med alle hjelpestoffer i seg selv gir alvorlige bivirkninger som ME, ville vi sett en klar sammenheng mellom ME og de fleste vaksiner. Det gjør vi ikke. Argumentet er derfor ugyldig og et ikke så rent lite desperat forsøk for å ugyldiggjøre sikkerhetsstudier som ikke gir det resultat dere vil høre. Useriøst.

  Vaksineskepsisen ville nok vært mint like stor om Staten ukritisk skulle akseptere ethvert erstatningskrav som kom. Det er naturlig å anta at de fleste erstatningskrav er ugyldige, fordi folk ser sammenhenger der de ikke finnes. Dette har vi sett igjen og igjen og igjen. Folk mener de er rammet av alvorlig bivirkning, men når man analyserer dataene, finner man ingen overhyppighet. Folk ser mønstre der det ikke er noe mønster. Det er forståelig, ogdet er naturlig, men man må være ydmyk for de harde statistiske analyser.

  Jeg tror ikke dere er en gjeng snyltere eller løgnere. Jeg tror selvsagt at du er syk, og jeg tror at du mener genuint at vaksinen gjorde deg syk. Det er greit nok. Du må gjerne kjempe for din overbevisning. Men jeg håper at du samtidig evner å være ydmyk for de data som legges på bordet som kanskje vil avvise en slik sammenheng, f.eks. de svenske registertallene. Å si at man «bare vet» at det er en sammenheng, er som regel et selvbedrag. Man kan ikke stole på egen magefølelse i slike tilfeller. Det er nettopp derfor vi har så rigide og omfattende kliniske studier og overvåkingsstudier for å avsløre faktiske sammenhenger.

 • Morten Thomassen

  Kommentarene til den svenske studien er skrevet av følgende:
  Carl-Gerhard Gottfries, Professor emeritus,
  Michael Matousek PhD,
  Birgitta Peilot,
  Olof Zachrisson, samtliga överläkare vid Gottfries Clinic AB, Mölndal.
  Anders Österberg Överläkare PhD Gotahälsan Mjölby
  Indre Bileviciute-Ljungar, specialist läkare och docent i rehabiliteringsmedicin, ME/CFS mottagning, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB
  Lisa Forstenius ordförande RME
  Jonas Blomberg Professor emeritus Sektionen för Klinisk Virologi Uppsala universitet

  Du mener i fullt alvor at disse fagfolkene baserer seg på «anekdoter» og «uverifiserte påstander»?

  Det sier mer enn du aner! Jeg takker for diskusjonen da jeg opplever at du har trådt inn langt inn i usaklighetens tåkeland!

 • Maria

  Syns Gunnar gir deg gode og saklige svar i bøtter og spann her, og svarer på all kritikken din med godt begrunnede argumenter.

  Jeg har også ME, og jeg skjønner hvor mange følelser som er knyttet opp rundt denne diagnosen, hvor inderlig man vil ha svar på hva som er grunnen til sykdommen og hva som er galt med en. Ikke minst skjønner jeg hvor følsom man blir overfor alt som kan oppfattes som mistro rundt ens egen opplevelse av sykdommen da ME-pasienter ofte har blitt behandlet godt under par av de som egentlig skal hjelpe og av folk rundt en, hvor stigmatisert man kan føle seg.

  Men man må være ydmyk overfor vitenskapen, overfor hva den forteller oss også av harde fakta. Dette er vanskelig i en sånn situasjon, det skjønner jeg. Men det er denne ydmykheten som en gang vil gi oss svar på hva det er som feiler oss, godt kontrollert forskning, resultater som ettergås i sømmene, som f.eks. forskningen på Haukeland. Man kan ikke bare velge hvilke resultater man vil tro på og ikke, selv om jeg, igjen, skjønner at det er lett å gå i den fallgruba i en sånn situasjon. Det gjelder også forskning som dette.

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Interessant. Har du lenker som dokumenterer de to påstandene?

 • Andy_McCoy

  Du får holde deg unna meg da siden jeg aldri er vaksinert mot noe som helst.

 • Andy_McCoy

  Vel, jeg har aldri vaksinert meg mot noe som helst, og har utsatt meg for risiko for mange farlige sykdommer i tropiske strøk. Men jeg er frisk og lever enda. Mens folk jeg kjenner som er vaksinert, blir sjuke og allergiske mot alt mulig rart.

 • Andy_McCoy

  Jeg er ikke vaksinert mot noe som helst, har bodd i sør-øst asia i mange år der det er høy risiko for mange skumle og dødelige sykdommer. Men jeg lever enda på tross av at jeg har hatt et par sykdommer det finnes vaksiner mot, samt noen det ikke finnes vaksine mot. What doesn`t kill you makes you stronger.
  Sammenligningen med bilbelte er forøvrig lite intelligent.

 • Andy_McCoy

  Det er like arrogant å forlange at andre skal injisere stoffer i kroppen med uante konsekvenser av hensyn til sånne som deg.

 • Andy_McCoy

  Du vet å finne dokumentasjon på at ulike kreft-typer kan linkes til vaksiner hvis du vil. Det er faktisk mange lidelser som linkes til vaksiner, og som man finner dokumentasjon på hvis man orker å lete litt.

 • Andy_McCoy

  Det er mye «cherry picking» i studier ang. vaksiner som med alt annet. Just sayin`…

 • Pelle P. Olsen

  Det er menneskefiendtlig. Man sier med dette at det faktum at du eksisterer, du som ikke vil ta en vaksine, det står i veien for MITT liv.

 • Pelle P. Olsen

  Mye kan sies om vaksinemotstanderne, de har ofte ikke vitenskapen på sin side. Men når jeg leser artiklene fra Tjomlid får jeg den samme følelsen: Her er det en vaksine-fundamentalist som glatt ignorerer de vektige argumenter mot vaksiner som tross alt finnes. Det eksisterer faktisk en faglig debatt på høyt nivå om vaksiner. Fagfolk er sjelden så kategorisk som Tjomlid. Hans integritet hadde tjent på om han fremstilte saken mer nøkternt. Men jeg ser jo problemet da: Artikkelen blir ikke så interessant å lese.

 • Både jeg og mine barn har tatt det som anbefales av vaksiner både som del av vaksinasjonsprogrammet og før reiser, uten å ha hatt en eneste bivirkning, samt at vi er friske hele gjengen, så hva er egentlig poenget ditt? Du er klar over at man må se på det store bildet og ikke på enkeltpersoner for å se nytten eller skaden av medisinsk behandling, ikke sant?

 • Uante konsekvenser? Hvilke uante konsekvenser? Vi vet svært godt hvilke mulige bivirkninger vaksiner har, det hemmeligholdes ikke akkurat.

 • Problemet er jo når det faktisk tar livet av folk, og da gjerne utsatte individer som barn. Men påstanden om at det gjør deg så mye sterkere å gå gjennom livet uten vaksiner tror jeg du bør undersøke litt mer nøye. Husk at du ikke kan se på en enkeltperson som bevis på noe som helst medisinsk, man er avhengig av å se det store bilder, ikke bare sin egen egosentriske lille boble.

 • På steder som fronter seriøs forskning, eller på antivac-nettsteder? Hvis det ikke er så vanskelig så er det jo bare å spytte ut!

 • Er man «vaksine-fundamentalist» fordi man innser at den totale samfunnsnytten av vaksiner enormt utveier de risiki man eventuelt finner? Gunnar har i flere av postene sine skrevet om vaksiner som har hatt uforholdsmessig høy risiko (dvs for mange og/eller for alvorlige bivirkninger) og annet negativt om vaksiner. Det tar ikke vekk det faktum at vaksiner er ekstremt nyttig og bra både for samfunnet og den enkelte.

 • Kirsti Olsen

  Det er jo bevist at mange barn fikk narkolepsi av vaksinen mot svineinfluensa. Jeg tok influensavaksine for mange år siden og var syk i over ett år etterpå, sammenhengende… Holdt meg unna vaksiner etter det. Men er tilhenger av de i barnevaksinasjonsprogrammet.

 • Ja, vi får virkelig håpe at du ikke smitter noen som så dør av det, noe som faktisk er en virkelig risiko.

 • Det er like lite vaksinasjonstvang i Nederland som i Norge, men raten av barn som blir vaksinert er heldigvis svært høy, rundt 95-96% (link: http://www.gezondheidszorgbalans.nl/kwaliteit/effectiviteit-van-preventie/vaccinatiegraad/ ). Det er riktig at Nederland nylig ble kåret til verdens friskeste land, men grunnene som ble vektlagt var «relatively low food prices, low prevalence of diabetes, and better nutritional diversity» (hentet fra http://www.nydailynews.com/life-style/health/healthiest-country-world-article-1.1582013#ixzz34JRNA2LA ). Det er forøvrig flere andre rangeringer som kårer «verdens friskeste land», Bloomberg sin har for eksempel Singapore på topp (http://images.businessweek.com/bloomberg/pdfs/WORLDS_HEALTHIEST_COUNTRIES.pdf) mens Forbes sin har Island på topp (http://www.forbes.com/2008/04/07/health-world-countries-forbeslife-cx_avd_0408health_slide_16.html)

  At nederlendere generelt er friske stemmer godt med min erfaring (jeg har selv bodd omtrent ti år av mitt voksne liv i Nederland, min samboer er nederlandsk og ett av våre tre barn er født i Nederland). Nederlendere spiser generelt svært sunt, det er lite overvekt, og altså lite diabetes (noe jeg selv ikke har erfaring med, men som virker å være en logisk følge av de to foregående fakta).

 • Nesetto

  Hva med vaksinen mot hjernehinnebetennelse på slutten av 80-tallet? Er sikker på at det er en del som angrer på at de tok den. Også foreldre til ofre for svineinfluensavaksinen som har ødelagt livet til mange unge.

  Ellers: altfor lang artikkel. Masse ord og svada.

 • Ingen har påstått at det skal være enkelt å sette seg inn i ting. Det du kaller svada kaller jeg en god gjennomgang av fakta. Noen ganger trengs mange ord for å forklare ting skikkelig, fordi de «enkle forklaringene» ofte er direkte feil.

 • Så heldig du er. Men jeg antar du forstår at påstanden din i seg selv er irrelevant – med mindre du mener at alle de millioner som blir syke og dør av ting som f.eks. mesinger i den tredje verden bare faker det.

  «What doesn’t kill you makes you stronger» funker bra som motto helt til noe dreper deg.

  Sammenligningen med bilbelte er høyst relevant. Les gjerne denne:

  http://tjomlid.com/2013/07/10/om-bilbelte-og-vaksiner/

 • Grunnet store studier på vaksiner er konsekvensene vesentlig mindre uante enn for det meste annet du gjør i hverdagen.

 • Jeg hører dere si det, men ingen har så langt lagt frem noe.

  Jeg venter spent.

 • Hvis du sikter til publikasjonsbias, så har du rett. Det er noe man har et fokus på og forsøker å bedre i disse dager, blant annet gjennom AllTrials-prosjektet. Men måten du bare slenger ut påstanden på, uten å vise til dokumentasjon eller fortelle hvem som cherrypicker og hvilke konsekvenser du mener det har, er ganske lite fruktbart i en debatt.

 • 1) Hvilke vektige argumenter mot barnevaksinasjonsprogrammet finnes?
  2) Kan du lenke til noen artikler som viser en reell faglig debatt om barnevaksinasjonsprogrammet blant relevante fagfolk?
  3) Hva i bloggposten mener du er for kategorisk, og kan du dokumentere at det er det?

 • Vaksinen mot hjernehinnebetennelse førte neppe til alvorlige bivirkninger. Dette kan vi si ganske sikkert både fordi det ble gjenomført en stor studie på dette for noen år siden som fant at det ikke var flere i vaksinert gruppe som hadde fått ME enn i uvaksinert/placebogruppe. Samme vaksine er også gitt i flere millioner doser i andre land, uten at man har sett tilsvarende påstander om bivirkninger.

  Pandemrix førte nok til en del tilfeller av narkolepsi, noe som er tragisk. Men det er en pandemivaksine og må ikke sammenlignes med de ordinære vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Husk også at det ikke var noe i Pandemrix i seg selv som ga narkolepsi, men derimot en for kraftigimmunrespons hos noen genetisk disponerte individer. Det var altså ingen skadelige stoffer i vaksinen som var problemet, men kombinasjonen av kraftig immunrespons og det at H1N1 har et protein som ligner på celler med et protein i kroppen som da immunsystemet gikk til angrep på og ødela. (Overforenklet.)

  Husk også at Pandemrix reddet mange liv, og at man ikke har set de samme bivirkninger som i Norden i flere andre land hvor vaksinen ble gitt. Det er ingen tvil om at nettogevinsten var positiv, selv om den dessvere hadde en alvorlig bivirkning (som man ikke kunne vite om på forhånd).

 • Tom Lasse Lysen

  Jeg er vaksinert, er så og er så og si aldri syk og har ingen allergier. Og poenget med at vi utveksler anekdoter er?

 • AshK

  Ja det er veldig lett for meg å holde meg unna folk jeg ikke aner hvem er. Men bra du tenker på de rundt deg…

 • Derullandei

  «funker bra som motto helt til noe dreper deg.»
  Nja. Polio dreper deg ikke nødvendigvis. Ikke hjerneslag heller, eller en knekt rygg. Men at man faktisk blir sterkere av det, hadde det vært interessant å se noe belegg for.

 • Derullandei

  Det er jo for at du skal ha noe å spørre om, vet du vel.

 • Bra innlegg, Gunnar!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no ellr @magneda på Twitter.

 • lime73

  Tjomlid, du slår i bordet med harde tall og undersøkelser fra de mest sentrale instituttene og institusjonene. Selvsikker som en statistikkstudent etter muntlig eksamen. Men har du blogget noe om det som foregår i bakgrunnen? Robert F. Kennedy Jr. har lenge kjempet mot løgn og korrupsjon i vaksineleieren. For noen år siden viste det seg at en forskningsgruppe som forfattet flere av CDCs mest sentrale studier skjulte en rekke sentrale fakta. Gruppen – ledet av Dr. Poul Thorsen – mottok visstnok penger fra en rekke interessenter, og mannen selv forsvant – i reneste mafiastil – med store summer. Kan vi satse på at dette var den eneste uredelige personen i vaksineleieren? Eller var han toppen av isfjellet? Statistikker er ikke mer pålitelige enn menneskene som presenterer dem. En link-orgie a la Jennifer Raff har lite for seg dersom folk som Thorsen figurerer i bakgrunnen.

 • Stiff Meister
 • Sommertider

  Takket være kunnskapsløse som deg, har sykdommer som har vært utryddet i Vesten blusset opp igjen. Tusen takk for ingenting.

 • Ola Olsen

  Veldig godt skrevet, kjempegode referanser og sterk kildehenvisning, Gunnar!

  Men jeg er redd det hele er bortkastet, da de som trenger det mest, ikke leser dette, eller at argumentene bare flyr over hodene deres.

  Problemet er nemlig at folk som ikke bruker logikk, fornuft og rasjonalitet i sine påstander, kan heller ikke overbevises med logiske, fornuftige og rasjonelle argumenter.

  Dessuten innehar de ikke den fagteoretiske kunnskapen til å ta til seg dine argumenter og dermed klarer de ikke å skille vitenskap fra svada. Dette gjelder en hel rekke temaer og debatter i media. Hvis et emne er komplisert nok, vil det for menigmann være umulig å skille faktabaserte argumenter fra total svada og magi.

 • Ola Olsen

  Kanskje du skal svare på spørsmålene enn å bare slenge ut pisspreik. Hva er myte med vaksiner? Virkningsmekanismen er veldig enkel. Og dette dreier seg ikke om ‘tro’, men hva som er beviselig fakta. Vitenskap skiller seg fra ‘tro’ nettopp ved at man kan bevise sine påstander!

 • Ola Olsen

  Ja artikkelen oppleves nok som svada for folk som ikke har kunnskap nok til å skille fakta fra bullshit.

  Dette er et stort problem innen alle felt, temaer som diksuteres krever nemlig et minste nivå av vitenskapelig kunnskap. Litt om hvordan celler og menenskekroppen egentlig fungerer. Dersom man ikke innehar det, kan man ikke skille svada fra fakta. Det er nettopp derfor du ikke klarer å forstå noe som helst av denne fantastiske artikkelen, du er rett og slett for dum!

 • Ola Olsen

  Hvordan vet du at du ikke hadde fått ME om du ikke hadde tatt vaksinen? Hva om du likevel hadde fått den og du nå tror at det var vaksinen sik skyld, bare fordi du også tilfeldigvis tok den?

  Dessuten, vaksiner er for befolkningens beste, klart vi er skrudd sammen forskjellig og noen kan være allergiske eller reagere med noe som ikke kunne forutsees. Da vil ‘feilen’ ligge hos dem, ikke hos vaksinen.

 • Ola Olsen

  Helt riktig alt sammen, men litt feil rekkefølge.

  1. Fysisk aktivitet
  2. Kosthold
  3. Røyk
  4. Alkohol

  Ang. punkt 1; Er du fysisk aktiv og røyker har forskning vist at man kan ha bedre kondisjon og lungekapasitet enn de som ikke er fysisk aktive og ikke-røyker.

  Godt, sunt kosthold hver eneste dag (sammen med fysisk aktivitet) vil trumfe din uvane om å røyke. Det beste er selvsagt at man ikke røyker. Dette kommer på 3. plass og 4. plass kommer alkoholen.

 • Thomas

  Det han mener er at 1-3 per 1000 er de som dør av sykdommen mens de som får sykdommen (uavhengig om man dør eller ikke) er 3-4 per 10.000.

 • Nei, jeg mener at noen tall peker i retning av at 1-3 per 1000 dør av meslinger (USA), mens andre sier at tallet er nærmere 3-4 per 10.000 (Europa). CDC skriver 1-3 per 1000, men det virker som at dette er basert på bekreftede tilfeller av meslinger. De europeiske tallene tar høyde for mørketallene, altså alle som er syke uten at de bli registrert noe sted, og da vil antall døde relativt sett blir vesentlig færre. Men det er vanskelig å vite akkurat hva som er korrekt, derfor oppga jeg begge, selv om formuleringen sikkert ble litt klønete.

 • 1) Ja, jeg har skrevet om problemer i legemiddelindustrien, både i et kapittel i min bok Placebodefekten, i tillegg til at vi viet en hel episode av podcasten Saltklypa til dette temaet. http://saltklypa.no/2012/episode-60/

  2) Thorsen-saken blir ganske upresist gjengitt av deg her. Han er siktet for økonomisk bedrageri, og var en av forfatterne i noen studier på kvikksølv/autisme i Danmark. Det er dog ikke korrekt at han «forfattet flere av CDCs mest sentrale studier». Det var kun et tema han var involvert i, nemlig kvikksølv/autisme-studier fra Danmark. Han økonomiske svindel hadde ingenting med selv studiene å gjøre, og ingenting tyder på at resultatet av disse påvirkes av hans kriminelle handlinger, noe blant annet ORac har skrevet om:

  http://scienceblogs.com/insolence/2011/04/14/poul-thorsen-vaccines-fraud/

  Det er jo selvsagt trist at det finnes slike uredelige mennesker som Paul Thorsen i forskningsmiljøene, men ironisk nok vil jeg tippe at han er et av de minste problemene. Det er sikkert forskere som gjør ulovlige ting som påvirker selve forskningsresultatene. Det er mye mer alvorlig i vitenskapelig sammenheng, så å peke til Thorsen blir litt skivebom sånn sett.

  Det er garantert mye snusk og fanteri innen legemiddelindustrien, men heldigvis finnes en del kontrollmekanismer for å korrigere dette. Blant annet krav om replikering av studier, metaanalyser, uavhengige faggrupper i ulike land som gjennomgår all forskning osv.

  Måten du bare avviser all vitenskapelig forskning som mistenkelig basert på en irrelevant kriminell handling fra én forsker, blir litt for billig.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Poul_Thorsen

 • Utenlandsnordmann

  Det blir helt feil. Det at 3-4 personer får sykdommen per 10.000 skulle indikere at det dør 10-30 personer per 10.000 av meslinger, mens bare 3-4 per 10.000 får den. Det kan ikke dø flere av den enn de som får den. :-)

 • Vas

  Den som er villig til å bytte frihet mot trygghet, fortjener ingen av delene. Lettlurte, lille Norge.
  Jeg lurer på hvorfor Jenny McCarthy nettopp fikk oppreisning fra big pharma for sin sönns autisme..
  Dessuten, er du vaksinert er du «trygg», da trenger ikke jeg det!

 • Vas

  De tar sin egen vaksine for å ikke bli smittet.
  INGEN grunn for at vi trenger det da.
  De vaksinerte er jo «trygge» allerede.

 • Vas

  Å, tusen takk for at du tenker så meget på helsa mi.
  Men hva med den psykiske? Hva er värst av influensa eller tyranni?
  Tenk litt lenger, for en gangs skyld. Gjör ihvertfall ingen skade.

 • Morten Thomassen

  Først av alt så «tror» jeg ingenting – det er konklusjonen til en anerkjent nevrolog jeg forholder meg til og har absolutt tiltro til hans kunnskap.

  Deretter vil jeg påpeke at du der en sten, jfr. Holbergs Erasmus Montanus, mer om din slutning her:
  http://snl.no/feilslutning

  Og til slutt (en smule mer) alvorlig:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/19981999/otprp-nr-31-1998-99-/11/4/4.html?id=307027
  Spesielt avslutningen:
  «…Når staten anbefaler eller pålegger befolkningen å la seg vaksinere, bør den også erstatte tap som måtte oppstå som følge av vaksinen. Å fastslå at en skade virkelig er en vaksinasjonsskade kan imidlertid være svært vanskelig. Det vil ofte foreligge flere mulige årsaker til skaden, og ofte går det lang tid før skaden viser seg. Det er rimeligere å legge risikoen for disse vanskelige bevisspørsmålene på staten enn på den skadelidte.»

 • Vas

  Fant denne på VG, Verdens Gang, om fotball, pupp, sydenturer og alkohol.
  Så mye truth!

 • Har du noe dokumentasjon for den påstanden om Jenny McCarthy?

 • Ja, helt til mer enn 10% av befolkningen begynner å tenke som deg…

 • Er dette den samme nevrolog som også hevdet at folk fikk ME etter vaksinen mot hjernehinnebetennelse, Harald Nyland?

  Her kan du for øvrig lese litt om den saken:

  http://www.npe.no/no/Om-pasientskader/Temaartikler/MEvaksine-1/

  http://www.dagensmedisin.no/nyheter/fant-ingen-sammenheng-mellom-me-og-meningokokkvaksine/

  Det siste du skriver er det samme som jeg henviser til i bloggposten, altså dette med omvendt bevisbyrde.

 • Ja, jeg merker fort når en av mine bloggposter blir henvist til fra VG, fordi da kommer alltid de smarteste kommentarene ;-)

 • Admiral_von_Dunk

  Hva med å ta det med humor: https://www.youtube.com/watch?v=RLcOz4EKrxg

  Penn and Teller – Bullsh*t – Vaccinations

 • misterexx
 • Are Flåøien

  Dessverre er det foreløpig en utopi å finne vaksinen mot idioti.

 • Tormedhammern

  Ja,ja, du får kanskje prøve å pumpe barnet litt fullere med vidundermidlene. Da tenker jeg at han nok kvikner til.

 • Stiff Meister
 • Derullandei

  Er dette et eksempel på den empatien og ettertanken som kjennetegner vaksinemotstandere?

 • Derullandei

  «Hva er värst av influensa eller tyranni?»
  Ingen av delene er bedre enn begge delene.
  Hva er verst av fornektelse eller idioti?

 • sunnfornuftogfolkeskikk

  Hi Gunnar. Keep up your good work. you give reason a voice

 • Det slutter aldri å overraske meg når noen poster påstander i kommentarfeltet som er identiske med påstander jeg allerede har plukket fra hverandre i bloggposten. Men det er typisk at enkelte er så låst i sin tankegang at de ikke engang leser bloggposten før de invaderer kommentarfeltet med sine upåvirkelige meninger. Sukk.

  Den første videoen viser et kort intervju som handler om aluminium. Men disse påstandene hun trekker frem har jeg allerede debunket i bloggposten her! Hun viser til «the ASPEN study» for å fortelle oss hvor lite aluminium et barn tåler, men unnlater å nevne at denne studien ble gjort på for tidlig fødte barn med defekte nyrer! Det er i nyrene at aluminium renser ut av blodet, så å bruyke barn med defekte nyrer og en kroppsvekt langt under den vekt et barn som får vaksiner er, blir helt idiotisk. Det er som å gjøre anbefalinger om sukkerinntak basert på diabetikere, og så hevde at det samme gjelder for hele befolkningen. Men hadde @disqus_kvDuNWGynY:disqus lest bloggposten, og forstått intervjuet han lenker til, så ville han allerede visst dette.

  Intervjuobjektet blander også sammen funksjonen til kvikksølv og aluminium. Hun sier at da de fjernet kvikksølv fra vaksiner måtte de tilføre mer aluminium som adjuvans. Men kvikksølv har en nakteriedrepende effekt i vaksiner og er der altså som et konserveringsmiddel. Aluminium er derimot en adjuvans for å stimulere en immunsrepons. Det er ingen logikk i at de måtte øke mengden aluminium fordi de fjernet kvikksølvet (tiomersal).

  Intervjuet er altså det reneste vås, men Stiff Meister forstår altså ikke det.

  Hva gjelder den andre artikkelen på GreenMedInfo, så er heller ikke det relevant for barnevaksinasjonsprogrammet i den vestlige verden. Studiene de viser til handler om vaksinekombinasjoner som ikke er relevant for Norge, og en mulig negativ effekt synes å være knyttet til feilernæring og spesielle forhold som ikke er relevant for norske barn.

  Samtidig viser nettopp disse studiene at man hele tiden overvåker effekten av vaksiner og korrigerer når man oppdager at det finnes negative effekter. Hadde man sett tilsvarende problemer i Norge, ville man endret vaksinasjonsprogrammet.

  Det er alltid fascinerende hvordan vaksinemotstandere bruker studier som nettopp viser hvor god sikkerhet man har på vaksiner, gjennom nøye oppfølgingsstudier for å se om det oppstår negative effekter av vaksinene, som argument for at vaksiner er uttrygge. Det er jo nettopp et aegument for at vaksiner er trygge, fordi man bruker ressurser på å avdekke slike problemer, og korrigerer rutiner og vaksiner i tråd med hva man finner ut.

 • Øyvind W.

  «Du sitter ikke med fasiten over «sannheten» heller.»
  Er det ikke det du gjør, når du bare sier «myte» og ikke gidder støtte påstanden med noe?

  Men dette er jo forholdsvis typisk fra alternativ/konspiratorisk hold: dere kan si hva dere vil, så bastant dere vil, men om vi gjør det samme, uansett hvor saklig, er vi «altfor skråsikre» og trangsynte, og får usaklig tull som «du kan ikke tvinge meg til å tro det du gjør!» i retur…

 • Øyvind W.

  Må være bittersøtt å bli anbefalt av VG…

 • Øyvind W.

  Oi, så empatisk.

 • Øyvind W.

  «Sammenligningen med bilbelte er forøvrig lite intelligent.»
  Tvert imot, det er akkurat samme logikk. I begge tilfeller har du noe som har reddet utallige liv, men også har «bivirkninger» som har ført til skader og til og med dødsfall. Likevel bruker i hvert fall de fleste av oss heldigvis sikkerhetsbelte, fordi vi vet at når du ser på helhetsbildet, så forhindrer de langt flere skader og dødsfall enn de forårsaker.

 • Øyvind W.

  Har en venninne fra høyskolen som er adoptert fra India og hadde polio som ung. Er svekket nok i beina til at hun sitter i rullestol. Hun virker frisk som en fisk og lever et normalt liv, men hadde nok vært bedre for henne om hun fikk et lite stikk som liten og kunne gå 100% for egen maskin.

 • Øyvind W.

  Du skriver «legemiddelindustrien» som om det skulle vært én ting. Finner det egentlig ganske manipulerende, med tanke på at denne «industrien» utgjøres av utallige store og små selskaper over hele verden. Det blir enda verre når folk sier «Big Pharma»; for da drar du også med deg alt av leger, fysioterapeuter, sykehus, og så videre.

 • Øyvind W.

  Ser også kampanjer for å få folk til å bruke redninsvest og sikkerhetsbelter. Merkelig hvor viktig dette er for enkelte. Helt sikkert en konspirasjon.

 • Øyvind W.

  Det slutter aldri å overraske meg når noen poster påstander i
  kommentarfeltet som er identiske med påstander jeg allerede har plukket
  fra hverandre i bloggposten

  Det er enda morsommere når du sier én ting, og folk angriper deg for å ha sagt det motsatte av det du sa. Enkelte diskuterer ikke med folk som medmennesker, de ser bare fordommene sine…

 • Øyvind W.

  Hvem sitt tyranni? Et vaksinepåbud-tyranni ville reddet utallige liv, og er noe jeg ville støttet helhjertet.

 • Øyvind W.

  Jeg er vaksinert, og i går var det tordenvær. Tilfeldig?

 • Anders Jacobsen

  Haha, troll :)

 • Veronika H. Drageid

  Vs autisme: nyere forskning viser at eldre fedre har større risiko for å få barn med autisme (og en del andre tilstander), og det forskes sp klart videre for å finne ut årsakssammenhenger.

 • Tina Grimsmo

  Ingen grunn til å tro at kvikksølv var farlig?

  Transl Neurodegener. 2013 Dec 19;2(1):25. doi: 10.1186/2047-9158-2-25.

  A two-phase study evaluating the relationship between Thimerosal-containing vaccine administration and the risk for an autism spectrum disorder diagnosis in the United States.

  Geier DA, Hooker BS, Kern JK, King PG, Sykes LK, Geier MR1.

  Author information

  Abstract

  BACKGROUND:

  Autism spectrum disorder (ASD) is defined by standardized criteria of qualitative impairments in social interaction, qualitative impairments in communication, and restricted and stereotyped patterns of behavior, interests, and activities. A significant number of children diagnosed with ASD suffer a loss of previously-acquired skills, which is suggestive of neurodegeneration or a type of progressive encephalopathy with an etiological pathogenic basis occurring after birth. To date, the etiology of ASD remains under debate, however, many studies suggest toxicity, especially from mercury (Hg), in individuals diagnosed with an ASD. The present study evaluated concerns about the toxic effects of organic-Hg exposure from Thimerosal (49.55% Hg by weight) in childhood vaccines by conducting a two-phased (hypothesis generating/hypothesis testing) study with documented exposure to varying levels of Thimerosal from vaccinations.

  METHODS:

  A hypothesis generating cohort study was undertaken to evaluate the relationship between exposure to organic-Hg from a Thimerosal-containing Diphtheria-Tetanus-acellular-Pertussis (DTaP) vaccine in comparison to a Thimerosal-free DTaP vaccine administered, from 1998 through 2000, for the risk of ASD as reported in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database (phase I). A hypothesis testing case-control study was undertaken to evaluate the relationship between organic-Hg exposure from Thimerosal-containing hepatitis B vaccines administered at specific intervals in the first six months of life among cases diagnosed with an ASD and controls born between 1991 through 1999 in the Vaccine Safety Datalink (VSD) database (phase II).

  RESULTS:

  In phase I, it was observed that there was a significantly increased risk ratio for the incidence of ASD reported following the Thimerosal-containing DTaP vaccine in comparison to the Thimerosal-free DTaP vaccine. In phase II, it was observed that cases diagnosed with an ASD were significantly more likely than controls to receive increased organic-Hg from Thimerosal-containing hepatitis B vaccine administered within the first, second, and sixth month of life.

  CONCLUSIONS:

  Routine childhood vaccination is an important public health tool to reduce the morbidity and mortality associated with infectious diseases, but the present study provides new epidemiological evidence supporting an association between increasing organic-Hg exposure from Thimerosal-containing childhood vaccines and the subsequent risk of an ASD diagnosis.

 • Tina Grimsmo

  Du drar den likevel litt langt. At det ikke er bevist noen sammenheng er ikke det samme som at det er bevist at det ikke er en sammenheng. Ikke engang tilvirkerne utelukker en mulig sammenheng. Jeg er ingen vaksinemotstander, men at vaksiner kan utløse ME er da ikke mindre sannsynlig enn at en EBV-infeksjon utløser ME. Begge deler kompromitterer immunsystemet. Du burde lese litt om Yehuda Shoenfeld og ASIA syndromet han har introdusert. «Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants».
  Og nei, ikke på GreenMed Info, men på tja, I don’t know – PubMed.?

 • Tina Grimsmo

  Mer om kvikksølv her (BioMed Research International ligger på nivå 1 i NSD’s register over autoriserte publiseringskanaler):
  http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/247218/

 • Vegard Lysne

  Nå var det ikke akkurat det jeg skrev da. Jeg skrev at kvikksølv ble fjernet fra vaksiner fordi det ikke lenger var ansett som nødvendig, ikke fordi man mente det var farlig.

  De som har skrevet den artikkelen der har ikke akkurat et spesielt godt rykte heller. Litt om sisteforfatter og forskningen hans her: http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Geier

 • Tina Grimsmo

  «Det er uansett ingenting som tyder på at kvikksølv/thimerosal i vaksiner er farlig.»
  – Virkelig?
  Hva med denne studien, som er publisert i et tidsskrift som ligger på nivå 1 i NSD’s register over autoriserte publiseringskanaler? Den viser at over 165 studier utført av uavhengige forskere det siste trekvart århundre har vist at thimerosal i vaksiner er farlig. De 6 studiene som CDC har støttet seg til har gitt de ønskede resultater, men har vist seg å være utført med tvilsom metodologi.
  Men du vet vel bedre enn disse forskerne også du, Tjomlid :)

  http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/247218/

 • Tina Grimsmo
 • Vegard Lysne

  Du drar altså opp to artikler til fra samme fyren. Hva skjedde med kildekritikk? At noe er publisert i et bra tidsskrift er ikke en garanti for at artikkelen i seg selv er god.

  Uansett så er hovedpoenget mitt ikke at kvikksølv ikke er farlig. Kvikksølv er toksisk som bare det. Men vi får i oss mye mer kvikksølv fra maten vi spiser hver dag enn vi noen gang kunne klare å få i oss fra vaksiner, og kvikksølvet i maten er av en mer toksisk variant. Det er et mengdespørsmål dette. Kvikksølvet som var i vaksiner er ikke farligere enn det vi spiser, det er faktisk langt mindre toksisk og nok en gang: i ekstremt mye mindre mengder.

 • Tina Grimsmo

  Ikke et spesielt godt rykte hos vaksineforkjemperne nei, selvfølgelig ikke. Men deres studier blir likevel fagfellevurdert, godkjent og publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Hva med denne?

  http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/247218/

 • Vegard Lysne

  Vel, det er ikke et argument. Om du leser wikipedialenken så ser du nøyaktig hvorfor han har mistet legelisensen sin. Det har ingenting med vaksineforkjempere eller vaksinemotstandere å gjøre. Du kan sikkert følge kildene i wikipedia videre og undersøke nærmere selv.

 • Tina Grimsmo

  Like fullt har han sammen med sine kolleger fått godkjent, fagfellevurdert og publisert ovennevnte artikkel i et tidsskrift på nivå 1 i NSD’s register over godkjente publiseringskanaler. En artikkel som viser at CDC har støttet seg til 6 studier med tvilsom metodologi, og fullstendig ignorert over 165 uavhengige studier publisert det siste trekvart århundre, som påviser skader som følger av thimerosal i vaksiner.

 • Vas

  De som allerede er vaksinert har da ingenting å frykte!
  Hvorfor tvinge resten?
  Definer psykopati!

 • Vas

  Kvikksølv er ellers kjent som FARLIG.
  Men kaller vi det noe annet, og mixer det i en fancy medisin, da er det ok?
  Også rett i blodet da gitt, til hjertet, og resten av kroppen.
  Yumyum!

 • Vegard Lysne

  Det publiseres forferdelig mye dårlig forskning i gode tidsskrifter, og det trekkes også tilbake en god del artikler. Alle artiklene du trekker frem er skrevet av en person med et særdeles frynsete rykte som flere ganger er avslørt i forskningsjuks og derfor også har mistet legelisensen sin.

  Hva er logikken bak at kvikksølv fra vaksiner er farligere enn kvikksølv fra mat som vi får i ekstremt mye større doser når så godt som alt kvikksølvet havner i blodet i begge tilfeller?

 • Vas

  Har du dokumentasjon for at andre enn du trenger vaksine – for DIN del?

 • Øyvind W.

  «Kvikksølv» er flere ting, og det er dosen du får i deg som bestemmer om det er farlig eller ikke — og moderne vaksiner inneholder uansett ikke kvikksølv, så… vel.

  Skjønner dog ikke hva svaret ditt har med
  det Veronika skrev over.

 • Øyvind W.

  «De som allerede er vaksinert har da ingenting å frykte!»
  Er vi som allerede er vaksinert de eneste som lever i verden? Fortjener ikke resten av menneskene på jorda den samme grad av trygghet?

  «Hvorfor tvinge resten?»
  Fordi resten ellers vil bli syke, få skader eller dø som følge av sykdommer de ellers ikke ville ha fått. Med andre ord, av samme grunn som vi tvinger folk til å bruke sikkerhetsbelte når de kjører bil. Tror ikke den psykiske helsen din egentlig lider så veldig stor overlast av et påbud eller to.

  «Definer psykopati»
  Javel?
  «Psykopati er en personlighetsforstyrrelse kjennetegnet av affektive, mellommenneskelige og atferdsmessige symptomer[1].
  Disse symptomene inkluderer egosentrert tankegang, manipulerende atferd, overfladisk følelsesliv, manglende empati og ansvarsfølelse, dårlig atferdskontroll m.m.[2] Psykopati er i dag ikke en egen diagnose i diagnosesystemene ICD-10 eller DSM-IV, men brukes bredt i retts-psykiatriske/psykologiske sammenhenger» (Tonawada, Muller, 2014, sitert her: no.wikipedia.org/).
  ^^Håper du fikk noe ut av det. Bare spør om det er noe mer.

 • Øyvind W.

  Kommer an på definisjonen din av «trygg». Hva er trygt i din verden? Senger dreper visstnok 400 i USA hvert år, da er vel senger også farlige?

 • Forfatter bak denne artikkelen, Mark Geier, er en notorisk anti-kvikksølv-fantast. Han har mistet legelisensen etter å ha utført grove medisinske overgrep mot unge gutter, og han regnes som en konspirasjonsteoretiker og skrulling, for å si det mildt.

  Jeg har skrevet om ham i denne bloggposten:

  http://tjomlid.com/2013/04/23/ingen-sammenheng-mellom-vaksiner-og-autisme/

  Han er også listet i «Encyclopedia of American Loons»:

  http://americanloons.blogspot.no/2011/01/141-david-mark-geier.html

  Mark, og hans sønn Davids (som har blitt dømt for å praktisere uten legelisens), forskning er jevnt over slaktet.

  Det finnes altså flere titalls solide studier som viser at tiomersal er ufarlig. Hvis du velger å heller tro på en enkeltstudie fra en dømt svindler tror jeg du mangler forståelse for den vitenskapelige prosess og hvordan man skiller god foskning fra dårlig.

 • Det siste først: PubMed er bare et fronend til en database over publiserte medisinke fagfellevurderte artikler. Det at noe er listet i PubMed sier veldig lite om at det er godt forskning. Mange alternative og «low impact»-tidsskrift er listet der. Selv jeg er oppført i PubMed, så om du tror PubMed er Sannhetes Bibel må du herved akseptere at jeg har rett ettersom du finner Tjomlid der :-P

  Det er klart at «absence of evidence» ikke er «evidence of ansence», men jeg tror du unngår poenget. Selv om en bivirkning er listet i pakningsvedleggene, så betyr ikke det at legemidelet nødvendigvis fører til disse bivirkningene. Ergo blir påstanden i din initielle kommentar skivebom. Pakningsvedleggene i seg selv forteller oss lite. Men vi kan selvsagt gå inn på den enkelte bivirkning og så se hva slags studier som har undersøkt en eventuell sammenheng, og så sjekke om det kan finnes en kausal sammenheng likevel. For noen bivirikninger vil det være tilfelle (alle legemidler har kjente bivirkninger), for mange vil det ikke det.

  ASIA synes ikke å være spesielt troverdig. Orac skriver følgende om ASIA og Shoenfeld:

  So how do the authors link these three cases, the first two of which look like familial idiopathic POF and the last of which looks like simple idiopathic POF? They invoke an entity called ASIA (Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants). From what I’ve been able to tell, ASIA is basically a made-up syndrome that isn’t generally accepted. The authors of this article describe it as group of diseases that include “post-vaccination phenomena,” silicone implant–induced autoimmunity, Gulf War syndrome, macrophagic myofasciitis with chronic fatigue syndrome, and the sick-building syndrome. Note that all of these, with the exception of chronic fatigue syndrome, are highly dubious entities whose existence as distinct clinical syndromes is questionable at best. Even more dubious are the clinical criteria, four major and four minor, that are used to “diagnose” ASIA. The idea is that either two major criteria or one major and two minor criteria are required for a diagnosis of ASIA. Out of curiosity, I went back to what appears to be the original article in which ASIA was defined by Yehuda Shoenfeld, who is known for testifying for “vaccine injury” victims and running a journal sympathetic to antivaccine views, even publishing works by quacks like Mark and David Geier. The “syndrome” appears to have been made up of whole cloth based on unfounded assumptions. He’s also been known to speak at antivaccine conferences and “vetted” the antivaccine propaganda movie The Greater Goodfor “accuracy,” and the movie’s producer promotes ASIA.

  http://scienceblogs.com/insolence/2013/08/09/antivaccinationists-against-the-hpv-vaccine-round-5000/

  Hvis Shoenfeld promoterer søppelforskningen til de diskrediterte svindlerne Mark og David Geier og promoterer antivaksinebudskap generelt sett, ville jeg nok tatt hans forskning med en klype salt. Jeg kikket på et par artiklen av Shoenfeld i PubMed og ser at han bruker «sykdommer» som «Gulf-War syndrome» som eksempel på hva adjuvans kan føre til. Da ringer det mange alarmbjeller hos meg.

  Geier er omtalt her:

  http://tjomlid.com/2013/04/23/ingen-sammenheng-mellom-vaksiner-og-autisme/

  og her

  http://americanloons.blogspot.no/2011/01/141-david-mark-geier.html

  Kan vaksiner føre til autoimmune lidelser? Ja, i teorien. Og i tilfellet Pandemrix så vi et eksempel på dette. Men det synes å skyldes egenskaper ved viruset selv, ikke adjuvansen alene. Ergo virker dette å være et sært spesialtilfelle. Det er utført mange store epidemiologiske studier for å se om vaksinerte har høyere andel av autoimmune sykdommer enn uvaksinerte, uten at man har klart å finne dette:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12612250

  http://pediatrics.aappublications.org/content/111/3/653.full.pdf

  Selv om det ikke er teoretisk umulig at vaksiner kan gi automimmune sykdommer, synes det å være fraværende i praksis – av flere årsaker som blant annet beskriver i artikkelen lenket til ovenfor her.

 • Fortsatt Mark Geier. Se min forrige kommentar om dette. Verdiløst.

 • Søppelforskningen fra Geier blir ikke bedre selv om du spammer kommentarfeltet med den gang på gang. Det skremmer meg at du ikke har fått med deg historien til Geier.

 • Nå må du gi deg med denne spammingen. Dette er søppel, Tina, og du burde vite bedre.

 • Du unngår spørsmålet ser jeg. Antar derfor at du dro påstanden ut av rompa di i håp om å vinne debatten. Bummer.

  Angående at andre trenger vaksine «for min delg» finnes det tonnevis av i denne bloggen. Les litt om flokkimmunitet.

 • Denne artikeklen er for øvrig plukket fra hverandre her:

  http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/antivaccination-cults-idea-constitutes-peer-reviewed/

  Hovedpunktene:

  Let me give you my hopefully useful TL;DR version:

  1) The journal, BioMed Research International, is a low impact-factor, low quality, weakly peer-reviewed journal where the authors pay to have their paper published.

  2) All of the authors are unqualified to discuss immunology, virology, epidemiology, microbiology, vaccines, and public health.

  3) Two of the authors have been in trouble with legal authorities for pushing a dangerous and harmful “cure” for autism.

  4) Vaccines do not cause autism.

  5) Thiomersal does not cause autism.

  6) At the Omnibus Autism Hearing, where Vaccine Court Special Masters for the National Vaccine Injury Compensation Program reviewed thousands of pages of documents to examine the tie between vaccines and autism, the Special Masters rejected all claims that vaccines or thiomersal caused autism. Oh, and one more thing. The vaccine court said this about Mark Geier: “I will not likely be inclined to compensate attorneys in any future opinions for consultant work performed by Mark Geier after the publication date of this opinion.” Incredibly, Mark and David Geier tried to bilk the Vaccine Court out of nearly $200,000 to pay for bogus articles that they published to try to support the cause of those trying to win the case. (Note: the Special Master did decide to award Mark Geier around $33,000 in compensation. The Vaccine Court, in the way it is currently is structured, pays for “expert” witnesses whether the plaintiffs win or lose.) Some of those bogus articles were published in, you guessed it, Hindawi publications.

  7) Geier’s paper presents not one single bit of primary research data that supports an alternative hypothesis, that vaccines and thiomersal cause autism. NONE.

  OK, time to move on. If you’re a vaccine denier, and use this article, you’re seriously don’t know anything about real science and real peer review.

 • Vas

  Så… vel… Hva?
  «While the use of mercury-containing preservatives has declined in recent
  years with the development of new products formulated with alternative
  or no preservatives, thimerosal has been used in some immune globulin
  preparations, anti-venins, skin test antigens, and ophthalmic and nasal
  products, in addition to certain vaccines. Under the FDA Modernization
  Act of 1997, the FDA compiled a list of regulated products containing
  mercury, including those with thimerosal (Federal Register 1999). It is
  important to note that this list was compiled in 1999; some products
  listed are no longer manufactured and many products have been
  reformulated without thimerosal. Updated lists of vaccines and their
  thimerosal content can be found in Table 1 (routinely recommended pediatric vaccines) and Table 3 (expanded list of vaccines).»
  (fda.gov/biologicsbloodvaccines/safetyavailability/vaccinesafety/ucm096228)
  Very well.

 • Det er fortsatt ingen som skjønner hva poenget ditt er. Hva om du prøver å formulere et sammenhengende argument?

  Å begrense bruker an kvikksølv er en god ting. Det betyr ikke at kvikksølv i vaksiner er farlig, bare at det er fornuftig å begrense der man kan. Til sammenligning er heller ikke en Grandiosa farlig fordi den inneholder salt, men om man kan begrense saltmengden i matvarer der det er mulig, så vil det være fornuftig. Forstår du sammenhengen? (Og på samme måte som kvikksølv kan salt være dødelig i stor nok dose og med lang nok eksponering. Det betyr likevel ikke at salt i maten er farlig.)

  Og fortsatt har det ingenting med Veronika sin kommentar å gjøre…

 • Hvis poenget ditt var at Øyvind tar fei når han sier at moderne vaksiner ikke inneholder kvikksølv, så bommer du grovt ved å vise til amerikanske data. I Norge er det ikke kvikksølv i noen vaksiner. Selv i listen fra FDA vil du se at det ikke er kvikksølv i barnevaksinene, og kun unntaksvis finnes kvikksølv i noen få frivillige vaksiner.

  Hva som er poenget ditt er derfor et stort mysterium.

 • Nina E. Jensen

  Du skriver at «kombinasjonen av kraftig immunrespons og det at H1N1 har et protein som ligner på celler med et protein i kroppen som da immunsystemet gikk til angrep på og ødela.» Kan du utdype dette?

 • Vas

  Slutt å mas om Veronika.
  Du sammenligner salt med kvikksølv.
  Hadde ikke ville hatt salt i vaksinen heller.

 • Øyvind W.

  Igjen: det er doseringen som bestemmer om et stoff er farlig, det være seg salt, kvikksølv eller blåsyre. Hvis du for eksempel drikker én kopp kaffe, tar du neppe skade av det. Om du drikker tjue kopper dagen, derimot, er du mest sannsynlig syk rimelig fort.

 • Vas

  Salt mat og kaffe er ikke det samme som å sprøyte kvikksølv rett i blodet.

 • Om du spiser kvikksølv eller sprøyter det inn, så ender nesten 100% i blodet uansett. Dette er fagfolk enige om og jeg har dokumentert det i bloggposten.

  Hvis du mener det er feil må du dokumentere den påstanden. Dere vaksinemotstandenere elsker å være papegøyer og bare gjenta noe dere har hørt, men dere klarer aldri underbygge det. Dere tror det er sant fordi det høres ut som et bra argument og bekrefter det dere ønsker å tro.

  Men hva om dere for en gangs skyld utfordret denne tro med å faktisk sjekke hva forskningen viser? Tør du det? Sjekke om du kanskje tar feil? Jeg gjør det i hver enetse bloggpost. Jeg tråler gjennom forskning og artikler i timesvis for å utfordre min «tro» og se om det kan underbygges vitenskapelig. Ofte viser det seg at jeg har trodd feil, og så lærer jeg noe nytt og skriver om det i bloggen. Nå synes jeg du skulle gjøre det samme. Kanskje du lærer noe nytt.

  Du er velkommen til å dokumentere påstanden. Hvis du ikke gjør det i neste kommentar vil du bli blokkert. Jeg gidder ikke ha denne type arrogant idiotsynsing i kommentarfelt. Det fører bare til lange søppeltråder som ikke gir noe ny kunnskap.

  Underbygg din påstand, eller bye bye.

 • Dibb

  Vel, Geier var ikke alene, og å sverte vaksinemotstandere er vanlig praksis. Leste du denne; http://www.bolenreport.com/Mark%20Geier/attack%20on%20geiers.htm

  Uansett, her gjelder nok «follow the money» igjen. Hvem tjener mest på hva; vaksineindustrien på at alle tror alle vaksiner er trygge, eller motstanderne på å rope varsku? Jeg tror ikke de som produserer og selger vaksiner er en gjeng snille bestemødre som bare vil gjøre alle friske og glade. Det er mye seriøs (jepp, seriøs) forskning bak vaksinemotstanden. Les f.eks gjennom http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12026-013-8403-1
  Og vaksinemotstanden handler ikke bare om kvikksølv og autisme: http://vactruth.com/2014/03/19/tissue-scurvy-not-child-abuse/

 • Men seriøst da mann. Du kan ikke i all seriøsitet vise til en annen gærning, Tim Bolen, for å forsvare gærningene Geier? Huttemegtu.

  http://americanloons.blogspot.no/2010/06/31-tim-bolen.html

  http://www.quackwatch.org/11Ind/bolen.html

  Og så klarer du jaggu å følge opp med å vise til vaksinemotstander Tomljenovic ved å cherry-picke en studie med en tydelig agenda, og lukker øynene for det enorme materialet med forskning og reviews som konkluderer med det motsatte. Tror du virkelig det er slik vitenskapelig metode fungerer? Ved å plukke isolerte studier som bekrefter det man ønsker å tro, og så bare avvise mengden med studier av høyest kvalitet?

  Men alt dette er barnemat sammenlignet med ditt siste trekk hvor du forsøker å bortforklare barnemishandling med vaksineskader. Herregud. Dette er så motbydelig at jeg blir fysisk kvalm! Eier dere ingen moral? Er det virkelig greit å la barn bli fysisk mishandlet og drept av foreldre for så å forsvare det med at det nok egentlig bare var vaksineskader? Fy faen.

 • Dibb

  I alle dager, her kommer man bare med et lite innspill…
  Men hvem lukker øynene her? Dette var jo nettopp et tilfelle hvor barnet ikke var blitt mishandlet. Hvor moralsk er det å la en uskyldig barnefar råtne i fengsel?
  Ikke alle som du er uenig med er gærninger, vettu Tjoms, (vær så snill og ikke la americanloons bestemme hva du mener om noen).
  Og ikke alle som ikke har en masse penger i ryggen, er useriøse forskere.
  Og ikke alle som er uenig med flertallet, er konspirasjonsteoretikere.
  Og kanskje, bare kanskje, uansett hva det gjelder, er det noen som tjener gode penger på at løgner blir trodd.

 • Øyvind W.

  «Uansett, her gjelder nok «follow the money» igjen.»
  Nei. Her gjelder «følg fakta». Det er utvilsomt penger å tjene på vaksiner, som på alt annet, men det er fakta som til syvende og sist skal veie tyngst, og ingen tror vaksiner er trygge fordi vaksineindustrien sier det i første omgang.

 • Øyvind W.

  Har hørt om dette før… om det faktisk er sånn at noen prøver å fremstille ting som «shaken baby syndrome», hva nå enn det måtte være på norsk, som vaksineskader, så er det så… ja, jeg har ikke ord. Mildt sagt veldig uetisk, i alle fall.

 • Nina E. Jensen

  Takk.

 • Vas

  Jeg får vel si hva jeg vil?
  Uansett, jeg sier bare at om du er vaksinert har du jo intet å FRYKTE.
  Trenger ikke kalle andre idioter for at de bruker sine egne hjerner og ikke trenger forskere til å bevise alt.

 • Øyvind W.

  På samme måte som man i fordums tid brukte sine egne hjerner og ikke trengte forskere til å fortelle dem om årelating og eksorsisme fungerte?

 • Vas

  Var vel mer stat og prester og psykopater som tvang bullshit på andre.
  Men: Om du er vaksinert har du jo intet å frykte?
  Har du sett Harald Eias Likestillingsparadokset?
  Jeg har like mye tro på norske synsere som Eia.

 • Om du er vaksinert har du jo intet å frykte?

  Enkelte må visst få det gnidd inn med saltsyre:

  1) Ingen vaksiner er 100% effektive. Man kan aldri vite sikkert (uten å bli testet) om vaksinen har gitt god nok immunitet akkurat hos deg selv. Derfor er vi avhengige av flokkimmunitet. Vi har derfor noe å frykte av at mange andre ikke vaksinerer seg, selv om vi selv er vaksinerte.

  2) De som er mest utsatt for sykdommene kan ofte ikke vaksineres (babyer, organtransplanterte, folk som av andre årsaker har et svekket immunforsvar…), eller får ikke god nok effekt av vaksinen (eldre, immunsvekkede…). Derfor er det alle oss andres kollektive ansvar å beskytte disse svakeste blant oss ved å sørge for å selv la oss vaksinere slik at vi stopper spredning av smitte (flokkimmunitet).

  Er dette virkelig så vanskelig å forstå?

 • Vas

  Nei, slett ikke. Jeg tenkte slik selv før.
  Det er visst det som jeg sier som er vanskelig å forstå.

 • Vas

  De omskjærer babyer i Amerika og andre steder for å «unngå kjønnssykdommer. Babyer med kjønnssykdommer… Men uansett, hadde dette blitt gjort på samme grunnlag i Norge, hadde du vært for det også?

 • Vas

  Du burde slutte å fortelle andre voksne mennesker hva de skal gjøre, din stakkars, svake fjott.

 • Vas

  Er du «skeptisk» til det som allerede er skeptisisme (overfor offisielle versjoner), er det det du prøver å si? Way to go..

 • Pingback: Pseudovitenskapens fanebærere | TJ - Land()

 • TOIVONNEN

  Hei! Siste nytt om ebola viruset!
  http://2012 thebigpicture.wordpress.com/2014/10/04/final-nails-in-the-ebola-scam-coffin-the-2014-ebola-outbreak-is-a-proven-fraud-here-is-the-evidence/
  http:// jonrappaport.wordpress.com/2014/10/03/ebolagate-47-questions-and-anwers/
  http:// 2012thebigpicture.wordpress.com/2014/10/03/ebola-hoax-continues/

 • Marius Aanonlie

  Siden det er uhøflig å ty til lytehumor skal jeg ikke kommentere din psykiske helse, «Vas».

 • The warrior

  Jeg fikk vaksine mot Meslinger som liten kjære artikkelforfatter. Og jeg fikk Meslinger og var dausjuk i noen uker… Hvordan forklarer du det artikkelforfatter?

 • The warrior

  Jævla tosk!

 • Ingen vaksine er 100% effektiv. Noen få vil oppleve dårlig effekt av enhver vaksine. Hvem av oss dette er, vet vi ikke, men det er ofte mindre relevant så lenge det er god flokkimmunitet i befolkningen. Da kan også ubeskyttede individer forbli sykdomsfrie. Kun hvis vaksinasjonsdekningen faller under en viss grense vil disse individene være i fare for å bli syke.

  Din opplevelse er altså et svært godt argument for å vaksinere alle.

 • Varm_kaffe

  Kanskje lurt å lese innlegget før du kritiserer, eller i det minste sjekke om den ene tingen du tar opp ble dekket ;).

 • Espen Larsen

  En placebovaksine er ikke en placebovaksine om «placebovaksinen» inneholder aluminium og diverse andre tvilsomme hjelpestoffer, Så om du mener at de som fikk placebo i hjernehinnebetennelsevaksineeksperiementet utelukkende fikk injisert saltvann og ingenting annet, vil jeg gjerne ha en kilde på det.

 • I kohortstudien utført etter meningokokkvasineeksperimentet sjekket de tre grupper opp mot hverandre: vaksinerte, placebo og uvaksinerte. De fant ingen forskjell på ME-tilfeller hos vaksinerte sammenlignet med verken placebovaksinerte eller uvaksinerte.

  Argumentet om at placebo må være saltvann er vanlig, men en feilslutning. Skal man ha en realistisk sammenligning av en ny vaksine med placebo, må man bruke de ordinære ingredienser i placebovaksinen. Ellers vil man ikke få et riktig bilde av om den nye vaksinen skaper problemer på noe vis. Dette kan man gjøre fordi det foreligger mange tiår med data som viser at disse ordinære ingrediensene er trygge. Man har altså etablert en «baseline» å sammenligne mot.

  Du skriver «hva er logikken med å bruke giftig aluminium sprøytet inn i muskelen i placebo», men premisset for spørsmålet er feil. Den mengden aluminium som finnes i en vaksine er på ingen som helst måte giftig. Dette er allerede forklart, med gode kilder, i punkt 15 og 19 i bloggposten. At du bare har bestemt deg for at dette er farlig, stikk i strid med alle vitenskapelige data, hjelper lite i debatten.

 • Espen Larsen

  Jeg er enig i en ting, at om en skal måle bivirkninger av selve virkestoffet i vaksinen, og bare det, kan en sammenlikne vaksine med virkestoff pluss hjelpestoff mot vaksine med bare hjelpestoff.

  Men det holder ikke om en skal bevise at hele coctailen, hele interaksjonen som sprøytes i muskelen er trygg. I så måte burde en hatt både hjelpestoff»placebo» og ekte placebo i form av saltvann.

  Dessuten er det på en måte uinteressant om selve virkestoffet isolert sett er skadevirkende, da det er hele blandingen som faktsik teller i praksis, enten det er snakk om virkning eller skadevirkning.

  Jeg finner derfor dette selvmotsigende: «Skal man ha en realistisk sammenligning av en ny vaksine med placebo, må
  man bruke de ordinære ingredienser i placebovaksinen. Ellers vil man
  ikke få et riktig bilde av om den nye vaksinen skaper problemer på noe
  vis.»

  Den eneste måten å vite med sikkerhet hvorvidt den nye vaksinen skaper problemer på noe vis må jo være å injisere hele blandingen og sammenlikne med noe som ikke har noen effekt. Aluminium har effekt på immunsystemet via å fremprovosere respons. Ergo kan det ikke være en del av placebo.

  Når man så har gjort dette, og kommet frem til foreløpig data mtp skadevirkninger, DA kan man gå til neste steg med hele vaksinen mot hjelpestoffvaksine(for å se om mengden skadevikninger blir lik og dermed kan legge all skyld på virkestoffet)

  Gidder/orker ikke (eller har tid i livet)gå inn på sidesporet om aluminium giftig eller potensielt skadevirkende eller ei og i hvilke doser injisert i muskelen utover at jeg ikke følger ateistmenighetens premisser og syn på vitenskap. Mellom svart og hvitt fins nyanser.

  Det var uansett ikke diskusjonen. Diskusjonen var om alle hjelpestoffer minus virkestoff kan brukes som placebo for å dokumentere fravær av skadevirkninger. Jeg forstår jo at du mener ja, men ser du virkelig ikke noen som helst større fare for feil resultater med denne metode satt opp mot hele vaksine mot saltvannplacebo, der hensikten er å undersøke sikkerheten på hele den blandingen som faktisk injiseres i muskelen?

 • Hele premisset ditt hektes på påstanden om at vaksiner ikke er testet mot saltvannsinjeksjoner. Dette er beviselig feil. Ingrediensene i vaksiner ER testet mot saltvannsinjeksjoner, og det finnes flere tiår med data som viser at det er fullstendig trygt. Både på dyr og mennesker.

  Du ser ut til å mene at for hver eneste nye vaksine må man gjøre dette på nytt. Hvorfor i all verden skulle man trenge det? Det gir jo ingen mening. Ingrediensene i vaksinen (minus antigener) er jo testet mot saltvann, og vist å være trygge. Derfor trenger man med nyere vaksiner bare teste mot vaksine uten antigener. Du dikter altså opp en falsk problemstilling, og når den tilbakevises faller hele innvendingen din i fisk. Da bør du bevege deg videre.

  Det hender likevel at man utfører RCTer hvor man sammenligner en vaksine med saltvannsinjeksjoner. Her er noen kjappe eksempler:

  http://annals.org/article.aspx?articleid=712939

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1679213/?tool=pubmed

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952863

  Du overser også at i f.eks. meningokokkvaksineforsøket sammenlignet man også med folk som ikke fikk vaksine overhodet. Hvorfor kommenterer du ikke det?

  På toppen av det hele overvåker man bivirkninger fra vaksiner hele tiden. I sommer kom en metaanalyse som så på innsamlede data fra hele det amerikanske barnevaksinasjonsprogrammet, og resultatene er gjennomgått bl.a. her:

  http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/vaccine-adverse-events-rare-vast-benefits-outweigh-risks/

  Kort sagt: Noen sjeldne bivirkninger finnes ved noen vaksiner, men fordelene ved vaksinene overskygger risiko for bivirkninger i ekstremt stor grad. Det er altså ingen tvil om at det å vaksinere er tryggere enn å ikke vaksinere.

  Så poenget er fortsatt dette: Skam man teste tryggheten og effekten av en vaksine, må man vitenskapelig sett teste mot en placebovaksine som inneholder alle ingredienser minus antigener. Å sammenligne kun med saltvannsinjeksjon vil gi et forvrengt bilde av eventuelle bivirkninger.

 • Espen Larsen

  «Så poenget er fortsatt dette: Skam man teste tryggheten og effekten av en vaksine, må man vitenskapelig sett teste mot en placebovaksine som inneholder alle ingredienser minus antigener. Å sammenligne kun med saltvannsinjeksjon vil gi et forvrengt bilde av eventuelle bivirkninger.»
  Ser fremdeles ikke logikken her.

  Jeg dikter ingen problemstilling her. Dette er en metodesvakhet i mine og trolig mange andres øyne.(kanskje ikke på dette forumet riktignok)

  Hvis vi går utfra dine premisser: Hjelpestoffene er bevist «trygge» (hva nå det betyr) Antar det betyr sjeldne og få/ingen alvorlige skadevirkninger.
  Dermed mener du at placebo er hjelpestoffcoctail med «bevist» (ditt refererte synspunkt) «trygghet», anslagsvis sjeldne og/eller lite alvorlige skadevirkninger.
  Hva er problemet med å teste hver eneste nye vaksine mot saltvann? Er saltvann dyrt? Jeg klarer fremdeles ikke å finne et argument for å ikke teste mot 100 % placebo.
  Om jeg prøver hardt virker logikken her å dele placebo inn i steg 1 og 2 hvor steg 1 (mot saltvann) mer eller mindre er testet for alltid.
  Men altså: for at dette igjen skal være gyldig må hjelpestoffene som er «testet trygge» være nøyaktig de samme og i nøyaktig samme blandingsforhold i hver eneste nye vaksine. Er de det? For vaffelrøre er ikke vaffelrøre, det er effekten av hele interaksjonen som gjelder. For om det virkelig finnes en «hjelpestoffbaseline» med la oss si 1 % sjeldne og lite alvorlige skadevirkninger som brukes som «placebo», da må denne hjelpestoffbaselinen være nøyaktig lik, nøyaktig samme innhold og blandingsforhold. Hvis ikke blandes epler og pærer i hjelpestoffbaselinen.
  Og dersom hjelpestoffbaselinen er så gjennomtestet som du hevder, hva er da problemet med å teste mot saltvann? Jeg finner det motsigende at det på den ene siden skal være gjennomtestet som trygge med nøyaktige/forutsigbare (sjeldne/lite alvorlige) bivirkninger samtidig som det skal gi et forvrengt bilde av skadevirkningsbildet av å teste kategorisk mot saltvann og ikke mot hjelpestoffcactailen. Det er å snu det hele på hodet.

 • Den viktigste årsak til å ikke teste alle vaksiner mot saltvann er at vaksiner faktisk har en nytteeffekt. Man gir dem ikke til folk for moro skyld. Dermed vil det i mange tilfeller være uetisk å skulle gi saltvann til en gruppe mennesker som dermed forblir ubeskyttet. Det samme gjelder placebovaksiner med ale ingredienser uten antigener. Man kan rett og slett ikke teste alle vaksiner mot placebo til enhver tid, fordi da ville man frata halvparten av deltakerne i studien retten til beskyttelsen vaksiner gir. Vaksiner må derfor ofte testes mot eksisterende vaksiner, altså det beste man til enhver tid har. Dette følger av Helsinkideklarasjonen.

  For øvrig er premisset ditt fortsatt at ingrediensene i vaksiner er potensielt farlige. Det vet vi de ikke er. Det er ufarlige stoffer som du normalt får i deg på andre måter uansett. Dette vet fagfolkene. Dette vet vaksineprodusenter. Å skulle teste hver eneste vaksine mot saltvann hver gang er like usaklig som å skulle kjøre en RCT med hvert eneste måltid mat du spiser for å sjekke om akkurat den kombinasjonen av ingredienser kan være farlig, selv om vi vet at ingrediensene i seg selv allerede opptrer naturlig i kroppen, ofte i mye høyere mengder, og vi har flere tiår med data som viser at de ulike kombinasjoner er trygge.

  Argumentet ditt er altså basert på et falskt premiss.

 • Espen Larsen

  Premisset er ikke slik du fremstiller. Premisset er at hjelpestoffcoctail ikke er placebo. Du fremstilte det som placebo.Jeg akspepterer ikke hjelpestoffcoctail som placebo.

  Som vanlig dødelig innbygger i et land, er det helt uinteressant hva konsensusvitenskapen har funnet ut om tryggheten av (enkelte) hjelpestoffcoctailer.

  Det eneste som betyr noe i praksis, er hva jeg faktisk risikerer(her var skadevirkninger)(også kalt bivirkninger) temaet og da er kun tilstrekkelig stor placebogruppe med saltvann godt nok for meg i hvert fall.

  Argumentasjonen med at det er uetisk å ta seg tid til å teste hver enkelt vaksine skikkelig, bekrefter samtidig svakheter i metode. (jeg regner med at samme argumentasjon ikke kan brukes for produkter som ikke selges av legemiddelindustrien)

  Dette blir også svakheten når en skal forsøke å henvise for eller mot en vaksine. Statistikk er ikke en god nok dokumentasjon til vanlig, men fordi det «er uetisk og bladi osv» så får det være godt nok». (kanskje eksisterer noen unntak men dette er ment generelt)

  Jeg vil ha store undersøkelser med store placebokontrollgrupper som ikke er sponset av legemiddelindustrien og som ikke utføres eller bestilles av bukken, dvs f.eks folkehelseinstituttet som har en ivrig provaks agenda. Men de fins nok ikke.

  Drømmen om den uavhengige forskning med ufeilbarlig metode uten en eneste potensiell feilkilde finnes selvsagt ikke. Jeg tror i hvert fall ikke at uavhengig forskning eksisterer.

  Du gjentar stadig hvor ufarlig aluminium og disse hjelpestoffene skal være og fremdeles uten å gå inn i den saken ville jeg hvis jeg sto ovenfor valget mellom å spise eller injisere i muskelen en identisk mengde (identisk) aluminiumforbindelse ikke hatt behov for betenkningstid. (Ja du ville sikkert slått kron og mynt men deg om det, hver kropp sitt valg))

  Så nei, jeg følger ikke premisset ditt om at det er revnende likegyldig om f.eks en aluminiumsforbindelse injiseres i i muskel eller tas oralt. ulik administrasjonsform er lik potensiell ulik effekt og forløp i kroppen (hvis ikke vil f.eks felleskatalogens instruksjoner på rett administrering av et legemiddel være meningsløst)

 • Poppy Peach

 • Tulla Møst

  du er feilvaksinert, er du ikke?

 • Er det aluminium i morsmelk? Finnes det noen studier på dette? Det kommer vel an på hvordan man spiser?

 • Her er noen relevante lenker:

  «Risikovurdering av aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter i den norske befolkningen»
  http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6553&Content_6553=6196:1893682::0:6554:1:::0:0

  «Vaccines and Aluminum»
  http://vec.chop.edu/service/vaccine-education-center/vaccine-safety/vaccine-ingredients/aluminum.html

  http://leftbrainrightbrain.co.uk/2008/06/11/green-this/

 • Dag Inge Hansen
 • Dag Inge Hansen

  Deodoranter er kanskje den største kilden til aluminium i morsmelka:

  http://www.vg.no/forbruker/helse/helse-og-medisin/mattilsynet-advarer-mot-deodorant-bruk/a/10141554/

 • Det står vel ingenting der om det finnes i morsmelk? Spiser mor mat uten noen særlig alu, så vil det jo ikke være noe i den. Eller er det noe jeg misforstår her?

 • Dag Inge Hansen
 • Rolf Kenneth Myhre

  Ang. punkt 15 og 19 om aluminium i vaksiner

  Oralt inntatt aluminium i ionisk form kontra injisert aluminium i nanopartikulær form

  Det følgende er basert på de to web-notatene:

  * «A More Rigorous Defense of Al Adjuvant, and Why it is Wrong» (Vaccine Papers, 12. februar 2015).
  * «Danger of Aluminum in Vaccines» (Vaccine Papers, 14. februar 2015).

  Pro-vaksine-propaganda prøver å gi inntrykk av at det ikke spiller noen rolle i hvilken form aluminium kommer inn i kroppen, for så å henvise til hvor mye aluminium spebarn får i seg via mat og brystmelk uten å ta skade av det. Disse orale ikke-skadelige nivåene brukes så som argument for at de samme nivåer kan injiseres intramuskulært. Det er imidlertid av kritisk betydning å skille mellom aluminium som inntas oralt og som i fordøyelseskanalen oppløses i ionisk form og som hurtig utskilles med urin og avføring; og adjuvant aluminium som i nanopartikulær form injiseres intramuskulært og som ikke oppløses i ionisk form. Sistnevnte absorberes og akkumuleres i kroppsvevene og hjernen. Nyere forskning viser at de akkumulerte nivåene enten alene kan forårsake eller sammen med andre årsaksfaktorer bidrar betydelig til kreft og Alzheimer sykdom.

  Vaksiner som bruker aluminiumsalt som adjuvant varierer mellom Al-doser fra 0,225 mg til 0,850 mg [mg = milligram = 0,001 gram; µg = mikrogram = 0,000001 gram]. I USA, som har verdensrekorden i antall vaksiner som inngår i barnevaksinasjons­programmet, får et barn i seg 4.222 mg (474 mg/kg) i løpet av sjette levemåned. Bereg­ninger av hvor stor andel av aluminium som inntas oralt som absorberes i kroppen ligger rundt 0,3 %. Aluminium som injiseres intramuskulært blir først absorbert 100 %, og så avhengig av den kjemiske forbindelsen blir fra 94 % til 78% værende i kroppen etter 28 dager.

  Ifølge Food and Drug Administration (FDA) vil spebarn som mottar ca. 19 mikrogram pr. dag for mer enn ti dager (190 mikrogram totalt) utvikle signifikant svekkelse av den mentale og kognitive utvikling pga. hjerneskade. Når spebarn i USA ved 2 måneders alder vaksineres, i samsvar med USAs barnevaksinasjons­program som anbefales av CDC, mottar de imidlertid på samme dag 295 mikrogram/kg (dvs. 1475 mikrogram for et barn på 5 kg). Dette tilsvarer 19 mikrogram/kg/dag hver dag i 15,5 dager. Dette er altså betydelig over det nivået som er kjent og akseptert for å forårsake hjerneskade som igjen resulterer i redusert kognitiv utvikling. Én stor toksisk dose som inntas på én dag er naturligvis langt farligere enn den samme dosen fordelt over ti dager.

  Hva som er toksiske nivåer ved oralt inntatt aluminium er ganske enkelt ikke relevant, og det er nettopp her at pro-vaksere som Paul Offit mot bedre vitende bevisst prøver å lure befolk­ningen. En annen avledningsmanøver fra Offits side, har vært å forsvare USAs verdensrekord i antall vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet ved å rette publikums oppmerk­somhet mot antall antigener i vaksinene.

  Offit og syv medforfattere skrev i en artikkel som ble publisert i 2002 at spebarn kan respondere adekvat, hva produksjon av antistoffer angår, på 10.000 vaksiner. Dette var i artikkelen «Addressing Parents’ Concerns: Do Multiple Vaccines Overwhelm or Weaken the Infant’s Immune System?» (Pediatrics). Hver vaksine inneholder ca. 100 antigener, og hvert antigen består av ca. ti epitoper (epitop er den delen av et antigen som immunsystemets antistoffer binder seg til). Åtte år senere, i Offits populær­vitenskapelige bok «Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All» (2010), refererer han på s. 174 (faksimile) til en studie av immunologene Cohn og Langman (1996) som hadde estimert at et barn kan respon­dere på opptil 100.000 unike mikrober samtidig. Meget mulig, og sikkert akademisk interessant, men det som interesserer bekymrede mødre er hvor mange vaksiner MED alle sine nevrotoksiske tilleggsstoffer som deres spebarn tåler å få INJEKSERT (ikke oralt inntatt) i løpet av det første leveåret uten å ta skade.

  [http://www.nyhetsspeilet.no/2015/05/adjuvanter-autoimmune-sykdommer-og-asia-syndromet]
  ******************

 • Varm_kaffe

  Det hadde vært hyggeligere om du bare hadde sagt «okei, jeg skjønner at jeg tar feil og jeg har ikke flere argumenter igjen. Ha en god dag».

 • ebe

  Spørsmål: Får du betalt for å komme med så mange påstander. Og mangler du empati med vaksineskadde. Og tror du ikke på urter og planter som grunnlag for et forebyggende kosthold som styrker immunforsvaret.

 • ebe

  Nei, jeg skal gå rett til poenget her: Sjekket mine egne vaksiner. Vet at jeg fikk DTP og BCG og mot gulfeber. Men da refererer jeg til vaksinekort. Ja jeg har vaksinekort, husker jeg. OG jeg har registrert på FHI svineinfluensavaksine. Da er kun en av minst fire registrert i noe register så langt jeg vet. Og så kommer provaksinefolk å påstår at de har store databaser hvorfra de trekker ut metadata for å bygge opp om at vaksinenes effekt er mer positive enn negative. Henger IKKE på greip. Ingen har spurt meg om negative effekter på vaksienene jeg fikk. Vel altså her kommer jeg uoppfordret. Hold deg langt unna influensavaksiner, masse negative bivirkninger JA.

 • Jeg tjener penger på annonsesamarbeid med Mediehuset Nettavisen. Det har dog ikke noe med innholdet i bloggpostene mine å gjøre.

  Ja, jeg har selvsagt empati med vaksineskadde, men det er heldigvis forsvinnende få av dem. Alternativet ville vært uendelig mye verre.

  Nei, jeg tror ikke på «urter og planter som grunnlag for et forebyggende kosthold som styrker immunforsvaret», utover det at å spise nok frukt og grønt, samt fiber, er viktig for en balansert og sunn diett. Det har dog ingen relevans for immunforsvaret og hvordan kroppen håndterer å bli smittet av de sykdommene vi vaksinerer mot. Blir du smittet av meslinger blir du syk uansett hvor godt kosthold du måtte ha.

 • Din kommentar er for øvrig ganske verdiløs i seg selv. Hvis du mener noe er feil i bloggposten, må du være konkret og vise til data som underbygger din påstand.

 • Det er korrekt at SYSVAK ikke er komplett. Mange av mine vaksiner mangler også i det registeret. Men i de studier som er gjort så inkluderes bare de med sikker vaksinestatus for en eller flere spesifikke vaksiner. Når en vaksine testes før den en godkjent, så gjøres dette selvsagt på en måte hvor vaksinen settes og dette blir registrert fortløpende, så da har man 100% sikre data på vaksinestatus og kan sammenligne vaksine vs placebo.

  I studier hvos man ser på eksempelvis meslingesmitte i Europa, vil dataene være gruppert ut fra pasienter med sikker og usikker vaksinestatus. Her slurves det ikke, fordi studier som ikke er rigide på slike områder vil ikke bli godkjent for publisering. Forskerne er ikke dumme, og de skal tross alt ivareta et rykte som etterrettlige også.

  Du blir for øvrig ikke spurt om bivirkninger, men kan melde disse selv. Ved nye vaksiner, som svineinfluensavaksinen og HPV-vaksinen, føres det svært nøye registrte over innmeldte bivirkninger.

  Det er heldigvis tilnærmet null alvorlige bivirkninger fra f.eks. sesonginfluensavaksinen.

 • ebe

  Jeg foreslår for folk som leser dette å ikke la seg kverulere ned. Min kropp er min kropp. Kall det anekdotisk eller kall det korralasjonelt og ikke kausalt. Merker jeg en virkning velger jeg å tro på kausalitet, og ingen kverulant skal kapre min autonomi. Bare synd at man må være eldre enn deg (jeg tror jeg er det) for å kunne hevde seg med sin egen stemme og ikke la seg kneble. Ikke like lett for småbarnsforeldre nei. Du forfekter det som skal være vitenskap. Det du gjør er ikke det. Vitenskapen har mange positive OG negative indikasjoner. Nå lever vi i en tid der kun en teori skal godkjennes. Flokkimmunitet. Ja det er teori, for kausalitetskorrelasjonen her er heller svak. I praksis brukes teorien til å diskriminere folk som ikke deler ditt syn, i alle fall hvis AP får det som de vil i Oslo. Hvilke sykdommer skal man vaksinere mot? Det finnes utallige og det er ganske tilfeldig hva som vaksineres. Jeg hadde meslinger selv. Jeg er ikke redd at barnesykdommer skal bli alvorlige med riktig stell av barna. Og kilder som jeg ikke kan kontrollere mer enn deg sier at fler blir alvorlig syke etter vaksiner enn omvendt. Sykdom med tilfriskning er NORMALT. Vaksiner demper ofte symptomer og gjør sykdommen mindre akutt men kan gjøre sykdommen svak og kronisk, og jeg vil heller ha det første, og det ville jeg ønsket for barna også. Du snakker som du vet alt, og du vet at vaksineinneholdet injisert rett i blodbanen ikke er farlig. Og du har vel ikke studert blod hjerne barriæren og at aluminium ikke kan trigge en lekkasje der. Har du f.eks sett alle videoforelesningene fra «vaccine safety conference» holdt av ledende leger i bransjen, det har du vel ikke tid til, da du har så mye å skrive. Men jeg anbefaler andre å gjøre det. Vaksiner er et stort eksperiment og det innrømmer insidere. Så ja. Dere som leser dette oppfordres til å studere dette som om det var en heltidsjobb. Da kan du faktisk ta en informert avgjørelse. Og slik er jeg enig med deg det skal gjøres.

 • Mange påstander fra din kant. Flott at du engasjerer deg, men med mindre du kan kildebelegge dine påstander med fagvellevurdert, publisert vitenskapelig forskning, blir det hele ganske meningsløst.

  Jeg har kildebelagt mine påstander. Du er altså velkommen til å peke ut hva du mener er feil, og begrunne dette med god vitenskap (ikke YouTube-videoer).

 • Brunosten

  Nå har min første datter fått sin første Rota-vaksine, med resultat at hun har sluttet med avføring og har skreket hele tiden. Jeg kan si med sikkerhet at jenta mi skal ta de vaksinene jeg tok og som er velutprøvde. Er drittlei vaksinediskusjonen, og har tatt valget om å minimere antall vaksiner til ett minimum. Er forbanna på meg selv at jeg lot henne vaksinere..

 • Føl deg fri til ikke å svare da jeg hverken har lest artikkelen i aftenposten som du svarer på eller hele artikkelen her. Som vanlig finner jeg ikke svar på om aluminiumsmolekylet vaksinene skiller seg kjemisk fra aluminium vi naturlig får i oss. Det er to grunner til at den sannsynligvis gjør det. Den ene er at den går direkte inn i blodet (noe jeg tipper i praksis ikke utgjør forskjell), den andre er at det nettopp er meningen at den skal være et uvanlig giftig/provoserende molekyl for å trigge immunforsvaret. Det gir derfor ingen mening å sammenligne aluminium fra mat med aluminium fra vaksiner da disse er kjemisk helt ulike. Svaret på dette har jeg ikke.

 • Brokkolimannen
 • Brokkolimannen

  Forklarer hvorfor vaksinering av barn er lite smart!